open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
11.06.2001 N 1008

Про затвердження Положення про регламент

роботи комісії з питань надання державними

органами приватизації згоди на подальше відчуження

об'єктів, придбаних покупцями державного майна за

договорами купівлі-продажу
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду

державного майна

N 2811 ( v2811224-05 ) від 20.10.2005 )

На виконання пункту другого наказу Фонду державного майна
України від 30.03.2001 N 500 ( z0370-01 ) "Про затвердження
Порядку надання державними органами приватизації згоди на подальше
відчуження об'єктів, придбаних покупцями державного майна за
договорами купівлі-продажу", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26.04.2001 за N 370/5561, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про регламент роботи комісії з питань
надання державними органами приватизації згоди на подальше
відчуження об'єктів, придбаних покупцями державного майна за
договорами купівлі-продажу, що додається.
2. Відповідно до пункту 3 Положення створити комісію з питань
надання державними органами приватизації згоди на подальше
відчуження об'єктів, придбаних покупцями державного майна за
договорами купівлі-продажу (далі - Комісія) у складі: голова Комісії - Потімков О.Ю., заступник Голови Фонду; члени
Комісії: Нікітін Ю.В. - директор Департаменту постприватизаційного
супроводження; Шмуляр О.В. - директор Юридичного департаменту; Бондаренко В.А. - заступник директора Департаменту
постприватизаційного супроводження; Пастбіна Р.О. - начальник відділу повернення об'єктів у
державну власність, Департаменту постприватизаційного
супроводження, відповідальний секретар Комісії. Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 2811 ( v2811224-05 ) від 20.10.2005 )
3. У разі відсутності у період роботи Комісії її голови,
роботу Комісії очолює заступник Голови Фонду Парфененко Д.М. Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 2811 ( v2811224-05 ) від 20.10.2005 )
4. Регіональним відділенням ФДМУ, Фонду майна АР Крим в
двотижневий термін з дня підписання цього наказу розробити і
затвердити своїми наказами регламент роботи і склад комісій з
питань надання згоди на подальше відчуження об'єктів, придбаних
покупцями державного майна за договорами купівлі-продажу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Парфененка Д.М.
Голова Фонду О.Бондар

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна

України

11.06.2001 N 1008

ПОЛОЖЕННЯ

про регламент роботи комісії з питань

надання державними органами приватизації

згоди на подальше відчуження об'єктів,

придбаних покупцями державного майна

за договорами купівлі-продажу

1. Комісія з питань надання державними органами приватизації
згоди на подальше відчуження об'єктів, придбаних покупцями
державного майна за договорами купівлі-продажу (далі - Комісія),
створюється у Фонді державного майна України (далі - Фонд)
відповідно до п. 5.4 Порядку надання державними органами
приватизації згоди на подальше відчуження та передачу в заставу
об'єктів, обтяжених зобов'язаннями їх власників перед державою,
затвердженого наказом Фонду від 30.03.2001 N 500 ( z0370-01 ) "Про
затвердження Порядку надання державними органами приватизації
згоди на подальше відчуження та передачу в заставу об'єктів,
обтяжених зобов'язаннями їх власників перед державою",
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.04.2001 за
N 370/5561 (далі - Порядок).
2. Метою діяльності Комісії є розгляд звернень до державного
органу приватизації за погодженням подальшого відчуження об'єктів
(далі - заява), проектів договорів подальшого відчуження об'єктів,
придбаних покупцями державного майна за договорами купівлі-продажу
(далі - договір подальшого відчуження) і підготовка відповідного
рішення щодо їх погодження або відхилення. Комісія здійснює свою роботу у таких випадках:
2.1. при розгляді заяв стосовно подальшого відчуження пакетів
акцій підприємств, які займають монопольне становище на
загальнодержавному ринку відповідних товарів та послуг або мають
стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
2.2. у разі виникнення спорів у процесі розгляду заяв;
2.3. при прийнятті рішень у випадках, коли разом з переходом
права власності на об'єкт внаслідок його подальшого відчуження
виникає обгрунтована необхідність уточнення складу зобов'язань,
обсягів,або термінів їх виконання новим власником.
3. Склад Комісії: голова Комісії - заступник Голови Фонду, якому
підпорядковуються Департамент постприватизаційного супроводження; члени Комісії: - керівні працівники: Департаменту постприватизаційного супроводження; Юридичного департаменту; - фахівець Департаменту постприватизаційного супроводження,
відповідальний секретар Комісії. Персональний склад Комісії затверджується наказом Фонду.
4. Засідання Комісії скликається головою Комісії або за
ініціативою її членів.
5. У разі необхідності на засідання Комісії можуть
запрошуватися фахівці Фонду та представники сторін договору
подальшого відчуження.
6. Рішенням Комісії вважається:
6.1. наявність на проекті договору подальшого відчуження віз
членів Комісії (у разі відсутності зауважень у процесі розгляду
проекту договору подальшого відчуження згідно з Порядком
( z0370-01 ). У цьому випадку рішення про надання згоди на
подальше відчуження об'єкта вважається прийнятим без проведення
засідання Комісії;
6.2. у випадку виникнення розходжень в процесі розгляду
(згідно з Порядком ( z0370-01 ) заяви та проекту договору
подальшого відчуження, питання виноситься для обговорення на
засідання Комісії. Результати розгляду оформляються протоколом. У
протоколі фіксується суть справи, що розглядається у процесі
обговорення, підстави, на яких грунтується рішення Комісії, та
прийняте рішення. Протокол засідання Комісії підписується всіма членами
Комісії, присутніми на засіданні. Протокол є складовою частиною комплекту документів до справи
по договору подальшого відчуження.
7. Засідання Комісії вважається правомочним за умови участі в
ньому не менше чотирьох членів Комісії.
8. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів,
шляхом поіменного голосування (тільки "за" або "проти"),
результати якого заносяться до протоколу. За результатами розгляду поданих документів орган
приватизації може відмовити в погодженні подальшого продажу
об'єкта, якщо: - претендент не може бути визнаний покупцем згідно із
законодавством України; - на розгляд органу приватизації не представлені документи,
передбачені (згідно з Порядком ( z0370-01 ). У разі відмови у погодженні подальшого відчуження об'єкта,
орган приватизації листом за підписом заступника Голови Фонду
обґрунтовує відмову і повертає заявникам всі отримані від них
документи.
9. У разі прийняття Комісією рішення про погодження договору
подальшого продажу, на договір подальшого відчуження накладається
резолюція "Погоджено" за підписом голови Комісії.
10. За умови рівної кількості голосів до протоколу засідання
Комісії додаються особисті думки (тих, хто проти), викладені у
письмовій формі. Протокол засідання Комісії з підписом всіх членів
Комісії подається на розгляд Голові Фонду для прийняття рішення.
У разі прийняття рішення про погодження договору подальшого
продажу, на договір подальшого відчуження накладається резолюція
"Погоджено" за підписом Голови Фонду.
У разі відмови у погодженні подальшого відчуження об'єкта,
орган приватизації листом за підписом заступника Голови Фонду
обґрунтовує відмову і повертає заявникам всі отримані від них
документи.
( Положення в редакції Наказу Фонду державного майна N 2811
( v2811224-05 ) від 20.10.2005 )
Начальник Управління
реалізації та контролю
за виконанням договірних умов В.Тараба

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: