open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
08.04.2009 N 222

Про розподіл препаратів для лікування

опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань

у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, закуплених

у 2009 році за компонентом "ВІЛ/СНІД" проекту

"Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

охорони здоров'я

N 438 ( v0438282-09 ) від 19.06.2009

N 629 ( v0629282-09 ) від 25.08.2009

N 1055 ( v1055282-09 ) від 29.12.2009

N 206 ( v0206282-10 ) від 05.03.2010

N 458 ( v0458282-10 ) від 02.06.2010

N 762 ( v0762282-10 ) від 08.09.2010 }

З метою раціонального і цільового використання препаратів для
лікування опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань
у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, закуплених у 2009 році за
компонентом "ВІЛ/СНІД" проекту "Контроль за туберкульозом та
ВІЛ/СНІДом в Україні", передбаченого Угодою про позику від
15.04.2003 N 4682-UA ( 996_040 ) між Україною та Міжнародним
банком реконструкції та розвитку, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити розподіл препаратів для лікування
опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань у ВІЛ-інфікованих
та хворих на СНІД, закуплених у 2009 році за компонентом
"ВІЛ/СНІД" проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом
в Україні" (далі - Препарати для лікування опортуністичних
інфекцій та супутніх захворювань), що додається.
2. Контрольно-ревізійному відділу МОЗ України спільно
з Комітетом з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим
соціально небезпечним хворобам забезпечити організацію контролю за
цільовим використанням в регіонах Препаратів для лікування
опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань.
3. Генеральному директору ДП "Укрвакцина" Кузнецову О.В.,
відповідальній особі закладу-одержувача коштів на закупівлю
Препаратів для лікування опортуністичних інфекцій та супутних
захворювань для закладів і установ охорони здоров'я забезпечити
організацію їх поставки для закладів і установ охорони здоров'я по
регіонах згідно з затвердженим розподілом. Наказ доповнено пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства охорони
здоров'я N 629 ( v0629282-09 ) від 25.08.2009 }
4. Генеральному директору ДП "Укрвакцина" Кузнєцову О.В.:
4.1. Здійснити відбір зразків Препаратів для лікування
опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань з резерву
Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України
та надати їх до Київської міської державної інспекції з контролю
якості лікарських засобів для здійснення необхідних аналізів та
отримання висновків про їх якість.
4.2. Забезпечити організацію поставки Препаратів для
лікування опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань в
регіони згідно з розподілом. Наказ доповнено пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства охорони
здоров'я N 438 ( v0438282-09 ) від 19.06.2009 }
5. Визначити Український центр профілактики і боротьби зі
СНІДом МОЗ Україні відповідальним за моніторинг використання
Препаратів для лікування опортуністичних інфекцій та супутніх
захворювань.
6. Директору Українського центру профілактики і боротьби зі
СНІДом МОЗ України Щербінській А.М. забезпечити, в разі потреби,
перерозподіл Препаратів для лікування опортуністичних інфекцій та
супутніх захворювань відповідно до потреб регіонів України.
7. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської,
Луганської, Львівської та Харківської, Головного управління
охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, Управління
охорони здоров'я та курортів Вінницької, Управління охорони
здоров'я та медицини катастроф Одеської, управлінь охорони
здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління
охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та Управління
охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій,
головному лікарю НДСЛ "ОХМАТДИТ" (для "Клініки для лікування дітей
з ВІЛ/СНІД"), директору ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних
хвороб ім. Л.М. Громашевського АМН України" (для "Клініки СНІДу")
забезпечити:
7.1. Цільове використання Препаратів для лікування
опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань відповідно до
Клінічного протоколу діагностики та лікування опортуністичних
інфекцій і загальних симптомів у ВІЛ-інфікованих дорослих та
підлітків ( va182282-07 ), затвердженого наказом МОЗ від
13.04.2007 N 182 ( v0182282-07 ).
7.2. Проведення інвентаризації Препаратів для лікування
опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань при їх отриманні
від постачальника та подання результатів до Українського центру
профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України.
Термін:

10 днів після їх отримання
7.3. Своєчасне попередження Українського центру профілактики
і боротьби зі СНІДом про кількість Препаратів для лікування
опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань за три місяці до
закінчення граничного терміну придатності.
7.4. Належне зберігання Препаратів для лікування
опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань відповідно до
Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів
у лікувально-профілактичних закладах, затверджених наказом МОЗ від
16.12.2003 N 584 ( z0275-04 ).
7.5. Персональну відповідальність за дотриманням потреб при
розподілі Препаратів для лікування опортуністичних інфекцій та
супутніх захворювань, контроль за повнотою відображення вартості
отриманих медикаментів у фінансовій звітності.
7.6. Забезпечити подання до Державного підприємства
"Укрвакцина" актів списання Тест-систем та витратних матеріалів
для визначення рівня вірусного навантаження відповідно до наказу
МОЗ від 26.03.2003 N 136 ( v0136282-03 ) "Про порядок відображення
в обліку операцій з централізованого постачання матеріальних
цінностей".
Термін: щомісячно до 10

числа місяця, наступного

за звітним. Пункт 7 доповнено підпунктом 7.6 згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 629 ( v0629282-09 ) від 25.08.2009 }
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра В.Г. Бідного.
Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

08.04.2009 N 222

(в редакції наказу

МОЗ України

29.12.2009 N 1055

( v1055282-09 )

РОЗПОДІЛ

препаратів для лікування

опортуністичних інфекцій та супутніх

захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих

на СНІД, закуплених у 2009 році

за компонентом "ВІЛ/СНІД" проекту

"Контроль за туберкульозом

та ВІЛ/СНІДом в Україні"

( 996_040 )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | АР | Він- |Волин-|Дніп- | До- |Жито- |Закар-|Запо-|Івано-|Кіро- |Київ- | Лу- |Львів-| Мико- |Одесь-| Пол- |Рів- |Сум- |Тер- | Хар- |Хер- |Хмель-|Чер- |Чер- | Чер- |м. Ки-| м. |ІЕІХ ім. | НДСЛ |Україн-|Всього| |Крим |ницька| ська |ропет-|нецька|мирсь-|патсь-|різь-|Фран- | вог- | ська | ган- | ська | лаїв- | ка | тав- |нен- |ська | но- | ків- |сон- |ниць- |кась-| ні- |нігів-| їв |Севас-|Л.В.Гро- | "ОХ- | ський | | | | обл. | обл. | ров- | обл. | ка | ка | ка | ків- |радсь-| обл. | ська | обл. | ська | обл. | ська |ська |обл. |піль-| ська |ська | кий | ка |вець-| ська | |тополь| машев- | МАТ- | центр | | | | | | ська | | обл. | обл. |обл. | ська | ка | | обл. | | обл. | | обл. |обл. | |ська | обл. |обл. | |обл. | ка | обл. | | | ського | ДИТ" |профі- | | | | | | обл. | | | | | обл. | обл. | | | | | | | | |обл. | | | | |обл. | | | |("Клініка|("Клі- | лак- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | СНІДу") | ніка |тики і | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | для |бороть-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ліку- | би зі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | вання |СНІДом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дітей з| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВІЛ/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |СНІД") | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | табл., капс., фл. | ------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Вальтрекс (Валацикловір,|1008 | 336 | 840 |5208 |14532 | 672 | 168 |1680 | 420 | 420 |1680 | 840 | 168 | 7560 |9240 |1008 |168 |672 | 0 | 504 |4620 | 672 |1260 |672 | 252 |3780 |7560 | 16800 | 420 | 840 |84000 | таб. 500 мг, N 42) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+-------+------| Цимевен (Ганцикловір, |250 | 50 | 200 | 775 | 250 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 200 | 25 | 25 | 500 | 750 | 200 | 0 | 0 | 0 | 125 | 50 | 25 | 75 | 50 | 50 | 200 | 450 | 625 | 0 | 25 | 5000 | фл. 500 мг, N 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+-------+------| Флуконазол-Фармасайнс |2500 |1300 | 950 |19400 |25200 |1250 | 350 |5850 |1850 | 100 |4900 |3200 | 850 |34300 |8100 |2400 |750 |2050 |600 | 0 |4350 | 850 |2650 |1550 | 450 |22550 |10950 | 19750 | 1600 | 1400 |182000| (Флуконазол, капс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 мг, N 50) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+-------+------| Дифлазол (Флуконазол, |504 | 224 | 224 |7840 |10528 | 168 | 0 |168 | 280 | 0 |1120 | 0 | 168 | 4480 |5600 | 560 | 0 |168 | 0 | 0 |280 | 224 |168 | 56 | 168 |4480 |2240 | 0 | 560 | 112 |40320 | фл. 100 мл, 2 мг/мл, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+-------+------| Фунгізол (Амфотерицин B,|450 | 58 | 114 |1011 |3196 | 58 | 0 | 58 | 114 | 0 | 0 | 58 | 58 | 1011 |1011 | 170 | 0 |114 | 58 | 170 | 0 | 114 | 58 | 0 | 0 | 450 | 338 | 282 | 0 | 58 | 9009 | фл., пор. ліофіл. д/п | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | р-н для в/в ін., 50 мг, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+-------+------| Амоксиклав (Амоксициліну|1120 | 840 | 280 |5600 |2800 | 420 | 110 |140 | 140 | 0 | 560 | 0 | 140 | 2800 |1400 |1400 | 80 | 80 | 55 | 0 | 0 | 140 | 0 |140 | 280 |1680 |1400 | 280 | 0 | 150 |22035 | клавуланат, фл., пор. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | д/п р-ну амоксициліну | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 г + клавулонової | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кислоти 0,2 г, N 5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+-------+------| Амоксиклав 2X |560 | 840 | 560 |4480 |8400 | 840 | 56 |420 | 420 | 0 | 560 | 0 | 140 |16800 |1400 |1400 |140 |140 |112 | 0 |1680 | 140 |616 |280 | 140 |1680 |5600 | 700 | 280 | 532 |48916 | (Амоксициліну | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | клавуланат, табл., | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 875 мг амоксиціліну | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + 125 мг клавуланової | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | к-ти, N 14) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+-------+------| Максипім (Цефепім, фл., |126 | 210 | 252 |5712 |6594 | 756 | 42 |504 | 462 | 0 |1134 | 0 | 42 | 3822 | 0 |1596 |336 |336 | 0 | 0 | 0 | 210 |462 | 0 | 294 |1428 | 420 | 966 | 294 | 42 |26040 | пор. д/п ін. р-н, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 г, N 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+-------+------| Сульпераэон |420 | 546 | 420 |4284 |5502 | 126 | 0 |630 | 420 | 0 | 630 | 0 | 42 | 4200 | 0 | 630 |126 |210 | 0 | 210 | 0 | 210 |504 | 0 | 0 |1680 |1680 | 420 | 168 | 42 |23100 | (Цефоперазон/сульбактам,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | фл., пор. д/ін., | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 г/1 г, N 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+-------+------| Цедекс (Цефтибутен, |1050 | 420 | 0 |6300 |10370 | 420 | 0 |420 | 105 | 0 | 210 | 0 | 105 | 4200 | 0 | 840 |210 |210 | 0 | 0 | 0 | 0 |420 | 0 | 210 | 630 | 420 | 1050 | 105 | 90 |27785 | капс. 400 мг, N 5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+-------+------| Меронем (Меропенем, фл.,|210 | 170 | 130 |2940 |4200 | 80 | 0 |170 | 80 | 0 | 170 | 250 | 40 | 840 | 420 | 340 | 40 | 40 | 0 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 40 | 420 | 340 | 1260 | 170 | 40 |12600 | пор. д/п р-ну, 1,0 г, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N 10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+-------+------| Тієнам |250 | 260 | 160 |4720 |6230 | 160 | 0 |170 | 160 | 0 | 170 | 0 | 80 | 1270 | 590 | 250 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 170 |160 | 80 | 80 | 340 | 250 | 0 | 840 | 90 |16800 | (Іміпенем/циластатин, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | фл., пор. д/п р-ну, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 мг/500 мг, N 10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+-------+------| Нетроміцин (Нетилміцин, |224 | 560 | 112 |3360 |6020 | 0 | 0 |140 | 112 | 0 | 140 | 504 | 28 | 5320 |1400 | 280 |140 |140 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 280 | 560 | 2800 | 140 | 56 |22400 | фл., р-н д/ін., | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 мг/мл, 2 мл, N 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+-------+------| Далацин (Кліндаміцин, |1240 | 840 | 338 |12800 |19152 | 420 | 0 |1186 | 252 | 0 |1344 |1680 | 84 | 6720 |2520 |2520 | 84 |252 | 0 | 0 |1500 | 336 |1920 | 84 | 0 |1680 |2100 | 4200 | 420 | 168 |63840 | амп., р-н для ін., | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 мг - 1 мл, 4 мл, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+-------+------| Кларимакс |8700 |2130 |26850 |80840 |6450 |8140 | 0 |8360 |7580 | 390 | 560 | 840 | 50 |180670 |9680 |4350 |1010 |1010 | 0 | 0 |1400 | 360 |4600 | 80 |3730 |81400 |93450 | 2940 |18810 | 50 |554430| (Кларитроміцин, табл. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 мг, N 10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+-------+------| Едицин (Ванкоміцин, фл.,|630 | 336 | 126 |3750 |4956 | 42 | 0 |156 | 42 | 0 | 210 | 630 | 42 | 2520 | 420 | 210 | 42 |126 | 0 | 210 | 0 | 84 |210 | 0 | 210 | 840 | 504 | 210 | 210 | 84 |16800 | пор. д/л ін. р-ну, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 г, N 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+-------+------| Таргоцид (Тейкопланін, |105 | 105 | 105 |1029 | 420 | 0 | 0 | 63 | 21 | 0 | 105 | 0 | 63 | 210 | 0 | 105 | 21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 798 | 420 | 105 | 210 | 21 | 4011 | фл., р-н для ін., | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 400 мг, N 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+-------+------| Авелокс (Моксифлоксацин,|140 | 140 | 42 |1470 | 700 | 28 | 14 | 56 | 28 | 0 | 70 | 0 | 140 | 1400 | 280 | 70 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 420 | 700 | 980 | 28 | 28 | 6888 | фл., р-н для ін., | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 400 мг) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+-------+------| Авелокс (Моксифлоксацин,| 25 | 140 | 40 |3135 |1680 | 140 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 95 | 70 | 3105 | 70 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |1120 |1820 | 2375 | 10 | 70 |14000 | табл., 400 мг, N 5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+-------+------| Нейпоген (Філграстим, | 35 | 56 | 49 | 355 | 994 | 14 | 0 |107 | 7 | 0 | 70 | 14 | 0 | 315 | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 630 | 210 | 280 | 70 | 28 | 3381 | фл., пор. д/п р-ну | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | д/ін. 300 мкг) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+-------+------| Елрекс (Еритропоетин |120 | 120 | 360 |2448 |7896 | 0 | 0 | 96 | 48 | 0 |1920 | 72 | 0 | 432 | 240 | 120 | 24 | 48 | 0 | 120 | 48 | 240 | 43 | 48 | 48 |2070 | 720 | 1050 | 240 | 0 |18576 | альфа, шприц р-н для ін.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2000 МО N 6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+-------+------| Гептрал (Адеметіонін. |320 | 400 | 180 |5520 |4000 | 0 | 0 |900 | 80 | 0 | 400 | 200 | 400 | 8000 |2000 | 500 |100 |100 | 0 | 0 | 0 | 300 |400 | 0 | 0 | 600 | 800 | 1000 | 200 | 80 |26480 | фл., ліоф. пор. д/ін., | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 400 мг, N 5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+-------+------| Гептрал (Адеметіонін, |2520 |2700 |1200 |27540 |27600 | 300 | 0 |2700 | 240 | 0 |4800 | 600 |1200 |48000 |6000 |1500 |1800 |1800 |1200 | 0 | 0 |1200 |1200 |900 | 0 |6000 |6000 | 6000 | 1800 | 240 |155040| табл. 400 мг, N 20) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+-------+------| Сертралюкс (Сертралину |5910 | 720 | 0 |55290 |47430 | 360 | 0 |3300 | 1020 | 0 |9120 |1300 | 360 | 7290 |1080 |4230 |1800 |1110 | 0 | 0 |1860 | 0 |1800 |3270 | 0 |72990 |46350 | 6630 | 0 | 1830 |275550| гідрохлорид, капс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 мг, N 30) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+-------+------| Флебогамма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 495 | (Імуноглобулін, фл.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+-------+------| Пегасіс (Пегілатед | 96 | 240 | | 288 | 720 | 48 | 0 | 96 | 240 | 0 | 192 | 240 | 48 | 144 | 144 | 96 | 48 |240 | 48 | 144 | 0 | 48 | 96 | 0 | 0 | 288 | 288 | 624 | 48 | 336 | 4800 | інтерферон альфа-2a, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | фл., р-н для п/шкір. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ін., 180 мкг, N 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+-------+------| Пегінтрон (Пегілатед | 48 | 240 | 48 | 816 | 0 | 0 | 0 |144 | 240 | 0 | 288 | 240 | 48 | 96 | 144 | 144 | 0 | 0 | 48 | 144 | 0 | 48 | 96 | 48 | 0 | 816 | 0 | 1008 | 0 | 96 | 4800 | інтерферон альфа-2b, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 мкг у шприці, N 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+-------+------| Ребетол (Рибавірин, |5040 |16800 |5460 |45080 |27720 |1680 | 0 |8820 |22960 | 0 |19600 |16800 |3360 | 8400 |10080 |11480 |1680 |9100 |3360 |10080 | 0 |3360 |6720 |1680 | 0 |49420 |10080 | 79520 | 8680 |15400 |402360| капс. 200 мг, N 140) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Розподіл в редакції Наказів Міністерства охорони здоров'я N 438
( v0438282-09 ) від 19.06.2009, N 1055 ( v1055282-09 ) від
29.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я N 206 ( v0206282-10 ) від 05.03.2010, N 458
( v0458282-10 ) від 02.06.2010, N 762 ( v0762282-10 ) від
08.09.2010 }
Голова Комітету
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим
соціально небезпечним хворобам С.О.Черенько
Директор Українського центру
профілактики і боротьби
зі СНІДом МОЗ України А.М.Щербінська

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: