open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.03.2010 N 228

Щодо затвердження та оприлюднення

результатів конкурсу

Для підбиття підсумків конкурсу, проведеного на виконання у
2010 - 2011 роках заходів Комплексної програми подальшого розвитку
інфраструктури та провадження господарської діяльності на
о. Зміїний ( 713-2002-п ) (далі - Програма), відповідно до наказу
МОН від 19.10.2009 N 952 ( v0952290-09 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити перелік тематик, що додається, схвалених на
засіданні науково-технічної ради Програми ( 713-2002-п ) (протокол
N 9 від 05.03.2010), затвердженої наказом МОН від 15.10.2007 N 905
(із змінами), та оголосити їх лотами при проведенні тендерної
процедури закупівлі послуг на виконання у 2010 - 2011 роках
заходів Програми.
2. Департаменту науково-технологічного розвитку
(Свіженко В.О.) оприлюднити перелік тематик на виконання у 2010 -
2011 роках заходів Програми ( 713-2002-п ) на офіційному сайті МОН
(www.mon.gov.ua).
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Стріху М.В.
Міністр Д.В.Табачник

Додаток

до наказу МОН

23.03.2010 N 228

ПЕРЕЛІК

тематик, схвалених науково-технічною радою

Комплексної програми подальшого розвитку

інфраструктури та провадження господарської

діяльності на о. Зміїний і континентальному шельфі

( 713-2002-п ),

які оголошуються лотами при проведенні тендерної

процедури закупівлі послуг на виконання

у 2010 - 2011 роках заходів цієї програми

Захід 1 Розроблення заходів щодо захисту грунтів острова та
запобігання процесам руйнування поверхні та абразії берегів
острова
1. Оцінити вплив нафтового забруднення грунтів на біоценози
о. Зміїний та розробити комплекс заходів щодо їх ремедіації
2. Визначити стан масиву гірських порід та розробити заходи
щодо запобігання руйнуванню поверхні і абразії берегів острова
Зміїний
3. Розробити екологічні заходи щодо захисту грунтів острова
Зміїний
4. Розробити комплексну систему заходів із розширення
території острова Зміїний та запобігання процесам абразії його
берегів Захід 2 Розроблення рекомендацій щодо мінімізації
антропогенного впливу на екосистему острова та прилеглої акваторії
Чорного моря, збереження їх флори і фауни, раціонального
використання морських біологічних ресурсів та підвищення
туристичної привабливості острова
1. Оцінити розвиток рослинного покриву о. Зміїний та
розробити заходи щодо забезпечення стійкості екосистем та
збереження фіторізноманіття
2. Дати оцінку мікробіологічного та екологічного стану
промислових видів молюсків прибережних вод о. Зміїний та визначити
перспективи їх промислового збору
3. Провести моніторинг маркерів вірусів грипу A та
арбовірусів у птахів, що мігрують через острів Зміїний, для оцінки
їх епідеміологічної небезпеки
4. Вивчити вплив абіотичних і біотичних факторів на штучні
фітоценози острова Зміїний та розробити заходи щодо їх збагачення
та стійкого розвитку
5. Вивчити популяційну структуру та розробити рекомендації
щодо раціонального використання промислового виду бичка-кругляка в
прибережних водах о. Зміїний
6. Провести аналіз зоогеографічних зв'язків фауни та
розробити заходи щодо збереження та раціонального використання
тварин о. Зміїний
7. Розробити рекомендації щодо мінімізації антропогенного
випливу на екосистему острова Зміїний в процесі водопостачання та
водовідведення
8. Провести аналіз екологічних та економічних пріоритетів
використання природно-ресурсного потенціалу о. Зміїний і прилеглої
акваторії та розробити рекомендації щодо реалізації принципів
сталого розвитку цього регіону Захід 3 Визначення потоків та рівня забруднюючих і поживних
речовин з атмосфери на поверхню острова та прилеглу акваторію
Чорного моря
1. Вивчити хімічний склад сухих та вологих атмосферних
відкладень та визначити рівень забруднення атмосфери в районі
острова Зміїний у порівнянні з континентальними районами Захід 4 Розроблення та практичне впровадження автоматизованих
сенсорних комплексів і сучасних технологій та проведення
комплексного моніторингу стану екосистем острова та прилеглої
акваторії Чорного моря
1. Розробити технології комплексного аерокосмічного
моніторингу акваторії Чорного моря та прибережної території
острова Зміїний
2. Створити елементи і технічні засоби систем гідрофізичного
та екологічного моніторингу акваторії о. Зміїний та прилеглого
шельфу північно-західної частини Чорного моря
3. Визначити локальні індикатори довгострокових змін
екологічного стану прибережної екосистеми та розробити
рекомендації щодо їх впровадження в програму комплексного
моніторингу острова Зміїний
4. Провести комплексний мікробіологічний моніторинг джерел
водопостачання питної води на о. Зміїний та розробити рекомендації
щодо покращення її якості

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: