open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 224 від 05.08.2002

м. Київ
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

аграрної політики

N 550 ( v0550555-06 ) від 28.09.2006 }
Про взаємодію міністерства з Верховною

Радою України та її комітетами з

питань законотворення

З метою вдосконалення взаємодії з Верховною Радою України та
її комітетами з питань законотворення, враховуючи розпорядження
Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. N 330-р
( 330-2002-р ) "Про заходи щодо сприяння розгляду Верховною Радою
України Програми діяльності Кабінету Міністрів України"
Н А К А З У Ю:
1. Врахувати, що наказом Мінагрополітики України від 12 липня
2002 року N 189 ( v0189555-02 ) заступник Державного секретаря
Шмідт Р.М. визначений відповідальним за забезпечення взаємодії
міністерства з комітетами та депутатськими фракціями (групами)
Верховної Ради України.
2. Затвердити перелік посадових осіб Мінагрополітики, які
забезпечуватимуть взаємодію міністерства з комітетами Верховної
Ради України згідно з додатками 1, 2. Зазначеним посадовим особам забезпечити роз'яснення позицій
міністерства у комітетах стосовно доцільності прийняття
відповідних законодавчих актів, реалізація яких має вирішити
нагальні та перспективні питання розвитку агропромислового
комплексу. Розширити практику взаємодії з народними депутатами України,
запрошувати їх для участі на засіданнях колегій, робочих груп,
семінарах, нарадах, "круглих столах" з питань розвитку аграрного
сектора економіки.
3. Заступникам Державного секретаря, головам Державних
департаментів, керівникам департаментів, самостійних управлінь та
відділів удосконалити систему законопроектної роботи, підвищити
якість розробки проектів законів, забезпечити особисту участь у
засіданнях комітетів Верховної Ради України, прискорити
проходження проектів у парламенті.
4. Департаменту зв'язків з Верховною Радою України та
організаційної роботи (Шейко) оперативно координувати роботу та
інформувати Міністра, Державного секретаря, заступників Державного
секретаря. Юридичне управління (Бочковська), відповідні підрозділи
Міністерства про перелік питань, віднесених до компетенції
міністерства, які будуть розглядатися у комітетах та на сесійних
засіданнях Верховної Ради України, а також про наслідки розгляду
проектів законодавчих актів, забезпечити постійний контроль за
організацією супроводження законопроектів, розгляд відповідних
питань в комітетах Верховної Ради України, надання необхідних
матеріалів для розгляду, здійснювати постійний моніторинг
законопроектної роботи з питань аграрної політики.
5. Головам державних департаментів, керівникам департаментів,
самостійних управлінь та відділів подавати щочетверга до 17 години
Юридичному управлінню інформацію на магнітних носіях (дискетах)
про стан розробки законопроектів для узагальнення.
6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики
України від 11 липня 2000 року N 121 ( v0121555-00 ).
7. Контроль за виконанням наказу покласти на Державного
секретаря Мельника С.І.
Міністр С.Рижук
Додаток 1

до наказу Мінагрополітики

України

від 5 серпня 2002 р. N 224
ПЕРЕЛІК

посадових осіб Мінагрополітики, які забезпечуватимуть

взаємодію міністерства з комітетами Верховної Ради

України
------------------------------------------------------------------ Прізвище, ініціали та посада | Найменування комітету Верховної | | Ради України | -----------------------------+----------------------------------| 1 | 2 | -----------------------------+----------------------------------| Рижук С.М. |Комітет з питань аграрної політики| Міністр аграрної |та земельних відносин. | політики |Комітет у закордонних справах. | | | Мельник С.І. |Комітет з питань державного| Державний секретар |будівництва та місцевого| |самоврядування. | |Комітет з питань науки і освіти. | |Комітет з питань національної| |безпеки і оборони. | |Комітет з питань правової| |політики. | | | Лузан Ю.Я. |Комітет з питань економічної| перший заступник |політики, управління народним| Державного секретаря |господарством, власності та| |інвестицій. | |Комітет з питань бюджету. | |Комітет з питань фінансів і| |банківської діяльності. | |Комітет з питань європейської| |інтеграції. | |Комітет з питань соціальної| |політики та праці. | |Комітет з питань боротьби з| |організованою злочинністю і| |корупцією. | | | Мельник Ю.Ф. |Комітет з питань Регламенту,| заступник Державного секрета-|депутатської етики та організації| ря |роботи Верховної Ради України. | |Комітет з питань екологічної| |політики, природокористування та| |ліквідації наслідків| |Чорнобильської катастрофи. | |Комітет з питань свободи слова та| |інформації. | | | Шмідт Р.М. |Комітет з питань законодавчого| правозаступник Державного |зебезпечення охоронної діяльності.| секретаря |Комітет з питань прав людини,| |національних меншин і| |міжнаціональних відносин. | | | Яковенко В.П. |Комітет з питань охорони здоров'я,| заступник Державного секрета-|материнства та дитинства. | ря |Комітет з питань промислової| |політики і підприємництва. | |Комітет з питань| |паливно-енергетичного комплексу,| |ядерної політики та ядерної| |безпеки. | |Комітет з питань будівництва,| |транспорту і зв'язку. | |Комітет у справах пенсіонерів,| |ветеранів та інвалідів. | |Комітет з питань молодіжної| |політики, фізичної культури,| |спорту і туризму. | |Комітет з питань культури і| |духовності | -----------------------------------------------------------------
Додаток 2

до наказу Мінагрополітики

України

від 5 серпня 2002 р. N 224
ПЕРЕЛІК

посадових осіб Мінагрополітики України,

що здійснюватимуть взаємодію з комітетами

Верховної Ради України
-------------------------------------------------------------------------------------- N |Найменування комітету Верховної|Прізвище та ініціали|Прізвище посадових осіб | п/п|Ради України |голови комітету |Мінагрополітики, що | | | |здійснюватимуть взаємодію з| | | |відповідними комітетами | ---+-------------------------------+--------------------+---------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ---+-------------------------------+--------------------+---------------------------| 1.|Комітет з питань правової | | | |політики |Онопенко В.В. |Мельник С.І. | | | |Бочковська С.М. | 2.|Комітет з питань державного |Матвієнко А.С. |Мельник С.І. | |будівництва та місцевого | |Шейко П.В. | |самоврядування | |Зуб Г.І. | | | |Бойко М.Ф. | 3. |Комітет з питань соціальної | | | |політики |Хара В.Г. |Лузан Ю.Я. | |та праці | |Савицька О.П. | | |Дробот В.І. | | 4. |Комітет з питань охорони | | | |здоров'я, |Поліщук М.Є. |Яковенко В.П. | |материнства та дитинства | |Мотруніч Д.О. | | | |Вербицький П.І. | 5. |Комітет з питань молодіжної |Самойлик К.С. |Яковенко В.П. | |політики, фізичної культури, | |Гайдар М.В. | |спорту і туризму | |Шейко П.В. | 6. |Комітет з питань науки і | | | |освіти |Ніколаєнко С.М |Мельник С.І. | | | |Бойко М.Ф. | | | |Гойчук А.Ф. | 7. |Комітет з питань культури і |Танюк Л.С. |Яковенко В.П. | |духовності | |Гайдар М.В. | | | |Шейко П.В. | 8. |Комітет з питань економічної |Гуренко С.І. |Лузан Ю.Я. | |політики, управління народним | |Жихарєв Ю.В. | |господарством, власності та | |Алимов С.І. | |інвестицій | |Зуб Г.І. | | | |Дробот В.І. | | | |Гайдар М.В. | | | |Чорноус В.С. | 9. |Комітет з питань бюджету |Порошенко П.О. |Лузан Ю.Я. | | | |Алимов С.І. | | | |Вербицький П.І. | | | |Жихарєв Ю.В. | | | |Зуб Г.І. | | | |Дробот В.І. | | | |Пищолка В.А. | | | |Бочковська С.М. | 10.|Комітет з питань фінансів і |Буряк С.В. |Лузан Ю.Я. | |банківської діяльності | |Жихарєв Ю.В. | | | |Алимов С.І. | | | |Зуб Г.І. | | | |Дробот В.І. | 11.|Комітет з питань промислової |Єхануров Ю.І. |Яковенко В.П. | |політики і підприємництва | |Розгон А.В. | | | |Саченко В.І. | 12.|Комітет з питань паливно- |Клюєв А.П. |Яковенко В.П. | |енергетичного комплексу, | |Саченко В.І. | |ядерної політики та ядерної | |Бочковська С.М. | |безпеки | | | 13.|Комітет з питань будівництва, |Пустовойтенко В.П. |Яковенко В.П. | |транспорту і зв'язку | |Саченко В.І. | | | |Гайдар М.В. | 14.|Комітет з питань аграрної |Томич І.Ф. |Рижук С.М. | |політики та земельних відносин | |Алимов С.І. | | | |Вербицький П.І. | | | |Жихарєв Ю.В. | | | |Гайдар М.В. | | | |Зуб Г.І. | | | |Куць О.І. | | | |Сорока В.І. | | | |Розгон А.В. | | | |Бочковська С.М. | 15.|Комітет у закордонних справах |Табачник Д.В. |Рижук С.М. | | | |Омельяненко Г.Г. | | | |Нетеса М.В. | 16.|Комітет з питань екологічної |Різак І.М. |Мельник Ю.Ф. | |політики, природокористування | |Сорока В.І. | |та ліквідації наслідків | |Пищолка В.А. | |Чорнобильської катастрофи | | | 17.|Комітет з питань, законодавчого|Мойсик В.Р. |Шмідт Р.М. | |забезпечення правоохоронної | |Бочковська С.М. | |діяльності | | | 18.|Комітет з питань боротьби з |Стретович В.М. |Лузан Ю.Я. | |організованою злочинністю і | |Федоренко В.І. | |корупцією | |Бочковська С.М. | | | | | 19.|Комітет з питань національної |Крючков Г.К. |Мельник С.І. | |безпеки і оборони | |Алимов С.І. | | | |Жихарєв Ю.В. | | | |Вербицький П.І. | 20.|Комітет з питань Регламенту, |Матвєєв В.Г. |Мельник Ю.Ф. | |депутатської етики та | |Шейко П.В. | |організації роботи Верховної | |Бойко М.Ф. | |Ради України | | | 21.|Комітет з питань свободи слова |Томенко М.В. |Мельник Ю.Ф. | |та інформації | |Шейко П.В. | | | |Бойко М.Ф. | 22.|Комітет з питань прав людини, |Удовенко Г.Й. |Шмідт Р.М. | |національних меншин і | |Гайдар М.В. | |міжнаціональних відносин | |Омельяненко Г.Г. | | | |Бочковська С.М. | 23.|Комітет у справах пенсіонерів, |Цибенко П.С. |Яковенко В.П. | |ветеранів та інвалідів | |Жихарєв Ю.В. | | | |Гайдар М.В. | | | |Зуб Г.І. | 24.|Комітет з питань Європейської |Тарасюк Б.І. |Лузан Ю.Я. | |інтеграції | |Омельянеико Г.Г. | | | |Нетеса М.В. | | | |Варченко Т.І. | | | |Бочковська С.М. | -------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: