open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.06.2008 N 249
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства вугільної

промисловості

N 61 ( v0061644-09 ) від 19.02.2009 }
N 61 ( v0061644-09 ) від 19.02.2009 }
{ Дію Наказу призупинено згідно з Наказом Міністерства

вугільної промисловості

N 538 ( v0538644-08 ) від 15.10.2008 }
Про створення Державного підприємства

"Шахтоуправління "Південнодонецьке"
{ Доповнення до Наказу див. у Наказі Міністерства

вугільної промисловості

N 391 ( v0391644-08 ) від 31.07.2008 }

Відповідно до Господарського ( 436-15 ) та Цивільного
кодексів України ( 435-15 ), законів України "Про управління
об'єктами державної власності" ( 185-16 ), "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), на виконання протоколу техніко-економічної наради
Міністерства вугільної промисловості України від 03.06.2008 та з
метою підвищення ефективності управління державним майном
Н А К А З У Ю:
1. Виділити зі складу Державного підприємства "Донецька
вугільна енергетична компанія" (далі - ДП "ДВЕК") відокремлені
підрозділи "Шахта N 4-21", "Шахта "Лідієвка", "Шахта "Моспінська"
та створити на їх базі Державне підприємство "Шахтоуправління
"Південнодонецьке" (далі - ДП "Шахтоуправління "Південнодонецьке")
(місцезнаходження: 83036, м. Донецьк-36, вул. Кірова, 284-а).
2. Виконання обов'язків директора ДП "Шахтоуправління
"Південнодонецьке" покласти на Денищенка В.Е., за його згодою, до
укладання контракту з керівником підприємства в установленому
порядку.
3. Призначити головою комісії з виділу зі складу ДП "ДВЕК"
відокремлених підрозділів "Шахта N 4-21", "Шахта "Лідієвка" та
"Шахта "Моспінська" директора з капітального будівництва,
дегазації і охорони навколишнього середовища ДП "ДВЕК"
Полякова Е.В. (ідентифікаційний номер 2508005534).
4. Голові комісії з виділу Полякову Е.В.:
4.1. У триденний термін після підписання наказу, відповідно
до чинного законодавства, опублікувати в спеціальному додатку до
газети "Урядовий кур'єр" та/або в офіційному друкованому виданні
органу державної влади або органу місцевого самоврядування за
місцем знаходження підприємства інформацію про виділ зі складу
ДП "ДВЕК" відокремлених підрозділів "Шахта N 4-21", "Шахта
"Лідієвка", "Шахта "Моспінська", порядок та термін заявлення
претензій кредиторам до юридичної особи у процесі виділу, наявних
(відомих) кредиторів повідомити персонально у письмовій формі.
4.2. Встановити строки для заявлення вимог кредиторами
протягом двох місяців з дня публікації повідомлення про виділ.
4.3. У триденний термін після підписання наказу повідомити
відповідного державного реєстратора про прийняте рішення щодо
створення юридичної особи шляхом виділу та подати йому в
установленому законодавством порядку необхідні документи для
внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.
4.4. Утворити комісію з виділу та у п'ятиденний термін після
утворення комісії повідомити Мінвуглепром про її персональний
склад.
4.5. Здійснити інвентаризацію майна відокремлених підрозділів
"Шахта N 4-21", "Шахта "Лідієвка", "Шахта "Моспінська" станом на
01.08.2008 і за її результатами скласти розподільчий баланс, який
в строк до 05.08.2008, але не раніше закінчення строку для
пред'явлення вимог кредиторами, з висновками комісії подати
Мінвуглепрому на затвердження.
4.6. У встановленому порядку попередити працівників ДП "ДВЕК"
про виділення з його складу відокремлених підрозділів "Шахта
N 4-21", "Шахта "Лідієвка", "Шахта "Моспінська" і забезпечити
дотримання їх соціально-правових гарантій у порядку, визначеному
чинним законодавством.
4.7. Здійснити всі інші передбачені законодавством заходи,
пов'язані з виданням цього наказу.
5. Після виконання підпункту 4.5. пункту 4 наказу голові
комісії з виділу Полякову Е.В. передати, а в.о. директора
ДП "Шахтоуправління "Південнодонецьке" Денищенко В.Е. прийняти на
баланс підприємства майно, майнові права та зобов'язання
відокремлених підрозділів "Шахта N 4-21", "Шахта "Лідієвка",
"Шахта "Моспінська", за актом приймання-передачі відповідно до
затвердженого розподільчого балансу.
6. Виконуючому обов'язки директора ДП "Шахтоуправління
"Південнодонецьке" Денищенко В.Е.:
6.1. Забезпечити проведення в установленому законодавством
порядку на конкурсних засадах незалежної оцінки майна
ДП "Шахтоуправління "Південнодонецьке" для формування його
статутного фонду та подати Мінвуглепрому на погодження відповідні
матеріали (висновок експерта щодо вартості майна підприємства, а
також звіт про оцінку вартості майна із рецензією до нього).
6.2. В установленому порядку підготувати проект статуту
ДП "Шахтоуправління "Південнодонецьке", подати Мінвуглепрому на
затвердження та не пізніше двох робочих днів від дати його
затвердження подати - відповідному державному реєстратору -
передбачені чинним законодавством документи для здійснення
державної реєстрації юридичної особи.
6.3. В установленому порядку розробити структуру підприємства
ДП "Шахтоуправління "Південнодонецьке".
7. Управлінню кадрової політики Мінвуглепрому у встановленому
порядку підготувати матеріали для укладання контракту з директором
ДП "Шахтоуправління "Південнодонецьке".
8. Установити, що ДП "Шахтоуправління "Південнодонецьке" є
правонаступником прав та обов'язків ДП "ДВЕК", пов'язаних з
діяльністю його відокремлених підрозділів "Шахта N 4-21", "Шахта
"Лідієвка", "Шахта "Моспінська" згідно з розподільчим балансом.
9. Керівнику ДП "ДВЕК" внести відповідні зміни до:
9.1. Статуту підприємства та подати його Мінвуглепрому на
затвердження, після чого здійснити його державну реєстрацію в
порядку та терміни, визначені чинним законодавством.
9.2. Структури підприємства та подати її Мінвуглепрому на
погодження.
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступника Міністра Корзуна А.В.
Міністр В.Полтавець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: