open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.06.2016  № 177

Про затвердження Змін до деяких наказів

Відповідно до Бюджетного кодексу України та з метою відображення у бухгалтерському обліку виконання державного бюджету та місцевих бюджетів операцій з коштами, які надійшли від міжнародних фінансових організацій для підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України та операцій з фінансування з рахунків в банках, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 1) та Зміни до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 2), затверджених наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету (Додаток 3), затвердженого наказом Державного казначейства України від 11 серпня 2008 року № 327, що додаються.

3. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів (Додаток 4), затвердженого наказом Державного казначейства України від 14 грудня 2007 року № 233 (зі змінами), що додаються.

4. Викласти у новій редакції Додаток 4 до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, що додається.

5. Департаменту бухгалтерського обліку операцій державного бюджету (Лордкіпанідзе А.Ю.) в частині відображення операцій по виконанню державного бюджету та Головному управлінню Державної казначейської служби України у Львівській області (Могиляк П.Я.) в частині відображення операцій по виконанню місцевих бюджетів надати Департаменту інформаційних технологій (Перейма Б. М.) завдання на модифікацію прикладного програмного забезпечення.

6. Департаменту інформаційних технологій (Перейма Б.М.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення згідно з завданнями на модифікацію.

7. Самостійним структурним підрозділам апарату Державної казначейської служби України та головним управлінням Державної казначейської служби України здійснити відповідні заходи щодо виконання вимог цього наказу.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.

В.о. Голови

В.П. Дуда


Додаток 1
до наказу Державної казначейської
служби України
21.06.2016 № 177

ЗМІНИ
до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119

У 8 класі рахунків у розділі 81 "Кошти бюджету, отримані" групу 811 "Кошти державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету" доповнити новим рахунком 8118П "Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету як позики міжнародних фінансових організацій".

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку, звітності та розвитку
Державної казначейської
служби УкраїниЛ.І. Литвиненко


Додаток 2
до наказу Державної казначейської
служби України
21.06.2016 № 177

ЗМІНИ
до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119

У 8 класі рахунків у розділі 81 "Кошти бюджету, отримані" групу 811 "Кошти державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету" доповнити новим рахунком:

"8118П Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету як позики міжнародних фінансових організацій

Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих розпорядниками коштів державного бюджету як позики міжнародних фінансових організацій, для підготовки та реалізації проектів економічного та соціального розвитку України

За кредитом рахунку проводяться суми коштів спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету як позики міжнародних фінансових організацій у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"

За дебетом рахунку проводяться суми повернутих коштів спеціального фонду державного бюджету, зайво або помилково отриманих розпорядниками коштів державного бюджету у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку".

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку, звітності та розвитку
Державної казначейської
служби УкраїниЛ.І. Литвиненко


Додаток 3
до наказу Державної казначейської
служби України
21.06.2016 № 177

ЗМІНИ
до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету

1. Пункт 2 глави 2 розділу V Порядку доповнити підпунктами такого змісту:

"2.22. Надійшли кошти позики міжнародних фінансових організацій в іноземній валюті для підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які відносяться до інших надходжень спеціального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті):

Дебет

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8118

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету як позики міжнародних фінансових організацій

2.23. На суму проведеної оплати рахунків в іноземній валюті розпорядником бюджетних коштів по використанню коштів позики (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті):

Дебет

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

7121

Видатки спеціального фонду державного бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9112

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9135

Поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9084

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9088

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9214

Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9267

Зведені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9114

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9136

Зведені поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9212

Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9265

Бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9172

Асигнування на взяття зобов'язань за спеціальним фондом державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2.24. Перераховано (повернуто) кошти позики міжнародних фінансових організацій в іноземній валюті, отримані в звітному періоді (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті):

Дебет

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

8118

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету як позики міжнародних фінансових організацій

Кредит

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

2.25. Перераховано (повернуто) залишок коштів позики міжнародних фінансових організацій в іноземній валюті, отриманих у минулих роках (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті):

Дебет

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

5112

Результат виконання спеціального фонду державного бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету".

2.26. На суму наданих розпорядником бюджетних коштів кредитів позичальникам за рахунок коштів позики фінансових організацій в іноземній валюті (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті):

Дебет

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

1511

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

або:

1512

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

Кредит

4422

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду державного бюджету

або:

4423*

Розрахунки за операціями з кредитування проектів розвитку та позиками, що виникають у результаті визнання боргу, реструктуризації боргових зобов'язань

одночасно:

Дебет

7132

Кредитування спеціального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення

Кредит

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

одночасно:

Дебет

9112

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9135

Поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9084

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9088

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9214

Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9267

Зведені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9114

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9136

Зведені поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9212

Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9265

Бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9172

Асигнування на взяття зобов'язань за спеціальним фондом державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

__________
Примітка5:операції, пов'язані з відображенням у бухгалтерському обліку сум курсової різниці, здійснюються відповідно до підпункту 2.17 пункту 2 глави 2 цього розділу.".

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку, звітності та розвитку
Державної казначейської
служби УкраїниЛ.І. Литвиненко


Додаток 4
до наказу Державної казначейської
служби України
21.06.2016 № 177

ЗМІНИ
до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів

1. У пунктах 2 та 3 розділу V1 Порядку номер рахунку "3533" замінити на "3534".

2. У розділі VII Порядку:

1) підпункт 1.6 пункту 1 викласти у такій редакції:

"1.6. Перераховано кошти загального фонду місцевого бюджету на погашення позички (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

3252

Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

або

3153

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів

або

1541

Короткострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

або

1542

Пролонговані позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку"

або

1543

Прострочена заборгованість за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

або

1544

Середньострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

2231

Кредити, не віднесені до інших категорій

Кредит

4431

Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8752

Кошти, направлені на погашення кредитів місцевого бюджету

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно (по коду повернення):

Дебет

9731

Поточний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (по коду повернення):

Дебет

9741

Поточний помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку";

2) підпункт 2.4 пункту 2 викласти у такій редакції:

"2.4. Перераховано кошти спеціального фонду місцевого бюджету у національній валюті, на погашення позички (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

3254

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

або

3153

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів

одночасно:

Дебет

2231

Кредити, не віднесені до інших категорій

Кредит

4432

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8752

Кошти, направлені на погашення кредитів місцевого бюджету

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно (по коду повернення):

Дебет

9732

Поточний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (по коду повернення):

Дебет

9743

Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку";

3) пункт 2 доповнити підпунктами такого змісту:

"2.31. Відображено в бухгалтерському обліку операції щодо погашення позички у національній валюті з рахунків, відкритих у банках (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі інформації місцевого фінансового органу):

Дебет

3156

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

1235

Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті

одночасно:

Дебет

2231

Кредити, не віднесені до інших категорій

Кредит

4432

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8752

Кошти, направлені на погашення кредитів місцевого бюджету

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно (по коду повернення):

Дебет

9732

Поточний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (по коду повернення):

Дебет

9743

Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2.71. Відображено в бухгалтерському обліку операції щодо погашення позички у іноземній валюті з рахунків, відкритих у банках (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі інформації місцевого фінансового органу):

Дебет

3156

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

1232

Рахунки місцевих бюджетів в установах банків

одночасно:

Дебет

2231

Кредити, не віднесені до інших категорій

або:

2241

Кредити, не віднесені до інших категорій

Кредит

4432

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8752

Кошти, направлені на погашення кредитів місцевого бюджету

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно (по коду повернення):

Дебет

9732

Поточний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (по коду повернення):

Дебет

9743

Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".

3. У підпунктах 1 та 2 пункту "в" глави 2 розділу IX Порядку рахунок "3533 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету на рахунках в банках" замінити на рахунок "3534 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету, на рахунках в банках".

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку, звітності та розвитку
Державної казначейської
служби УкраїниЛ.І. Литвиненко


Додаток 4
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби України
звітності про виконання державного
бюджету

СТРУКТУРА
сальдового балансу рахунків

№ п/п

Балансові рахунки

На початок звітного року

Залишок на кінець звітного періоду (року)*

Залишок на кінець звітного року після річного заключення рахунків**

1

2

3

4

5

1

Клас 1

2

1111А

3

Усього по групі 111

4

1121А

5

1122А

6

Усього по групі 112

7

Усього по розділу 11

8

1211А

9

1212А

10

Усього по групі 121

11

1221А

12

1222А

13

1223А

14

1224А

15

Усього по групі 122

16

1231А

17

1232А

18

1234А

19

1235А

20

Усього по групі 123

21

1241А

22

1242А

23

Усього по групі 124

24

Усього по розділу 12

25

1311А

26

1312А

27

1313А

28

1314А

29

1315А

30

Усього по групі 131

31

1321А

32

1322А

33

1323А

34

1324А

35

1325А

36

1326А

37

Усього по групі 132

38

1331А

39

1332А

40

1333А

41

1334А

42

1335А

43

Усього по групі 133

44

1341А

45

1342А

46

1343А

47

1344А

48

1345А

49

Усього по групі 134

50

Усього по розділу 13

51

1411А

52

Усього по групі 141

53

1421А

54

Усього по групі 142

55

Усього по розділу 14

56

1511А

57

1512А

58

1513А

59

1514А

60

1515А

61

1516А

62

1517А

63

1518А

64

Усього по групі 151

65

1521А

66

1522А

67

1523А

68

1524А

69

1525А

70

1526А

71

1527А

72

1528А

73

Усього по групі 152

74

1531А

75

1532А

76

1533А

77

1534А

78

1535А

79

1536А

80

1537А

81

1538А

82

Усього по групі 153

83

1541А

84

1542А

85

1543А

86

1544А

87

1545А

88

1546А

89

Усього по групі 154

90

1551А

91

1552А

92

1553А

93

1554А

94

1555А

95

1556А

96

1557А

97

1558А

98

Усього по групі 155

99

Усього по розділу 15

100

1611А

101

1612А

102

Усього по групі 161

103

1621А

104

1622А

105

1623А

106

Усього по групі 162

107

1631А

108

1632А

109

Усього по групі 163

110

1641А

111

1642А

112

Усього по групі 164

113

1651А

114

1652А

115

1653А

116

1654А

117

Усього по групі 165

118

1661А

119

1662А

120

Усього по групі 166

121

1671А

122

1672А

123

1673А

124

Усього по групі 167

125

1681А

126

1682А

127

1683А

128

Усього по групі 168

129

Усього по розділу 16

130

1711А

131

Усього по групі 171

132

Усього по розділу 17

133

Клас 4

134

4111А

135

4112А

136

Усього по групі 411

137

4121А

138

4122А

139

Усього по групі 412

140

Усього по розділу 41

141

4211А

142

4212А

143

Усього по групі 421

144

4221А

145

4222А

146

4223А

147

4224А

148

Усього по групі 422

149

4231А

150

4232А

151

4233А

152

4234А

153

Усього по групі 423

154

4241А

155

4242А

156

4243А

157

4244А

158

Усього по групі 424

159

4251А

160

4252А

161

4253А

162

4254А

163

Усього по групі 425

164

Усього по розділу 42

165

4311А

166

4312А

167

Усього по групі 431

168

4321А

169

4322А

170

Усього по групі 432

171

Усього по розділу 43

172

4411А

173

4412А

174

Усього по групі 441

175

4421А

176

4422А

177

4423А

178

Усього по групі 442

179

4431А

180

4432А

181

Усього по групі 443

182

4441А

183

4442А

184

Усього по групі 444

185

4451А

186

4452А

187

4453А

188

4455А

189

4456А

190

Усього по групі 445

191

4461А

192

4462А

193

4465А

194

4466А

195

Усього по групі 446

196

4471А

197

Усього по групі 447

198

Усього по розділу 44

199

4611А

200

4612А

201

Усього по групі 461

202

4621А

203

4622А

204

Усього по групі 462

205

Усього по розділу 46

206

4999А

207

Усього по групі 499

208

Усього по розділу 49

209

Активи - усього

210

Клас 2

211

2111П

212

Усього по групі 211

213

2121П

214

2122П

215

2123П

216

Усього по групі 212

217

2131П

218

Усього по групі 213

219

2141П

220

Усього по групі 214

221

2151П

222

2152П

223

2153П

224

Усього по групі 215

225

2161П

226

Усього по групі 216

227

2171П

228

2172П

229

2173П

230

Усього по групі 217

231

Усього по розділу 21

232

2211П

233

2212П

234

Усього по групі 221

235

2221П

236

2222П

237

Усього по групі 222

238

2231П

239

2232П

240

Усього по групі 223

241

2241П

242

2242П

243

Усього по групі 224

244

Усього по розділу 22

245

2311П

246

Усього по групі 231

247

2321П

248

Усього по групі 232

249

Усього по розділу 23

250

2411П

251

2412П

252

Усього по групі 241

253

2421П

254

2422П

255

2423П

256

2424П

257

Усього по групі 242

258

2431П

259

2432П

260

2433П

261

Усього по групі 243

262

2441П

263

2442П

264

2443П

265

Усього по групі 244

266

Усього по розділу 24

267

Клас 3

268

3111П

269

3112П

270

3113П

271

Усього по групі 311

272

3121П

273

3122П

274

3123П

275

3124П

276

3125П

277

Усього по групі 312

278

3131П

279

3132П

280

Усього по групі 313

281

3141П

282

3142П

283

3143П

284

3144П

285

Усього по групі 314

286

3151П

287

3152П

288

3153П

289

3154П

290

3155П

291

3156П

292

Усього по групі 315

293

3161П

294

Усього по групі 316

295

Усього по розділу 31

296

3211П

297

3212П

298

Усього по групі 321

299

3221П

300

3222П

301

3223П

302

3224П

303

Усього по групі 322

304

3231П

305

3232П

306

Усього по групі 323

307

3241П

308

3242П

309

Усього по групі 324

310

3251П

311

3252П

312

3253П

313

3254П

314

Усього по групі 325

315

3261П

316

3262П

317

Усього по групі 326

318

3271П

319

3272П

320

Усього по групі 327

321

3281П

322

3282П

323

Усього по групі 328

324

Усього по розділу 32

325

3311П

326

Усього по групі 331

327

3321П

328

Усього по групі 332

329

Усього по розділу 33

330

3411П

331

3412П

332

Усього по групі 341

333

3421П

334

3422П

335

Усього по групі 342

336

Усього по розділу 34

337

3511П

338

3512П

339

3515П

340

3516П

341

Усього по групі 351

342

3521П

343

3522П

344

3523П

345

3524П

346

3525П

347

3526П

348

Усього по групі 352

349

3531П

350

3532П

351

3534П

352

Усього по групі 353

353

3541П

354

3542П

355

3543П

356

3544П

357

3545П

358

3546П

359

Усього по групі 354

360

3551П

361

3552П

362

3553П

363

3554П

364

Усього по групі 355

365

Усього по розділу 35

366

3611П

367

3612П

368

3614П

369

3616П

370

Усього по групі 361

371

3621П

372

3622П

373

3624П

374

3626П

375

Усього по групі 362

376

Усього по розділу 36

377

3711П

378

3712П

379

3713П

380

3714П

381

3715П

382

3716П

383

3717П

384

3718П

385

3719П

386

Усього по групі 371

387

3721П

388

3722П

389

Усього по групі 372

390

3731П

391

3732П

392

3733П

393

3734П

394

Усього по групі 373

395

3741П

396

Усього по групі 374

397

3751П

398

3752П

399

3753П

400

3754П

401

3755П

402

Усього по групі 375

403

3761П

404

Усього по групі 376

405

Усього по розділу 37

406

3811П

407

3812П

408

Усього по групі 381

409

3821П

410

Усього по групі 382

411

3891П

412

3892П

413

Усього по групі 389

414

Усього по розділу 38

415

3911П

416

Усього по групі 391

417

3921П

418

3922П

419

Усього по групі 392

420

3931П

421

Усього по групі 393

422

3991П

423

3992П

424

3993П

425

3994П

426

Усього по групі 399

427

Усього по розділу 39

428

Клас 4

429

4111П

430

4112П

431

Усього по групі 411

432

4121П

433

4122П

434

Усього по групі 412

435

Усього по розділу 41

436

4211П

437

4212П

438

Усього по групі 421

439

4221П

440

4222П

441

4223П

442

4224П

443

Усього по групі 422

444

4231П

445

4232П

446

4233П

447

4234П

448

Усього по групі 423

449

4241П

450

4242П

451

4243П

452

4244П

453

Усього по групі 424

454

4251П

455

4252П

456

4253П

457

4254П

458

Усього по групі 425

459

Усього по розділу 42

460

4311П

461

4312П

462

Усього по групі 431

463

4321П

464

4322П

465

Усього по групі 432

466

Усього по розділу 43

467

4411П

468

4412П

469

Усього по групі 441

470

4421П

471

4422П

472

4423П

473

Усього по групі 442

474

4431П

475

4432П

476

Усього по групі 443

477

4441П

478

4442П

479

Усього по групі 444

480

4451П

481

4452П

482

4453П

483

4455П

484

4456П

485

Усього по групі 445

486

4461П

487

4462П

488

4465П

489

4466П

490

Усього по групі 446

491

4471П

492

Усього по групі 447

493

Усього по розділу 44

494

4611П

495

4612П

496

Усього по групі 461

497

4621П

498

4622П

499

Усього по групі 462

500

Усього по розділу 46

501

4999П

502

Усього по групі 499

503

Усього по розділу 49

504

Пасиви - усього

505

Клас 7

506

7111А

507

Усього по групі 711

508

7121А

509

7122А

510

Усього по групі 712

511

7131А

512

7132А

513

Усього по групі 713

514

Усього по розділу 71

515

7211А

516

Усього по групі 721

517

7221А

518

7222А

519

Усього по групі 722

520

7231А

521

7232А

522

Усього по групі 723

523

Усього по розділу 72

524

7921А

525

Усього по групі 792

526

Усього по розділу 79

527

Клас 6

528

6911КП

529

Усього по групі 691

530

Усього по розділу 69

531

Клас 5

532

5111А

533

5112А

534

Усього по групі 511

535

5121А

536

5122А

537

Усього по групі 512

538

Усього по розділу 51

539

5911А

540

Усього по групі 591

541

Усього по розділу 59

542

Активи - усього

543

Клас 6

544

6111П

545

6112П

546

6113П

547

6114П

548

Усього по групі 611

549

6121П

550

6122П

551

6123П

552

6124П

553

Усього по групі 612

554

Усього по розділу 61

555

6211П

556

Усього по групі 621

557

6221П

558

Усього по групі 622

559

Усього по розділу 62

560

6411П

561

6412П

562

Усього по групі 641

563

6421П

564

6422П

565

Усього по групі 642

566

Усього по розділу 64

567

Клас 7

568

7131П

569

7132П

570

Усього по групі 713

571

Усього по розділу 71

572

7231П

573

7232П

574

Усього по групі 723

575

Усього по розділу 72

576

7911КА

577

Усього по групі 791

578

7921П

579

Усього по групі 792

580

Усього по розділу 79

581

Клас 5

582

5111П

583

5112П

584

Усього по групі 511

585

5121П

586

5122П

587

Усього по групі 512

588

Усього по розділу 51

589

5911П

590

Усього по групі 591

591

Усього по розділу 59

592

Пасиви - усього

593

Доходи бюджету - усього

594

Видатки бюджету - усього

595

Результат бюджету - усього

596

Управлінський облік

597

8 клас

598

8211А

599

8212А

600

8213А

601

8214А

602

8215А

603

8216А

604

Усього по групі 821

605

8221А

606

8222А

607

Усього по групі 822

608

8241А

609

8242А

610

Усього по групі 824

611

8251А

612

8252А

613

Усього по групі 825

614

Усього по розділу 82

615

8311А

616

8312А

617

Усього по групі 831

618

8321А

619

8322А

620

Усього по групі 832

621

Усього по розділу 83

622

8511А

623

8512А

624

Усього по групі 851

625

8521А

626

8522А

627

Усього по групі 852

628

Усього по розділу 85

629

8621А

630

Усього по групі 862

631

8651А

632

Усього по групі 865

633

8661А

634

Усього по групі 866

635

8681А

636

Усього по групі 868

637

Усього по розділу 86

638

8711А

639

8712А

640

8713А

641

8714А

642

Усього по групі 871

643

8731А

644

8732А

645

Усього по групі 873

646

8751А

647

8752А

648

8753А

649

Усього по групі 875

650

8781А

651

8782А

652

8783А

653

Усього по групі 878

654

8791А

655

8792А

656

8793А

657

Усього по групі 879

658

Усього по розділу 87

659

8921КП

660

Усього по групі 892

661

Усього по розділу 89

662

Активи - усього

663

8 клас

664

8111П

665

8112П

666

8113П

667

8114П

668

8115П

669

8116П

670

8118П

671

Усього по групі 811

672

8121П

673

8122П

674

8123П

675

8124П

676

8125П

677

8126П

678

8127П

679

Усього по групі 812

680

8141П

681

8142П

682

8143П

683

8144П

684

Усього по групі 814

685

Усього по розділу 81

686

8411П

687

8412П

688

Усього по групі 841

689

8421П

690

8422П

691

Усього по групі 842

692

Усього по розділу 84

693

8611П

694

Усього по групі 861

695

8631П

696

Усього по групі 863

697

8641П

698

Усього по групі 864

699

8671П

700

Усього по групі 867

701

Усього по розділу 86

702

8721П

703

8722П

704

8723П

705

8724П

706

8725П

707

8726П

708

8727П

709

8728П

710

Усього по групі 872

711

8741П

712

8742П

713

8743П

714

8744П

715

8745П

716

8746П

717

8747П

718

8748П

719

Усього по групі 874

720

8761П

721

8762П

722

8763П

723

Усього по групі 876

724

8771П

725

8772П

726

8773П

727

Усього по групі 877

728

Усього по розділу 87

729

8811П

730

Усього по групі 881

731

Усього по розділу 88

732

8911КА

733

Усього по групі 891

734

Усього по розділу 89

735

Пасиви - усього

736

Позабалансовий облік

737

9 клас

738

9311А

739

9312А

740

9313А

741

9314А

742

Усього по групі 931

743

9321А

744

9322А

745

9323А

746

9324А

747

Усього по групі 932

748

9331А

749

9332А

750

9333А

751

9334А

752

Усього по групі 933

753

9341А

754

9342А

755

9343А

756

9344А

757

Усього по групі 934

758

Усього по розділу 93

759

9511А

760

9512А

761

9513А

762

9514А

763

9515А

764

Усього по групі 951

765

9521А

766

9522А

767

9523А

768

9524А

769

9525А

770

Усього по групі 952

771

9531А

772

Усього по групі 953

773

9541А

774

9542А

775

9543А

776

9544А

777

Усього по групі 954

778

9551А

779

Усього по групі 955

780

9561А

781

9562А

782

9563А

783

9564А

784

Усього по групі 956

785

9571А

786

9572А

787

9573А

788

9574А

789

Усього по групі 957

790

Усього по розділу 95

791

9811А

792

9812А

793

9813А

794

9814А

795

9815А

796

9816А

797

9817А

798

9818А

799

Усього по групі 981

800

9821А

801

9822А

802

9823А

803

Усього по групі 982

804

9831А

805

9832А

806

9833А

807

9834А

808

9835А

809

Усього по групі 983

810

9841А

811

Усього по групі 984

812

9851А

813

Усього по групі 985

814

Усього по розділу 98

815

9921КП

816

Усього по групі 992

817

9931А

818

Усього по групі 993

819

Усього по розділу 99

820

Активи - усього

821

Клас 9

822

9011П

823

9012П

824

Усього по групі 901

825

9071П

826

9072П

827

9073П

828

9074П

829

9075П

830

9076П

831

Усього по групі 907

832

9081П

833

9082П

834

9083П

835

9084П

836

9085П

837

9086П

838

9087П

839

9088П

840

Усього по групі 908

841

9091П

842

Усього по групі 909

843

Усього по розділу 90

844

9111П

845

9112П

846

9113П

847

9114П

848

9115П

849

9116П

850

9117П

851

9118П

852

Усього по групі 911

853

9121П

854

9122П

855

9123П

856

9124П

857

9125П

858

9126П

859

9127П

860

9128П

861

Усього по групі 912

862

9131П

863

9132П

864

9133П

865

9134П

866

9135П

867

9136П

868

9137П

869

9138П

870

Усього по групі 913

871

9141П

872

9142П

873

9143П

874

9144П

875

9145П

876

9146П

877

9147П

878

9148П

879

Усього по групі 914

880

9151П

881

9152П

882

9153П

883

9154П

884

9155П

885

9156П

886

9157П

887

9158П

888

Усього по групі 915

889

9161П

890

9162П

891

9163П

892

9164П

893

9165П

894

9166П

895

9167П

896

9168П

897

Усього по групі 916

898

9171П

899

9172П

900

9173П

901

Усього по групі 917

902

9181П

903

9182П

904

9183П

905

Усього по групі 918

906

Усього по розділу 91

907

9211П

908

9212П

909

9213П

910

9214П

911

9215П

912

9216П

913

9217П

914

9218П

915

Усього по групі 921

916

9221П

917

9222П

918

9223П

919

9224П

920

9225П

921

9226П

922

9227П

923

9228П

924

Усього по групі 922

925

9251П

926

Усього по групі 925

927

9261П

928

9262П

929

9263П

930

9264П

931

9265П

932

9266П

933

9267П

934

9268П

935

Усього по групі 926

936

9271П

937

9272П

938

9273П

939

9274П

940

9275П

941

9276П

942

9277П

943

9278П

944

Усього по групі 927

945

9281П

946

9282П

947

9283П

948

9284П

949

9285П

950

9286П

951

9287П

952

9288П

953

Усього по групі 928

954

9291П

955

9292П

956

9293П

957

9294П

958

9295П

959

9296П

960

9297П

961

9298П

962

Усього по групі 929

963

Усього по розділу 92

964

9411П

965

9412П

966

9413П

967

9414П

968

9415П

969

9416П

970

Усього по групі 941

971

9421П

972

9422П

973

9423П

974

9424П

975

9425П

976

9426П

977

Усього по групі 942

978

9499П

979

Усього по розділу 94

980

9611П

981

Усього по групі 961

982

9621П

983

9622П

984

9623П

985

9624П

986

9625П

987

9626П

988

Усього по групі 962

989

9631П

990

9632П

991

9633П

992

9634П

993

Усього по групі 963

994

9641П

995

Усього по групі 964

996

Усього по розділу 96

997

9711П

998

9712П

999

9713П

1000

9714П

1001

Усього по групі 971

1002

9721П

1003

9722П

1004

9723П

1005

9724П

1006

Усього по групі 972

1007

9731П

1008

9732П

1009

9733П

1010

9734П

1011

Усього по групі 973

1012

9741П

1013

9742П

1014

9743П

1015

9744П

1016

Усього по групі 974

1017

Усього по розділу 97

1018

9911КА

1019

Усього по групі 991

1020

9931П

1021

Усього по групі 993

1022

Усього по розділу 99

1023

Пасиви - усього

__________
* у річному звіті наводяться суми до річного заключення рахунків
** заповнюється при складанні річного звіту

Керівник органу Державної казначейської служби України

_______________ (підпис)

_______________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу Державної казначейської служби України

_______________ (підпис)

_______________________
(ініціали і прізвище)

{Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: