open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

28.02.2013  № 222

Про погодження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 27.02.2013 (підпункт 2.1 протоколу № 20)

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2012 року № 912 "Деякі питання забезпечення стабілізації роботи електрометалургійних підприємств" (із змінами) та ураховуючи Меморандум про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та електрометалургійними підприємствами від 5 лютого 2013 року, рішення Антимонопольного комітету України від 28 лютого 2013 року № 157-р "Про результати розгляду справи про узгоджені дії" та лист Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 28.02.2013 № 01/13-0278 щодо погодження змін до Додатка 2 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (Правила Оптового ринку електричної енергії України, погоджені постановою НКРЕ від 09 серпня 2012 року № 1028) у частині закупівлі електричної енергії з Оптового ринку електричної енергії України з метою постачання електричної енергії споживачам на території України та за її межі за оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотації для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом, які затверджені рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України від 27 лютого 2013 року, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Погодитись з рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України від 27 лютого 2013 року (підпункт 2.1 протоколу № 20) про затвердження Змін до Додатка 2 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (Правила Оптового ринку електричної енергії України, погоджені постановою НКРЕ від 09 серпня 2012 року № 1028), що додаються.

2. Ця постанова діє з 01 березня 2013 року.

В.о. Голови Комісії

О. Рогозін
ПОГОДЖЕНО
Постанова НКРЕ
28.02.2013  № 222


ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол Ради Оптового ринку
електричної енергії України
27.02.2013  № 20

ЗМІНИ
до Додатка 2 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України (Правила Оптового ринку електричної енергії України, погоджені постановою НКРЕ від 09.08.2012 № 1028) у частині закупівлі електричної енергії з Оптового ринку електричної енергії України з метою постачання електричної енергії споживачам на території України та за її межі за оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотації для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом

1. Пункт 6.2.4 викласти в такій редакції:

"6.2.4. Для кожного розрахункового періоду Розпорядник системи розрахунків повинен одержати значення наступних параметрів:

фактичний виробіток блока (Эфбр);

фактичний відпуск електростанції (Эфоср);

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою постачання її споживачам на території України (Эптпр);

фактичне розрахункове покриття (Эррпт);

фактичний зовнішний переток електричної енергії (Эвнір);

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України (Эекс1оір);

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках (Эекс2оір);

обсяг імпорту електричної енергії в Оптовий ринок оператором зовнішнього перетоку (Эімпоір);

обсяг і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичних систем інших країн до енергетичної ситеми України (Этп1оір);

обсяг і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичної ситеми України до енергетичних систем інших країн (Этп2оір).".

2. Абзац другий пункту 6.2.5 викласти в такій редакції:

"Обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України (Эекс1оір) та обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках (Эекс2оір) визначаються диспетчерським центром на основі фактичного зовнішнього перетоку електричної енергії (Эвнір) шляхом його розподілу між всіма Постачальниками, що здійснюють купівлю електроенергії для подальшого експорту по цьому зовнішньому перетоку, пропорційно до обсягів купівлі ними електроенергії згідно з узгодженими диспетчерським центром графіками експорту.".

3. Пункт 8.12.2 викласти в такій редакції:

"8.12.2. Платіж оператору зовнішніх перетоків за імпортовану електричну енергію в Оптовий ринок по і-х зовнішніх перетоках, за розрахункову добу (Доіімп) визначається за формулою:

,

де

-

установлена НКРЕ ціна купівлі Оптовим постачальником імпортованої електричної енергії, грн/МВт·год;

Платіж оператора зовнішніх перетоків за забезпечення і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичних систем інших країн до енергетичної ситеми України, за розрахункову добу (Доітп1) визначається за формулою:

,

де

-

установлена НКРЕ ціна електричної енергії за забезпечення і-го технологічного перетоку електричної енергії оператором зовнішнього перетоку, грн/МВт·год.

Платіж оператора зовнішніх перетоків за забезпечення і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичної ситеми України до енергетичних систем інших країн, за розрахункову добу (Доітп2) визначається за формулою:

.

Платіж оператора зовнішніх перетоків за куплену електричну енергію, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", за розрахункову добу (Доіквт) визначається за формулою:

,

де:

-

обсяг продажу електричної енергії з Оптового ринку, необхідної для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", за розрахунковий період, МВт·год;


-

установлена НКРЕ ціна продажу електричної енергії з Оптового ринку, необхідної для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", грн/МВт·год.".

4. У пункті 8.14.1 визначення умовного позначення Дрзп2 викласти в такій редакції:

рзп2 - коригування платежів Постачальників відповідно до платежів виробникам, які не працюють за ціновими заявками, та операторам зовнішніх перетоків, що здійснюють імпорт електричної енергії, забезпечують технологічні перетоки електричної енергії та купують електричну енергію з Оптового ринку, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", крім платежів атомним електростанціям, грн.".

5. Пункт 8.14.3 в такій редакції:

"8.14.3. Коригування платежів Постачальників відповідно до платежів виробникам, які не працюють за ціновими заявками, та операторам зовнішніх перетоків, що здійснюють імпорт електричної енергії, забезпечують технологічні перетоки електричної енергії та купують електричну енергію з Оптового ринку, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", крім платежів атомним електростанціям, розраховується за формулою:

,

де:

-

сума фактичного відпуску електричної енергії виробниками, які не працюють за ціновими заявками, обсягу імпортованої електричної енергії, обсягу технологічного перетоку електричної енергії та обсягу електричної енергії, необхідного для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", крім атомних електростанцій, МВт·год;


Тсг

-

тривалість добового графіка, год;


Ддвк-аес

-

сумарний платіж за розрахункову добу виробникам, які не працюють за ціновими заявками, та операторам зовнішніх перетоків, що здійснюють імпорт електричної енергії, забезпечують технологічні перетоки електричної енергії, та купують електричну енергію з Оптового ринку, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", крім платежів атомним електростанціям, грн.".

6. Пункт 8.17.1 викласти в такій редакції:

"8.17.1. Для кожного розрахункового періоду добового графіка Розпорядник системи розрахунків повинен здійснити розрахунок оптової ринкової ціни без врахування обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом (Црорд) згідно з формулою:

,

де:

К

-

коефіцієнт надбавок, що встановлюється Радою ринку та затверджується НКРЕ;


Цнр

-

націнка до оптової ринкової ціни, яка визначається за формулою:

,


Крпс

-

коефіцієнт технологічних витрат електричної енергії на її передачу магістральними та міждержавними мережами, який розраховується за формулою:

.".

7. Пункт 8.17.2 викласти в такій редакції:

"8.17.2. Для кожного розрахункового періоду добового графіка Розпорядник системи розрахунків повинен здійснити розрахунок оптової ринкової ціни з урахуванням обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом (Црор) згідно з формулою:

".

8. Підрозділ 8.18 викласти у такій редакції:

"8.18.1. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, платіж за розрахунковий період (Доірекс1) згідно з формулою:

.

8.18.2. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, платіж за розрахунковий період (Доірекс2) згідно з формулою:

.

8.18.3. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, платіж (Дпрэп) за розрахунковий період згідно з формулою:

.

8.18.4. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, платіж за розрахункову добу (Доіекс1) згідно з формулою:

,

де

-

додатковий платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по і-х зовнішніх перетоках, у разі вирішення спірного питання, уточнення вимірів або іншого узгодженого коригування, який нараховується Розпорядником системи розрахунків за рішенням Ради ринку, погодженим НКРЕ, грн.

8.18.5. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, платіж за розрахункову добу (Доіэекс2) згідно з формулою:

,

де

-

платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, платіж за розрахункову добу без урахування небалансу платежів в Оптовому ринку, який визначається за формулою:

,

де

ΔД

-

небаланс платежів в Оптовому ринку, грн.

8.18.6. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, платіж (Дпэп) за розрахункову добу за такою формулою:

,

де

Дпнп

-

платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її іншим споживачам на території України за розрахункову добу без урахування небалансу платежів в Оптовому ринку, який визначається за формулою:

,

де:

-

додатковий платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, у разі вирішення спірного питання, уточнення вимірів або іншого узгодженого коригування, який нараховується Розпорядником системи розрахунків за рішенням Ради ринку, погодженим НКРЕ, грн;


-

обсяг дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом для Місцевого постачальника за розрахункову добу, розрахований виходячи з щомісячних обсягів дотацій, затверджених НКРЕ, грн;


-

обсяг компенсаційного платежу для Постачальника за розрахункову добу, розрахований виходячи з щомісячних обсягів компенсаційних платежів, затверджених НКРЕ, грн;


-

сумарний обсяг коригування платежу Постачальника у зв'язку із застосуванням єдиних роздрібних тарифів на електроенергію для кожного із класів споживачів, крім населення, на території України за розрахункову добу, грн.

8.18.7. Розпорядник системи розрахунків визначає за розрахункову добу небаланс платежів в Оптовому ринку (ΔД) за формулою:

8.18.8. Сумарний обсяг коригування платежу Постачальника у зв'язку із застосуванням єдиних роздрібних тарифів на електроенергію для кожного із класів споживачів, крім населення, на території України за розрахункову добу (Дкп) визначається за формулою:

,

де

,

-

обсяг коригування платежу Постачальника у зв'язку із застосуванням єдиних роздрібних тарифів на електроенергію для кожного із класів споживачів, крім населення, на території України за розрахункову добу визначається за формулами:

для першого класу споживачів

;

для другого класу споживачів

,

де:

-

фактичний обсяг купівлі електричної енергії за розрахункову добу Постачальником на Оптовому ринку, що здійснює свою діяльність на території відповідного постачальника електроенергії за регульованим тарифом;


,

-

питома вага прогнозованого місячного обсягу купівлі Постачальником з Оптового ринку, віднесеного до відповідного класу споживачів на території ліцензіата з постачання електроенергії за регульованим тарифом, що надається Розпоряднику системи розрахунків Місцевим постачальником. ;


,

-

вирівнювальна націнка (знижка), віднесена до відповідного класу споживачів постачальника електричної енергії, який здійснює свою діяльність на території відповідного постачальника за регульованим тарифом, затверджується НКРЕ за поданням Розпорядника системи розрахунків.

8.18.9. Вирівнювальна націнка (знижка), віднесена до відповідного класу споживачів постачальника електричної енергії, який здійснює свою діяльність на території відповідного постачальника за регульованим тарифом (Т(I)тм, Т(II)тм), визначаються Розпорядником системи розрахунків за такими правилами:

1) для постачальника електричної енергії за регульованим тарифом:

перший клас споживачів:

;

другий клас споживачів:

;

2) для постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом:

перший клас споживачів:

;

другий клас споживачів:

,

де:

,

-

прогнозований місячний обсяг купівлі електроенергії в Оптовому ринку постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, віднесений до відповідного класу споживачів;


,

-

прогнозований місячний обсяг купівлі електроенергії в Оптовому ринку всіма постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом, які здійснюють свою діяльність на території відповідного постачальника за регульованим тарифом, віднесений до відповідного класу споживачів;


,

-

місячний обсяг коригування платежу постачальника електричної енергії за регульованим тарифом у зв'язку із застосуванням єдиних роздрібних тарифів на електроенергію для кожного із класів споживачів, крім населення, на території України, затверджуються НКРЕ;


,

-

місячний обсяг коригування платежу сумарно по всіх постачальниках електричної енергії за нерегульованим тарифом, які здійснюють свою діяльність на території відповідного постачальника за регульованим тарифом, у зв'язку із застосуванням єдиних роздрібних тарифів на електроенергію для кожного із класів споживачів, крім населення, на території України, затверджуються НКРЕ.

8.18.10. Розпорядник системи розрахунків визначає розмір збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за розрахункову добу (Дзб) за такою формулою:

,

де

Кзб

-

ставка збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що визначена Податковим кодексом України, у відсотках.

8.18.11. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, остаточний платіж за розрахункову добу (Доіекф1) за такою формулою:

.

8.18.12. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, остаточний платіж за розрахункову добу (Доіекф2) за такою формулою:

.

8.18.13. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, остаточний платіж за розрахункову добу (Дпэпф) за такою формулою:

.

8.18.14. На період, визначений погодженим НКРЕ рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України, Розпорядник системи розрахунків визначає платежі Постачальникам з урахуванням Порядку закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії України Постачальником з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, що є стороною Меморандуму про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та електрометалургійними підприємствами від 05 лютого 2013 року, за оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотації для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом, який наведений у Додатку Е.".

9. Пункти 8.19.3-8.19.6 замінити новими пунктами в такій редакції:

"8.19.3. Розпорядник системи розрахунків визначає розмір збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за звітний місяць (Дмзб) за такою формулою:

,

де:

-

уточнений платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, за звітний місяць, грн;


-

фактичний платіж оператора зовнішніх перетоків за забезпечення і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичної ситеми України до енергетичних систем інших країн, за звітний місяць, грн;


-

уточнений платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, за звітний місяць, грн;


-

уточнений платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, за звітний місяць, грн;


-

фактичний платіж оператора зовнішніх перетоків за куплену електричну енергію, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", за звітний місяць, грн.

8.19.4. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, фактичний платіж за звітний місяць (Доімекф1) за такою формулою:

,

де:

-

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою постачання її споживачам на території України, за звітний місяць, МВт·год;


-

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України, за звітний місяць, МВт·год;


-

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, за звітний місяць, МВт·год.

8.19.5. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, фактичний платіж за звітний місяць (Доімекф2) за такою формулою:

.

8.19.6. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, фактичний платіж за звітний місяць (Дпмэпф) за такою формулою:

.

8.19.7. Розпорядник системи розрахунків повинен надавати Сторонам Договору дані та інформацію, визначені в Інструкції про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України (Додаток 3 до Договору) та Інструкції про порядок використання коштів Оптового ринку електричної енергії України (Додаток 4 до Договору).

8.19.8. На період, визначений погодженим НКРЕ рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України, Розпорядник системи розрахунків визначає уточнення платежів постачальникам за звітними місячними даними з урахуванням Порядку закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії України Постачальником з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, що є стороною Меморандуму про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та електрометалургійними підприємствами від 05 лютого 2013 року, за оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотації для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом, який наведений у Додатку Е.".

10. Додаток А доповнити в алфавітному порядку умовними позначеннями Доіекс1, Доімекс1, Доірекс1, Доіекс2, Доірекс2, Доіекф1, Доімекф1, Доіекф2, Доімекф2, Доіімп, Доіктв, Доімктв, Доісп, Доітп1, Доітп2, Доімтп2, Доіэекс2, Доімэекс2, Тоіктв, Эоірекс1, Эоімекс1, Эоірекс2, Эоімекс2, Эоірктв, Эоіртп1, Эоіртп2 та їх визначенням в такій редакції:

"

-

платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, за розрахункову добу, грн;

-

уточнений платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, за звітний місяць, грн;

-

платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, за розрахунковий період, грн;

-

платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, за розрахункову добу без урахування небалансу платежів в Оптовому ринку, грн;

-

платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, за розрахунковий період, грн;

-

остаточний платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, за розрахункову добу, грн;

-

фактичний платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, за звітний місяць, грн;

-

остаточний платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, за розрахункову добу, грн;

-

фактичний платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, за звітний місяць, грн;

-

платіж оператору зовнішніх перетоків за імпортовану електричну енергію в Оптовий ринок по і-х зовнішніх перетоках, за розрахункову добу, грн;

-

платіж оператора зовнішніх перетоків за куплену електричну енергію, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", за розрахункову добу, грн;

-

фактичний платіж оператора зовнішніх перетоків за куплену електричну енергію, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", за звітний місяць, грн;

-

додатковий платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по і-х зовнішніх перетоках, у разі вирішення спірного питання, уточнення вимірів або іншого узгодженого коригування, який нараховується Розпорядником системи розрахунків за рішенням Ради ринку, погодженим НКРЕ, грн;

-

платіж оператора зовнішніх перетоків за забезпечення і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичних систем інших країн до енергетичної системи України, за розрахункову добу, грн;

-

платіж оператора зовнішніх перетоків за забезпечення і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичної системи України до енергетичних систем інших країн, за розрахункову добу, грн;

-

фактичний платіж оператора зовнішніх перетоків за забезпечення і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичної системи України до енергетичних систем інших країн, за звітний місяць, грн;

-

платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, за розрахункову добу, грн;

-

уточнений платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, за звітний місяць, грн;

-

установлена НКРЕ ціна продажу електричної енергії з Оптового ринку, необхідної для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", грн/МВт•год;

-

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України, за розрахунковий період, МВт·год;

-

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України, за звітний місяць, МВт·год;

-

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, за розрахунковий період, МВт·год;

-

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, за звітний місяць, МВт·год;

-

обсяг продажу електричної енергії з Оптового ринку, необхідної для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", за розрахунковий період, МВт·год;

-

обсяг і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичних систем інших країн до енергетичної системи України, за розрахунковий період, МВт·год;

-

обсяг і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичної ситеми України до енергетичних систем інших країн, за розрахунковий період, МВт·год.

".

11. В додатку А умовні позначення Дпдвк-аес, Дрзп2, Дпсп, Тоіімп, Эптпр, Эфоср-аес викласти в новій редакції:

"

Дпдвк-аес

-

сумарний платіж за розрахункову добу виробникам, які не працюють за ціновими заявками, та операторам зовнішніх перетоків, що здійснюють імпорт електричної енергії, забезпечують технологічні перетоки електричної енергії, та купують електричну енергію з Оптового ринку, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", крім платежів атомним електростанціям, грн;

-

коригування платежів Постачальників відповідно до платежів виробникам, які не працюють за ціновими заявками, та операторам зовнішніх перетоків, що здійснюють імпорт електричної енергії, забезпечують технологічні перетоки електричної енергії та купують електричну енергію з Оптового ринку, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", крім платежів атомним електростанціям, грн;

-

додатковий платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, у разі вирішення спірного питання, уточнення вимірів або іншого узгодженого коригування, який нараховується Розпорядником системи розрахунків за рішенням Ради ринку, погодженим НКРЕ, грн;

-

установлена НКРЕ ціна купівлі Оптовим постачальником імпортованої електричної енергії, грн/МВт•год;

-

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою постачання її споживачам на території України;

-

сума фактичного відпуску електричної енергії виробниками, які не працюють за ціновими заявками, обсягу імпортованої електричної енергії, обсягу технологічного перетоку електричної енергії та обсягу електричної енергії, необхідного для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", крім атомних електростанцій, МВт•год.

".

12. В додатку А вилучити умовні позначення Доекс, Домекс, Доекф, Домекф, Дорімп, Дку, Допер, Досп, Дортп, Эоімекс, Эоірекс, Этпоір та їх визначення.

13. Додаток 2 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України доповнити новим додатком Е у такій редакції:

"


Додаток Е
до Правил Оптового ринку
електричної енергії України

Порядок
закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії України Постачальником з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, що є стороною Меморандуму про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та електрометалургійними підприємствами від 05 лютого 2013 року, за оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотації для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом

1. Цей Порядок є невід’ємною частиною Правил Оптового ринку електричної енергії України та визначає особливості нарахування платежів Постачальнику, який закуповує електричну енергію на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, що є стороною Меморандуму про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та електрометалургійними підприємствами від 05 лютого 2013 року, та вплив на порядок нарахування платежів для інших Постачальників, що здійснюють купівлю електричної енергії на Оптовому ринку.

2. Цей Порядок застосовується виключно для забезпечення нарахування платежів Постачальнику, який закуповує електричну енергію на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, за оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотації для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом за виконання всіх без виключення умов, зазначених у пунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 та 2.5:

2.1. Середньомісячне споживання електричної енергії для власних технологічних потреб електрометалургійного підприємства за підсумками роботи у 2011 році становило понад 60 млн. кВт·год, що підтверджується довідкою, затвердженою відповідною енергопостачальною компанією та Держенергонаглядом;

2.2. Питома вага вартості електричної енергії у складі виробничої собівартості продукції металургійного виробництва електрометалургійного підприємства за підсумками роботи у 2011 році перевищує 30 відсотків, що підтверджується довідкою центрального органа виконавчої влади України, який забезпечує реалізацію єдиної державної політики економічного і соціального регіонального розвитку;

2.3. Відповідний Постачальник, який закуповує електричну енергію на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, є стороною чинного Меморандуму про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та електрометалургійними підприємствами від 05 лютого 2013 року;

2.4. Постачальник, який закуповує електричну енергію на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва не визнаний Невиконуючим зобов'язання з мінімального обсягу споживання електричної енергії на власні технологічні потреби металургійного виробництва, що визначений у пункті 24 цього Порядку;

2.5. Постачальник, який закуповує електричну енергію на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, уклав з ДП "Енергоринок" додаткову угоду за формою, визначеною пунктом 25 цього Порядку.

3. Даний Порядок діє до 15 січня 2014 року. Право на закупівлю електричної енергії за оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотацій для компенсації втрат, пов’язаних з постачанням електричної енергії за регульованим тарифом, передбачене цим Порядком для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва та виконав вимоги пункту 2 цього Порядку, розповсюджується на закупівлю електричної енергії, яка буде спожита електрометалургійним підприємством, яке є Постачальником, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, до 31 грудня 2013 року включно.

4. У випадку виконання всіх умов, зазначених у пунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 та 2.5 даного Порядку, Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, платіж (Дпрэп1) за розрахунковий період згідно з формулою:

,

де

-

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, МВт•год.

5. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її іншим споживачам на території України, платіж (Дпрэп2) за розрахунковий період згідно з формулою:

,

де

-

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою постачання її іншим споживачам на території України, МВт•год.

6. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, платіж за розрахункову добу (Доіэекс2) згідно з формулою:

,

де

-

платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, платіж за розрахункову добу без урахування небалансу платежів в Оптовому ринку, який визначається за формулою:

.

7. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, платіж (Дпнп1) за розрахункову добу за такою формулою:

.

8. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її іншим споживачам на території України, платіж (Дпэнп2) за розрахункову добу за такою формулою:

,

де

-

платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її іншим споживачам на території України за розрахункову добу без урахування небалансу платежів в Оптовому ринку, який визначається за формулою:

.

9. Розпорядник системи розрахунків визначає за розрахункову добу небаланс платежів в Оптовому ринку (ΔД) за формулою:

10. Розпорядник системи розрахунків визначає розмір збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за розрахункову добу (Дзб) за такою формулою:

.

11. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, остаточний платіж за розрахункову добу (Доіекф1) за такою формулою:

.

12. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, остаточний платіж за розрахункову добу (Доіекф2) за такою формулою:

.

13. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, остаточний платіж за розрахункову добу (Дпнпф1) за такою формулою:

.

14. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її іншим споживачам на території України, остаточний платіж за розрахункову добу (Дпнпф2) за такою формулою:

.

15. Пункти 8.18.3, 8.18.5-8.18.7 та 8.18.10-8.18.13 Правил ринку Розпорядник системи розрахунків не застосовує.

16. Розпорядник системи розрахунків визначає середньозважені ціни за звітний місяць для кожного Виробника та Постачальника. При розрахунку середньозваженої ціни Постачальника за звітний місяць ураховується сума добових платежів цього Постачальника без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, а також враховуючи наступні умови:

1) в разі, якщо фактичний обсяг споживання електричної енергії електрометалургійним підприємством, яке є Постачальником, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення власних технологічних потреб електрометалургійного виробництва, у відповідному розрахунковому місяці є меншим більше ніж на 10% від мінімального обсягу споживання електричної енергії на власні технологічні потреби металургійного виробництва у відповідному розрахунковому місяці, зазначеного в пункті 24 даного Порядку для відповідного Постачальника, Розпорядник системи розрахунків визначає:

а) середньозважену ціну за звітний місяць для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення власних технологічних потреб електрометалургійного виробництва (Цнп1пм) за такою формулою:

,

де:

Днпп1пм

-

платіж для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення власних технологічних потреб електрометалургійного виробництва, за звітний місяць, грн.;


Эмпт1пм

-

мінімальний обсяг споживання електричної енергії на власні технологічні потреби металургійного виробництва, зазначений в пункті 24 даного Порядку для відповідного Постачальника за звітний місяць, МВт·год.;


Эфпт1пм

-

фактичний обсяг споживання електричної енергії на власні технологічні потреби металургійного виробництва за звітний місяць, МВт·год.;


Эпт1пм

-

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва за звітний місяць, МВт·год.;

б) середньозважену ціну за звітний місяць для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, (Цэекс2оім) за такою формулою:

,

де:

Декс2оім

-

платіж для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, за звітний місяць, грн.;


Днп2пм

-

платіж для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її іншим споживачам на території України, за звітний місяць, грн.;


ΔДм

-

небаланс платежів в Оптовому ринку, що виникає внаслідок уточнення середньозважених цін за звітний місяць для Постачальників, що здійснюють купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення власних технологічних потреб електрометалургійного виробництва за звітний місяць, що визначається за формулою:

;

в) середньозважену ціну за звітний місяць для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її іншим споживачам на території України, (Цэнп2пм) за такою формулою:

,

де

Эпт2пм

-

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою постачання її іншим споживачам на території України за звітний місяць, МВт·год.

2) в разі, якщо фактичний обсяг споживання електричної енергії електрометалургійним підприємством, яке є Постачальником, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення власних технологічних потреб електрометалургійного виробництва, у відповідному розрахунковому місяці не є меншим більше ніж на 10 % від мінімального обсягу споживання електричної енергії на власні технологічні потреби металургійного виробництва у відповідному розрахунковому місяці, зазначеного в пункті 24 даного Порядку для відповідного Постачальника, дорівнює йому або більший нього, Розпорядник системи розрахунків визначає:

а) середньозважену ціну за звітний місяць для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення власних технологічних потреб електрометалургійного виробництва, (Цнп1пм) за такою формулою:

;

б) середньозважену ціну за звітний місяць для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, (Цэекс2оім) за такою формулою:

;

в) середньозважену ціну за звітний місяць для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її іншим споживачам на території України, (Цэнп2пм) за такою формулою:

.

17. Розпорядник системи розрахунків визначає розмір збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за звітний місяць (Дмзб) за такою формулою:

,

де:

-

уточнений платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, за звітний місяць, грн;


-

уточнений платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її іншим споживачам на території України, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, за звітний місяць, грн.

18. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, фактичний платіж за звітний місяць (Доімекф1) за такою формулою:

.

19. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, фактичний платіж за звітний місяць (Доімекф2) за такою формулою:

.

20. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, фактичний платіж за звітний місяць (Дпмнпф1) за такою формулою:

.

21. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її іншим споживачам на території України, фактичний платіж за звітний місяць (Дпмнпф2) за такою формулою:

.

22. Пункти 8.19.1, 8.19.3-8.19.6 Правил ринку Розпорядник системи розрахунків не застосовує.

23. Постачальник, який закуповує електричну енергію на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, визнається Невиконуючим зобов'язання з мінімального обсягу споживання електричної енергії на власні технологічні потреби металургійного виробництва, якщо на протязі трьох поспіль місяців спожив електричну енергію для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва в обсязі, меншому ніж сумарний обсяг мінімального споживання електричної енергії на власні технологічні потреби металургійного виробництва, визначений сумарно за три відповідні попередні місяці споживання, відповідно до положень, визначених у пункті 24 цього Порядку. Постачальник, який закуповує електричну енергію на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, може бути визнаний Невиконуючим зобов'язання з мінімального обсягу споживання електричної енергії на власні технологічні потреби металургійного виробництва з 01 липня 2013 року за наслідками здійснення закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку за попередні три місяці. Розпорядник системи розрахунків здійснює щомісячну перевірку виконання Постачальником, який закуповує електричну енергію на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, виконання ним зобов'язань з мінімального обсягу споживання електричної енергії сумарно за три поспіль попередні місяці, що визначений у пункті 24 цього Порядку.

Постачальник, який закуповує електричну енергію на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва також визнається Невиконуючим зобов'язання з мінімального обсягу споживання електричної енергії на власні технологічні потреби металургійного виробництва, якщо відносно такого Постачальника Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про припинення дії Меморандуму про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та електрометалургійними підприємствами від 05 лютого 2013 року.

Рішення про визнання Постачальника, який закуповує електричну енергію на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, Невиконуючим зобов'язання з мінімального обсягу споживання електричної енергії на власні технологічні потреби металургійного виробництва приймається Розпорядником системи розрахунків, про що він надсилає такому Постачальнику відповідне письмове повідомлення.

Наслідком прийняття Розпорядником системи розрахунків рішення про визнання Постачальника, який закуповує електричну енергію на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, Невиконуючим зобов'язання з мінімального обсягу споживання електричної енергії на власні технологічні потреби металургійного виробництва є припинення права на закупівлю електричної енергії за оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотацій для компенсації втрат, пов'язаних з постачанням електричної енергії за регульованим тарифом, за правилами, передбаченими цим Порядком для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, з наступного місяця за місяцем, в якому такого постачальника визнано Невиконуючим зобов'язання з мінімального обсягу споживання електричної енергії на власні технологічні потреби металургійного виробництва.

24. Мінімальні обсяги споживання електричної енергії на власні технологічні потреби металургійного виробництва:

Електрометалургійне підприємство, яке є Постачальником, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва

Одиниця виміру

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

ПАТ "Стахановський завод феросплавів"

млн. кВт.год

76

80

80

80

80

80

80

97

97

97

ПАТ "Запорізький завод феросплавів"

млн. кВт. год

83

107

136

149

149

160

165

171

168

168

25. Форма додаткової угоди щодо закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії України Постачальником з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва за оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотації для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом:

"ДОДАТКОВА УГОДА №____________

до договору вiд _________________ ___ року № _________

м. _____________

___ ______________ 20__ року

Державне підприємство "Енергоринок" (далі - ДПЕ), що діє на підставі ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії від 18.01.2012 №579645 та має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, в особі __________________________________________________________________, який діє на підставі _____________________________________________________, з однієї сторони, і ______________________________________________________________________________ (далі - Постачальник), що діє на підставі ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом від _____________ № ___________ та має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, в особі _________________________________________________, який діє на підставі ____________________________________________________, з другої сторони,

що спільно іменуються Сторонами, з врахуванням Меморандуму про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та електрометалургійними підприємствами від 05 лютого 2013 року (далі - Меморандум) уклали дану додаткову угоду до договору від ___________ № __________ (далі - Договір) про наступне:

1. Постачальник гарантує та підтверджує, що вся електрична енергія, яка купується за Договором в ДПЕ за оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотацій для компенсації втрат, пов’язаних з постачанням електричної енергії за регульованим тарифом, закуповується для задоволення технологічних потреб власного металургійного виробництва та обліковується окремо.

2. В статті 2 Договору "Загальні умови Договору" визначення терміну "Орієнтовна вартість електричної енергії за розрахунковий місяць" викласти в наступній редакції:

"Орієнтовна вартість електричної енергії за розрахунковий місяць – вартість електроенергії, визначена на підставі заявленого Постачальником обсягу купівлі електричної енергії на ОРЕ та встановленої НКРЕ України прогнозної оптової ринкової ціни з коефіцієнтом 0.72, який дозволяє орієнтовно виключити з ціни обсяг дотації для компенсації втрат, пов’язаних з постачанням електричної енергії за регульованим тарифом, з урахуванням встановлених НКРЕ вирівнювальних націнок (знижок) для коригування платежу Постачальника у зв'язку із застосуванням єдиних роздрібних тарифів на електроенергію для кожного із класів споживачів, крім населення, на території України у наступному розрахунковому місяці (з урахуванням ПДВ).".

3. Викласти п. 2.4.3 Договору в наступній редакції:

"2.4.3. Надання до ДПЕ Повідомлення на заявлений обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку електроенергії України (далі - Повідомлення) відповідно до п. 3.7 та п. 3.8 цього Договору. При цьому заявлений обсяг купівлі електричної енергії на розрахунковий місяць має бути не меншим ніж 90 % від мінімального обсягу споживання електричної енергії на технологічні потреби власного металургійного виробництва у відповідному розрахунковому місяці, наведеному в таблиці 1 "Зобов'язання щодо забезпечення щомісячного мінімального обсягу споживання електричної енергії в 2013 році на технологічні потреби власного металургійного виробництва" (далі - Таблиця 1). Форма Повідомлення наведена в Додатку № 1 до цього Договору.

Зобов'язання щодо забезпечення щомісячного мінімального обсягу споживання електричної енергії в 2013 році на технологічні потреби власного металургійного виробництва


Одиниця виміру

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Найменування постачальника

млн.кВт·год.4. Останнє речення пункту 3.8 Договору викласти в наступній редакції:

"Вартість вказаного у Повідомленні обсягу електричної енергії, яку ДПЕ продає Постачальнику, розраховується за прогнозною оптовою ринковою ціною на наступний місяць з коефіцієнтом 0.72, який дозволяє орієнтовно виключити з ціни обсяг дотації для компенсації втрат, пов’язаних з постачанням електричної енергії за регульованим тарифом.".

5. Другий та третій абзаци пункту 3.17 Договору викласти в наступній редакції:

"- надання до ДПЕ факсимільним зв’язком скоригованого Повідомлення, яке повинно бути підписане Постачальником. При цьому факсимільним зв’язком передається Повідомлення без додатка. Вартість указаного у скоригованому Повідомленні обсягу електричної енергії розраховується за прогнозною оптовою ринковою ціною з коефіцієнтом 0.72, який дозволяє орієнтовно виключити з ціни обсяг дотації для компенсації втрат, пов’язаних з постачанням електричної енергії за регульованим тарифом, з урахуванням установлених НКРЕ вирівнювальних націнок (знижок) для коригування платежу Постачальника у зв'язку із застосуванням єдиних роздрібних тарифів на електроенергію для кожного із класів споживачів, крім населення, на території України в розрахунковому місяці;

- здійснення Постачальником оплати до 1700 години (час зарахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ДПЕ) до 15 числа (включно) розрахункового місяця коштів у сумі, що дорівнює 2/3 вартості, визначеної на підставі обсягу, указаного у скоригованому Повідомленні та встановленої НКРЕ прогнозної оптової ринкової ціни з коефіцієнтом 0.72, який дозволяє орієнтовно виключити з ціни обсяг дотації для компенсації втрат, пов’язаних з постачанням електричної енергії за регульованим тарифом, з урахуванням установлених НКРЕ вирівнювальних націнок (знижок) для коригування платежу Постачальника у зв'язку із застосуванням єдиних роздрібних тарифів на електроенергію для кожного із класів споживачів, крім населення, на території України в розрахунковому місяці, з урахуванням ПДВ;".

6. Додати до Договору пункт 3.27 в наступній редакції:

"3.27. Постачальник має дотримуватись зобов'язань щодо забезпечення мінімального обсягу споживання електричної енергії на технологічні потреби металургійного виробництва, вказаних в Таблиці 1.".

7. Викласти перше речення п. 4.2 Договору в наступній редакції:

"Середньозважена за розрахунковий місяць оптова ринкова ціна на купівлю електричної енергії Постачальником у ДПЕ розраховується відповідно до Правил ОРЕ на підставі щоденних погодинних обсягів купівлі електроенергії у ДПЕ та з врахуванням величини відхилення фактичного обсягу споживання для задоволення технологічних потреб власного металургійного виробництва, вказаного в Акті прийому-передачі електроенергії, від мінімального обсягу споживання електричної енергії, вказаного в Таблиці 1.".

8. Всі інші умови Договору залишаються незмінними та Сторони підтверджують свої зобов’язання за ним.

9. Дана додаткова угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

10. Дана додаткова угода є невід’ємною частиною Договору.

11. Дана додаткова угода вступає в силу з першого дня періоду, визначеного погодженим НКРЕ рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України, в якому платежі Постачальнику визначаються з урахуванням Порядку закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії України Постачальником з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, що є стороною Меморандуму про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та електрометалургійними підприємствами від 05 лютого 2013 року, за оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотації для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом, та діє до 15 січня 2014 року, а в частині надання права Постачальнику купівлі електричної енергії за оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотацій для компенсації втрат, пов’язаних з постачанням електричної енергії за регульованим тарифом - до 31 грудня 2013 року включно.

ДП "Енергоринок"

_______________________________

______________________________
(посада)

___________________ /__________________/
       (підпис)       М.П.           (П.І.П/б)

______________________________
(посада)

____________________ /________________/.".
          (підпис)  М.П.     (П.І.П/б)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: