open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 226 від 11.06.2001

Про впровадження рішення колегії МОЗ України від 16.05.01
N 10-1 "Про затвердження плану працевлаштування випускників

вищих медичних і фармацевтичного навчальних закладів IV

рівня акредитації 2002 року, що навчалися

за державним замовленням"

З метою виконання рішення колегії МОЗ України від 16.05.01
N 10-1 щодо затвердження плану працевлаштування випускників вищих
медичних і фармацевтичного навчальних закладів IV рівня
акредитації 2002 року, що навчалися за державним замовленням,
Н А К А З У Ю:
1. Начальнику Головного управління медичних кадрів та
державної служби Мельнику Ю.В.: 1.1. Забезпечити організацію і контроль за дотриманням вимог
наказу МОЗ України від 25.12.97 N 367 ( z0246-98 ) "Про
затвердження Порядку працевлаштування випускників державних вищих
медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких
здійснювалась за державним замовленням", зареєстрованого
Міністерством юстиції 15.04.98 року N 246/2686 під час
працевлаштування випускників вищих медичних навчальних закладів
2002 року. 1.2. Призначити спеціалістів Головного управління медичних
кадрів та державної служби представниками для роботи в комісіях з
працевлаштування випускників державних вищих медичних і
фармацевтичного навчальних закладів IV рівнів акредитації 2002
року (додаток). 2. Ректорам державних вищих медичних і фармацевтичного
навчальних закладів IV рівня акредитації. Ужгородського і
Сумського університетів: 2.1. Створити та затвердити у підпорядкованому навчальному
закладі комісію з працевлаштування випускників 2002 року, що
навчалися за державним замовленням, під своїм головуванням. 2.2. Ознайомити випускників з Указом Президента України від
23.01.96 N 77 ( 77/96 ) "Про заходи щодо реформування системи
підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих
навчальних закладів", Постановою Кабінету Міністрів України від
22.08.96 N 992 ( 992-96-п ) "Про порядок працевлаштування
випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких
здійснювалась за державним замовленням", наказом МОЗ України від
25.12.97 N 367 ( z0246-98 ) "Про затвердження Порядку
працевлаштування випускників державних вищих медичних
(фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за
державним замовленням", планом працевлаштування, затвердженим
колегією МОЗ України від 16.05.01 N 10-1. 2.3. Забезпечити виконання плану Міністерства з
укомплектування вакантних посад закладів охорони здоров'я,
розташованих у сільській місцевості. 2.4. Подати до Головного управління медичних кадрів та
державної служби МОЗ України на затвердження протокол засідання
комісії, списки персонального працевлаштування кожного випускника
на паперових та магнітних носіях відповідно до затвердженої
програми, звіт про виконання плану працевлаштування випускників
кожного факультету, відповідно оформлені направлення на роботу
випускників згідно з графіком (додаток). 2.5. Надіслати в установлений термін виписки з відомостей
персонального працевлаштування випускників до Міністерства охорони
здоров'я АР Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської
та Севастопольської міських держадміністрацій, обласних, Київської
та Севастопольської міських санепідстанцій, фармацевтичних
структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій, закладів охорони здоров'я, що
безпосередньо підпорядковані МОЗ України, інших міністерств та
відомств. 3. Ректору Сумського університету створити комісію з
працевлаштування випускників медичного факультету 2002 року із
представників Міністерства освіти і науки України та Міністерства
охорони здоров'я України, роботу провести на паритетних умовах
(наказ МОЗ України і Міністерства освіти та науки України від
06.05.99 N 132/115). 4. Міністру, охорони здоров'я АР Крим, начальникам управлінь
охорони здоров'я обласних. Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій, головним лікарям обласних. Київської та
Севастопольської міських санепідстанцій, керівникам фармацевтичних
структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій, керівникам закладів охорони здоров'я,
що безпосередньо підпорядковані МОЗ України: 4.1. Визначити конкретні місця працевлаштування випускників
2002 року та до 01.09.2001 року направити до державних вищих
медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня
акредитації, медичних факультетів Ужгородського і Сумського
університетів і в копії Головному управлінню медичних кадрів та
державної служби. Звернути особливу увагу на кадрове забезпечення
закладів охорони здоров'я, розташованих у сільській місцевості,
особливо посад лікарів загальної практики - сімейних лікарів та
лікарів - фтизіатрів. 4.2. Прийняти участь у роботі комісій з працевлаштування
випускників згідно графіка (додаток). 4.3. Провести підготовчу роботу щодо забезпечення молодих
спеціалістів належними житлово-побутовими умовами під час їх
навчання в інтернатурі та подальшої роботи (Указ Президента
України від 19 березня 1999 N 262 ( 262/99 ) "Про державну
підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості"). Персональну відповідальність за укомплектування лікарськими
кадрами закладів охорони здоров'я сільської місцевості та
фтизіатричної служби залишити за Міністром охорони здоров'я АР
Крим, начальниками Головного управління охорони здоров'я Київської
міської держадміністрації, управлінь охорони здоров'я обласних та
Севастопольської міської держадміністрацій, головними лікарями
обласних санепідстанцій. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр В.Ф.Москаленко
Додаток

до наказу МОЗ України

від 11.06.2001 N 226
Графік

роботи комісій з працевлаштування випускників вищих

медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня

акредитації 2002 року та затвердження документів у

Міністерстві охорони здоров'я України
-------------------------------------------------------------------- N | Назва навчального |Дата роботи |Представник | Дата | п/п| закладу | комісії |МОЗ України |затвердження| | | | | документів | ---+--------------------+------------+---------------+------------| 1 | Вінницький | 12-13.12.01| Залевська В.А.| 21.01.02 | ---+--------------------+------------+---------------+------------| 2 | Дніпропетровський | 17-18.10.01| Фещенко І.І. | 22.01.02 | ---+--------------------+------------+---------------+------------| 3 | Донецький | 28.29.11.01| Мельник Ю.В. | 28.01.02 | ---+--------------------+------------+---------------+------------| 4 | Запорізький | 21-22.11.01| Фещенко І.І. | 29.01.02 | ---+--------------------+------------+---------------+------------| 5 | Івано-Франківський | 24-25.10.01| Залевська В.А.| 30.01.02 | ---+--------------------+------------+---------------+------------| 6 | Кримський | 10-11.10.01| Залевська В.А.| 23.01.02 | ---+--------------------+------------+---------------+------------| 7 | Луганський | 12.12.01 | Мельник Ю.В. | 24.01.02 | ---+--------------------+------------+---------------+------------| 8 | Львівський | 05-06.11.02| Фещенко І.І. | 13.02.02 | ---+--------------------+------------+---------------+------------| 9 | Одеський | 13-15.11.01| Залевська В.А.| 31.01.02 | ---+--------------------+------------+---------------+------------| 10 | Український | 28-29.11.01| Залевська В.А.| 4.02.02 | | стоматологічний | | | | ---+--------------------+------------+---------------+------------| 11 | Тернопільський | 14.11.02 | Мельник Ю.В. | 5.02.02 | ---+--------------------+------------+---------------+------------| 12 | Національний | 22.25.01.02| Мельник Ю.В.| 14.02.02 | | | | Залевська В.А.| | ---+--------------------+------------+---------------+------------| 13 | Харківський | 05-06.12.01| Фещенко І.І. | 6.02.02 | ---+--------------------+------------+---------------+------------| 14 | Буковинський | 31.10.01 | Залевська В.А.| 7.02.02 | ---+--------------------+------------+---------------+------------| 15 | Ужгород, медичний | 01.11.01 | Мельник Ю.В. | 11.02.02 | | факультет | | | | ---+--------------------+------------+---------------+------------| 16 | Національний | 25.12.01 | Мельник Ю.В. | 12.02.02 | | фармацевтичний | | | | ---+--------------------+------------+---------------+------------| 17 | Суми, медичний | 10-11.12.01| Мельник Ю.В. | 18.02.02 | | факультет | | | | -------------------------------------------------------------------
Начальник Головного управління
медичних кадрів та державної служби Ю.В.Мельник

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: