open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.04.2004 N 226

Про організацію виконання Указу Президента України

від 14.04.2004 N 434/2004 щодо вжиття невідкладних

заходів з удосконалення особистого прийому громадян

З метою поліпшення умов реалізації конституційного права
громадян на особисте звернення до органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих
органів, удосконалення організації розгляду порушених у таких
зверненнях питань та керуючись Конституцією України ( 254к/96-ВР )
та статтями 23 і 28 Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ) Президент України Указом від 14 квітня 2004 року
N 434 ( 434/2004 ) "Про невідкладні заходи з удосконалення
організації прийому громадян органами державної влади, органами
місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих
органів": визначив, що рівень виконання керівниками органів державної
влади та органів місцевого самоврядування Закону України "Про
звернення громадян" ( 393/96-ВР ) та Указу Президента України від
13 серпня 2002 року N 700 ( 700/2002 ) "Про додаткові заходи щодо
забезпечення реалізації громадянами конституційного права на
звернення" в частині належної організації особистого прийому
громадян, всебічного, об'єктивного і справедливого вирішення
порушених ними питань не відповідає сучасним вимогам; установив, що керівники центральних і місцевих органів
виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого
самоврядування несуть персональну відповідальність за належне
вирішення в межах своїх повноважень питань, порушених в
адресованих їм зверненнях громадян, а також за вжиття ефективних
заходів щодо запобігання виникненню підстав для обґрунтування
повторних звернень та звернень до органів вищого рівня. Водночас Президент України зобов'язав керівників центральних
і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування вжити невідкладних заходів до вдосконалення
відповідно до вимог законодавства організації особистого прийому
громадян, при цьому забезпечивши: належну взаємодію органів державної влади та органів
місцевого самоврядування з метою оперативного і всебічного
вирішення в межах наданих їм повноважень та інших вимог
законодавства питань, з якими звертаються до них громадяни на
особистому прийомі, створення з використанням сучасної
комп'ютерної техніки єдиної системи обліку звернень громадян і
контролю за вирішенням порушених у них питань; особистий розгляд звернень та першочерговий прийом Героїв
України, Героїв Радянського Союзу Героїв Соціалістичної Праці,
інвалідів Великої Вітчизняної війни посадовими особами,
визначеними законом; особливу увагу до розгляду звернень ветеранів війни та праці,
інвалідів, непрацездатних осіб та осіб, які постраждали внаслідок
аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних сімей, одиноких
матерів, інших осіб, які потребують соціального захисту та
підтримки. Враховуючи вищевикладене та з метою підвищення рівня
виконавської дисципліни та персональної відповідальності посадових
осіб міністерства за безумовне виконання вимог Указу Президента
України від 14 квітня 2004 року N 434 ( 434/2004 ) "Про
невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян
органами державної влади, органами місцевого самоврядування та
посадовими і службовими особами цих органів" Н А К А З У Ю:
1. Першим заступникам, заступникам міністра:
1.1. Забезпечити: 1.1.1. Неухильне виконання вимог Указу Президента України від
14 квітня 2004 року ( 434/2004 ) "Про невідкладні заходи з
удосконалення організації прийому громадян органами державної
влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і
службовими особами цих органів". 1.1.2. Належну організацію особистого прийому громадян у
міністерстві. 1.1.3. Особистий розгляд звернень і першочерговий прийом
Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної
Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни посадовими особами,
визначеними законом.
1.2. Звернути особливу увагу на розгляд звернень ветеранів
війни та праці, інвалідів, непрацездатних осіб та осіб, які
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних
сімей, одиноких матерів, інших осіб, які потребують соціального
захисту та підтримки.
1.3. Взяти до відома, що керівники центральних та місцевих
органів виконавчої влади, інших державних органів, органів
місцевого самоврядування несуть персональну відповідальність за
належне вирішення в межах своїх повноважень питань, порушених в
адресованих їм зверненнях громадян, а також за здійснення
ефективних заходів щодо запобігання виникненню підстав для
обґрунтованих повторних звернень та звернень до органів вищого
рівня.
2. Керівникам департаментів, управлінь, відділів та Службі
міністра:
2.1. Забезпечити своєчасне та бездоганне виконання вимог
Указу Президента України від 14 квітня 2004 року N 434
( 434/2004 ) "Про невідкладні заходи з удосконалення організації
прийому громадян органами державної влади, органами місцевого
самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів".
2.2. Звернути увагу на особисту персональну відповідальність
за належну організацію роботи із зверненнями громадян, їх
особистий прийом та вжиття дійових заходів до виявлення причин, що
сприяють виникненню підстав для повторного звернення громадянина.
У разі виявлення цих фактів порушень вживати рішучих дій до
притягнення відповідальних осіб до встановленої законодавством
відповідальності.
2.3. Особисто контролювати своєчасний і належний розгляд
звернень та першочерговий прийом Героїв України, Героїв
Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої
Вітчизняної війни посадовими особами, визначеними законом.
2.4. Уважно та ретельно здійснювати розгляд звернень
ветеранів війни та праці, інвалідів, непрацездатних осіб та осіб,
які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС,
багатодітних сімей, одиноких матерів, інших осіб, які потребують
соціального захисту та підтримки.
2.5. Посилити вимогливість до підлеглих працівників щодо
забезпечення своєчасного та обґрунтованого розгляду звернень
громадян, оперативного вирішення порушених у них питань,
задоволення законних вимог заявників, реального поновлення
порушених конституційних прав та запобігання у подальшому таких
порушень.
3. Управлінню документального забезпечення і контролю
Адміністративно-господарського департаменту (Прокопенко І.О.)
щотижня на апаратній нараді доповідати про стан розгляду звернень
громадян у структурних підрозділах міністерства.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Лушкіна В.А.
Міністр С.Тулуб

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: