open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Н А К А З
23.06.2004 N 135

Про надання статусу базових організацій

з науково-технічної діяльності у сферах будівництва,

промисловості будівельних матеріалів,

архітектури і містобудування
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

регіонального розвитку та будівництва

N 233 ( v0233661-07 ) від 08.10.2007 }
Відповідно до Положення про базову організацію з
науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості
будівельних матеріалів, архітектури і містобудування (далі -
Положення), затвердженого наказом Держбуду України від
20 листопада 2003 р. N 191 ( z1123-03 ) і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 5 грудня 2003 р. за N 1123/8444, і на
підставі рішень науково-технічної ради Держбуду України від
16.05.2003 N 44 ( va044509-03 ), від 12.06.2003 N 50
( vr050509-03 ) та від 12.03.2004 N 13 ( vr013509-04 )
Н А К А З У Ю:
1. Надати статус Базової організації з науково-технічної
діяльності та затвердити напрямами діяльності і переліки
нормативних документів, заявлених до супроводу і участі у
супроводі Базовими організаціями згідно з додатками: - ВАТ "Український зональний науково-дослідний і проектний
інститут по цивільному будівництву" (КиївЗНДІЕП); - Державному науково-дослідному інституту будівельних
конструкцій (НДІБК); - Науково-дослідному інституту будівельного виробництва
(НДІБВ); - Українському науково-дослідному та
проектно-конструкторському інституту будівельних матеріалів і
виробів (НДІБМВ); - ВАТ "Український науково-дослідний та проектний інститут
сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського" (ВАТ "УПСК"); - ВАТ "Інститут транспорту нафти" (ВАТ "ІТН"); - ВАТ "Проектний та науково-дослідний інститут по
газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і
селищ України" (ВАТ "УкрНДІінжпроект") Держжитлокомунгоспу
України; - Українському державному науково-дослідному і виробничому
інституту інженерно-технічних і екологічних вишукувань
(УкрНДІІНТВ) Держбуду України; - Колективному підприємству проектному та науково-дослідному
інституту "Харківський ПромбудНДІпроект" Держбуду України"; - Державному науково-дослідному та проектно-вишукувальному
інституту "НДІпроектреконструкція"; - ВАТ "Український інститут по проектуванню засобів та споруд
зв'язку "Дніпрозв'язок"; - ТОВ "Науково-виробниче підприємство "ЕЛЕТЕР"; - ТОВ "Проектно-вишукувальний і конструкторсько-технологічний
інститут річкового транспорту "Річтранспроект".
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника
Голови Комітету О.Бондаренка.
Голова Комітету В.Череп
{ Додатки 1-3, 5-13 не наводяться }
{ Додатки 1, 2, 3, 5 змінюються Наказом Міністерства регіонального
розвитку та будівництва N 233 ( v0233661-07 ) від 08.10.2007 }
Додаток N 4

до наказу Держбуду України

23.06.2004 N 135

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

базової організації Держбуду України

Українського науково-дослідного

та проектно-конструкторського інституту

будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ"

----------------------------------------------------------------------- | Напрями | Позначення | Позначення та назви нормативних документів, | |(об'єкти) | за діючими | супровід яких здійснює базова організація | |діяльності| класифіка- | (- бере участь у супроводі) | | | торами, | | | | кодифіка- | | | | торами | | | | тощо | | | | | | |----------+------------+---------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------+------------+---------------------------------------------| |Будівельні| | | |матеріали | | | |та вироби | | | |----------+------------+---------------------------------------------| |Камінь |14.11 |ДСТУ Б А.1.1-56-94 Гірські породи для | |будівель- | |виробництва нерудних будівельних матеріалів. | |ний | |Терміни та визначення | | | |---------------------------------------------| | | |РСТ УССР 5020-90 Сырье из горных пород для | | | |производства штапельных волокон | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 23845-86 Породы горные скальные для | | | |производства щебня для строительных работ. | | | |Технические требования и методы испытания | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 26193-84 Материалы из отсевов дроблення | | | |изверженных горных пород для строительных | | | |работ. Технические условия | |----------+------------+---------------------------------------------| |Вапняк, |14.12 |ДСТУ Б А.1.1-20-94 Крейда природна. Мука | |гіпс та | |вапнякова і доломітова. Терміни та визначення| |крейда | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б А.1.1-24-94 Місцеві будівельні | | | |матеріали. Терміни та визначення | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б А.1.1-41-94 Сировина природна для | | | |виробництва силікатних виробів. Вироби | | | |вапняно-кремнеземисті. Терміни та визначення | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б А.1.1-44-94 Сировина мінеральна для | | | |виробництва в'яжучих речовин. Терміни та | | | |визначення | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-1-93 Фосфогіпс рядовий. Технічні| | | |умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-2-93 Фосфогіпс кондиційний для | | | |виробництва гіпсового в'яжучого та штучного | | | |гіпсового каменю. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-3-93 Камінь гіпсовий штучний з | | | |фосфогіпсу. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-104-2000 Камінь і щебінь гіпсові| | | |і гіпсоангідритові для виробництва в'яжучих | | | |матеріалів. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-109-2001 Породи карбонатні для | | | |виробництва вапна. Технічні умови | |----------+------------+---------------------------------------------| |Сланець |14.13 |ДСТУ Б В.2.7-9-94 Сировина глиниста | |глинистий | |органо-мінеральна з відходів вуглевидобутку | | | |та вуглезбагачення для керамічних виробів. | | | |Технічні умови | |----------+------------+---------------------------------------------| |Пісок та |14.21 |ДСТУ Б А.1.1-55-94 Природні піски для | |гравій | |виробництва будівельних матеріалів. Терміни | | | |та визначення | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-27-95 Пісок карбонатний із | | | |вапняків-черепашників. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-29-95 Дрібні заповнювачі для | | | |будівельних матеріалів, виробів, конструкцій,| | | |робіт. Класифікація | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-30-95 Матеріали нерудні для | | | |щебеневих і гравійних основ та покриттів | | | |автомобільних шляхів. Технічні умови | |----------+------------+---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний | | | |для будівельних матеріалів, виробів, | | | |конструкцій, робіт. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-33-2001 Пісок | | | |кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція | | | |для будівельних робіт з відходів | | | |гірничо-збагачувальних комбінатів України. | | | |Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-34-2001 Щебінь для будівельних | | | |робіт із скельних гірських порід та відходів | | | |сухого магнітного збагачення залізистих | | | |кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і| | | |шахт України. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-62-97 (ГОСТ 25226-96) Щебінь і | | | |пісок перлітові для виробництва спучєного | | | |пеоліту. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Щебінь і | | | |гравій із щільних гірських порід і відходів | | | |промислового виробництва для будівельних | | | |робіт. Методи фізико-механічних випробувань | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97) Щебінь і | | | |гравій із щільних гірських порід і відходів | | | |промислового виробництва для будівельних | | | |робіт. Методи хімічного аналізу | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-74-98 Крупні заповнювачі | | | |природні із відходів промисловості, штучні | | | |для будівельних матеріалів, виробів, | | | |конструкцій та робіт. Класифікація | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-75-98 Щебінь та гравій щільні | | | |природні для будівельних матеріалів, виробів | | | |конструкцій та робіт. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-76-98 Пісок для будівельних | | | |робіт із відсівів подрібнення скельних | | | |гірських порід гірничо-збагачувальних | | | |комбінатів України. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-102-2000 Щебінь і пісок | | | |декоративні із скельних гірських порід | | | |гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт | | | |України. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 6139-91 Песок стандартный для испытаний | | | |цемента. Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 7392-85 Щебень из природного камня для | | | |балластного слоя железнодорожного пути. | | | |Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. | | | |Методы испытаний | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 9758-86 Заполнители пористые | | | |неорганические для строительных работ. | | | |Методы испытаний | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых | | | |горных пород. Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из | | | |природного камня. Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для | | | |строительных работ. Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 24100-80 Сырье для производства песка, | | | |гравия и щебня из гравия для строительных | | | |работ. Технические требования и методы | | | |испытаний | |----------+------------+---------------------------------------------| |Глини та |14.22 |ДСТУ Б А.1.1-31-94 Сировина глиниста для | |каоліни | |виробництва штучних пористих заповнювачів. | | | |Терміни та визначення | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б А.1.1-37-94 Каолін збагачений для | | | |керамічних виробів. Терміни та визначення | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б А.1.1-54-94 Сировина глиниста для | | | |виробництва керамічних будівельних | | | |матеріалів. Терміни та визначення | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-12-94 Сировина для виробництва | | | |пористих заповнювачів. Класифікація | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-14-94 Сировина глиниста для | | | |виробництва керамзитового гравію та піску. | | | |Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-26-95 Сировина глиниста. Метод | | | |визначення чутливості глин до сушіння | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-60-97 Сировина глиниста для | | | |виробництва керамічних будівельних | | | |матеріалів. Класифікація | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 7032-75 Глина бентонитовая для тонкой и | | | |строительной керамики | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 9169-75 Сырье глинистое для | | | |керамической промышленности. Классификация | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 15045-78 Материалы | | | |кварц-полевошпатовые для строительной | | | |керамики. Технические условия | |----------+------------+---------------------------------------------| |Вермику- |14.50.23.700|ДСТУ Б А.1.1-19-94 Перліт. Матеріали та | |літ, | |вироби перлітові. Терміни та визначення | |перлітта | |---------------------------------------------| |хлорити | |ДСТУ Б А.1.1-42-94 Сировина природна | | | |неглиниста для виробництва штучних пористих | | | |заповнювачів. Терміни та визначення | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 12865-67 Вермикулит вспученный | |----------+------------+---------------------------------------------| |Шлаки, |14.50.23.800|ДСТУ Б А.1.1-26-94 Відходи промисловості для | |зола та | |будівельних виробів. Терміни та визначення | |ін. | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-22-95 В'яжучі композиційні | | | |низькоактивні безклінкерні. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-35-95 Щебінь, пісок та | | | |щебенево-піщана суміш із доменних та | | | |сталеплавильних шлаків для | | | |загальнобудівельних робіт. Загальні технічні | | | |умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-39-95 (ГОСТ 5578-94) Щебінь і | | | |пісок із шлаків чорної та кольорової | | | |металургії для бетонів. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-120-2003 Добавки | | | |енергозберігаючі для керамічних будівельних | | | |виробів. Загальні технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 3476-74 Шлаки доменные и | | | |электротермофосфорные гранулированные для | | | |производства цементов. | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 18866-81 Щебень из доменного шлака для | | | |производства минеральной ваты. Технические | | | |условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых | | | |электростанций для бетонов. Технические | | | |условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых | | | |электростанций для бетонов. Технические | | | |условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков | | | |тепловых электростанций для бетона. | | | |Технические условия | |----------+------------+---------------------------------------------| |Папір та |21.12.30.400|ГОСТ 3135-82 Картон кровельный. Технические | |картон - | |условия | |основа | | | |для | | | |покрівель-| | | |ного | | | |картону | | | |----------+------------+---------------------------------------------| |Папір та |21.12.56.100|ГОСТ 2697-83 Пергамин кровельный. | |картон | |Технические условия | |гудронізо-| | | |вані, | | | |бітумовані| | | |чи | | | |асфальто- | | | |вані | | | |----------+------------+---------------------------------------------| |Фарби на |24.30.11.500|ГОСТ 19279-73 Краски полимерцементные | |основі | | | |поліакри- | | | |латів чи | | | |вінілових | | | |полімерів,| | | |розчинені | | | |у воді | | | |----------+------------+---------------------------------------------| |Мастики |24.30.22 |ДСТУ Б А.1.1-29-94 Мастики покрівельні, | | | |гідро- і пароізоляційні і приклеюючі. Терміни| | | |та визначення | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-77-98 Мастики герметизуючі | | | |бутилкаучукові. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-79-98 Мастики гідроізоляційні | | | |бутилкаучукові та бітумно-бутилкаучукові. | | | |Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-103-2000 (ГОСТ 30307-95) Мастики| | | |будівельні полімерні клеючі латексні. | | | |Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-106-2001 Герметизуючі | | | |нетверднучі полімерні матеріали БУТЕПРОЛ-2М, | | | |ТЕГЕРОН, Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000) | | | |Мастики покрівельні та гідроізоляційні. | | | |Загальні технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-113-2002 (ГОСТ 25945-98) | | | |Матеріали і вироби полімерні будівельні | | | |герметизуючі нетверді. Методи випробувань | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-116-2002 (ГОСТ 30740-2000) | | | |Матеріали герметизуючі для швів аеродромних | | | |покриттів. Загальні технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 14791-79 Мастика герметизирующая | | | |нетвердеющая строительная. Технические | | | |условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 15836-79 Мастика битумно-резиновая | | | |изоляционная. Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 24064-80 Мастики клеящие каучуковые. | | | |Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 25621-83 Материалы и изделия | | | |полимерные строительные герметизирующие и | | | |уплотняющие. Классификация и общие | | | |технические требования | |----------+------------+---------------------------------------------| |Добавки, |24.66.47.500|ДСТУ Б А.1.1-47-94 Хімічні добавки для | |приготов- | |бетонів. Терміни та визначення | |лені до | |---------------------------------------------| |цементів, | |ДСТУ Б В.2.7-65-97 Добавки для бетонів і | |будівель- | |будівельних розчинів. Класифікація | |них | |---------------------------------------------| |розчинів і| |ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-96) Добавки | |бетонів | |для бетонів. Методи визначення ефективності | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-100-2000 (ГОСТ 25094-94) Добавки| | | |активні мінеральні для цементів. Методи | | | |випробувань | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. | | | |Классификация | |----------+------------+---------------------------------------------| |Інші |25.21.30.400|ГОСТ 19111-77 Изделия погонажные профильные | |пластини, | |поливинилхлоридные. Технические условия | |листи, | |---------------------------------------------| |плівки, | |ГОСТ 9590-76 Пластик бумажно-слоистый | |фольга та | |декоративний. Технические условия | |стрічки з | |---------------------------------------------| |полімерів | |ГОСТ 24944-81 Пленка поливинилхлоридная | |вінілхло- | |декоративная отделочная. Технические условия | |риду | | | |жорсткі, | | | |непласти- | | | |фіковані | | | |----------+------------+---------------------------------------------| |Інші |25.21.41 |ДСТУ Б В.2.7-8-94 Плити пінополістирольні. | |пластини, | |Технічні умови | |листи, | |---------------------------------------------| |плівки, | |ГОСТ 20916-87 Плиты теплоизоляционные из | |фольга та | |пенопласта на основе резольных | |стрічки з | |фенолформальдегидных смол. Технические | |пористих | |условия | |пластмас | | | |----------+------------+---------------------------------------------| |Покриття |25.23.11 |ДСТУ Б А.1.1-28-94 Вироби полімерні | |для | |погонажні профільні та оздоблювальні стінові | |підлоги, | |(рулонні і листові). Терміни та визначення | |стін чи | |---------------------------------------------| |стелі з | |ГОСТ 16475-81 Плитки поливинилхлоридные для | |пластмас | |полов. Технические условия | |у рулонах | |---------------------------------------------| |або | |ГОСТ 26149-84 Покрытие для полов рулонное на | |плитках | |основе химических волокон. Технические | | | |условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 26604-85 Полотна нетканые (подоснова) | | | |антисептированные из волокон всех видов для | | | |теплозвукоизоляционного линолеума. | | | |Технические условия | |----------+------------+---------------------------------------------| |Рублені |26.14.11 |РСТ УССР 1972-86 Волокна скляні штапельні з | |нитки та | |гірських порід. Технічні умови | |штапельне | | | |волокно із| | | |скловоло- | | | |кон | | | |----------+------------+---------------------------------------------| |Інші |26.14.11.700|ДСТУ Б В.2.7-56-96 (ГОСТ 10499-95) Вироби | |вироби із | |теплоізоляційні з скляного штапельного | |штапельно-| |волокна. Технічні умови | |го | |---------------------------------------------| |скловоло- | |РСТ УССР 1951-84 Картони тепло-, | |кна | |звукоізоляційні на основі скляних штапельних | | | |волокон із гірських порід. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |РСТ УССР 1970-86 Полотна з мікро-, ультра-, | | | |супертонких і скломікрокристалічних скляних | | | |штапельних волокон із гірських порід. | | | |Технічні умови | | | |---------------------------------------------|{ Рядок виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального
розвитку та будівництва N 233 ( v0233661-07 ) від 08.10.2007 }
|----------+------------+---------------------------------------------||Черепиця |26.30 |ДСТУ Б А.1.1-16-94 Черепиця керамічна та | |та плитка | |бетонна. Терміни та визначення | |керамічна | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-28-95 Черепиця керамічна. | | | |Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-67-98 (ГОСТ 13996-93) Плитки | | | |керамічні фасадні і килими з них. Технічні | | | |умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-117-2002 ( ГОСТ 6767-2001) | | | |Плитки керамічні для підлог. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001) | | | |Плитки керамічні. Методи випробувань | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 961-89 Плитки кислотоупорные и | | | |термокислотоупорные керамические. | | | |Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 6141-91 Плитки керамические | | | |глазурованные для внутренней облицовки стен. | | | |Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 18623-82 Плитки керамические литые и | | | |ковры из них. Технические условия | |----------+------------+---------------------------------------------| |Цегла, |26.40 |ДСТУ Б А.1.1-14-94 Вироби керамічні | |блоки та | |личкувальні. Терміни та визначення | |будівельні| |---------------------------------------------| |вироби з | |ДСТУ Б А.1.1-17-94 Вироби керамічні | |випаленої | |кислототривкі, каналізаційні та дренажні. | |глини | |Терміни та визначення | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б А.1.1-38-94 Будівельні вироби з | | | |пористої кераміки. Терміни та визначення | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2-5-8-96 (ГОСТ 15167-93) Вироби | | | |санітарні керамічні. Загальні технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-5-93 Кахлі пічні. Технічні умови| | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96) Вироби | | | |санітарні керамічні. Типи та основні розміри | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-42-97 Методи визначення | | | |водопоглинання, густини і морозостійкості | | | |будівельних матеріалів і виробів | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-55-96 (ГОСТ 21485-94) Бачки | | | |змивні та арматура до них. Загальні технічні | | | |умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-61-97 Цегла та камені керамічні | | | |рядові і лицьові. Технічні умови | | | |---------------------------------------------|{ Рядок виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального
розвитку та будівництва N 233 ( v0233661-07 ) від 08.10.2007 }
| | |---------------------------------------------|| | |ГОСТ 474-90 Кирпич кислотоупорный. | | | |Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 8426-75 Кирпич глиняный для дымовых | | | |труб. Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 18623-82 Плитки керамические литые и | | | |ковры из них. Технические условия | |----------+------------+---------------------------------------------| |Цемент, |26.5 |ДСТУ Б А.1.1-36-94 Гіпс та інші місцеві | |вапно та | |в'яжучі. Гіпс сиромелений. Терміни та | |гіпс | |визначення | |будівель- | |---------------------------------------------| |ний | |ДСТУ Б А.1.1-50-94 Добавки активні | | | |мінеральні. Терміни та визначення | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-4-93 В'яжуче гіпсове із | | | |фосфогіпсу. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-24-95 В'яжуче шлаколужне. | | | |Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-44-96 Цементи. Відбір і | | | |підготовка проб | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-46-96 Цементи загально- | | | |будівельного призначення. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-66-98 Цементи. Номенклатура | | | |показників якості | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-82-99 В'яжучі гіпсові. Технічні | | | |умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) Цементи | | | |сульфатостійкі. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-86-99 (ГОСТ 26798.1-96) Цементи | | | |тампонажні. Методи випробувань | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-87-99 (ГОСТ 26798.2-96) Цементи | | | |тампонажні типів 1-G та 1-H. Методи | | | |випробувань | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-88-99 (ГОСТ 1581-96) | | | |Портландцементи тампонажні. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-90-99 Вапно будівельне. Технічні| | | |умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-91-99 В'яжучі мінеральні. | | | |Класифікація | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Цементи. Загальні | | | |технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. | | | |Общие положення | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определения | | | |тонкости помола | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения | | | |нормальной густоты, сроков схватывания и | | | |равномерности изменения обьема | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения | | | |предела прочности при изгибе и сжатии | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения | | | |тепловыделения | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения | | | |водоотделения | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. | | | |Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и | | | |высокоглиноземистые. Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый | | | |расширяющиися | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 15825-80 Портландцемент цветной. | | | |Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 23464-79 Цементы. Классификация | | | |---------------------------------------------|{ Рядок виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального
розвитку та будівництва N 233 ( v0233661-07 ) від 08.10.2007 }
| | |---------------------------------------------|| | |РСТ УССР 1599-79 Гіпс спеціальний. Технічні | | | |умови | |----------+------------+---------------------------------------------| |Вироби з |26.6 |ДСТУ Б А.1.1-13-94 Матеріали дрібноштучні | |бетону, | |стінові. Терміни та визначення | |гіпсу та | |---------------------------------------------| |цементу | |ДСТУ Б А.1.1-33-94 Вироби гіпсові | | | |звукопоглинаючі та звукоізоляційні. Терміни | | | |та визначення | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б А.1.1-35-94 Бетон легкий на пористих | | | |заповнювачах. Терміни та визначення | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.6-2-95 Конструкції будинків і | | | |споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. | | | |Загальні технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-6-94 Черепиця бетонна. Технічні | | | |умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-7-94 Вироби бетонні стінові | | | |дрібноштучні. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-18-95 Бетони легкі. Загальні | | | |технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-23-95 Розчини будівельні. | | | |Загальні технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-36-95 Цегла та камені стінові | | | |безцементні. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-45-96 Бетони ніздрюваті. | | | |Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-52-96 (ГОСТ 18124-95) Листи | | | |азбоцементні плоскі. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-53-96 (ГОСТ 30340-95) Листи | | | |азбоцементні хвилясті. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-54-96 (ГОСТ 30301-95) Вироби | | | |азбестоцементні. Правила приймання | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-57-96 (ГОСТ 30353-95) Підлоги. | | | |Метод випробування на стійкість до ударних | | | |дій | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-80-98 Цегла і камені силікатні. | | | |Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97) Листи | | | |гіпсокартонні. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) Суміші | | | |бетонні. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-111-2001 Плити гіпсові для | | | |перегородок та внутрішнього облицювання стін.| | | |Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) | | | |Суміші бетонні. Методи випробувань | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 5742-76 Изделия из ячеистых бетонов | | | |теплоизоляционные. Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы | | | |испытаний | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 6133-84 Камни бетонные стеновые. | | | |Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 6927-74 Плиты бетонные фасадные. | | | |Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы | | | |определения пределов прочности при сжатии и | | | |изгибе | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 8747-88 Изделия асбестоцементные | | | |листовне. Методы испытаний | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 9574-90 Панели гипсобетонные для | | | |перегородок. Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения | | | |прочности по контрольним образцам | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к | | | |методам определения плотности, влажности, | | | |водопоглощения, пористости и | | | |водонепроницаемости | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Методы определения | | | |плотности | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения | | | |влажности | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения | | | |водопоглощения | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения | | | |показателей пористости | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения | | | |водопроницаемости | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие | | | |требования к методам испытаний | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод | | | |определения коэффициента паропроницаемости | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод | | | |определения сорбционной влажности | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения | | | |истираемости | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные для стен | | | |подвалов. Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 17608-91 Плиты бетонные тротуарные. | | | |Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 19222-84 Арболит и изделия из него. | | | |Общие технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 20910-90 Бетоны жаростойкие. | | | |Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 21520-89 Блоки из ячеистых бетонов | | | |стеновые мелкие. Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 24748-81 Изделия | | | |известково-кремнеземистые | | | |теплоизоляционные. Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 24986-81 Листы асбестоцементные | | | |волнистые высокого профиля 51/177. | | | |Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. | | | |Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. | | | |Правила контроля средней плотности | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава| |----------+------------+---------------------------------------------| |Вироби з |26.70.1 |ДСТУ Б А.1.1-32-94 Вироби будівельного | |каменю | |призначення із природного каменю. Терміни та | | | |визначення | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-16-95 Матеріали стінові кам'яні.| | | |Номенклатура показників якості | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-37-95 Плити та вироби із | | | |природного каменю. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-59-97 Блоки із природного каменю| | | |для виробництва облицювальних виробів. | | | |Загальні технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 4001-84 Камни стеновые из горных пород. | | | |Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 6666-81 Камни бортовые из горных пород. | | | |Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 23668-79 Камень брусчатый для дорожных | | | |покритий. Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 24099-80 Плиты декоративные на основе | | | |природного камня. Технические условия | |----------+------------+---------------------------------------------| |Вироби |26.82.13 |ДСТУ Б А.1.1-15-94 Матеріали рулонні | |бітуміноз-| |покрівельні та гідроізоляційні. Терміни та | |ні | |визначення | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94) Матеріали | | | |рулонні покрівельні та гідроізоляційні. | | | |Методи випробувань | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-84-99 (ГОСТ 26589-94) Матеріали | | | |покрівельні та гідроізоляційні. Методи | | | |випробувань | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97) | | | |Матеріали рулонні покрівельні та | | | |гідроізоляційні. Загальні технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 2889-80 Мастика битумная кровельная | | | |горячая. Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 7415-86 Гидроизол. Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 10140-80 Плиты теппоизоляционные из | | | |минеральной вати на битумном связующем. | | | |Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 10296-79 Изол. Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 10923-82 Руберойд. Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 15879-70 Стеклорубероид. Технические | | | |условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 16136-80 Плиты перлитобитумные | | | |теплоизоляционные. Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 18956-73 Материалы рулонные | | | |кровельные. Методы испытания на старение | | | |под воздеиствием искусственных климатических | | | |факторов | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 20429-84 Фольгоизол. Технические условия| |----------+------------+---------------------------------------------| |Шлаковата,|26.82.16 |ДСТУ Б А.1.1-12-94 Вироби будівельного | |вовна, | |призначення з мінерального волокна. Терміни | |вовна | |та визначення | |мінеральна| |---------------------------------------------| |силікатна | |ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94) Матеріали | |та | |і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи | |аналогічні| |випробувань | |мінеральні| |---------------------------------------------| |вати | |ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93) Вата | |(включно | |мінеральна. Технічні умови | |суміші) | |---------------------------------------------| |в блоках, | |ДСТУ Б В.2.7-97-2000 (ГОСТ 9573-96) Плити із | |листах чи | |мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому | |рулонах | |теплоізоляційні. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94) Мати | | | |прошивні із мінеральної вати теплоізоляційні.| | | |Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-99-2000 (ГОСТ 22950-95) Плити | | | |мінераловатні підвищеної жорсткості на | | | |синтетичному зв'язуючому. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |РСТ УССР 1977-87 Мати звукопоглинальні | | | |базальтові марки БЗМ. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |РСТ УССР 1981-87 Мати теплоізоляційні і | | | |звукопоглинальні. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |РСТ УССР 5015-84 Мати прошивні | | | |теплозвукоізоляційні на основі скляного | | | |штапельного волокна з гірських порід | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 10140-80 Плиты теплоизоляционные из | | | |минеральной ваты на битумном связующем. | | | |Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 16381-77 Материалы и изделия | | | |строительные теплоизоляционные. | | | |Классификация и общие технические требования | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 23208-83 Цилиндры и полуцилиндры | | | |теплоизоляционные из минеральной ваты на | | | |синтетическом связующем. Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 23307-78 Маты теплоизоляционные из | | | |минеральной ваты вертикально-слоистые. | | | |Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 25880-83 Материалы и изделия | | | |строительные теплоизоляционные. Упаковка, | | | |маркировка, транспортирование и хранение | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 26281-84 Материалы и изделия | | | |строительные теплоизоляционные. Правила | | | |приемки | |----------+------------+---------------------------------------------| |Вермикуліт|26.82.16.200|ДСТУ Б А.1.1-30-94 Вермикуліт. Матеріали та | |відшарова-| |вироби на його основі. Терміни та визначення | |ний, глини| |---------------------------------------------| |спучені, | |ДСТУ Б А.1.1-69-99 Заповнювачі пористі. | |інші | |Терміни та визначення | |спучені | |---------------------------------------------| |мінеральні| |ДСТУ Б В 2.7-11-94 Добавки для виробництва | |продукти | |штучних пористих заповнювачів. Класифікація | |(включно | |---------------------------------------------| |суміші) | |ДСТУ Б В.2.7-17-95 Гравій, щебінь і пісок | | | |штучні пористі. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 10832-91 Песок и щебень перлитовые | | | |вспученные. Технические условия | |----------+------------+---------------------------------------------| |Суміші та |26.82.16.300|ДСТУ Б В.2.7-15-95 Вироби перлітобентонітові | |вироби з | |теплоізоляційні. Технічні умови | |тепло- чи | | | |звукоізо- | | | |ляційних | | | |матеріалів| | | |н.в.і.у. | | | |----------+------------+---------------------------------------------| |Лінолеум |36.63.40 |ДСТУ Б А.1.1-18-94 Лінолеум. Терміни та | | | |визначення | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-20-95 Лінолеум | | | |полівінілхлоридний на теплозвукоізолюючій | | | |підоснові. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-21-95 Лінолеум | | | |полівінілхлоридний багатошаровий та | | | |одношаровий без підоснови. Технічні умови | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б В.2.7-68-98 (ГОСТ 30548-97) Полотна | | | |неткані (підоснова) для лінолеуму. Методи | | | |випробувань | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 7251-77 Линолеум поливинилхлоридный на | | | |тканевой подоснове. Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 11529-86 Материалы поливинилхлоридные | | | |для полов. Методы контроля | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 16475-81 Плитки поливинилхлоридные для | | | |полов. Технические условия | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 16914-71 Линолеум резиновый | | | |многослойный - релин | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 17241-71 Материалы и изделия | | | |полимерные для покрытия полов. | | | |Классификация | | | |---------------------------------------------| | | |ГОСТ 27023-86 Ковры сварные из | | | |поливинилхлоридного линолеума на | | | |теплозвукоизолирующей подоснове. Технические | | | |условия | |----------+------------+---------------------------------------------| |Нормативні| |ДСТУ Б А.1.1-5-94 Загальні фізико-технічні | |документи,| |характеристики та експлуатаційні властивості | |не | |будівельних матеріалів. Терміни і визначення | |віднесені | |---------------------------------------------| |до | |ДСТУ Б А.1.1-6-94 Теплофізичні випробування | |угрупувань| |матеріалів. Терміни та визначення | |за | |---------------------------------------------| |діючими | |ДСТУ Б А.1.1-7-94 Метод термічного аналізу | |класифіка-| |матеріалів. Терміни та визначення | |торами | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б А.1.1-8-94 Метод рентгеноструктурного | | | |аналізу матеріалів. Апаратурне оформлення. | | | |Терміни та визначення | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б А.1.1-9-94 Метод електронної | | | |мікроскопії матеріалів. Терміни та визначення| | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б А.1.1-10-94 Метод мікроскопічного | | | |кількісного аналізу структури матеріалів. | | | |Терміни та визначення | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б А.1.1-11-94 Показники якості і методи | | | |оцінки рівня якості продукції. Терміни та | | | |визначення | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б А.1.1-23-94 Засоби пакетування та | | | |контейнери для будівельних матеріалів і | | | |виробів. Терміни та визначення | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б А.1.1-27-94 Дефекти будівельних | | | |виробів. Терміни та визначення | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б А.1.1-34-94 Вироби санітарні | | | |керамічні. Терміни і визначення | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б А.1.1-39-94 Методи контролю якості | | | |сировини і будівельних матеріалів. | | | |Дилатометрія, калориметрія і колориметрія. | | | |Терміни і визначення | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б А.1.1-40-94 Поляризаційно-оптичні | | | |вимірювання напруги будівельних матеріалів і | | | |конструкцій. Терміни і визначення | | | |---------------------------------------------| | | |ДСТУ Б А.1.1-43-94 Ресурсозбереження. Терміни| | | |та визначення | | | |---------------------------------------------| | | |ДБН В.2.6-14-97 Конструкції будинків і | | | |споруд. Покриття будинків і споруд | | | |---------------------------------------------| | | |СНиП II-12-77 Защита от шума | -----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Позначення | Назва нормативного | Супровід/ | Примітка | | нормативного | документа | участь у | | | документа | | супроводі | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| |ДСТУ 1072-91 |Засоби для побілки |Супровід | | | |"Васильок" та | | | | |"Зеленка". Технічні | | | | |умови | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| |ДСТУ |Будівельні матеріали.|Участь у |На заміну | |Б В.2.7-124- |Цемент для |супроводі |ГОСТ 25328-82| |2004 |будівельних розчинів.| | | | |Технічні умови | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| |ДСТУ |Матеріали |Участь у | | |Б А.1.1-52-94 |будівельні. Методи |супроводі | | | |визначення | | | | |дисперсності в'яжучих| | | | |речовин. Терміни та | | | | |визначення | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| |ГОСТ 286-82 |Трубы керамические |Супровід | | | |канализационные. | | | | |Технические условия | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| |ГОСТ 2409-95 |Огнеупоры. Метод |Супровід | | |(ИСО 5017-88) |определения кажущейся| | | | |плотности, открытой и| | | | |общей пористости, | | | | |водопоглощения | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| |ГОСТ 2694-78 |Изделия |Супровід | | | |пенодиатомитовые и | | | | |диатомитовые | | | | |теплоизоляционные. | | | | |Технические условия | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| |ГОСТ 5724-75 |Линкруст |Супровід | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| |ГОСТ 7394-85 |Балласт гравийный и |Супровід | | | |гравийно-песчаный для| | | | |железнодорожного | | | | |пути. Технические | | | | |условия | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| |ГОСТ 8411-74 |Трубы керамические |Супровід | | | |дренажные. | | | | |Технические условия | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| |ГОСТ 10174-90 |Прокладки |Участь у | | | |уплотняющие |супроводі | | | |пенополиуретановые | | | | |для окон и дверей. | | | | |Технические условия | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| |ГОСТ 11310-90 |Трубы и муфты |Супровід | | |(СТ СЭВ 6318- |асбестоцементные. | | | |88) |Методы испытаний | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| |ГОСТ 17584-72 |Муфты и |Супровід | | | |соединительные детали| | | | |чугунные для | | | | |асбестоцементных | | | | |напорных труб | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| |ГОСТ 21718-84 |Материалы |Участь у | | | |строительные. |супроводі | | | |Диэлькометрический | | | | |метод измерения | | | | |влажности | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| |ГОСТ 23404-86 |Панели легкие |Участь у | | | |ограждающие с |супроводі | | | |утеплителем из | | | | |пенопласта. Метод | | | | |определения модулей | | | | |упругости и сдвига | | | | |пенопласта | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| |ГОСТ 23732-79 |Вода для бетонов и |Супровід | | | |растворов. | | | | |Технические условия | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| |ГОСТ 4.201-79 |СПКП. Строительство. |Супровід | | | |Материалы и изделия | | | | |теплоизоляционные. | | | | |Номенклатура | | | | |показателей | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| |ГОСТ 4.204-79 |СПКП. Строительство. |Супровід | | | |Материалы вяжущие: | | | | |известь, гипс и | | | | |вещества вяжущие на | | | | |их основе. | | | | |Номенклатура | | | | |показателей | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| |ГОСТ 4.210-79 |СПКП. Строительство. |Супровід | | | |Материалы | | | | |керамические | | | | |отделочные и | | | | |облицовочные. | | | | |Номенклатура | | | | |показателей | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| |ГОСТ 4.219-81 |СПКП. Строительство. |Супровід | | | |Материалы | | | | |облицовочные из | | | | |природного камня и | | | | |блоки для их | | | | |изготовления. | | | | |Номенклатура | | | | |показателей | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| |ГОСТ 4.220-82 |СПКП. Строительство. |Супровід | | | |Панели легкие | | | | |ограждающие с | | | | |утеплителем из | | | | |пенопласта. | | | | |Номенклатура | | | | |показателей | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| |ГОСТ 4.225-83 |СПКП. Строительство. |Супровід | | | |Трубы керамические | | | | |канализационные и | | | | |дренажные. | | | | |Номенклатура | | | | |показателей | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| |ГОСТ 4.229-83 |СПКП. Строительство. |Супровід | | | |Пластики бумажно- | | | | |слоистые | | | | |декоративные. | | | | |Номенклатура | | | | |показателей | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| |ГОСТ 4.230-83 |СПКП. Строительство. |Супровід | | | |Материалы отделочные | | | | |и изделия | | | | |облицовочные | | | | |полимерные. | | | | |Номенклатура | | | | |показателей | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| |РСН 348-88 / |Устройство |Супровід | | |Госстрой УССР |ячеистобетонных полов| | | | |из индустриальных | | | | |изделий в | | | | |сельскохозяйственных | | | | |производственных | | | | |зданиях | | | ------------------------------------------------------------------{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку та будівництва N 233 ( v0233661-07 ) від
08.10.2007 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: