open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.07.2007 N 224

Про утворення Координаційної ради

з питань розвитку інноваційно-інвестиційних

відносин України

з країнами Азійського регіону
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства економіки

N 338 ( v0338665-07 ) від 09.10.2007 }

З метою активізації та подальшого розвитку
інноваційно-інвестиційних відносин України з країнами Азійського
регіону Н А К А З У Ю:
1. Утворити при Мінекономіки Координаційну раду з питань
розвитку інноваційно-інвестиційних відносин України з країнами
Азійського регіону.
2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань
розвитку інноваційно-інвестиційних відносин України з країнами
Азійського регіону, що додається.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Слюсаренко О.О.
Міністр А.К.Кінах

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

13.07.2007 N 224

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань розвитку

інноваційно-інвестиційних відносин України

з країнами Азійського регіону

1. Координаційна рада з питань розвитку
інноваційно-інвестиційних відносин України з країнами Азійського
регіону (далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим
органом при Мінекономіки.
2. Рада у своїй роботі керується Конституцією ( 254к/96-ВР )
та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, нормативно-правовими актами Міністерства та цим
Положенням.
3. Основними завданнями Ради є: підготовка пропозицій щодо напрямів
інноваційно-інвестиційного співробітництва України з країнами
Азійського регіону; конструктивний аналіз правового поля у сфері економічного
розвитку Азійських країн; вивчення та використання досвіду інноваційно-інвестиційної
складової економічного розвитку Азійських країн; розроблення пропозицій щодо спільної реалізації інвестиційних
програм та проектів на інноваційній основі; підготовка пропозицій керівництву Міністерства щодо
організація виставок в Україні та за кордоном за рахунок учасників
та спонсорів, а також конференцій, симпозіумів та інших заходів з
метою активізації інноваційно-інвестиційної складової.
4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право: одержувати в установленому порядку від центральних та
місцевих органів виконавчої влади інформацію, необхідну для роботи
Ради; залучати до роботи представників центральних і місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за
згодою їх керівників) незалежних експертів, провідних учених,
фахівців-практиків; утворювати постійні та тимчасові робочі групи і комісії, які
діють на підставі цього Положення; організовувати проведення конференцій, семінарів,
бізнес-форумів, нарад також інших заходів з питань розвитку
інноваційно-інвестиційних відносин України з країнами Азійського
регіону; проводити виставки (ярмарки) в Україні та за кордоном за
рахунок кошт учасників та спонсорів, вносити пропозиції
керівництву Міністерства щодо участі у міжнародних виставкових
заходах за кордоном, фінансування національних експозицій на яких
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету; подавати керівництву Міністерства пропозиції щодо
вдосконалення законодавства у сфері розвитку
інноваційно-інвестиційних відносин України країнами Азійського
регіону.
5. Раду очолює голова - Міністр економіки.
6. Голова Ради: має трьох заступників із числа членів Ради; { Абзац другий
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 338 ( v0338665-07 ) від 09.10.2007 } призначає секретаря Ради; здійснює керівництво роботою Ради; затверджує персональний склад Ради та вносить у разі потреби
зміни до нього.
7. Рада здійснює діяльність згідно з планом роботи на
відповідне півріччя, який затверджується головою.
8. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться згідно з
планами її діяльності та за рішенням голови чи його заступника.
Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві
третини членів Ради.
9. Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписує голова
або за його дорученням заступник голови. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Ради. У разі
рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого. Протоколи розсилаються всім членам Ради.
10. Секретар Ради: формує проект порядку денного засідань Ради відповідно до
пропозицій її членів, організовує підготовку матеріалів та
проектів рішень; здійснює моніторинг виконання рішень Ради;
забезпечує ведення протоколів засідань Ради.
11. Організаційне забезпечення роботи Ради здійснюється
департаментом інвестиційної діяльності Мінекономіки.
Директор департаменту
інвестиційної діяльності В.Загородній

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

13.07.2007 N 224

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

09.10.2007 N 338

( v0338665-07 )

СКЛАД

Координаційної ради з питань розвитку

інноваційно-інвестиційних відносин України

з країнами Азійського регіону

------------------------------------------------------------------ КІНАХ |- Міністр економіки, | Анатолій Кирилович |голова Координаційної ради | --------------------------------+-------------------------------| СЛЮСАРЕНКО |- заступник Міністра економіки,| Оксана Олександрівна |перший заступник голови | |Координаційної ради | --------------------------------+-------------------------------| ВОЛКОВ |- член-кореспондент Української| Володимир Васильович |академії наук, генеральний | |директор Інституту транспортних| |технологій АНУ, | |заступник голови Координаційної| |ради від громадськості | |(за згодою) | --------------------------------+-------------------------------| МИХАЙЛОВ |- заступник директора | Олексій Сергійович |департаменту інвестиційної та | |інноваційної діяльності - | |начальник відділу інституційних| |механізмів сприяння інвестиціям| |та інноваціям Мінекономіки, | |заступник голови Координаційної| |ради | ----------------------------------------------------------------| Члени Координаційної ради: | ----------------------------------------------------------------| АВКСЕНТЬЄВ |- радник заступника голови | Максим Юрійович |правління банку "Національний | |стандарт" (за згодою) | --------------------------------+-------------------------------| АВКСЕНТЬЄВ |- кандидат економічних наук, | Юрій Анатолійович |президент державного концерну | |"Наука" (за згодою) | --------------------------------+-------------------------------| БЕРЕЗОВЕЦЬ |- президент "Мартін груп" | Леся Володимирівна |(за згодою) | --------------------------------+-------------------------------| БОГАТИР |- заступник Міністра юстиції | Володимир Вікторович |(за згодою) | --------------------------------+-------------------------------| БОРУЛЬКО |- помічник Прем'єр-міністра | Павло Вікторович |України (за згодою) | --------------------------------+-------------------------------| ВАСИЛЕЦЬ |- президент | Вадим Анатолійович |Українсько-Китайської | |Комерційної палати | |(за згодою) | --------------------------------+-------------------------------| ГОЛЕНКО |- директор центру | Андрій Павлович |"Україна-Китай" | |(за згодою) | --------------------------------+-------------------------------| ГОРИСЛАВЕЦЬ |- президент ТОВ "РЕАКС | Юрій Андрійович |РЕЗИДЕНЦЕ" (за згодою) | --------------------------------+-------------------------------| ЗГУРОВСЬКИЙ |- ректор Національного | Михайло Захарович |технічного університету | |України "Київський | |політехнічний інститут" | |(за згодою) | --------------------------------+-------------------------------| ІВАНОВ |- заступник керівника | Олександр Володимирович |торговельно-економічної місії в| |Корейській Народній Республіці | |(за згодою) | --------------------------------+-------------------------------| КІПІШ |- директор ТОВ "Фордон" (за | Віктор Зіновійович |згодою) | --------------------------------+-------------------------------| КОЗАЧЕНКО |- директор ТОВ "Міжнародний | Сергій Вікторович |центр розвитку підприємництва | |та менеджменту" (за згодою) | --------------------------------+-------------------------------| КОЛОДЮК |- президент фонду "Інформаційне| Андрій Вікторович |товариство України" (за | |згодою) | --------------------------------+-------------------------------| ЛІ Чжен Ган |- спеціаліст з міжнародного | |співробітництва, заступник | |начальника робочої групи в | |Україні державного Банку | |розвитку Китаю (за згодою) | --------------------------------+-------------------------------| МАСШТАБЕЙ |- Посол України в Сінгапурі (за| Віктор Якович |згодою) | --------------------------------+-------------------------------| МОРМУЛЬ |- перший заступник голови | Дмитро Дмитрович |Державної екологічної служби | |(за згодою) | --------------------------------+-------------------------------| НОВОХАТКО |- голова наглядової ради банку | Микола Володимирович |"Європейський" | |(за згодою) | --------------------------------+-------------------------------| ПІДВИСОЦЬКИЙ |- директор Центру інвестиційно-| Валентин Генріхович |інноваційних програм | |Національного інституту | |стратегічних досліджень, член | |громадської ради при | |Мінекономіки (за згодою) | --------------------------------+-------------------------------| ПОГОРЕЛОВ |- начальник управління | Віктор Володимирович |Закарпатської | |облдержадміністрації (за | |згодою) | --------------------------------+-------------------------------| ПОНОМАРЕНКО |- керівник торговельно- | Дмитро Георгійович |економічної місії в Китайській | |Народній Республіці (за згодою)| --------------------------------+-------------------------------| ПОПОВ |- директор департаменту | Павло Дмитрович |двостороннього торговельно- | |економічного співробітництва | |Мінекономіки | --------------------------------+-------------------------------| ПРОХОРОВ |- перший віце-президент УСПП | Сергій Мефодійович |(за згодою) | --------------------------------+-------------------------------| РОЖЕН |- кореспондент газети "Дзеркало| Олександр Павлович |тижня" | |(за згодою) | --------------------------------+-------------------------------| СЕРГЄЄВ |- завідувач кафедри маркетингу | Василь Вікторович |Української академії бізнесу та| |підприємництва (за згодою) | --------------------------------+-------------------------------| ЧЕРКАШИН |- радник Голови | Сергій Віталійович |Держспоживстандарту (за згодою)| --------------------------------+-------------------------------| ЯСТРЕБЛЯНСЬКА |заступник генерального | Марія Василівна |директора СП "СУАМ" | |(за згодою) | --------------------------------+-------------------------------| КАРПЕНКО |- головний спеціаліст сектору з| Сергій Олександрович |питань координаційної | |діяльності Ради інвесторів при | |Кабінеті Міністрів України, | |секретар Координаційної ради | -----------------------------------------------------------------
{ Склад в редакції Наказу Міністерства економіки N 338
( v0338665-07 ) від 09.10.2007 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: