open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
16.05.2006 N 227

ІНФОРМАЦІЯ

про схвалення рішень директорів

департаментів Державної комісії

з регулювання ринків фінансових

послуг України

------------------------------------------------------------------ Зміст розпорядження | Номер | | розпорядження | | Комісії від | | 16.05.2006 р. | ----------------------------------------------------------------| Департамент страхового нагляду | ----------------------------------------------------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5749 | страхового нагляду від 10.05.2006 N 259-л про | | видачу Закритому акціонерному товариству | | "ФортІст" (ідентифікаційний код 31446152; | | місцезнаходження: | | м. Донецьк, вул. Челюскінців, 161, кв. 4) | | безстрокової ліцензії | | на провадження страхової діяльності, а саме | | такого виду страхування: у формі | | добровільного: | | - страхування кредитів (у тому | | числі відповідальності позичальника за | | непогашення кредиту). | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5750 | страхового нагляду від 10.05.2006 N 260-л про | | видачу Закритому акціонерному товариству | | "Страхова компанія "ЛІДЕР" (ідентифікаційний | | код 31927008; місцезнаходження: м. Київ, | | вул. Дегтярівська, 21, літера Г) безстрокової | | ліцензії на провадження страхової діяльності, | | а саме такого виду страхування: у формі | | добровільного страхування: | | - страхування здоров'я на випадок хвороби. | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5751 | страхового нагляду від 10.05.2006 N 261-л про | | видачу Закритому акціонерному товариству | | "Страхова компанія "БРОКБІЗНЕССТРАХУВАННЯ" | | (ідентифікаційний код 20344871; | | місцезнаходження: м. Київ, вул. Саксаган- | | ського, 115-а) безстрокової ліцензії | | на провадження страхової діяльності, а саме | | такого виду страхування: у формі | | добровільного: | | - страхування здоров'я на випадок хвороби. | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5752 | страхового нагляду від 06.05.2006 N 256-б щодо| | внесення до державного реєстру страхових та | | перестрахових брокерів інформації про Приватне| | підприємство "ЧЕК-КАПІТАЛ" (ідентифікаційний | | код 33573389; місцезнаходження: 54018, | | м. Миколаїв, вул. О.Кошового, 5, кв. 25). | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5753 | страхового нагляду від 06.05.2006 N 257-б щодо| | внесення до державного реєстру страхових та | | перестрахових брокерів інформації про | | Товариство з обмеженою відповідальністю | | "СТРАХОВИЙ БРОКЕР "ГРАНД ІНШУР" | | (ідентифікаційний код 33507960; | | місцезнаходження: 65045, м. Одеса, | | вул. Базарна, буд. 63). | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5754 | страхового нагляду від 10.05.2006 N 263-б про | | виключення з державного реєстру страхових та | | перестрахових брокерів Представництва | | "ІНТЕРНЕШНЛ РЕІНШУРЕНС ТРАСТ КОРПОРЕЙШН" | | (ідентифікаційний код 25981967; | | місцезнаходження: м. Харків, вул. Коломенська,| | 3) згідно з поданою заявою. | | ----------------------------------------------------------------| Департамент нагляду за кредитними установами | ----------------------------------------------------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5755 | нагляду за кредитними установами від | | 06.05.2006 N 3077-Л про видачу ліцензії на | | провадження діяльності по залученню внесків | | (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні| | рахунки кредитній спілці "Порада" (71500, | | Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Курчатова,| | б. 23, кв. 62, код за ЄДРПОУ 33697679). | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5756 | нагляду за кредитними установами від | | 06.05.2006 N 3078-Л про видачу ліцензії на | | провадження діяльності по залученню внесків | | (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні| | рахунки кредитній спілці "Перша Дніпровська" | | (50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, | | вул. Добролюбова, б. 4, кв. 78, код за ЄДРПОУ | | 33873190). | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5757 | нагляду за кредитними установами від | | 06.05.2006 року N 3076-Л про поновлення дії | | ліцензії на провадження діяльності по | | залученню внесків (вкладів) членів кредитної | | спілки на депозитні рахунки кредитній спілці | | "Добробут Полтавщини" (код за ЄДРПОУ - | | 26435244, адреса: м. Полтава, вул. Зигіна, 29,| | к. 104) в зв'язку з усуненням порушень, що | | були підставою для тимчасового зупинення дії | | ліцензії. | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5758 | нагляду за кредитними установами від | | 06.05.2006 N 3072-Л про тимчасове зупинення | | дії ліцензії на провадження діяльності по | | залученню внесків (вкладів) членів кредитної | | спілки на депозитні рахунки кредитній спілці | | "Перспектива" (код за ЄДРПОУ 26258055, адреса:| | 84404, Донецька обл., м. Красний Лиман, | | вул. Кірова, 25) у зв'язку з неусуненням | | порушень, що стали підставою для попереднього | | застосування заходів впливу. | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5759 | нагляду за кредитними установами від | | 06.05.2006 N 3074-Л про тимчасове зупинення | | дії ліцензії на провадження діяльності по | | залученню внесків (вкладів) членів кредитної | | спілки на депозитні рахунки кредитній спілці | | "Обереги" (код за ЄДРПОУ 26536258, адреса: | | м. Черкаси, вул. Хрещатик, 198) у зв'язку з | | неусуненням порушень, що стали підставою для | | попереднього застосування заходів впливу. | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5760 | нагляду за кредитними установами від | | 06.05.2006 N 3075-Л про тимчасове зупинення | | дії ліцензії на провадження діяльності по | | залученню внесків (вкладів) членів кредитної | | спілки на депозитні рахунки кредитній спілці | | "Міжрегіональна кредитна спілка" (код за | | ЄДРПОУ 26443829, адреса: 86157, Донецька обл.,| | м. Макіївка, вул. Шевченка, 23) у зв'язку з | | невиконанням вимог Ліцензійних умов | | провадження діяльності кредитних спілок з | | надання фінансових послуг, затверджених | | розпорядженням Держфінпослуг від 02.12.2003 | | N 146 ( z1225-03 ), зареєстрованим у | | Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за | | N 1225/8546 (зі змінами та доповненнями), та | | неусуненням порушень, що стали підставою для | | попереднього застосування заходів впливу. | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5761 | нагляду за кредитними установами від | | 04.05.2006 N 3054-Л про анулювання ліцензії на| | провадження діяльності по залученню внесків | | (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні| | рахунки кредитній спілці "Георгій" (код за | | ЄДРПОУ 26424967, адреса: м. Черкаси, вул. Ла- | | зарєва, 6, к. 410) у зв'язку з неусуненням | | порушень, що стали підставою для тимчасового | | зупинення дії ліцензії. | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5762 | нагляду за кредитними установами від | | 06.05.2006 N 3073-Л про анулювання ліцензії на| | провадження діяльності по залученню внесків | | (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні| | рахунки кредитній спілці військовослужбовців | | Вінницької області (код за ЄДРПОУ 26336542, | | адреса: м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, | | 31) у зв'язку з неусуненням порушень, що стали| | підставою для тимчасового зупинення дії | | ліцензії. | | ----------------------------------------------------------------| Департамент нагляду за фінансовими компаніями | ----------------------------------------------------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5763 | нагляду за фінансовими компаніями від | | 10.05.2006 N 626-ю про взяття на облік | | юридичної особи Товариства з обмеженою | | відповідальністю "ЛД-Лізинг" | | (місцезнаходження: м. Київ, вул. М.Грушев- | | ського, буд. 28/2, н. п. N 43; код за | | ЄДРПОУ: 33831779) як такої, що може | | здійснювати фінансову послугу з фінансового | | лізингу. | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5764 | нагляду за фінансовими компаніями від | | 10.05.2006 N 627-ю про взяття на облік | | юридичної особи Товариства з обмеженою | | відповідальністю "Фірма "Дельта" | | (місцезнаходження: м. Київ, вул. Горького, 14 | | літера "Б"; код за ЄДРПОУ: 16280562) як такої,| | що може здійснювати фінансову послугу з | | фінансового лізингу. | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5765 | нагляду за фінансовими компаніями від | | 10.05.2006 N 635-ю про взяття на облік | | юридичної особи Товариства з обмеженою | | відповідальністю "Лізинг-Технологія" | | (місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, | | вул. Набережна Перемоги, 32; код за ЄДРПОУ: | | 34230581) як такої, що може здійснювати | | фінансову послугу з фінансового лізингу. | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5766 | нагляду за фінансовими компаніями від | | 10.05.2006 N 640 щодо внесення до Державного | | реєстру фінансових установ інформації про | | фінансову компанію Товариство з обмеженою | | відповідальністю "Фінансова компанія | | "С-Інвестбуд" (місцезнаходження: м. Харків, | | вул. Космічна, буд. 21, к. 911; код за ЄДРПОУ:| | 34015774) як такої, що планує надавати такі | | фінансові послуги: | | - залучення фінансових активів юридичних | | осіб із зобов'язанням щодо | | наступного їх повернення; | | - залучення коштів фізичних | | осіб - установників управління майном | | для фінансування об'єктів будівництва та/або | | здійснення операцій з нерухомістю. | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5767 | нагляду за фінансовими компаніями від | | 10.05.2006 N 633-ЛД про виключення з | | Державного реєстру фінансових установ та | | анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової| | установи Повного товариства "Геліос" | | (місцезнаходження: м. Київ, вул. Будівель- | | ників, 32/2; код ЄДРПОУ: 24920343; | | реєстраційний номер: 15101338) від 16.12.2004 | | серія ЛД N 223 у зв'язку з припиненням надання| | фінансових послуг. | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5769 | нагляду за фінансовими компаніями від | | 10.05.2006 N 634-ю про виключення запису з | | Переліку юридичних осіб, які мають право | | надавати фінансові послуги та перебувають на | | обліку в Держфінпослуг, юридичної особи | | Товариства з обмеженою відповідальністю | | "Меценат" (місцезнаходження: | | м. Львів, вул. Чукаріна, | | 24/1; код за ЄДРПОУ: 23270529) як | | такої, що може здійснювати фінансову послугу з| | надання поруки фінансовими активами. | | -----------------------------------------------------------------
Протокол засідання Комісії

від 16 травня 2006 р. N 227

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: