open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.07.2012  № 224

Про Громадську раду при Держсільгоспінспекції України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної інспекції сільського господарства
№ 7 від 18.01.2013}

З метою створення консультативно-дорадчого органу при Державній інспекції сільського господарства України, який сприятиме підвищенню ролі громадської думки в процесі прийняття Інспекцією рішень та здійсненню координації заходів, пов'язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики в сфері контролю за якістю та безпечністю продукції сільського господарства України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", та на підставі протоколу установчих зборів від 13 липня 2012 року № 1 НАКАЗУЮ:

1. Створити Громадську раду при Державній інспекції сільського господарства України.

2. Затвердити Склад Громадської ради при Державній інспекції сільського господарства України, що додається.

3. Погодити Положення про Громадську раду при Державній інспекції сільського господарства України, що додається.

4. Погодити Регламент Громадської ради при Державній інспекції сільського господарства України, що додається.

5. Визнати відповідальними за співробітництво з Громадською радою при Державній інспекції сільського господарства України Сектор по роботі зі ЗМІ (Письменна Н.А.).

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної інспекції сільського господарства України Марчука Ю.М.

Голова

М.О. ВашешніковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції
сільського господарства України
30.07.2012 № 224

СКЛАД
Громадської ради при Державній інспекції сільського господарства України


п/п

Делегований представник

Повна назва громадської організації, посада

1.

Душник
Ірина Анатоліївна

Координатор комітету зернових та олійних культур Європейської Бізнес Асоціації

2.

Капшук
Степан Павлович

Генеральний директор Асоціації "Укроліяпром"

3.

Хаджиматов
Валерій Атабекович

Виконавчий директор Насіннєвої асоціації України

4.

Діброва
Анатолій Дмитрович

Декан факультету аграрного менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України

5.

Михайлечко
Сергій Михайловича

Директор Асоціації "Виноградарі та винороби України"

6.

Кочерга
Микола Миколайович

Член Всеукраїнської громадської організації "Асоціація агроекологів України"

7.

Підберезняк
Тамара Василівна

Президент Всеукраїнської громадської організації "Фумігаційна асоціація"

8.

Цируль
Павло Іванович

Голова ради Федерації роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України

9.

Тимченко
Віктор Наумович

Президент "Української асоціації виробників і переробників сої"

10.

Петриченко
Василь Флорович

Перший віце-президент Національної академії аграрних наук України

11.

Кійко
Геннадій Федорович

Виконавчий директор Асоціації "Українське насіннєве товариство"

12.

Рибчинский
Родіон Станіславович

Головний редактор журналу "Хранение и переработка зерна", керівник аналітичної служби Інформаційного агентства "АПК-Інформ"

13.

Пограничний
Святослав Леонідович

Шеф-редактор "Судово-юридичної газети"

14.

Конєва
Катерина Вікторівна

Директор видавничого дому, головний редактор журналу "Напитки. Технологии. Инновации"

15.

Козак
В'ячеслав

Журналіст радіо "КОЛОС"

16.

Стоянов
Сергій Васильович

Генеральний директор Української аграрної конфедерації

17.

Калінін
Євген Володимирович

Голова Правління Української асоціації фумігації і захисту рослин

18.

Марчук
Юрій Миколайович

Перший заступник Голови Держсільгоспінспекції України

19.

Лесніков А.П.

заступник Голови Держсільгоспінспекції

20.

Павленко Я.І.

начальник Управління контролю якості плодовоовочевої продукції, виноградарства та виноробної промисловості

21.

Чернявський
Іван Юрійович

Директор Департаменту контролю насінництва та розсадництва

22.

Чернюк Н.Ю.

директор Департаменту фінансово-економічного аналізу

23.

Деняк
Вікторія Іванівна

Начальник Управління правової роботи

24.

Приходько
Василь Іванович

Начальник Управління контролю якості плодоовочевої продукції, виноградарства та виноробної промисловості

25.

Дригуля
Сергій Володимирович

Начальник Відділу контролю за технічним наглядом та безпекою праці


Царьов Д.В.

директор Департаменту контролю за використанням та охороною земель

{Склад із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної інспекції сільського господарства № 7 від 18.01.2013}


ПОГОДЖЕНО
Наказ Державної інспекції
сільського господарства України
30.07.2012 № 224

СХВАЛЕНО
на установчих зборах
Громадської ради
при Державній інспекції
сільського господарства України
Протокол установчих зборів
Громадської ради
13.07.2012 № 1

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Державній інспекції сільського господарства України

Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська рада при Державній інспекції сільського господарства України (далі - Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчого органу Державної інспекції сільського господарства України, налагодження ефективної взаємодії Держсільгоспінспекції з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері контролю та нагляду за якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції.

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду, розробленим на основі Типового положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", регламентом роботи Громадської ради.

1.3. Положення про Громадську раду погоджується з Держсільгоспінспекцією шляхом подання останньому робочою групою з підготовки першого засідання Громадської ради при Держсільгоспінспекції проекту Положення для надання своїх пропозицій та зауважень. Після обговорення та врахування (чи вмотивованого відхилення) позиції Держсільгоспінспекції щодо змісту Положення, узгоджений та схвалений Громадською радою на її першому засіданні варіант тексту останнього підписується уповноваженим представником Держсільгоспінспекції.

Розділ II.
ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1. Повноваження Громадської ради розповсюджуються на територію України.

2.2. Основними завданнями Громадської ради є:

- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

- здійснення громадського контролю за діяльністю Держсільгоспінспекції;

- сприяння врахуванню Держсільгоспінспекцією громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері контролю та нагляду за якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції.

2.3. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає Держсільгоспінспекції пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає Держсільгоспінспекції пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, а також план взаємодії Громадської ради з Держсільгоспінспекцією, його структурними підрозділами;

3) подає Держсільгоспінспекції обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері контролю та нагляду за якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції, удосконалення роботи Держсільгоспінспекції;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням Держсільгоспінспекцією пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Держсільгоспінспекції та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає Держсільгоспінспекції інформацію щодо пропозицій громадських організацій відносно вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку відповідних галузей чи адміністративно-територіальних одиниць в Україні;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2.4. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, ініціативні та експертні групи тощо);

2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання, круглі столи та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від Держсільгоспінспекції проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

6) взаємодіяти із органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно-дорадчими органами, утвореними при органах виконавчої влади, та іншими громадськими радами;

7) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;

8) на запрошення Держсільгоспінспекції, її структурних підрозділів делегувати представників Громадської ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться Держсільгоспінспекцією та її структурними підрозділами;

9) брати участь у розробці цільових програм, проектів нормативно-правових актів, що регулюють питання розвитку відповідної території України;

10) подавати до Держсільгоспінспекції пропозиції щодо заохочення представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у реалізацію та захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;

11) розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення для сфери контролю та нагляду за якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції.

2.5. Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень Держсільгоспінспекції.

Розділ III.
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства).

3.2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах або наступних засіданнях за поданням Голови Громадської ради, щодо обрання нових членів, шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами або на наступних засіданнях.

Строк повноважень складу Громадської ради - два роки.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в Громадській раді є індивідуальним, тобто один член громадської ради представляє одну особу або інститут громадянського суспільства.

У випадку, коли членом громадської ради є керівник інституту громадянського суспільства, він може уповноважити іншу особу на участь у роботі громадської ради шляхом оформлення доручення, форма та зміст якого мають відповідати вимогам цивільного законодавства щодо представництва юридичних осіб.

Порядок проведення установчих зборів по обранню громадської ради встановлюється Регламентом проведення установчих зборів по обранню Громадської ради при Держсільгоспінспекції, текст котрого розробляється ініціативною групою з підготовки установчих зборів зі створення громадської ради.

3.3. Для формування складу Громадської ради Держсільгоспінспекція утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.

Якщо при Держсільгоспінспекції вже утворена Громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради та Держсільгоспінспекції.

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Держсільгоспінспекція в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що Держсільгоспінспекція повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності Громадської ради, що діяла при Держсільгоспінспекції до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

Протокол установчих зборів, відомості про склад Громадської ради Держсільгоспінспекції оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.4. Держсільгоспінспекція затверджує склад Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

Розділ IV.
ПРАВА ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У РАДІ

4.1. Члени Громадської ради мають право:

- брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради, вносити свої пропозиції:

- брати участь у голосуванні на засіданнях Громадської ради;

- брати участь в роботі одного з робочих органів з правом голосу;

- за бажанням можуть бути присутніми на засіданні інших робочих органів, висловлювати свою думку, але без права голосу;

- інформувати Громадську раду про свою діяльність;

- пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради;

- бути членом робочих органів Громадської ради;

- ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів.

4.2. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

- систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж 2 рази);

- повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

- неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

- подання членом Громадської ради відповідної заяви.

Розділ V.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5.1. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів Громадської ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова Громадської ради має двох заступників (один з яких є першим заступником голови), які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Кожен з двох заступників є відповідальним за роботу Громадської ради по основних напрямках діяльності Держсільгоспінспекції, розподіл яких визначається індивідуально.

Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу Держсільгоспінспекції.

Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради у разі припинення його членства у раді на підставах передбачених пунктом 4.2 цього Положення;

5.2. Голова Громадської ради:

- організовує діяльність Громадської ради;

- скликає та організовує підготовку і проведення засідань Громадської ради;

- підписує документи від імені Громадської ради;

- представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

- може брати участь у засіданнях колегії Держсільгоспінспекції.

5.3. Заступники обираються на першому засіданні громадської ради з числа присутніх членів більшістю голосів.

5.4. Перший заступник та заступник голови Громадської ради:

- забезпечують виконання закріплених за ним напрямків роботи Громадської ради;

- контролюють та координує роботу відповідних робочих органів Громадської ради;

- контролюють виконання плану роботи Громадської ради;

- вносять пропозиції щодо створення тимчасових органів Громадської ради;

- організовують вивчення та дослідження громадської думки.

5.5. Функції секретаря Громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу Держсільгоспінспекції, який не є членом Громадської ради.

Секретар Громадської ради забезпечує ведення діловодства, підготовку засідань, порядку денного, ведення та оформлення протоколу зборів, проектів рішень Громадської ради, здійснює контроль за виконанням рішень Громадської ради, її робочих органів, здійснює організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Громадської ради, виконує інші функції за рішенням Громадської ради.

5.6. З метою налагодження роботи Громадської ради та відпрацювання питань відповідно до покладених на неї завдань, за відповідними напрямками діяльності рішенням Громадської ради утворюються робочі органи ради - постійні комісії з числа членів Громадської ради. Кількість постійних комісій та їх назву визначає Громадська рада шляхом голосування.

Постійні комісії утворюються та діють на строк повноважень Громадської ради. Кількісний та персональний склад кожної постійної комісії визначається Громадською радою на її засіданні з врахуванням побажання кожного члена ради. Кожен член Громадської ради може бути членом не більш ніж однієї постійної комісії. Засідання постійних комісій проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Громадської ради та по мірі необхідності.

Залучені до складу комісій особи, які не є членами Громадської ради, користуються на засіданнях постійних комісій правом дорадчого голосу.

5.7. Постійну комісію очолює голова, який обирається на засіданні Громадської ради на строк повноважень Громадської ради з числа членів ради.

Голова постійної комісії:

- здійснює організацію і планування діяльності постійної комісії;

- здійснює організацію документообігу в постійній комісії та протокольне оформлення її рішень;

- ініціює утворення спільної робочої групи за участю представників різних постійних комісій для розгляду, вивчення та вирішення певних питань;

- виконує інші функції, необхідні для забезпечення покладених на постійну комісію завдань.

5.8. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини від загального складу її членів.

Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

У разі неможливості члена Громадської ради бути присутнім на її засіданні з поважних причин, на засіданні може бути присутній його уповноважений представник з належним чином оформленим дорученням (посвідченим нотаріально або печаткою організації) без права голосу.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважені представники Держсільгоспінспекції.

На запрошення голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи без права голосу.

Секретар Громадської ради спільно з представниками Держсільгоспінспекції інформує членів Громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом розміщення відповідного оголошення на офіційному веб-сайті Держсільгоспінспекції або надсилання відповідного повідомлення електронною поштою чи в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 3 (три) календарні дні до дати проведення засідання.

Позачергові засідання Громадської ради із зазначенням порядку денного скликаються в обов'язковому порядку головою Громадської ради або за ініціативою не менш ніж однієї третини загального складу членів Громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються голові Громадської ради. У випадку неможливості виконання обов'язків щодо скликання позачергового засідання головою Громадської ради (хвороба, відрядження, відсутність з інших причин) ці обов'язки виконує перший заступник, а у разі відсутності першого заступника один із визначених головою заступник голови Громадської ради.

5.9. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради оформляється протоколом.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Держсільгоспінспекцією.

Рішення Держсільгоспінспекції, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Держсільгоспінспекції та в інший прийнятний спосіб.

Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

Розділ VI.
ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

6.1. Громадська рада інформує Держсільгоспінспекцію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті Держсільгоспінспекції та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

6.2. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Держсільгоспінспекція.

6.3. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

Голова Громадської ради
при Держсільгоспінспекції
України

В.Ф. Петриченко

Секретар Громадської ради
при Держсільгоспінспекції
України

Н.А. ПисьменнаДодаток

РЕГЛАМЕНТ
Громадської ради при Державній інспекції сільського господарства України

Загальні положення

1. Регламент Громадської ради при Державній інспекції сільського господарства України (далі - Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради при Державній інспекції сільського господарства України (далі - Громадська рада).

2. Робота Громадської ради є відкритою і прозорою.

Громадська рада інформує Держсільгоспінспекцію та громадськість про свою діяльність.

Висвітлення діяльності Громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Громадську раду та цим Регламентом.

3. Громадську раду очолює голова, який обирається відповідно до порядку та в спосіб, передбачені Положенням про Громадську раду та цим Регламентом.

Голова громадської ради має двох заступників (один з яких є першим заступником голови), які обираються відповідно до порядку та в спосіб, передбачений Положенням про Громадську раду та цим Регламентом.

Планування роботи

4. Робота Громадської ради ведеться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються Громадською радою.

5. Формування планів роботи громадської ради здійснюється головою Громадської ради (або за його дорученням його заступниками) спільно із секретарем Громадської ради.

Річний план роботи Громадської ради затверджується громадською радою на своєму засіданні.

Квартальний план роботи Громадської ради затверджується головою громадської ради на основі положень річного плану громадської ради.

Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності Держсільгоспінспекції, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі в проведенні Держсільгоспінспекцією консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

6. Плани роботи Громадської ради передбачають такі види заходів:

• чергові засідання Громадської ради,

• проведення громадської експертизи діяльності Держсільгоспінспекції,

• проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів,

• організація заходів у межах проведення Держсільгоспінспекцією консультацій із громадськістю,

• забезпечення інформування Держсільгоспінспекції, громадськості про діяльність Громадської ради,

• інші заходи в межах повноважень Громадської ради.

7. План роботи Громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше ніж за тиждень до закінчення поточного року.

Наступний квартальний план роботи Громадської ради затверджується не пізніше ніж за тиждень до закінчення поточного кварталу.

8. Члени Громадської ради подають голові Громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради на наступний рік та плану роботи Громадської ради на наступний квартал за три тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.

9. Річні та квартальні плани роботи Громадської ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держсільгоспінспекції та роздаються секретарем Громадської ради кожному членові Громадської ради.

Порядок підготовки та проведення засідань Громадської ради

10. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Позачергові засідання Громадської ради скликаються з ініціативи однієї третини загального складу її членів.

11. Чергові засідання громадської ради скликаються головою Громадської ради, а в разі його відсутності - виконуючим обов'язки голови Громадської ради. З цією метою голова Громадської ради узгоджує з уповноваженими представниками Держсільгоспінспекції дату, час і місце проведення засідання Громадської ради, формує проект порядку денного.

Секретар Громадської ради інформує членів громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання не пізніше ніж за 3 календарних дні до дати проведення засідання.

Повідомлення про проведення засідання Громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті Держсільгоспінспекції.

12. Позачергові засідання Громадської ради із зазначенням порядку денного скликаються в обов'язковому порядку головою Громадської ради на вимогу не менш ніж однієї третини загального складу членів Громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються голові Громадської ради.

Позачергове засідання Громадської ради скликається (проводиться) не пізніше ніж у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою Громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Громадської ради не пізніше ніж за три календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті Держсільгоспінспекції.

13. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

На запрошення голови Громадської ради в засіданнях Громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами Громадської ради.

Уповноважені представники Держсільгоспінспекції беруть участь у всіх засіданнях громадської ради без спеціального запрошення.

14. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

Перед початком засідання Громадської ради секретар Громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

15. На початку засідання Громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою Громадської ради.

Проект порядку денного, що пропонується головою Громадської ради, формується відповідно до плану роботи Громадської ради та на основі пропозицій від членів Громадської ради.

16. З кожного з розглянутих питань порядку денного засідання Громадська рада має ухвалити рішення.

Рішення ухвалюється в такій послідовності:

1) ухвалення проекту рішення за основу;

2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання Громадської ради до проекту ухваленого за основу;

3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішень Громадської ради готуються членами Громадської ради та подаються голові Громадської ради до початку засідання громадської ради. Всі проекти рішень мають бути подані не пізніше ніж за два дні до початку засідання Громадської ради.

17. Головує на засіданні Громадської ради голова Громадської ради або за його дорученням його заступник.

18. За звичайних обставин тривалість засідання Громадської ради становить дві години без перерви.

Перерва в засіданні Громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення Громадської ради або з ініціативи головуючого на засіданні.

За рішенням Громадської ради тривалість засідання громадської ради може бути подовжена не більше ніж на одну годину.

19. Перше засідання Громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу Громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

1) на першому засіданні Громадської ради головує голова лічильної комісії до того часу, поки не буде обрано голову Громадської ради нового складу;

20. Рішення Громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо перед початком голосування не прийнято іншого рішення Громадської ради.

В окремих випадках Громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

У разі проведення таємного голосування на засіданні Громадської ради обирається лічильна комісія.

Рішення громадської ради підписуються головою Громадської ради та її секретарем.

21. Під час проведення засідання Громадської ради секретар Громадської ради веде та складає протокол.

Організація роботи тимчасових комісій, експертних груп Громадської ради

22. Експертні групи, тимчасові комісії Громадської ради можуть бути створені рішенням Громадської ради в разі необхідності. Зазвичай експертні групи та тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань до розгляду на засіданні Громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів Громадської ради.

Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.

23. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени Громадської ради за власним бажанням.

Окремим рішенням Громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники Держсільгоспінспекції, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.

24. Основною формою роботи тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться за потреби.

25. Засідання тимчасових комісій, експертних груп проводяться у відкритому режимі.

26. Тимчасову комісію очолює голова, який призначається рішенням Громадської ради з числа членів Громадської ради, які входять до складу цієї комісії.

Взаємовідносини громадської ради з Держсільгоспінспекцією

27. Голова Громадської ради може брати участь у засіданні колегії Держсільгоспінспекції.

28. Громадська рада щороку готує та подає Держсільгоспінспекції пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю.

Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні Громадської ради.

29. Громадська рада може подати Держсільгоспінспекції пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені Громадської ради подаються головою Громадської ради на підставі рішення Громадської ради.

30. Голова Громадської ради в обов'язковому порядку інформує Держсільгоспінспекцію про ухвалені Громадською радою рішення.

Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

31. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності Держсільгоспінспекції, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

32. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності Держсільгоспінспекції, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється Громадською радою виключно на її засіданнях на основі пропозицій, внесених членами Громадської ради.

33. Для проведення громадської експертизи діяльності Держсільгоспінспекції громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням Громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени Громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.

34. Результати проведення громадської експертизи діяльності Держсільгоспінспекції, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов'язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні Громадської ради.

Порядок висвітлення діяльності Громадської ради

35. На офіційному веб-сайті Держсільгоспінспекції в обов'язковому порядку розміщується положення про Громадську раду, регламент роботи Громадської ради, плани роботи Громадської ради, протоколи засідань Громадської ради, рішення Громадської ради, щорічний звіт про діяльність Громадської ради, інформація про склад Громадської ради, керівний склад Громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

36. Щорічний звіт про діяльність Громадської ради перед його оприлюдненням затверджується громадською радою на її засіданні.

37. Розміщення офіційної інформації про діяльність Громадської ради на офіційному веб-сайті Держсільгоспінспекції здійснюється секретарем Громадської ради за погодженням з головою Громадської ради.

38. При взаємодії із засобами масової інформації офіційну позицію Громадської ради може висловлювати голова Громадської ради або за його дорученням заступник.

У всіх інших випадках члени Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію Громадської ради.

Голова Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз'ясненні їм позиції Громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями Громадської ради. В усіх інших випадках голова Громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов'язково повинна відображати позицію Громадської ради.

Голова Громадської ради
при Держсільгоспінспекції
України

В.Ф. Петриченко

Секретар Громадської ради
при Держсільгоспінспекції
України

Н.А. Письменна

{Текст взято з сайту Держсільгоспінспекції України http://www.disgu.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: