open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
30.07.2007 N 168

Про затвердження національних стандартів

України, скасування нормативних документів

та внесення змін до наказів Держспоживстандарту
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного

комітету України з питань технічного регулювання

та споживчої політики

N 250 ( v0250609-08 ) від 29.07.2008

N 72 ( v0072609-09 ) від 16.02.2009

N 496 ( v0496609-09 ) від 30.12.2009 }

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" ( 2408-14 )
та на виконання Плану національної стандартизації на 2007 рік
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити національні стандарти України з наданням
чинності з 1 січня 2009 р.:
------------------------------------------------------------------ |ДСТУ ISO 283-1:2007 |Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом. | | |Випробування на розтяг. Частина 1. | | |Визначення міцності під час | | |розтягування, подовження під час розриву| | |і подовження під час контрольного | | |навантажування (ISO 283-1:2000, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 304:2007 |Речовини поверхнево-активні. Метод | | |визначення поверхневого натягу | | |витягуванням рідинних плівок | | |(ISO 304:1985, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 354:2007 |Акустика. Вимірювання звукопоглинання у | | |ревербераційній камері | | |(ISO 354:2003, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 583-1:2007 |Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом. | | |Повна товщина і товщина елементів. | | |Частина 1. Методи випробування | | |(ISO 583-1:1999, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO/TR 896:2007 |Речовини поверхнево-активні. Наукова | | |класифікація (ISO/TR 896:1977, IDT) | | |- Вперше (зі скасуванням в Україні | | |ГОСТ 29213-91 (ИСО 896-77) | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 1341:2007 |Передачі зубчасті конічні прямозубі. | | |Параметри, необхідні виробнику для | | |виготовлення зубчастої передачі на | | |замовлення (ISO 1341:1976, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 2271:2007 |Речовини поверхнево-активні. Засоби | | |мийні. Визначення аніонної | | |поверхнево-активної речовини методом | | |двофазного титрування ручним або | | |механічним способом (ISO 2271:1989, IDT)| | |- Вперше (зі скасуванням в Україні | | |ГОСТ 28954-91 (ИСО 2271-89)) | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 3740:2007 |Акустика. Визначення рівнів звукової | | |потужності джерел шуму. Настанови щодо | | |застосування базових стандартів | | |(ISO 3740:2000, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 3743-1:2007 |Акустика. Визначення рівнів звукової | | |потужності джерел шуму. Технічні методи | | |для невеликих переносних джерел у | | |ревербераційних полях. Частина 1. | | |Порівняльний метод для випробувальних | | |камер з твердим покривом стінок | | |(ISO 3743-1:1994, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 3743-2:2007 |Акустика. Визначення рівнів звукової | | |потужності джерел шуму за звуковим | | |тиском. Технічні методи для невеликих | | |переносних джерел у ревербераційних | | |полях. Частина 2. Методи для спеціальних| | |ревербераційних випробувальних камер | | |(ISO 3743-2:1994, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 4755:2007 |Кріпильні вироби. Проточки нарізеві для | | |зовнішньої метричної нарізі ISO. Розміри| | |(ISO 4755:1983, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------|{ Термін надання чинності ДСТУ ISO 4895:2007 встановлено з 1 липня
2009 року згідно з Наказом Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики N 72 ( v0072609-09 )
від 16.02.2009 }
|ДСТУ ISO 4895:2007 |Пластмаси. Рідкі епоксидні смоли. || |Визначення тенденції до кристалізації | | |(ISO 4895:1997, IDT) - На заміну ДСТУ | | |2184-93 (ГОСТ 30026-93) (ISO 4895:1987) | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 5295:2007 |Паси синхронні. Розрахунок | | |навантажувальної здатності та міжосьової| | |відстані приводу (ISO 5295:1987, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 5663:2007 |Якість води. Визначення азоту за | | |К'єльдалем. Метод після мінералізації із| | |застосуванням селену як каталізатора | | |(ISO 5663:1984, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 5664:2007 |Якість води. Визначення амонію. Метод | | |дистиляції та титрування | | |(ISO 5664:1984, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 6388:2007 |Речовини поверхнево-активні. Метод | | |визначення текучості з використанням | | |ротаційного віскозиметра | | |(ISO 6388:1989, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 6703-1:2007 |Якість води. Визначення ціанідів. | | |Частина 1. Визначення загального вмісту | | |ціанідів (ISO 6703-1:1984, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 6703-2:2007 |Якість води. Визначення ціанідів. | | |Частина 2. Визначення легковивільнюваних| | |ціанідів (ISO 6703-2:1984, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 6703-3:2007 |Якість води. Визначення ціанідів. | | |Частина 3. Визначення хлориду ціану | | |(ISO 6703-3:1984, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 7047:2007 |евинти з напівпотайною головкою | | |(загального виду) та хрестоподібним | | |шліцом типу H або Z. Клас точності А. | | |Технічні умови (ISO 7047:1994, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 7050:2007 |евинти самонарізувальні з потайною | | |головкою (загального виду) та | | |хрестоподібним шліцом. Технічні умови | | |(ISO 7050:1983, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 7051:2007 |евинти самонарізувальні з напівпотайною | | |головкою та хрестоподібним шліцом. | | |Технічні умови (ISO 7051:1983, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO/TR 7066-1:2007|Оцінення невизначеності під час | | |калібрування та застосування приладів | | |вимірювання витрати. Частина 1. Лінійні | | |калібрувальні характеристики | | |(ISO/TR 7066-1:1997, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 7066-2:2007 |Оцінення невизначеності під час | | |калібрування та застосування приладів | | |вимірювання витрати. Частина 2. | | |Нелінійні калібрувальні характеристики | | |(ISO 7066-2:1988, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 8301:2007 |Теплоізоляція. Визначення теплового | | |опору та пов'язаних із ним характеристик| | |в усталеному режимі приладом із | | |перетворювачем теплового потоку | | |(ISO 8301:1991, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 9297:2007 |Якість води. Визначення хлоридів. | | |Титрування нітратом срібла із | | |застосуванням хромату як індикатора | | |(метод Мора) (ISO 9297:1989, IDT) | | |- На заміну ДСТУ 4079-2001 | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 9869:2007 |Теплоізоляція. Будівельні елементи. | | |Натурні вимірювання теплового опору та | | |коефіцієнта теплопередавання | | |(ISO 9869:1994, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 9963-1:2007 |Якість води. Визначення лужності. | | |Частина 1. Визначення загальної та | | |часткової лужності | | |(ISO 9963-1:1994, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 9963-2:2007 |Якість води. Визначення лужності. | | |Частина 2. Визначення карбонатної | | |лужності (ISO 9963-2:1994, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO/TR |Передачі зубчасті циліндричні. Правила | |10064-5:2007 |приймання. Частина 5. Рекомендації щодо | | |оцінювання інструментів для вимірювання | | |зубчастих передач | | |(ISO/TR 10064-5:2005, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 10190:2007 |Колісні транспортні засоби. Ланцюги для | | |мотоциклів. Характеристики та методи | | |випробування (ISO 10190:1992, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO/CIE 10526:2007|Стандартні колориметричні випромінення | | |за CIE (ISO/CIE 10526:1999, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 12478-1:2007 |Крани вантажопідіймальні. Настанова щодо| | |технічного обслуговування. Частина 1. | | |Загальні положення | | |(ISO 12478-1:1997, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 16426:2007 |Кріпильні вироби. Система забезпечування| | |якості (ISO 16426:2002, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ IEC 60335-2-4:2007|Прилади побутові та аналогічні | | |електричні. Безпека. Частина 2-4. | | |Додаткові вимоги до центрифуг | | |(IEC 60335-2-4:2006, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ IEC 60335-2-9:2007|Прилади побутові та аналогічні | | |електричні. Безпека. Частина 2-9. | | |Додаткові вимоги до грилів, тостерів та | | |аналогічних переносних приладів для | | |готування їжі (IEC 60335-2-9:2006, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ IEC |Прилади побутові та аналогічні | |60335-2-25:2007 |електричні. Безпека. Частина 2-25. | | |Додаткові вимоги до мікрохвильових печей| | |та комбінованих мікрохвильових печей | | |(IEC 60335-2-25:2006, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ IEC 60598-2-2:2007|Світильники. Частина 2-2. Додаткові | | |вимоги. Світильники вмонтовані | | |(IEC 60598-2-2:1997, IDT) - Вперше | | |(зі скасуванням в Україні ГОСТ 17677-82 | | |(МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, | | |МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, | | |МЭК 598-2-19-81) в частині вимог до | | |вмонтованих світильників) | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ IEC 60598-2-6:2007|Світильники. Частина 2-6. Додаткові | | |вимоги. Світильники з вмонтованими | | |трансформаторами або перетворювачами | | |для ламп розжарювання | | |(IEC 60598-2-6:1994, IDT) | | |- Вперше (зі скасуванням в Україні | | |ГОСТ 28288-89 (МЭК 598-2-6-79)) | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ IEC 60780:2007 |Атомні електростанції. Обладнання | | |системи безпеки електричне. Кваліфікація| | |(IEC 60780:1998, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ IEC 60884-1:2007 |Вилки та розетки побутової та | | |аналогічної призначеності. Частина 1. | | |Загальні технічні вимоги | | |(IEC 60884-1:2002, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ IEC 60947-5-3:2007|Пристрої комплектні розподільчі | | |низьковольтні. Частина 5-3. Пристрої | | |розподільчих кіл і перемикальні | | |елементи. Вимоги до безконтактних | | |перемикачів з визначеним режимом за умов| | |відмови (IEC 60947-5-3:1999, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ IEC 60947-5-5:2007|Пристрої комплектні розподільчі | | |низьковольтні. Частина 5-5. Пристрої | | |розподільчих кіл і перемикальні | | |елементи. Електричні пристрої аварійного| | |зупинення з функцією механічного | | |фіксування (IEC 60947-5-5:1997, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ IEC 60947-7-1:2007|Пристрої комплектні розподільчі | | |низьковольтні. Частина 7-1. Допоміжне | | |обладнання. Клемні колодки для мідних | | |провідників (IEC 60947-7-1:2002, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ IEC 60947-7-2:2007|Пристрої комплектні розподільчі | | |низьковольтні. Частина 7-2. Допоміжне | | |обладнання. Клемні колодки із захисним | | |проводом для мідних провідників | | |(IEC 60947-7-2:2002, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ IEC |Електромагнітна сумісність. Частина | |61000-4-11:2007 |4-11. Методики випробування та | | |вимірювання. Випробування на | | |несприйнятливість до провалів напруги, | | |короткочасних переривань і змінень | | |напруги | | |(IEC 61000-4-11:2004, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ IEC 61275:2007 |Прилади радіаційного захисту. Виявлення | | |окремих радіонуклідів у навколишньому | | |середовищі. In situ фотонна | | |спектрометрична система із застосуванням| | |германієвого детектора | | |(IEC 61275:1997, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ IEC 61287-1:2007 |Залізнична техніка. Перетворювачі | | |силові, встановлювані на рухомому | | |складі. Частина 1. Характеристики та | | |методи випробування | | |(IEC 61287-1:2005, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ IEC 61428:2007 |Ядерне приладобудування. Контейнери для | | |зразків для гамма-спектрометрії з | | |германієвими детекторами | | |(IEC 61428:1998, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ IEC 61874:2007 |Ядерне приладобудування. Прилади для | | |визначення щільності породи під час | | |буріння свердловин геофізичні | | |(IEC 61874:1998, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ EN 835:2007 |Вимірювачі витрат тепла для визначення | | |тепловіддачі кімнатних опалювальних | | |батарей. Прилади випаровувального типу | | |без електроживлення (EN 835:1994, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ EN 1262:2007 |Речовини поверхнево-активні. Метод | | |визначання pH розчинів чи дисперсій | | |(EN 1262:2003, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ EN 1808:2007 |Майданчики для операторів підвісні. | | |Вимоги безпеки. Розрахунки конструкції, | | |критерії стійкості, вимоги до | | |конструкції, випробування | | |(EN 1808:1999, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ EN 13635:2007 |Зрошувальна техніка. Системи зрошувальні| | |локальні. Термінологія та основні | | |характеристики, які надає виробник | | |(EN 13635:2001, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ EN 14267:2007 |Зрошувальна техніка. Гідранти | | |зрошувальні. Загальні технічні вимоги та| | |методи випробування (EN 14267:2004, IDT)| | |- Вперше | ------------------------------------------------------------------{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики N 250 ( v0250609-08 ) від 29.07.2008, N 496
( v0496609-09 ) від 30.12.2009 }
1-1. Затвердити національні стандарти України з наданням
чинності з 1 жовтня 2010 р.:
ДСТУ ISO Зернові і бобові. Виявлення прихованого
6639-1:2007 заселення комахами. Частина 1.

Основні положення

(ISO 6639-1:1986, IDT)

- Вперше
ДСТУ ISO Зернові і бобові. Виявлення прихованого
6639-2:2007 заселення комахами. Частина 2.

Відбирання проб

(ISO 6639-2:1986, IDT)

- Вперше{ Пункт 1 доповнено пунктом 1-1 згідно з Наказом Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики N 496 ( v0496609-09 ) від 30.12.2009 }
2. Скасувати в Україні чинність нормативних документів з
1 січня 2009 р.:
------------------------------------------------------------------{ Термін скасування ДСТУ 2184-93 (ГОСТ 30026-93) (ISO 4895:1987)
встановлено з 1 липня 2009 року згідно з Наказом Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики N 72 ( v0072609-09 ) від 16.02.2009 }
|ДСТУ 2184-93 |Пластмаси. Рідкі епоксидні смоли. Визначення ||(ГОСТ 30026-93) |тенденції до кристалізації | |(ISO 4895:1987) | | |------------------+---------------------------------------------| |ДСТУ 4079-2001 |Якість води. Визначення загального вмісту | | |хлоридів. Титрування нітратом срібла із | | |застосуванням хромату як індикатора (метод | | |Мора) (ISO 9297:1989, MOD) | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 17677-82 |Светильники. Общие технические условия в | |(МЭК 598-1-86, |частині вимог до вмонтованих світильників | |МЭК 598-2-1-79, | | |МЭК 598-2-2-79, | | |МЭК 598-2-4-79, | | |МЭК 598-2-19-81) | | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 28288-89 |Светильники со встроенным трансформатором для| |(МЭК 598-2-6-79) |ламп накаливания. Общие технические условия | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 28954-91 |Вещества поверхностно-активные и средства | |(ИСО 2271-89) |моющие. Определение содержания | | |анионоактивного вещества методом прямого | | |двухфазного титрования вручную или | | |механическим путем | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 29213-91 |Вещества поверхностно-активные. Обозначения | |(ИСО 896-77) | | ------------------------------------------------------------------
3. Внести зміни до наказу Держспоживстандарту України від
2 вересня 2005 р. N 239 ( v0239609-05 ) "Про затвердження
національних стандартів України та скасування нормативних
документів", а саме: у пункті 1 у ДСТУ ISO 8531:2005 позначення "- На заміну
ДСТУ 3791-98" замінити на "- На заміну ДСТУ 3791-98 в частині
марганцевих руд"; у пункті 2 ДСТУ 3791-98 скасувати в частині марганцевих руд.
4. Внести зміни до наказу Держспоживстандарту України від
5 жовтня 2005 р. N 287 ( v0287609-05 ) "Про затвердження
національних стандартів України та скасування в Україні чинності
міждержавного стандарту", а саме: у пункті 1 у ДСТУ IEC 61010-1:2005 позначення "- Вперше"
замінити на "- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26104-89
(МЭК 348-78)"; пункт 2 доповнити:
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 26104-89 |Средства измерений электронные. Технические | |(МЭК 348-78) |требования в части безопасности. Методы | | |испытаний | ------------------------------------------------------------------
5. Внести зміни до наказу Держспоживстандарту України від
7 вересня 2006 р. N 272 ( v0272609-06 ) "Про затвердження
національних стандартів України", а саме у пункті 1: назву стандарту ДСТУ EN 13123-2:2006 "Вікна, двері та жалюзі.
Стійкість до вибуху. Класифікація та технічні вимоги. Частина 2.
Діапазон випробування (EN 13123-2:2004, IDT)" замінити на "Вікна,
двері та жалюзі. Тривкість до вибуху. Класифікація та технічні
вимоги. Частина 2. Експлуатаційні випробування (EN 13123-2:2004,
IDT)"; назву стандарту ДСТУ EN 13124-2:2006 "Вікна, двері та жалюзі.
Стійкість до вибуху. Метод випробування. Частина 2. Діапазон
випробування (EN 13124-2:2004, IDT)" замінити на "Вікна, двері та
жалюзі. Методи випробування. Частина 2. Експлуатаційні
випробування (EN 13124-2:2004, IDT)"; назву стандарту ДСТУ EN 14201:2006 "Жалюзі та жалюзі-штори.
Опір багаторазовим впливам (зносостійкість). Методи випробування
(EN 14201:2004, IDT)" замінити на "Штори та жалюзі. Тривкість до
повторних операцій (механічна зносостійкість). Методи випробування
(EN 14201:2004, IDT)".
6. Внести зміни до наказу Держспоживстандарту України від
3 жовтня 2006 р. N 294 ( v0294609-06 ) "Про затвердження
національних стандартів України та внесення змін до наказів
Держспоживстандарту України", а саме: у підпункті "б" пункту 1 назву стандарту ДСТУ EN 50130-4:2006
"Системи тривожної сигналізації. Частина 4. Електромагнітна
сумісність. Стандарт на однорідну продукцію. Вимоги до стійкості
складників систем тривожної сигналізації про пожежу, проникнення
та суспільну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT)" замінити на
"Системи тривожної сигналізації. Частина 4. Електромагнітна
сумісність. Стандарт на ряд продукції. Вимоги до тривкості
складників систем тривожної сигналізації про пожежу, проникнення
та суспільну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT)".
7. Внести зміни до наказу Держспоживстандарту України від
27 грудня 2006 р. N 375 ( v0375609-06 ) "Про затвердження
національних стандартів України та скасування нормативних
документів", а саме: у підпункті "б" пункту 1 назву стандарту ДСТУ 4466-12:2006
"Система газового пожежогасіння. Проектування, монтаж,
випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 12.
Вогнегасна речовина HFC IG-01 (ISO 14530-12:2005, IDT)" замінити
на "Система газового пожежогасіння. Проектування, монтаж,
випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 12.
Вогнегасна речовина IG-01 (ISO 14530-12:2005, IDT)".
8. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Цициліано О.Д.) забезпечити: опублікування цього наказу у черговому виданні щомісячного
інформаційного покажчика "Стандарти"; видання не пізніше ніж за 90 днів до набрання чинності
затверджених цим наказом національних стандартів.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
Голова О.Шнипко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: