open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 227 від 31.07.01

Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів

України від 16 липня 2001 р. N 845

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
16 липня 2001 року N 845 ( 845-2001-п ) "Про заходи щодо
забезпечення своєчасного та повного надходження податкових
платежів до Державного бюджету України" Н А К А З У Ю:
1. Керівникам структурних підрозділів міністерства,
Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки
Крим, головних управлінь сільського господарства і продовольства
обласних держадміністрацій, підприємствам при міністерстві
забезпечити виконання у встановлені терміни плану організаційних
заходів, спрямованих на щомісячне скорочення податкового боргу та
недопущення зростання заборгованості з поточної сплати до бюджетів
податків, зборів (обов'язкових платежів) згідно з додатком 1. 2. Затвердити мінімальні завдання щодо мобілізації до
бюджетів податків і зборів (обов'язкових платежів) за рахунок
скорочення податкового боргу згідно з додатками 2, 3. 3. Держдепартаменту продовольства (Сватков), Держдепартаменту
рибного господарства (Шведенко), ДАК "Хліб України" (Рішняк, за
згодою), Міністерству агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних держадміністрацій, підприємствам при
міністерстві розробити заходи для щомісячного скорочення
щонайменше на 10 відсотків податкового боргу, що обліковується за
станом на 1 липня п.р., довести розподіл установленого завдання до
підприємств-боржників та встановити щотижневий контроль за його
виконанням. 4. Інформацію про стан погашення податкового боргу
Держдепартаменту продовольства (Сватков), Держдепартаменту рибного
господарства (Шведенко), ДАК "Хліб України" (Рішняк, за згодою),
Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки
Крим, головним управлінням сільського господарства і продовольства
обласних держадміністрацій, підприємствам при міністерстві
подавати Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
щосереди, починаючи з 8 серпня поточного року. 5. Покласти персональну відповідальність за виконання
організаційних заходів для забезпечення повної сплати податків,
зборів (обов'язкових платежів) і графіків погашення податкового
боргу на голову Держдепартаменту продовольства Сваткова Л.Б.,
голову Держдепартаменту рибного господарства Шведенка М.М., голову
правління ДАК "Хліб України" Рішняка І.М. (за згодою), в.о.
Міністра агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим
Матвєєва В.М., начальників головних управлінь сільського
господарства і продовольства облдержадміністрацій, генерального
директора об'єднання "Укрптахопром" Семенчука В.М., голову
правління асоціації "Укрветсанзаводи" Недашківського В.М.,
генерального директора національного об'єднання по племінній
справі у тваринництві "Укрплемоб'єднання" Воленко І.С., голову
Державної комісії України по сортовипробуванню та охороні рослин
Волкодава В.В., голову корпорації "Конярство України"
Горошка І.П., начальника об'єднання "Укрдержплемзаводи"
Лісового Ф.Г., генерального директора корпорації по виробництву
м'яса на промисловій основі "Укртваринпром" Скибенка І.В. 7. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб) довести до відома Державної податкової адміністрації України
план організаційних заходів міністерства та встановити постійний
контроль за виконанням графіків погашення податкового боргу. 8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Лузана Ю.Я.
Міністр І.Кириленко
Додаток 1

до наказу Мінагрополітики України

від 31 липня 2001 року N 227
План організаційних заходів,

спрямованих на щомісячне скорочення податкового боргу та

недопущення зростання заборгованості з поточної сплати

до бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів)
------------------------------------------------------------------------------ N | Зміст заходів | Термін | Виконавці | п/п | |виконання| | ----+------------------------------------+---------+------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+------------------------------------+---------+------------------------| 1. |Вжити додаткових економічних та|липень- | Держдепартамент | |організаційних заходів щодо|грудень | продовольства | |забезпечення своєчасного та повного| |Держдепартамент рибного | |надходження податків, зборів| | господарства ДАК "Хліб | |(обов'язкових платежів) до| | України" (за згодою) | |Державного бюджету України,| | Міністерство | |звернувши особливу увагу на| | агропромислового | |погашення податкового боргу,| | комплексу АР Крим | |передбаченого постановою Кабінету| | головні управління | |Міністрів України від 16 липня 2001| |сільського господарства | |р. N 845 ( 845-2001-п ) "Про заходи| | і продовольства | |щодо забезпечення своєчасного та| | облдержадміністрацій | |повного надходження податкових| | підприємства і | |платежів до Державного бюджету| | організації, які | |України" | | відносяться до сфери | | | |управління міністерства | ----+------------------------------------+---------+------------------------| 2. |Забезпечити щотижневу звітність по|щосереди | Департамент | |виконанню мінімальних завдань щодо| | фінансово-кредитної та | |мобілізації підвідомчими| | податкової політики | |формуваннями до бюджетів податків,| | підвідомчі формування | |зборів (обов'язкових платежів) за| | | |рахунок скорочення податкового боргу| | | ----+------------------------------------+---------+------------------------| 3. |Заслуховувати на колегії|щомісяця | Лузан Ю.Я., Зуб Г.І., | |міністерства стан погашення| | Сватков Л.Б., Шведенко | |заборгованості по платежах до| | М.М., Міністр | |бюджету | |агропромислого комплексу| | | | АР Крим, керівники | | | | головних управлінь | | | |сільського господарства | | | | і продовольства | | | | облдержадміністрацій | ----+------------------------------------+---------+------------------------| 4. |Розглядати на засіданнях тимчасових| щомісяця| Лузан Ю.Я., Зуб Г.І. | |Комісій з питань своєчасності і| | Держдепартамент | |повноти сплати податків та погашення| | продовольства | |заборгованості із заробітної плати,| |Держдепартамент рибного | |пенсій, стипендій та інших| | господарства, | |соціальних виплат стан погашення| | Міністерство | |заборгованості по платежах до| | агропромислового | |бюджету і в разі незадовільного| | комплексу АР Крим, | |виконання затверджених заходів та| | головні управління | |доведеного завдання приймати рішення| |сільського господарства | |про розірвання контрактів з| | і продовольства | |керівниками підвідомчих підприємств | | облдержадміністрацій | ----+------------------------------------+---------+------------------------| 5. |Використовувати в повній мірі|постійно | Мінагропром АР Крим, | |надходження сільськогосподарської| | головні управління | |продукції нового врожаю для| |сільського господарства | |забезпечення погашення боргових| | і продовольства | |зобов'язань | | облдержадміністрацій | ----+------------------------------------+---------+------------------------| 6. |Підготувати проект постанови| до 10 | Держдепартамент | |Кабінету Міністрів України щодо| серпня | продовольства | |запровадження авальованого| | | |податкового збору при отриманні| | | |спирту етилового суб'єктами| | | |підприємницької діяльності для| | | |переробки на іншу підакцизну| | | |продукцію | | | ----+------------------------------------+---------+------------------------| 7. |Ініціювати внесення змін і доповнень| До 10 | Держдепартамент | |до постанов Кабінету Міністрів| серпня | продовольства | |України з питань державного| | | |регулювання виробництва спирту| | | |етилового, коньячного та плодового,| | | |алкогольних напоїв і тютюнових| | | |виробів з метою посилення контролю| | | |за їх реалізацією та сплатою| | | |податків | | | ----+------------------------------------+---------+------------------------| 8. |Поліпшити претензійно-позовну роботу| До 1 | Держдепартамент | |на підприємствах і забезпечити| жовтня | продовольства | |подання позовів на примусове| |Держдепартамент рибного | |стягнення боргів за відвантажену| | господарства | |продукцію, виконані роботи, надані| | | |послуги та перераховані аванси | | | ----+------------------------------------+---------+------------------------| 9. |Запровадити порядок, при якому|постійно | Держдепартамент | |відвантаження продукції покупцям| | продовольства | |може здійснюватися при умові| |Держдепартамент рибного | |укладання договорів і гарантованого| | господарства | |забезпечення надходження коштів:| | | |запровадження попередньої оплати або| | | |планових платежів, видача покупцем| | | |авальованих векселів, надання| | | |гарантій Обслуговуючих банків,| | | |оформлення застави | | | ----+------------------------------------+---------+------------------------| 10. |Збільшити поставку риби| IV |Держдепартамент рибного | |Держдепартамент рибного господарства| квартал | господарства | |в Україну, що дозволить зменшити| | | |недоїмку до бюджету у IV кварталі| | | |п.р. на 120 тис. гривень | | | ----+------------------------------------+---------+------------------------| 11. |Провести ретельний аналіз структури| до |Держдепартамент рибного | |дебіторської заборгованості та| кінця | господарства | |забезпечити її зменшення на 1,5| року | | |відсотка до кінця року | | | ----+------------------------------------+---------+------------------------| 12. |За рахунок додатково виробленої| IV |Держдепартамент рибного | |продукції на підприємствах| квартал | господарства | |внутрішніх водоймищ зменшити| | | |недоїмку до бюджету на 100 тис.| | | |гривень | | | -----------------------------------------------------------------------------
Додаток N 2

до наказу Мінагрополітики

від 31 липня 2001 р. N 227
МІНІМАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
щодо мобілізації Мінагрополітики до бюджетів податків і зборів
(обов'язкових платежів) за рахунок скорочення податкового боргу за

станом на 1 липня 2001 року
млн.грн. ------------------------------------------------------------------------------- Області |Борг | Мінімальні завдання по погашенню податкового боргу: | |на 1 |-------------------------------------------------------| |липня|Всього|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень| ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| Мінагрополітики-| | | | | | | | | всього: |698,3| 333,6| 55,6 | 55,6 | 55,6 |55,6 | 55,6 | 55,6| ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| в тому числі: | | | | | | | | | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| харчова | | 243,1| 40,5 | 40,5 | 40,5 |40,5 | 40,5 | 40,6| пром-сть | | | | | | | | | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| рибна пром-сть | | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |0,1 | 0,1 | 0,1 | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| борошномельно- | | | | | | | | | круп'яна і | | 8,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |1,4 | 1,4 | 1,3 | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| комбікормова | | | | | | | | | сільське гос-во |179,7| 81,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |13,6 | 13,6 | 13,6| ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| з нього по | | | | | | | | | областях: | | | | | | | | | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| АР Крим |16,0 | 7,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |1,2 | 1,2 | 1,2 | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| Вінницька | 6,6 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |0,5 | 0,5 | 0,5 | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| Волинська | 1,4 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |0,1 | 0,1 | 0,1 | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| Дніпро- |12,5 | 5,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |1,0 | 1,0 | 1,0 | петровська | | | | | | | | | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| Донецька |11,4 | 5,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |0,9 | 0,9 | 0,9 | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| Житомирська | 3,7 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |0,3 | 0,3 | 0,3 | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| Закарпатська | 4,7 | 2,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |0,4 | 0,4 | 0,4 | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| Запорізька | 9,4 | 4,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |0,7 | 0,7 | 0,7 | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| Ів.-Франківська | 2,0 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |0,2 | 0,2 | 0,2 | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| Київська | 9,6 | 4,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |0,7 | 0,7 | 0,7 | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| Кіровоградська |28,2 | 12,7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |2,1 | 2,1 | 2,1 | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| Луганська | 4,9 | 2,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |0,4 | 0,4 | 0,4 | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| Львівська | 3,7 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |0,3 | 0,3 | 0,3 | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| Миколаївська | 7,7 | 3,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |0,6 | 0,6 | 0,6 | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| Одеська | 4,1 | 1,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |0,3 | 0,3 | 0,3 | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| Полтавська | 6,2 | 2,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |0,5 | 0,5 | 0,5 | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| Рівненська | 1,3 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |0,1 | 0,1 | 0,1 | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| Сумська | 5,0 | 2,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |0,4 | 0,4 | 0,4 | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| Тернопільська | 5,7 | 2,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |0,4 | 0,4 | 0,4 | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| Харківська | 9,2 | 4,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |0,7 | 0,7 | 0,7 | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| Херсонська | 8,8 | 4,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |0,7 | 0,7 | 0,7 | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| Хмельницька | 4,3 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |0,3 | 0,3 | 0,3 | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| Черкаська | 6,0 | 2,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |0,5 | 0,5 | 0,5 | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| Чернівецька | 1,5 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |0,1 | 0,1 | 0,1 | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| Чернігівська | 2,9 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |0,2 | 0,2 | 0,2 | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| м. Київ | 2,6 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |0,2 | 0,2 | 0,2 | ----------------+-----+------+------+-------+--------+-------+--------+-------| м.Севастополь | 0,3 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |0,02 | 0,02 | 0,02| -------------------------------------------------------------------------------
Додаток 3

до наказу Мінагрополітики

від 31 липня 2001 р. N 227
МІНІМАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

щодо мобілізації підприємствами і організаціями, які
відносяться до сфери управління міністерства, до бюджетів

податків і зборів (обов'язкових платежів)
(тис.грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Держдепартамент | Укрптахопром |Укрвет- | Укрплем- |Укрдерж- |Держко- |Корпор. | Укртва- | | продовольства | |санза- | об'єднання |плем- |місія по|"Коняр- | ринпром | | | | води | |заводи |сортови-|ство | | | | | | | |пробув. |Укра- | | | | | | | | |їни" | | |--------------------+-------------------+--------+-------------------+----------+--------+--------+----------| | державні|Акціонерні|державні|Акціонерні|державні|державні|Акціонерні|Акціонерні|державні|державні|Акціонерні| | |з часткою | |з часткою | | |з часткою |з часткою | | |з часткою | | |держмайна | |держмайна | | |держмайна |держмайна | | |держмайна | ----------+---------+----------+--------+----------+--------+--------+----------+----------+--------+--------+----------| Заборго- |239323,0 | 75,0 |989,0 | 98,0 | 97,0 | 243,0 | 898,0 | 3657,0 | 200,5 | 836,0 | 75,0 | ваність - | | | | | | | | | | | | всього: | | | | | | | | | | | | ----------+---------+----------+--------+----------+--------+--------+----------+----------+--------+--------+----------| Обсяг |108648,0 | 34,0 |449,0 | 44,0 | 44,0 | 110,0 | 407,0 | 1660,0 | 91,0 | 379,0 | 34,0 | надходжень| | | | | | | | | | | | до бюджету| | | | | | | | | | | | ----------+---------+----------+--------+----------+--------+--------+----------+----------+--------+--------+----------| в т.ч.: | | | | | | | | | | | | ----------+---------+----------+--------+----------+--------+--------+----------+----------+--------+--------+----------| липень |18108,0 | 5,6 |74,8 | 7,3 | 7,3 | 18,3 | 67,8 | 276,6 | 15,1 | 63,1 | 5,6 | ----------+---------+----------+--------+----------+--------+--------+----------+----------+--------+--------+----------| серпень |18108,0 | 5,7 |74,8 | 7,4 | 7,4 | 18,4 | 67,9 | 276,7 | 15,2 | 63,2 | 5,7 | ----------+---------+----------+--------+----------+--------+--------+----------+----------+--------+--------+----------| вересень |18108,0 | 5,7 |74,9 | 7,4 | 7,4 | 18,4 | 67,9 | 276,7 | 15,2 | 63,2 | 5,7 | ----------+---------+----------+--------+----------+--------+--------+----------+----------+--------+--------+----------| жовтень |18108,0 | 5,7 |74,9 | 7,3 | 7,3 | 18,3 | 67,8 | 276,7 | 15,2 | 63,2 | 5,7 | ----------+---------+----------+--------+----------+--------+--------+----------+----------+--------+--------+----------| листопад |18108,0 | 5,7 |74,8 | 7,3 | 7,3 | 18,3 | 67,8 | 276,7 | 15,2 | 63,2 | 5,7 | ----------+---------+----------+--------+----------+--------+--------+----------+----------+--------+--------+----------| грудень |18108,0 | 5,6 |74,8 | 7,3 | 7,3 | 18,3 | 67,8 | 276,6 | 15,1 | 63,1 | 5,6 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: