open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ДНІПРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
Н А К А З
19.04.2004 N 228

Про внесення змін та доповнень у додатки

до наказу Дніпровської регіональної

митниці від 04.12.02 N 377

Відповідно до ст.11 МК України ( 92-15 ) та Порядку
здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і
транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації
(далі - Порядок), затвердженого наказом Держмитслужби України від
14.10.02 N 561 ( z0877-02 ) (у редакції наказу Держмитслужби від
21.10.03 N 715 ( z1041-03 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 07.11.02 за N 877/7165, Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни та доповнення у додатки до наказу
Дніпровської регіональної митниці від 04.12.02 N 377 "Про заходи,
що мають бути здійснені митними підрозділами Дніпровської
регіональної митниці на виконання Порядку здійснення митного
контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів із
застосуванням ВМД", а саме:
1.1 Пункт 1 додатку 1 до цього наказу викласти в такій новій
редакції: "За організацію роботи, контроль та виконання функцій,
наведених у п.п.3.1., 3.6. етапу 1, п.4.етапу 2, п.п.5.2.,
5.3.етапу 3 Порядку відповідають всі оперативні підрозділи
Дніпровської регіональної митниці, які проводять митний контроль і
митне оформлення товарів та транспортних засобів із застосуванням
ВМД."
1.2 Пункт 2 додатку 1 до цього наказу викласти в такій новій
редакції: "За організацію роботи і контроль за виконанням функцій,
наведених у п.п.3.3. етапу 1 Порядку відповідає відділ
номенклатури та класифікації товарів (далі - НКТ) Дніпровській
регіональної митниці, а безпосередньо виконують зазначені функції
та несуть за це відповідальність посадові особи відділу НКТ, а
також уповноважені на виконання зазначених функцій посадові особи
митних постів (далі - МП), вантажних відділів (далі - ВВ), відділу
оформлення транспортних засобів (далі - ОТЗ), відділу
несупроводжуваного багажу (далі - НСБ), відділу митних платежів."
1.3 Пункт 3 додатку 1 до цього наказу викласти в такій новій
редакції: "За організацію роботи, контроль за виконанням та виконання
функцій, наведених у п.п.3.5. етапу 1, п.п.5.1. Порядку відповідає
відділ митних платежів Дніпровської регіональної митниці."
1.4 Пункт 4 додатку 1 до цього наказу викласти в такій новій
редакції: "За організацію роботи і контроль за виконанням функцій,
наведених у п.п.3.2. етапу1, 5.4. етапу 3 Порядку відповідає
відділ інформаційно-аналітичної роботи та митної статистики (далі
- ІАРМС) Дніпровської регіональної митниці, а безпосередньо
виконують зазначені функції та несуть за це відповідальність
посадові особи відділу ІАРМС, а також уповноважені особи на
виконання зазначених функцій посадові особи МП, ВВ, ОТЗ, НСБ."
1.5 Доповнити додаток 1 пунктом 5 такого змісту: "За організацію роботи і контроль за виконанням функцій,
наведених п.п.3.4 етапу 1 Порядку відповідає відділ контролю
митної вартості (далі - КМВ) Дніпровської регіональної митниці, а
безпосередньо виконують зазначені функції та несуть за це
відповідальність посадові особи відділу КМВ, а також уповноважені
на виконання зазначених функцій посадові особи МП, ВВ, ОТЗ, НСБ,
відділу митних платежів."
1.6 Додаток 2 викласти в такій новій редакції:
"ПЕРЕЛІК

посадових осіб Дніпровської регіональної митниці,

які мають право приймати рішення про

необхідність проведення митного огляду на

етапах, установлених Порядком
"Вантажний відділ N 1 1. Заступник нач. відділу - Стратулат Г.П. 2. Головний інспектор - Делієв К.А. 3. Головний інспектор - Клименко К.В. 4. Головний інспектор - Кожома В.І.
Вантажний відділ N 3 1. Начальник відділу - Тарасов С.Г. 2. Заступник нач. відділу - Красильний С.Л. 3. Головний інспектор - Яцина М.М. 4. Головний інспектор - Самойлов Д.В. 5. Головний інспектор - Холодирьов Ю.В. 6. Провідний інспектор - Муляр С.М. 7. Провідний інспектор - Фоменко П.П.
Вантажний відділ N 4 1. Начальник відділу - Похвальський О.В. 2. Заступник нач. відділу - Головченко А.Л. 3. Головний інспектор - Ільєнко О.М. 4. Головний інспектор - Панкратов І.С.
Вантажний відділ N 5 1. Начальник відділу - Фесенко Д.М. 2. Головний інспектор - Мартинов С.А.
Відділ по оформленню несупроводжуваного багажу (НСБ) 1. Начальник відділу - Дробецький В.М. 2. Головний інспектор - Василівецька І.В.
Відділ оформлення транспортних засобів 1. Начальник відділу - Семенюк М.О. 2. Головний інспектор - Єгоров О.В.
Митний пост "Аеропорт" 1. Начальник поста - Шалай К.М. 3. Заступник нач. поста - Полєйко В.О. 4. Начальник вантажного сектору - Шульган А.В. 5. Провідний інспектор - Широкий В.М.
Митний пост "Дніпродзержинськ" 1. Начальник поста - Лескін С.Ю. 2. Головний інспектор - Красюк В.І. 3. Провідний інспектор - Терещенко О.Ю. 4. Провідний інспектор - Шаталов К.В. 5. Старший інспектор - Таран А.А.
Митний пост "Новомоськовськ" 1. Начальник поста - Корягін В.В. 2. Головний інспектор - Буряк І.М.
Митний пост "Павлоград" 1. Начальник поста - Лосєв О.Г. 2. Головний інспектор - Калюпанов В.О."

2. Начальнику загального відділу Морозовій В.В. забезпечити
ознайомлення з цим наказом заступників начальника регіональної
митниці та начальників причетних структурних підрозділів. Начальникам структурних підрозділів, зазначених у цьому
наказі, забезпечити ознайомлення з цим наказом особовий склад
підрозділів. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник регіональної
митниці Ю.П.Соловков
Пункт 2 розділу I додатку 3 викласти у редакції: "Структурними підрозділами Відділення, відповідно до основних
напрямків роботи, є: - аналітичний відділ; - оперативний відділ; - відділ дізнання та боротьби з порушеннями митних правил; - сектор по боротьбі з незаконним переміщенням наркотиків."
Пункт 4.3 розділу I додатку 3 викласти у редакції: "Взаємодія підрозділів митної варти та Відділення
регламентуються даним порядком та "Положенням про митну варту
Державної митної служби України" (Наказ ДМСУ N 593 ( z0799-03 )
від 05.09.03), "Інструкцією про організацію та порядок охорони та
супроводження товарів підрозділами митної варти Державної митної
служби України" (Наказ ДМСУ N 565 ( z0746-03 ) від 20.08.03),
іншими документами, що стосуються діяльності митної варти."
Пункт 1.1 розділу II додатку 3 викласти у редакції: "При виявленні порушення митних правил, передбачених
ст.329-355 МК України ( 92-15 ) чи обставин, що свідчать про такі
порушення при здійсненні митного контролю, інспектор припиняє
митне оформлення. По виявленому факту посадова особа, яка виявила
порушення митних правил складає протокол з кваліфікацією порушення
у відповідності до статей МК України по встановленій формі в 2-х
примірниках, перший з яких залишається в справі про ПМП, другий -
вручається порушнику чи його представнику під підпис. Також
подається доповідна записка на ім'я начальника митниці, у якій
чітко відображається: місце, час, обставини виявленого
правопорушення, особа, якою скоєно порушення митних правил (назва
юридичної особи, П.І.Б. посадової особи чи П.І.Б. фізичної особи,
дата та місце народження, юридична адреса чи місце мешкання та
т.п.)."
Пункт 1.3 розділу II додатку 3 викласти у редакції: "При виявленні порушення митних правил, передбачених
статтями, санкції яких вбачають визначну чи альтернативну
конфіскацію безпосереднього об'єкту порушення митних правил,
посадова особа повинна вжити заходи щодо вилучення безпосереднього
об'єкту правопорушення у порядку ст. 377 МК України ( 92-15 ),
його зберігання та розміщення на склад митниці, а зібрані
документи передати у відділ дізнання та боротьби з порушеннями
митних правил, при цьому митне оформлення призупиняється до
вирішення питання про конфіскацію. Примітка: якщо безпосереднім об'єктом правопорушення є валюта
чи цінності - вони передаються до каси митниці на протязі доби,
якщо вантаж - згідно акту поміщаються на склад митниці або на
склади підприємств, з якими у митниці є договори щодо зберігання
затриманих предметів правопорушення, та ставиться на облік у
митниці (по бланку - опис предметів). Дії інспекторів при цьому
повинні відповідати вимогам Технологічної схеми обліку, оцінки,
зберігання та реалізації цінностей, валюти, бесхазяйного майна
(предметів) конфіскованих та прийнятих на зберігання, затвердженої
начальником Дніпровської РМ."
Пункт 1.5 розділу II додатку 3 викласти у редакції: "Затримання грошових коштів або товарів в рахунок
забезпечення штрафу або конфіскації здійснюється співробітниками
митниці як захід забезпечення провадження у справах про
адміністративні правопорушення на підставі ст.377 МК України
( 92-15 ) лише якщо порушила митні правила, не має в Україні
постійного місця проживання або адреси. Коли затримуються грошові
кошти, то в проколі обов'язково зазначається які та їх кількість.
Сума не повинна перевищувати розмір стягнення, передбачений
санкцією статті. З громадян України можливо отримувати кошти або товари в
рахунок забезпечення штрафу або конфіскації тільки в тому випадку,
коли вони роблять це добровільно за письмовою заявою і не будуть
присутні при розгляді справи. В такому випадку особа, яка вчинила
порушення митних правил повинна власноручно це записати у власній
заяві на ім'я начальника митниці. Забороняється брати в рахунок забезпечення сплати штрафу або
конфіскації товари та коштовні цінності з числа об'єктів
порушення."
Пункт 4 розділу III додатку 3 виключити.
Розділ IV додатку 3 викласти у редакції: "1. Оперативний та організаційно-аналітичний відділи надають
до вантажних відділів та митних постів, в разі наявності, перелік
суб'єктів ЗЕД або товарів, що потребують підвищеної уваги з
забезпеченням в подальшому своєчасного зняття з контролю."
Розділ V додатку 3 перейменувати на "Термінові дії
співробітників митниці у разі виявлення порушень митних правил" та
викласти у редакції: "1. Відповідно до наказу ДМСУ N 208 ( v0208201-04 ) від
19.03.2004 інспектор, який виявив порушення митних правил готує та
надсилає термінову інформацію про затримання предметів
правопорушення до Департаменту боротьби з митними правопорушеннями
у випадках затримання товарів на суму понад 30000 гривен, при
затриманні зброї, боєприпасів, наркотиків, історичних та
культурних цінностей за формою КБ-17 та картку про особу, у якої
ці предмети вилучені за формою КБ-12 на протязі 3-х годин з
моменту такого затримання. 2. При виявленні порушень митних правил, передбачених ст.
339, 340, 350, 351, 352, 355 посадова особа митного органу, яка
виявила порушення митних правил, діє відповідно до вимог наказу
ДМСУ N 121 від 19.02.2004 та листа ДМСУ N 1-12/89-ЕП від
15.03.2004. 3. У разі притягнення до відповідальності за порушення митних
правил осіб, уповноважених на декларування та зарахованих до штату
підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору
посадова особа митниці, яка виявила порушення митних правил
приєднає до справи копії Кваліфікаційного свідоцтва особи,
уповноваженої на декларування та Свідоцтва про визнання
підприємства декларантом, до штату якого вона зарахована та у
3-денний термін з дня складання протоколу про порушення митних
правил надає до відділу ОМК копії матеріалів такої справи (наказ
ДРМ N 144 від 12.03.04.)
2. Начальнику загального відділу Морозовій В.В. забезпечити
ознайомлення з цим наказом причетних осіб.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник регіональної
митниці Ю.П.Соловков
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: