open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
24.03.2010 N 107

Про внесення змін до деяких наказів

Держспоживстандарту України

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" ( 2408-14 )
Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до наказів Держспоживстандарту України:
1.1. У пункті 1-1 наказу Держспоживстандарту України від
12 вересня 2007 р. N 219 ( v0219609-07 ) "Про затвердження
національних стандартів України та внесення змін до наказів
Держспоживстандарту" (із змінами, внесеними згідно з наказами
Держспоживстандарту України від 23.06.2009 N 228 ( v0228609-09 ),
від 30.12.2009 N 496 ( v0496609-09 ) та від 02.03.2010 N 75)
( v0075609-10 ) позначення міждержавного стандарту "ГОСТ 2456-81"
замінити позначенням "ГОСТ 24567-81".
1.2. У пункті 2 наказу Держспоживстандарту України від
12 червня 2008 р. N 192 ( v0192609-08 ) "Про затвердження
національних стандартів, змін до національних стандартів,
скасування нормативних документів та внесення змін до наказів
Держспоживстандарту від 03.08.2006 р. N 230, від 10.11.2006 р.
N 322, від 25.12.2006 р. N 364, від 27.12.2006 р. N 374, від
27.12.2006 р. N 375, від 05.05.2008 р. N 140 та від 16.05.2008 р.
N 154" (із змінами, внесеними наказами Держспоживстандарту України
від 04.08.2008 N 270 ( v0270609-08 ), від 26.11.2008 N 424
( v0424609-08 ), від 28.12.2009 N 478 ( v0478609-09 ), від
30.12.2009 N 496 ( v0496609-09 ) та від 18.02.2010 N 47)
( v0047609-10 ): у підпункті "в" слово та цифри "жовтня 2009" замінити словом
та цифрами "липня 2010"; у підпункті "д" слова та цифри:
"ДСТУ 5026:2008 Просо. Технічні умови

- Вперше

(зі скасуванням в Україні

ГОСТ 22983-88)"
виключити; доповнити підпунктом "е" такого змісту: "е) з 1 липня 2010 р.:
ДСТУ 5026:2008 Просо. Технічні умови

- Вперше

(зі скасуванням чинності в Україні

ГОСТ 22983-88)".
1.3. У наказі Держспоживстандарту України від 4 серпня
2008 р. N 270 ( v0270609-08 ) "Про затвердження національних
стандартів, змін до національних стандартів, змін до національних
класифікаторів та внесення змін до наказів Держспоживстандарту від
26.12.2006 р. N 372 та від 12.06.2008 р. N 192" (із змінами,
внесеними наказом Держспоживстандарту України від 30.12.2009
N 492) ( v0492609-09 ): у пункті 2 у редакції: "2. Затвердити зміну до національного класифікатора України з
наданням чинності з 1 листопада 2008 р.
Зміна N 3 Класифікатор професій" ( va270609-08 )
ДК 003:2005
цифру "2" замінити цифрами "2-1".
1.4. У назві наказу Держспоживстандарту України від 5 грудня
2008 р. N 456 ( v0456609-08 ) "Про затвердження національних
стандартів, скасування нормативного документа та внесення змін до
наказу Держспоживстандарту від 04.08.2008 N 270" (із змінами,
внесеними згідно з наказом Держспоживстандарту України від
30.12.2009 N 492) ( v0492609-09 ) слова та цифри "та внесення змін
до наказу Держспоживстандарту від 04.08.2008 N 270"
( v0270609-08 ) виключити.
1.5. У абзаці другому пункту 1 наказу Держспоживстандарту
України від 28 грудня 2009 р. N 478 ( v0478609-09 ) "Про внесення
змін до наказу Держспоживстандарту від 12.06.2008 N 192" (із
змінами, внесеними наказом Держспоживстандарту від 30.12.2009
N 496) ( v0496609-09 ) цифру "1" замінити цифрою "2".
1.6. У підпункті 1.1 пункту 1 наказу Держспоживстандарту
України від 30 грудня 2009 р. N 492 ( v0492609-09 ) "Про внесення
змін до наказів Держспоживстандарту від 04.08.2008 N 270, від
05.12.2008 N 456": у абзацах п'ятому та шостому літеру "д" замінити літерою "г"; у абзацах одинадцятому та дванадцятому літеру "д" замінити
літерою "в".
1.7. У наказі Держспоживстандарту України від 30 грудня
2009 р. N 496 ( v0496609-09 ) "Про затвердження національного
стандарту, зміни до національного стандарту та внесення змін до
деяких наказів Держспоживстандарту" пункт 3.10 виключити.
1.8. У пункті 1 наказу Держспоживстандарту України від
18 лютого 2010 р. N 47 ( v0047609-10 ) "Про внесення змін до
деяких наказів Держспоживстандарту": у абзацах десятому та одинадцятому підпункті 1.1 літеру "г"
замінити літерою "д"; підпункт 1.4 виключити.
2. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.)
забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі
Держспоживстандарту України.
3. ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Корчевна Л.О.)
забезпечити опублікування цього наказу у черговому виданні
щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
4. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на
заступника Голови Черепкова С.Т.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Голови Л.М.Віткін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: