open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ДНІПРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
Н А К А З
19.04.2004 N 227

Про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних

ситуацій техногенного та природного

характеру Дніпровської регіональної митниці

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 14.06.2002
N 843 ( 843-2002-п ) "Про затвердження Загального положення про
спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру і Загального положення про
спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового
рівня", розпорядження Голови обласної державної адміністрації від
19.02.2004 N 61-р-04 "Про спеціальну комісію з ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
регіонального рівня" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про спеціальну комісію з ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
Дніпровської регіональної митниці (далі - Положення), що
додається.
2. Установити, що персональний склад комісії затверджується
окремим наказом Дніпровської регіональної митниці з урахуванням
рівня надзвичайної ситуації.
3. Начальнику загального відділу Морозовій В.В. довести цей
наказ до відома начальників структурних підрозділів регіональної
митниці. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник регіональної митниці Ю.П.Соловков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Дніпровської

регіональної митниці

19.04.2004 N 227

ПОЛОЖЕННЯ

про спеціальну комісію з ліквідації

надзвичайних ситуацій техногенного та

природного характеру Дніпровської регіональної митниці

1. Спеціальна комісія з ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру Дніпровської регіональної
митниці (далі - Комісія) є координаційним органом, який
утворюється рішенням начальника Дніпровської регіональної митниці
і діє у разі виникнення надзвичайної ситуації об'єктового рівня.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими
нормативно-правовими актами.
3. Основними завданнями комісії є: організація виконання плану заходів щодо ліквідації
надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру; формування плану заходів щодо захисту особового складу
регіональної митниці від наслідків надзвичайної ситуації; безпосередня організація та координація діяльності
структурних підрозділів регіональної митниці, пов'язаної з
виконанням плану заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації; забезпечення життєдіяльності постраждалого особового складу.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: координує діяльність структурних підрозділів, пов'язану з
виконанням комплексу робіт з ліквідації надзвичайної ситуації,
забезпечення життєдіяльності особового складу; визначає першочергові заходи для проведення рятувальних та
інших невідкладних робіт; організовує роботу щодо ліквідації надзвичайної ситуації та
визначає комплекс заходів для ліквідації її наслідків; залучає до проведення робіт з ліквідації надзвичайної
ситуації відповідні невоєнізовані формування ЦО регіональної
митниці; вносить до відповідного місцевого органу виконавчої влади та
органу місцевого самоврядування пропозиції стосовно виділення
додаткових коштів для здійснення першочергових заходів щодо
ліквідації надзвичайної ситуації; вивчає ситуацію, що склалася, готує інформацію голові
Держмитслужби, МНС України, керівництву облдержадміністрації про
вжиття заходів реагування на надзвичайну ситуацію, причини її
виникнення, хід рятувальних робіт; організовує роботу, пов'язану з визначенням розміру збитків
унаслідок надзвичайної ситуації, та затверджує відповідні акти; організовує інформування особового складу про стан справ,
наслідки та прогноз розвитку надзвичайної ситуації, хід ліквідації
та правила поведінки; організовує проведення моніторингу стану довкілля та
території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації; здійснює прогноз розвитку надзвичайної ситуації; вносить керівництву регіональної митниці пропозиції про
заохочення осіб, які брали участь у розробленні та здійсненні
заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації і
проведенні рятівних робіт; організує надання допомоги потерпілим та сім'ям загиблих
унаслідок надзвичайної ситуації; виконує інші необхідні функції з ліквідації надзвичайної
ситуації у межах своїх повноважень.
5. Комісія має право: залучати у разі потреби в установленому законодавством
порядку до роботи комісії працівників структурних підрозділів
регіональної митниці; давати структурним підрозділам регіональної митниці
відповідні доручення з питань, що належать до її компетенції; утворювати в разі потреби для опрацювання окремих питань, що
належать до її компетенції, робочі групи із залученням до них
відповідних спеціалістів регіональної митниці за погодженням з
керівниками структурних підрозділів;
6. Роботою комісії керує її голова ( заступник начальника
регіональної митниці), а в разі відсутності голови - його перший
заступник або заступник. Голова комісії, його заступники та персональний склад комісії
затверджується наказом регіональної митниці.
7. Періодичність, термін та місце проведення засідань комісії
визначається її головою. Рішення комісії приймається відкритим
голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів і
оформляється протоколом, що підписується головою комісії. Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є
обов'язковими для виконання структурними підрозділами регіональної
митниці.
8. За членами комісії на час виконання покладених на них
обов'язків зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
9. Транспортне обслуговування, організація побутового
обслуговування членів комісії здійснюється
господарсько-експлуатаційним відділом регіональної митниці.
10. Члени комісії на період проведення робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації забезпечуються у разі потреби
радіозв'язком, спецодягом та засобами індивідуального захисту за
рахунок бюджету регіональної митниці.
Начальник сектора РС та МР А.К.Чернецький
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: