open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
14.04.2006 N 226

Про реорганізацію державних підприємств

"Спеціалізована медична частина N 1-5"

МОЗ України

У зв'язку з передачею зі сфери управління Міністерства палива
та енергетики України (далі - Мінпаливенерго) до сфери управління
Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ) державних
підприємств "Спеціалізована медична частина N 1-5", з метою
приведення організаційно-правової форми спеціалізованих медичних
частин у відповідність до номенклатури закладів та установ МОЗ
України, затвердженої наказом МОЗ України від 28 жовтня 2002 року
N 385 ( z0892-02 ) "Про затвердження переліків закладів охорони
здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших
спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони
здоров'я", Н А К А З У Ю:
1. Реорганізувати державні підприємства "Спеціалізована
медична частина N 1-5" МОЗ України (далі - СМЧ) шляхом
перетворення їх у державні заклади "Спеціалізована
медико-санітарна частина N 1-5" МОЗ України (далі СМСЧ) (згідно з
додатком).
2. Визнати державні заклади "СМСЧ N 1-5" правонаступниками
майнових прав та обов'язків державних підприємств "СМЧ N 1-5".
3. Затвердити статути зазначених СМСЧ МОЗ України, що
додаються.
4. Продовжити дію трудового договору з виконуючими обов'язки
начальників - головних лікарів СМСЧ МОЗ України згідно зі ст. 36
КЗпП України ( 322-08 ): СМСЧ N 1 Кульпіною Л.А. СМСЧ N 2 Стахорською О.В. СМСЧ N 3 Лепехою В.Б. СМСЧ N 4 Дядинчуком В.А. СМСЧ N 5 Шиленком В.М.
5. Виконуючим обов'язки начальників - головним лікарям СМСЧ
N 1-5 забезпечити:
5.1. У встановленому порядку опублікування в офіційному
друкованому виданні органу державної влади чи органу місцевого
самоврядування за місцезнаходженням юридичної особи відповідних
повідомлень про реорганізацію та про порядок і термін заявлення
вимог кредиторів.
5.2. У встановленому законодавством України порядку подання
органам державної реєстрації затверджені МОЗ України статути СМСЧ
N 1-5 та інші необхідні для державної реєстрації документи.
5.3. Дотримання норм чинного законодавства України під час
проведення реорганізації, зокрема соціально-правових гарантій
працівникам.
5.4. Повідомлення відповідних державних органів про
реорганізацію державних підприємств протягом 3 днів з моменту
державної реєстрації.
5.5. Надання МОЗ України нотаріально завірених копій статутів
СМСЧ N 1-5, свідоцтв про державну реєстрацію та довідок про
включення до Єдиного державного реєстру (ЄДРПОУ).
6. Директору Департаменту економіки, фінансів та майнових
відносин (Карамушці Л.І):
6.1. Внести відповідні зміни до кошторису МОЗ на 2006 рік.
6.2. Передбачити видатки на 2007 рік на утримання зазначених
СМСЧ.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Гайдаєва Ю.О.
Міністр Ю.В.Поляченко

Додаток

до наказу МОЗ України

14.04.2006 N 226

ПЕРЕЛІК

державних підприємств "Спеціалізована

медична частина N 1, 2, 3, 4, 5" МОЗ України

які реорганізуються у державні заклади

"Спеціалізована медико-санітарна частина

N 1, 2, 3, 4, 5" МОЗ України

Запорізька область
Державне підприємство "Спеціалізована медична частина" N 1,

ідентифікаційний код 34247637

(м. Енергодар, пр. Будівельників, 33, 71500)
Миколаївська область
Державне підприємство "Спеціалізована медична частина" N 2,

ідентифікаційний код 33850812

(м. Южноукраїнськ, вул. Миру, 3, 55001)
Рівненська область
Державне підприємство "Спеціалізована медична частина" N 3,

ідентифікаційний код 33992414

(м. Кузнецовськ, вул. Енергетиків, 23, 34400)
Хмельницька область
Державне підприємство "Спеціалізована медична частина" N 4,

ідентифікаційний код 33977967

(м. Нетішин, а/с 221, 30100)
Київська область
Державне підприємство "Спеціалізована медична частина" N 5

ідентифікаційний код 33949175

(м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7, 07100)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

14.04.2006 N 226

Міністр охорони

здоров'я України _____________ Ю. Поляченко

СТАТУТ

Державного закладу "Спеціалізована

медико-санітарна частина N 1"

Код ЕДРПОУ ____________

Державний заклад "Спеціалізована медико-санітарна частина
N 1" (надалі Заклад), заснований на державній власності згідно з
наказом Мінпаливенерго України від 01.11.2005 N 558
( v0558558-05 ) "Про реорганізацію ДП "НАЕК "Енергоатом" та
спільного наказу Міністерства охорони здоров'я та Міністерства
палива та енергетики України N 567/549 ( v0567282-05 ) від
27.10.2005 р. "Про передачу цілісних майнових комплексів
відокремлених підрозділів спеціалізованих медичних частин
NN 1, 2, 3, 4, 5 ДП НАЕК "Енергоатом" до сфери управління
Міністерства охорони здоров'я України" і належить до сфери
управління Міністерства охорони здоров'я України (надалі - Орган
управління майном).
1. Найменування та місцезнаходження Закладу
1.1. Найменування Закладу: - українською мовою: Державний заклад "Спеціалізована
медико-санітарна частина N 1" скорочено: ДЗ "СМСЧ N 1" - російською мовою: Государственное учреждение
"Специализированная медико-санитарная часть N 1" скорочено: ГУ "СМСЧ N 1".
1.2. Місцезнаходження Закладу: 71500, Україна, Запорізька обл, м. Енергодар,
вул. Будівельників, 33.
2. Мета і предмет діяльності
2.1. Заклад створене з метою медичного забезпечення
працівників атомної енергетики та промисловості, населення
м. Енергодар, як частина єдиної системи радіаційної безпеки та
захисту на об'єктах ядерно-паливного циклу.
2.2. Предметом діяльності Заклад є: 2.2.1. Моніторинг стану здоров'я працівників галузі, їх
радіаційного захисту на ядерних об'єктах; здійснення вибору
працівників для ядерних об'єктів; здійснення заходів щодо
профілактики радіаційного впливу, інших продуктів виробничої
діяльності. 2.2.2. Надання кваліфікованої спеціалізованої медичної
допомоги населенню міста в умовах поліклініки, лікарні та медичне
супроводження працівників підприємства атомної енергетики та
промисловості, підприємств, установ та організацій
міста Енергодара. 2.2.3. Щорічне медичне обстеження (диспансеризація) жителів
м. Енергодара. 2.2.4. Проведення обов'язкових попередніх і періодичних
медичних оглядів працівників, умови праці яких пов'язані з
можливим виникненням професійних захворювань. 2.2.5. Проведення передзмінних медичних оглядів персоналу,
дії якого пов'язані з виконанням роботи підвищеного ризику,
виникненням аварійних ситуацій на окремих ділянках виробництва
відповідно до встановленого чинним законодавством переліку посад
та професій; 2.2.6. Проведення цільових медичних оглядів для активного
виявлення хворих на туберкульоз на ранніх стадіях, злоякісних
новоутворень, дерматовенерологічних, інфекційних та інших
захворювань. 2.2.7. Впровадження в практику роботи нових передових форм
медичного обслуговування, сучасних методів діагностики,
профілактики та лікування, а також наукової організації праці. 2.2.8. Систематичне вивчення і попередження захворюваності з
тимчасової втрати працездатності, виробничого травматизму,
загальної, інфекційної і професійної захворюваності, інвалідності
та смертності, а також проведення разом з підприємствами та
організаціями заходів щодо їх профілактики та зниження. 2.2.9. Експертиза тимчасової та стійкої непрацездатності,
розроблення комплексних заходів з реабілітації хворих та
інвалідів, їх своєчасне переведення з шкідливих та несприятливих
умов праці, раціональне працевлаштування. 2.2.10. Розвиток та удосконалення спеціалізованих видів
медичної допомоги, швидкої, невідкладної, реанімаційної та
інтенсивної терапії. 2.2.11. Організація та впровадження роботи за принципом
страхової медицини. 2.2.12. Виконання спільно зі штабом Цивільної оборони об'єкта
та міста заходів щодо забезпечення готовності медичної служби до
виконання покладених на неї завдань в умовах застосування факторів
масового ураження, можливої виробничої аварії або спалаху масових
інфекційних захворювань. 2.2.13. Визначення пріоритетних заходів у профілактиці
захворювань, а також в охороні здоров'я населення від шкідливого
впливу на нього навколишнього природного середовища. 2.2.14. Визначення, оцінка і прогнозування показників
здоров'я населення залежно від стану середовища життєдіяльності
людини; встановлення факторів навколишнього природного середовища,
що шкідливо впливають на здоров'я людей. 2.2.15. Заклад має право: - здійснювати оптову та роздрібну реалізацію лікарських
засобів, медичну практику; - здійснювати переробку, реалізацію і зберігання донорської
крові, її компонентів; - здійснювати діяльність, пов'язану з придбанням,
виготовленням з них препаратів, перевезенням, зберіганням,
відпуском, використанням та знищенням визнаних непридатними для
подальшого використання наркотичних засобів, психотропних речовин
та прекурсорів, включених до таблиць II, III і IV Переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів ( z0104-96 ), що підлягають спеціальному контролю
відповідно до Закону України від 15.02.95 N 60/95-ВР ( 60/95-ВР )
"Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів і прекурсорів" та інших нормативно-правових актів з цього
приводу; - надавати госпрозрахункові платні медичні та інші послуги
населенню, підприємствам, установам та організаціям незалежно від
форм власності та відповідно до чинного законодавства. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються
після її одержання. Заклад може здійснювати інші види діяльності, якщо вони не
суперечать меті його діяльності. При здійсненні всіх видів
діяльності Заклад забезпечує дотримання законодавства України про
надра та про охорону навколишнього природного середовища.
3. Юридичний статус Закладу
3.1. Заклад є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної
особи Заклад набуває з дня його державної реєстрації.
3.2. Заклад здійснює свою діяльність на основі і відповідно
до чинного законодавства України, Галузевої угоди, колективного
договору та цього статуту, рішень Органу управління майном та
внутрішніх нормативних документів Закладу.
3.3. Участь Закладу в асоціаціях, корпораціях, концернах та
інших об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не
суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним
актам України. Створення будь-яких спільних підприємств за участю Закладу
здійснюється Фондом державного майна України за погодженням з
Органом управління майном.
3.4. Заклад веде самостійний баланс, має поточний та вкладні
(депозитні) рахунки в установах банків, печатку зі своїм
найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити.
3.5. Заклад несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в
межах належного йому майна згідно із чинним законодавством.
3.6. Заклад не несе відповідальності за зобов'язання держави
та Органу управління майном, а Орган управління майном не
відповідає за зобов'язаннями Закладу.
3.7. Заклад має право укладати угоди у порядку, встановленому
чинним законодавством, набувати майнові та особисті немайнові
права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем і третьою
особою в господарських судах, та судах загальної юрисдикції.
4. Майно Закладу
4.1. Майно Закладу становлять основні фонди, інші необоротні
та оборотні активи, а також інші цінності, вартість яких
відображається у самостійному балансі Закладу.
4.2. Майно Закладу є державною власністю і закріплюється за
ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Заклад володіє,
користується та розпоряджається зазначеним майном на умовах,
встановлених цим Статутом, вчиняючи щодо нього будь - які дії, що
не суперечать чинному законодавству.
4.3. Джерелами формування майна Закладу є: - майно, передане йому органами державного управління; - доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт
і надання послуг, а також від інших видів фінансово-господарської
діяльності; - безоплатні або благодійні внески, пожертвування
організацій, підприємств, громадян; - доходи від цінних паперів; - капітальні вкладення і дотації з бюджетів; - кредити банків та інших кредиторів; - майно, придбане у інших суб'єктів господарювання,
організацій та громадян у встановленому законодавством порядку; - інші джерела не заборонені законодавством України.
4.4. Заклад здійснює відчуження засобів виробництва, що є
державною власністю та закріплене за ним, за погодженням з Органом
управління майном у порядку, встановленому чинним законодавством
України. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти,
спрямовуються виключно на інвестиції Закладу і є державною
власністю.
4.5. Передача в оренду організаціям, підприємствам,
установам, а також громадянам устаткування, транспортних засобів,
інвентарю та інших матеріальних цінностей, що належать Закладу, а
також списання їх з балансу, здійснюється відповідно до чинного
законодавства за погодженням з Органом управління майном. Відчуження об'єктів соціально-культурного призначення
(санаторії-профілакторії, бази відпочинку, дитячі оздоровчі
заклади), збудованих за рахунок коштів Закладу, без згоди Органу
управління майном та трудового колективу (профспілки) Закладу, не
допускається.
4.5. Заклад має право за погодженням з Органом управління
майном передавати в заставу відповідно до чинного законодавства
юридичним і фізичним особам майно та інші матеріальні цінності,
які йому належать.
4.6. Заклад здійснює володіння, користування землею і іншими
природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та
чинного законодавства.
4.9. Збитки, завдані Заклад в результаті порушення його
майнових прав юридичними і фізичними особами, державними органами,
відшкодовуються Закладу згідно з чинним законодавством України.
5. права та обов'язки Закладу
5.1. Права Закладу. 5.1.1. Заклад самостійно планує свою діяльність, визначає
стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно основних
напрямків діяльності, мети та завдань, концепції охорони здоров'я
в Україні. Заклад самостійно планує необхідність забезпечення
виробничого і соціального розвитку, підвищення доходів. 5.1.2. Заклад реалізує свою продукцію, послуги, залишки
виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов
економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством
України, - за фіксованими державними цінами. У розрахунках з
іноземними партнерами застосовуються контрактні ціни, що
формуються відповідно до умов і цін світового ринку, але не нижче
встановлених державою. 5.1.3. Заклад у встановленому законодавством порядку має
право створювати свої філії, представництва, інші відокремленні та
структурні підрозділи без створення юридичної особи за погодженням
із Органом управління майном. 5.1.4. Заклад користується банківським кредитом на
комерційній договірній основі. Заклад може надавати банку на
договірних засадах право використовувати свої вільні кошти і
встановлювати проценти за їх використання. 5.1.5. Заклад самостійно встановлює черговість і напрями
списання коштів з власних рахунків, яке здійснюється банками за
його дорученням, крім випадків, передбачених законодавством
України.
5.2. Обов'язки Закладу. 5.2.1. При визначенні стратегії фінансово-господарської та
лікувально-профілактичної діяльності, Заклад повинен врахувати
державну концепцію охорони здоров'я та інші договірні
зобов'язання. 5.2.2. Заклад: - забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань,
згідно з чинним законодавством; - здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному
забезпеченню діяльності Закладу відповідно до чинного
законодавства; - здійснює придбання необхідних матеріальних ресурсів у
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності,
а також у фізичних осіб; - створює належні умови для високопродуктивної праці,
забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм
охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування; - забезпечує своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної
плати працівникам Закладу; - здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний
ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових
виробничих потужностей та своєчасне введення в дію придбаного
обладнання; - здійснює заходи щодо вдосконалення організації заробітної
плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості
як в результатах власної праці, так і в загальних підсумках роботи
Закладу, забезпечує своєчасні розрахунки з працівниками Закладу; - виконує норми і вимоги чинного законодавства щодо охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання і
відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки; - відповідно до державних програм, замовлень, договорів
(контрактів) і в установленому законодавством порядку бере участь
у діяльності, пов'язаній з державною таємницею, забезпечує
виконання заходів з мобілізаційної підготовки та збереження
матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.
5.3. У разі порушення Закладом законодавства про охорону
навколишнього природного середовища його діяльність може бути
обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного
законодавства України.
6. Управління Закладом

та самоврядування трудового колективу
6.1. Управління Закладом здійснює його керівник.
6.2. Наймання керівника здійснюється Органом управління
майном шляхом укладення з ним контракту.
6.3. Керівник Закладу самостійно вирішує питання діяльності
Закладу за винятком тих, що за чинним законодавством та Статутом
віднесені до компетенції Органу управління майном та інших органів
управління Закладу. Керівник Закладу: - несе повну відповідальність за стан та діяльність Закладу; - діє без довіреності від імені Закладу, представляє його в
усіх відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; - розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного
законодавства України; - укладає договори, відкриває в установах банків поточний та
інші рахунки, а також видає довіреності; - несе відповідальність за формування та виконання основних
показників діяльності та нераціональне використання коштів; - несе відповідальність за формування та виконання фінансових
планів; - несе відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної
плати, інших встановлених законом виплат працівникам Закладу; - несе відповідальність за використання бюджетних коштів
всупереч їх цільовому призначенню або в обсягах, що перевищують
встановлені межі видатків бюджету, чи пропорційного фінансування
видатків бюджету відповідно до чинного законодавства; - несе відповідальність за стан охорони праці у Закладі; - створює належні умови та здійснює заходи щодо виконання
вимог колективних договорів та галузевої угоди; - здійснює інші повноваження відповідно до чинного
законодавства.
До компетенції Органу управління майном згідно з чинним
законодавством входить: - створення, реорганізація та ліквідація Закладу; - затвердження Статуту Закладу та внесення до нього змін; - погодження рішень про відчуження майна, переданого Закладу. Орган управління майном не має права втручатися в оперативну
та господарську діяльність Закладу.
6.4. Заступники керівника Закладу, спеціалісти та працівники
Закладу призначаються та звільняються з посади керівником Закладу
згідно з чинним законодавством.
6.5. Керівник має право накладати дисциплінарні стягнення на
працівників згідно з чинним законодавством.
6.6. Повноваження трудового колективу Закладу реалізуються
загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи - одну
або кілька профспілкових організацій, які утворюються у єдиний
представницький орган, чи інші уповноважені на представництво
трудовим колективом органи, а у разі відсутності таких органів -
представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим
колективам.
6.7. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються
діяльності Закладу, розробляються та ухвалюються його органами
управління за участю трудового колективу або уповноваженого ним
органу, до якого не може входити керівник Закладу, і
відображуються у колективному договорі. Колективним договором
регулюються також питання охорони праці, виробничі та трудові
відносини трудового колективу з керівництвом Закладу.
6.8. Право укладання колективного договору від імені Органу
управління майном надається керівнику Закладу, з однієї сторони, і
відповідним профспілковим органам або представникам трудящих, що
уповноважені трудовим колективом, з іншої сторони.
7. Господарська та соціальна діяльність Закладу
7.1. Заклад самостійно планує свою діяльність і визначає
перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що
виробляється, роботи, послуги та необхідності забезпечення
виробництва, а також соціального розвитку підприємства, підвищення
доходів. Заклад, здійснюючи господарську та інші види діяльності
має право з власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не
суперечать чинному законодавству України.
7.2. Відносини Закладу з іншими підприємствами, установами та
організаціями і громадянами в усіх сферах господарської
діяльності, здійснюються на підставі договорів.
7.3. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Закладу є прибуток (доход).
7.4. Прибуток Закладу, що залишається після покриття
матеріальних і прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці,
оплати відсотків за кредитами банків, сплати передбачених
законодавством України податків та інших загальнообов'язкових
платежів до бюджету та цільових фондів, залишається у повному його
розпорядженні.
7.5. Джерелом формування фінансових ресурсів Закладу є
прибуток (доход), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від
продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів
трудового колективу, підприємств, установ та організацій, громадян
та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення
та кредити.
7.6. Заклад може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність
згідно з чинним законодавством України.
7.7. Заклад самостійно визначає структуру управління,
встановлює штат працівників. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче
встановленого законодавством України мінімального розміру
заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення
керівника Закладу визначаються контрактом з ним.
7.5. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов
праці, життя, здоров'я, гарантії обов'язкового медичного
страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються
трудовим колективом за участю керівника Закладу, якщо інше не
передбачене чинним законодавством.
7.6. Заклад самостійно встановлює форми, системи, розміри
оплати праці, а також інші види доходів працівників у колективному
договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним
законодавством України.
7.7. Контроль за господарською діяльністю Закладу
здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
7.8. Аудит фінансової діяльності Закладу здійснюється згідно
з чинним законодавством України.
8. Облік і звітність
8.1. Заклад здійснює оперативний та бухгалтерський облік,
веде статистичну і податкову звітність згідно з чинним
законодавством.
8.2. Керівник Закладу несе персональну відповідальність за
додержання порядку ведення і достовірність обліку, статистичної та
податкової звітності.
8.3. Щомісячні фінансові плани та плани перспективного
розвитку Закладу погоджуються з Органом управління майном.
9. Припинення діяльності Закладу
9.1. Діяльність Закладу припиняється шляхом його
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або
ліквідації за рішенням Органу управління майном або господарського
суду згідно із чинним законодавством.
9.2. Припинення діяльності Закладу здійснюється комісією з
припинення (ліквідаційною комісією), яка утворюється згідно з
рішенням Органу управління майном, за погодженням з органом, який
здійснює державну реєстрацію. До складу комісії можуть входити
представники Закладу в особі його органу управління, трудового
колективу (профспілок) та можуть входити представники Органу
управління майном. Порядок і терміни проведення припинення
діяльності Закладу, а також термін для заяви претензій кредиторами
визначаються згідно з чинним законодавством України за рішенням
Органу управління майном. У разі банкрутства Закладу його ліквідація проводиться згідно
із Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" ( 2343-12 ).
9.3. З моменту призначення комісії до неї переходять
повноваження з управління Закладом. Комісія з припинення
(ліквідаційна комісія) діяльності Закладу розміщує у спеціальному
додатку до газети "Урядовий кур'єр" та/або офіційному друкованому
виданні органу державної влади чи органу місцевого самоврядування
за місцезнаходженням Закладу, повідомлення про припинення чи
реорганізацію Закладу та про порядок і строк заявлення кредиторами
вимог до нього. Крім того, письмово повідомляє кожного з
кредиторів. Комісія з припинення (ліквідаційна комісія) діяльності
Закладу складає відповідний баланс (акт) і подає його на
затвердження Органу управління майном.
9.4. У разі припинення діяльності Закладу працівникам, які
звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів
закріплених колективними договорами, Генеральною та галузевою
угодами, чинним законодавством України. Припинення діяльності Закладу вважається завершеним, а Заклад
таким, що припинило своє існування, з моменту внесення запису про
це до державного реєстру.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

14.04.2006 N 226

Міністр охорони

здоров'я України _____________ Ю. Поляченко

СТАТУТ

Державного закладу "Спеціалізована

медико-санітарна частина N 2"

Код ЕДРПОУ ____________

Державний заклад "Спеціалізована медико-санітарна частина
N 2" (надалі Заклад), заснований на державній власності згідно з
наказом Мінпаливенерго України від 01.11.2005 N 558
( v0558558-05 ) "Про реорганізацію ДП "НАЕК "Енергоатом" та
спільного наказу Міністерства охорони здоров'я та Міністерства
палива та енергетики України N 567/549 ( v0567282-05 ) від
27.10.2005 р. "Про передачу цілісних майнових комплексів
відокремлених підрозділів спеціалізованих медичних частин
NN 1, 2, 3, 4, 5 ДП НАЕК "Енергоатом" до сфери управління
Міністерства охорони здоров'я України" і належить до сфери
управління Міністерства охорони здоров'я України (надалі - Орган
управління майном).
1. Найменування та місцезнаходження Закладу
1.1. Найменування Закладу: - українською мовою: Державний заклад "Спеціалізована
медико-санітарна частина N 2" скорочено: ДЗ "СМСЧ N 2" - російською мовою: Государственное учреждение
"Специализированная медико-санитарная часть N 2" скорочено: ГУ "СМСЧ N 2"
1.2. Місцезнаходження Закладу: 55001, Україна, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
вул. Миру, 3.
2. Мета і предмет діяльності
2.1. Заклад створене з метою медичного забезпечення
працівників атомної енергетики та промисловості, населення
м. Южноукраїнська, як частина єдиної системи радіаційної безпеки
та захисту на об'єктах ядерно-паливного циклу.
2.2. Предметом діяльності Заклад є: 2.2.1. Моніторинг стану здоров'я працівників галузі, їх
радіаційного захисту на ядерних об'єктах; здійснення вибору
працівників для ядерних об'єктів; здійснення заходів щодо
профілактики радіаційного впливу, інших продуктів виробничої
діяльності. 2.2.2. Надання кваліфікованої спеціалізованої медичної
допомоги населенню міста в умовах поліклініки, лікарні та медичне
супроводження працівників підприємства атомної енергетики та
промисловості, підприємств, установ та організацій
міста Южноукраїнська. 2.2.3. Щорічне медичне обстеження (диспансеризація) жителів
м. Южноукраїнська. 2.2.4. Проведення обов'язкових попередніх і періодичних
медичних оглядів працівників, умови праці яких пов'язані з
можливим виникненням професійних захворювань. 2.2.5. Проведення передзмінних медичних оглядів персоналу,
дії якого пов'язані з виконанням роботи підвищеного ризику,
виникненням аварійних ситуацій на окремих ділянках виробництва
відповідно до встановленого чинним законодавством переліку посад
та професій; 2.2.6. Проведення цільових медичних оглядів для активного
виявлення хворих на туберкульоз на ранніх стадіях, злоякісних
новоутворень, дерматовенерологічних, інфекційних та інших
захворювань. 2.2.7. Впровадження в практику роботи нових передових форм
медичного обслуговування, сучасних методів діагностики,
профілактики та лікування, а також наукової організації праці. 2.2.8. Систематичне вивчення і попередження захворюваності з
тимчасової втрати працездатності, виробничого травматизму,
загальної, інфекційної і професійної захворюваності, інвалідності
та смертності, а також проведення разом з підприємствами та
організаціями заходів щодо їх профілактики та зниження. 2.2.9. Експертиза тимчасової та стійкої непрацездатності,
розроблення комплексних заходів з реабілітації хворих та
інвалідів, їх своєчасне переведення з шкідливих та несприятливих
умов праці, раціональне працевлаштування. 2.2.10. Розвиток та удосконалення спеціалізованих видів
медичної допомоги, швидкої, невідкладної, реанімаційної та
інтенсивної терапії. 2.2.11. Організація та впровадження роботи за принципом
страхової медицини. 2.2.12. Виконання спільно зі штабом Цивільної оборони об'єкта
та міста заходів щодо забезпечення готовності медичної служби до
виконання покладених на неї завдань в умовах застосування факторів
масового ураження, можливої виробничої аварії або спалаху масових
інфекційних захворювань. 2.2.13. Визначення пріоритетних заходів у профілактиці
захворювань, а також в охороні здоров'я населення від шкідливого
впливу на нього навколишнього природного середовища. 2.2.14. Визначення, оцінка і прогнозування показників
здоров'я населення залежно від стану середовища життєдіяльності
людини; встановлення факторів навколишнього природного середовища,
що шкідливо впливають на здоров'я людей. 2.2.15. Заклад має право: - здійснювати оптову та роздрібну реалізацію лікарських
засобів, медичну практику; - здійснювати переробку, реалізацію і зберігання донорської
крові, її компонентів; - здійснювати діяльність, пов'язану з придбанням,
виготовленням з них препаратів, перевезенням, зберіганням,
відпуском, використанням та знищенням визнаних непридатними для
подальшого використання наркотичних засобів, психотропних речовин
та прекурсорів, включених до таблиць II, III і IV Переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю ( z0104-96 )
відповідно до Закону України від 15.02.95 N 60/95-ВР ( 60/95-ВР )
"Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів і прекурсорів" та інших нормативно-правових актів з цього
приводу; - надавати госпрозрахункові платні медичні та інші послуги
населенню, підприємствам, установам та організаціям незалежно від
форм власності та відповідно до чинного законодавства. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються
після її одержання. Заклад може здійснювати інші види діяльності, якщо вони не
суперечать меті його діяльності. При здійсненні всіх видів
діяльності Заклад забезпечує дотримання законодавства України про
надра та про охорону навколишнього природного середовища.
3. Юридичний статус Закладу
3.1. Заклад є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної
особи Заклад набуває з дня його державної реєстрації.
3.2. Заклад здійснює свою діяльність на основі і відповідно
до чинного законодавства України, Галузевої угоди, колективного
договору та цього статуту, рішень Органу управління майном та
внутрішніх нормативних документів Закладу.
3.3. Участь Закладу в асоціаціях, корпораціях, концернах та
інших об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не
суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним
актам України. Створення будь-яких спільних підприємств за участю Закладу
здійснюється Фондом державного майна України за погодженням з
Органом управління майном.
3.4. Заклад веде самостійний баланс, має поточний та вкладні
(депозитні) рахунки в установах банків, печатку зі своїм
найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити.
3.5. Заклад несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в
межах належного йому майна згідно із чинним законодавством.
3.6. Заклад не несе відповідальності за зобов'язання держави
та Органу управління майном, а Орган управління майном не
відповідає за зобов'язаннями Закладу.
3.7. Заклад має право укладати угоди у порядку, встановленому
чинним законодавством, набувати майнові та особисті немайнові
права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем і третьою
особою в господарських судах, та судах загальної юрисдикції.
4. Майно Закладу
4.1. Майно Закладу становлять основні фонди, інші необоротні
та оборотні активи, а також інші цінності, вартість яких
відображається у самостійному балансі Закладу.
4.2. Майно Закладу є державною власністю і закріплюється за
ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Заклад володіє,
користується та розпоряджається зазначеним майном на умовах,
встановлених цим Статутом, вчиняючи щодо нього будь - які дії, що
не суперечать чинному законодавству.
4.3. Джерелами формування майна Закладу є: - майно, передане йому органами державного управління; - доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт
і надання послуг, а також від інших видів фінансово-господарської
діяльності; - безоплатні або благодійні внески, пожертвування
організацій, підприємств, громадян; - доходи від цінних паперів; - капітальні вкладення і дотації з бюджетів; - кредити банків та інших кредиторів; - майно, придбане у інших суб'єктів господарювання,
організацій та громадян у встановленому законодавством порядку; - інші джерела не заборонені законодавством України.
4.4. Заклад здійснює відчуження засобів виробництва, що є
державною власністю та закріплене за ним, за погодженням з Органом
управління майном у порядку, встановленому чинним законодавством
України. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти,
спрямовуються виключно на інвестиції Закладу і є державною
власністю.
4.5. Передача в оренду організаціям, підприємствам,
установам, а також громадянам устаткування, транспортних засобів,
інвентарю та інших матеріальних цінностей, що належать Закладу, а
також списання їх з балансу, здійснюється відповідно до чинного
законодавства за погодженням з Органом управління майном. Відчуження об'єктів соціально-культурного призначення
(санаторії-профілакторії, бази відпочинку, дитячі оздоровчі
заклади), збудованих за рахунок коштів Закладу, без згоди Органу
управління майном та трудового колективу (профспілки) Закладу, не
допускається.
4.5. Заклад має право за погодженням з Органом управління
майном передавати в заставу відповідно до чинного законодавства
юридичним і фізичним особам майно та інші матеріальні цінності,
які йому належать.
4.6. Заклад здійснює володіння, користування землею і іншими
природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та
чинного законодавства.
4.9. Збитки, завдані Заклад в результаті порушення його
майнових прав юридичними і фізичними особами, державними органами,
відшкодовуються Закладу згідно з чинним законодавством України.
5. Права та обов'язки Закладу
5.1. Права Закладу. 5.1.1. Заклад самостійно планує свою діяльність, визначає
стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно основних
напрямків діяльності, мети та завдань, концепції охорони здоров'я
в Україні. Заклад самостійно планує необхідність забезпечення
виробничого і соціального розвитку, підвищення доходів. 5.1.2. Заклад реалізує свою продукцію, послуги, залишки
виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов
економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством
України, - за фіксованими державними цінами. У розрахунках з
іноземними партнерами застосовуються контрактні ціни, що
формуються відповідно до умов і цін світового ринку, але не нижче
встановлених державою. 5.1.3. Заклад у встановленому законодавством порядку має
право створювати свої філії, представництва, інші відокремленні та
структурні підрозділи без створення юридичної особи за погодженням
із Органом управління майном. 5.1.4. Заклад користується банківським кредитом на
комерційній договірній основі. Заклад може надавати банку на
договірних засадах право використовувати свої вільні кошти і
встановлювати проценти за їх використання. 5.1.5. Заклад самостійно встановлює черговість і напрями
списання коштів з власних рахунків, яке здійснюється банками за
його дорученням, крім випадків, передбачених законодавством
України.
5.2. Обов'язки Закладу. 5.2.1. При визначенні стратегії фінансово-господарської та
лікувально-профілактичної діяльності, Заклад повинен врахувати
державну концепцію охорони здоров'я та інші договірні
зобов'язання. 5.2.2. Заклад: - забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань,
згідно з чинним законодавством; - здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному
забезпеченню діяльності Закладу відповідно до чинного
законодавства; - здійснює придбання необхідних матеріальних ресурсів у
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності,
а також у фізичних осіб; - створює належні умови для високопродуктивної праці,
забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм
охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування; - забезпечує своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної
плати працівникам Закладу; - здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний
ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових
виробничих потужностей та своєчасне введення в дію придбаного
обладнання; - здійснює заходи щодо вдосконалення організації заробітної
плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості
як в результатах власної праці, так і в загальних підсумках роботи
Закладу, забезпечує своєчасні розрахунки з працівниками Закладу; - виконує норми і вимоги чинного законодавства щодо охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання і
відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки; - відповідно до державних програм, замовлень, договорів
(контрактів) і в установленому законодавством порядку бере участь
у діяльності, пов'язаній з державною таємницею, забезпечує
виконання заходів з мобілізаційної підготовки та збереження
матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.
5.3. У разі порушення Закладом законодавства про охорону
навколишнього природного середовища його діяльність може бути
обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного
законодавства України.
6. Управління Закладом

та самоврядування трудового колективу
6.1. Управління Закладом здійснює його керівник.
6.2. Наймання керівника здійснюється Органом управління
майном шляхом укладення з ним контракту.
6.3. Керівник Закладу самостійно вирішує питання діяльності
Закладу за винятком тих, що за чинним законодавством та Статутом
віднесені до компетенції Органу управління майном та інших органів
управління Закладу. Керівник Закладу: - несе повну відповідальність за стан та діяльність Закладу; - діє без довіреності від імені Закладу, представляє його в
усіх відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; - розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного
законодавства України; - укладає договори, відкриває в установах банків поточний та
інші рахунки, а також видає довіреності; - несе відповідальність за формування та виконання основних
показників діяльності та нераціональне використання коштів; - несе відповідальність за формування та виконання фінансових
планів; - несе відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної
плати, інших встановлених законом виплат працівникам Закладу; - несе відповідальність за використання бюджетних коштів
всупереч їх цільовому призначенню або в обсягах, що перевищують
встановлені межі видатків бюджету, чи пропорційного фінансування
видатків бюджету відповідно до чинного законодавства; - несе відповідальність за стан охорони праці у Закладі; - створює належні умови та здійснює заходи щодо виконання
вимог колективних договорів та галузевої угоди; - здійснює інші повноваження відповідно до чинного
законодавства.
До компетенції Органу управління майном згідно з чинним
законодавством входить: - створення, реорганізація та ліквідація Закладу; - затвердження Статуту Закладу та внесення до нього змін; - погодження рішень про відчуження майна, переданого Закладу. Орган управління майном не має права втручатися в оперативну
та господарську діяльність Закладу.
6.4. Заступники керівника Закладу, спеціалісти та працівники
Закладу призначаються та звільняються з посади керівником Закладу
згідно з чинним законодавством.
6.5. Керівник має право накладати дисциплінарні стягнення на
працівників згідно з чинним законодавством.
6.6. Повноваження трудового колективу Закладу реалізуються
загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи - одну
або кілька профспілкових організацій, які утворюються у єдиний
представницький орган, чи інші уповноважені на представництво
трудовим колективом органи, а у разі відсутності таких органів -
представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим
колективам.
6.7. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються
діяльності Закладу, розробляються та ухвалюються його органами
управління за участю трудового колективу або уповноваженого ним
органу, до якого не може входити керівник Закладу, і
відображуються у колективному договорі. Колективним договором
регулюються також питання охорони праці, виробничі та трудові
відносини трудового колективу з керівництвом Закладу.
6.8. Право укладання колективного договору від імені Органу
управління майном надається керівнику Закладу, з однієї сторони, і
відповідним профспілковим органам або представникам трудящих, що
уповноважені трудовим колективом, з іншої сторони.
7. Господарська та соціальна діяльність Закладу
7.1. Заклад самостійно планує свою діяльність і визначає
перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що
виробляється, роботи, послуги та необхідності забезпечення
виробництва, а також соціального розвитку підприємства, підвищення
доходів. Заклад, здійснюючи господарську та інші види діяльності
має право з власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не
суперечать чинному законодавству України.
7.2. Відносини Закладу з іншими підприємствами, установами та
організаціями і громадянами в усіх сферах господарської
діяльності, здійснюються на підставі договорів.
7.3. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Закладу є прибуток (доход).
7.4. Прибуток Закладу, що залишається після покриття
матеріальних і прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці,
оплати відсотків за кредитами банків, сплати передбачених
законодавством України податків та інших загальнообов'язкових
платежів до бюджету та цільових фондів, залишається у повному його
розпорядженні.
7.5. Джерелом формування фінансових ресурсів Закладу є
прибуток (доход), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від
продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів
трудового колективу, підприємств, установ та організацій, громадян
та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення
та кредити.
7.6. Заклад може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність
згідно з чинним законодавством України.
7.7. Заклад самостійно визначає структуру управління,
встановлює штат працівників. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче
встановленого законодавством України мінімального розміру
заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення
керівника Закладу визначаються контрактом з ним.
7.5. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов
праці, життя, здоров'я, гарантії обов'язкового медичного
страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються
трудовим колективом за участю керівника Закладу, якщо інше не
передбачене чинним законодавством.
7.6. Заклад самостійно встановлює форми, системи, розміри
оплати праці, а також інші види доходів працівників у колективному
договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним
законодавством України.
7.7. Контроль за господарською діяльністю Закладу
здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
7.8. Аудит фінансової діяльності Закладу здійснюється згідно
з чинним законодавством України.
8. Облік і звітність
8.1. Заклад здійснює оперативний та бухгалтерський облік,
веде статистичну і податкову звітність згідно з чинним
законодавством.
8.2. Керівник Закладу несе персональну відповідальність за
додержання порядку ведення і достовірність обліку, статистичної та
податкової звітності.
8.3. Щомісячні фінансові плани та плани перспективного
розвитку Закладу погоджуються з Органом управління майном.
9. Припинення діяльності Закладу
9.1. Діяльність Закладу припиняється шляхом його
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або
ліквідації за рішенням Органу управління майном або господарського
суду згідно із чинним законодавством.
9.2. Припинення діяльності Закладу здійснюється комісією з
припинення (ліквідаційною комісією), яка утворюється згідно з
рішенням Органу управління майном, за погодженням з органом, який
здійснює державну реєстрацію. До складу комісії можуть входити
представники Закладу в особі його органу управління, трудового
колективу (профспілок) та можуть входити представники Органу
управління майном. Порядок і терміни проведення припинення
діяльності Закладу, а також термін для заяви претензій кредиторами
визначаються згідно з чинним законодавством України за рішенням
Органу управління майном. У разі банкрутства Закладу його ліквідація проводиться згідно
із Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" ( 2343-12 ).
9.3. З моменту призначення комісії до неї переходять
повноваження з управління Закладом. Комісія з припинення
(ліквідаційна комісія) діяльності Закладу розміщує у спеціальному
додатку до газети "Урядовий кур'єр" та/або офіційному друкованому
виданні органу державної влади чи органу місцевого самоврядування
за місцезнаходженням Закладу, повідомлення про припинення чи
реорганізацію Закладу та про порядок і строк заявлення кредиторами
вимог до нього. Крім того, письмово повідомляє кожного з
кредиторів. Комісія з припинення (ліквідаційна комісія) діяльності
Закладу складає відповідний баланс (акт) і подає його на
затвердження Органу управління майном.
9.4. У разі припинення діяльності Закладу працівникам, які
звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів
закріплених колективними договорами, Генеральною та галузевою
угодами, чинним законодавством України. Припинення діяльності Закладу вважається завершеним, а Заклад
таким, що припинило своє існування, з моменту внесення запису про
це до державного реєстру.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

14.04.2006 N 226

Міністр охорони

здоров'я України _____________ Ю. Поляченко

СТАТУТ

Державного закладу "Спеціалізована

медико-санітарна частина N 3"

Код ЕДРПОУ ____________

Державний заклад "Спеціалізована медико-санітарна частина
N 3" (надалі Заклад), заснований на державній власності згідно з
наказом Мінпаливенерго України від 01.11.2005 N 558
( v0558558-05 ) "Про реорганізацію ДП "НАЕК "Енергоатом" та
спільного наказу Міністерства охорони здоров'я та Міністерства
палива та енергетики України N 567/549 ( v0567282-05 ) від
27.10.2005 р. "Про передачу цілісних майнових комплексів
відокремлених підрозділів спеціалізованих медичних частин NN 1, 2,
3, 4, 5 ДП НАЕК "Енергоатом" до сфери управління Міністерства
охорони здоров'я України" і належить до сфери управління
Міністерства охорони здоров'я України (надалі - Орган управління
майном).
1. Найменування та місцезнаходження Закладу
Найменування Закладу: - українською мовою: Державний заклад "Спеціалізована
медико-санітарна частина N 3" скорочено: ДЗ "СМСЧ N 3" - російською мовою: Государственное учреждение
"Специализированная медико-санитарная часть N 3" скорочено: ГУ "СМСЧ N 3"
1.2. Місцезнаходження Закладу: 34400, Україна, Рівненська обл., м. Кузнецовськ,
вул. Енергетиків, 23.
2. Мета і предмет діяльності
2.1. Заклад створено з метою медичного забезпечення
працівників атомної енергетики та промисловості, населення
м. Кузнецовськ, як частина єдиної системи радіаційної безпеки та
захисту на об'єктах ядерно-паливного циклу.
2.2. Предметом діяльності Заклад є: 2.2.1. Моніторинг стану здоров'я працівників галузі, їх
радіаційного захисту на ядерних об'єктах; здійснення вибору
працівників для ядерних об'єктів; здійснення заходів щодо
профілактики радіаційного впливу, інших продуктів виробничої
діяльності. 2.2.2. Надання кваліфікованої спеціалізованої медичної
допомоги населенню міста в умовах поліклініки, лікарні та медичне
супроводження працівників підприємства атомної енергетики та
промисловості, підприємств, установ та організацій міста
Кузнецовська. 2.2.3. Щорічне медичне обстеження (диспансеризація) жителів
м. Кузнецовська. 2.2.4. Проведення обов'язкових попередніх і періодичних
медичних оглядів працівників, умови праці яких пов'язані з
можливим виникненням професійних захворювань. 2.2.5. Проведення передзмінних медичних оглядів персоналу,
дії якого пов'язані з виконанням роботи підвищеного ризику,
виникненням аварійних ситуацій на окремих ділянках виробництва
відповідно до встановленого чинним законодавством переліку посад
та професій; 2.2.6. Проведення цільових медичних оглядів для активного
виявлення хворих на туберкульоз на ранніх стадіях, злоякісних
новоутворень, дерматовенерологічних, інфекційних та інших
захворювань. 2.2.7. Впровадження в практику роботи нових передових форм
медичного обслуговування, сучасних методів діагностики,
профілактики та лікування, а також наукової організації праці. 2.2.8. Систематичне вивчення і попередження захворюваності з
тимчасової втрати працездатності, виробничого травматизму,
загальної, інфекційної і професійної захворюваності, інвалідності
та смертності, а також проведення разом з підприємствами та
організаціями заходів щодо їх профілактики та зниження. 2.2.9. Експертиза тимчасової та стійкої непрацездатності,
розроблення комплексних заходів з реабілітації хворих та
інвалідів, їх своєчасне переведення з шкідливих та несприятливих
умов праці, раціональне працевлаштування. 2.2.10. Розвиток та удосконалення спеціалізованих видів
медичної допомоги, швидкої, невідкладної, реанімаційної та
інтенсивної терапії. 2.2.11. Організація та впровадження роботи за принципом
страхової медицини. 2.2.12. Виконання спільно зі штабом Цивільної оборони об'єкта
та міста заходів щодо забезпечення готовності медичної служби до
виконання покладених на неї завдань в умовах застосування факторів
масового ураження, можливої виробничої аварії або спалаху масових
інфекційних захворювань. 2.2.13. Визначення пріоритетних заходів у профілактиці
захворювань, а також в охороні здоров'я населення від шкідливого
впливу на нього навколишнього природного середовища. 2.2.14. Визначення, оцінка і прогнозування показників
здоров'я населення залежно від стану середовища життєдіяльності
людини; встановлення факторів навколишнього природного середовища,
що шкідливо впливають на здоров'я людей. 2.2.15. Заклад має право: - здійснювати оптову та роздрібну реалізацію лікарських
засобів, медичну практику; - здійснювати переробку, реалізацію і зберігання донорської
крові, її компонентів; - здійснювати діяльність, пов'язану з придбанням,
виготовленням з них препаратів, перевезенням, зберіганням,
відпуском, використанням та знищенням визнаних непридатними для
подальшого використання наркотичних засобів, психотропних речовин
та прекурсорів, включених до таблиць II, III і IV Переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю ( z0104-96 )
відповідно до Закону України від 15.02.95 N 60/95-ВР ( 60/95-ВР )
"Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів і прекурсорів" та інших нормативно-правових актів з цього
приводу; - надавати госпрозрахункові платні медичні та інші послуги
населенню, підприємствам, установам та організаціям незалежно від
форм власності та відповідно до чинного законодавства. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються
після її одержання. Заклад може здійснювати інші види діяльності, якщо вони не
суперечать меті його діяльності. При здійсненні всіх видів
діяльності Заклад забезпечує дотримання законодавства України про
надра та про охорону навколишнього природного середовища.
3. Юридичний статус Закладу
3.1. Заклад є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної
особи Заклад набуває з дня його державної реєстрації.
3.2. Заклад здійснює свою діяльність на основі і відповідно
до чинного законодавства України, Галузевої угоди, колективного
договору та цього статуту, рішень Органу управління майном та
внутрішніх нормативних документів Закладу.
3.3. Участь Закладу в асоціаціях, корпораціях, концернах та
інших об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не
суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним
актам України. Створення будь-яких спільних підприємств за участю Закладу
здійснюється Фондом державного майна України за погодженням з
Органом управління майном.
3.4. Заклад веде самостійний баланс, має поточний та вкладні
(депозитні) рахунки в установах банків, печатку зі своїм
найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити.
3.5. Заклад несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в
межах належного йому майна згідно із чинним законодавством.
3.6. Заклад не несе відповідальності за зобов'язання держави
та Органу управління майном, а Орган управління майном не
відповідає за зобов'язаннями Закладу.
3.7. Заклад має право укладати угоди у порядку, встановленому
чинним законодавством, набувати майнові та особисті немайнові
права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем і третьою
особою в господарських судах, та судах загальної юрисдикції.
4. Майно Закладу
4.1. Майно Закладу становлять основні фонди, інші необоротні
та оборотні активи, а також інші цінності, вартість яких
відображається у самостійному балансі Закладу.
4.2. Майно Закладу є державною власністю і закріплюється за
ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Заклад володіє,
користується та розпоряджається зазначеним майном на умовах,
встановлених цим Статутом, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не
суперечать чинному законодавству.
4.3. Джерелами формування майна Закладу є: - майно, передане йому органами державного управління; - доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт
і надання послуг, а також від інших видів фінансово-господарської
діяльності; - безоплатні або благодійні внески, пожертвування
організацій, підприємств, громадян; - доходи від цінних паперів; - капітальні вкладення і дотації з бюджетів; - кредити банків та інших кредиторів; - майно, придбане у інших суб'єктів господарювання,
організацій та громадян у встановленому законодавством порядку; - інші джерела не заборонені законодавством України.
4.4. Заклад здійснює відчуження засобів виробництва, що є
державною власністю та закріплене за ним, за погодженням з Органом
управління майном у порядку, встановленому чинним законодавством
України. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти,
спрямовуються виключно на інвестиції Закладу і є державною
власністю.
4.5. Передача в оренду організаціям, підприємствам,
установам, а також громадянам устаткування, транспортних засобів,
інвентарю та інших матеріальних цінностей, що належать Закладу, а
також списання їх з балансу, здійснюється відповідно до чинного
законодавства за погодженням з Органом управління майном. Відчуження об'єктів соціально-культурного призначення
(санаторії-профілакторії, бази відпочинку, дитячі оздоровчі
заклади), збудованих за рахунок коштів Закладу, без згоди Органу
управління майном та трудового колективу (профспілки) Закладу, не
допускається.
4.5. Заклад має право за погодженням з Органом управління
майном передавати в заставу відповідно до чинного законодавства
юридичним і фізичним особам майно та інші матеріальні цінності,
які йому належать.
4.6. Заклад здійснює володіння, користування землею і іншими
природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та
чинного законодавства.
4.9. Збитки, завдані Заклад в результаті порушення його
майнових прав юридичними і фізичними особами, державними органами,
відшкодовуються Закладу згідно з чинним законодавством України.
5. Права та обов'язки Закладу
5.1. Права Закладу. 5.1.1. Заклад самостійно планує свою діяльність, визначає
стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно основних
напрямків діяльності, мети та завдань, концепції охорони здоров'я
в Україні. Заклад самостійно планує необхідність забезпечення
виробничого і соціального розвитку, підвищення доходів. 5.1.2. Заклад реалізує свою продукцію, послуги, залишки
виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов
економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством
України, - за фіксованими державними цінами. У розрахунках з
іноземними партнерами застосовуються контрактні ціни, що
формуються відповідно до умов і цін світового ринку, але не нижче
встановлених державою. 5.1.3. Заклад у встановленому законодавством порядку має
право створювати свої філії, представництва, інші відокремленні та
структурні підрозділи без створення юридичної особи за погодженням
із Органом управління майном. 5.1.4. Заклад користується банківським кредитом на
комерційній договірній основі. Заклад може надавати банку на
договірних засадах право використовувати свої вільні кошти і
встановлювати проценти за їх використання. 5.1.5. Заклад самостійно встановлює черговість і напрями
списання коштів з власних рахунків, яке здійснюється банками за
його дорученням, крім випадків, передбачених законодавством
України.
5.2. Обов'язки Закладу. 5.2.1. При визначенні стратегії фінансово-господарської та
лікувально-профілактичної діяльності, Заклад повинен врахувати
державну концепцію охорони здоров'я та інші договірні
зобов'язання. 5.2.2. Заклад: - забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань,
згідно з чинним законодавством; - здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному
забезпеченню діяльності Закладу відповідно до чинного
законодавства; - здійснює придбання необхідних матеріальних ресурсів у
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності,
а також у фізичних осіб; - створює належні умови для високопродуктивної праці,
забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм
охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування; - забезпечує своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної
плати працівникам Закладу; - здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний
ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових
виробничих потужностей та своєчасне введення в дію придбаного
обладнання; - здійснює заходи щодо вдосконалення організації заробітної
плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості
як в результатах власної праці, так і в загальних підсумках роботи
Закладу, забезпечує своєчасні розрахунки з працівниками Закладу; - виконує норми і вимоги чинного законодавства щодо охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання і
відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки; - відповідно до державних програм, замовлень, договорів
(контрактів) і в установленому законодавством порядку бере участь
у діяльності, пов'язаній з державною таємницею, забезпечує
виконання заходів з мобілізаційної підготовки та збереження
матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.
5.3. У разі порушення Закладом законодавства про охорону
навколишнього природного середовища його діяльність може бути
обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного
законодавства України.
6. Управління Закладом

та самоврядування трудового колективу
6.1. Управління Закладом здійснює його керівник.
6.2. Наймання керівника здійснюється Органом управління
майном шляхом укладення з ним контракту.
6.3. Керівник Закладу самостійно вирішує питання діяльності
Закладу за винятком тих, що за чинним законодавством та Статутом
віднесені до компетенції Органу управління майном та інших органів
управління Закладу. Керівник Закладу: - несе повну відповідальність за стан та діяльність Закладу; - діє без довіреності від імені Закладу, представляє його в
усіх відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; - розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного
законодавства України; - укладає договори, відкриває в установах банків поточний та
інші рахунки, а також видає довіреності; - несе відповідальність за формування та виконання основних
показників діяльності та нераціональне використання коштів; - несе відповідальність за формування та виконання фінансових
планів; - несе відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної
плати, інших встановлених законом виплат працівникам Закладу; - несе відповідальність за використання бюджетних коштів
всупереч їх цільовому призначенню або в обсягах, що перевищують
встановлені межі видатків бюджету, чи пропорційного фінансування
видатків бюджету відповідно до чинного законодавства; - несе відповідальність за стан охорони праці у Закладі; - створює належні умови та здійснює заходи щодо виконання
вимог колективних договорів та галузевої угоди; - здійснює інші повноваження відповідно до чинного
законодавства.
До компетенції Органу управління майном згідно з чинним
законодавством входить: - створення, реорганізація та ліквідація Закладу; - затвердження Статуту Закладу та внесення до нього змін; - погодження рішень про відчуження майна, переданого Закладу. Орган управління майном не має права втручатися в оперативну
та господарську діяльність Закладу.
6.4. Заступники керівника Закладу, спеціалісти та працівники
Закладу призначаються та звільняються з посади керівником Закладу
згідно з чинним законодавством.
6.5. Керівник має право накладати дисциплінарні стягнення на
працівників згідно з чинним законодавством.
6.6. Повноваження трудового колективу Закладу реалізуються
загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи - одну
або кілька профспілкових організацій, які утворюються у єдиний
представницький орган, чи інші уповноважені на представництво
трудовим колективом органи, а у разі відсутності таких органів -
представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим
колективам.
6.7. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються
діяльності Закладу, розробляються та ухвалюються його органами
управління за участю трудового колективу або уповноваженого ним
органу, до якого не може входити керівник Закладу, і
відображуються у колективному договорі. Колективним договором
регулюються також питання охорони праці, виробничі та трудові
відносини трудового колективу з керівництвом Закладу.
6.8. Право укладання колективного договору від імені Органу
управління майном надається керівнику Закладу, з однієї сторони, і
відповідним профспілковим органам або представникам трудящих, що
уповноважені трудовим колективом, з іншої сторони.
7. Господарська та соціальна діяльність Закладу
7.1. Заклад самостійно планує свою діяльність і визначає
перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що
виробляється, роботи, послуги та необхідності забезпечення
виробництва, а також соціального розвитку підприємства, підвищення
доходів. Заклад, здійснюючи господарську та інші види діяльності
має право з власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не
суперечать чинному законодавству України.
7.2. Відносини Закладу з іншими підприємствами, установами та
організаціями і громадянами в усіх сферах господарської
діяльності, здійснюються на підставі договорів.
7.3. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Закладу є прибуток (доход).
7.4. Прибуток Закладу, що залишається після покриття
матеріальних і прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці,
оплати відсотків за кредитами банків, сплати передбачених
законодавством України податків та інших загальнообов'язкових
платежів до бюджету та цільових фондів, залишається у повному його
розпорядженні.
7.5. Джерелом формування фінансових ресурсів Закладу є
прибуток (доход), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від
продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів
трудового колективу, підприємств, установ та організацій, громадян
та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення
та кредити.
7.6. Заклад може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність
згідно з чинним законодавством України.
7.7. Заклад самостійно визначає структуру управління,
встановлює штат працівників. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче
встановленого законодавством України мінімального розміру
заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення
керівника Закладу визначаються контрактом з ним.
7.5. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов
праці, життя, здоров'я, гарантії обов'язкового медичного
страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються
трудовим колективом за участю керівника Закладу, якщо інше не
передбачене чинним законодавством.
7.6. Заклад самостійно встановлює форми, системи, розміри
оплати праці, а також інші види доходів працівників у колективному
договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним
законодавством України.
7.7. Контроль за господарською діяльністю Закладу
здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
7.8. Аудит фінансової діяльності Закладу здійснюється згідно
з чинним законодавством України.
8. Облік і звітність
8.1. Заклад здійснює оперативний та бухгалтерський облік,
веде статистичну і податкову звітність згідно з чинним
законодавством.
8.2. Керівник Закладу несе персональну відповідальність за
додержання порядку ведення і достовірність обліку, статистичної та
податкової звітності.
8.3. Щомісячні фінансові плани та плани перспективного
розвитку Закладу погоджуються з Органом управління майном.
9. Припинення діяльності Закладу
9.1. Діяльність Закладу припиняється шляхом його
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або
ліквідації за рішенням Органу управління майном або господарського
суду згідно із чинним законодавством.
9.2. Припинення діяльності Закладу здійснюється комісією з
припинення (ліквідаційною комісією), яка утворюється згідно з
рішенням Органу управління майном, за погодженням з органом, який
здійснює державну реєстрацію. До складу комісії можуть входити
представники Закладу в особі його органу управління, трудового
колективу (профспілок) та можуть входити представники Органу
управління майном. Порядок і терміни проведення припинення
діяльності Закладу, а також термін для заяви претензій кредиторами
визначаються згідно з чинним законодавством України за рішенням
Органу управління майном. У разі банкрутства Закладу його ліквідація проводиться згідно
із Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" ( 2343-12 ).
9.3. З моменту призначення комісії до неї переходять
повноваження з управління Закладом. Комісія з припинення
(ліквідаційна комісія) діяльності Закладу розміщує у спеціальному
додатку до газети "Урядовий кур'єр" та/або офіційному друкованому
виданні органу державної влади чи органу місцевого самоврядування
за місцезнаходженням Закладу, повідомлення про припинення чи
реорганізацію Закладу та про порядок і строк заявлення кредиторами
вимог до нього. Крім того, письмово повідомляє кожного з
кредиторів. Комісія з припинення (ліквідаційна комісія) діяльності
Закладу складає відповідний баланс (акт) і подає його на
затвердження Органу управління майном.
9.4. У разі припинення діяльності Закладу працівникам, які
звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів
закріплених колективними договорами, Генеральною та галузевою
угодами, чинним законодавством України. Припинення діяльності Закладу вважається завершеним, а Заклад
таким, що припинило своє існування, з моменту внесення запису про
це до державного реєстру.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

14.04.2006 N 226

Міністр охорони

здоров'я України _____________ Ю. Поляченко

СТАТУТ

Державного закладу "Спеціалізована

медико-санітарна частина N 4"

Код ЕДРПОУ ____________

Державний заклад "Спеціалізована медико-санітарна частина
N 4" (надалі Заклад), заснований на державній власності згідно з
наказом Мінпаливенерго України від 01.11.2005 N 558
( v0558558-05 ) "Про реорганізацію ДП "НАЕК "Енергоатом" та
спільного наказу Міністерства охорони здоров'я та Міністерства
палива та енергетики України N 567/549 ( v0567282-05 ) від
27.10.2005 р. "Про передачу цілісних майнових комплексів
відокремлених підрозділів спеціалізованих медичних частин NN 1, 2,
3, 4, 5 ДП НАЕК "Енергоатом" до сфери управління Міністерства
охорони здоров'я України" і належить до сфери управління
Міністерства охорони здоров'я України (надалі - Орган управління
майном).
1. Найменування та місцезнаходження Закладу
1.1. Найменування Закладу: - українською мовою: Державний заклад "Спеціалізована
медико-санітарна частина N 4" скорочено: ДЗ "СМСЧ N 4" - російською мовою: Государственное учреждение
"Специализированная медико-санитарная часть N 4" скорочено: ГУ "СМСЧ N 4"
1.2. Місцезнаходження Закладу: 30100, Україна, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Лісова, 1.
2. Мета і предмет діяльності
2.1. Заклад створене з метою медичного забезпечення
працівників атомної енергетики та промисловості, населення м.
Нетішин, як частина єдиної системи радіаційної безпеки та захисту
на об'єктах ядерно-паливного циклу. 2.2. Предметом діяльності Заклад є: 2.2.1. Моніторинг стану здоров'я працівників галузі, їх
радіаційного захисту на ядерних об'єктах; здійснення вибору
працівників для ядерних об'єктів; здійснення заходів щодо
профілактики радіаційного впливу, інших продуктів виробничої
діяльності. 2.2.2. Надання кваліфікованої спеціалізованої медичної
допомоги населенню міста в умовах поліклініки, лікарні та медичне
супроводження працівників підприємства атомної енергетики та
промисловості, підприємств, установ та організацій міста Нетішин. 2.2.3. Щорічне медичне обстеження (диспансеризація) жителів
м. Нетішин. 2.2.4. Проведення обов'язкових попередніх і періодичних
медичних оглядів працівників, умови праці яких пов'язані з
можливим виникненням професійних захворювань. 2.2.5. Проведення передзмінних медичних оглядів персоналу,
дії якого пов'язані з виконанням роботи підвищеного ризику,
виникненням аварійних ситуацій на окремих ділянках виробництва
відповідно до встановленого чинним законодавством переліку посад
та професій; 2.2.6. Проведення цільових медичних оглядів для активного
виявлення хворих на туберкульоз на ранніх стадіях, злоякісних
новоутворень, дерматовенерологічних, інфекційних та інших
захворювань. 2.2.7. Впровадження в практику роботи нових передових форм
медичного обслуговування, сучасних методів діагностики,
профілактики та лікування, а також наукової організації праці. 2.2.8. Систематичне вивчення і попередження захворюваності з
тимчасової втрати працездатності, виробничого травматизму,
загальної, інфекційної і професійної захворюваності, інвалідності
та смертності, а також проведення разом з підприємствами та
організаціями заходів щодо їх профілактики та зниження. 2.2.9. Експертиза тимчасової та стійкої непрацездатності,
розроблення комплексних заходів з реабілітації хворих та
інвалідів, їх своєчасне переведення з шкідливих та несприятливих
умов праці, раціональне працевлаштування. 2.2.10. Розвиток та удосконалення спеціалізованих видів
медичної допомоги, швидкої, невідкладної, реанімаційної та
інтенсивної терапії. 2.2.11. Організація та впровадження роботи за принципом
страхової медицини. 2.2.12. Виконання спільно зі штабом Цивільної оборони об'єкта
та міста заходів щодо забезпечення готовності медичної служби до
виконання покладених на неї завдань в умовах застосування факторів
масового ураження, можливої виробничої аварії або спалаху масових
інфекційних захворювань. 2.2.13. Визначення пріоритетних заходів у профілактиці
захворювань, а також в охороні здоров'я населення від шкідливого
впливу на нього навколишнього природного середовища. 2.2.14. Визначення, оцінка і прогнозування показників
здоров'я населення залежно від стану середовища життєдіяльності
людини; встановлення факторів навколишнього природного середовища,
що шкідливо впливають на здоров'я людей. 2.2.15. Заклад має право: - здійснювати оптову та роздрібну реалізацію лікарських
засобів, медичну практику; - здійснювати переробку, реалізацію і зберігання донорської
крові, її компонентів; - здійснювати діяльність, пов'язану з придбанням,
виготовленням з них препаратів, перевезенням, зберіганням,
відпуском, використанням та знищенням визнаних непридатними для
подальшого використання наркотичних засобів, психотропних речовин
та прекурсорів, включених до таблиць II, III і IV Переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю ( z0104-96 )
відповідно до Закону України від 15.02.95 N 60/95-ВР ( 60/95-ВР )
"Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів і прекурсорів" та інших нормативно-правових актів з цього
приводу; - надавати госпрозрахункові платні медичні та інші послуги
населенню, підприємствам, установам та організаціям незалежно від
форм власності та відповідно до чинного законодавства. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються
після її одержання. Заклад може здійснювати інші види діяльності, якщо вони не
суперечать меті його діяльності. При здійсненні всіх видів
діяльності Заклад забезпечує дотримання законодавства України про
надра та про охорону навколишнього природного середовища.
3. Юридичний статус Закладу
3.1. Заклад є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної
особи Заклад набуває з дня його державної реєстрації.
3.2. Заклад здійснює свою діяльність на основі і відповідно
до чинного законодавства України, Галузевої угоди, колективного
договору та цього статуту, рішень Органу управління майном та
внутрішніх нормативних документів Закладу.
3.3. Участь Закладу в асоціаціях, корпораціях, концернах та
інших об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не
суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним
актам України. Створення будь-яких спільних підприємств за участю Закладу
здійснюється Фондом державного майна України за погодженням з
Органом управління майном.
3.4. Заклад веде самостійний баланс, має поточний та вкладні
(депозитні) рахунки в установах банків, печатку зі своїм
найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити.
3.5. Заклад несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в
межах належного йому майна згідно із чинним законодавством.
3.6. Заклад не несе відповідальності за зобов'язання держави
та Органу управління майном, а Орган управління майном не
відповідає за зобов'язаннями Закладу.
3.7. Заклад має право укладати угоди у порядку, встановленому
чинним законодавством, набувати майнові та особисті немайнові
права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем і третьою
особою в господарських судах, та судах загальної юрисдикції.
4. Майно Закладу
4.1. Майно Закладу становлять основні фонди, інші необоротні
та оборотні активи, а також інші цінності, вартість яких
відображається у самостійному балансі Закладу.
4.2. Майно Закладу є державною власністю і закріплюється за
ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Заклад володіє,
користується та розпоряджається зазначеним майном на умовах,
встановлених цим Статутом, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не
суперечать чинному законодавству.
4.3. Джерелами формування майна Закладу є: - майно, передане йому органами державного управління; - доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт
і надання послуг, а також від інших видів фінансово-господарської
діяльності; - безоплатні або благодійні внески, пожертвування
організацій, підприємств, громадян; - доходи від цінних паперів; - капітальні вкладення і дотації з бюджетів; - кредити банків та інших кредиторів; - майно, придбане у інших суб'єктів господарювання,
організацій та громадян у встановленому законодавством порядку; - інші джерела не заборонені законодавством України.
4.4. Заклад здійснює відчуження засобів виробництва, що є
державною власністю та закріплене за ним, за погодженням з Органом
управління майном у порядку, встановленому чинним законодавством
України. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти,
спрямовуються виключно на інвестиції Закладу і є державною
власністю.
4.5. Передача в оренду організаціям, підприємствам,
установам, а також громадянам устаткування, транспортних засобів,
інвентарю та інших матеріальних цінностей, що належать Закладу, а
також списання їх з балансу, здійснюється відповідно до чинного
законодавства за погодженням з Органом управління майном. Відчуження об'єктів соціально-культурного призначення
(санаторії-профілакторії, бази відпочинку, дитячі оздоровчі
заклади), збудованих за рахунок коштів Закладу, без згоди Органу
управління майном та трудового колективу (профспілки) Закладу, не
допускається.
4.5. Заклад має право за погодженням з Органом управління
майном передавати в заставу відповідно до чинного законодавства
юридичним і фізичним особам майно та інші матеріальні цінності,
які йому належать.
4.6. Заклад здійснює володіння, користування землею і іншими
природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та
чинного законодавства.
4.9. Збитки, завдані Заклад в результаті порушення його
майнових прав юридичними і фізичними особами, державними органами,
відшкодовуються Закладу згідно з чинним законодавством України.
5. Права та обов'язки Закладу
5.1. Права Закладу. 5.1.1. Заклад самостійно планує свою діяльність, визначає
стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно основних
напрямків діяльності, мети та завдань, концепції охорони здоров'я
в Україні. Заклад самостійно планує необхідність забезпечення
виробничого і соціального розвитку, підвищення доходів. 5.1.2. Заклад реалізує свою продукцію, послуги, залишки
виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов
економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством
України, - за фіксованими державними цінами. У розрахунках з
іноземними партнерами застосовуються контрактні ціни, що
формуються відповідно до умов і цін світового ринку, але не нижче
встановлених державою. 5.1.3. Заклад у встановленому законодавством порядку має
право створювати свої філії, представництва, інші відокремленні та
структурні підрозділи без створення юридичної особи за погодженням
із Органом управління майном. 5.1.4. Заклад користується банківським кредитом на
комерційній договірній основі. Заклад може надавати банку на
договірних засадах право використовувати свої вільні кошти і
встановлювати проценти за їх використання. 5.1.5. Заклад самостійно встановлює черговість і напрями
списання коштів з власних рахунків, яке здійснюється банками за
його дорученням, крім випадків, передбачених законодавством
України.
5.2. Обов'язки Закладу. 5.2.1. При визначенні стратегії фінансово-господарської та
лікувально-профілактичної діяльності, Заклад повинен врахувати
державну концепцію охорони здоров'я та інші договірні
зобов'язання. 5.2.2. Заклад: - забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань,
згідно з чинним законодавством; - здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному
забезпеченню діяльності Закладу відповідно до чинного
законодавства; - здійснює придбання необхідних матеріальних ресурсів у
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності,
а також у фізичних осіб; - створює належні умови для високопродуктивної праці,
забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм
охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування; - забезпечує своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної
плати працівникам Закладу; - здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний
ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових
виробничих потужностей та своєчасне введення в дію придбаного
обладнання; - здійснює заходи щодо вдосконалення організації заробітної
плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості
як в результатах власної праці, так і в загальних підсумках роботи
Закладу, забезпечує своєчасні розрахунки з працівниками Закладу; - виконує норми і вимоги чинного законодавства щодо охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання і
відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки; - відповідно до державних програм, замовлень, договорів
(контрактів) і в установленому законодавством порядку бере участь
у діяльності, пов'язаній з державною таємницею, забезпечує
виконання заходів з мобілізаційної підготовки та збереження
матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.
5.3. У разі порушення Закладом законодавства про охорону
навколишнього природного середовища його діяльність може бути
обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного
законодавства України.
6. Управління Закладом

та самоврядування трудового колективу
6.1. Управління Закладом здійснює його керівник.
6.2. Наймання керівника здійснюється Органом управління
майном шляхом укладення з ним контракту.
6.3. Керівник Закладу самостійно вирішує питання діяльності
Закладу за винятком тих, що за чинним законодавством та Статутом
віднесені до компетенції Органу управління майном та інших органів
управління Закладу. Керівник Закладу: - несе повну відповідальність за стан та діяльність Закладу; - діє без довіреності від імені Закладу, представляє його в
усіх відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; - розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного
законодавства України; - укладає договори, відкриває в установах банків поточний та
інші рахунки, а також видає довіреності; - несе відповідальність за формування та виконання основних
показників діяльності та нераціональне використання коштів; - несе відповідальність за формування та виконання фінансових
планів; - несе відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної
плати, інших встановлених законом виплат працівникам Закладу; - несе відповідальність за використання бюджетних коштів
всупереч їх цільовому призначенню або в обсягах, що перевищують
встановлені межі видатків бюджету, чи пропорційного фінансування
видатків бюджету відповідно до чинного законодавства; - несе відповідальність за стан охорони праці у Закладі; - створює належні умови та здійснює заходи щодо виконання
вимог колективних договорів та галузевої угоди; - здійснює інші повноваження відповідно до чинного
законодавства.
До компетенції Органу управління майном згідно з чинним
законодавством входить: - створення, реорганізація та ліквідація Закладу; - затвердження Статуту Закладу та внесення до нього змін; - погодження рішень про відчуження майна, переданого Закладу. Орган управління майном не має права втручатися в оперативну
та господарську діяльність Закладу.
6.4. Заступники керівника Закладу, спеціалісти та працівники
Закладу призначаються та звільняються з посади керівником Закладу
згідно з чинним законодавством.
6.5. Керівник має право накладати дисциплінарні стягнення на
працівників згідно з чинним законодавством.
6.6. Повноваження трудового колективу Закладу реалізуються
загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи - одну
або кілька профспілкових організацій, які утворюються у єдиний
представницький орган, чи інші уповноважені на представництво
трудовим колективом органи, а у разі відсутності таких органів -
представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим
колективам.
6.7. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються
діяльності Закладу, розробляються та ухвалюються його органами
управління за участю трудового колективу або уповноваженого ним
органу, до якого не може входити керівник Закладу, і
відображуються у колективному договорі. Колективним договором
регулюються також питання охорони праці, виробничі та трудові
відносини трудового колективу з керівництвом Закладу.
6.8. Право укладання колективного договору від імені Органу
управління майном надається керівнику Закладу, з однієї сторони, і
відповідним профспілковим органам або представникам трудящих, що
уповноважені трудовим колективом, з іншої сторони.
7. Господарська та соціальна діяльність Закладу
7.1. Заклад самостійно планує свою діяльність і визначає
перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що
виробляється, роботи, послуги та необхідності забезпечення
виробництва, а також соціального розвитку підприємства, підвищення
доходів. Заклад, здійснюючи господарську та інші види діяльності
має право з власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не
суперечать чинному законодавству України.
7.2. Відносини Закладу з іншими підприємствами, установами та
організаціями і громадянами в усіх сферах господарської
діяльності, здійснюються на підставі договорів.
7.3. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Закладу є прибуток (доход).
7.4. Прибуток Закладу, що залишається після покриття
матеріальних і прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці,
оплати відсотків за кредитами банків, сплати передбачених
законодавством України податків та інших загальнообов'язкових
платежів до бюджету та цільових фондів, залишається у повному його
розпорядженні.
7.5. Джерелом формування фінансових ресурсів Закладу є
прибуток (доход), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від
продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів
трудового колективу, підприємств, установ та організацій, громадян
та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення
та кредити.
7.6. Заклад може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність
згідно з чинним законодавством України.
7.7. Заклад самостійно визначає структуру управління,
встановлює штат працівників. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче
встановленого законодавством України мінімального розміру
заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення
керівника Закладу визначаються контрактом з ним.
7.5. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов
праці, життя, здоров'я, гарантії обов'язкового медичного
страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються
трудовим колективом за участю керівника Закладу, якщо інше не
передбачене чинним законодавством.
7.6. Заклад самостійно встановлює форми, системи, розміри
оплати праці, а також інші види доходів працівників у колективному
договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним
законодавством України.
7.7. Контроль за господарською діяльністю Закладу
здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
7.8. Аудит фінансової діяльності Закладу здійснюється згідно
з чинним законодавством України.
8. Облік і звітність
8.1. Заклад здійснює оперативний та бухгалтерський облік,
веде статистичну і податкову звітність згідно з чинним
законодавством.
8.2. Керівник Закладу несе персональну відповідальність за
додержання порядку ведення і достовірність обліку, статистичної та
податкової звітності.
8.3. Щомісячні фінансові плани та плани перспективного
розвитку Закладу погоджуються з Органом управління майном.
9. Припинення діяльності Закладу
9.1. Діяльність Закладу припиняється шляхом його
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або
ліквідації за рішенням Органу управління майном або господарського
суду згідно із чинним законодавством.
9.2. Припинення діяльності Закладу здійснюється комісією з
припинення (ліквідаційною комісією), яка утворюється згідно з
рішенням Органу управління майном, за погодженням з органом, який
здійснює державну реєстрацію. До складу комісії можуть входити
представники Закладу в особі його органу управління, трудового
колективу (профспілок) та можуть входити представники Органу
управління майном. Порядок і терміни проведення припинення
діяльності Закладу, а також термін для заяви претензій кредиторами
визначаються згідно з чинним законодавством України за рішенням
Органу управління майном. У разі банкрутства Закладу його ліквідація проводиться згідно
із Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" ( 2343-12 ).
9.3. З моменту призначення комісії до неї переходять
повноваження з управління Закладом. Комісія з припинення
(ліквідаційна комісія) діяльності Закладу розміщує у спеціальному
додатку до газети "Урядовий кур'єр" та/або офіційному друкованому
виданні органу державної влади чи органу місцевого самоврядування
за місцезнаходженням Закладу, повідомлення про припинення чи
реорганізацію Закладу та про порядок і строк заявлення кредиторами
вимог до нього. Крім того, письмово повідомляє кожного з
кредиторів. Комісія з припинення (ліквідаційна комісія) діяльності
Закладу складає відповідний баланс (акт) і подає його на
затвердження Органу управління майном.
9.4. У разі припинення діяльності Закладу працівникам, які
звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів
закріплених колективними договорами, Генеральною та галузевою
угодами, чинним законодавством України. Припинення діяльності Закладу вважається завершеним, а Заклад
таким, що припинило своє існування, з моменту внесення запису про
це до державного реєстру.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

14.04.2006 N 226

Міністр охорони

здоров'я України _____________ Ю. Поляченко

СТАТУТ

Державного закладу "Спеціалізована

медико-санітарна частина N 5"

Код ЕДРПОУ ____________

Державний заклад "Спеціалізована медико-санітарна частина
N 5" (надалі Заклад), заснований на державній власності згідно з
наказом Мінпаливенерго України від 01.11.2005 N 558
( v0558558-05 ) "Про реорганізацію ДП "НАЕК "Енергоатом" та
спільного наказу Міністерства охорони здоров'я та Міністерства
палива та енергетики України N 567/549 ( v0567282-05 ) від
27.10.2005 р. "Про передачу цілісних майнових комплексів
відокремлених підрозділів спеціалізованих медичних частин
NN 1, 2, 3, 4, 5 ДП НАЕК "Енергоатом" до сфери управління
Міністерства охорони здоров'я України" і належить до сфери
управління Міністерства охорони здоров'я України (надалі - Орган
управління майном).
управління майном).
1. Найменування та місцезнаходження Закладу
1.1. Найменування Закладу: - українською мовою: Державний заклад "Спеціалізована
медико-санітарна частина N 5" скорочено: ДЗ "СМСЧ N 5" - російською мовою: Государственное учреждение
"Специализированная медико-санитарная часть N 5" скорочено: ГУ "СМСЧ N 5"
1.2. Місцезнаходження Закладу: 07100, Україна, Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї
Гвардійської дивізії, 7.
2. Мета і предмет діяльності
2.1. Заклад створене з метою медичного забезпечення
працівників атомної енергетики та промисловості, населення
м. Славутич, як частина єдиної системи радіаційної безпеки та
захисту на об'єктах ядерно-паливного циклу.
2.2. Предметом діяльності Заклад є: 2.2.1. Моніторинг стану здоров'я працівників галузі, їх
радіаційного захисту на ядерних об'єктах; здійснення вибору
працівників для ядерних об'єктів; здійснення заходів щодо
профілактики радіаційного впливу, інших продуктів виробничої
діяльності. 2.2.2. Надання кваліфікованої спеціалізованої медичної
допомоги населенню міста в умовах поліклініки, лікарні та медичне
супроводження працівників підприємства атомної енергетики та
промисловості, підприємств, установ та організацій міста Славутич. 2.2.3. Щорічне медичне обстеження (диспансеризація) жителів
м. Славутич. 2.2.4. Проведення обов'язкових попередніх і періодичних
медичних оглядів працівників, умови праці яких пов'язані з
можливим виникненням професійних захворювань. 2.2.5. Проведення передзмінних медичних оглядів персоналу,
дії якого пов'язані з виконанням роботи підвищеного ризику,
виникненням аварійних ситуацій на окремих ділянках виробництва
відповідно до встановленого чинним законодавством переліку посад
та професій; 2.2.6. Проведення цільових медичних оглядів для активного
виявлення хворих на туберкульоз на ранніх стадіях, злоякісних
новоутворень, дерматовенерологічних, інфекційних та інших
захворювань. 2.2.7. Впровадження в практику роботи нових передових форм
медичного обслуговування, сучасних методів діагностики,
профілактики та лікування, а також наукової організації праці. 2.2.8. Систематичне вивчення і попередження захворюваності з
тимчасової втрати працездатності, виробничого травматизму,
загальної, інфекційної і професійної захворюваності, інвалідності
та смертності, а також проведення разом з підприємствами та
організаціями заходів щодо їх профілактики та зниження. 2.2.9. Експертиза тимчасової та стійкої непрацездатності,
розроблення комплексних заходів з реабілітації хворих та
інвалідів, їх своєчасне переведення з шкідливих та несприятливих
умов праці, раціональне працевлаштування. 2.2.10. Розвиток та удосконалення спеціалізованих видів
медичної допомоги, швидкої, невідкладної, реанімаційної та
інтенсивної терапії. 2.2.11. Організація та впровадження роботи за принципом
страхової медицини. 2.2.12. Виконання спільно зі штабом Цивільної оборони об'єкта
та міста заходів щодо забезпечення готовності медичної служби до
виконання покладених на неї завдань в умовах застосування факторів
масового ураження, можливої виробничої аварії або спалаху масових
інфекційних захворювань. 2.2.13. Визначення пріоритетних заходів у профілактиці
захворювань, а також в охороні здоров'я населення від шкідливого
впливу на нього навколишнього природного середовища. 2.2.14. Визначення, оцінка і прогнозування показників
здоров'я населення залежно від стану середовища життєдіяльності
людини; встановлення факторів навколишнього природного середовища,
що шкідливо впливають на здоров'я людей. 2.2.15. Заклад має право: - здійснювати оптову та роздрібну реалізацію лікарських
засобів, медичну практику; - здійснювати переробку, реалізацію і зберігання донорської
крові, її компонентів; - здійснювати діяльність, пов'язану з придбанням,
виготовленням з них препаратів, перевезенням, зберіганням,
відпуском, використанням та знищенням визнаних непридатними для
подальшого використання наркотичних засобів, психотропних речовин
та прекурсорів, включених до таблиць II, III і IV Переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю ( z0104-96 )
відповідно до Закону України від 15.02.95 N 60/95-ВР ( 60/95-ВР )
"Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів і прекурсорів" та інших нормативно-правових актів з цього
приводу; - надавати госпрозрахункові платні медичні та інші послуги
населенню, підприємствам, установам та організаціям незалежно від
форм власності та відповідно до чинного законодавства. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються
після її одержання. Заклад може здійснювати інші види діяльності, якщо вони не
суперечать меті його діяльності. При здійсненні всіх видів
діяльності Заклад забезпечує дотримання законодавства України про
надра та про охорону навколишнього природного середовища.
3. Юридичний статус Закладу
3.1. Заклад є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної
особи Заклад набуває з дня його державної реєстрації.
3.2. Заклад здійснює свою діяльність на основі і відповідно
до чинного законодавства України, Галузевої угоди, колективного
договору та цього статуту, рішень Органу управління майном та
внутрішніх нормативних документів Закладу.
3.3. Участь Закладу в асоціаціях, корпораціях, концернах та
інших об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не
суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним
актам України. Створення будь-яких спільних підприємств за участю Закладу
здійснюється Фондом державного майна України за погодженням з
Органом управління майном.
3.4. Заклад веде самостійний баланс, має поточний та вкладні
(депозитні) рахунки в установах банків, печатку зі своїм
найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити.
3.5. Заклад несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в
межах належного йому майна згідно із чинним законодавством.
3.6. Заклад не несе відповідальності за зобов'язання держави
та Органу управління майном, а Орган управління майном не
відповідає за зобов'язаннями Закладу.
3.7. Заклад має право укладати угоди у порядку, встановленому
чинним законодавством, набувати майнові та особисті немайнові
права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем і третьою
особою в господарських судах, та судах загальної юрисдикції.
4. Майно Закладу
4.1. Майно Закладу становлять основні фонди, інші необоротні
та оборотні активи, а також інші цінності, вартість яких
відображається у самостійному балансі Закладу.
4.2. Майно Закладу є державною власністю і закріплюється за
ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Заклад володіє,
користується та розпоряджається зазначеним майном на умовах,
встановлених цим Статутом, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не
суперечать чинному законодавству.
4.3. Джерелами формування майна Закладу є: - майно, передане йому органами державного управління; - доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт
і надання послуг, а також від інших видів фінансово-господарської
діяльності; - безоплатні або благодійні внески, пожертвування
організацій, підприємств, громадян; - доходи від цінних паперів; - капітальні вкладення і дотації з бюджетів; - кредити банків та інших кредиторів; - майно, придбане у інших суб'єктів господарювання,
організацій та громадян у встановленому законодавством порядку; - інші джерела не заборонені законодавством України.
4.4. Заклад здійснює відчуження засобів виробництва, що є
державною власністю та закріплене за ним, за погодженням з Органом
управління майном у порядку, встановленому чинним законодавством
України. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти,
спрямовуються виключно на інвестиції Закладу і є державною
власністю.
4.5. Передача в оренду організаціям, підприємствам,
установам, а також громадянам устаткування, транспортних засобів,
інвентарю та інших матеріальних цінностей, що належать Закладу, а
також списання їх з балансу, здійснюється відповідно до чинного
законодавства за погодженням з Органом управління майном. Відчуження об'єктів соціально-культурного призначення
(санаторії-профілакторії, бази відпочинку, дитячі оздоровчі
заклади), збудованих за рахунок коштів Закладу, без згоди Органу
управління майном та трудового колективу (профспілки) Закладу, не
допускається.
4.5. Заклад має право за погодженням з Органом управління
майном передавати в заставу відповідно до чинного законодавства
юридичним і фізичним особам майно та інші матеріальні цінності,
які йому належать.
4.6. Заклад здійснює володіння, користування землею і іншими
природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та
чинного законодавства.
4.9. Збитки, завдані Заклад в результаті порушення його
майнових прав юридичними і фізичними особами, державними органами,
відшкодовуються Закладу згідно з чинним законодавством України.
5. Права та обов'язки Закладу
5.1. Права Закладу. 5.1.1. Заклад самостійно планує свою діяльність, визначає
стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно основних
напрямків діяльності, мети та завдань, концепції охорони здоров'я
в Україні. Заклад самостійно планує необхідність забезпечення
виробничого і соціального розвитку, підвищення доходів. 5.1.2. Заклад реалізує свою продукцію, послуги, залишки
виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов
економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством
України, - за фіксованими державними цінами. У розрахунках з
іноземними партнерами застосовуються контрактні ціни, що
формуються відповідно до умов і цін світового ринку, але не нижче
встановлених державою. 5.1.3. Заклад у встановленому законодавством порядку має
право створювати свої філії, представництва, інші відокремленні та
структурні підрозділи без створення юридичної особи за погодженням
із Органом управління майном. 5.1.4. Заклад користується банківським кредитом на
комерційній договірній основі. Заклад може надавати банку на
договірних засадах право використовувати свої вільні кошти і
встановлювати проценти за їх використання. 5.1.5. Заклад самостійно встановлює черговість і напрями
списання коштів з власних рахунків, яке здійснюється банками за
його дорученням, крім випадків, передбачених законодавством
України.
5.2. Обов'язки Закладу. 5.2.1. При визначенні стратегії фінансово-господарської та
лікувально-профілактичної діяльності, Заклад повинен врахувати
державну концепцію охорони здоров'я та інші договірні
зобов'язання. 5.2.2. Заклад: - забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань,
згідно з чинним законодавством; - здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному
забезпеченню діяльності Закладу відповідно до чинного
законодавства; - здійснює придбання необхідних матеріальних ресурсів у
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності,
а також у фізичних осіб; - створює належні умови для високопродуктивної праці,
забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм
охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування; - забезпечує своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної
плати працівникам Закладу; - здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний
ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових
виробничих потужностей та своєчасне введення в дію придбаного
обладнання; - здійснює заходи щодо вдосконалення організації заробітної
плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості
як в результатах власної праці, так і в загальних підсумках роботи
Закладу, забезпечує своєчасні розрахунки з працівниками Закладу; - виконує норми і вимоги чинного законодавства щодо охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання і
відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки; - відповідно до державних програм, замовлень, договорів
(контрактів) і в установленому законодавством порядку бере участь
у діяльності, пов'язаній з державною таємницею, забезпечує
виконання заходів з мобілізаційної підготовки та збереження
матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.
5.3. У разі порушення Закладом законодавства про охорону
навколишнього природного середовища його діяльність може бути
обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного
законодавства України.
6. Управління Закладом

та самоврядування трудового колективу
6.1. Управління Закладом здійснює його керівник.
6.2. Наймання керівника здійснюється Органом управління
майном шляхом укладення з ним контракту.
6.3. Керівник Закладу самостійно вирішує питання діяльності
Закладу за винятком тих, що за чинним законодавством та Статутом
віднесені до компетенції Органу управління майном та інших органів
управління Закладу. Керівник Закладу: - несе повну відповідальність за стан та діяльність Закладу; - діє без довіреності від імені Закладу, представляє його в
усіх відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; - розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного
законодавства України; - укладає договори, відкриває в установах банків поточний та
інші рахунки, а також видає довіреності; - несе відповідальність за формування та виконання основних
показників діяльності та нераціональне використання коштів; - несе відповідальність за формування та виконання фінансових
планів; - несе відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної
плати, інших встановлених законом виплат працівникам Закладу; - несе відповідальність за використання бюджетних коштів
всупереч їх цільовому призначенню або в обсягах, що перевищують
встановлені межі видатків бюджету, чи пропорційного фінансування
видатків бюджету відповідно до чинного законодавства; - несе відповідальність за стан охорони праці у Закладі; - створює належні умови та здійснює заходи щодо виконання
вимог колективних договорів та галузевої угоди; - здійснює інші повноваження відповідно до чинного
законодавства.
До компетенції Органу управління майном згідно з чинним
законодавством входить: - створення, реорганізація та ліквідація Закладу; - затвердження Статуту Закладу та внесення до нього змін; - погодження рішень про відчуження майна, переданого Закладу. Орган управління майном не має права втручатися в оперативну
та господарську діяльність Закладу.
6.4. Заступники керівника Закладу, спеціалісти та працівники
Закладу призначаються та звільняються з посади керівником Закладу
згідно з чинним законодавством.
6.5. Керівник має право накладати дисциплінарні стягнення на
працівників згідно з чинним законодавством.
6.6. Повноваження трудового колективу Закладу реалізуються
загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи - одну
або кілька профспілкових організацій, які утворюються у єдиний
представницький орган, чи інші уповноважені на представництво
трудовим колективом органи, а у разі відсутності таких органів -
представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим
колективам.
6.7. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються
діяльності Закладу, розробляються та ухвалюються його органами
управління за участю трудового колективу або уповноваженого ним
органу, до якого не може входити керівник Закладу, і
відображуються у колективному договорі. Колективним договором
регулюються також питання охорони праці, виробничі та трудові
відносини трудового колективу з керівництвом Закладу.
6.8. Право укладання колективного договору від імені Органу
управління майном надається керівнику Закладу, з однієї сторони, і
відповідним профспілковим органам або представникам трудящих, що
уповноважені трудовим колективом, з іншої сторони.
7. Господарська та соціальна діяльність Закладу
7.1. Заклад самостійно планує свою діяльність і визначає
перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що
виробляється, роботи, послуги та необхідності забезпечення
виробництва, а також соціального розвитку підприємства, підвищення
доходів. Заклад, здійснюючи господарську та інші види діяльності
має право з власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не
суперечать чинному законодавству України.
7.2. Відносини Закладу з іншими підприємствами, установами та
організаціями і громадянами в усіх сферах господарської
діяльності, здійснюються на підставі договорів.
7.3. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Закладу є прибуток (доход).
7.4. Прибуток Закладу, що залишається після покриття
матеріальних і прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці,
оплати відсотків за кредитами банків, сплати передбачених
законодавством України податків та інших загальнообов'язкових
платежів до бюджету та цільових фондів, залишається у повному його
розпорядженні.
7.5. Джерелом формування фінансових ресурсів Закладу є
прибуток (доход), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від
продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів
трудового колективу, підприємств, установ та організацій, громадян
та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення
та кредити.
7.6. Заклад може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність
згідно з чинним законодавством України.
7.7. Заклад самостійно визначає структуру управління,
встановлює штат працівників. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче
встановленого законодавством України мінімального розміру
заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення
керівника Закладу визначаються контрактом з ним.
7.5. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов
праці, життя, здоров'я, гарантії обов'язкового медичного
страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються
трудовим колективом за участю керівника Закладу, якщо інше не
передбачене чинним законодавством.
7.6. Заклад самостійно встановлює форми, системи, розміри
оплати праці, а також інші види доходів працівників у колективному
договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним
законодавством України.
7.7. Контроль за господарською діяльністю Закладу
здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
7.8. Аудит фінансової діяльності Закладу здійснюється згідно
з чинним законодавством України.
8. Облік і звітність
8.1. Заклад здійснює оперативний та бухгалтерський облік,
веде статистичну і податкову звітність згідно з чинним
законодавством.
8.2. Керівник Закладу несе персональну відповідальність за
додержання порядку ведення і достовірність обліку, статистичної та
податкової звітності.
8.3. Щомісячні фінансові плани та плани перспективного
розвитку Закладу погоджуються з Органом управління майном.
9. Припинення діяльності Закладу
9.1. Діяльність Закладу припиняється шляхом його
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або
ліквідації за рішенням Органу управління майном або господарського
суду згідно із чинним законодавством.
9.2. Припинення діяльності Закладу здійснюється комісією з
припинення (ліквідаційною комісією), яка утворюється згідно з
рішенням Органу управління майном, за погодженням з органом, який
здійснює державну реєстрацію. До складу комісії можуть входити
представники Закладу в особі його органу управління, трудового
колективу (профспілок) та можуть входити представники Органу
управління майном. Порядок і терміни проведення припинення
діяльності Закладу, а також термін для заяви претензій кредиторами
визначаються згідно з чинним законодавством України за рішенням
Органу управління майном. У разі банкрутства Закладу його ліквідація проводиться згідно
із Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" ( 2343-12 ).
9.3. З моменту призначення комісії до неї переходять
повноваження з управління Закладом. Комісія з припинення
(ліквідаційна комісія) діяльності Закладу розміщує у спеціальному
додатку до газети "Урядовий кур'єр" та/або офіційному друкованому
виданні органу державної влади чи органу місцевого самоврядування
за місцезнаходженням Закладу, повідомлення про припинення чи
реорганізацію Закладу та про порядок і строк заявлення кредиторами
вимог до нього. Крім того, письмово повідомляє кожного з
кредиторів. Комісія з припинення (ліквідаційна комісія) діяльності
Закладу складає відповідний баланс (акт) і подає його на
затвердження Органу управління майном.
9.4. У разі припинення діяльності Закладу працівникам, які
звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів
закріплених колективними договорами, Генеральною та галузевою
угодами, чинним законодавством України. Припинення діяльності Закладу вважається завершеним, а Заклад
таким, що припинило своє існування, з моменту внесення запису про
це до державного реєстру.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: