open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.03.2012 № 166

Про забезпечення профільного супроводу державних централізованих закупівель на виконання державних цільових програм і комплексних заходів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я
№ 314 від 27.04.2012
№ 663 від 28.08.2012
№ 886 від 06.11.2012
№ 535 від 31.07.2014
№ 440 від 17.07.2015
№ 481 від 31.07.2015
№ 629 від 24.06.2016}

З метою удосконалення порядку проведення МОЗ України державних закупівель на виконання бюджетних програм, які передбачають централізовану закупівлю лікарських засобів, виробів медичного призначення, обладнання та інших товарів, робіт, послуг за рахунок коштів державного бюджету, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Положення про Постійну робочу групу МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель, що додається.

1.2. Порядок підготовки, затвердження та погодження Інформації щодо предмета закупівлі, що додається.

{Підпункт 1.3 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 314  від 27.04.2012}

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 04.02.2009 № 61 "Про забезпечення профільного супроводу державних централізованих закупівель на виконання державних цільових програм і заходів".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра та заступників Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Віце-прем'єр-міністр України -
МіністрР.В. БогатирьоваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
15.03.2012  № 166

ПОЛОЖЕННЯ
про Постійну робочу групу МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель

1. Постійна робоча група МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель, у тому числі державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, що проводяться з метою виконання бюджетних програм (далі - Постійна робоча група), створюється наказом МОЗ України для забезпечення фахового супроводу роботи з планування та проведення державних закупівель відповідно до потреб в лікарських засобах, виробах медичного призначення, обладнанні, інших товарах, роботах і послугах.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 629 від 24.06.2016}

2. Постійна робоча група у своїй діяльності керується законодавством України, наказами МОЗ України, а також цим Положенням.

3. Головними принципами у діяльності Постійної робочої групи є об'єктивне врахування потреб у лікарських засобах, виробах медичного призначення, обладнанні, інших товарах, роботах і послугах, створення умов для забезпечення:

добросовісної конкуренції серед учасників процедур закупівель;

максимальної економності та ефективності;

відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель;

недискримінації учасників;

об'єктивної та неупередженої оцінки пропозицій конкурсних торгів;

запобігання корупційним діям і зловживанням.

4. Основними завданнями Постійної робочої групи є:

за дорученням керівництва МОЗ України та/або Комітету з конкурсних торгів (далі - Комітет) участь у розгляді запитів, звернень, скарг учасників торгів, інших фізичних та юридичних осіб, підготовці відповідних роз'яснень, рекомендацій за результатами розгляду тощо;

{Абзац другий пункту 4 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 314 від 27.04.2012}

підготовка та внесення відповідних змін до Інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (медико-технічні (технічні) вимоги) (далі - Інформація щодо предмета закупівлі);

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 314 від 27.04.2012}

за результатами наданих консультацій з технічних питань (медико-технічних (технічних) вимог), що зазначені у документації конкурсних торгів, підготовка рекомендацій щодо відповідності пропозицій конкурсних торгів учасників процедур закупівель вимогам документації конкурсних торгів у частині технічних, якісних та кількісних характеристик (медико-технічних (технічних) вимог (далі - висновок).

{Абзац четвертий пункту 4 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 314 від 27.04.2012}

У висновку може зазначатися, зокрема:

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 314 від 27.04.2012}

найменування предмета закупівлі (частини предмета закупівлі (лота);

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 314 від 27.04.2012}

{Абзац сьомий пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 440 від 17.07.2015}

найменування запропонованого товару згідно з реєстраційним посвідченням, із зазначенням форми випуску, дозування та фасування, код АТХ за наявності;

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 314 від 27.04.2012}

найменування виробника та країна походження запропонованого товару;

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 314 від 27.04.2012}

кількість (у разі закупівлі товару);

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 314 від 27.04.2012}

відповідність запропонованого товару кожній із встановлених документацією конкурсних торгів технічних, якісних та кількісних характеристик (медико-технічним (технічним) вимогам) із посиланням на відповідний документ, що міститься в пропозиції конкурсних торгів, та з можливим посиланням на конкретну сторінку, абзац, пункт тощо.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 314 від 27.04.2012}

У разі виявлення невідповідності запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам (медико-технічним (технічним) вимогам), визначеним у документації конкурсних торгів, або неможливості його застосування, у тому числі через невідповідність запропонованого товару вимогам передбаченим абзацом шостим цього пункту, Постійна робоча група зазначає це у висновку з викладенням об'єктивних підстав, з посиланням на відповідний документ, що міститься (або мав міститись) в пропозиції конкурсних торгів, та з можливим посиланням на конкретну сторінку, абзац, пункт тощо;

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 314 від 27.04.2012}

надання консультативної допомоги Комітету та структурним підрозділам МОЗ України під час проведення процедур закупівель та виконання договорів про закупівлю;

участь у розгляді запитів, звернень, скарг учасників торгів з питань, що стосуються документації конкурсних торгів в частині технічних, якісних та кількісних характеристик (медико-технічних (технічних) вимог);

розгляд пропозицій щодо внесення змін до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі (медико-технічних (технічних) вимог).

5. Постійна робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє із структурними підрозділами МОЗ України та Комітетом.

6. До складу Постійної робочої групи входять представники структурних підрозділів МОЗ України за відповідним напрямком роботи, представники державних установ та закладів медичної галузі, головні позаштатні спеціалісти МОЗ України, представники громадських (пацієнтських) організацій та інші фахівці за профілем.

До складу Постійної робочої групи не можуть входити Голова та заступники Голови Експертно-технічної групи МОЗ України з питань супроводу державних закупівель та Голова, заступник Голови і члени Комітету з конкурсних торгів МОЗ України.

{Абзац другий пункту 6 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 440 від 17.07.2015}

{Пункт 6 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 535 від 31.07.2014}

7. Персональний склад Постійної робочої групи затверджується наказом МОЗ України.

8. Голова, заступник Голови та секретар Постійної робочої групи призначаються з числа співробітників центрального апарату МОЗ України, які є державними службовцями.

{Абзац перший пункту 8 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 440 від 17.07.2015}

Голова та секретар Постійної робочої групи з питань закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення та обладнання на виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки призначаються з числа співробітників Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 535 від 31.07.2014}

9. Головою Постійної робочої групи призначається керівник або заступник керівника самостійного структурного підрозділу або начальник відділу від структурною підрозділу МОЗ України за напрямком, відповідно до розподілу державних програм (далі - Керівник структурного підрозділу), керівник або заступник керівника Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань. У випадку неможливості призначення Головою постійної робочої групи Керівника структурного підрозділу призначається інший співробітник відповідного структурного підрозділу.

{Пункт 9 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 535 від 31.07.2014}

10. Голова Постійної робочої групи:

організовує роботу Постійної робочої групи;

забезпечує скликання і проведення засідань Постійної робочої групи;

визначає дату, час і місце проведення засідання Постійної робочої групи;

оголошує порядок денний засідання Постійної робочої групи;

підписує рішення, висновки, листи тощо відповідно компетенції Постійної робочої групи;

контролює додержання встановлених строків під час підготовки та прийняття рішень та доповідає голові Комітету конкурсних торгів у разі недодержання цих строків.

{Пункт 10 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 440 від 17.07.2015}

11. У разі відсутності Голови Постійної робочої групи його обов'язки виконує заступник Голови Постійної робочої групи. У випадку відсутності одночасно Голови Постійної робочої групи та його заступника засідання Постійної робочої групи не проводяться.

12. Заступником Голови Постійної робочої групи призначається представник Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України.

{Пункт 12 в редакції Наказів Міністерства охорони здоров'я № 663 від 28.08.2012, № 535 від 31.07.2014, № 440 від 17.07.2015}

13. Членами Постійної робочої групи мають бути:

головні позаштатні спеціалісти МОЗ України або інші фахівці за профілем;

представник Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції;

представник Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків / або представник Управління аудиту та аналітики;

представник уповноваженого підприємства з числа підприємств, що належать до сфери управління МОЗ України та супроводжують державні програми.

{Пункт 13 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 663 від 28.08.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 535 від 31.07.2014; в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 440  від 17.07.2015}

14. Член Постійної робочої групи має право:

вивчати матеріали, подані на розгляд Постійної робочої групи;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді.

15. Член Постійної робочої групи зобов'язаний:

забезпечити подання на засідання Постійної робочої групи інформації (матеріалів) відповідно до повноважень структурного підрозділу, який він представляє;

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

виконувати доручення голови Постійної робочої групи в рамках роботи Постійної робочої групи.

16. Секретарем Постійної робочої групи має бути представник структурного підрозділу, підзвітний та підпорядкований Голові Постійної робочої групи за основним місцем роботи.

17. Секретар Постійної робочої групи:

інформує членів Постійної робочої групи про час і місце проведення засідання;

веде і готує протокол засідання Постійної робочої групи, висновок, Інформацію щодо предмета закупівлі тощо, а також інші документи за дорученням голови Постійної робочої групи;

{Абзац третій пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 314 від 27.04.2012}

забезпечує відповідно до чинного законодавства зберігання документів Постійної робочої групи;

забезпечує взаємодію Постійної робочої групи із Комітетом та структурними підрозділами МОЗ України, здійснює іншу організаційну роботу за дорученням голови Постійної робочої групи, контролює додержання встановлених строків під час підготовки та прийняття рішень та доповідає голові Постійної робочої групи у разі недодержання цих строків.

18. У разі відсутності секретаря, за рішенням Голови Постійної робочої групи (заступника Голови) обов'язки секретаря покладаються на іншого члена Постійної робочої групи.

19. Формою роботи Постійної робочої групи є засідання, які проводяться у разі потреби з метою виконання покладених на неї завдань.

20. Рішення Постійної робочої групи оформлюється протоколом, який готується секретарем Постійної робочої групи та підписується усіма членами Постійної робочої групи, присутніми на засіданні. У разі відмови члена Постійної робочої групи від підпису, про це зазначається у протоколі із зазначенням причини відмови. Член Постійної робочої групи письмово викладає свою окрему думку з обґрунтуванням об'єктивних причин відмови. Окрема думка члена Постійної робочої групи є невід'ємною частиною протоколу засідання Постійної робочої групи.

21. Постійна робоча група правомочна приймати рішення за умови участі в засіданні не менш як 2/3 її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Постійної робочої групи, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Постійної робочої групи, а у випадку його відсутності голос заступника Голови Постійної робочої групи є вирішальним.

{Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 535 від 31.07.2014}

22. Члени Постійної робочої групи, які не брали участь у засіданні з об'єктивних причин, але після ознайомлення з прийнятим Постійною робочою групою рішенням підтримують його, також можуть ставити свій підпис у протоколі.

23. Як виняток рішення Постійної робочої групи за рішенням її голови або заступника може бути прийняте без проведення засідання шляхом письмового погодження протоколу з членами Постійної робочої групи. У цьому разі рішення вважається прийнятим, якщо у погодженні взяли участь не менш як 2/3 членів Постійної робочої групи.

{Пункт 24 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 314 від 27.04.2012}

25. Інформація щодо предмета закупівлі розглядається та погоджується Відділом бухгалтерського обліку, методології та фінансової звітності МОЗ України та Департаментом фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України.

{Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 314 від 27.04.2012; в редакції Наказів Міністерства охорони здоров'я № 663 від 28.08.2012, № 535 від 31.07.2014, № 440 від 17.07.2015}

26. У разі виникнення конфлікту інтересів та неможливості брати через це участь у роботі Постійної робочої групи (в цілому або щодо розгляду окремого питання) її члени письмово повідомляють про це голову Постійної робочої групи, голову Комітету та заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

27. Голова Постійної робочої групи та члени Постійної робочої групи, в межах повноважень, несуть встановлену законодавством відповідальність.

Директор Департаменту
фінансово-ресурсного
забезпечення

О.І. ЛевицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
15.03.2012  № 166

ПОРЯДОК
підготовки, затвердження та погодження Інформації щодо предмета закупівлі

1. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (медико-технічні (технічні) вимоги) (далі - Інформація щодо предмета закупівлі) готується Постійною робочою групою МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель, що проводяться з метою виконання бюджетних програм (далі - Постійна робоча група) з метою проведення Комітетом з конкурсних торгів (далі - Комітет) процедур державних закупівель товарів, робіт і послуг у відповідності до потреб в лікарських засобах, виробах медичного призначення, обладнанні, інших товарах, роботах і послугах та досягнення визначених результативних показників державних програм та централізованих заходів.

{Пункт 2 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 314 від 27.04.2012}

3. Інформація щодо предмета закупівлі розробляється з урахуванням вимог підзаконних нормативно-правових актів з питань державних закупівель, закону про Державний бюджет України, затверджених у встановленому порядку паспортів бюджетних програм та порядків використання коштів державного бюджету, Номенклатури лікарських засобів, медичних виробів, медичної техніки та інших товарів, робіт і послуг, що закуповуються на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України за державні кошти у відповідному бюджетному році, затвердженої відповідно вимог наказу МОЗ України від 07 травня 2015 року № 266 (далі - Номенклатура), залишків матеріальних цінностей та зведених заявок структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій, закладів охорони здоров'я, що входять до сфери управління МОЗ України, на придбання товарів, робіт і послуг, які закуповуються за рахунок державних коштів з метою забезпечення виконання та досягнення визначених показників державних програм та централізованих заходів.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 314 від 27.04.2012; в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 481 від 31.07.2015}

4. Положення Інформації щодо предмета закупівлі визначаються з урахуванням вимог Закону України "Про захист економічної конкуренції" і не повинні містити вимог, що обмежують конкуренцію або надають незаконні переваги певним виробникам або учасникам торгів.

5. Структура Інформації щодо предмета закупівлі:

Розділ I. Обґрунтування проведення закупівлі

Зазначається підстава розроблення Інформації щодо предмета закупівлі (на виконання державної програми, нормативно-правового акта тощо), необхідність у здійсненні закупівлі та кінцева мета, якої планується досягти завдяки здійсненню закупівлі.

Дається оцінка впливу закупівлі на ситуацію щодо забезпечення потреби в лікарських засобах, виробах медичного призначення, обладнанні, інших товарах, роботах і послугах (прогноз наслідків проведення закупівлі).

Розділ II. Предмет закупівлі

Найменування предмета закупівлі, очікувана ціна і вартість всієї закупівлі та її окремих частин (лотів) визначаються з урахуванням норм та вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель", Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року № 1071 "Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету", із зазначенням міжнародної непатентованої або загальноприйнятої назви діючої речовини (речовин) лікарського засобу та фармакотерапевтичної групи, до якої входить діюча речовина (речовини) лікарського засобу (коду АТХ), постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року № 240 "Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення" та наказу Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року № 921 "Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі", інших підзаконних нормативно-правових актів з питань державних закупівель та затверджених у встановленому порядку паспортів бюджетних програм та порядків використання коштів державного бюджету, з урахуванням Номенклатури.

{Абзац шостий пункту 5 в редакції Наказів Міністерства охорони здоров'я № 886 від 06.11.2012, № 481 від 31.07.2015}

Біля найменування предмету закупівлі (товар) зазначається інформація про його віднесення до відповідної групи товару: лікарський засіб, виріб медичного призначення, медична техніка, обладнання тощо.

У разі закупівлі товарів до Інформації щодо предмета закупівлі додається їх попередній розподіл.

Розділ III. Вимоги до предмета закупівлі

Зазначається інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідна технічна специфікації (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі).

При цьому технічна специфікація повинна містити:

детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, в тому числі їх технічні та якісні характеристики;

вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі, у разі, якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники;

посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами.

Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі, якщо таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз "або еквівалент".

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля (при закупівлі товарів, робіт і послуг, що містять екологічну небезпеку), а також можуть зазначатися документи, якими учасники процедури закупівлі повинні підтвердити відповідність своїх пропозицій конкурсних торгів встановленим Інформацію щодо предмета закупівлі вимогам (наприклад: реєстраційне посвідчення, свідоцтво, сертифікат GMP, ліцензія, дозволи, інструкції, документи, що підтверджують відповідність умов виробництва чинним в Україні вимогам належної виробничої практики, виданих Держлікслужбою України у встановленому МОЗ України порядку тощо).

6. Порядок погодження Інформації щодо предмета закупівлі структурними підрозділами МОЗ України:

підготовлена Постійною робочою групою Інформація щодо предмета закупівлі направляється на погодження до:

а) Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення для перевірки на відповідність затвердженим у встановленому порядку паспортам бюджетних програм та порядкам використання коштів державного бюджету;

б) Відділу бухгалтерського обліку, методології та фінансової звітності для перевірки на відповідність кошторисним призначенням з урахуванням раніше взятих юридичних зобов'язань.

{Пункт 6 в редакції Наказів Міністерства охорони здоров'я № 663 від 28.08.2012, № 481 від 31.07.2015}

7. Зазначені у пункті 6 структурні підрозділи МОЗ опрацьовують Інформацію щодо предмета закупівлі з питань, що належать до їх компетенції, та у разі відсутності зауважень - узгоджують її і передають Постійній робочій групі, у разі наявності зауважень та пропозицій - за підписом керівника структурного підрозділу повідомляють про них Постійну робочу групу з чітким формулюванням відповідних положень.

8. У разі надходження зауважень та пропозицій від структурних підрозділів МОЗ, зазначених у пункті 6, Постійна робоча група приймає рішення про їх врахування або збирає погоджувальну нараду за участю представників відповідного структурного підрозділу. У разі, якщо на погоджувальній нараді сторони не дійшли згоди, питання виноситься на розгляд заступника Міністра, який відповідно до розподілу обов'язків здійснює контроль та координацію діяльності структурного підрозділу МОЗ України відповідного напрямку (далі - заступник Міністра).

Якщо на погоджувальній нараді сторони не дійшли згоди, секретар Постійної робочої групи готує протокол розбіжностей, який додається до Інформації щодо предмета закупівлі, та за рішенням заступника Міністра може бути розглянутий незалежними експертами.

9. Інформація щодо предмета закупівлі не потребує повторного узгодження відповідним структурним підрозділом МОЗ України, якщо його письмові зауваження та пропозиції повністю враховано Постійною робочою групою, про що робиться відмітка в протоколі.

10. Інформація щодо предмета закупівлі та протокол Постійної робочої групи передається до Департаменту, про що робиться відповідний запис у журналі реєстрації Інформації щодо предмета закупівлі.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 314 від 27.04.2012}

11. Департамент забезпечує доведення Інформації щодо предмета закупівлі до Голови Комітету для її подальшого розгляду на засіданні Комітету, у разі державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій - до Робочої групи з питань профільного супроводу державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, з метою початку процедури закупівлі.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 629 від 24.06.2016}

12. У разі, якщо рішення про початок процедури закупівлі не було прийнято у зв'язку з наявністю зауважень до Інформації щодо предмета закупівлі, можуть бути внесені зміни Комітетом або Інформація щодо предмета закупівлі повертається Комітетом Постійній робочій групі на доопрацювання. Повторно розгляд Інформації щодо предмета закупівлі здійснюється у відповідності до цього Порядку.

13. Після затвердження відповідних документів у сфері закупівель вони візуються Головою Постійної робочої групи у частині відповідності вимог до предмета закупівлі вимогам Інформації щодо предмета закупівлі.

{Пункт 13 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 663 від 28.08.2012}

Директор Департаменту
фінансово-ресурсного
забезпечення

О.І. ЛевицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
15.03.2012  № 166

{Порядок виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 314  від 27.04.2012}


ПОРЯДОК
підготовки Експертного висновку

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: