open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 227 від 04.11.99

м.Київ
vd991104 vn227

Про хід проведення анкетування професійних учасників

фондового ринку та впровадження заходів щодо

запобігання втрати інформації в комп'ютерних

системах при переході на 2000 рік

З метою усунення можливих негативних наслідків комп'ютерної
кризи 2000 року, яка може виникнути в комп'ютерних системах
професійних учасників ринку цінних паперів України, на виконання
п.5 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 16.07.99 N 151 ( vr151312-99 ) "Про проведення анкетування з
метою запобігання та усунення можливих негативних наслідків
комп'ютерної кризи 2000 року на ринку цінних паперів" та
розглянувши рішення Галузевої комісії з питань запобігання та
усунення можливих негативних наслідків комп'ютерної кризи 2000
року від 30 вересня 1999 року й матеріали про хід анкетування,
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Попередні результати проведення анкетування професійних
учасників фондового ринку з Проблеми 2000 року взяти до відома. 2. Професійним учасникам фондового ринку: реєстраторам,
депозитаріям, зберігачам, інвестиційним фондам і компаніям,
організаторам торгівлі, саморегулівним організаціям та акціонерним
товариствам, які ведуть власний реєстр, з метою запобігання втрати
інформації при переході на 2000 рік не пізніше 30 грудня 1999 року
створити резервні копії баз даних з останніми записами інформації,
а також копії прикладного програмного забезпечення, а також ужити
заходи щодо розв'язання Проблеми 2000 року. 3. Професійним учасникам фондового ринку, які здійснили
зазначені заходи, надіслати заповнені листи-підтвердження та
подати їх копії в саморегулівні організації до 15 грудня 1999
року: реєстраторам - до емітентів, реєстри яких вони ведуть; депозитаріям, зберігачам, інвестиційним компаніям,
інвестиційним фондам - своїм клієнтам. Організаторам торгівлі цінними паперами, які використовують
електронну торговельно-інформаційну мережу (ЕТІМ) надіслати
заповнені листи-підтвердження до користувачів ЕТІМ до 25 грудня
1999 року. Форма листа-підтвердження додається (додаток). 4. Саморегулівним організаціям та організаторам торгівлі
цінними паперами забезпечити виконання цього рішення та подати до
Комісії узагальнений перелік отриманих копій листів-підтверджень
до 20 грудня 1999 року. 5. Територіальним управлінням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку забезпечити доведення рішення до
керівників акціонерних товариств, які ведуть власний реєстр, та
проконтролювати його виконання. 6. Прес-центру забезпечити опублікування рішення в
установленому порядку. 7. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії
Бірюка С.О.
Голова Комісії О.Мозговий
Протокол засідання Державної

комісії з цінних паперів та

фондового ринку 26.10.99 N 59
Додаток

до рішення Державної комісії з

цінних паперів та фондового

ринку від 04.11.99 N 227
Клієнтам, акціонерам, учасникам
Лист-підтвердження
Цим листом організація ______________________________, що здійснює

назва організації вою діяльність _________________ відповідно до ліцензії (дозволу)

напрямок діяльності ______________, виданої від "___"________________ 199_ р.

(крім інвестиційних фондів) Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або її
територіальним управлінням підтверджує виконання комплексу заходів що унеможливлюють
збої, пов'язані з переходом на 2000 рік (комп'ютерна Проблема 2000
року), в комп'ютерних системах автоматизованого обліку прав
власників цінних паперів та обробки інформації щодо обігу цінних
паперів. Станом на ____________________ комп'ютерна система до роботи
в 2000 році готова.
Керівник

М.П.

Затверджено

рішенням Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку від 04.11.99 N 227
Надруковано: "Українська Інвестиційна Газета",

N 47 (217), 30.11.99 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: