open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 184 від 26.02.2001

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної

комісії, що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та комунальних послуг
N 1050 ( v1050874-17 ) від 29.08.2017 }

Про затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з

постачання електричної енергії за регульованим тарифом

компенсації втрат від здійснення постачання

електроенергії побутовим споживачам
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної

комісії регулювання електроенергетики

N 854 ( v0854227-02 ) від 31.07.2002

N 185 ( v0185227-04 ) від 25.02.2004

N 514 ( v0514227-04 ) від 19.05.2004

N 172 ( v0172227-06 ) від 15.02.2006 )

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України", згідно з Умовами та Правилами
здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом ( z0433-96 ), з метою забезпечення
відшкодування ліцензіатам з постачання електричної енергії втрат
від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам,
Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Положення про порядок надання ліцензіатам з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації
втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим
споживачам (додається).
Голова Комісії О.Гридасов
Затверджено

постанова НКРЕ

від 26.02.2001 N 184
Положення

про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної

енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від

здійснення постачання електроенергії

побутовим споживачам
1. Це Положення розроблене відповідно до Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом ( z0433-96 ) (далі Умови та
Правила), Договору між членами Оптового ринку електричної енергії
України ( n0001227-96 ) і встановлює порядок надання компенсації
втрат ліцензіату від здійснення постачання електричної енергії
побутовим споживачам (населенню і населеним пунктам) (далі
компенсація втрат). 2. Сума компенсації втрат від постачання електроенергії у
наступному розрахунковому місяці побутовим споживачам
розраховується виходячи з прогнозованих обсягів споживання
електричної енергії побутовими споживачами. При розрахунку суми
компенсації втрат коефіцієнт понаднормативних витрат
електроенергії не враховується. ( Абзац 1 пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 854 ( v0854227-02 ) від
31.07.2002 )
р

(Т - Т ) x E

пр i прі

K = ------------------ , iпр 100

де:
К - сума компенсації втрат ліцензіата по i-тому побутовому iпр поживачу у наступному розрахунковому місяці, грн.;

р

Т - роздрібний тариф на електричну енергію для побутових

пр поживачів, розрахований енергопостачальною компанією на
розрахунковий місяць (місяць, в якому буде здійснена компенсація
втрат) згідно з формулою, наведеною в Умовах та Правилах
( z0433-96 ) (без ПДВ), коп/кВт x год; Т - тариф на електричну енергію для i-того побутового i поживача на наступний розрахунковий місяць (місяць, в якому буде
здійснена компенсація втрат), затверджений постановою НКРЕ (без
ПДВ), коп/кВт x год; Е - прогнозований обсяг споживання електричної енергії прi -тим побутовим споживачем у наступному розрахунковому місяці
(місяці, в якому буде здійснена компенсація втрат), кВт x год. В зв'язку з відхиленням прогнозованих обсягів споживання
електричної енергії від фактичних сума компенсації втрат має бути
скоригована на величину дельта К , яка визначається за формулою:

i-3
дельта K = K - К ,

i-3 iпр-3 iф-3
де: K - сума компенсації втрат ліцензіата, яка iпр-3 озраховувалася виходячи з прогнозованого обсягу споживання
електричної енергії i-тим побутовим споживачем у місяці, що був за
два місяці перед розрахунковим, грн.; К - сума компенсації втрат ліцензіата, яка iф-3 озраховувалася виходячи з фактичного обсягу споживання
електричної енергії i-тим побутовим споживачем у місяці, що був за
два місяці перед розрахунковим, грн.

р

(T - T ) x E

пр-3 i-3 прi-3

K = -------------------------- , iпр-3 100
р

(T - T ) x E

пр-3 i-3 фi-3

K = -------------------------- , iф-3 100
де: р Т - роздрібний тариф на електричну енергію для побутових пр-3 поживачів, розрахований енергопостачальною компанією згідно з
формулою, наведеною в Умовах та Правилах ( z0433-96 ), на місяць,
що був за два місяці перед розрахунковим (без ПДВ),
коп/кВт x год.; Т - тариф на електричну енергію для i-того побутового i-3 поживача, який діяв у місяці, що був за два місяці перед
розрахунковим, затверджений постановою НКРЕ (без ПДВ),
коп/кВт x год.; Е - прогнозований обсяг споживання електричної енергії прi-3 -тим побутовим споживачем на місяць, що був за два місяці перед
розрахунковим, кВт x год; Е - фактичний обсяг споживання електричної енергії i-тим фi-3 обутовим споживачем у місяці, що був за два місяці перед
розрахунковим, кВт x год. Таким чином, кінцева сума компенсації втрат ліцензіата по
i-тому побутовому споживачу розраховується за формулою:

р

(T - T ) x E

пр i прi

K = ------------------ - дельта K . i 100 i-3
Загальна сума, на яку ліцензіату надається компенсація втрат,
становить:
K = дельта K

i
3. Сума компенсації втрат розраховується Національною
комісією регулювання електроенергетики України виходячи з обсягів
споживання електричної енергії та прогнозованої середньої
закупівельної ціни, що подаються до НКРЕ. В окремих випадках за рішенням НКРЕ сума компенсації втрат,
визначена на розрахунковий період, може бути перенесена на
наступні розрахункові періоди. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно
з Постановою НКРЕ N 514 ( v0514227-04 ) від 19.05.2004 ) 4. Розрахунок прогнозованої середньої закупівельної ціни,
підписаний уповноваженою особою, надсилається поштою і надається
факсом або в електронному вигляді в термін не пізніше 3 днів з
дати затвердження НКРЕ рівня прогнозованої оптової ринкової ціни
на розрахунковий місяць. У разі ненадання ліцензіатом НКРЕ
необхідних для розрахунку даних у зазначений термін, Комісія не
розраховує ліцензіату суму компенсації втрат у поточному місяці.
( Пункт 4 в редакції Постанови НКРЕ N 185 ( v0185227-04 ) від
25.02.2004 ) 5. Компенсація втрат надається щомісяця ліцензіатам, які
здійснюють постачання електричної енергії населенню, населеним
пунктам та на побутові потреби релігійних організацій за
затвердженими НКРЕ тарифами. ( Пункт 5 в редакції Постанови НКРЕ
N 185 ( v0185227-04 ) від 25.02.2004 ) 6. Рішення НКРЕ щодо надання компенсації втрат оформлюється
постановою та надсилається не пізніше ніж за 2 робочих дні до
початку наступного місяця (місяця, в якому буде здійснена
компенсація втрат): - ліцензіатам; - ДП "Енергоринок"; - територіальним представництвам НКРЕ. 7. При визначенні оптової ціни в наступному розрахунковому
місяці Розпорядник системи розрахунків враховує розмір суми
компенсації втрат. У разі надходження до Розпорядника системи
розрахунків постанови НКРЕ, якою встановлюється розмір суми
компенсації втрат, після початку розрахункового місяця, сума цієї
компенсації розподіляється на відповідну кількість днів
розрахункового місяця.

( Пункт 8 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 172 ( v0172227-06 ) від
15.02.2006 )

Начальник управління цінової політики Р.Лагодюк

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: