open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Д О Г О В І Р
від 15.11.96

м.Київ

Договір між Членами Оптового ринку

електричної енергії України від 15 листопада 1996 року

{ Додатки до Договору див.: Додаток N 2 ( v1028862-12 )

Додаток N 3 ( n0002227-96 )

Додаток N 6 ( n0001298-97 )

Додатки N 7,8,9 ( n0001227-97 )

Додаток N 10 ( va349227-98 )

Додаток N 4 (не наводиться)}
{ Із змінами, внесеними згідно з Інструкцією

Нацкомелектроенергетики

( n0001298-97 ) від 14.02.97 }
{ Зміни до Додатка N 4 див. в Постановах Національної

комісії регулювання електроенергетики

N 433 ( v0433227-07 ) від 16.04.2007

N 1051 ( v1051227-08 ) від 03.09.2008 }
{ Нову редакцію Додатка 2 див. в Постанові Національної

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері

енергетики

N 1028 ( v1028862-12 ) від 09.08.2012 }

Преамбула
Цей Договір укладено 15 листопада 1996 року між Сторонами
згідно з додатком 1. В Договорі беруть участь такі Сторони:
(а) Державне підприємство "Енергоринок", яке одержало ліцензію на
право здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії, має бути Стороною цього Договору і виконувати положення цього Договору, які поширюються на його діяльність як Сторони цього Договору; б) Виробник електричної енергії, який отримав ліцензію на право
здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, має бути Стороною цього Договору і дотримуватися тих положень цього Договору, які поширюються на його діяльність як Сторони цього Договору і/або як Члена ринку; в) Постачальник електричної енергії, який одержав ліцензію на
право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, має бути Стороною цього Договору і дотримуватися тих положень цього Договору, які поширюються на його діяльність як Сторони цього Договору і/або як Члена ринку; г) Постачальник електричної енергії, який одержав ліцензію на
право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, має бути Стороною цього Договору і дотримуватися тих положень цього Договору, які поширюються на його діяльність як Сторони цього Договору і/або як Члена ринку.
Цей Договір встановлює умови та правила роботи Системи
Оптового ринку електричної енергії України та права, обов'язки та
відповідальність Сторін цього Договору. Відносно цього Договору НКРЕ має права та повноваження, що
надаються їй згідно з чинним законодавством та положеннями
ліцензій. Члени Оптового ринку електричної енергії України уклали угоду
про таке:

Частина 1. Вступ
1. Терміни та їх тлумачення
1.1 Терміни, вжиті в цьому Договорі, мають такі значення:
Авансовий платіж Кошти, що мають сплачуватись кожним Членом

ринку за купівлю електричної енергії

(згідно Правил ринку) в формі та розмірах,

що визначаються Інструкцією про порядок

використання коштів Оптового ринку

електричної енергії (додаток 4)
Апаратне забезпечення Комп'ютерне обладнання для підтримання

Програмного забезпечення ринку
Арбітражна Комісія Комісія для розв'язання суперечних питань,

пов'язаних з роботою Оптового ринку, між

Сторонами цього Договору, згідно з розд. 27
Аудит ринку Аудит Оптового ринку електричної енергії,

що проводиться згідно з умовами,

викладеними в розд.13 Договору
Аудитор ринку Незалежна аудиторська фірма, яка має

здійснювати аудит Ринку від імені Членів

ринку
Банківськнй рахунок Рахунок Оптового ринку електричної енергії,
ринку що відкривається Розпорядником коштів

Оптового ринку електричної енергії у банку,

який є Банкіром ринку
Банкір ринку Незалежний комерційний банк, у якому

відкритий рахунок Оптового ринку

електричної енергії
Виборчий округ Група Членів ринку, яка представлена у Раді

Голосуючим директором
Виміряне виробництво Сукупна цифра середньоквартального

виробництва електроенергії в ГВт.г за

останні чотири квартали згідно з п.4.4.1
Виміряне споживання Сукупна цифра середньоквартального

споживання електроенергії в ГВт.г за

останні чотири квартали згідно з п.4.4.2
Виробник електричної Сторона, що виробляє електричну енергію і
енергії передає її в електромережу
Генеруючі блоки Одиниця енергетичного обладнання, що

складається з однієї або більше турбін, де

кількість виробленої електричної енергії

може вимірюватися окремо
Голосуючі директори Члени Ради, обрані згідно з положеннями

розд.6.2, які мають право голосувати на

засіданнях Ради
Дата набрання чинності 15 листопада 1996 року
Двосторонній договір Погоджений Радою Договір між ДПЕ та

Виробником електричної енергії про купівлю

виробленої ним електричної енергії
Державне підприємство Державне підприємство, створене на базі
"Енергоринок" (ДПЕ) Національного диспетчерського центру

електроенергетики України, яке здійснює

діяльність згідно з ліцензією на оптове

постачання електричної енергії
Договір Угода Членів Оптового ринку електричної

енергії та додатки 1-8 до нього
Договір з передачі Договір, укладений між Державним
електричної енергії підприємством "Енергоринок" та ДЕК з
Магістральними та передачі електричної енергії Магістральними
Міждержавними та Міждержавними електромережами
електромережами
Договір про вступ до Типовий документ, який підписується новими
Членів ринку Членами ринку за формою згідно з додатком 6
Договір про підтримку Окремий договір між Виробником електричної
виробника електричної енергії та ДПЕ, укладений з метою надання
енергії фінансової підтримки Виробнику електричної

енергії
Допоміжні засоби Технічні та інші засоби та заходи для

виробництва реактивної потужності,

регулювання частоти, напруги, прискореного

пуску, підтримання резервного режиму та

іншого, необхідного для дотримання норм

надійності енергосистеми
Економічна закупівля Купівля ДПЕ будь-яких послуг згідно з

принципом мінімізації затрат з урахуванням

безперебійного та надійного

енергопостачання у майбутньому та поточному

періодах та економічної ефективності самого

ДПЕ
Загал голосів Сукупність Пропорційних голосів усіх Членів

ринку
Загальні збори Щорічні або Позачергові загальні збори

Членів ринку, скликані за умов, викладених

у розд. 5 цього Договору
Засоби підключення Технічні засоби, вжиті у значенні засобів

підключення в Договорі з передачі

електричної енергії Магістральними та

Міждержавними електромережами
Заява про звільнення Повідомлення, яке надсилається Членом ринку

за обставин, викладених в п. 4.3 цього

Договору
Звітний рік Період з 1 січня до 31 грудня одного

календарного року
Інструкція про порядок Інструкція, викладена в додатку 4 цього
використання коштів Договору
Оптового ринку (ІВКОР)
Інструкція про порядок Інструкція, викладена в додатку 3 до цього
здійснення розрахунків Договору ( n0002227-96 )
Інструкція про порядок Узгоджений порядок, який деталізує
комерційного обліку розміщення, стандарти вимірювання,

зчитування показників лічильників та

експлуатацію вимірювальних приладів для

використання в Системі забезпечення

функціонування ринку
Інструкція про порядок Порядок, який передбачено в додатку 5
нарахування та обліку
витрат
Клас Група Виробників або Постачальників

електричної енергії
Компетентна третя Сторона, яка має необхідну кваліфікацію для
сторона здійснення конкретного виду діяльності,

обумовленого цим Договором
Магістральні та Магістральні електричні мережі напругою 220
Міждержавні кВ і вище та Міждержавні електричні мережі.
електромережі які використовуються для передачі

електричної енергії за Договором з передачі

електричної енергії Магістральними та

Міждержавними електромережами
Міра участі Пропорційні голоси Членів Оптового ринку

електричної енергії у відношенні до Загалу

голосів
Місцевий постачальник Постачальник електричної енергії, який
електричної енергії одержав ліцензію з постачання електричної

енергії за регульованим тарифом
Невиконуючий зобов'я- Як визначається положеннями розд.18 цього
зання Член ринку Договору

Неголосуючі директори Члени Ради, призначені організаціями,

вказаними згідно з п.6.2.4 Договору

Недіюча сторона Сторона цього Договору, яка припинила

виконання термінів та умов цього Договору

Незалежний постачаль- Постачальник електричної енергії, що має
ник електричної енер- ліцензію на постачання електричної енергії
гії за нерегульованим тарифом
НКРЕ Національна комісія з питань регулювання

електроенергетики України
Нормативні документи Сукупність документів, що встановлюють

Правила та інструкції з експлуатації та

управління електроенергетикою України
Обсяг споживання Обсяг комерційного споживання електричної

енергії
Оператор зовнішнього Оператор електричної мережі поза межами
перетоку України, який безпосередньо сполучений з

розташованими в Україні Магістральними та

Міждержавними електромережами
Оператор Магістраль- Державна електрична компанія
них та Міждержавних "Укрелектропередача" (ДЕК)
електромереж
Оператор системи Сторона, на ім'я якої зареєстрована Система
комерційного обліку комерційного обліку і яка експлуатує

Систему комерційного обліку
Оптова ціна ринку Ціна, за якою продається електрична енергія

на Оптовому ринку електричної енергії,

згідно з додатком 2 ( n0002227-96 )
Передовий досвід Використання за будь-яких обставин такого

рівня кваліфікації та сумлінності, що

очікується від кваліфікованого та

досвідченого спеціаліста, що працює у

системах, де завдяки реформі застосовуються

передові методи роботи та високі стандарти
Перспективний План розвитку Магістральних та Міждержавних
10 річний план електромереж на період 10 років
Плата за підключення Плата за конкретні Засоби підключення,

встановлені спеціально для підключення

конкретних Членів ринку, яка

відшкодовується через Систему забезпечення

функціонування ринку
Повідомлення про неви- Повідомлення, яке ДПЕ за розпорядженням
конання зобов'язань Ради надсилає Члену ринку про невиконання

ним умов цього Договору
Позачергові загальні Усі інші Загальні збори Членів ринку, які
збори не є Щорічними загальними зборами
Постачальник допоміж- ДПЕ в ролі підрядника на Допоміжні засоби
них засобів
Постачальник Місцевий або Незалежний постачальник
електричної енергії електричної енергії, який діє відповідно до

умов своєї ліцензії
Правила ринку Додаток 2 до Договору між Членами Оптового

ринку електричної енергії, що містить

методики подання цінових заявок, формування

цін та виконання розрахунків, які визначено

Радою за погодженням з НКРЕ ( n0002227-96 )
Правила експлуатації Нормативні документи, в яких наведено
Магістральних та правила побудови графіку і диспетчеризації
Міждержавних електро- енергетичної системи України ДПЕ, яке
мереж виконує функції Центра управління

енерго-системою
Програмне забезпечен- Комплект комп'ютерного програмного
ня ринку забезпечення, необхідного для

функціонування Системи Оптового ринку

електричної енергії відповідно до Правил

ринку
Пропорційне голосуван- Голосування на зборах Ради, під час якого
ня директорів кількість голосів Голосуючих директорів

визначається усією кількістю пропорційних

голосів Членів ринку з відповідного

Виборчого округу
Пропорційні голоси Голоси кожного Члена ринку, відповідно до

розд. 4.4 цього Договору
Пункт підключення Пункт, у якому визначається кількість

електричної енергії, яка продається чи

купується ДПЕ, відповідно до Правил ринку

та Інструкції про порядок комерційного

обліку
Рада Оптового ринку Сукупність Голосуючих і Неголосуючих
електричної енергії директорів, які виконують свої повноваження
(Рада) згідно з цим Договором
Реєстр підключень Реєстр Засобів підключення згідно з

Договором з передачі електричної енергії

Магістральними та Міждержавними

електромережами
Робоча програма Програма, яка підготовлена Розпорядником

системи розрахунків щодо внесення змін до

Правил ринку, Системи забезпечення

функціонування ринку чи Узгодженого порядку

згідно з Інструкцією, визначеною у розд. 7
Розпорядник коштів ДПЕ або компетентна Третя сторона в ролі
Оптового ринку елек- Розпорядника коштів Оптового ринку
тричної енергії електричної енергії згідно з розд.8 цього

Договору
Розпорядник системи ДПЕ або компетентна Третя сторона в ролі
розрахунків Розпорядника системи розрахунків згідно з

розд.7
Секретаріат Секретаріат Ради, підпорядкований Голові

Ради та діючий відповідно до п.6.4
Система забезпечення Комп'ютерне обладнання, програмне
функціонування ринку забезпечення, персонал, системи та

процедури, що використовуються для

підтримання діяльності Оптового ринку

згідно з Правилами ринку, Інструкцією про

порядок здійснення розрахунків та

Інструкцією про порядок використання коштів

Оптового ринку електричної енергії
Система комерційного Вимірювальні прилади, обладнання, та
обліку електричні схеми, необхідні для визначення

точного обсягу споживання електричної

енергії Постачальниками електричної енергії

та обсягу електричної енергії, поставленої

в Ринок Виробниками електричної енергії
Система Оптового Повний набір ліцензій, договорів, положень
ринку про експлуатацію та нормативних документів,

що регулюють діяльність та функціонування

Ради та ДПЕ або його правонаступників
Стандарти щодо комер- Стандарти, відповідно з якими визначається,
ційного обліку експлуатується та обслуговується Система

комерційного обліку відповідно до Правил

експлуатації Магістральних та Міждержавних

електромереж
Сторона Суб'єкт підприємницької діяльності, який

підписав Договір
Суперечки для врегу- Будь-яка суперечка щодо застосування Правил
лювання ринку або рішень Ради, за винятком тих, що

стосуються рішень, прийнятих на Загальних

зборах
Узгоджений порядок Порядок здійснення конкретного виду

діяльності, який не є частиною цього

Договору, проте узгоджений голосами "за" не

менше ніж семи Голосуючих директорів
Філіал Юридична особа, яка прямо чи опосередковано

контролює, або контролюється прямо чи

опосередковано іншою юридичною особою.

Члени ринку не можуть бути Філіалами

Державного підприємства "Енергоринок"
Форс-мажор Надзвичайна і непереборна за даних умов

сила (стихія, страйк, локаут, інший

промисловий розлад, дія суспільного ворога,

оголошена та неоголошена війна, загроза

війни, терористичний акт, блокада,

революція, заколот, повстання, масові

заворушення, громадська демонстрація,

саботаж, акт вандалізму, блискавка, пожежа,

буря, повінь, землетрус, нагромадження

снігу або ожеледь, нестача води через

погодні чи довкільні умови, вибух, вина чи

невиконання станцією своїх зобов'язань),

дію якої неможливо упередити застосуванням

високопрофесійної практики персоналу і яка

є обставиною, що звільняє від

відповідальності за невиконання

зобов'язань. Така непереборна сила

засвідчується Торгово-промисловою палатою

України згідно з Указом Президента України

"Про Торгово-промислову палату України" від

4 липня 1994 р. ( 357/94 ) та згідно з

чинним законодавством України
Центр управління ДПЕ в ролі виконуючого обов'язки Центру
енергосистемою управління енергосистемою згідно з

Правилами експлуатації Магістральних та

Міждержавних електромереж та положеннями

розд.9 Договору між Членами Оптового ринку

електричної енергії
Член ринку Виробник чи Постачальник електричної

енергії, який підписав цей Договір
Штраф 110% від відповідної ставки відсотку на

кредит ДПЕ за платежі, прострочені від 1 до

5 днів, та 130% від відповідної ставки

відсотку на кредит ДПЕ за платежі,

прострочені більше ніж на 5 днів
Щорічні загальні Загальні збори, скликані за умов,
збори викладених в част.5 цього Договору
2. Предмет Договору та обов'язки Членів ринку
2.1. Загальні положення. Цей Договір визначає права, обов'язки та відповідальність
Членів ринку, Сторін цього Договору, Загальних зборів, Ради
Оптового ринку електричної енергії та порядок вступу до або виходу
з Оптового ринку електричної енергії.
2.2. Предметом цього Договору є: 2.2.1. встановлення правил та порядку функціонування прозорої
і справедливої системи комерційних стосунків у процесі
купівлі-продажу електроенергії, які будуть: а) визначати фінансові зобов'язання Постачальників
електричної енергії у процесі закупівлі електроенергії від ДПЕ; б) визначати фінансові зобов'язання ДПЕ під час закупівлі
електроенергії від Виробників електричної енергії; в) визначати фінансові зобов'язання ДПЕ, Виробників
електричної енергії і Магістральних та Міждержавних електромереж
щодо надання Допоміжних засобів; г) визначати фінансові зобов'язання ДПЕ стосовно
Магістральних та Міждержавних електромереж і відшкодування їх
витрат Членами ринку; д) забезпечувати впровадження, технічне обслуговування та
ефективну експлуатацію Системи забезпечення функціонування ринку. 2.2.2. забезпечення умов для використання Сторонами цього
Договору своїх повноважень виключно для сприяння: а) ефективному виробництву електричної енергії; б) ефективному споживанню електричної енергії; в) ефективній передачі електричної енергії; г) прибутковості міжнародної торгівлі електричною енергією на
користь споживачів України; д) ефективному інвестуванню у будівництво нових
електростанцій, електромереж та нових технічних засобів,
реконструкцію та переозброєння діючих електростанцій та
електромереж; 2.2.3. забезпечення перегляду, впровадження та вдосконалення
правил, систем, договорів, що обумовлені у цьому Договорі, таким
чином, щоб враховувати і збалансовувати відповідні інтереси
існуючих та потенційних Виробників та Постачальників електричної
енергії, а також споживачів електроенергії; 2.2.4. тлумачення і виконання умов цього Договору та
врегулювання будь-яких суперечок здійснюється згідно з положеннями
цього Договору, викладеними в п.2.1.
2.3. Кожний Член ринку, починаючи від Дати набрання чинності
цим Договором, зобов'язаний: 2.3.1. продавати всю вироблену електричну енергію кожного
свого Генеруючого блоку (за винятком електричної енергії для
власних потреб кожної станції) ДПЕ згідно з цим Договором. Виняток
становлять електростанції з встановленою генеруючою потужністю
нижче 20 МВт; та 2.3.2. купувати всю необхідну йому електричну енергію від
ДПЕ, відповідно до умов цього Договору, за винятком електричної
енергії, яка не продана в ДПЕ згідно з п. 2.3.1.
2.4. Винятки. Умови цього Договору не включають: 2.4.1. діючі Нормативні документи стосовно правил
експлуатації Магістральних та Міждержавних електромереж в Україні,
які час від часу можуть переглядатися; 2.4.2. фінансові розрахунки у фінансових договорах між
Виробниками та Постачальниками електричної енергії. Умови
договорів не повинні входити в суперечність з цим Договором.
3. Обов'язки ДПЕ
Обов'язками ДПЕ, згідно з умовами цього Договору, починаючи
від Дати набрання чинності, є:
3.1. забезпечення закупівлі електричної енергії від
Виробників електричної енергії згідно з цим Договором та
Двосторонніми договорами та на умовах погоджених з Операторами
зовнішніх перетоків; 3.2. розрахунок та нарахування платежів Виробникам
електричної енергії; 3.3. відшкодування витрат на передачу електричної енергії
Магістральними та Міждержавними електромережами від імені
замовників і з дотриманням принципу Економічної закупівлі: 3.3.1. ДПЕ укладає Договори на передачу електричної енергії
Магістральними та Міждержавними електромережами з усіма власниками
Магістральних та Міждержавних електромереж України. У кожному
конкретному договорі на передачу електричної енергії
Магістральними та Міждержавними електромережами чітко визначаються
кошти, які ДПЕ виплачує власникам Магістральних та Міждержавних
електромереж за використання їх Засобів підключення, а також Плата
за підключення кожного окремого Члена ринку до електромережі. У
кожному такому договорі обумовлюється також відшкодування Членами
ринку витрат на укладення таких угод; 3.3.2. ДПЕ також відшкодовує витрати, пов'язані з Платою за
підключення кожного окремого Члена ринку до кожної Магістральної
та Міждержавної електромережі, шляхом встановлення певного розміру
цієї плати безпосередньо для відповідного Члена ринку. Метод
обчислення розміру плати погоджується за НКРЕ. Така плата
встановлюється на підставі Реєстру підключення, який ведеться у
відповідного Оператора Магістральних та Міждержавних електромереж
згідно з умовами Договору на передачу електричної енергії
Магістральними та Міждержавними електромережами.
3.4. ДПЕ також відповідає за: 3.4.1. закупівлю Допоміжних засобів відповідно до Правил
ринку; 3.4.2. управління Зовнішніми перетоками. При виконанні комерційних операцій з Операторами зовнішнього
перетоку, ДПЕ забезпечує проведення таких операцій, керуючись
принципом Економічної закупівлі.
3.5. Забезпечення продажу електричної енергії Постачальникам
електричної енергії: 3.5.1. ДПЕ забезпечує продаж всієї електричної енергії
Постачальникам електричної енергії з метою задоволення попиту на
споживання електричної енергії, що визначається таким чином: а) для Незалежного постачальника електричної енергії -
безпосередньо, згідно з Обсягом споживання з урахуванням втрат в
електричних мережах кожного відповідного оператора електромережі
низької напруги; б) для Місцевого постачальника електричної енергії - за
обсягом чистого погодинного виміряного споживання, за вирахуванням
електричної енергії, придбаної від електростанцій з встановленою
генеруючою потужністю нижче 20 МВт, та електричної енергії,
поставленої Незалежними постачальниками для задоволення попиту
споживачів, яких вони обслуговують у даній місцевості. 3.5.2. ДПЕ забезпечує продаж електричної енергії
Постачальникам електричної енергії у відповідних Пунктах
підключення Постачальника з урахуванням виправданих витрат ДПЕ,
пов'язаних з ліцензованою діяльністю, витрат на Допоміжні засоби
та витрат на передачу електричної енергії Магістральними та
Міждержавними електромережами відповідно до механізму, наведеного
в Договорі. 3.5.3. ДПЕ забезпечує збір платежів від Постачальників
електричної енергії згідно з Інструкцією про порядок використання
коштів Оптового ринку електричної енергії. 3.6. Планування розвитку Магістральних та Міждержавних
електромереж та укладання додаткових Договорів на передачу
електричної енергії Магістральними та Міждержавними
електромережами, зокрема: 3.6.1. щорічна розробка Перспективного 10-річного плану
розвитку Магістральних та Міждержавних електромереж на наступні 10
років відповідно до Правил експлуатації Магістральних та
Міждержавних електромереж; 3.6.2. підготовка та укладання Договорів на передачу
електричної енергії Магістральними та Міждержавними
електромережами стосовно будівництва будь-яких необхідних
додаткових підприємств Магістральних та Міждержавних електромереж.
При укладанні таких договорів ДПЕ керується принципом Економічної
закупівлі. 3.7. ДПЕ погоджує технічні умови на нові приєднання до
Магістральних та Міждержавних електромереж.
Частина II. Основні складові Оптового ринку

електричної енергії
4. Участь в Оптовому ринку електричної енергії
4.1. Умова участі в Оптовому ринку електричної енергії. Кожний Член Оптового ринку електричної енергії погоджується
визнавати та виконувати всі умови цього Договору та Правил ринку
стосовно цього Члена ринку. 4.2. Правила прийому нових Членів ринку: 4.2.1. кандидат у Члени ринку повинен подати заяву до Ради
Оптового ринку електричної енергії за формою, яка визначається
Радою. При розгляді заяви на прийом у Члени ринку Рада не висуває
ніяких дискримінаційних вимог до жодного з кандидатів. 4.2.2. для того, щоб стати Членом ринку, кожний кандидат
повинен виконати такі вимоги: а) отримати Ліцензію на обраний вид діяльності, за яким він
планує стати Членом ринку; б) надати Раді всю обгрунтовано необхідну інформацію,
достовірну в усіх аспектах; в) зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності в
порядку, передбаченому чинним законодавством; г) виконувати всі умови Договору з дати вступу до Членів
ринку; д) виконувати всі інші вимоги, які може висувати Рада (до чи
після отримання заяви кандидата), за умови, що спочатку такі інші
вимоги були повідомлені НКРЕ і НКРЕ протягом трьох місяців (або
іншого, меншого періоду часу, встановленого НКРЕ) після отримання
такого повідомлення не сповістила Раду про своє непогодження з
ними. 4.2.3. Після отримання всієї необхідної інформації, протягом
30 днів Рада сповіщає кандидата про те, що: а) кандидат приймається у Члени ринку і на нього поширюються
положення п.4.1. Рада інформує кандидата про положення та вимоги,
що стосуються Авансового платежу, який є невід'ємною умовою вступу
Постачальника електричної енергії до Членів ринку; б) його заява не задовольняється, про що кандидатові
надсилається письмове сповіщення, де викладаються підстави
відмови, відповідно до п.4.2.2. 4.2.4. У випадку прийняття кандидата до Членів ринку,
Секретаріат готує Договір про вступ до Членів ринку за типовою
формою, наведеною в Додатку 6 до цього Договору. Кандидатові
надається 28 діб на підписання Договору про вступ до Членів ринку.
У разі непідписання означеного Договору в цей термін, вступ
вважається недійсним. 4.2.5. У випадку виникнення суперечок, пов'язаних з відмовою
Ради у прийнятті нового Члена Оптового ринку електричної енергії
(якщо це не стосується умов Договору про вступ до Членів ринку),
справа розглядається НКРЕ, яка приймає відповідне рішення. 4.2.6. Існуючий Член ринку повинен виконати умови пп. 4.2.2,
4.2.3 та 4.2.4 у випадку здійснення ліцензованої діяльності, яка
відрізняється від його діяльності, з якою він є Член Оптового
ринку електричної енергії. Однак, зазначені зобов'язання
поширюються тільки на ті елементи діяльності, що змінилися з
початку здійснення ним діяльності як Члена ринку. 4.2.7. Новий Член ринку з відповідною новою діяльністю
наділяється 0 кількістю голосів до отримання даних, достатніх для
надання йому голосів за п.4.4. 4.2.8. Новий Член ринку вибирає, хто з Голосуючих директорів
в його Класі представлятиме його інтереси на засіданнях Ради.
4.3. Правила виходу з Членів ринку 4.3.1. Член Оптового ринку електричної енергії має право
скласти обов'язки Члена ринку шляхом надсилання Заяви про
звільнення до Секретаріату Ради; таке звільнення набуває чинності
через 28 днів після отримання Секретаріатом Заяви про звільнення. 4.3.2. Член ринку може отримати звільнення (при цьому Заява
про звільнення, надана відповідно до п.4.3.1, набуває чинності),
якщо на дату його виходу з Членів Оптового ринку електричної
енергії сплачені всі обов'язкові платежі, обумовлені цим
Договором, включаючи відшкодування будь-яких адміністративних
витрат, пов'язаних з виходом з Членів ринку. 4.3.3. Положення цього Договору передбачають, що після того,
як рішення про звільнення Члена ринку набирає чинності, відповідно
до умов розд.4, така юридична особа автоматично складає з себе всі
повноваження та відповідальність як Сторона цього Договору. Така
Сторона звільняється від обов'язків та відповідальності за цим
Договором як Член ринку, і кожна інша Сторона звільняється від
обов'язків та відповідальності за цим Договором перед такою
юридичною особою.
4.4. Голоси. Пропорційні голоси розподіляються серед Членів ринку таким
чином: 4.4.1. кожному Члену ринку, що є Виробником електричної
енергії, надається один голос за кожні 100 млн.кВтг проданого в
Оптовий ринок Виміряного виробництва електричної енергії, що
визначається як середне за останні чотири квартали, або, якщо їх
менше ніж чотири, як середне за ті квартали, по яких є повні дані; 4.4.2. кожному Члену ринку, що є Постачальником електричної
енергії, надається один голос за кожні 100 млн.кВтт закупленого в
Оптовому ринку Виміряного споживання електричної енергії, що
визначається як середне за останні чотири квартали, або, якщо їх
менше за чотири, як середне за ті квартали, по яких є повні дані; 4.4.3. у разі, якщо голоси, що визначені в п.4.4.1 або в
п.4.4.2 не складають цілі числа, то величини менші за 0,5
округляються до найближчого меншого числа, а величини, що
дорівнюють або більші за 0,5, округляються до наступного цілого
числа; 4.4.4. розподіл Пропорційних голосів обчислюється
Секретаріатом за п'ять робочих днів до кожного скликання Загальних
зборів на основі останніх існуючих даних.
5. Загальні збори
5.1. До компетенції Щорічних загальних зборів Членів ринку
належить прийняття рішень з питань, які наведені нижче. Усі
документи для обговорення на Загальних зборах повинні надсилатися
усім Членам ринку не менше ніж за десять робочих днів до дати
проведення Загальних зборів. Члени ринку розглядають такі питання: 5.1.1. затвердження звіту Ради Оптового ринку електричної
енергії про роботу за минулий рік, який, зокрема, включатиме: а) аналіз роботи Системи забезпечення функціонування ринку; б) аналіз роботи Розпорядника системи розрахунків та
Розпорядника коштів Оптового ринку електричної енергії; в) аналіз роботи Центру управління енергосистемою України, що
виконується ним в межах цього Договору; г) аналіз кошторису Розпорядника системи розрахунків та
Розпорядника коштів Оптового ринку електричної енергії; д) будь-яку іншу інформацію або питання стосовно роботи
Оптового ринку електричної енергії, що вважаються Радою
доцільними, включаючи порушення питання перегляду цього Договору; е) пропозиції Ради Оптового ринку електричної енергії щодо
подальшого практичного використання рекомендацій, наданих в а),
б), г); 5.1.2. затвердження звіту, підготовленого Аудитором ринку
стосовно ефективності Правил ринку за минулий період, який
включатиме: а) стислу викладку звітів аудиторських перевірок, оглядів.
аналізів та/чи інспекцій, що здійснюються Аудитором ринку стосовно
роботи Системи забезпечення функціонування ринку; б) рекомендації Аудитора ринку стосовно Інструкції про
порядок здійснення розрахунків та Інструкції про порядок
використання коштів Оптового ринку електричної енергії; в) аналіз роботи Центру управління енергосистемою України; г) будь-яку іншу інформацію або матеріали на запит Ради або
Аудитора ринку; 5.1.3. обрання Голосуючих директорів Ради згідно з умовами
п.6.2.2; 5.1.4. будь-яке інше питання, яке Член ринку бажає особисто
обговорити на зборах, про що він надіслав письмове сповіщення до
Секретаріату не менше ніж за 7 днів до початку зборів. Відсутність
письмового сповіщення від Члену Оптового ринку електричної енергії
не обмежує права Члену ринку ставити будь-які питання на зборах.
5.2. Регламент Загальних зборів. Мета Загальних зборів та питання для обговорення мають
відповідати п.5.1. До Загальних зборів застосовуються такі вимоги: 5.2.1. всі питання підприємницької діяльності Членів ринку,
обумовлені цим Договором, розглядаються на Загальних зборах Членів
ринку. Члени ринку мають право голосувати з питань відповідно до
п.5.1; 5.2.2. порядок скликання зборів. Про будь-які Загальні збори Члени ринку повідомляються за 21
день до дати проведення письмово. 5.2.3. У такий самий строк всі Члени ринку повідомляються про
час і місце проведення Загальних зборів та порядок денний. Рада
інформує НКРЕ та її консультантів про дату та порядок денний
Загальних зборів. Представники НКРЕ мають право бути присутніми на
Загальних зборах. 5.2.4. Позачергові загальні збори можуть бути скликані: а) на вимогу двох або більше членів Ради Оптового ринку
електричної енергії; або б) Радою, на вимогу Членів Оптового ринку електричної
енергії, які на цей час складають частку в розмірі не менше ніж
10% від Загалу голосів усіх Членів ринку. 5.2.5. Усі Загальні збори Членів ринку, за виключенням
Щорічних загальних зборів, вважаються Позачерговими загальними
зборами. Щорічні загальні збори проводяться не пізніше 4 тижнів
після закінчення 12 календарних місяців з дати проведення
попередніх Щорічних загальних зборів. 5.2.6. Кворум. Жодне питання підприємницької діяльності не обговорюється на
Загальних зборах Членів ринку, якщо при обговоренні питань
підприємницької діяльності на зборах немає кворуму. Кворум
складають присутні Члени ринку у співвідношенні: а) 67% або більше Загалу голосів Виробників електричної
енергії відповідно до умов п.5.2.9; та б) 67% або більше Загалу голосів Постачальників електричної
енергії відповідно до п.5.2.9. 5.2.7. Відсутність кворуму. Якщо через півгодини від часу, встановленого для початку
Загальних зборів, кворум відсутній, збори переносяться на такий же
день наступного тижня, на той самий час та у те ж саме місце, або,
за рішенням Ради, на інший час, інший день та в інше місце. Про
зміни сповіщають у письмовій формі всіх Членів ринку. 5.2.8. Голова Ради виконує функції Головуючого всіх Загальних
зборів. Функції Секретаріату на таких зборах виконує ДПЕ. 5.2.9. Голосування. 5.2.10. Всі голоси на Загальних зборах розподіляються, як
визначено у п.4.4. Будь-який Член Оптового ринку електричної енергії, що має
право бути присутнім та голосувати на Загальних зборах Членів
ринку, також має право призначати у встановленому порядку
будь-якого іншого представника (незалежно від того, чи він є
Членом ринку) і делегувати його на Загальні збори з правом голосу
та участі в обговоренні питань. Такий представник призначається
тільки на одні Загальні збори, і його повноваження набирають
чинності тільки за умов попереднього сповіщення Секретаріату про
його кандидатуру не менше ніж за 2 дні до дати Загальних зборів.
Секретаріат має право перевіряти повноваження будь-якого
представника. Члени ринку мають право замість делегування
представника надсилати до Секретаріату попереднє письмове
повідомлення про своє рішення щодо питань голосування.
5.3. Оскарження в НКРЕ. Член Оптового ринку електричної енергії має право звертатись
до НКРЕ стосовно будь-яких рішень, ухвалених на Загальних зборах,
протягом 30 днів після ухвали рішення, якщо з таким Оскарженням
погоджуються Члени ринку з сукупністю Пропорційних голосів більше
10% від Загалу голосів. Члени ринку, які звертаються з
Оскарженням, сповіщають про це Раду та НКРЕ у письмовій формі. При
розгляді Оскарження стосовно змін до цього Договору, право НКРЕ
обмежується тільки неухвалою змін цього Договору, які
оскаржуються, рішення НКРЕ щодо такого Оскарження визнається
остаточним і НКРЕ доводить у десятиденний термін Раді та Членам
ринку необхідність дотримуватись прийнятого рішення.
5.4. Рішення. Будь-яке питання, з якого проводиться голосування на
Загальних зборах, вирішується простою більшістю Пропорційних
голосів присутніх. Крім того, щодо вирішення питань, що стосуються
положень пп.5.1.1.б) та е), п.5.1.2.б) та 5.1.4 (включаючи
пропоновані зміни до Договору між Членами Оптового ринку
електричної енергії, де викладається необхідність погодження
Членів ринку, необхідна наявність 75% від всіх Пропорційних
голосів. В разі несхвалення, рішення з цього питання відкладається
до наступних Загальних зборів.
5.5. На період строком 1 рік з Дати набрання чинності цього
Договору, не є обов'язковим схвалення Членами ринку щодо змін в
додатках 2-8 до цього Договору. На час дії цього положення, воно
має перевагу над відповідними частинами п.5.4.
6. Рада
6.1. Рада виступає в ролі представника Сторін при виконанні
цього Договору. Вона постійно керується положеннями розд.2. Члени
Ради цим не складають окремої юридичної особи або об'єднання, і
Рада не має окремих відповідних повноважень. 6.2. Склад Ради. Рада формується таким чином: 6.2.1. до складу Ради входять 10 Голосуючих директорів,
зокрема: а) 5 директорів від Виробників електроенергії; б) 5 директорів від Постачальників електроенергії. 6.2.2. Вибори Голосуючих директорів: а) Члени ринку подають свої пропозиції щодо кандидатів на
роль Голосуючого директора до Секретаріату Ради за 5 днів до
Щорічних загальних зборів; б) на Щорічних загальних зборах Члени ринку віддають свої
Пропорційні голоси блоком за запропонованого ними кандидата в
своєму Класі. Кандидати, що набрали п'ять найвищих результатів в
кожному Класі, обираються Голосуючими директорами строком на один
рік. У випадку рівного рахунку голосів і перевищення таким чином
необхідного числа успішних кандидатур, проводиться переголосування
серед кандидатів з однаковими найвищими результатами в цьому Класі
до отримання тільки п'яти Голосуючих директорів; в) Члени ринку обирають своїм представником одного з вибраних
Голосуючих директорів в своєму Класі, про що повідомляють
Секретаріат в письмовій формі. Такі Члени ринку складають Виборчий
округ Голосуючого директора, і цей Голосуючий директор повинен
представляти їхні інтереси на засіданнях Ради. Члени ринку вільні
змінити свій Виборчий округ в будь-який час після надсилання
письмового повідомлення до Секретаріату. 6.2.3. Кожний Голосуючий директор має право призначати за
своїм письмовим дорученням будь-яку особу (в тому числі і
Голосуючого директора) своїм повноважним представником і може за
своїм розсудом його звільнити. Такий повноважний представник має
на зборах Ради права Голосуючого директора. 6.2.4. Склад Ради включає таких Неголосуючих директорів: а) один представник від ДПЕ; б) один представник від НКРЕ; в) один представник від Аудитора ринку; г) один представник від Державної електричної компанії; д) один представник від Міністерства енергетики та
електрифікації України; е) один представник від Держкоматому; ї) на період строком 1 рік від Дати набрання чинності цього
Договору, один представник від Незалежних постачальників
електроенергії. Неголосуючі директори мають право бути присутніми та
виступати на зборах Ради, проте не мають права голосувати з
жодного питання. Неголосуючий директор призначається виключно тим
органом, який він має представляти. 6.2.5. Голосуючий директор звільняється: а) у разі відставки за власним бажанням шляхом подання
письмової заяви до Секретаріату; або б) коли Член ринку, представлений цим Голосуючим директором,
став банкрутом; або в) за станом здоров'я; або г) якщо він Українським судом визнаний винним за вироком, що
набрав чинності; або д) якщо він не брав участі у (трьох) засіданнях Ради. При звільненні Голосуючого директора, Члени ринку з його
Виборчого округу обирають для захисту своїх інтересів іншого
Голосуючого директора. 6.2.6. Член ринку, представлений Голосуючим директором на час
його обрання, має право на заміну цього Голосуючого директора
шляхом надіслання письмового повідомлення до Секретаріату, або на
звернення до Виборчого округу з пропозицією переобрати Голосуючого
директора.
6.3. Голова Ради. 6.3.1. Голова Ради обирається строком на один рік простою
більшістю голосів Голосуючих директорів і може бути заміненим у
будь-який час у той же спосіб. У випадку рівної кількості голосів,
голосує представник НКРЕ. 6.3.2. Голова Ради може піти у відставку у будь-який час
після надання письмової заяви до Секретаріату для розгляду її на
засіданні Ради. При цьому він виконує обов'язки Голови до
призначення нового Голови Ради. Якщо заява приймається, Рада
призначає нового Голову згідно п.6.3.1. 6.3.3. Голова Ради виконує тільки ті обов'язки, які пов'язані
зі скликанням та проведенням засідань Ради та Загальних зборів.
Голова Ради виконує свої обов'язки, зобов'язання та використовує
повноваження неупереджено.
6.4. Секретаріат. ДПЕ виконує роль Секретаріату Ради. Секретаріат відповідає за
скликання зборів Ради, підготовку та розповсюдження протоколів та
порядку денного, діловодство та інші послуги, необхідні Раді.
Витрати Секретаріату відшкодовуються відповідно до Інструкції про
порядок нарахування та обліку витрат, викладеній в Додатку 5 до
цього Договору.
6.5. Збори Ради:
6.5.1. збори Ради скликаються не менше ніж один раз на
місяць. В разі необхідності на вимогу 3 Голосуючих директорів
Секретаріатом можуть скликатися позачергові збори. Для участі у
засіданнях директори можуть використовувати телефонний зв'язок; 6.5.2. в разі відсутності кворуму на час розгляду питання,
Рада не приймає рішення по цьому питанню. Кворум складають три
Голосуючі директори, призначені відповідно до положень п.6.2.1 а),
та 3 Голосуючі директори, призначені згідно з умовами п.6.2.1 б),
присутні особисто чи представлені їх відповідними повноважними
представниками; 6.5.3. якщо через півгодини від часу. встановленого для
початку проведення будь-яких зборів Ради, відсутній кворум, то
збори переносяться Головою на інший час, але не пізніше ніж на
тиждень; 6.5.4. проста більшість. Будь-яке питання чи справа, які
винесені на збори Ради, вирішуються простою більшістю голосів,
поданих Голосуючими директорами на зборах. При голосуванні
Голосуючий директор має право на один голос.
6.6. Повноваження Ради. 6.6.1. Загальні повноваження. Якщо цим Договором не визначено іншого, Рада, між засіданнями
Ради та Загальними зборами Членів ринку, здійснює загальний нагляд
за роботою ДПЕ, виконанням умов Договору між Членами Оптового
ринку електричної енергії, Системи забезпечення функціонування
ринку та пов'язаних з цим зобов'язань. 6.6.2. Особливі повноваження. Якщо у цьому Договорі не передбачено іншого, повноваження,
обов'язки та відповідальність Ради, між її засіданнями та
Загальними зборами Членів ринку, визначаються таким чином: а) обумовлення повноважень, обов'язків та відповідальності
згідно з цим Договором та додатками до нього; б) створення робочих груп Ради. Кожна робоча група
складається з таких осіб (незалежно від того, чи є вони
Голосуючими директорами) і виконує такі поточні обов'язки, які час
від часу вважаються Радою за потрібне; в) здійснення регулярного нагляду за виконанням обов'язків,
що стосуються кожного виду діяльності ДПЕ, як визначено в цьому
Договорі та Ліцензії з оптового постачання електроенергії; г) розгляд заяв кандидатів на вступ до Членів Оптового ринку
електричної енергії та оперативний прийом до Членів ринку усіх
кваліфікованих заявників; д) розгляд, внесення змін та доповнень, перегляд,
затвердження та відхилення змін та доповнень до Правил ринку та
пов'язаних з ними документів, викладених у додатках 2-5 до цього
Договору, згідно з п.5.4 та розд. 15, та сповіщення про такі
зміни всіх причетних сторін; е) розгляд, перегляд, затвердження або несхвалення всіх
кошторисів та проектів капітальних вкладень, підготовлених і
наданих з боку ДПЕ; ї) надання розпоряджень Аудитору ринку на проведення
аудитів, оглядів, аналізів та перевірок, а також огляд та
контроль за виконанням Правил ринку; розробка та внесення
пропозицій щодо призначення чи зміщення Аудитора ринку Членами
ринку на Загальних зборах; ж) нагляд за дотриманням стандартів Засобів комерційного
обліку; з) своєчасне та ефективне вирішення винесених на розгляд
суперечок стосовно розрахунків або порядку їх здійснення
(включаючи дані); і) передача вказівок або запитів НКРЕ на адресу ДПЕ, іншій
Стороні чи Аудитору ринку у випадку звернення з боку НКРЕ; ї) призначення, оплата праці та звільнення юристів, банкірів,
оцінювачів, брокерів, бухгалтерів та інших професійних і
спеціальних радників, які допомагають Раді або робочим групам
виконувати свої обов'язки за Договором між Членами Оптового ринку
електроенергії; к) згідно із застосовними положеннями про конфіденційність,
аналіз ведення судового розгляду, арбітражу чи інших судових
справ, які впливають або можуть вплинути на Договір між Членами
Оптового ринку електроенергії; л) призначення та звільнення Розпорядника коштів Оптового
ринку електричної енергії та Розпорядника системи розрахунків
відповідно до пп.8.3 та 7.5; м) підписання угод, які обмежують майбутні дії Ради і якими
надається повноваження Ради; н) організація розробки та внесення змін та доповнень до
Інструкції про порядок комерційного обліку; о) призначення у разі необхідності Арбітражної комісії; п) розробка Узгодженого порядку. 6.7. Витрати. Кожному члену Ради і робочих груп Ради, відповідно до пп.6.2
та 6.6.2, можуть видаватися обгрунтовані кошти на відрядження,
оплату житла у відрядженні та відшкодовуються витрати, пов'язані з
відвіданням зборів Ради або робочих груп; відшкодовуються також
обгрунтовані витрати, пов'язані з діяльністю Ради. Голосуючі
директори отримують платню за їх роботу, пов'язану з діяльністю
Ради. 6.8. Оскарження: 6.8.1. будь-який Голосуючий директор може оскаржити прийняте
на засіданні Ради рішення та вимагати Пропорційного голосування; 6.8.2 на будь-яких Позачергових загальних зборах, скликаних
для перегляду рішення Ради, питання, які не охоплені п.5.4,
вимагають рішення простою більшістю голосів.
7. Розпорядник системи розрахунків
7.1. На період дії цього Договору ДПЕ виконує функцію
Розпорядника системи розрахунків, якщо його призначення не
припиняється за рішенням Ради відповідно до п.6.6.2. 7.2. Відповідальність. Розпорядник системи розрахунків, згідно з цим Договором, має
такі загальні обов'язки, зобов'язання та відповідає за: 7.2.1. дотримання Правил ринку та Інструкції про порядок
здійснення розрахунків; 7.2.2. забезпечення надійності функціонування енергосистеми; 7.2.3. підготовка балансів та звітів відповідно до Інструкції
про порядок нарахування та обліку витрат; 7.2.4. надання пропозицій Раді щодо внесення змін до цього
Договору, Правил ринку та Системи забезпечення функціонування
ринку; 7.2.5. виконання розпоряджень Ради (які були погоджені НКРЕ
відповідно до умов даного Договору) та розробку Робочих програм
для їх впровадження; 7.2.6. ведення обліку та зберігання інформації, що може стати
в нагоді Аудитору ринку або Раді; 7.2.7. та виконання інших функцій, згідно з умовами цього
Договору.
7.3. Розпорядник системи розрахунків повинен забезпечити, щоб
Система забезпечення функціонування ринку відповідала Правилам
ринку (як частина зобов'язань ДПЕ). Розпорядник системи
розрахунків зобов'язаний негайно сповіщати Раду та НКРЕ про
виявлені недоліки або помилки. 7.4. Розпорядник системи розрахунків купує та продає
електричну енергію, як визначено в Правилах Оптового ринку
електричної енергії, і його відповідальність обмежується тільки
дотриманням Правил ринку. 7.5. З урахуванням зауважень, висловлених Членами ринку, Рада
може призначити наслідувача Розпорядника системи розрахунків на
тих умовах, що вбачаються Раді доцільними, і його призначення
набуває чинності після фактичної відставки або усунення
перебуваючого на посаді Розпорядника системи розрахунків.
Призначення нового Розпорядника системи розрахунків узгоджується з
НКРЕ у тримісячний термін. 7.6. Звільнення з посади Розпорядника системи розрахунків,
незважаючи на причину звільнення, не впливає на права та
зобов'язання Сторін. 7.7. Після призначення і оформлення наступного Розпорядника
системи розрахунків, звільнений з посади Розпорядник системи
розрахунків зобов'язаний: 7.7.1. передати наслідувачу копії всього Програмного та
Апаратного забезпечення, що належать Розпоряднику системи
розрахунків, разом з усіма правами на них; 7.7.2. передати наслідувачу всі записи, документи та
інформацію, що була у володінні або під контролем Розпорядника
системи розрахунків, а також при необхідності забезпечити навчання
та підтримку системи. Витрати, пов'язані з цим процесом, визначаються та
узгоджуються між колишнім і новопризначеним Розпорядником системи
розрахунків та Радою. Такі витрати базуються на поточній чистій
балансовій вартості виробничих фондів, які передаються
новопризначеному Розпоряднику системи розрахунків, та
обгрунтованих витратах на навчання, придбання ліцензій, та інших
витратах, прямо пов'язаних з процесом звільнення Розпорядника
системи розрахунків.
8. Розпорядник коштів Оптового ринку електричної енергії
8.1. На період дії цього Договору, ДПЕ (або Компетентна третя
сторона), якщо його призначення не припиняється Радою відповідно
п.6.6.2, виконує функції Розпорядника коштів Оптового ринку
електричної енергії та має такі обов'язки та зобов'язання: 8.1.1. дотримання Інструкції про порядок використання коштів
Оптового ринку згідно з Правилами ринку; 8.1.2. здійснення контролю за рівнем Авансових платежів
Членів ринку, відповідно до Правил ринку або вимог Ради стосовно
цього рівня; 8.1.3. оформлення повідомлень про невиконання зобов'язань за
дорученням Розпорядника системи розрахунків; перетворення на
готівку акредитивів, що становлять частину Авансового платежу
Члена ринку, та застосування цієї готівки на сплату простроченої
фінансової заборгованості Члену ринку; 8.1.4. ведення обліку та зберігання інформації згідно
обгрунтованих вимог Аудитора ринку та Ради; 8.1.5. перегляд та рекомендації Раді про внесення змін до
Інструкції про порядок використання коштів Оптового ринку,
призначення Банкіра ринку та інших змін до відповідних частин
Інструкції про порядок здійснення розрахунків; 8.1.6. надання Аудитору ринку і Раді інформації стосовно
використання коштів Оптового ринку електроенергії, при дотриманні
норм конфіденційності; 8.1.7. ведення транзитних рахунків Постачальників електричної
енергії за регульованим тарифом.
8.2. Розпорядник коштів Оптового ринку електроенергії
дотримується всіх розпоряджень про перевірку роботи, що надаються
Аудитором ринку. 8.3. Рада може, з урахуванням зауважень, висловлених Членами
ринку, призначити наслідувача Розпорядника коштів Оптового ринку
електричної енергії на таких умовах, що вбачаються Раді
доцільними, і його призначення набирає чинності після фактичної
відставки або усунення перебуваючого на посаді Розпорядника коштів
Оптового ринку електричної енергії. Призначення нового
Розпорядника коштів Оптового ринку електричної енергії
узгоджується з НКРЕ у тримісячний термін. 8.4. Звільнення з посади Розпорядника коштів Оптового ринку
електричної енергії, незважаючи на причину звільнення, не завдає
шкоди по відношенню до прав та зобов'язань будь-якої із Сторін. 8.5. До призначення та оформлення наступного Розпорядника
коштів Оптового ринку електричної енергії, звільнений з посади
Розпорядник коштів Оптового ринку електричної енергії
зобов'язаний: 8.5.1. передати наслідувачу копії Програмного забезпечення та
Апаратне забезпечення, що належить Розпоряднику коштів Оптового
ринку електричної енергії разом з усіма правами на них; 8.5.2. передати наслідувачу усі записи, документи та
інформацію, що була у володінні або під контролем Розпорядника
коштів Оптового ринку електричної енергії, а також забезпечити
навчання та підтримку системи, необхідні для застосування
Інструкції про порядок використання коштів Оптового ринку згідно з
цим Договором. Всі пов'язані з таким процесом витрати визначаються та
узгоджуються між колишнім і новопризначеним Розпорядником коштів
Оптового ринку електричної енергії та Радою. Такі витрати
базуються на поточній чистій балансовій вартості виробничих
фондів, які передаються новопризначеному Розпоряднику коштів
Оптового ринку електричної енергії, та обгрунтованих витратах на
навчання, придбання ліцензій та інших витратах, пов'язаних
безпосередньо з процесом звільнення Розпорядника коштів Оптового
ринку електричної енергії.
8.6. Розпорядник коштів Оптового ринку електричної енергії не
зобов'язаний платити за куплену електричну енергію інакше, ніж
передбачено в Інструкції про порядок використання коштів Оптового
ринку.
9. Централізоване диспетчерське управління енергосистемою
9.1. Цей Договір передбачає, що ДПЕ здійснює централізоване
диспетчерське управління узгодженою роботою електростанцій та
електричних мереж, основними завданнями якого є: 9.1.1. розробка графіків режимів роботи електростанцій та
електромереж таким чином, щоб забезпечити надійне та безперебійне
електропостачання; 9.1.2. забезпечення сталості енергосистеми; 9.1.3. забезпечення найбільш ефективного режиму роботи
енергосистеми України; 9.1.4. запобігання і ліквідація аварій та технологічних
порушень при виробництві, передачі і розподілі електричної
енергії; 9.1.5. підтримання економічних інтересів Виробників та
Постачальників електричної енергії.
9.2. Права та обов'язки ДПЕ щодо централізованого
диспетчерського управління визначені в діючих нормативних
документах та інструкціях.
Частина III. Інфраструктура ринку
10. Комерційний облік
10.1. Рада затверджує і публікує Інструкцію про порядок
комерційного обліку для її використання в Правилах ринку. Порядок
комерційного обліку визначається відповідно до Стандартів щодо
комерційного обліку. 10.2. За кожну Систему комерційного обліку несе
відповідальність Оператор системи комерційного обліку, який
виконує Інструкцію про порядок комерційного обліку. Підприємство,
що веде комерційний облік, несе відповідальність за якість
інформації з обліку. При цьому Розпорядник системи розрахунків має
такі ж самі повноваження, що надають йому право доступу до такої
інформації згідно з умовами цього Договору, і може розповсюджувати
таку інформацію тільки в обсязі, встановленому Правилами ринку.
Розпорядник системи розрахунків не несе відповідальності за
неточність вимірювань. 10.3. Будь-яка Сторона, яка хоче отримати право на виконання
функцій Оператора системи комерційного обліку, звертається до
Розпорядника системи розрахунків згідно з процедурою, визначеною в
Інструкції про порядок комерційного обліку. 10.4. Суперечки стосовно точності даних комерційного обліку
вирішуються Радою. 10.5. Розпорядник системи розрахунків не несе
відповідальності, якщо з метою проведення інспекцій він не отримує
доступу до Системи комерційного обліку, а відповідальність лягає
на Члена ринку, який не дав доступу до Системи комерційного
обліку.
11. Відшкодування витрат
11.1. Відшкодування витрат здійснюється згідно ї Інструкцією
про порядок нарахування та облік витрат, викладеною в додатку 5 до
цього Договору. 11.2. ДПЕ має право на відшкодування витрат за угодою, тільки
якщо така угода попередньо схвалена Радою.
12. Перевірка та доступ до Системи забезпечення

функціонування ринку
12.1. Розпорядник системи розрахунків та Розпорядник коштів
Оптового ринку електричної енергії проводять перевірки Системи
забезпечення функціонування ринку за розпорядженням Ради або
Аудитора ринку і подають результати таких перевірок Раді, Аудитору
ринку та НКРЕ на її запит. 12.2. Розпорядник системи розрахунків та Розпорядник коштів
Оптового ринку електричної енергії несуть відповідальність за
підтримку у належному технічному стані Апаратного та Програмного
забезпечення, розробку та вживання заходів щодо своєчасного
усунення всіх виявлених недоліків, а також надає, на запит Ради,
обгрунтовані свідчення про наявність та форму цих заходів.
13. Аудит Оптового ринку електричної енергії та

призначення Аудитора ринку
13.1. Укладання контрактів. Рада, протягом 60 діб з Дати набуття чинності, призначає
аудиторську фірму, яка буде проводити: 13.1.1. щорічні аудити розрахунків та асигнувань, виконаних
відповідними частинами Системи забезпечення функціонування ринку;
такі аудити мають проводитися в той період (або періоди) часу,
який має бути узгоджений між Розпорядником системи розрахунків і
Радою; 13.1.2. щорічні аудити діяльності Розпорядника коштів
Оптового ринку електричної енергії щодо виконання Інструкції про
порядок використання коштів Оптового ринку, включаючи розрахунки
та переказ коштів відповідними частинами Системи забезпечення
функціонування ринку та супроводжуючих інформаційних систем. Такі
аудити мають проводитися в такий період або періоди, що
узгоджуються між Розпорядником коштів Оптового ринку
електричної енергії та Радою; 13.1.3. випробування та/або перевірки нових засобів або
версій Програмного забезпечення Оптового ринку електричної енергії
та інших елементів Системи забезпечення функціонування ринку; 13.1.4. внесення пропозицій щодо вдосконалення діючих
Інструкцій на запит Ради; 13.1.5. перегляд процесу складання графіків та
диспетчерського управління, раз у три роки, як це визначено у
Нормативних документах; 13.1.6. вирішення конкретних проблем, які можуть бути
поставлені перед ним Радою або будь-яким Членом ринку, якщо це
відбувається за рахунок Члена ринку; 13.1.7. аудит, перегляд, перевірка та/або розгляд інших
справ, згідно з умовами цього Договору, або аудит, перегляд,
перевірка та/або розгляд, що здійснюються на обгрунтований запит
Ради (зваживши, зокрема, на низьку ефективність роботи та
підприємницької діяльності Сторін). На вимогу Ради, Аудитори ринку
надають допомогу в підготовці Робочих програм. Аудит здійснюється
щорічно або частіше за вимогою Ради. 13.2. Рада та НКРЕ мають право в будь-який час (після
проведення консультації з Розпорядником коштів Оптового ринку
електричної енергії та Розпорядником системи розрахунків) виносити
пропозицію (рішення за якою приймається на Загальних зборах Членів
ринку) стосовно припинення строку дії контракту аудиторської
фірми, призначеної Аудитором ринку, проте, Члени ринку гарантують
постійність посади Аудитора ринку. 13.3. Обсяг роботи, що має виконуватись Аудитором ринку,
визначається умовами цього Договору та Радою після проведення
консультацій з Аудитором Оптового ринку електричної енергії. 13.4. Всі звіти Аудитора ринку направляються до Ради та НКРЕ
і розповсюджуються серед всіх Членів ринку. 13.5. Для виконання Аудитором ринку своїх обов'язків в
повному обсязі, ДПЕ та Сторони надають йому можливість доступу до
даних, контактів з персоналом та використання програмного
забезпечення в автономному режимі. 13.6. Витрати Аудитора ринку відшкодовуються згідно з
Інструкцією про порядок нарахування та обліку витрат. 13.7. Права Аудитора Оптового ринку електричної енергії. Аудитор ринку має право бути присутнім і виступати на зборах
Ради та на Загальних зборах. Аудитор ринку має право розірвати
договір, завчасно сповістивши про це Раду в строк, визначений в
умовах договору. У випадку розірвання контракту, звільнення чи
заміни Аудитора ринку, він має право безпосереднього спілкування з
Членами Оптового ринку електричної енергії, якщо він вважає, що
існують питання, до яких передусім слід привернути увагу Членів
ринку. 13.8. Конфіденційність. При укладанні договору з Аудитором ринку, дотримання
конфіденційності є обов'язковою умовою цього договору. Аудитор
ринку має право отримувати всю інформацію від Членів ринку,
необхідну йому для виконання своїх обов'язків.
14. Повідомлення про недоліки
14.1. Кожний Член ринку зобов'язується своєчасно сповіщати (в
письмовій формі) Розпорядника системи розрахунків, Розпорядника
коштів Оптового ринку електричної енергії, інших Членів ринку та
Раду про недоліки Програмного забезпечення Оптового ринку
електроенергії чи інших аспектів Системи забезпечення
функціонування ринку і надавати таку подальшу інформацію, яка
обгрунтовано необхідна Розпоряднику системи розрахунків або
Розпоряднику коштів Оптового ринку електричної енергії для
виявлення, локалізації та усунення недоліків. Рада сповіщає НКРЕ
про всі виявлені недоліки.
Частина IV. Порядок внесення змін
15. Внесення змін та вирішення конфліктів
15.1. Зміни: 15.1.1. зміни до цього Договору вносяться лише після їх
затвердження Членами ринку шляхом голосування на Загальних зборах
або при письмовій згоді в разі відсутності Членів ринку на
Загальних зборах; 15.1.2. НКРЕ офіційно затверджує зміни та доповнення до цього
Договору. У разі незгоди НКРЕ із змінами та доповненнями вони не
набирають чинності. Рішення НКРЕ з цього питання направляється
Раді у десятиденний термін; 15.1.3. якщо протягом 10 робочих днів будь-яка Сторона
відмовляється внести поправку, що була ухвалена НКРЕ та Членами
ринку, які спільно володіють 75% Пропорційних голосів, дія цього
Договору автоматично припиняється з укладенням нового Договору, що
враховує цю поправку, із Сторонами, які цю поправку погодили.
Непогоджуючі Сторони вважаються звільненими від своїх обов'язків
відповідно з умовами п.4.3, за винятком випадків, коли будь-які
суми, що підлягають до сплати цим Сторонам або від цих Сторін,
переносяться у новий договір. Зміни та доповнення, ухвалені НКРЕ
та Членами ринку, згідно з пп.15.1.1 та 15.1.2, вносяться до
тексту Договору; 15.1.4. на період строком 1 рік від Дати набрання чинності
цього Договору не обов'язково схвалення Членів ринку щодо змін в
додатках 2-8 до цього Договору. На час дії цього положення, воно
має перевагу над п.15.1.1.
15.2. Конфлікти. У випадку будь-якої невідповідності або при виникненні
конфліктів: 15.2.1. положення ліцензії мають переважну силу над цим
Договором; 15.2.2. положення цього Договору мають переважну силу над
Правилами ринку; 15.2.3. Правила ринку мають переважну силу над Системою
забезпечення функціонування ринку. Сторони докладатимуть розумних зусиль для своєчасного
усунення невідповідностей та конфліктів. 15.3. Сторони вживають заходів для узгодженості цього
Договору та Нормативних документів.
16. Система Оптового ринку електричної енергії

та її перегляд
16.1. Сторони цього Договору визнають, що положення Правил
ринку та інші складові Системи Оптового ринку електричної енергії
з часом підлягають змінам. Сторони зобов'язуються використовувати
всі доцільні засоби (включаючи, де необхідно, своє представництво
в Раді) для реалізації предмету Договору, визначеного в розд.2. 16.2. Рада повинна здійснювати всебічний нагляд за виконанням
Договору відповідно до пп.16.2.1 та 16.2.2 для оцінки спроможності
досягнення головної мети і цілей, визначених в розд. 2. Датами
переглядів є: 16.2.1. дати, що припадають на дванадцятий та двадцять
четвертий місяць після Дати набрання чинності, і надалі - кожні
два роки; 16.2.2. інша(і) дата(и), як час від часу визначається Членами
ринку на Загальних зборах.
16.3. Звіти. Своєчасно (і ні в якому разі не пізніше, ніж протягом одного
місяця) після кожної дати перегляду Рада готує звіт сама або
сприяє роботі над письмовим звітом, в якому зазначаються: 16.3.1. обсяг проведеного перегляду; 16.3.2. переглянуті справи, проведені перевірки та
розслідування; 16.3.3. висновки такого перегляду; 16.3.4. рекомендації (якщо такі є) стосовно внесення змін до
умов Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії,
Правил ринку та Системи забезпечення функціонування ринку, що
будуть сприяти досягненню головної мети та цілей, визначених в
розд. 2; 16.3.5. вплив, що очікується внаслідок впровадження
рекомендацій п.16.3.4, на роботу Аудитора ринку при виконанні умов
цього Договору та його ставлення до доцільності цих рекомендацій; 16.3.6. фінансові наслідки (якщо виникають) для Членів ринку
у разі реалізації рекомендацій, що зазначені у п.16.3.4; 16.3.7. інші проблеми, які можуть вважатися Радою доцільними.
Рада сповіщає кожну Сторону, Аудитора ринку та НКРЕ про проведення
такого перегляду і відповідно надає їм копії звіту Ради.
17. Форс-мажор та заходи при непередбачених ситуаціях
17.1. У випадку, коли ДПЕ або будь-яка інша Сторона ("Недіюча
сторона") не може в повному обсязі або частково виконувати
обов'язки, передбачені цим Договором, у зв'язку з обставинами
Форс-мажору, виконання обов'язків Недіючої сторони призупиняється
на період дії Форс-мажору за умови, що призупинення обов'язків
Недіючої сторони буде не в більшому обсязі і не тривалішим, ніж
дія Форс-мажору. а) Недіюча сторона своєчасно сповіщає Раду (яка своєчасно
інформує інші Сторони, Аудитора ринку та НКРЕ) про обставини дії
Форс-мажору, зокрема, його характер та очікувану тривалість, та
продовжує надавати щоденні звіти про події протягом усього часу
дії Форс-мажору; б) недіюча сторона докладає всіх можливих зусиль для
відновлення своєї дієздатності і усунення наслідків дії
Форс-мажору. 17.2. Консультації. Після того, як дія Форс-мажору відбулася, і як тільки стане
практично можливим, Недіюча сторона консультується з іншими
співучасними Сторонами стосовно розробки заходів щодо виходу з
цього стану та можливостей продовження виконання своїх зобов'язань
відповідно до умов цього Договору. Якщо Форс-мажор триває понад 90
днів, Рада розглядає питання про припинення перебування Недіючої
сторони в Членах ринку. 17.3. Надання доказів. Недіюча сторона надає докази для доведення наявності дії та
впливу Форс-мажору на виконання її зобов'язань. 17.4. У випадку надзвичайних ситуацій у Системі. про що
оголошується Кабінетом Міністрів, Міністерство енергетики та
електрифікації України наказом, діючи через ДПЕ, може тимчасово
призупинити диспетчеризацію, роботу Оптового ринку електричної
енергії та домовленості про управління нагрузкою Оптового ринку.
Такий наказ припиняє свою дію з ліквідацією аварійної ситуації.
Члени ринку, які несуть некомпенсовані витрати при виправленні
таких аварійних ситуацій, можуть звертатися до Ради з питань
компенсації, яка, в свою чергу, включається до Оптової ціни ринку.
Частина V. Юридичні терміни та умови
18. Невиконання договірних зобов'язань
18.1. Член Оптового ринку електричної енергії визнається
Невиконуючим зобов'язання Членом ринку, якщо він: 18.1.1. не виконав зобов'язання щодо сплати або поповнення
обов'язкової суми Авансового платежу; 18.1.2. прострочив обов'язковий платіж протягом 5 робочих
днів після дати платежу, обумовленої цим Договором; 18.1.3. порушив інші умови цього Договору і не виправив їх
протягом часу, який був визначений Радою; 18.1.4. оголошений банкрутом згідно із законодавством
України. ДПЕ несе виключну відповідальність за видачу, за
розпорядженням Ради, Повідомлення про невиконання зобов'язань.
18.2. Якщо ДПЕ надсилає Члену ринку Повідомлення про
невиконання зобов'язань і питання, щодо якого видається
Повідомлення про невиконання зобов'язань, не вирішується протягом
5 календарних днів з дати видачі такого повідомлення, Рада має
право вдатися до запобіжних заходів, а саме: 18.2.1. тимчасово припинити продаж електроенергії
Невиконуючому зобов'язання Члену ринку; 18.2.2. заблокувати всі банківські рахунки Невиконуючого
зобов'язання Члена ринку; 18.2.3. повністю вимкнути навантаження Невиконуючого
зобов'язання Члена ринку, якщо він підключений до Магістральної
або Міждержавної електромережі; 18.2.4. відключити відповідну за п.18.2.3 частину
навантаження, якщо таке невиконання зобов'язань пов'язане з
конкретним споживачем або групою споживачів; або 18.2.5. видати розпорядження Оператору Магістральних та
Міждержавних електромереж відповідно з Правилами експлуатації
Магістральних та Міждержавних електромереж та вжити необхідних
заходів для втілення розпорядження про відключення за пп. 18.2.3
або 18.2.4 цього Договору; 18.2.6. припинити, за узгодженням з НКРЕ, дію цього Договору
стосовно Невиконуючого своїх зобов'язань Члена ринку.
18.3. Розподіл ризиків. Всі Члени ринку (крім Невиконуючого зобов'язання Члена ринку)
є колективно відповідальними за свою частку внеску з усіх сум
(включаючи всі відповідні податки), які винен Невиконуючий
зобов'язання Член ринку за електричну енергію, придбану від ДПЕ
відповідно до Правил ринку. Частка внеску визначається за
Інструкцією про порядок використання коштів Оптового ринку.
Невиконуючий зобов'язання Член ринку повинен заплатити штраф, що
нараховується за період від дати платежу до дати відшкодування. 18.4. Виняток стосовно певних видів збитків. Відповідно до
п.18.3 і окрім тих положень цього Договору, які передбачають
відшкодування збитків, ні Невиконуючий зобов'язання Член ринку, ні
жоден з його співробітників, працівників чи представників при
будь-яких обставинах не несуть відповідальності перед будь-якою із
Сторін за: 18.4.1. втрачений прибуток, втрачений дохід, втрату активів,
втрату контрактів або ділової репутації; 18.4.2. прямі або непрямі збитки; 18.4.3. збитки, понесені внаслідок невиконання зобов'язань
будь-якою іншою Стороною перед іншою юридичною особою, окрім
випадків, передбачених у пп.18.1 та 18.3 цього Договору.
18.5. Невиконуючий зобов'язання Член ринку повністю
відшкодовує витрати Центра управління енергосистемою та інших
споживачів по всіх зобов'язаннях за збитки та пошкодження, що
можуть виникати внаслідок відключення. 18.6. Призупинення або припинення Договору з будь-яким Членом
ринку, відповідно до умов даного розділу, не звільняє його від
набутих раніше обов'язків і не зменшує його відповідальності за
цим Договором. 18.7. Призупинення або припинення Договору з будь-яким Членом
ринку, відповідно до умов даного розділу, призводить до
призупинення його права голосу за розд.5 та 6 Договору між Членами
Оптового ринку електричної енергії.
19. Обмеження відповідальності
19.1. Згідно з п.19.3, кожна Сторона погоджується та визнає,
що жодна із Сторін не відповідальна перед іншою Стороною за
збитки, що виникають через порушення цього Договору, окрім
збитків, які безпосередньо випливають внаслідок такого порушення і
які на дату укладання цього Договору можна було небезпідставно
передбачити як такі, що можуть статися при звичному розвитку подій
внаслідок такого порушення. 19.2. Виняток стосовно певних видів втрат. Відповідно до п.
19.3 і окрім тих положень цього Договору, які передбачають
відшкодування, ні відповідальна Сторона, ні її співробітники,
працівники чи представники за будь-яких обставин не відповідають
по зобов'язаннях перед будь-якою із Сторін за: 19.2.1. втрачений прибуток, дохід, контракт, ділові контакти; 19.2.2. збитки побічного або наслідкового характеру; 19.2.3. збитки від заборгованості однієї із Сторін перед
іншою, окрім випадків, передбачених в розд.19.1 та 19.3.
19.3. Зокрема: а) ніщо в Договорі не тлумачиться як таке, що означає: ДПЕ,
виконуючи функції покупця і продавця електроенергії, за умовами та
відповідно до положень цього Договору, з будь-яких причин несе
відповідальність щодо зобов'язань будь-яких Членів ринку; б) ДПЕ не відповідає за збитки та втрати, фактичні або
можливі, понесені Членом ринку через помилки та недоліки
технічних засобів Системи забезпечення функціонування ринку;
проте, Член ринку може доповісти про виявлені помилки та недоліки
Раді, яка може застосувати відповідні заходи щодо виправлення цих
помилок; в) зобов'язання ДПЕ стосовно платежу за електричну енергію,
що була закуплена відповідно до положень цього Договору, чітко
обмежуються коштами, наявними в нього згідно з Інструкцією про
порядок використання коштів Оптового ринку (додаток 4). 19.4. Смерть та ушкодження здоров'я. Ніяке із положень цього Договору не виключає та не обмежує
відповідальності жодної із Сторін за смерть чи ушкодження
здоров'я, що трапляються внаслідок халатності Сторони або
будь-кого з її працівників або представників. 19.5. Збереження дієспроможності. Кожний із пунктів цього розділу: 19.5.1. розглядається як окрема контрактна умова, і якщо один
або декілька з таких пунктів виявляються недійсними, незаконними
або інакше втрачають свою чинність, інші залишаються чинними; 19.5.2. зберігають свою чинність після припинення дії цього
Договору згідно з чинним законодавством України.
20. Строк та припинення дії Договору
20.1. Строк. Цей Договір не має зафіксованого строку дії. 20.2. Призупинення права голосу Члена ринку. Право голосу Члена ринку призупиняється лише за обставин та в
мірі, визначених у п.4.3 та розд.18. 20.3. Припинення статусу Сторони. Член ринку перестає бути Стороною лише: 20.3.1. у мірі та за обставин, визначених в п.4.3; або 20.3.2. у мірі та за обставин, визначених в розд.18. 20.4. Закінчення строку дії Договору. Цей Договір втрачає свою дію при одностайному рішенні Членів
ринку на Загальних зборах і при наявності попередньої письмової
згоди НКРЕ автоматично, відповідно до умов п.15.1.3.
21. Страхування
21.1. Вимоги страхування для ДПЕ. ДПЕ зобов'язане, розважливо використовуючи кошти, укласти
договір страхування: 21.1.1. від збитків та будь-яких втрат у Системі забезпечення
функціонування ринку в розмірі страхового відшкодування, що
дорівнює вартості втраченого; та 21.1.2. від збитків у випадку відшкодування витрат
працівникам у разі ушкодження їх здоров'я у розмірі, погодженому
Радою Оптового ринку електричної енергії. 21.2. Витрати. Всі страхові премії та інші грошові суми, які виплачуються на
страхування відповідно до цього розділу, відшкодовуються згідно з
Інструкцією про порядок нарахування та облік витрат. 21.3. Використання коштів. ДПЕ вживає всіх обгрунтованих заходів для своєчасного
висування та інкасування позовів, сплачування обов'язкових
платежів з метою швидшого відшкодування понесених збитків та
ліквідування поточної заборгованості по фінансових зобов'язаннях. 21.4. Вимоги до інформації. На запит Ради. ДПЕ негайно надає страховий брокерський
сертифікат, що підтверджує здійснення оплати за послуги
страхування згідно з умовами цього розділу, та надає відповідну
інформацію про терміни та умови страхування.
22. Конфіденційність
22.1. Тлумачення. Дані та інша інформація, яку Сторона може або повинна
направити іншій Стороні відповідно цього Договору, не обов'язково
вважаються даними для широкого розповсюдження. 22.2. Державне підприємство "Енергоринок" або інша Сторона не
передають іншій Стороні цього Договору ніякої інформації про
Членів ринку, окрім тієї, яка має буди розповсюджена за цим
Договором, на запит НКРЕ чи за урядовим наказом України. 22.3. Використання інформації Державним підприємством
"Енергоринок". Державне підприємство "Енергоринок" може використовувати
будь-яку інформацію або дані, надіслану чи отриману від інших
Сторін з такою метою: 22.3.1. експлуатація та розвиток будь-яких Магістральних та
Міждержавних електромереж України; 22.3.2. розрахунки виплат та підготовка пропозицій про
терміни підключення до або використання Магістральних та
Міждержавних електромереж України; 22.3.3. плата за Допоміжні засоби; та 22.3.4. робота згідно з Правилами ринку. 22.4. Загальні положення про конфіденційність. Кожна сторона зобов'язується перед кожною іншою Стороною
(включаючи Державне підприємство "Енергоринок") вживати заходів
для дотримання конфіденційності інформації, за винятком: 22.4.1. винятки за п.22.3; або 22.4.2. до тої міри, що встановлюється цим Договором; або 22.4.3. попередньої письмової згоди Сторони, якої стосується
така інформація. 22.5. Винятки з умов конфіденційності: 22.5.1. будь-яка інформація, яка вже розповсюджена; 22.5.2. якщо особа, що надає конфіденційну інформацію, має
розкрити таку інформацію за умовами будь-якої ліцензії чи закону; 22.5.3. розповсюдження такої інформації службовцям,
директорам. агентам, консультантам та професійним радникам особи,
яка надає цю інформацію. 22.6. За положеннями розд.22, що Державне підприємство
"Енергоринок" може надавати дані та іншу інформацію за Правилами
ринку будь-якій особі, яка не є Стороною, на її запит та за
визначену плату та записує зміст наданої інформації та особу, що
її запитувала. Ці ж умови застосовуються до всіх підкомітетів, які
можуть з'явитися відповідно до майбутніх рішень Ради.
23. Сповіщення
23.1. Адреси. Сповіщення та інші повідомлення за цим Договором, якими
обмінюються Сторони і які надходять від ДПЕ або Ради будь-якій
Стороні, адресуються адресату і надсилаються на адресу, номер
телексу або номер факсу такої іншої Сторони, що наведено в
Договорі, до уваги представника Сторони. 23.2. Отримання. Сповіщення або інші повідомлення, направлені однією із Сторін
іншій, виконуються в письмовій формі і вручаються з пакетом через
кур'єра або направляються поштою або за допомогою телексного чи
факсимільного зв'язку, вони вважаються отриманими у випадку: 23.2.1. доставки кур'єром - при його доставці; або 23.2.2. телексного зв'язку - в день передачі; або 23.2.3. факсимільної передачі - при отриманні підтвердження з
факсимільного приймального пристрою.
24. Передача прав

24.1. Сторона не передає свої права та/чи зобов'язання, що
випливають з цього Договору.
25. Відмова від прав; характер правових засобів
25.1. Відмови. Жодна затримка або упущення Сторони при використанні своїх
прав, повноважень, привілеїв чи правових засобів за цим Договором
не завдає шкоди праву, повноваженню, привілею чи правовому засобу
і не розглядається як відмова від нього. 25.2. Характер правових засобів. Права та правові засоби, передбачені в Договорі для Сторін за
порушення Договору, е обов'язковими. 25.3. Права НКРЕ. З метою усунення невизначеності, Сторони визнають і
погоджуються, що Договір не виключає і не обмежує права,
повноваження, привілеї, правові засоби, обов'язки та зобов'язання
НКРЕ, надані їй відповідно до чинного законодавства або будь-якої
Ліцензії.
26. Самостійність положень
26.1. Якщо з будь-якої причини положення цього Договору
стають недійсними, незаконними чи незакріпленими юридично. або
оголошуються такими українським судом або урядом України, Сторони
проводять переговори з метою можливого узгодження одного чи більше
положень, якими можуть бути замінені недійсні, незаконні чи
незакріплені юридично положення, і які забезпечать належний баланс
комерційних інтересів Сторін. 26.2. Якщо з будь-якої причини положення цього Договору
вважаються недійсними, інші положення Договору залишаються
чинними.
27. Вирішення суперечок
27.1. Сторони Договору користуються такими арбітражними
заходами щодо врегулювання суперечних питань. Із трьох осіб,
обраних Радою, складається Арбітражна комісія. Арбітражна комісія
збирається щомісячно або, в разі потреби, частіше. Збори
Арбітражної комісії скликаються Секретаріатом на прохання Ради або
двох чи більше причетних до суперечки сторін. 27.2. До Арбітражної комісії подаються тільки ті питання
("Зареєстрована справа"), які виникають з Суперечок для
врегулювання і визначаються як будь-яке непогодження стосовно
платежу, який має бути здійснений Члену ринку або від нього за
розпорядженням Розпорядника коштів Оптового ринку електричної
енергії. 27.3. Арбітражна комісія приймає рішення на підставі
більшості голосів. Вона має доступ до всієї інформації стосовно
відповідної суперечки, яка їй обгрунтовано необхідна, і може
звернутися за такою інформацією до Сторін суперечки, Розпорядника
системи розрахунків, Розпорядника коштів Оптового ринку
електроенергії, Аудитора ринку та Центру управління
енергосистемою. 27.4. Арбітражна комісія разом з Членами ринку розробляє
Узгоджений порядок розгляду суперечок. Такий Узгоджений порядок
запроваджується в практику протягом місяця з Дати набрання
чинності і затверджується Радою. Всі наступні поправки до цієї
інструкції також підлягають розділами Договору, всі Сторони
затвердженню їх Радою. 27.5. Всі Зареєстровані справи, що подаються до Арбітражної
комісії, стосуються питань, повідомлених Раді не пізніше ніж за 15
днів до повідомлення Арбітражної комісії. Такі Зареєстровані
справи розглядаються Арбітражною комісією протягом 15 днів з дати
повідомлення про справу. 27.6. Кількість присутніх на зборах Арбітражної комісії
обмежується 4 представниками від кожної Сторони, причетної до
відповідної суперечки, включаючи їх радників. 27.7. Рішення Арбітражної комісії стосовно Зареєстрованої
справи може оскаржуватись в НКРЕ протягом 5 днів після винесення
рішення Арбітражною комісією. 27.8. Витрати Арбітражної комісії відшкодовуються ДПЕ Згідно
з Інструкцією про порядок нарахування та обліку витрат.
28. Юрисдикція
28.1. Підпорядкування юрисдикції. На підставі і не нехтуючи іншими розділами Договору, всі
Сторони погоджуються, що суди України повинні мати виняткову
юрисдикцію щодо врегулювання суперечок, що можуть виникнути через
або в зв'язку з цим Договором, і що, відповідно, всі позови, дії
та судові розгляди, які виникають через або в зв'язку з цим
Договором, можуть здійснюватися в зазначених вище судах. 28.2. Відмова. Кожна Сторона повністю приймає, що вона не може уникати
будь-яких судових розглядів в будь-якому суді згідно із зазначеним
в цьому розділі, та погоджується, що рішення суду стосовно
будь-якого судового розгляду, проведеного в судах України, е
остаточним і обов'язковим для кожної Сторони. 28.3. Кожна Сторона, що не належить до складу України,
погоджується, що якщо вона не займається або припиняє займатися
господарською діяльністю в Україні, ДПЕ (або інша особа, прийнятна
для Ради) переймає на себе ведення судового позову в Україні.
29. Чинне законодавство
29.1. Цей Договір регулюється і тлумачиться в усіх аспектах
відповідно до чинного законодавства України.
30. Цілісність Договору
30.1. На вищезазначену дату цей Договір встановлює повне
суцільне розуміння Сторонами викладених в ньому положень і
переважає всі попередні Договори, в усній або письмовій формі,
щодо положень, викладених в цьому Договорі. 30.2. Всі контракти ДПЕ на закупівлю та/або продаж
електричної енергії з будь-якою Стороною скасовуються та
замінюються від Дати набрання чинності цим Договором.
На засвідчення чого цей Договір було належно укладено в день
та рік, що зазначені вище.
Договір

між Членами Оптового ринку електричної енергії України
Додаток 1 - Сторони Договору
Підписи свідчать, що Сторони згодні додержуватися зобов'язань
і вимог Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії.
Підписуючі сторони цим свідчать, що мають повноваження підписувати
цей Договір від імені відповідного Члена Оптового ринку
електричної енергії.
Підписуючі Сторони:
ВИРОБНИКИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ:
Генеруюча компанія "Дніпроенерго"
Генеруюча компанія "Донбасенерго"
Генеруюча компанія "Західенерго"
Генеруюча компанія "Центренерго"
Генеруюча компанія "Дніпрогідроенерго"
Генеруюча компанія "Дністрогідроенерго"
ДЕРЖКОМАТОМ
ПОСТАЧАЛЬНИКИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ:
Енергопостачальна компанія "Вінницяобленерго"
Енергопостачальна компанія "Волиньобленерго"
Енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго"
Енергопостачальна компанія "Донецькобленерго"
Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго"
Енергопостачальна компанія "Закарпаттяобленерго"
Енергопостачальна компанія "Запоріжжяобленерго"
Енергопостачальна компанія "Київміськенерго"
Енергопостачальна компанія "Київобленерго"
Енергопостачальна компанія "Кіровоградобленерго"
Енергопостачальна компанія "Кримобленерго"
Енергопостачальна компанія "Луганськобленерго"
Енергопостачальна компанія "Львівобленерго"
Енергопостачальна компанія "Миколаївобленерго"
Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго"
Енергопостачальна компанія "Полтаваобленерго"
Енергопостачальна компанія "Прикарпатгяобленерго"
Енергопостачальна компанія "Рівнеобленерго"
Енергопостачальна компанія "Севастопольміськенерго"
Енергопостачальна компанія "Сумиобленерго"
Енергопостачальна компанія "Тернопільобленерго"
Енергопостачальна компанія "Херсонобленерго"
Енергопостачальна компанія "Черкасиобленерго"
Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго"
Енергопостачальна компанія "Чернігівобленерго"
Енергопостачальна компанія "Харківобленерго"
Енергопостачальна компанія "Хмельницькобленерго"
Державне підприємство "Енергоринок"
( Доповнення до Додатку 1 додатково див. в Інструкції
Нацкомелектроенергетики ( n0001298-97 ) від 14.02.97 )
"Збірник нормативних документів", 1998 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: