open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 228 від 08.08.2002

м.Київ

Про забезпечення виконання Державного бюджету України

у III і IV кварталах 2002 року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19
липня 2002 року N 1030 ( 1030-2002-п ) "Про заходи щодо
забезпечення виконання Державного бюджету України у III і IV
кварталах 2002 року" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити завдання щодо мобілізації до Державного бюджету
України податків, зборів (обов'язкових платежів) та погашення
податкового боргу згідно з додатками 1, 2, 3 та 4.
2. Державному департаменту продовольства (Жихарєв),
Державному департаменту рибного господарства (Алимов), ДАК "Хліб
України" (Кучер, за згодою), Міністерству агропромислового
комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням
сільського господарства і продовольства обласних та Управлінню
сільського господарства і продовольства Севастопольської міської
держадміністрацій забезпечити виконання завдань щодо мобілізації
до державного бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) у
III і IV кварталах 2002 року згідно з додатками 1, 2.
3. Державному департаменту продовольства, Державному
департаменту рибного господарства. Державному департаменту
ветеринарної медицини (Вербицький), об'єднанням (за згодою) при
міністерстві, що створені державними підприємствами, які належать
до сфери управління міністерства, та господарським товариствам,
державний пакет акцій яких становить 50 відсотків плюс одна акція
статутного фонду, повноваження з управління державними
корпоративними правами яких передані міністерству: - прийняти до безумовного виконання завдання щодо мобілізації
до державного бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та
погашення податкового боргу згідно з додатками 3,4; - у місячний термін розглянути фінансові плани збиткових
державних підприємств та господарських товариств, повноваження з
управління державними корпоративними правами яких передані
міністерству, і визначити для кожного підприємства заходи,
спрямовані на вдосконалення управління державним майном,
поліпшення показників фінансово-господарської діяльності та
збільшення надходження сум податків, зборів (обов'язкових
платежів) до державного бюджету; - з метою збільшення фінансових ресурсів підприємств та
забезпечення погашення податкового боргу провести до 10 серпня
2002 р. інвентаризацію простроченої дебіторської заборгованості
державних підприємств та господарських товариств, державний пакет
акцій яких становить 50 відсотків плюс одна акція статутного
фонду, за відвантажену продукцію, виконані роботи, надані послуги,
яка перебуває на балансі державних підприємств та господарських
товариств в обсязі станом на 1 квітня 2002 р. та не погашена
станом на 1 липня 2002 р., розробити та затвердити заходи щодо
стягнення цієї заборгованості (з визначенням конкретних термінів
та відповідальних виконавців); - забезпечити у процесі проведення роботи із складання та
затвердження річних фінансових планів державних підприємств на
2003 рік здійснення заходів, спрямованих на розширення бази
оподаткування, збільшення надходження сум податків зборів
(обов'язкових платежів) до державного бюджету; - притягнути до дисциплінарної відповідальності керівників
підприємств за зволікання з проведенням інвентаризації майна
згідно з Положенням про порядок віднесення майна до такого, що не
включається до складу цілісних майнових комплексів державних
підприємств, які не підлягають приватизації, затвердженим наказом
Фонду державного майна від 5 травня 2001 р. N 787 ( z0463-01 ); - до 10 серпня і 10 листопада подати Департаменту
фінансово-кредитної та податкової політики зведену інформацію про
виконання фінансових планів державних підприємств та господарських
товариств, державний пакет акцій яких становить 50 відсотків плюс
одна акція статутного фонду, повноваження з управління державними
корпоративними правами яких передані міністерству, за II і III
квартали; - забезпечити постійний моніторинг фінансово-господарської
діяльності підприємств та застосовувати дисциплінарні заходи до
керівників підприємств, які не забезпечують виконання встановлених
завдань, та підприємств-боржників і надавати по них матеріали
Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики для
розгляду на Комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти
сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати,
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
4. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики до
15 серпня та 15 листопада подати Міністерству економіки та з
питань європейської інтеграції зведену інформацію про виконання
фінансових планів державних підприємств та господарських
товариств, державний пакет акцій яких становить 50 відсотків плюс
одна акція статутного фонду, повноваження з управління державними
корпоративними правами яких передані міністерству, за II і III
квартали.
5. Державним департаментам, департаментам міністерства, які
здійснюють координацію діяльності представників міністерства,
відповідальних за виконання повноважень з управління державними
корпоративними правами господарських товариств, відповідно до
наказу від 15 жовтня 2001 року N 309 ( v0309555-01 ): - забезпечити дотримання вимог Концепції
корпоративно-дивідендної політики держави, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р.
N 317 ( 317-2002-р ), під час прийняття рішень загальними зборами
акціонерів господарських товариств щодо нарахування дивідендів; - щомісяця до 10 числа подавати Управлінню державною
власністю та приватизації інформацію про заходи, вжиті для
забезпечення перерахування дивідендів, нарахованих на частку
майна, що належить державі у статутному фонді товариств, до
державного бюджету.
6. Управлінню державною власністю та приватизації щомісяця до
15 числа надсилати Фонду державного майна інформацію про заходи,
вжиті для забезпечення перерахування дивідендів, нарахованих на
частку майна, що належить державі у статутному фонді товариств, до
державного бюджету.
7. Державному департаменту продовольства, Державному
департаменту рибного господарства, Державному департаменту
ветеринарної медицини, Міністерству агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим, головним управлінням сільського
господарства і продовольства обласних та Управлінню сільського
господарства і продовольства Севастопольської міської
держадміністрацій, ДАК "Хліб України" (Кучер, за згодою),
об'єднанням (за згодою) при міністерстві, що створені державними
підприємствами, які належать до сфери управління міністерства, та
господарським товариствам, державний пакет акцій яких становить 50
відсотків плюс одна акція статутного фонду, повноваження з
управління державними корпоративними правами яких передані
міністерству, починаючи з 7 серпня поточного року, щосереди,
подавати Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
інформацію про стан виконання завдань, затверджених додатками 1,
2, 3 та 4, за формою додатка 5.
8. Покласти на керівників державних департаментів та
об'єднань (за згодою) персональну відповідальність за виконання
державними підприємствами, що належать до сфери управління
міністерства, та господарських товариств, державний пакет акцій
яких становить 50 відсотків плюс одна акція статутного фонду,
повноваження з управління державними корпоративними правами яких
передані міністерству, та голову корпорації "Украгропромбуд"
Удовенка М.М. (за згодою) завдань щодо мобілізації до державного
бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) згідно з
додатками 3, 4 та за виконання фінансових планів.
9. Державному департаменту продовольства, Державному
департаменту рибного господарства, Державному департаменту
ветеринарної медицини, Державному концерну "Укрсадвинпром"
(Рибак), Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва (Сорока), Департаменту ринків продукції тваринництва з
Головною державною племінною інспекцією (Микитюк), Департаменту
науково-технічної політики (Саченко), Департаменту розвитку
соціальної інфраструктури сільської місцевості (Гайдар),
Департаменту формування та функціонування аграрного ринку
(Розгон), Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки
(Бойко), Департаменту зв'язків з Верховною Радою України та
організаційної роботи (Шейко), Управлінню реформування управління
АПК та соціально-трудових відносин (Савицька), Управлінню
державною власністю та приватизації (Чорноус), Відділу охорони
праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху (Скафа),
Головній державній інспекції якості та сертифікації
сільськогосподарської продукції (Білий) встановити постійний
контроль за виконанням фінансових планів та завдань щодо
мобілізації до державного бюджету податків, зборів (обов'язкових
платежів) державними підприємствами, установами і організаціями
згідно з переліками, затвердженими наказом міністерства від 5
червня 2001 року N 150 ( v0150555-01 ).
10. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб) здійснювати постійний моніторинг виконання завдань щодо
мобілізації до державного бюджету податків, зборів (обов'язкових
платежів), затверджених зазначеною постановою, та щотижня
інформувати керівництво міністерства.
11. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Лузана Ю.Я.
Міністр С.Рижук
Додаток 1

до наказу Мінагрополітики

України

від 2002 року N 228
Завдання

з мобілізації до Державного бюджету України податків,

зборів (обов'язкових платежів) та погашення

податкового боргу в III кварталі 2002 року
------------------------------------------------------------------ |Завдання на |в тому числі: | |III квартал |--------------------------| | |липень |серпень |вересень | ------------------------+------------+-------+--------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Мінагрополітики - всього| 1080000 |380000 |360000 |340000 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| в тому числі: | | | | | ------------------------+------------+-------+--------+---------| державні підприємства | 3000 |30000 |31000 |32000 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| підприємства недержавної| | | | | форми власності | 987000 |350000 |329000 |308000 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| з них: | | | | | ------------------------+------------+-------+--------+---------| харчова промисловість | 793000 |285480 |261690 |245830 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| АР Крим | 66200 |23832 |21846 |20522 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| м.Севастополь | 3500 |1260 |1155 |1085 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Області: | | | | | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Вінницька | 25900 |9324 |8547 |8029 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Волинська | 17500 |6300 |5775 |5425 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Дніпропетровська | 17600 |6336 |5808 |5456 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Донецька | 32500 |11700 |10725 |10075 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Житомирська | 12700 |4572 |4191 |3937 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Закарпатська | 4200 |1512 |1386 |1302 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Запорізька | 40700 |14652 |13431 |12617 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Ів.-Франківська | 6600 |2376 |2178 |2046 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Київська | 91000 |32760 |30030 |28210 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Кіровоградська | 11800 |4248 |3894 |3658 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Луганська | 18600 |6696 |6138 |5766 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Львівська | 50100 |18036 |16533 |15531 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Миколаївська | 18500 |6660 |6105 |5735 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Одеська | 34200 |12312 |11286 |10602 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Полтавська | 41300 |14868 |13629 |12803 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Рівненська | 7700 |2772 |2541 |2387 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Сумська | 19200 |6912 |6336 |5952 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Тернопільська | 17300 |6228 |5709 |5363 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Харківська | 145200 |52272 |47916 |45012 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Херсонська | 4500 |1620 |1485 |1395 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Хмельницька | 7700 |2772 |2541 |2387 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Черкаська | 20700 |7452 |6831 |6417 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Чернівецька | 7200 |2592 |2376 |2232 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Чернігівська | 70600 |25416 |23298 |21886 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| рибна промисловість | 700 |252 |231 |217 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| борошномельно-круп'яна | | | | | і комбікормова | | | | | промисловість | 11800 |4248 |3894 |3658 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| сільське господарство | 181500 |65340 |59895 |56265 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| АР Крим | 10300 |3708 |3399 |3193 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| м.Севастополь | 1800 |648 |594 |558 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Області: | | | | | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Вінницька | 2600 |936 |858 |806 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Волинська | 9400 |3384 |3102 |2914 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Дніпропетровська | 13200 |4752 |4356 |4092 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Донецька | 13800 |4968 |4554 |4278 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Житомирська | 3800 |1368 |1254 |1178 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Закарпатська | 2800 |1008 |924 |868 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Запорізька | 10800 |3888 |3564 |3348 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Ів.-Франківська | 900 |324 |297 |279 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Київська | 10200 |3672 |3366 |3162 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Кіровоградська | 10500 |3780 |3465 |3255 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Луганська | 5200 |1872 |1716 |1612 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Львівська | 2400 |864 |792 |744 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Миколаївська | 7600 |2736 |2508 |2356 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Одеська | 10300 |3708 |3399 |3193 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Полтавська | 12100 |4356 |3993 |3751 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Рівненська | 5200 |1872 |1716 |1612 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Сумська | 5400 |1944 |1782 |1674 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Тернопільська | 3700 |1332 |1221 |1147 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Харківська | 8200 |2952 |2706 |2542 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Херсонська | 7300 |2628 |2409 |2263 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Хмельницька | 3400 |1224 |1122 |1054 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Черкаська | 9000 |3240 |2970 |2790 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Чернівецька | 1000 |360 |330 |310 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Чернігівська | 10600 |3816 |3498 |3286 | -----------------------------------------------------------------
Додаток 2

до наказу Мінагрополітики

України

від 8 серпня 2002 року N 228
ЗАВДАННЯ

з мобілізації до Державного бюджету України податків,

зборів (обов'язкових платежів) та погашення

податкового боргу в IV кварталі 2002 року тис.грн.
------------------------------------------------------------------ |завдання на |в тому числі: | |IV квартал |--------------------------| | |жовтень|листопад|грудень | ------------------------+------------+-------+--------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Мінагрополітики - всього| 1168000 |407000 |372000 |389000 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| в тому числі: | | | | | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Державні підприємства | 94000 |31000 |31000 |32000 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| підприємства недержавної| | | | | форми власності | 1074000 |376000 |341000 |357000 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| з них: | | | | | ------------------------+------------+-------+--------+---------| харчова промисловість | 861300 |301455 |275616 |284229 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| АР Крим | 71300 |24955 |22816 |23529 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| м.Севастополь | 3500 |1225 |1120 |1155 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Області: | | | | | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Вінницька | 28100 |9835 |8992 |9273 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Волинська | 17800 |62301 |5696 |5874 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Дніпропетровська | 17700 |6195 |5664 |5841 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Донецька | 35700 |12495 |11424 |11781 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Житомирська | 13700 |4795 |4384 |4521 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Закарпатська | 4300 |1505 |1376 |1419 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Запорізька | 41700 |14595 |13344 |13761 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Ів.-Франківська | 12100 |4235 |3872 |3993 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Київська | 110400 |38640 |35328 |36432 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Кіровоградська | 12800 |4480 |4096 |4224 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Луганська | 20500 |7175 |6560 |6765 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Львівська | 52000 |18200 |16640 |17160 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Миколаївська | 20500 |7175 |6560 |6765 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Одеська | 35200 |12320 |11264 |11616 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Полтавська | 41300 |14455 |13216 |13629 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Рівненська | 8700 |3045 |2784 |2871 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Сумська | 20300 |7105 |6496 |6699 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Тернопільська | 17000 |5950 |5440 |5610 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Харківська | 146300 |51205 |46816 |48279 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Херсонська | 6500 |2275 |2080 |2145 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Хмельницька | 10900 |3815 |3488 |3597 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Черкаська | 33800 |11830 |10816 |11154 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Чернівецька | 7100 |2485 |2272 |2343 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Чернігівська | 72100 |25235 |23072 |23793 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| рибна промисловість | 700 |245 |224 |231 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| борошномельно-круп'яна | | | | | і комбікормова | | | | | промисловість | 12000 |4200 |3840 |3960 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| сільське господарство | 200000 |70000 |64000 |66000 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| АР Крим | 10200 |3570 |3264 |3366 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| м.Севастополь | 2500 |875 |800 |825 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Області: | | | | | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Вінницька | 4400 |1540 |1408 |1452 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Волинська | 10900 |3815 |3488 |3597 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Дніпропетровська | 15700 |5495 |5024 |5181 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Донецька | 12900 |4515 |4128 |4257 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Житомирська | 5900 |2065 |1888 |1947 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Закарпатська | 2700 |945 |864 |891 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Запорізька | 11500 |4025 |3680 |3795 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Ів.-Франківська | 1800 |630 |576 |594 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Київська | 10600 |3710 |3392 |3498 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Кіровоградська | 10900 |3815 |3488 |3597 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Луганська | 5400 |1890 |1728 |1782 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Львівська | 3600 |1260 |1152 |1188 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Миколаївська | 8200 |2870 |2624 |2706 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Одеська | 10400 |3640 |3328 |3432 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Полтавська | 12200 |4270 |3904 |4026 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Рівненська | 3800 |1330 |1216 |1254 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Сумська | 6100 |2135 |1952 |2013 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Тернопільська | 4300 |1505 |1376 |1419 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Харківська | 10900 |3815 |3488 |3597 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Херсонська | 9100 |3185 |2912 |3003 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Хмельницька | 3500 |1225 |1120 |1155 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Черкаська | 10500 |3675 |3360 |3465 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Чернівецька | 1500 |525 |480 |495 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Чернігівська | 10500 |3675 |3360 |3465 | -----------------------------------------------------------------
Додаток 3

до наказу Мінагрополітики

України

від 8 серпня 2002 р. N 228
ЗАВДАННЯ

з мобілізації до Державного бюджету України податків,

зборів (обов'язкових платежів) та погашення
податкового боргу державними департаментами міністерства,

об'єднаннями (за згодою) при міністерстві, що створені

державними підприємствами, які належать до сфери

управління міністерства, та державними підприємствами,

підпорядкованими міністерству у III кварталі 2002 року

тис.грн.
------------------------------------------------------------------ |Завдання на |в тому числі: | |III квартал |--------------------------| | |липень |серпень |вересень | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Держдепартамент | | | | | продовольства | 82870 |26719 |27968 |28183 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Держдепартамент рибного | | | | | господарства | 2000 |650 |650 |700 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Держдепартамент | | | | | ветеринарної | 550 |150 |200 |200 | медицини | | | | | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Укрветсанзаводи | 950 |316 |316 |318 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Укрплемоб'єднання | 85 |30 |30 |25 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Укрсільгоспосвіта | 300 |100 |100 |100 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Укршовк | 8 |3 |2 |3 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Укрсадвинпром | 5000 |1700 |1300 |2000 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Корпорація "Конярство | | | | | України" | 170 |60 |60 |50 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Тваринпром | 45 |15 |15 |15 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Укрптахопром | 78 |28 |25 |25 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Укрсортнасіннєовоч | 20 |7 |7 |6 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Концерн "Селекція" | 197 |64 |66 |67 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| ДП "Льоноконоплепром" | 40 |15 |15 |10 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| ДП "Науково-дослідний | | | | | виробничий агрокомбінат | | | | | "Пуща-Водиця" | 550 |100 |200 |250 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| ДП "Агролізинг" | 30 |10 |10 |10 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Готель "Колос" | 22 |7 |7 |8 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Крім того: | | | | | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Украгропромбуд | 85 |26 |29 |30 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Всього: | 93000 |30000 |31000 |32000 | -----------------------------------------------------------------
Додаток 4

до наказу Мінагрополітики

України

від 8 серпня 2002 р. N 228
ЗАВДАННЯ

з мобілізації до Державного бюджету України податків,

зборів (обов'язкових платежів) та погашення

податкового боргу державними департаментами

міністерства, об'єднаннями (за згодою) при

міністерстві, що створені державними підприємствами,

які належать до сфери управління міністерства, та

державними підприємствами підпорядкованими

міністерству у IV кварталі 2002 року

тис.грн.
------------------------------------------------------------------ |завдання на |в тому числі: | |IV квартал |--------------------------| | |жовтень|листопад|грудень | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Держдепартамент | | | | | продовольства | 85430 |28481 |27963 |28986 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Держдепартамент рибного | | | | | господарства | 1500 |500 |500 |500 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Держдепартамент | | | | | ветеринарної | 500 |200 |200 |100 | медицини | | | | | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Укрветсанзаводи | 900 |300 |300 |300 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Укрплемоб'єднання | 75 |25 |25 |25 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Укрсільгоспосвіта | 313 |50 |81 |182 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Укршовк | 6 |2 |2 |2 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Укрсадвинпром | 4000 |1000 |1500 |1500 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Корпорація "Конярство | | | | | України" | 150 |50 |50 |50 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Тваринпром | 60 |20 |20 |20 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Укрптахопром | 90 |40 |30 |20 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Укрсортнасіннєовоч | 15 |5 |5 |5 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Концерн "Селекція" | 180 |65 |65 |50 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| ДП "Льоноконоплепром" | 50 |15 |15 |20 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| ДП "Науково-дослідний | | | | | виробничий агрокомбінат | | | | | "Пуща-Водиця" | 600 |200 |200 |200 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| ДП "Агролізинг" | 30 |10 |10 |10 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Готель "Колос" | 18 |6 |6 |6 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Крім того: | | | | | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Украгропромбуд | 83 |31 |28 |24 | ------------------------+------------+-------+--------+---------| Всього: | 94000 |31000 |31000 |32000 | -----------------------------------------------------------------
Додаток 5

до наказу Мінагрополітики

України

від 8 серпня 2002 р. N 228
ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання завдань щодо мобілізації до

Державного бюджету України (обов'язкових платежів)

та погашення податкового боргу наростаючим підсумком

за період з 1 липня 2002 р. по _________ 2002 р.

по__________________________________________

тис.грн.
------------------------------------------------------------------------------- |Завдання |Податковий |Обсяг перерахування коштів: | |на |борг на |--------------------------------| |звітний |звітний |разом | в тому числі: | |період |період | |-------------------------| | | | |поточні |погашення | | | | |надходження |податкового | | | | | |боргу | ----------------------+---------+-----------+------+------------+------------| Всього: | | | | | | ----------------------+---------+-----------+------+------------+------------| в тому числі: | | | | | | ----------------------+---------+-----------+------+------------+------------| харчова промисловість | | | | | | сільське господарство | | | | | | інші | | | | | | ----------------------+---------+-----------+------+------------+------------| Із загальної суми: | | | | | | державні та ВАТи, | | | | | | державний пакет акцій | | | | | | яких становить 50% | | | | | | плюс одна акція | | | | | | статутного фонду | | | | | | в тому числі: | | | | | | харчова промисловість | | | | | | сільське господарство | | | | | | інші | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Керівник __________________________________ ________ ____________

(головного управління, об'єднання) (підпис) (прізвище,

ім'я та по

батькові)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: