open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
26.02.2003 N 86

Про затвердження Примірного положення

про опорну кафедру і переліку опорних кафедр

вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів

III-IV рівнів акредитації та закладів

післядипломної освіти МОЗ України

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

охорони здоров'я

N 490 ( v0490282-04 ) від 12.10.2004

N 762 ( v0762282-05 ) від 27.12.2005

N 532 ( v0532282-11 ) від 23.08.2011 }

З метою подальшого удосконалення підготовки спеціалістів з
вищою медичною та фармацевтичною освітою у вищих медичних
(фармацевтичному) навчальних закладах III-IV рівнів акредитації й
закладах післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я
України, згідно з рішеннями Координаційної науково-методичної ради
з післядипломної освіти та комісії з медицини Науково-методичної
ради Міністерства освіти і науки України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Примірне положення про опорну кафедру вищих
медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України
(додаток 1).
2. Затвердити "Перелік опорних кафедр вищих медичних
(фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації з
навчальних дисциплін додипломної підготовки фахівців за
спеціальностями "Лікувальна справа", "Педіатрія",
"Медико-профілактична справа", "Стоматологія", "Медична
психологія", "Фармація", "Клінічна фармація", "Технологія
парфумерно-косметичних засобів", "Технологія фармацевтичних
препаратів" та закладів післядипломної освіти. Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 532
( v0532282-11 ) від 23.08.2011 }
3. Загальне керівництво та контроль за діяльністю опорних
кафедр з питань навчально-організаційної, навчально-методичної та
науково-методичної роботи покласти на Центральний методичний
кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України (Вітенко І.С.).
4. Опорним кафедрам не рідше 1 разу на навчальний рік
проводити робочі наради завідувачів однопрофільних кафедр за
графіком, затвердженим Центральним методичним кабінетом з вищої
медичної освіти МОЗ України.
5. Ректорам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної
освіти до 15 червня кожного року подавати до Центрального
методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України звіт і
план роботи опорних кафедр за навчальний рік.
6. Зобов'язати ректорів вищих медичних (фармацевтичного)
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів
післядипломної освіти, в яких функціонують опорні кафедри,
надавати допомогу в матеріальному та методичному забезпеченні
першочергово, а фонд додаткового педагогічного навантаження
опорних кафедр (в обсязі 1000 годин на кожну кафедру за навчальний
рік) використовувати лише адресно, виходячи з ефективності їх
діяльності та керуючись рішенням Головного управління освіти,
науки та інформаційно-аналітичного забезпечення.
7. Накази МОЗ України про діяльність опорних кафедр від
09.11.1998 р. N 317 ( v0317282-98 ), від 02.03.1999 р. N 48
( v0048282-99 ), від 07.06.1999 р. N 141 ( v0141282-99 ), від
01.12.2000 р. N 316 ( v0316282-00 ) та від 05.05.2001 р. N 174
( v0174282-01 ) вважати такими, що втратили чинність.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного
забезпечення Волосовця О.П.
Міністр А.В.Підаєв

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

26.02.2003 N 86

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про опорну кафедру вищих медичних (фармацевтичного)

навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

та закладів післядипломної освіти МОЗ України

1. Організація роботи опорної кафедри
1.1. Опорна кафедра визначається серед провідних кафедр
медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації (далі - ВМ(Ф)НЗ) та закладів післядипломної освіти
Міністерства охорони здоров'я України з метою узагальнення та
поширення передового досвіду організації навчально-методичної
роботи, розробки методологічної стратегії викладання дисципліни на
основі новітніх технологій навчання, поліпшення теоретичної та
практичної підготовки студентів, лікарів (провізорів) - інтернів,
магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів та
професорсько-викладацького складу.
1.2. Опорна кафедра функціонує на базі відповідної кафедри
ВМ(Ф)НЗ III-IV рівнів акредитації чи закладу післядипломної
підготовки, є структурним підрозділом і підпорядкована
безпосередньо ректору цього закладу освіти.
1.3. Опорна кафедра здійснює роботу і звітує перед
Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ
України (далі - ЦМК з ВМО), який координує і контролює її
діяльність.
1.4. Опорна кафедра працює за річним планом, який подається
разом із звітом до 15 червня кожного року до ЦМК з ВМО на розгляд
та затвердження.
1.5. Робота опорної кафедри регламентується нормативними
актами, що визначають роботу ВМ(Ф)НЗ МОЗ України, Положенням про
опорну кафедру, яке розробляється на підставі цього Примірного
положення.
1.6. Регулярно (не рідше 1 разу на навчальний рік) опорна
кафедра проводить наради завідувачів однопрофільних кафедр.
Рекомендації цих нарад направляються до ЦМК з ВМО МОЗ України.
2. Завдання і зміст роботи опорної кафедри
2.1. Узагальнення та впровадження передового досвіду
викладання однопрофільних дисциплін у ВМ(Ф)НЗ.
2.2. Розробка пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення
організації та методики підвищення якості підготовки студентів,
інтернів, клінічних ординаторів, магістрів, аспірантів,
професорсько-викладацького складу, робота над створенням
нормативних документів з вищої медичної та фармацевтичної освіти.
2.3. Створення та введення у навчальний процес ВМ(Ф)НЗ
удосконалених навчальних планів і програм, міжкафедральних
підручників, посібників, навчальних відеофільмів тощо.
2.4. Розробка ефективних форм проміжного та підсумкового
контролю знань студентів, інтернів, клінічних ординаторів,
магістрів аспірантів, спеціалістів.
2.5. Організація відкритих показових лекцій, практичних
занять і обговорення їх методики та змісту.
2.6. Проведення компетентної експертизи рукописів навчальної
літератури, методичної документації, підготовленої на
однопрофільних кафедрах та представлення заключення до ЦМК з ВМО
МОЗ України.
2.7. Участь у розробці новітніх технологій навчання та
державних стандартів освіти.
3. Права опорної кафедри
3.1. Відвідувати заняття на однопрофільних кафедрах за згодою
завідувача кафедри та викладача, який проводить заняття чи читає
лекцію.
3.2. Вивчати оснащеність навчального процесу на
однопрофільних кафедрах.
3.3. Проводити семінари, наради завідувачів однопрофільних
кафедр для обговорення завдань та проблем у вивченні даної
дисципліни.
3.4. Залучати співробітників однопрофільних кафедр ВМ(Ф)НЗ до
усіх видів робіт відповідно до функцій опорної кафедри.
3.5. Здійснювати розробку тестових завдань та брати участь у
проведенні ліцензійних інтегрованих іспитів серед фахівців з вищою
медичною та фармацевтичною освітою.
3.6. Брати участь у роботі фахової ради з медицини та
фармації ДАК України, комісії із змісту освіти МОЗ України та
комісії з медицини Науково-методичної ради МОН України (за
запрошенням).
Директор Центрального методичного
кабінету з вищої медичної освіти
МОЗ України І.С.Вітенко
Начальник Головного
управління освіти, науки
та інформаційно-аналітичного
забезпечення О.П.Волосовець

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

26.02.2003 N 86

ПЕРЕЛІК

опорних кафедр вищих медичних

(фармацевтичного) навчальних закладів

IV рівня акредитації з навчальних дисциплін

додипломної підготовки фахівців за

спеціальностями "Лікувальна справа",

"Педіатрія", "Медико-профілактична справа",

"Стоматологія", "Медична психологія",

"Фармація", "Клінічна фармація",

"Технологія парфумерно-косметичних засобів",

"Технологія фармацевтичних препаратів"

та закладів післядипломної освіти

1. Спеціальності "Лікувальна справа",

"Педіатрія", "Медико-профілактична справа"
-------------------------------------------------------------------- NN | Назва дисципліни(*)| Назва навчального | Назва кафедри | | | закладу | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 1. |Іноземна мова |Львівський |Іноземних мов | | |національний | | | |медичний університет| | | |імені Данила | | | |Галицького | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 2. |Українська мова |Івано-Франківський |Мовознавства | |(за |національний | | |професійним |медичний університет| | |спрямуванням) | | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 3. |Історія України |Івано-Франківський |Українознавства з | | |національний |курсом філософії | | |медичний університет| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 4. |Історія української |Івано-Франківський |Українознавства з | |культури |національний |курсом філософії | | |медичний університет| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 5. |Основи економічних |Львівський |Філософії та | |теорій |національний |економіки | |(Політологія) |медичний університет| | | |імені Данила | | | |Галицького | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 6. |Філософія |Національний |Філософії та | | |медичний університет|соціології | | |імені О.О.Богомольця| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 7. |Латинська мова та |Національний |Латинської мови | |медична термінологія|медичний університет| | | |імені О.О.Богомольця| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 8. |Історія медицини |Національний |Соціальної медицини | | |медичний університет|та охорони здоров'я | | |імені О.О.Богомольця| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 9. |Медична біологія |Одеський |Клінічної | | |національний |імунології, генетики| | |медичний університет|і медичної біології | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 10.|Медична та |Національний |Медичної та | |біологічна фізика |медичний університет|біологічної фізики | | |імені О.О.Богомольця| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 11.|Медична інформатика |Національний |Медичної інформатики| | |медичний університет|та комп'ютерних | | |імені О.О.Богомольця|технологій навчання | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 12.|Медична хімія |Національний |Медичної та | | |медичний університет|загальної хімії | | |імені О.О.Богомольця| | | |Львівський |Загальної, | | |національний |біонеорганічної, | | |медичний університет|фізколоїдної хімії | | |імені Данила |(для студентів- | | |Галицького |іноземців) | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 13.|Біологічна та |Національний |Біологічної, | |біоорганічна хімія |медичний університет|біоорганічної та | | |імені О.О.Богомольця|фармацевтичної хімії| | |Одеський |Медичної хімії (для | | |національний |студентів-іноземців)| | |медичний університет| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 14.|Анатомія людини |Національний |Анатомії людини | | |медичний університет| | | |імені О.О.Богомольця| | | |Тернопільський |Анатомії людини | | |державний медичний |(для студентів- | | |університет імені |іноземців) | | |І.Я.Горбачевського | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 15.|Гістологія, |Національний |Гістології та | |цитологія та |медичний університет|ембріології | |ембріологія |імені О.О.Богомольця| | | |Донецький |Гістології, | | |національний |цитології і | | |медичний університет|ембріології | | |ім. М.Горького |(для студентів- | | | |іноземців) | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 16.|Фізіологія |Національний |Фізіології | | |медичний університет| | | |імені О.О.Богомольця| | | |Одеський |Фізіології (для | | |національний |студентів-іноземців)| | |медичний університет| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 17.|Мікробіологія, |Національний |Мікробіології, | |вірусологія та |медичний університет|вірусології та | |імунологія |імені О.О.Богомольця|імунології | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 18.|Основи біоетики та |Одеський |Педіатрії N 1 | |біобезпеки |національний | | | |медичний університет| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 19.|Основи психології. |Національний |Загальної і медичної| |Основи педагогіки |медичний університет|психології та | | |імені О.О.Богомольця|педагогіки | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 20.|Безпека |Українська |Організації | |життєдіяльності. |військово-медична |медичного | |Основи охорони |академія |забезпечення | |праці | |збройних сил | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 21.|Патоморфологія |Харківський |Патоморфології | | |національний | | | |медичний університет| | | |Кримський державний |Патологічної | | |медичний університет|анатомії із | | |імені |секційним курсом | | |С.І.Георгієвського |(для студентів- | | | |іноземців) | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 22.|Патофізіологія |Запорізький |Патологічної | | |державний медичний |фізіології | | |університет | | | |Кримський державний |Патофізіології (для | | |медичний університет|студентів-іноземців)| | |імені | | | |С.І.Георгієвського | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 23.|Фармакологія |Національний |Фармакології та | | |медичний університет|клінічної | | |імені О.О.Богомольця|фармакології | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 24.|Гігієна та екологія |Національний |Гігієни та екології | | |медичний університет| | | |імені О.О.Богомольця| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 25.|Гігієна дітей та |Національний |Комунальної гігієни | |підлітків |медичний університет|та екології людини з| | |імені О.О.Богомольця|секцією гігієни | | | |дітей та підлітків | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 26.|Гігієна праці |Національний |Гігієни праці і | | |медичний університет|професійних хвороб | | |імені О.О.Богомольця| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 27.|Гігієна харчування |Національний |Гігієни харчування | | |медичний університет| | | |імені О.О.Богомольця| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 28.|Комунальна гігієна |Національний |Комунальної гігієни | |та екологія людини |медичний університет|та екології людини з| | |імені О.О.Богомольця|секцією гігієни | | | |дітей та підлітків | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 29.|Пропедевтика |Національний |Пропедевтики | |внутрішньої медицини|медичний університет|внутрішньої | | |імені О.О.Богомольця|медицини N 1 | | |Харківський |Пропедевтики | | |національний |внутрішньої медицини| | |медичний університет|N 1 | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 30.|Пропедевтика |Національний |Педіатрії N 4 | |педіатрії |медичний університет| | | |імені О.О.Богомольця| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 31.|Загальна хірургія |Вінницький |Загальної хірургії | |(з оперативною |національний | | |хірургією та |медичний університет| | |топографічною |ім. М.І.Пирогова | | |анатомією) |Національний |Оперативної хірургії| | |медичний університет|та топографічної | | |імені О.О.Богомольця|анатомії | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 32.|Медицина |Українська |Військової | |надзвичайних |військово-медична |токсикології, | |ситуацій |академія |радіології і | | | |медичного захисту | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 33.|Радіологія |Національний |Радіології та | | |медичний університет|радіаційної медицини| | |імені О.О.Богомольця| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 34.|Внутрішня медицина |Національний |Внутрішньої медицини| | |медичний університет|N 1 (4, 5 курси) | | |імені О.О.Богомольця|Внутрішньої медицини| | | |N 2 (6 курс) | | |Вінницький |Внутрішньої медицини| | |національний |N 1 | | |медичний університет|(для студентів- | | |ім. М.І.Пирогова |іноземців) | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 35.|Ендокринологія |Національний |Ендокринології | | |медичний університет| | | |імені О.О.Богомольця| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 36.|Педіатрія |Національний |Педіатрії | | |медичний університет|N 2 (5 курс) | | |імені О.О.Богомольця| | | |Дніпропетровська |Факультетської | | |державна медична |педіатрії та | | |академія |медичної генетики | | | |(4 курс) | | |Донецький |Педіатрії | | |національний |N 1 (6 курс) | | |медичний університет| | | |ім. М.Горького | | | |Одеський |Педіатрії | | |національний |N 1 (для студентів- | | |медичний університет|іноземців) | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 37.|Хірургія |Національний |Хірургії N 1 | | |медичний університет|(5 курс) | | |імені О.О.Богомольця|Хірургії N 4 | | | |(6 курс) | | |Тернопільський |Хірургії (4 курс) | | |державний медичний | | | |університет імені | | | |І.Я.Горбачевського | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 38.|Дитяча хірургія |Дніпропетровська |Дитячої хірургії | | |державна медична | | | |академія | | | |Вінницький |Дитячої хірургії та | | |національний |ортопедії дитячого | | |медичний університет|віку (для студентів-| | |ім. М.І.Пирогова |іноземців) | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 39.|Акушерство і |Одеський |Акушерства і | |гінекологія |національний |гінекології N 1 | | |медичний університет| | | |Харківський |Акушерства і | | |національний |гінекології N 1 | | |медичний університет|(для студентів- | | | |іноземців) | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 40.|Соціальна медицина, |Національний |Соціальної медицини | |організація та |медичний університет|та охорони здоров'я | |економіка охорони |імені О.О.Богомольця| | |здоров'я | | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 41.|Біостатистика |Національний |Соціальної медицини | | |медичний університет|та охорони здоров'я | | |імені О.О.Богомольця| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 42.|Фтизіатрія |Національний |Фтизіатрії | | |медичний університет| | | |імені О.О.Богомольця| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 43.|Урологія |Національний |Урології | | |медичний університет| | | |імені О.О.Богомольця| | | |Одеський |Урології та | | |національний |нефрології (для | | |медичний університет|студентів-іноземців)| ---+--------------------+--------------------+--------------------| 44.|Оториноларингологія |Національний |Оториноларингології | | |медичний університет| | | |імені О.О.Богомольця| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 45.|Офтальмологія |Національний |Офтальмології | | |медичний університет| | | |імені О.О.Богомольця| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 46.|Неврологія |Харківський |Нервових хвороб | | |національний | | | |медичний університет| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 47.|Медична психологія |Дніпропетровська |Психіатрії, | | |державна медична |загальної та | | |академія |медичної психології | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 48.|Психіатрія |Харківський |Психіатрії, | |Наркологія |національний |наркології та | | |медичний університет|медичної психології | | |Одеський |Психіатрії, | | |національний |наркології з курсом | | |медичний університет|медичної психології | | | |(з питань | | | |наркології) | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 49.|Дерматологія, |Національний |Дерматології та | |венерологія |медичний університет|венерології | | |імені О.О.Богомольця| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 50.|Фізична |Дніпропетровська |Фізичної | |реабілітація, |державна медична |реабілітації, | |спортивна медицина |академія |спортивної медицини | | | |та валеології | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 51.|Судова медицина |Національний |Судової медицини | | |медичний університет| | | |імені О.О.Богомольця| | | |Кримський державний |Судової медицини з | | |медичний університет|курсом права | | |імені |(для студентів- | | |С.І.Георгієвського |іноземців) | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 52.|Медичне |Кримський державний |Судової медицини з | |правознавство |медичний університет|курсом права | | |імені | | | |С.І.Георгієвського | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 53.|Цивільний захист |Українська |Організації | | |військово-медична |медичного | | |академія |забезпечення | | | |збройних сил | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 54.|Радіаційна медицина|Національний |Радіології та | | |медичний університет|радіаційної медицини| | |імені О.О.Богомольця| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 55.|Інфекційні хвороби |Національний |Інфекційних хвороб | | |медичний університет| | | |імені О.О.Богомольця| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 56.|Дитячі інфекційні |Національний |Дитячих інфекційних | |хвороби |медичний університет|хвороб | | |імені О.О.Богомольця| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 57.|Епідеміологія |Національний |Епідеміології | | |медичний університет| | | |імені О.О.Богомольця| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 58.|Професійні хвороби |Харківський |Внутрішніх та | | |національний |професійних хвороб | | |медичний університет| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 59.|Онкологія |Донецький |Онкології | | |національний | | | |медичний університет| | | |ім. М.Горького | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 60.|Клінічна |Одеський |Загальної та | |фармакологія |національний |клінічної | | |медичний університет|фармакології | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 61.|Медична генетика |Харківський |Медичної генетики | | |національний | | | |медичний університет| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 62.|Травматологія і |Харківський |Травматології та | |ортопедія |національний |ортопедії | | |медичний університет| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 63.|Клінічна імунологія |Національний |Клінічної імунології| |та алергологія |медичний університет|та алергології | | |імені О.О.Богомольця|з курсом | | | |дитячої імунології | | | |та | | | |медичної генетики | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 64.|Анестезіологія та |Національний |Анестезіології та | |інтенсивна терапія |медичний університет|інтенсивної терапії | | |імені О.О.Богомольця| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 65.|Екстрена та |Тернопільський |Екстреної медичної | |невідкладна медична |державний медичний |допомоги та медицини| |допомога |університет |катастроф з курсом | | |ім. І.Я.Горбачев- |військової | | |ського |підготовки | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 66.|Нейрохірургія |Національний |Нейрохірургії | | |медичний університет| | | |імені О.О.Богомольця| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 67.|Основи стоматології |Національний |Терапевтичної | | |медичний університет|стоматології | | |імені О.О.Богомольця| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 68.|Клінічна лабораторна|Тернопільський |Клініко-лабораторної| |діагностика |державний медичний |діагностики | | |університет | | | |ім. І.Я.Горбачев- | | | |ського | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 69.|Секційний курс |Харківський |Патоморфології | | |національний | | | |медичний університет| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 70.|Загальна практика |Національний |Загальної практики | |(сімейна медицина) |медичний університет|(сімейної медицини) | | |імені О.О.Богомольця| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 71.|Охорона праці в |Національний |Гігієни праці та | |галузі |медичний університет|профзахворювань | | |імені О.О.Богомольця| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 72.|Рефлексотерапія. |Національний |Неврології та | |Фітотерапія. |медичний університет|реабілітаційної | |Основи сучасної |імені О.О.Богомольця|медицини | |гомеопатії | | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 73.|Фізичне виховання |Одеський |Фізичної | | |національний |реабілітації, | | |медичний університет|спортивної | | | |медицини, фізичного | | | |виховання і | | | |валеології | -------------------------------------------------------------------
2. Спеціальність "Стоматологія"
-------------------------------------------------------------------- NN | Назва | Назва навчального | Назва кафедри | | дисципліни(*) | закладу | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 1. |Іноземна мова |Львівський |Іноземних мов | | |національний медичний| | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 2. |Українська мова |Івано-Франківський |Мовознавства | |(за професійним |національний медичний| | |спрямуванням) |університет | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 3. |Історія України |Івано-Франківський |Українознавства з | | |національний медичний|курсом філософії | | |університет | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 4. |Історія |Івано-Франківський |Українознавства з | |української |національний медичний|курсом філософії | |культури |університет | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 5. |Основи |Львівський |Філософії та економіки| |економічних |національний медичний| | |теорій |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 6. |Філософія |Національний медичний|Філософії та | | |університет імені |соціології | | |О.О.Богомольця | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 7. |Латинська мова |Національний медичний|Латинської мови | |та медична |університет імені | | |термінологія |О.О.Богомольця | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 8. |Історія |Національний медичний|Соціальної медицини та| |медицини |університет імені |охорони здоров'я | | |О.О.Богомольця | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 9. |Медична |Одеський національний|Клінічної імунології, | |біологія |медичний університет |генетики і медичної | | | |біології | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 10.|Медична та |Національний медичний|Медичної та | |біологічна |університет імені |біологічної фізики | |фізика |О.О.Богомольця | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 11.|Медична хімія |Національний медичний|Медичної та загальної | | |університет імені |хімії | | |О.О.Богомольця | | | |Львівський |Загальної, | | |національний медичний|біонеорганічної, | | |університет імені |фізколоїдної хімії | | |Данила Галицького |(для | | | |студентів-іноземців) | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 12.|Біоорганічна та |Національний медичний|Біологічної, | |біологічна |університет імені |біоорганічної та | |хімія |О.О.Богомольця |фармацевтичної хімії | | |Одеський національний|Загальної, | | |медичний університет |біонеорганічної, | | | |фізколоїдної хімії | | | |(для | | | |студентів-іноземців) | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 13.|Анатомія людини |Національний медичний|Анатомії людини | | |університет імені | | | |О.О.Богомольця | | | |Тернопільський |Анатомії людини (для | | |державний медичний |студентів-іноземців) | | |університет імені | | | |І.Я.Горбачевського | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 14.|Гістологія, |Національний медичний|Гістології та | |цитологія та |університет імені |ембріології | |ембріологія |О.О.Богомольця | | | |Донецький |Гістології, цитології | | |національний медичний|і ембріології (для | | |університет |студентів-іноземців) | | |ім. М.Горького | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 15.|Фізіологія |Донецький |Фізіології | | |національний медичний| | | |університет | | | |ім. М.Горького | | | |Одеський національний|Фізіології (для | | |медичний університет |студентів-іноземців) | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 16.|Мікробіологія |Національний медичний|Мікробіології, | |вірусологія та |університет імені |вірусології та | |імунологія |О.О.Богомольця |імунології | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 17.|Медична |Національний медичний|Медичної інформатики | |інформатика |університет імені |та комп'ютерних | | |О.О.Богомольця |технологій | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 18.|Основи біоетики |Одеський національний|Педіатрії N 1 | |та біобезпеки |медичний університет | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 19.|Основи |Національний медичний|Загальної і медичної | |психології. |університет імені |психології та | |Основи |О.О.Богомольця |педагогіки | |педагогіки | | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 20.|Безпека |Українська |Військово- | |життєдіяльності, |військово-медична |профілактичної | |основи |академія |медицини | |охорони праці | | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 21.|Загальна |Вінницький |Хірургії медичного | |хірургія (з |національний медичний|ф-ту N 2 | |оперативною |університет | | |хірургією) |ім. М.І.Пирогова | | | |Національний медичний|Оперативної | | |університет імені |хірургії та | | |О.О.Богомольця |топографічної анатомії| ---+-----------------+---------------------+----------------------| 22.|Пропедевтика |Українська медична |Внутрішніх хвороб з | |внутрішньої |стоматологічна |доглядом за хворими | |медицини |академія | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 23.|Гігієна та |Національний медичний|Гігієни та екології | |екологія |університет імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 24.|Пропедевтика |Українська медична |Пропедевтики | |терапевтичної |стоматологічна |терапевтичної | |стоматології |академія |стоматології | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 25.|Пропедевтика |Національний медичний|Ортопедичної | |ортопедичної |університет імені |стоматології | |стоматології |О.О.Богомольця | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 26.|Пропедевтика |Національний медичний|Дитячої терапевтичної | |дитячої |університет імені |стоматології та | |терапевтичної |О.О.Богомольця |профілактики | |стоматології | |стоматологічних | | | |захворювань | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 27.|Патоморфологія |Харківський |Патоморфології | | |національний медичний| | | |університет | | | |Кримський |Патологічної анатомії | | |державний медичний |із секційним курсом | | |університет імені |(для | | |С.І.Георгієвського |студентів-іноземців) | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 28.|Патофізіологія |Національний медичний|Патофізіології | | |університет імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 29.|Фармакологія |Національний медичний|Фармакології та | | |університет імені |клінічної фармакології| | |О.О.Богомольця | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 30.|Внутрішня |Українська медична |Внутрішніх хвороб з | |медицина |стоматологічна |доглядом за хворими | | |академія | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 31.|Хірургія |Українська медична |Хірургічних хвороб з | | |стоматологічна |травматологією та | | |академія |ортопедію | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 32.|Соціальна |Національний медичний|Соціальної медицини та| |медицина, |університет імені |охорони здоров'я | |організація |О.О.Богомольця | | |охорони | | | |здоров'я | | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 33.|Фізична |Дніпропетровська |Фізичної реабілітації,| |реабілітація, |державна медична |спортивної медицини та| |спортивна |академія |валеології | |медицина | | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 34.|Радіологія |Національний медичний|Радіології та | | |університет імені |радіаційної медицини | | |О.О.Богомольця | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 35.|Судова медицина |Національний медичний|Судової медицини | |(стоматологія) |університет імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 36.|Медичне |Кримський державний |Судової медицини з | |правознавство |медичний університет |курсом права | | |імені | | | |С.І.Георгієвського | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 37.|Секційний курс |Харківський |Патоморфології | | |національний медичний| | | |університет | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 38.|Профілактика |Українська медична |Дитячої терапевтичної | |стоматологічних |стоматологічна |стоматології з | |захворювань |академія |профілактикою | | | |стоматологічних | | | |захворювань | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 39.|Терапевтична |Українська медична |Терапевтичної | |стоматологія |стоматологічна |стоматології | | |академія | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 40.|Хірургічна |Національний медичний|Хірургічної | |стоматологія |університет імені |стоматології та | | |О.О.Богомольця |щелепно-лицьової | | | |хірургії | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 41.|Пластична та |Українська медична |Хірургічної | |реконструктивна |стоматологічна |стоматології та | |хірургія |академія |щелепно-лицевої | | | |хірургії | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 42.|Отопедична |Національний медичний|Ортопедичної | |стоматологія, у |університет імені |стоматології | |т.ч. |О.О.Богомольця | | |Імплантологія |Українська медична |Ортопедичної | | |стоматологічна |стоматології з | | |академія |імплантологією | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 43.|Ортодонтія |Національний медичний|Ортодонтії та | | |університет імені |пропедевтики | | |О.О.Богомольця |ортопедичної | | | |стоматології | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 44.|Фтизіатрія |Національний медичний|Фтизіатрії | | |університет імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 45.|Педіатрія |Українська медична |Педіатрії N 2 | | |стоматологічна | | | |академія | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 46.|Акушерство |Харківський |Акушерства і | | |національний медичний|гінекології N 1 | | |університет | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 47.|Оториноларинго- |Національний медичний|Оториноларингології | |логія |університет імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 48.|Офтальмологія |Національний медичний|Офтальмології | | |університет імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 49.|Неврологія, в |Харківський |Нервових хвороб | |т.ч. |національний медичний| | |нейростоматологія|університет | | | | | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 50.|Дерматологія, |Національний медичний|Дерматології та | |венерологія |університет імені |венерології | | |О.О.Богомольця | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 51.|Психіатрія |Харківський |Психіатрії, наркології| | |національний медичний|та медичної психології| | |університет | | |Наркологія |Одеський |Психіатрії, наркології| | |національний медичний|з курсом медичної | | |університет |психології (з питань | | | |наркології) | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 52.|Онкологія |Донецький |Онкології | | |національний медичний| | | |університет | | | |ім. М.Горького | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 53.|Медична |Дніпропетровська |Психіатрії, загальної | |психологія |державна медична |та медичної психології| | |академія | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 54.|Інфекційні |Національний медичний|Інфекційних хвороб | |хвороби |університет імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 55.|Епідеміологія |Національний медичний|Епідеміології | | |університет імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 56.|Клінічна |Харківський |Внутрішньої медицини | |фармакологія |національний медичний|N 1 та клінічної | | |університет |фармакології | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 57.|Нейрохірургія |Національний медичний|Нейрохірургії | | |університет імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 58.|Медицина |Українська |Військової | |надзвичайних |військово-медична |токсикології, | |ситуацій |академія |радіології і медичного| | | |захисту | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 59.|Дитяча |Національний медичний|Дитячої терапевтичної | |терапевтична |університет імені |стоматології та | |стоматологія |О.О.Богомольця |профілактики | | | |стоматологічних | | | |захворювань | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 60.|Дитяча |Національний медичний|Хірургічної | |хірургічна |університет імені |стоматології та | |стоматологія |О.О.Богомольця |щелепно-лицевої | | | |хірургії дитячого віку| ---+-----------------+---------------------+----------------------| 61.|Економіка |Національний медичний|Соціальної медицини та| |охорони |університет імені |охорони здоров'я | |здоров'я |О.О.Богомольця | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 62.|Екстренна та |Тернопільський |Екстреної медичної | |невідкладна |державний медичний |допомоги та медицини | |медична |університет |катастроф з курсом | |допомога |ім. І.Я.Горбачев- |військової підготовки | | |ського | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 63.|Клінічна |Національний медичний|Клінічної імунології | |імунологія |університет імені |та алергології з | | |О.О.Богомольця |курсом дитячої | | | |імунології та медичної| | | |генетики | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 64.|Цивільний |Українська |Військової | |захист |військово-медична |токсикології, | | |академія |радіології і медичного| | | |захисту | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 65.|Охорона праці в |Національний медичний|Гігієни праці та | |галузі |університет імені |профзахворювань | | |О.О.Богомольця | | ---+-----------------+---------------------+----------------------| 66.|Фізичне |Львівський |Фізичної реабілітації,| |виховання |національний медичний|спортивної медицини, | | |університет імені |фізичного виховання і | | |Данила Галицького |валеології | -------------------------------------------------------------------
3. Спеціальність "Медична психологія"
-------------------------------------------------------------------- NN |Назва дисципліни(*) | Назва навчального | Назва кафедри | | | закладу | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 1. |Іноземна мова |Львівський |Іноземних мов | | |національний | | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 2. |Українська мова |Львівський |Іноземних мов | |(за професійним |національний | | |спрямуванням) |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 3. |Історія України |Івано-Франківський |Українознавства з | | |національний |курсом філософії | | |медичний | | | |університет | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 4. |Історія медицини |Національний |Соціальної медицини | | |медичний |та охорони здоров'я | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 5. |Історія української |Івано-Франківський |Українознавства з | |культури |національний |курсом філософії | | |медичний | | | |університет | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 6. |Основи економічних |Національний |Філософії та | |теорій |медичний |соціології | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 7. |Філософія |Національний |Філософії та | | |медичний |соціології | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 8. |Латинська мова та |Національний |Латинської мови | |медична термінологія|медичний | | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 9. |Історія психології |Національний |Загальної і | | |медичний |медичної психології | | |університет |та педагогіки | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 10.|Медична біологія |Буковинський |Медичної біології, | | |державний медичний |генетики та | | |університет |фармацевтичної | | | |ботаніки | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 11.|Медична та |Національний |Медичної та | |біологічна фізика |медичний |біологічної фізики | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 12.|Медична хімія |Національний |Медичної та | | |медичний |загальної хімії | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 13.|Біологічна та |Національний |Біологічної, | |біоорганічна хімія |медичний |біоорганічної та | | |університет |фармацевтичної | | |імені |хімії | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 14.|Анатомія людини |Національний |Анатомії людини | | |медичний | | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 15.|Гістологія, |Національний |Гістології та | |цитологія та |медичний |ембріології | |ембріологія |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 16.|Фізіологія та |Національний |Фізіології | |нейрохірургія |медичний | | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 17.|Інформаційні |Національний |Медичної | |технології у |медичний |інформатики та | |психології та |університет |комп'ютерних | |медицині |імені |технологій | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 18.|Мікробіологія, |Національний |Мікробіології, | |вірусологія та |медичний |вірусології та | |імунологія |університет |імунології | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 19.|Основи біоетики та |Одеський |Педіатрії N 1 | |безпеки |національний | | | |медичний | | | |університет | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 20.|Безпека |Українська |Авіаційної, | |життєдіяльності, |військово-медична |морської медицини | |основи охорони |академія |і психофізіології | |праці | | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 21.|Загальна психологія |Вінницький |Загальної і | | |національний |медичної психології | | |медичний |та педагогіки | | |університет | | | |ім. М.І.Пирогова | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 22.|Експериментальна |Буковинський |Психології та | |психологія та |державний медичний |соціології | |психодіагностика |університет | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 23.|Вікова та |Національний |Загальної і | |педагогічна |медичний |медичної психології | |психологія |університет |та педагогіки | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 24.|Психологія |Національний |Загальної і | |особистості |медичний |медичної психології | | |університет |та педагогіки | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 25.|Основи психотренінгу|Буковинський |Психології та | | |державний медичний |соціології | | |університет | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 26.|Догляд за хворими |Національний |Пропедевтики | | |медичний |внутрішніх хвороб | | |університет |N 1 | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 27.|Загальна хірургія |Вінницький |Хірургії медичного | |(з оперативною |національний |ф-ту N 2 | |хірургією та |медичний |Оперативної | |топографічною |університет |хірургії та | |анатомією) |ім. М.І.Пирогова |топографічної | | | |анатомії | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 28.|Соціальна психологія|Національний |Загальної і | | |медичний |медичної психології | | |університет |та педагогіки | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 29.|Психофізіологія |Національний |Загальної і | | |медичний |медичної психології | | |університет |та педагогіки | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 30.|Диференційна |Національний |Загальної і | |психологія |медичний |медичної психології | | |університет |та педагогіки | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 31.|Психологія |Національний |Загальної і | |спілкування |медичний |медичної психології | | |університет |та педагогіки | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 32.|Патоморфологія |Вінницький |Патологічної | | |національний |анатомії та судової | | |медичний |медицини з курсом | | |університет |основ права | | |ім. М.І.Пирогова | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 33.|Патофізіологія |Національний |Патофізіології | | |медичний | | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 34.|Фармакологія |Національний |Фармакології та | | |медичний |клінічної | | |університет |фармакології | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 35.|Гігієна та екологія |Національний |Гігієни та екології | | |медичний | | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 36.|Пропедевтика |Національний |Пропедевтики | |внутрішньої медицини|медичний |внутрішніх хвороб | | |університет |N 1 | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 37.|Пропедевтика |Національний |Педіатрії N 4 | |педіатрії |медичний | | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 38.|Генетична психологія|Національний |Загальної і | | |медичний |медичної психології | | |університет |та педагогіки | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 39.|Радіологія |Національний |Радіології та | | |медичний |радіаційної | | |університет |медицини | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 40.|Внутрішня медицина |Національний |Внутрішньої | |(в т.ч. |медичний |медицини N 1 | |фізіотерапія, |університет |Внутрішньої | |ендокринологія, |імені |медицини N 2 | |професійні хвороби |О.О.Богомольця | | |і клін. імунологія) | | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 41.|Педіатрія, дитячі |Національний |Педіатрії N 4 | |інфекції |медичний | | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 42.|Хірургія, дитяча |Вінницький |Дитячої хірургії та | |хірургія |національний |ортопедії дитячого | | |медичний |віку | | |університет | | | |ім. М.І.Пирогова | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 43.|Акушерство і |Буковинський |Акушерства і | |гінекологія |державний медичний |гінекології з | | |університет |курсом дитячої та | | | |підліткової | | | |гінекології | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 44.|Соціальна медицина, |Національний |Соціальної медицини | |організація та |медичний |та охорони здоров'я | |економіка охорони |університет | | |здоров'я |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 45.|Нейропсихологія |Вінницький |Медичної психології | | |національний |та психіатрії | | |медичний | | | |університет | | | |ім. М.І.Пирогова | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 46.|Психологічне |Вінницький |Медичної психології | |консультування та |національний |та психіатрії | |психокорекція |медичний | | | |університет | | | |ім. М.І.Пирогова | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 47.|Медична генетика |Буковинський |Педіатрії та | | |державний медичний |медичної генетики | | |університет | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 48.|Основи стоматології |Національний |Терапевтичної | | |медичний |стоматології | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 49.|Секційний курс |Буковинський |Патоморфології та | | |державний медичний |судової медицини | | |університет | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 50.|Цивільний захист |Українська |Авіаційної, | | |військово-медична |морської медицини | | |академія |і психофізіології | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 51.|Фтизіатрія |Національний |Фтизіатрії | | |медичний | | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 52.|Урологія |Національний |Урології | | |медичний | | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 53.|Оториноларингологія |Національний |Оториноларингології | | |медичний | | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 54.|Офтальмологія |Національний |Офтальмології | | |медичний | | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 55.|Неврологія |Буковинський |Нервових хвороб, | | |державний медичний |психіатрії та | | |університет |медичної психології | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 56.|Медична психологія |Вінницький |Медичної психології | | |національний |та психіатрії | | |медичний | | | |університет | | | |ім. М.І.Пирогова | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 57.|Дерматологія, |Національний |Дерматології та | |венерологія |медичний |венерології | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 58.|Фізична |Буковинський |Внутрішньої | |реабілітація, |державний медичний|медицини, фізичної | |спортивна медицина |університет |реабілітації та | | | |спортивної медицини | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 59.|Судова медицина |Національний |Судової медицини | | |медичний | | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 60.|Радіаційна медицина |Національний |Радіології та | | |медичний |радіаційної | | |університет |медицини | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 61.|Медицина і |Українська |Авіаційної, | |психологія |військово-медична |морської медицини | |надзвичайних |академія |і психофізіології | |ситуацій | | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 62.|Інфекційні хвороби |Національний |Інфекційних хвороб | | |медичний | | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 63.|Сексологія та |Національний |Урології | |сексопатологія |медичний | | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 64.|Патопсихологія |Національний |Кафедра загальної і | | |медичний |медичної психології | | |університет |та педагогіки | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 65.|Клінічна |Національний |Фармакології та | |фармакологія з |медичний |клінічної | |психофармакологією |університет |фармакології | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 66.|Медичне |Кримський державний|Судової медицини з | |правознавство |медичний |курсом права | | |університет імені | | | |С.І.Георгієвського | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 67.|Травматологія і |Національний |Травматології та | |ортопедія |медичний |ортопедії | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 68.|Медико-психологічна |Національний |Кафедра загальної і | |експертиза |медичний |медичної психології | | |університет |та педагогіки | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 69.|Спеціальна |Національний |Кафедра загальної і | |психологія та |медичний |медичної психології | |дефектологія |університет |та педагогіки | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 70.|Психологія сім'ї |Національний |Кафедра загальної і | | |медичний |медичної психології | | |університет |та педагогіки | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 71.|Психологія життєвої |Національний |Кафедра загальної і | |кризи особистості, |медичний |медичної психології | |вмирання |університет |та педагогіки | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 72.|Нейрохірургія |Національний |Нейрохірургії | | |медичний | | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 73.|Психіатрія та |Вінницький |Медичної психології | |наркологія |національний |та психіатрії | | |медичний | | | |університет | | | |ім. М.І.Пирогова | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 74.|Анестезіологія та |Національний |Анестезіології та | |інтенсивна терапія |медичний |інтенсивної терапії | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 75.|Екстренна та |Тернопільський |Екстреної медичної | |невідкладна медична |державний медичний|допомоги та | |допомога |університет |медицини катастроф | | |ім. І.Я.Горбачев- |з курсом військової | | |ського |підготовки | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 76.|Онкологія з |Донецький |Онкології | |клінічною |національний | | |психологією |медичний | | | |університет | | | |ім. М.Горького | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 77.|Психотерапія |Вінницький |Медичної психології | | |національний |та психіатрії | | |медичний | | | |університет | | | |ім. М.І.Пирогова | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 78.|Психологія |Національний |Загальної і | |діяльності медичного|медичний |медичної психології | |працівника |університет |та педагогіки | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 79.|Основи психосоматики|Національний |Загальної і | | |медичний |медичної психології | | |університет |та педагогіки | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 80.|Загальна практика |Національний |Загальної практики | |(сімейна медицина) |медичний |(сімейної медицини) | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 81.|Внутрішня медицина з|Вінницький |Внутрішньої | |клінічною |національний |медицини N 1 | |психологією |медичний | | | |університет | | | |ім. М.І.Пирогова | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 82.|Педіатрія, дитячі |Буковинський |Педіатрії та | |інфекції з клінічною|державний медичний |дитячих інфекційних | |психологією |університет |хвороб | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 83.|Хірургія, дитяча |Вінницький |Дитячої хірургії та | |хірургія з клінічною|національний |ортопедії дитячого | |психологією |медичний |віку | | |університет | | | |ім. М.І.Пирогова | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 84.|Акушерство і |Буковинський |Акушерства і | |гінекологія з |державний медичний |гінекології з | |клінічною |університет |курсом дитячої та | |психологією | |підліткової | | | |гінекології | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 85.|Охорона праці в |Національний |Гігієни праці та | |галузі |медичний |профзахворювань | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+-------------------+---------------------| 86.|Фізичне виховання |Львівський |Фізичної | | |національний |реабілітації, | | |медичний |спортивної | | |університет імені |медицини, фізичного | | |Данила Галицького |виховання і | | | |валеології | -------------------------------------------------------------------

4. Перелік опорних кафедр

для спеціальності "Фармація"
-------------------------------------------------------------------- NN |Назва дисципліни(*)| Назва навчального | Назва кафедри | | | закладу | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 1. |Українська мова |Національний |Українознавства та | |(за |фармацевтичний |латинської мови | |професійним |університет | | |спрямуванням) | | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 2. |Іноземна мова |Національний |Іноземних мов | | |фармацевтичний | | | |університет | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 3. |Історія України |Івано-Франківський |Українознавства з | | |національний |курсом філософії | | |медичний | | | |університет | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 4. |Історія української|Івано-Франківський |Українознавства з | |культури |національний |курсом філософії | | |медичний | | | |університет | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 5. |Основи екології |Львівський |Загальної гігієни з| | |національний |екологією | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 6. |Філософія |Львівський |Філософії та | | |національний |економіки | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 7. |Анатомія людини |Національний |Анатомії людини | | |медичний | | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 8. |Біологічна фізика |Львівський |Біофізики | | |національний | | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 9. |Біологія з основами|Буковинський |Медичної біології, | |генетики |державний медичний |генетики та | | |університет |фармацевтичної | | | |ботаніки | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 10.|Вища математика |Львівський |Біофізики | | |національний | | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 11.|Латинська мова |Львівський |Латинської мови | | |національний | | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 12.|Неорганічна хімія |Львівський |Загальної, | | |національний |біонеорганічної, | | |медичний |фізколоїдної хімії | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 13.|Фізіологія |Львівський |Нормальної | | |національний |фізіології | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 14.|Інформаційні |Національний |Фармакоінформатики | |технології у |фармацевтичний | | |фармації |Університет | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 15.|Аналітична хімія |Запорізький |Аналітичної хімії | | |державний медичний | | | |університет | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 16.|Органічна хімія |Національний |Органічної хімії | | |фармацевтичний | | | |Університет | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 17.|Патологічна |Львівський |Патологічної | |фізіологія |національний |фізіології | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 18.|Фармацевтична |Національний |Ботаніки | |ботаніка |фармацевтичний | | | |Університет | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 19.|Фізичні методи |Львівський |Біофізики | |аналізу та |національний | | |метрологія |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 20.|Мікробіологія з |Національний |Мікробіології, | |основами імунології|медичний |вірусології та | | |університет |імунології | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 21.|Фізична та колоїдна|Львівський |Загальної, | |хімія |національний |біонеорганічної, | | |медичний |фізколоїдної хімії | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 22.|Біологічна хімія |Запорізький |Біохімії та | | |державний медичний |лабораторної | | |університет |діагностики | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 23.|Комп'ютерні |Національний |Фармакоінформатики | |технології у |фармацевтичний | | |фармації |університет | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 24.|Основи біоетики та |Одеський |Педіатрії N 1 | |біобезпеки |національний | | | |медичний | | | |університет | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 25.|Безпека |Українська |Військової фармації| |життєдіяльності, |військово-медична | | |основи охорони |академія | | |праці | | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 26.|Історія медицини та|Національний |Менеджменту та | |фармації |фармацевтичний |маркетингу у | | |університет |фармації | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 27.|Перша долікарська |Львівський |Загальної хірургії | |допомога |національний | | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 28.|Аптечна технологія |Національний |Аптечної технології| |лікарських засобів |фармацевтичний |ліків | | |університет | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 29.|Гігієна у фармації |Запорізький |Загальної гігієни | | |державний медичний |та екології з | | |університет |курсом соціальної | | | |медицини та | | | |організації охорони| | | |здоров'я | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 30.|Екстремальна |Українська |Військової терапії | |медицина |військово-медична | | | |академія | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 31.|Етика і деонтологія|Національний |Менеджменту та | |у фармації |фармацевтичний |маркетингу у | | |університет |фармації | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 32.|Фармакогнозія |Львівський |Фармакогнозії та | | |національний |ботаніки | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 33.|Організація та |Національний |Організації та | |економіка фармації |фармацевтичний |економіки фармації | | |університет | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 34.|Фармакологія |Національний |Фармакології | | |фармацевтичний | | | |університет | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 35.|Фармацевтична хімія|Львівський |Фармацевтичної, | | |національний |органічної та | | |медичний |біоорганічної хімії| | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 36.|Лабораторна |Національний |Клінічної | |діагностика |фармацевтичний |лабораторної | | |університет |діагностики | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 37.|Промислова |Національний |Заводської | |технологія |фармацевтичний |технології ліків | |лікарських засобів |університет | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 38.|Фармакоекономіка |Національний |Фармакоекономіки | | |фармацевтичний | | | |університет | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 39.|Фармакотерапія з |Львівський |Клінічної фармації,| |основами |національний |фармакотерапії та | |фармакогенетики |медичний |медичної | | |університет імені |стандартизації | | |Данила Галицького | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 40.|Цивільний захист |Українська |Військової фармації| | |військово-медична | | | |академія | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 41.|Клінічна фармація |Національний |Клінічної | | |фармацевтичний |фармакології з | | |університет |фармацевтичною | | | |опікою | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 42.|Медичне та |Національний |Товарознавства | |фармацевтичне |фармацевтичний | | |товарознавство |університет | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 43.|Менеджмент та |Національний |Менеджменту та | |маркетинг у |фармацевтичний |маркетингу | |фармації |університет | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 44.|Токсикологічна |Львівський |Токсикологічної та | |хімія |національний |аналітичної хімії | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 45.|Біофармація |Національний |Аптечної технології| | |фармацевтичний |ліків | | |університет | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 47.|Охорона праці в |Національний |Процесів та | |галузі |фармацевтичний |апаратів хіміко- | | |університет |фармацевтичного | | | |виробництва | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 48.|Патентознавство |Тернопільський |Фармацевтичних | | |державний медичний |дисциплін | | |університет | | | |ім. І.Я.Горбачев- | | | |ського | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 49.|Ресурствознавство |Львівський |Фармакогнозії та | |лікарських рослин |національний |ботаніки | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 50.|Стандартизація |Національний |Фармацевтичної | |лікарських засобів |фармацевтичний |хімії | | |університет | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 51.|Технологія |Національний |Косметології і | |лікарських |фармацевтичний |аромології | |косметичних засобів|університет | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 52.|Фармацевтичне |Національний |Організації та | |правознавство |фармацевтичний |економіки фармації | | |університет | | ----+-------------------+---------------------+-------------------| 53.|Фізичне виховання |Львівський |Фізичної | | |національний |реабілітації, | | |медичний |спортивної | | |університет імені |медицини, фізичного| | |Данила Галицького |виховання і | | | |валеології | -------------------------------------------------------------------
5. Спеціальність "Клінічна фармація"
-------------------------------------------------------------------- NN | Назва дисципліни(*)| Назва навчального | Назва кафедри | | | закладу | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 1. |Українська мова |Національний |Українознавства та | |(за |фармацевтичний |латинської мови | |професійним |університет | | |спрямуванням) | | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 2. |Іноземна мова |Національний |Іноземних мов | | |фармацевтичний | | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 3. |Історія України |Івано-Франківський |Українознавства з | | |національний |курсом філософії | | |медичний | | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 4. |Історія української |Івано-Франківський |Українознавства з | |культури |національний |курсом філософії | | |медичний | | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 5. |Основи екології |Львівський |Загальної гігієни з| | |національний |екологією | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 6. |Філософія |Львівський |Філософії та | | |національний |економіки | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 7. |Анатомія людини та |Національний |Анатомії людини | |основи гістології |медичний | | | |університет | | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 8. |Вища математика |Львівський |Біофізики | | |національний | | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 9. |Латинська мова |Львівський |Латинської мови | | |національний | | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 10.|Медична біологія, |Буковинський |Медичної біології, | |паразитологія та |державний медичний |генетики та | |генетика |університет |фармацевтичної | | | |ботаніки | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 11.|Неорганічна хімія |Львівський |Загальної, | | |національний |біонеорганічної, | | |медичний |фізколоїдної хімії | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 12.|Фізіологія |Львівський |Нормальної | | |національний |фізіології | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 13.|Біофізика, фізичні |Львівський |Біофізики | |методи аналізу та |національний | | |метрологія |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 14.|Інформаційні |Національний |Фармакоінформатики | |технології у |фармацевтичний | | |фармації |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 15.|Аналітична хімія |Запорізький |Аналітичної хімії | | |державний медичний | | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 16.|Органічна хімія |Національний |Органічної хімії | | |фармацевтичний | | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 17.|Фармацевтична |Національний |Ботаніки | |ботаніка |фармацевтичний | | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 18.|Патологічна |Львівський |Патологічної | |фізіологія з |національний |фізіології | |основами |медичний | | |патологічної |університет імені | | |анатомії |Данила Галицького | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 19.|Фізична та колоїдна |Львівський |Загальної, | |хімія |національний |біонеорганічної, | | |медичний |фізколоїдної хімії | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 20.|Мікробіологія, |Національний |Мікробіології, | |вірусологія та |медичний |вірусології та | |імунологія |університет |імунології | | |імені | | | |О.О.Богомольця | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 21.|Біологічна хімія |Запорізький |Біохімії та | | |державний медичний |лабораторної | | |університет |діагностики | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 22.|Основи біоетики та |Одеський |Педіатрії N 1 | |біобезпеки |національний | | | |медичний | | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 23.|Безпека |Українська |Військової фармації| |життєдіяльності, |військово-медична | | |основи охорони |академія | | |праці | | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 24.|Історія медицини та |Національний |Менеджменту та | |фармації |фармацевтичний |маркетингу | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 25.|Загальна |Національний |Загальної | |фармакокінетика |фармацевтичний |фармакокінетики | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 26.|Перша долікарська |Львівський |Загальної хірургії | |допомога |національний | | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 27.|Екстремальна |Українська |Військової терапії | |медицина |військово-медична | | | |академія | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 28.|Лабораторна та |Національний |Клінічної | |функціональна |фармацевтичний |лабораторної | |діагностика |університет |діагностики | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 29.|Фармакогнозія |Львівський |Фармакогнозії та | | |національний |ботаніки | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 30.|Фармакологія |Національний |Фармакології | | |фармацевтичний | | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 31.|Гігієна з основами |Львівський |Загальної гігієни з| |епідеміології |національний |екологією | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 32.|Технологія |Національний |Технології ліків | |лікарських засобів |фармацевтичний | | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 33.|Медична хімія |Національний |Медичної хімії | | |фармацевтичний | | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 34.|Основи клінічної |Львівський |Клінічної фармації,| |медицини |національний |фармакотерапії та | | |медичний |медичної | | |університет імені |стандартизації | | |Данила Галицького | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 35.|Засоби лікувальної |Національний |Косметології та | |косметики |фармацевтичний |аромології | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 36.|Клінічна біохімія |Національний |Біологічної хімії | | |фармацевтичний | | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 37.|Клінічна |Національний |Клінічної | |фармакологія |фармацевтичний |фармакології з | | |університет |фармацевтичною | | | |опікою | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 38.|Комп'ютерні |Національний |Інформаційних | |технології у |фармацевтичний |технологій | |дослідженні |університет | | |лікарських засобів | | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 39.|Організація та |Національний |Організації та | |економіка у фармації|фармацевтичний |економіки фармації | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 40.|Фармакотерапія |Львівський |Клінічної фармації,| | |національний |фармакотерапії та | | |медичний |медичної | | |університет імені |стандартизації | | |Данила Галицького | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 41.|Фармацевтичний |Національний |Менеджменту та | |менеджмент та |фармацевтичний |маркетингу у | |маркетинг |університет |фармації | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 42.|Цивільний захист |Українська |Військової фармації| | |військово-медична | | | |академія | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 43.|Фармакоекономіка |Національний |Фармакоекономіки | | |фармацевтичний | | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 44.|Біофармація |Національний |Аптечної технології| | |фармацевтичний |ліків | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 45.|Етика та деонтологія|Національний |Менеджменту та | |у фармації |фармацевтичний |маркетингу у | | |університет |фармації | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 46.|Клінічне вивчення |Національний |Клінічної | |лікарських засобів |фармацевтичний |фармакології з | | |університет |фармацевтичною | | | |опікою | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 47.|Медичне та |Національний |Товарознавства | |фармацевтичне |фармацевтичний | | |товарознавство |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 48.|Організація охорони |Національний |Фармакоекономіки | |здоров'я та страхова|фармацевтичний | | |медицина |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 49.|Охорона праці в |Національний |Процесів та | |галузі |фармацевтичний |апаратів хіміко- | | |університет |фармацевтичного | | | |виробництва | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 50.|Патентознавство |Тернопільський |Фармацевтичних | | |державний медичний |дисциплін | | |університет | | | |ім. І.Я.Горбачев- | | | |ського | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 51.|Основи медичної |Львівський |Клінічної фармації,| |стандартизації |національний |фармакотерапії та | | |медичний |медичної | | |університет імені |стандартизації | | |Данила Галицького | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 52.|Токсикологічна хімія|Львівський |Токсикологічної та | |з клінічною |національний |аналітичної хімії | |токсикологією |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 53.|Фармакогенетика |Національний |Біології, | | |фармацевтичний |фізіології та | | |університет |анатомії людини | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 54.|Фармакогностичні |Національний |Хімії природних | |основи фітотерапії |фармацевтичний |сполук | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 55.|Фармацевтична опіка |Національний |Клінічної | | |фармацевтичний |фармакології з | | |університет |фармацевтичною | | | |опікою | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 56.|Фармацевтичне |Національний |Організації та | |правознавство |фармацевтичний |економіки фармації | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 57.|Фізичне виховання |Львівський |Фізичної | | |національний |реабілітації, | | |медичний |спортивної | | |університет імені |медицини, фізичного| | |Данила Галицького |виховання і | | | |валеології | -------------------------------------------------------------------
6. Спеціальність "Технологія

парфумерно-косметичних засобів"
-------------------------------------------------------------------- NN |Назва дисципліни(*)| Назва навчального | Назва кафедри | | | закладу | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 1. |Українська мова |Національний |Українознавства та | |(за |фармацевтичний |латинської мови | |професійним |університет | | |спрямуванням) | | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 2. |Іноземна мова |Національний |Іноземних мов | | |фармацевтичний | | | |університет | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 3. |Історія України |Івано-Франківський |Українознавства з | | |національний |курсом філософії | | |медичний | | | |університет | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 4. |Історія української|Івано-Франківський |Українознавства з | |культури |національний |курсом філософії | | |медичний | | | |університет | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 5. |Основи екології |Львівський |Загальної гігієни з| | |національний |екологією | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 6. |Філософія |Львівський |Філософії та | | |національний |економіки | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 7. |Анатомія людини |Національний |Анатомії людини | | |медичний | | | |університет | | | |імені О.О.Богомольця | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 8. |Біологія з основами|Буковинський |Медичної біології, | |генетики |державний медичний |генетики та | | |університет |фармацевтичної | | | |ботаніки | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 9. |Біофізика, фізичні |Львівський |Біофізики | |методи аналізу та |національний | | |метрологія |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 10.|Вища математика |Львівський |Біофізики | | |національний | | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 11.|Латинська мова |Львівський |Латинської мови | | |національний | | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 12.|Неорганічна хімія |Львівський |Загальної, | | |національний |біонеорганічної, | | |медичний |фізколоїдної хімії | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 13.|Фізіологія |Львівський |Нормальної | | |національний |фізіології | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 14.|Інформаційні |Національний |Фармакоінформатики | |технології у |фармацевтичний | | |фармації |університет | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 15.|Фармацевтична |Національний |Ботаніки | |ботаніка |фармацевтичний | | | |університет | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 16.|Аналітична хімія |Запорізький |Аналітичної хімії | | |державний медичний | | | |університет | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 17.|Органічна хімія |Національний |Органічної хімії | | |фармацевтичний | | | |університет | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 18.|Патологічна |Львівський |Патологічної | |фізіологія |національний |фізіології | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 19.|Мікробіологія з |Національний |Мікробіології, | |основами імунології|медичний |вірусології та | | |університет |імунології | | |імені О.О.Богомольця | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 20.|Фізична та колоїдна|Львівський |Загальної, | |хімія |національний |біонеорганічної, | | |медичний |фізколоїдної хімії | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 21.|Основи біоетики та |Одеський |Педіатрії N 1 | |біобезпеки |національний | | | |медичний | | | |університет | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 22.|Комп'ютерні |Національний |Фармакоінформатики | |технології в |фармацевтичний | | |дослідженні |університет | | |парфумерно- | | | |косметичних засобів| | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 23.|Безпека |Українська |Військової фармації| |життєдіяльності, |військово-медична | | |основи охорони |академія | | |праці | | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 24.|Історія |Національний |Косметології і | |косметології і |фармацевтичний |аромології | |аромології |університет | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 25.|Маніпуляційна |Національний |Косметології і | |техніка |фармацевтичний |аромології | | |університет | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 26.|Основи практичної |Національний |Косметології і | |косметології |фармацевтичний |аромології | | |університет | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 27.|Перша долікарська |Львівський |Загальної хірургії | |допомога |національний | | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 28.|Аптечна технологія |Національний |Косметології і | |лікарських та |фармацевтичний |аромології | |косметичних засобів|університет | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 29.|Біологічна хімія |Запорізький |Біологічної хімії | | |державний медичний | | | |університет | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 30.|Гігієна та |Запорізький |Загальної гігієни | |промислова |державний медичний |та екології з | |санітарія |університет |курсом соціальної | | | |медицини та | | | |організації охорони| | | |здоров'я | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 31.|Дерматологія |Тернопільський |Інфекційних хвороб | | |державний медичний |з епідеміологією, | | |університет імені |шкірних та | | |І.Я.Горбачевського |венерологічних | | | |хвороб | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 32.|Екстремальна |Українська |Військової терапії | |медицина |військово-медична | | | |академія | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 33.|Фармакогнозія з |Національний |Хімії природних | |основами фіто |фармацевтичний |сполук | |косметики |університет | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 34.|Фармакологія |Національний |Фармакології | | |фармацевтичний | | | |університет | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 35.|Фармацевтична та |Національний |Медичної хімії | |косметична хімія |фармацевтичний | | | |університет | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 36.|Аромологія |Національний |Косметології і | | |фармацевтичний |аромології | | |університет | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 37.|Клінічна фармація |Національний |Клінічної | | |фармацевтичний |фармакології з | | |університет |фармацевтичною | | | |опікою | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 38.|Методи корекційної |Національний |Косметології і | |техніки |фармацевтичний |аромології | | |університет | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 39.|Організація та |Національний |Організації та | |економіка у |фармацевтичний |економіки фармації | |фармації та |університет | | |парфумерно- | | | |косметичній галузі | | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 40.|Технологія |Національний |Косметології і | |лікарських |фармацевтичний |аромології | |препаратів |університет | | |промислового | | | |виробництва | | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 41.|Цивільний захист |Українська |Військової фармації| | |військово-медична | | | |академія | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 42.|Менеджмент та |Національний |Менеджменту та | |маркетинг у |фармацевтичний |маркетингу у | |фармації |університет |фармації | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 43.|Технологія |Національний |Промислової | |парфумерних та |фармацевтичний |фармації | |косметичних засобів|університет | | |промислового | | | |виробництва | | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 44.|Фармацевтичне та |Національний |Товарознавства | |парфумерно- |фармацевтичний | | |косметичне |університет | | |товарознавство | | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 45.|Апаратна |Національний |Косметології і | |косметологія |фармацевтичний |аромології | | |університет | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 46.|Біофармація |Національний |Аптечної технології| | |фармацевтичний |ліків | | |університет | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 47.|Етика і деонтологія|Національний |Менеджменту та | |у фармації |фармацевтичний |маркетингу у | | |університет |фармації | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 48.|Клінічна |Національний |Косметології і | |косметологія |фармацевтичний |аромології | | |університет | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 49.|Обладнання |Національний |Косметології і | |парфумерно- |фармацевтичний |аромології | |косметичних |університет | | |виробництв | | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 50.|Основи косметичної |Національний |Косметології і | |хірургії |фармацевтичний |аромології | | |університет | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 51.|Охорона праці в |Національний |Процесів та | |галузі |фармацевтичний |апаратів хіміко- | | |університет |фармацевтичних | | | |виробництв | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 52.|Патентознавство |Тернопільський |Фармацевтичних | | |державний медичний |дисциплін | | |університет | | | |ім. І.Я.Горбачев- | | | |ського | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 53.|Управління якістю |Національний |Управління якістю | | |фармацевтичний | | | |університет | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 54.|Фармакоекономіка |Національний |Фармакоекономіки | | |фармацевтичний | | | |університет | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 55.|Фармацевтичне |Національний |Організації та | |правознавство |фармацевтичний |економіки фармації | | |університет | | ---+-------------------+----------------------+-------------------| 56.|Фізичне виховання |Львівський |Фізичної | | |національний |реабілітації, | | |медичний |спортивної | | |університет імені |медицини, фізичного| | |Данила Галицького |виховання і | | | |валеології | -------------------------------------------------------------------
7. Спеціальність "Технологія

фармацевтичних препаратів"
-------------------------------------------------------------------- NN | Назва дисципліни(*)| Назва навчального | Назва кафедри | | | закладу | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 1. |Українська мова |Національний |Українознавства та | |(за |фармацевтичний |латинської мови | |професійним |університет | | |спрямуванням) | | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 2. |Іноземна мова |Національний |Іноземних мов | | |фармацевтичний | | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 3. |Історія України |Івано-Франківський |Українознавства з | | |національний |курсом філософії | | |медичний | | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 4. |Історія української |Івано-Франківський |Українознавства з | |культури |національний |курсом філософії | | |медичний | | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 5. |Основи екології |Львівський |Загальної гігієни з| | |національний |екологією | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 6. |Філософія |Львівський |Філософії та | | |національний |економіки | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 7. |Загальна біологія |Буковинський |Медичної біології, | | |державний медичний |генетики та | | |університет |фармацевтичної | | | |ботаніки | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 8. |Загальна та |Львівський |Загальної, | |неорганічна хімія |національний |біонеорганічної, | | |медичний |фізколоїдної хімії | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 9. |Латинська мова |Львівський |Латинської мови | | |національний | | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 10.|Вища математика |Львівський |Біофізики | | |національний | | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 11.|Інформаційні |Національний |Процесів та | |технології керування|фармацевтичний |апаратів хіміко- | |та проектування |університет |фармацевтичних | | | |виробництв | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 12.|Інженерна та |Національний |Процесів та | |комп'ютерна графіка |фармацевтичний |апаратів хіміко- | |в проектуванні |університет |фармацевтичних | |обладнання | |виробництв | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 13.|Фізика та фізичні |Львівський |Біофізики | |методи аналізу |національний | | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 14.|Аналітична хімія та |Запорізький |Аналітичної хімії | |інструментальні |державний медичний | | |методи аналізу |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 15.|Органічна хімія |Національний |Органічної хімії | | |фармацевтичний | | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 16.|Фармацевтична |Національний |Ботаніки | |ботаніка |фармацевтичний | | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 17.|Фізіологія з |Львівський |Нормальної | |основами анатомії |національний |фізіології | |людини |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 18.|Безпека |Українська |Військової фармації| |життєдіяльності, |військово-медична | | |основи охорони |академія | | |праці | | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 19.|Електротехніка та |Національний |Фізики | |основи електроніки |фармацевтичний | | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 20.|Перша долікарська |Львівський |Загальної хірургії | |допомога |національний | | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 21.|Прикладна механіка |Національний |Процесів та | | |фармацевтичний |апаратів хіміко- | | |університет |фармацевтичних | | | |виробництв | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 22.|Фізична та колоїдна |Національний |Фізичної та | |хімія |фармацевтичний |колоїдної хімії | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 23.|Процеси та апарати |Національний |Процесів та | |хіміко- |фармацевтичний |апаратів хіміко- | |фармацевтичних |університет |фармацевтичних | |виробництв | |виробництв | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 24.|Екстремальна |Українська |Військової терапії | |медицина |військово-медична | | | |академія | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 25.|Загальна хімічна |Національний |Процесів та | |технологія |фармацевтичний |апаратів хіміко- | | |університет |фармацевтичних | | | |виробництв | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 26.|Загальна біохімія та|Національний |Біологічної хімії | |молекулярна біологія|фармацевтичний | | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 27.|Гігієна та |Національний |Біотехнології | |промсанітарія |фармацевтичний | | |фармацевтичного |університет | | |виробництва | | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 28.|Основи біоетики та |Одеський |Педіатрії N 1 | |біобезпеки |національний | | | |медичний | | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 29.|Теоретичні основи |Національний |Промислової | |фармацевтичних |фармацевтичний |фармації | |технологій |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 30.|Фармацевтичне |Національний |Організації та | |правознавство |фармацевтичний |економіки фармації | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 31.|Хімічна |Національний |Біотехнології | |мікробіологія |фармацевтичний | | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 32.|Автоматизація |Національний |Процесів та | |хіміко-технологічних|фармацевтичний |апаратів хіміко- | |процесів |університет |фармацевтичних | | | |виробництв | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 33.|Належні |Національний |Управління якістю | |фармацевтичні |фармацевтичний | | |практики |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 34.|Фармакогнозія з |Національний |Фармакогнозії | |основами біохімії |фармацевтичний | | |лікарських засобів |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 35.|Економіка, |Національний |Управління та | |планування та |фармацевтичний |економіки | |організація хіміко- |університет |підприємства | |фармацевтичних | | | |виробництв | | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 36.|Маркетинг у |Національний |Управління та | |промисловій сфері |фармацевтичний |економіки | | |університет |підприємства | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 37.|Основи |Національний |Товарознавства | |матеріалознавства, |фармацевтичний | | |тара та упаковка |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 38.|Основи механізації |Національний |Процесів та | |та роботизації |фармацевтичний |апаратів хіміко- | | |університет |фармацевтичних | | | |виробництв | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 39.|Основи токсикології |Національний |Токсикологічної | | |фармацевтичний |хімії | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 40.|Промислова екологія |Національний |Управління та | | |фармацевтичний |економіки | | |університет |підприємства | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 41.|Цивільний захист |Українська |Військової фармації| | |військово-медична | | | |академія | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 42.|Фармакологія |Національний |Фармакології | | |фармацевтичний | | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 43.|Фармацевтична хімія |Національний |Фармацевтичної | | |фармацевтичний |хімії | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 44.|Обладнання та |Національний |Промислової | |проектування хіміко-|фармацевтичний |фармації | |фармацевтичних |університет | | |виробництв | | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 45.|Промислова |Національний |Біотехнології | |біотехнологія |фармацевтичний | | | |університет | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 46.|Промислова |Національний |Промислової | |технологія |фармацевтичний |фармації | |фармацевтичних |університет | | |препаратів | | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 47.|Валідізація |Національний |Промислової | |технологічного |фармацевтичний |фармації | |процесу та |університет | | |аналітичних методик | | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 48.|Охорона праці в |Національний |Процесів та | |галузі |фармацевтичний |апаратів хіміко- | | |університет |фармацевтичних | | | |виробництв | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 49.|Патентознавство |Тернопільський |Фармацевтичних | | |державний медичний |дисциплін | | |університет | | | |ім. І.Я.Горбачев- | | | |ського | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 50.|Промислова |Національний |Косметології і | |технологія |фармацевтичний |аромології | |парфумерно- |університет | | |косметичних засобів | | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 51.|Промислова |Національний |Промислової | |технологія |фармацевтичний |фармації | |синтетичних |університет | | |субстанцій | | | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 52.|Управління хіміко- |Національний |Управління та | |фармацевтичним |фармацевтичний |економіки | |виробництвом |університет |підприємства | ---+--------------------+---------------------+-------------------| 53.|Фізичне виховання |Львівський |Фізичної | | |національний |реабілітації, | | |медичний |спортивної | | |університет імені |медицини, фізичного| | |Данила Галицького |виховання і | | | |валеології | -------------------------------------------------------------------
_______________

(*) та відповідних вказаній дисципліні елективних курсів
8. Післядипломна освіта
-------------------------------------------------------------------- NN |Назва спеціальності | Назва навчального | Назва кафедри | | | закладу | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 1. |Дитяча гематологія |Донецький |Педіатрії факультету| | |національний |інтернатури та | | |медичний університет|післядипломної | | |ім. М.Горького |освіти | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 2. |Онкохірургія |Донецький |Онкології та | | |національний |радіології | | |медичний університет|факультету | | |ім. М.Горького |інтернатури та | | | |післядипломної | | | |освіти | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 3. |Трансплантологія |Запорізька медична |Трансплантації, | | |академія |ендокринної | | |післядипломної |хірургії з курсом | | |освіти |серцево-судинної | | | |хірургії | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 4. |Терапія |Івано-Франківський |Терапії і сімейної | | |національний |медицини факультету | | |медичний університет|післядипломної | | | |освіти | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 5. |Променева терапія, |Національна медична |Радіології | |радіаційна гігієна, |академія | | |радіонуклідна |післядипломної | | |діагностика, |освіти | | |радіологія |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 6. |Рентгенологія, |Національна медична |Променевої | |ультразвукова |академія |діагностики | |діагностика |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 7. |Гематологія, |Національна медична |Гематології та | |трансфузіологія |академія |трансфузіології | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 8. |Дитяча психіатрія, |Національна медична |Дитячої, соціальної | |судово-психіатрична |академія |та судової | |експертиза |післядипломної |психіатрії | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 9. |Дитяча гінекологія |Національна медична |Акушерства та | | |академія |гінекології N 1 | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 10.|Дитяча |Національна медична |Дитячої | |отоларингологія, |академія |оториноларингології,| |сурдологія |післядипломної |аудіології та | | |освіти |фоніатрії | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 11.|Пульмонологія, |Національна медична |Торакальної хірургії| |дитяча |академія |та пульмонології | |пульмонологія, |післядипломної | | |торакальна хірургія |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 12.|Нейрохірургія, |Національна медична |Нейрохірургії | |дитяча |академія | | |нейрохірургія |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 13.|Урологія |Національна медична |Урології | | |академія | | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 14.|Медицина |Національна медична |Медицини | |невідкладних станів |академія |невідкладних станів | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 15.|Хірургія |Національна медична |Хірургії і | | |академія |проктології | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 16.|Загальна практика - |Національна медична |Сімейної медицини | |сімейна медицина |академія | | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 17.|Анестезіологія, |Національна медична |Анестезіології та | |токсикологія |академія |інтенсивної терапії | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 18.|Кардіологія, |Національна медична |Кардіології та | |функціональна |академія |функціональної | |діагностика |післядипломної |діагностики | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 19.|Геріатрія |Національна медична |Терапії і геріатрії | | |академія | | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 20.|Рефлексотерапія |Національна медична |Неврології та | | |академія |рефлексотерапії | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 21.|Офтальмологія, |Національна медична |Офтальмології | |дитяча офтальмологія|академія | | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 22.|Судово-медична |Національна медична |Судової медицини | |експертиза |академія | | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 23.|Педіатрія |Національна медична |Педіатрії N 2 | | |академія | | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 24.|Дитяча алергологія |Національна медична |Педіатрії N 1 | | |академія | | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 25.|Вірусологія, |Національна медична |Вірусології | |мікробіологія і |академія | | |вірусологія |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 26.|Організація та |Національна медична |Управління охороною | |управління охороною |академія |здоров'я | |здоров'я |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 27.|Нефрологія, |Національна медична |Нефрології | |дитяча нефрологія |академія | | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 28.|Генетика |Національна медична |Медичної та | |лабораторна, |академія |лабораторної | |генетика медична |післядипломної |генетики, | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 29.|Алергологія, |Національна медична |Клінічної | |імунологія, |академія |лабораторної | |клінічна імунологія,|післядипломної |імунології та | |лабораторна |освіти |алергології | |імунологія |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 30.|Ендокринологія, |Національна медична |Ендокринології | |дитяча |академія | | |ендокринологія |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 31.|Неонатологія |Національна медична |Неонатології | | |академія | | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 32.|Санологія, |Національна медична |Спортивної медицини | |спортивна медицина |академія |та санології | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 33.|Дерматологія, дитяча|Національна медична |Дерматовенерології | |дерматовенерологія |академія | | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 34.|Дитяча хірургія |Національна медична |Дитячої хірургії | | |академія | | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 35.|Дитячі інфекційні |Національна медична |Дитячих інфекційних | |хвороби |академія |хвороб та дитячої | | |післядипломної |імунології | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 36.|Судинна хірургія |Національна медична |Хірургії та | | |академія |трансплантології | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 37.|Хірургічна |Національна медична |Щелепно-лицевої | |стоматологія |академія |хірургії | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 38.|Неврологія |Національна медична |Неврології N 2 | | |академія | | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 39.|Дитяча |Національна медична |Дитячої | |анестезіологія |академія |анестезіології та | | |післядипломної |інтенсивної терапії | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 40.|Лікувальна |Національна медична |Медичної | |фізкультура |академія |реабілітації, | | |післядипломної |фізіотерапії і | | |освіти |курортології | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 41.|Гігієна харчування |Національна медична |Гігієни харчування | | |академія |та гігієни дітей і | | |післядипломної |підлітків | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 42.|Гастроентерологія, |Національна медична |Гастроентерології, | |дієтологія |академія |дієтології та | | |післядипломної |ендоскопії | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 43.|Комбустіологія |Національна медична |Комбустіології та | | |академія |пластичної хірургії | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 44.|Лабораторні |Національна медична |Гігієни та екології | |дослідження факторів|академія |людини | |навколишнього |післядипломної | | |середовища, |освіти | | |лабораторні |ім. П.Л.Шупика | | |дослідження фізичних| | | |факторів | | | |навколишнього | | | |середовища, | | | |лабораторні | | | |дослідження хімічних| | | |факторів | | | |навколишнього | | | |середовища, загальна| | | |гігієна, комунальна | | | |гігієна | | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 45.|Онкоотоларингологія,|Національна медична |Оториноларингології | |отоларингологія |академія | | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 46.|Ревматологія |Національна медична |Терапії та | | |академія |ревматології | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 47.|Хірургія серця і |Національна медична |Хірургії серця та | |магістральних судин |академія |магістральних судин | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 48.|Клінічна біохімія |Національна медична |Клінічної | | |академія |лабораторної | | |післядипломної |діагностики | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 49.|Дитяча патологічна |Національна медична |Патологічної та | |анатомія |академія |топографічної | | |післядипломної |анатомії | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 50.|Дитяча неврологія |Національна медична |Дитячої неврології | | |академія |та медико-соціальної| | |післядипломної |реабілітації | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 51.|Дитяча стоматологія |Національна медична |Стоматології | | |академія |дитячого віку | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 52.| |Національна медична |Медичної інформатики| | |академія | | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 53.| |Національна медична |Медицина катастроф | | |академія | | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 54.|Дитяча |Кримський державний |Педіатрії з курсом | |кардіоревматологія |медичний університет|фізіотерапії ФПО | | |ім. С.І.Георгієв- | | | |ського | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 55.|Ендоскопія |Львівський |Ендоскопії та | | |національний |малоінвазивної | | |медичний університет|хірургії | | |ім. Д.Галицького | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 56.|Онкологія |Львівський |Онкології та | | |національний |медичної радіології | | |медичний університет| | | |ім. Д.Галицького | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 57.|Психотерапія |Львівський |Психіатрії та | | |національний |психотерапії | | |медичний університет| | | |ім. Д.Галицького | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 58.|Народна та |Львівський |Реабілітації та | |нетрадиційна |національний |нетрадиційної | |медицина |медичний університет|медицини | | |ім. Д.Галицького | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 59.|Клінічна фармація |Львівський |Клінічної фармації, | | |національний |фармакотерапії та | | |медичний університет|медичної | | |ім. Д.Галицького |стандартизації | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 60.|Організація і |Національний |Управління та | |управління фармацією|фармацевтичний |економіки фармації | | |університет | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 61.|Загальна фармація |Національний |Технології ліків, | | |фармацевтичний |клінічної | | |університет |фармакології та | | | |фармопіки | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 62.|Аналітично- |Національний |Якості, | |контрольна фармація |фармацевтичний |стандартизації і | | |університет |сертифікації ліків | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 63.|Суднова медицина |Одеський |Профпатології, | | |національний |клінічної | | |медичний університет|лабораторної | | | |діагностики та | | | |функціональної | | | |діагностики | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 64.|Судово-медична |Одеський |Судової медицини | |імунологія, судово- |національний | | |медична цитологія |медичний університет| | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 65.|Стоматологія, |Українська медична |Післядипломної | |терапевтична |стоматологічна |освіти лікарів- | |стоматологія |академія |стоматологів | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 66.|Ортодонтія |Українська медична |Післядипломної | | |стоматологічна |освіти лікарів- | | |академія |ортодонтів | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 67.|Ортопедична |Українська медична |Післядипломної | |стоматологія |стоматологічна |освіти лікарів- | | |академія |стоматологів | | | |ортопедів | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 68.|Професійна патологія|Харківська медична |Гігієни праці та | | |академія |професійної | | |післядипломної |патології | | |освіти | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 69.|Гігієна дітей і |Харківська медична |Гігієни праці та | |підлітків, гігієна |академія |професійної | |праці |післядипломної |патології | | |освіти | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 70.|Дезінфекційна справа|Харківська медична |Дезінфектології і | | |академія |профілактики | | |післядипломної |внутрішньолікарняних| | |освіти |інфекцій | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 71.|Дитяча |Харківська медична |Дитячої | |гастроентерологія |академія |гастроентерології | | |післядипломної | | | |освіти | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 72.|Дитяча фтизіатрія |Харківська медична |Дитячої фтизіатрії | | |академія |та пульмонології | | |післядипломної | | | |освіти | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 73.|Епідеміологія |Харківська медична |Епідеміології та | | |академія |профілактики ВІЛ | | |післядипломної | | | |освіти | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 74.|Інфекційні хвороби |Харківська медична |Інфекційних хвороб | | |академія | | | |післядипломної | | | |освіти | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 75.|Судово-медична |Харківська медична |Клінічної біохімії | |токсикологія |академія |та судово-медичної | | |післядипломної |токсикології | | |освіти | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 76.|Клінічна лабораторна|Харківська медична |Клінічної | |діагностика |академія |лабораторної | | |післядипломної |діагностики | | |освіти | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 77.|Бактеріологія |Харківська медична |Клінічної | | |академія |мікробіології та | | |післядипломної |імунології | | |освіти | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 78.|Паразитологія |Харківська медична |Медичної | | |академія |паразитології та | | |післядипломної |тропічних хвороб | | |освіти | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 79.|Медична психологія, |Харківська медична |Медичної сексології | |сексопатологія |академія |і медичної | | |післядипломної |психології | | |освіти | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 80.|Наркологія |Харківська медична |Наркології | | |академія | | | |післядипломної | | | |освіти | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 81.|Дитяча онкологія |Харківська медична |Онкології та дитячої| | |академія |онкології | | |післядипломної | | | |освіти | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 82.|Онкогінекологія |Харківська медична |Онкохірургії та | | |академія |онкогінекології | | |післядипломної | | | |освіти | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 83.|Патологічна анатомія|Харківська медична |Патологічної | | |академія |анатомії | | |післядипломної | | | |освіти | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 84.|Акушерство і |Харківська медична |Перинатології та | |гінекологія |академія |гінекології | | |післядипломної | | | |освіти | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 85.|Психіатрія |Харківська медична |Психіатрії | | |академія | | | |післядипломної | | | |освіти | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 86.|Судово-медична |Харківська медична |Судово-медичної | |гістологія, судово- |академія |експертизи | |медична |післядипломної | | |криміналістика |освіти | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 87.|Підліткова терапія |Харківська медична |Терапії підліткового| | |академія |віку | | |післядипломної | | | |освіти | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 88.|Ортопедія і |Харківська медична |Травматології та | |травматологія |академія |вертебрології | | |післядипломної | | | |освіти | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 89.|Дитяча ортопедія і |Харківська медична |Травматології, | |травматологія |академія |ортопедії та | | |післядипломної |комбустіології | | |освіти | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 90.|Дитяча урологія |Харківська медична |Урології | | |академія | | | |післядипломної | | | |освіти | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 91.|Фізіотерапія |Харківська медична |Фізіотерапії та | | |академія |курортології | | |післядипломної | | | |освіти | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 92.|Фтизіатрія |Харківська медична |Фтизіатрії | | |академія | | | |післядипломної | | | |освіти | | ---+--------------------+--------------------+--------------------| 93.|Проктологія |Харківська медична |Хірургії і | | |академія |проктології | | |післядипломної | | | |освіти | | -------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 532
( v0532282-11 ) від 23.08.2011 }
Начальник Головного управління
освіти, науки
та інформаційно-аналітичного
забезпечення О.П.Волосовець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: