open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 222 від 08.06.2001

Про затвердження примірних положень

про роботу обласної дитячої лікарні

З метою подальшого удосконалення лікувально-профілактичної
допомоги дітям та організації роботи обласних дитячих лікарень
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: 1.1. Примірне положення про обласну дитячу лікарню
(додається). 1.2. Примірне положення про головного лікаря обласної дитячої
лікарні (додається). 1.3. Примірне положення про заступника головного лікаря
обласної дитячої лікарні з медичної частини (додається). 1.4. Примірне положення про заступника головного лікаря
обласної дитячої лікарні з економічних питань (додається). 1.5. Примірне положення про заступника головного лікаря
обласної дитячої лікарні з організаційно-методичної роботи
(додається). 1.6. Примірне положення про завідуючого консультативною
поліклінікою обласної дитячої лікарні (додається). 1.7. Примірне положення про завідуючого відділенням
стаціонару обласної дитячої лікарні (додається). 1.8. Примірне положення про лікаря - ординатора стаціонару
обласної дитячої лікарні (додається). 1.9. Примірне положення про головну (старшу) медичну сестру
обласної дитячої лікарні (додається). 2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим
застосувати затверджені примірні положення про роботу обласної
дитячої лікарні для розробки відповідних положень про діяльність
Республіканської дитячої клінічної лікарні Автономної Республіки
Крим. 3. Начальникам управлінь охорони здоров'я обласних державних
адміністрацій забезпечити у місячний термін розробку та
затвердження положень про роботу обласних дитячих лікарень
відповідно до примірних положень, затверджених цим наказом. 4. Вважати таким, що не застосовується на території України,
наказ МОЗ СРСР від 03.01.85 N 5 "Про затвердження положення про
дитячу обласну (крайову, республіканську) лікарню". 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Картиша А.П.
Міністр В.Ф.Москаленко
Затверджено

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

08.06.2001 N 222
Примірне положення про обласну дитячу лікарню
1. Загальні положення
1.1. Дитяча обласна лікарня (надалі лікарня) є: самостійним
спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом, що забезпечує
висококваліфіковану стаціонарну і консультативну поліклінічну
медичну допомогу дитячому населенню області, центром
організаційно-медичного керівництва дитячими
лікувально-профілактичними закладами (відділеннями), розташованими
на території області, базою спеціалізації і підвищення
кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу. 1.2. Лікарня знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні
управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації. 1.3. Лікарня має статус юридичної особи, свій баланс, рахунки
в установах банку, статут, штамп і печатку. 1.4. Лікарня має право укладати угоди, набувати майнові та
особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і
відповідачем в суді і арбітражному суді. 1.5. Лікарня веде облік і подає звіт про свою діяльність за
відповідними формами та у встановлені строки. 1.6. Лікарня інформує відповідні органи охорони здоров'я про
випадки внутрішньолікарняної інфекції, нещасні випадки і
надзвичайні події відповідно до наказів МОЗ України. 1.7. Лікарня повинна мати правила внутрішнього розпорядку для
хворих, матерів госпіталізованих з дітьми і відвідувачів. 1.8. Лікарні згідно з наказом МОЗ України від 05.06.97 N 174
( z0245-97 ) "Про затвердження Положення про клінічний
лікувально-профілактичний заклад охорони здоров'я" може бути
надано статус клінічного лікувально-профілактичного закладу
охорони здоров'я.
2. Основні завдання лікарні:
2.1. Забезпечення безкоштовною, в повному обсязі,
висококваліфікованою стаціонарною і поліклінічною
(консультативною) медичною допомогою дитячого населення області
віком від 0 до 14 років за профілем відповідно до спеціалізації
ліжкового фонду і консультативного прийому за направленням лікарів
районних, міських та інших лікувальних закладів з метою уточнення
діагнозу і надання спеціалізованої допомоги. 2.2. Надання екстреної невідкладної медичної допомоги при
гострих і раптових станах, незалежно від місця проживання і віку
дитини. 2.3. Організація і надання кваліфікованої екстреної і
реанімаційної медичної допомоги дітям, які перебувають в
стаціонарах області, із залученням лікарів-спеціалістів всіх
лікувально-профілактичних закладів. 2.4. Проведення виїзних або заочних консультацій
кваліфікованими дитячими лікарями-спеціалістами
лікувально-профілактичних закладів області, працівниками вищих
медичних закладів освіти, післядипломної освіти, науково-дослідних
інститутів. 2.5. Проведення планових виїздів в сільську місцевість
області з метою надання організаційно-методичної і практичної
допомоги (консультації хворих дітей, практична допомога лікарям
при диспансеризації). 2.6. Планування і координація лікувально-профілактичної
організаційно-методичної роботи, яка проводиться (в т.ч. планові
виїзди) дитячими спеціалістами всіх обласних спеціалізованих
лікувально-профілактичних закладів (лікарень, диспансерів та ін.)
на території області. 2.7. Апробація і впровадження в практику роботи
лікувально-профілактичних закладів області сучасних методів і
засобів діагностики і лікування хворих дітей. 2.8. Розвиток і удосконалення організаційних форм
амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги дітям,
наступності обстеження і етапного лікування хворих дітей. 2.9. Вивчення безпосередніх і віддалених результатів
ефективності поліклінічної і стаціонарної допомоги дітям. 2.10. Організація, керівництво і контроль за постановкою і
рівнем статистичного обліку і звітності у підвідомчих дитячих
лікувально-профілактичних закладах (відділеннях) області. Аналіз якісних показників стану медичної допомоги дітям як в
окремих адміністративних районах, так і в цілому по області,
розробка заходів щодо усунення виявлених недоліків. 2.11. Розробка заходів, спрямованих на підвищення рівня і
покращання якості медичної допомоги дитячому населенню на підставі
аналізу захворюваності, летальності, дитячої смертності в області. Надання лікувально-профілактичним закладам
організаційно-методичної і практичної допомоги з метою реалізації
розроблених заходів. 2.12. Розробка пропозицій про раціональне використання
ліжкового фонду, призначеного для лікування дітей в різних типах
лікувально-профілактичних закладів області і здійснення
статистичного контролю за використанням ліжок. 2.13. Вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи
кращих лікувально-профілактичних закладів з метою організації
медичної допомоги дітям. Своєчасне засвоєння і впровадження в
практику роботи стаціонару лікарні і консультативної поліклініки
сучасних методів і засобів діагностики та лікування. 2.14. Широке застосування в комплексній терапії лікувального
харчування, фізичних методів лікування і лікувальної фізкультури,
а також інших методів відновного лікування. 2.15. Спеціалізація і вдосконалення на курсах інформації і
стажування на робочих місцях дитячих лікарів і середнього
медичного персоналу сільських і міських лікувально-профілактичних
закладів області. 2.16. Забезпечення умов для проведення спеціалізації і
підвищення кваліфікації на базі лікарні лікарів і середнього
медичного персоналу дитячих лікувально-профілактичних закладів
області. 2.17. Надання методичної допомоги і здійснення контролю за
станом навчально-виховної роботи з дітьми в стаціонарах і дитячих
санаторіях. 2.18. Організація і проведення санітарно-просвітньої роботи
серед батьків і дітей старшого віку. 2.19. Організаційно-методична робота щодо організації
медичної допомоги дітям в школах і дитячих дошкільних закладах.
3. Діяльність консультативної поліклініки лікарні
3.1. Консультативна поліклініка обласної дитячої лікарні
працює під керівництвом головного лікаря, очолює її завідуючий або
заступник головного лікаря з поліклінічної роботи, вона є
консультативно-діагностичним центром, обладнаним медичною
апаратурою, яка дозволяє в короткі строки провести повне та якісне
обстеження дитини. 3.2. Надає висококваліфіковану консультативну лікарську
допомогу хворим дітям, яких направляють з
лікувально-профілактичних закладів області для встановлення або
уточнення діагнозу, корекції в лікуванні, та вирішує питання про
місце подальшого обстеження і лікування, надає
консультативно-діагностичну допомогу та проводить реабілітаційні
заходи хворим з складною патологією, мешканців регіонів, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи при
індивідуальному направленні, а також при планових консультаціях
дітей. 3.3. Штати консультативної поліклініки встановлюються
головним лікарем відповідно до діючих нормативів, а також з
урахуванням необхідності консультативної допомоги дітям області.
Лікарі консультанти консультативної поліклініки працюють згідно з
затвердженими посадовими інструкціями. 3.4. Консультативна поліклініка залучає до консультацій
хворих дітей висококваліфікованих спеціалістів лікарні та інших
закладів охорони здоров'я, а також працівників вищих медичних
закладів освіти II - IV рівня акредитації та післядипломної
освіти, науково-дослідних інститутів. 3.5. Проводить лабораторні і апаратні дослідження направленим
на консультацію дітям, які не проводяться в дитячих
лікувально-профілактичних закладах області. Обсяг консультативної
допомоги хворому визначає лікувально-профілактичний заклад, який
направляє хворого на консультацію та лікар-консультант. 3.6. Дає медичні висновки на хворих, в яких зазначається
встановлений в консультативній поліклініці діагноз, проведене
обстеження та лікування і рекомендації про подальше лікування,
спостереження і реабілітацію за місцем проживання. 3.7. Розробляє пропозиції про порядок і показання для
направлення хворих дітей до консультативної поліклініки із районів
області. 3.8. Систематично аналізує в розрізі районів, типів
лікувально-профілактичних закладів випадки розбіжності діагнозів
(між лікувально-профілактичним закладом, який направив хворого на
консультацію, і встановленим в консультативній поліклініці), а
також помилки, припущені лікарями лікувально-профілактичних
закладів при обстеженні та лікуванні хворих перед направленням їх
до консультативної поліклініки. 3.9. Вивчає наступність при обстеженні і лікуванні хворих між
консультативною поліклінікою і закладом, який направив хворого
(територіальне медичне об'єднання, дитяча міська лікарня,
центральна районна лікарня, обласні диспансери та ін.). Вивчає та
аналізує динаміку захворюваності по регіонах, з яких направляються
хворі діти. 3.10. На підставі аналізу розходження діагнозів і припущених
помилок при обстеженні та лікуванні хворих дітей лікарями
лікувально-профілактичних закладів районів, міст щоквартально
складає інформаційні листи з оцінкою стану і рівня
лікувально-діагностичної роботи в районах області. 3.11. Організує роботу обласної дитячої лікарсько-контрольної
комісії (ЛКК), яка розглядає "конфліктні" питання (встановлення
причинного зв'язку захворювання, патологічний стан, інвалідність
внаслідок аварії на ЧАЕС, огляд дітей-інвалідів, встановлення
медичних протипоказань від профілактичних щеплень та ін.). 3.12. Вдосконалює організаційні форми і методи як своєї
роботи, так і роботи дитячих поліклінік області. 3.13. Надає методичну допомогу персоналу шкіл і дошкільних
закладів, контролює проведення планових оглядів у спеціалізованих
дитячих садках, школах тощо. 3.14. Надає методичну допомогу з питань удосконалення
диспансерного спостереження за дітьми. 3.15. Координує роботу по диспансеризації дітей, потерпілих
внаслідок аварії на ЧАЕС (при відсутності обласного диспансеру
радіаційного захисту населення і забезпечує їх дообстеження та
стаціонарне лікування). 3.16. Проводить відбір дітей на госпіталізацію в стаціонари
обласної дитячої лікарні та профільні стаціонари
лікувально-профілактичних закладів області.
4. Діяльність організаційно-методичного відділу лікарні
4.1. Організаційно-методичний відділ працює під керівництвом
головного лікаря, очолює його заступник головного лікаря з
організаційно-методичної роботи і виконує роботу щодо подальшого
удосконалення методичної допомоги дітям області. 4.2. Є опорною базою для розробки питань медичного
обслуговування дітей області. На цій базі працюють за затвердженим
графіком штатні і позаштатні головні спеціалісти області, які
планують свою роботу спільно з організаційно-методичним відділом
обласної дитячої лікарні. Спільна робота починається з прийому
річних статистичних звітів від дитячих лікувально-профілактичних
закладів з дальшим поданням письмових висновків про якість звітів.
Головні штатні і позаштатні спеціалісти коригують плани роботи
дитячих районних і міських спеціалістів, а також центральних
районних лікарень. 4.3. Вивчає за матеріалами статистичних звітів, перевірок і
аналізів роботи лікувально-профілактичних закладів стан медичного
обслуговування дитячого населення області, діяльність сільських і
міських лікувально-профілактичних закладів. 4.4. Розробляє на основі аналізу діяльності дитячих медичних
закладів пропозиції по усуненню наявних недоліків в роботі
закладів охорони здоров'я (у відділі ведеться картотека виявлених
недоліків при перевірках діяльності лікувально-профілактичних
закладів) і практичні заходи щодо підвищення якості культури
обслуговування дитячого населення. Розроблені заходи і пропозиції
направляє у відповідні органи охорони здоров'я. 4.5. Планує і координує планові виїзди дитячих спеціалістів
обласної дитячої лікарні, обласних диспансерів, обласної лікарні
для дорослих, обласної санепідстанції та інших в міста і райони
області для комплексної перевірки діяльності дитячих
лікувально-профілактичних закладів. 4.6. Розробляє спільно з дитячими головними спеціалістами
області і організаційно-методичними відділами обласних
спеціалізованих диспансерів, керівниками вищих медичних закладів
освіти та післядипломної освіти, медичних і науково-дослідних
інститутів плани первинної спеціалізації і підвищення кваліфікації
лікарів і середнього медичного персоналу дитячих
лікувально-профілактичних закладів і планово-консультативних
виїздів кваліфікованих лікарів-спеціалістів в райони з метою
надання практичної допомоги на місцях, покращання якості роботи,
освоєння і впровадження в практику сучасних методів і засобів
профілактики, діагностики і лікування, підвищення загального рівня
медичного обслуговування дитячого населення. 4.7. Несе безпосередню відповідальність за вивчення і
узагальнення досвіду роботи кращих дитячих
лікувально-профілактичних закладів області з розробки заходів для
своєчасного впровадження нових методів роботи всіма закладами
охорони здоров'я області. 4.8. Розробляє організаційно-методичні матеріали по розділах
з питань основної роботи дитячих лікувально-профілактичних
закладів (організація диспансерної роботи, проведення
профілактичних оглядів дітей, рівень діагностики, результати
лікування, стандарти, якості і т.ін.) та доводить їх до відома і
керівництва лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я
області (республіки). 4.9. Бере участь у підготовці та проведенні республіканських
з'їздів, обласних нарад, семінарів, декадників, координаційних рад
і конференцій медичних працівників. 4.10. Здійснює консультативну допомогу керівникам і
лікарям-спеціалістам сільських і міських лікарень з питань
організації роботи дитячих лікувально-профілактичних закладів і
підвищення якості медичного обслуговування дитячого населення. 4.11. Спільно з головними штатними і позаштатними
спеціалістами аналізує якісні показники роботи дитячих
лікувально-профілактичних закладів та інших закладів для дітей
області з подальшим визначенням тематики постійно діючих
семінарів, конференцій, декадників; визначає райони, які
підлягають комплексній перевірці і вимагають
планово-консультативної допомоги з окремих питань. 4.12. Аналізує силами відповідних спеціалістів лікарні
медичні карти стаціонарного хворого на померлих дітей в
лікувально-профілактичних закладах області, випадки пізньої
госпіталізації, розбіжності клінічних і патолого-анатомічних
діагнозів і на підставі цих даних розробляє відповідні практичні
заходи. 4.13. Є обласним центром інформації управління охорони
здоров'я обласної державної адміністрації про стан здоров'я дітей
області. 4.14. Відділення медичної статистики входить як структурний
підрозділ до складу організаційно-методичного відділу дитячої
обласної лікарні. 4.14.1. Здійснює спільно з організаційно-методичним відділом
обласної лікарні для дорослих організаційно-методичне керівництво
статистичною роботою у всіх дитячих лікувально-профілактичних
закладах області. 4.14.2. Перевіряє організацію статистичного обліку звітності
в медичних закладах області і проводить необхідні заходи з метою
усунення недоліків, виявлених при обстеженнях. 4.14.3. Проводить спільно з організаційно - методичним
відділом обласної лікарні для дорослих і оргметодкабінетами
спеціалізованих диспансерів інструктажі, семінари, декадники та
інші заходи для керівників медичних закладів, працівників медичної
статистики, лікарів-спеціалістів про порядок ведення статистичного
обліку і складання державних статистичних звітів. 4.14.4. Контролює облік смертності дітей в медичних закладах
області, надає допомогу органам державної статистики при розробці
даних про причини смерті дітей (шифри, діагнози і т.ін). 4.14.5. Аналізує демографічні показники: народжуваність,
дитячу, ранню неонатальну і перинатальну смертності, її причини. 4.14.6. Бере участь у прийомі державних статистичних звітів
від центральних районних лікарень, окремих медичних закладів, а
також у складанні зведених звітів по області, опрацьовує і
аналізує їх. 4.14.7. Проводить за завданням органів охорони здоров'я або
вищестоящих центрів з медичної статистики спеціальні статистичні
дослідження захворюваності дітей, госпітальної захворюваності,
віддалених результатів лікування та інших показників, які
характеризують діяльність медичних закладів і стан здоров'я дітей. 4.14.8. Складає за даними річних звітів статистичні довідники
про діяльність дитячих медичних закладів (відділень), видає їх у
встановленому порядку і направляє у підвідомчі
лікувально-профілактичні заклади. 4.14.9. Несе відповідальність за якість організації та
проведення статистичного обліку і звітності в обласній дитячій
лікарні.
5. Структурні підрозділи лікарні:
стаціонар зі спеціалізованими структурними підрозділами і
приймальними відділеннями, у тому числі відділенням анестезіології
та інтенсивної терапії для новонароджених та дітей старшого віку,
відділенням патології новонароджених, відділенням другого етапу
виходжування недоношених, боксованим інфекційно-діагностичним
відділенням, відділенням відновного лікування; дитяча консультативна поліклініка; лікувально-діагностичні відділення з кабінетами ендоскопії та
ультразвукової діагностики, лабораторії; організаційно-методичний відділ з кабінетом обліку і медичної
статистики, оснащений сучасними засобами отримання та передачі
інформації, множильною технікою та ін.; рентгенодіагностичне відділення; патолого-анатомічне відділення (морг); аптека (якщо не обслуговується госпрозрахунковою); інші структурні підрозділи, центральний стерилізаційний блок
з відділенням дезінфекції, склади; харчоблок; молочна кухня (або роздавальний пункт); медичний архів; медична бібліотека; пансіонат для батьків з дітьми, направлених на консультацію,
поліклінічне обстеження і спеціальне амбулаторне лікування із
віддалених районів області (республіки).
6. Майно лікарні:
6.1. Обласна дитяча лікарня є самостійним
лікувально-профілактичним закладом і має в своєму розпорядженні
приміщення з відповідною територією, відповідне медичне обладнання
і апаратуру, господарський інвентар та ін. майно. 6.2. Майно лікарні становлять основні фонди, а також інші
цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі. 6.3. Майно лікарні є комунальною власністю і належить їй на
правах оперативного управління. Лікарня володіє, користується та розпоряджається закріпленим
за нею майном на свій розсуд, вчиняючи, щодо нього будь-які дії,
що не суперечать чинному законодавству та цьому Положенню. 6.4. Лікарня має право продавати морально та технічно
застаріле обладнання, прилади, апаратуру використовуючи кошти,
отримані від реалізації на придбання необхідного устаткування. 6.5. Лікарня має право здавати в оренду іншим підприємствам,
установам та організаціям устаткування, прилади, а також списувати
їх з балансу у встановленому порядку. 6.6. Джерелами фінансування лікарні є: - асигнування з місцевого бюджету; - кошти, отримані від господарської діяльності; - благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств,
установ і громадян; - інші джерела не заборонені законодавчими актами України.
7. Управління лікарнею
7.1. Керівництво діяльністю лікарнею здійснює на основі
єдиноначальності головний лікар, який призначається і звільняється
у встановленому порядку. Оперативне керівництво медико-господарською діяльністю
здійснює апарат управління лікарні. Відповідно до потужності лікарні головний лікар може мати
декількох заступників згідно із затвердженим штатним розписом. 7.2. Головний лікар самостійно вирішує питання діяльності
лікарні за винятком тих, що віднесені до компетенції управління
охорони здоров'я обласної державної адміністрації і трудового
колективу. 7.3. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними
зборами. Рішення загальних зборів приймається простою більшістю
голосів. Загальні збори визнаються такими, що відбулися при наявності
3/4 кількості працівників лікарні. 7.4. Трудовий колектив лікарні: - затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку; - укладає колективний договір; - бере участь у моральному і матеріальному стимулюванні
працівників. 7.5. При Лікарні організується: медична рада, рада медичних
сестер, громадські ради, секції наукових медичних товариств, що
діють на підставі спеціальних положень, затверджених МОЗ України.
8. Господарська, економічна і соціальна діяльність лікарні
8.1. Лікарня розробляє структуру відповідно до основних
напрямків діяльності і завдань та подає на затвердження в
управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації. 8.2. Штатний розпис лікарня розробляє відповідно до діючих
нормативів та в межах фонду оплати праці. 8.3. Лікарня встановлює форми і систему оплати праці, доплати
і надбавки до заробітної плати, інші види матеріального заохочення
працівників відповідно до чинного законодавства. 8.4. Застосовує у встановленому порядку колективну, бригадну
та інші форми організації і оплати праці. 8.5. Відносини лікарні з іншими установами, організаціями,
підприємствами незалежно від форм власності, а також з громадянами
здійснюються на основі договорів. 8.6. У своїй діяльності лікарня співпрацює з
лікувально-профілактичними закладами, які надають медичну допомогу
дітям, санітарно-епідеміологічними станціями та іншими
організаціями, закладами та установами. 8.7. Управління охорони здоров'я обласної державної
адміністрації здійснює контроль за ефективним використанням і
збереженням державного майна та за фінансово-господарською
діяльністю лікарні.
9. Ліквідація і реорганізація лікарні
9.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
відділення), припинення діяльності лікарні проводиться рішенням
управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації
відповідно до чинного законодавства. 9.2. При реорганізації та ліквідації лікарні - працівникам,
які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів
відповідно до трудового законодавства України.
Затверджено

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

08.06.2001 N 222
Примірне положення

про головного лікаря обласної дитячої лікарні
1. Головний лікар здійснює керівництво діяльністю обласної
дитячої лікарні (далі лікарня) на основі єдиноначальності, несе
відповідальність за всю лікувально-профілактичну,
організаційно-методичну, адміністративно-господарську і фінансову
діяльність лікарні. 2. На посаду головного лікаря обласної дитячої лікарні (далі
- головний лікар) призначається висококваліфікований лікар, що має
досвід роботи в педіатрії, вищу кваліфікаційну категорію з
спеціальності та вищу чи першу кваліфікаційну категорію з
організації охорони здоров'я. 3. Головний лікар призначається і звільняється власником
майна чи уповноваженим ним органом відповідно до діючого
законодавства. 4. Головний лікар безпосередньо підпорядковується управлінню
охорони здоров'я обласної державної адміністрації. 5. Головний лікар організовує роботу лікарні відповідно до
Положень про обласну дитячу лікарню, наказів, інструкцій органів
охорони здоров'я і керується у своїй діяльності законами України,
законодавчими актами та цим Положенням. 6. Головний лікар розробляє і здійснює заходи, спрямовані на: покращання якості роботи лікарні з медичного обслуговування
дитячого населення області та забезпечення його
висококваліфікованою, стаціонарною, консультативно-поліклінічною і
екстреною медичною допомогою, засобами наземного транспорту і
санітарної авіації; підвищення рівня організаційно-методичного керівництва
дитячими лікувально-профілактичними закладами; а) організує: розробку спільних планів організаційно-методичного
керівництва і надання практичної допомоги медичним працівникам
дитячих лікувально-профілактичних закладів області з боку лікарні
та інших обласних закладів охорони здоров'я; вивчення причин захворюваності і смертності дитячого
населення області, розробку і проведення заходів з метою її
зниження та підвищення якості роботи дитячих
лікувально-профілактичних закладів; контроль за постановкою і рівнем статистичного обліку і
звітності в дитячих лікувально-профілактичних закладах області, а
також здійснення статистичних досліджень щодо діяльності дитячих
закладів охорони здоров'я; розробку заходів з спеціалізації і підвищення кваліфікації
лікарів і середнього медичного персоналу дитячих
лікувально-профілактичних закладів області; вивчення, узагальнення і поширення нових організаційних форм
медичного обслуговування дитячого населення і досвіду роботи
кращих дитячих лікувально-профілактичних закладів області. б) забезпечує: чітку організацію і взаємозв'язок в роботі між всіма
структурними підрозділами лікарні; координацію дій між всіма обласними медичними закладами з
метою проведення планово-консультативної роботи і надання
практичної допомоги медичним працівникам в їх діяльності з
організації і надання медичної допомоги дітям; освоєння і впровадження в практику роботи лікарні сучасних
методів і засобів профілактики, діагностики і лікування хворих
дітей. 7. Головний лікар лікарні зобов'язаний: а) систематично доводити до відома персоналу лікарні: накази, інструктивно-методичні матеріали вищестоящих
організацій і забезпечувати їх своєчасне виконання; дані про нові методи і засоби профілактики, діагностики і
лікування, а також досвід роботи провідних
лікувально-профілактичних закладів; б) забезпечувати наступність в обслуговуванні хворих дітей
між стаціонаром і консультативною поліклінікою, а також проведення
обстеження дітей в консультативній поліклініці в максимально
короткі терміни (в день звернення); в) контролювати якість обстеження, лікування і утримання
хворих дітей в стаціонарі, а також дії всього обслуговуючого
персоналу; г) розглядати і затверджувати: плани роботи структурних підрозділів лікарні; графіки роботи асистентів і співробітників кафедр вищих
медичних закладів освіти та післядипломної освіти; правила внутрішнього розпорядку лікарні, а також посадові
інструкції персоналу та адміністрації лікарні; д) організовувати і регулярно проводити: наради співробітників лікарні і лікарняні ради; планові і позачергові (в тому числі і вночі) обходи
відділень, кабінетів та інших структурних підрозділів стаціонару і
консультативної поліклініки; заслуховувати звіти про проведену роботу своїх заступників і
завідуючих структурними підрозділами лікарні; е) забезпечувати: своєчасний розгляд пропозицій, скарг і заяв від населення,
приймати по кожному з них конкретні рішення і здійснювати контроль
за їх виконанням; своєчасну і ретельну перевірку всіх надзвичайних випадків в
стаціонарі і консультативній поліклініці (раптова смерть,
несвоєчасне надання медичної допомоги, внутрішньолікарняна
інфекція, аварія і т.д.), про результати перевірки і вжиті заходи
у встановлені строки повідомляти вищестоящі організації; підготовку і подання статистичних фінансових і господарських
звітів про діяльність лікарні у вищестоящі органи; 8. Головний лікар обласної дитячої лікарні має право: представляти лікарню в державних органах, суді та
арбітражному суді, громадських та інших організаціях; відкривати рахунки в банках; розпоряджатися кредитами, коштами та майном лікарні; укладати угоди, колективний договір, видавати доручення і
зобов'язання, здійснювати інші дії від імені лікарні у межах
повноважень, встановлених чинним законодавством; вносити зміни до штатного розпису лікарні протягом року у
зв'язку з виробничою необхідністю; подавати на погодження до управління охорони здоров'я
обласної держадміністрації кандидатури на посади заступників
головного лікаря; наймати і звільняти працівників; заохочувати і накладати стягнення на персонал; видавати накази; направляти лікарів-спеціалістів лікарні в райони для надання
практичної допомоги медичним працівникам дитячих
лікувально-профілактичних закладів в організації роботи і освоєнні
нових методів і засобів профілактики, діагностики і лікування; за згодою управління охорони здоров'я обласної державної
адміністрації викликати лікарів і середніх медичних працівників
дитячих лікувально-профілактичних закладів області на тимчасові
курси інформації і стажування з питань лікування і організації
роботи та управління; 9. Головний лікар обласної дитячої клінічної лікарні за
погодженням з ректором (директором вищого медичного закладу освіти
IV рівня акредитації (закладу післядипломної освіти,
науково-дослідного інституту) може входити до складу відповідної
вченої ради вищого медичного закладу освіти IV рівня акредитації
(закладу післядипломної освіти, науково-дослідного інституту). 10. Головний лікар несе відповідальність за: належну якість обстеження, лікування і догляду за хворими
дітьми в лікарні відповідно до сучасного рівня розвитку медичної
науки і техніки; раціональне використання медичної техніки, медичних кадрів і
предметів основного фонду (будівлі, інвентар, обладнання і т.ін.); своєчасне виявлення і цілеспрямоване використання прихованих
резервів, впровадження раціоналізаторських пропозицій, спрямованих
на підвищення якості роботи персоналу; цілеспрямовані і економні витрати фінансових засобів,
матеріалів, медикаментів та інших матеріальних цінностей; упорядкування, озеленення та санітарне утримання лікарні і
території; належне санітарно-технічне утримання приміщень та території; встановлення належного контролю з метою виконання
протипожежних заходів і затвердження плану евакуації хворих дітей
на випадок пожежі; виконання колективного договору; нарівні з керівником вищого медичного закладу освіти IV
рівнів акредитації (закладу післядипломної освіти,
науково-дослідного інституту) несе відповідальність за
забезпечення навчально-виховної і науково-дослідної роботи, яка
проводиться розташованими на базі лікарні кафедрами (відділами)
вищого медичного закладу освіти IV рівня акредитації (закладу
післядипломної освіти, науково-дослідного інституту). 11. При відсутності головного лікаря його обов'язки виконує
один із його заступників.
Затверджено

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

08.06.2001 N 222
Примірне положення

про заступника головного лікаря обласної

дитячої лікарні з медичної частини
1. Заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні з
медичної частини (далі заступник головного лікаря) безпосередньо
керує всіма лікувально-профілактичними відділеннями, кабінетами та
лабораторіями стаціонару, а також діяльністю аптеки та радою
медичних сестер, відповідає за якість лікувально-профілактичного
процесу і постановку всієї роботи лікарні з обстеження, лікування
та обслуговування хворих дітей. 2. На посаду заступника головного лікаря призначається
висококваліфікований лікар-педіатр, що має досвід роботи в
педіатрії не менше 10 років, вищу кваліфікаційну категорію та
організаторські здібності. 3. Призначення та звільнення заступника головного лікаря
проводиться головним лікарем лікарні за погодженням із
відповідними органами охорони здоров'я. 4. Заступник головного лікаря підпорядковується головному
лікарю лікарні. 5. Заступник головного лікаря керується у своїй роботі
Положенням про обласну дитячу лікарню, Положенням про головного
лікаря обласної дитячої лікарні, даним Положенням та іншими
нормативними документами, а також вказівками та розпорядженнями
вищестоящих органів. 6. Заступник головного лікаря організує та забезпечує
проведення заходів, спрямованих на: підвищення безпосередніх та віддалених результатів лікування; зниження післяопераційних ускладнень, післяопераційної і
загальнолікарняної летальності, інвалідизації; раціональне застосування і використання у лікуванні хворих
сучасних медикаментозних засобів, а також кровозамінників та інших
лікувальних препаратів; забезпечення суворого та стійкого санітарно-епідеміологічного
режиму лікарні та попередження внутрішньо-лікарняних інфекцій. 7. Заступник головного лікаря зобов'язаний: а) здійснювати безпосереднє керівництво діяльністю завідуючих
відділеннями, кабінетами і лабораторіями лікарні, а також іншими
безпосередньо підпорядкованими структурними підрозділами лікарні; б) здійснювати контроль за своєчасним проведенням якісного
обстеження, лікування та доглядом за хворими дітьми шляхом: планової перевірки стану роботи спеціалізованих відділень,
кабінетів і лабораторій з наступним обговоренням результатів
перевірки на лікарняній раді; проведення аналізу якісних показників діяльності
лікувально-діагностичних структурних підрозділів стаціонару і
дитячих відділень області, оцінки ефективності вживаних
лікувально-діагностичних заходів, розходження поліклінічних
діагнозів з лікарняними і лікарняних з патолого-анатомічними та
ін.; проведення планових обходів лікувально-діагностичних
підрозділів лікарні; перевірки медичних карт стаціонарного хворого та іншої
медичної документації і якості їх ведення, правильності та
цілеспрямованості методів та засобів обстеження та лікування
хворих, застосування своєчасного та повного виконання лікарських
призначень; проведення оперативних нарад, на яких заслуховувати чергових
лікарів про головні події, які мали місце під час чергування; здійснювати контроль за порядком планової госпіталізації
хворих через консультативну поліклініку; в) організовувати та забезпечувати проведення на сучасному
рівні досягнень медичної науки та практики: лікарняні науково-практичні конференції лікарів та медичних
сестер; клініко-анатомічні конференції; семінари та декадники для лікарів і середнього медичного
персоналу; клінічні розбори хворих дітей, консультації та консиліуми
хворих дітей; г) забезпечувати порядок госпіталізації та виписування
хворих, а також їх переведення у інші дитячі
лікувально-профілактичні установи; д) розробляти та подавати на розгляд головного лікаря лікарні
проекти Правил внутрішнього розпорядку лікарні, Інструкції про
діяльність обслуговуючого персоналу лікувально-діагностичних
структур, підрозділів стаціонару лікарні в межах діючих
законоположень; е) забезпечувати правильну постановку статистичного обліку і
подання у встановлені строки відповідної звітності про діяльність
стаціонару та інших структурних підрозділів лікарні, безпосередньо
підпорядкованих заступнику головного лікаря обласної дитячої
лікарні з медичної частини; є) забезпечувати навчання кадрів з питань цивільної оборони. 8. Заступник головного лікаря з медичної частини має право: давати розпорядження та вказівки керівникам і працівникам
підвідомчих структурних підрозділів лікарні; рекомендувати підпорядкованих йому працівників для
заохочення, вносити пропозиції про накладення дисциплінарних
стягнень на осіб, що порушують трудову дисципліну і незадовільно
виконують свої обов'язки; вирішувати питання госпіталізації та виписування хворих із
стаціонару; при відсутності головного лікаря (відпустка, хвороба,
відрядження і т.ін.) користуватися всіма правами, передбаченими
Положенням про головного лікаря обласної дитячої лікарні. 9. Заступник головного лікаря з медичної частини: а) несе відповідальність за: організацію та якість лікувально-діагностичної роботи
відповідно до рівня сучасних досягнень медичної науки та техніки; розстановку та організацію роботи медичних кадрів та
проведення заходів щодо систематичного підвищення кваліфікації; своєчасне впровадження у практику нових методів обстеження та
лікування хворих дітей, лікувального харчування, методів
лікувальної фізкультури та відновної терапії, нових організаційних
форм, методів та принципів по обслуговуванню та догляду за хворими
в умовах стаціонару, наукову організацію праці; доцільне, повне та ефективне використання наявних можливостей
і засобів лікарні, ліжкового фонду, лікарських кадрів, медичної
техніки; підготовку і виконання плану роботи стаціонару лікарні
(структурними лікувально-діагностичними підрозділами, кабінетами,
лабораторіями); забезпечення технічної підготовки персоналу для експлуатації
лікувально-діагностичної апаратури та іншої медичної техніки; встановлення і забезпечення належної наступності в обстеженні
та лікуванні хворих дітей між консультативною поліклінікою та
стаціонаром, стаціонаром і дитячими стаціонарами профільних
лікувально-профілактичних закладів області; постановку та якість лікарської експертизи в
лікувально-діагностичних відділеннях лікарні; організацію і проведення з дозволу головного лікаря лікарні
клінічної перевірки (апробації) нових лікувальних препаратів,
методів лікування, лікувально-діагностичної апаратури та
інструментів; організацію і якість проведення роботи по підвищенню
кваліфікації та санітарної грамотності і навчанню гігієнічним
навичкам хворих дітей, які знаходяться на лікуванні у стаціонарі
лікарні; своєчасне визначення кандидатур лікарів-спеціалістів, їх
направлення і якість роботи у районах області з проведення
планово-консультативної допомоги та надання практичної допомоги
медичним працівникам дитячих лікувально-профілактичних закладів; організацію і проведення спеціалізації і підвищення
кваліфікації лікарів та середніх медичних працівників дитячих
лікувально-профілактичних закладів на базі обласної дитячої
лікарні; організацію належного санітарно-гігієнічного і
протиепідемічного режиму.
Затверджено

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

08.06.2001 N 222
Примірне положення

про заступника головного лікаря обласної дитячої лікарні

з економічних питань
1. Заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні з
економічних питань здійснює комплексний економічний аналіз
діяльності лікарні та керівництво роботою з техніко-економічного
планування; впровадження нових форм організації та оплати праці.
Організовує систематичний контроль за виконанням планових
показників. 2. На посаду заступника головного лікаря обласної дитячої
лікарні з економічних питань призначається спеціаліст з вищою
економічною освітою, який має досвід роботи за цією спеціальністю
не менше 3-х років. 3. Призначення та звільнення заступника головного лікаря з
економічних питань проводиться головним лікарем лікарні за
погодженням з вищестоящим органом охорони здоров'я. 4. Заступник головного лікаря з економічних питань обласної
лікарні підпорядковується безпосередньо головному лікарю, у своїй
роботі керується Положенням про обласну дитячу лікарню, чинним
законодавством, наказами Міністерства охорони здоров'я України,
даним Положенням. 5. Згідно з завданнями обласної дитячої лікарні та даним
Положенням заступник головного лікаря з економічних питань
організовує та забезпечує: керівництво фінансово-господарчою діяльністю лікарні; контроль за здійсненням капітального будівництва,
капітального ремонту та реконструкції лікарні; постачання м'якого інвентарю, медичного обладнання, продуктів
харчування, медикаментів та перев'язочного матеріалу, палива та
інше; складання технічної, фінансової, облікової і звітної
документації про діяльність лікарні (підпорядкованих йому
підрозділів); контроль за виконанням виробничої та трудової дисципліни,
додержанням правил і норм з охорони праці. 6. Заступник головного лікаря з економічних питань
зобов'язаний: переглядати та затверджувати посадові інструкції та графіки
роботи працівників підлеглих структур; систематично проводити вивчення показників діяльності
підпорядкованих структур, надавати допомогу в усуненні недоліків у
роботі; негайно доводити до відома головного лікаря, в його
відсутність заступника головного лікаря з медичної частини або
відповідального лікаря по лікарні всі випадки з обслуговуючим
персоналом (раптова смерть, нещасний випадок і т.ін.), а також про
інші порушення та вжиті заходи для їх усунення. 7. Заступник головного лікаря з економічних питань має право: брати безпосередню участь у роботі адміністрації лікарні по
реорганізації, переміщенню та працевлаштуванню працівників
лікарні; подавати головному лікарю лікарні пропозиції щодо заохочення
кращих працівників підрозділів, які йому підпорядковані, та про
накладання дисциплінарних стягнень на осіб, які порушували трудову
дисципліну та не виконували своїх обов'язків; контролювати якість, достовірність та повноту виконаних
робіт, доручених керівництвом лікарні. 8. Несе особисту відповідальність за: правильне складання фінансового кошторису лікарні та подання
звітів про результати економічної та господарчої діяльності в
закладах за підпорядкуванням; раціональне використання асигнувань за призначенням,
забезпечення своєчасної виплати заробітної плати співробітникам
лікарні; підвищення рівня економічних знань працівників підвідомчих
йому підрозділів з питань: ведення облікової і звітної
документації, основи господарського та трудового законодавства,
економіки, організації праці та управління, норми охорони праці,
порядок укладання колективних угод та інше; готує пропозиції щодо укладання угод на заготівлю продуктів
харчування для хворих; проведення ремонтів лікарні; складання заявок на закупівлю обладнання, нової техніки та
інших матеріалів; організацію оформлення всіх банківських операцій, а також
раціональне використання коштів, що виділяються на закупівлю
обладнання, матеріалів, на проведення будівельних і монтажних
робіт, реконструкцію та капітальний ремонт.
Затверджено

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

08.06.2001 N 222
Примірне положення

про заступника головного лікаря обласної

дитячої лікарні з організаційно-методичної роботи
1. Заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні з
організаційно-методичної роботи забезпечує постановку
організаційно-методичної роботи в області, керує і координує
організаційно-методичну та статистичну роботу, що проводиться
всіма спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами
області (лікарнями, диспансерами та ін.) з надання допомоги дітям;
здійснює безпосереднє керівництво діяльністю
організаційно-методичного відділу обласної лікарні, який є
обласним центром інформації управління охорони здоров'я обласної
державної адміністрації про стан здоров'я дітей області. 2. На посаду заступника головного лікаря з
організаційно-методичної роботи призначається лікар, що має досвід
організаційної роботи, добре знайомий з питаннями організації
медичного обслуговування сільського та міського населення. 3. Призначення та звільнення заступника головного лікаря з
організаційно-методичної роботи проводиться головним лікарем
обласної дитячої лікарні за погодженням з відповідними органами
охорони здоров'я. 4. Заступник головного лікаря з організаційно-методичної
роботи безпосередньо підпорядковується головному лікарю обласної
дитячої лікарні. 5. Заступник головного лікаря з організаційно-методичної
роботи організовує роботу з організаційно-методичного керівництва
лікувально-профілактичними закладами області відповідно до
Положення про обласну дитячу лікарню, наказів та інструкцій
органів охорони здоров'я, керується у своїй діяльності чинним
законодавством, розпорядженнями та вказівками вищестоящих органів
та даним Положенням. 6. Заступник головного лікаря з організаційно-методичної
роботи: спільно з іншими лікувально-профілактичними закладами
області, головними штатними і позаштатними спеціалістами області,
завідуючими відділеннями обласної дитячої лікарня опрацьовує
проект плану основних заходів на території області і подає його на
розгляд лікарняної ради лікарні, а після схвалення лікарняною
радою проект даного плану подається на затвердження колегії
управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації; організує роботу і встановлює контроль за реалізацією
основних заходів, передбачених планом організаційно-методичної
роботи; розробляє спільно з головними спеціалістами, завідуючими
відділеннями обласної дитячої лікарні заходи з реалізації планів,
спрямованих на: а) зниження дитячої смертності, захворюваності дітей та
інвалідизації; б) підвищення якості культури роботи міських та сільських
лікувально-профілактичних закладів, покращання основних показників
їх роботи, зниження лікарняної та долікарняної летальності,
зменшення числа розходжень клінічних та патолого-анатомічних
діагнозів, зниження післяопераційної смертності, післяопераційних
ускладнень та ін.; в) своєчасне впровадження та широке застосування у практику
роботи лікувально-профілактичних закладів області сучасних методів
і засобів профілактики, діагностики і лікування хворих, а також
ефективних організаційних форм медичного обслуговування дітей
області; г) розширення обсягу та удосконалення диспансерного
обслуговування населення та підвищення якості лікарської
експертизи у медичних закладах області: бере участь у розробці обласними санітарно-епідеміологічними
станціями та центрами здоров'я заходів щодо зниження та ліквідації
інфекційних захворювань та підвищення якості
санітарно-гігієнічного виховання дітей, сприяє їх своєчасному та
ефективному проведенню. 9. Заступник головного лікаря з організаційно-методичної
роботи несе безпосередню відповідальність за: організацію і якість роботи з питань вивчення причин
загальної захворюваності та інвалідності, дитячої смертності на
території області; стан та якість статистичного обліку та звітності у дитячих
лікувально-профілактичних закладах області та статистичних
досліджень, що організуються та проводяться
організаційно-методичним відділом обласної дитячої лікарні; своєчасне і повне виконання заходів, передбачених єдиним
планом організаційно-методичної роботи, що проводиться на
території області; вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи
лікувально-профілактичних закладів області, а також вивчення та
впровадження у практику досвіду роботи кращих дитячих
лікувально-профілактичних закладів, підрозділів інших республік
(країн); організацію та якість роботи організаційно-методичних
кабінетів центральних районних лікарень; організацію та проведення обласною дитячою лікарнею за
вказівкою відповідних органів охорони здоров'я обласних та
міжрайонних нарад керівників дитячих лікувально-профілактичних
закладів та їх заступників, завідуючих організаційно-методичними
відділами центральних районних лікарень та інших категорій
медичних працівників міжрайонних науково-практичних лікарських
конференцій, семінарів, декадників та інших закладів; своєчасну підготовку та якість організаційно-методичних
матеріалів, розроблених і направлених у дитячі
лікувально-профілактичні заклади області; надання дитячому населенню області екстреної і
планово-консультативної медичної допомоги найбільш досвідченими та
кваліфікованими лікарями-спеціалістами, які затверджені наказом
відповідних органів охорони здоров'я. 8. Заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні з
організаційно-методичної роботи має право: давати вказівки та розпорядження безпосередньо
підпорядкованому йому структурному підрозділу обласної дитячої
лікарні, а також завідуючим іншими відділами, кабінетами,
лабораторіями лікарні з питань організаційно-методичної роботи, що
проводиться на території області; обговорювати питання і опрацьовувати заходи з
організаційно-методичної роботи спільно із всіма обласними
закладами охорони здоров'я, що надають медичну допомогу дітям; подавати головному лікарю обласної дитячої лікарні
кандидатури безпосередньо підпорядкованих йому працівників на
заохочення, а також накладання стягнень. 7. Заступник головного лікаря з організаційно-методичної
роботи зобов'язаний: а) доводити до відома працівників безпосередньо
підпорядкованих йому структурних підрозділів лікарні: накази та інструктивно-методичні документи вищестоящих
організацій та забезпечувати їх своєчасне виконання; дані про досвід роботи провідних лікувально-профілактичних
закладів та нові організаційні форми медичного обслуговування
дитячого населення; б) розглядати та подавати на затвердження головному лікарю
лікарні плани роботи структурних підрозділів лікарні; в) брати участь у прийомі річних статистичних звітів про
діяльність органів і закладів охорони здоров'я області, що надають
медичну допомогу дітям спільно з організаційно-методичним відділом
обласної лікарні для дорослих; г) організовувати та встановлювати контроль за своєчасним і
якісним складанням річних статистичних звітів про діяльність
дитячих закладів охорони здоров'я; д) забезпечувати належний рівень опрацьовування та аналізу
якісних показників роботи дитячих медичних
лікувально-профілактичних закладів, складати довідники та доводити
інформацію до кожного дитячого лікувально-профілактичного закладу; е) організовувати спільно із організаційно-методичним
відділом обласної лікарні для дорослих інструктаж працівників
організаційно-методичних кабінетів центральних районних лікарень
та медичних статистиків всіх дитячих медичних закладів області.
Затверджено

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

08.06.2001 N 222
Примірне положення

про завідуючого консультативною поліклінікою

обласної дитячої лікарні
1. Завідуючий консультативною поліклінікою обласної дитячої
лікарні безпосередньо керує роботою поліклініки, всіх кабінетів,
відповідає за якість лікувально-діагностичного процесу в
поліклініці та своєчасне обслуговування хворих. 2. На посаду завідуючого консультативною поліклінікою
призначається висококваліфікований лікар, що має 1-шу або вищу
кваліфікаційну категорію з педіатрії та організаторські здібності. 3. Призначення та звільнення завідуючого консультативною
поліклінікою проводиться головним лікарем лікарні за погодженням з
відповідними органами охорони здоров'я. 4. Завідуючий консультативною поліклінікою безпосередньо
підпорядковується головному лікарю. 5. Завідуючий консультативною поліклінікою забезпечує: а) керівництво та організацію роботи консультативної
поліклініки відповідно до Положення про обласну дитячу лікарню,
наказів та інструкцій органів охорони здоров'я і керується у своїй
діяльності діючим законодавством, а також розпорядженнями та
вказівками вищестоящих органів та даним Положенням; б) послідовність та наступність в обстеженні і лікуванні
хворих між консультативною поліклінікою, іншими відділеннями,
кабінетами, лабораторіями обласної дитячої лікарні; в) впровадження та застосування у практиці роботи
консультативної поліклініки сучасних методів і засобів обстеження,
лікування хворих; г) удосконалення організаційних форм та методів роботи
консультативної поліклініки обласної дитячої лікарні; д) розробку методів, спрямованих на скорочення строків
обстеження хворих дітей, що направляються
лікувально-профілактичними закладами області у консультативну
поліклініку. е) розробляє та затверджує план роботи поліклініки та графіки
роботи структурних підрозділів і здійснює заходи, що забезпечують
дитяче населення області кваліфікованою консультативною
поліклінічною допомогою. Організує: а) роботу лікарсько-контрольної комісії (ЛКК) при
консультативній поліклініці обласної дитячої лікарні; б) вивчає спільно з організаційно-методичним відділом лікарні
стан і якість амбулаторно-поліклінічного обслуговування дитячого
населення у дитячих медичних закладах області; в) заочну консультацію (по телефону чи письмово)
лікарів-спеціалістів консультативної поліклініки для медичних
працівників дитячих лікувально-профілактичних закладів. 6. Завідуючий консультативною поліклінікою зобов'язаний: а) доводити до відома безпосередньо підпорядкованих йому
працівників у частині, що їх стосуються: накази та інструктивно-методичні документи вищестоящих
організацій та забезпечувати їх виконання; дані про досвід роботи консультативних поліклінік обласних
дитячих лікарень інших областей; б) контролювати своєчасність і якість обстеження та лікування
хворих дітей у консультативній поліклініці; в) опрацьовувати та забезпечувати виконання річних,
квартальних (місячних) планів роботи консультативної поліклініки; г) щоквартально спільно з організаційно-методичним відділом
лікарні опрацьовувати і направляти методичні та інформаційні листи
головним лікарям центральних районних лікарень, інших лікарень з
аналізом результатів обстеження хворих, направлених в
консультативну поліклініку (про розходження діагнозів, про
серйозні грубі помилки, допущені лікарями міських та сільських
лікувально-профілактичних закладів в обстеженні та лікуванні
хворих дітей до направлення їх в консультативну поліклініку і
т.д.); д) організовувати і проводити наради, науково-практичні
конференції медичних працівників консультативної поліклініки та
узагальнення підсумків роботи, а також ознайомлення їх з новими
методами обстеження та лікування хворих дітей; е) забезпечувати дійовий контроль за економією та
використанням за прямим призначенням медикаментів, рентгенівських
плівок, перев'язувальних та інших матеріалів. 7. Завідуючий консультативною поліклінікою має право: а) видавати розпорядження та вказівки безпосередньо
підпорядкованим йому працівникам консультативної поліклініки, а
також завідуючим інших відділень, кабінетів, лабораторій лікарні з
питань організації та проведення консультативних прийомів у
поліклініці; б) визначати порядок направлення, прийому та обстеження
хворих при направленні їх на консультацію із
лікувально-профілактичних закладів області у консультативну
поліклініку; в) вирішувати питання про необхідність стаціонарного
обстеження хворих, направлених у консультативну поліклініку; г) подавати головному лікарю кандидатури, безпосередньо
підпорядкованих йому працівників, для заохочення, а також
накладання стягнень на осіб, що порушили дисципліну або здійснили
інші вчинки. 8. Завідуючий консультативною поліклінікою несе безпосередню
відповідальність: а) за якість обстеження та лікування хворих, проведення
лікарської експертизи у консультативній поліклініці; б) за раціональне використання медичних кадрів та медичної
техніки, за розстановку, підвищення кваліфікації та виховання
медичних працівників та іншого медперсоналу, що підпорядковується
безпосередньо йому.
Затверджено

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

08.06.2001 N 222
Примірне положення

про завідуючого відділенням стаціонару

обласної дитячої лікарні
1. Завідуючий відділенням стаціонару обласної дитячої лікарні
(далі завідуючий здійснює безпосереднє керівництво діяльністю
підпорядкованого йому медичного персоналу і несе повну
відповідальність за якість і культуру медичного обслуговування
хворих у відділенні. Може бути головним позаштатним спеціалістом
області. 2. На посаду завідуючого відділенням призначається
кваліфікований лікар, що має першу або вищу кваліфікаційну
категорію з даної спеціальності та організаторські здібності. Перевагу на займання посади при однаковій кваліфікації і
стажі роботи надається лікарям, які мають вчений ступінь, а також
тим, хто успішно закінчив клінічну ординатуру. 3. Призначення і звільнення завідуючого відділенням
проводиться головним лікарем лікарні. 4. Завідуючий відділенням керується у своїй роботі Положенням
про обласну дитячу лікарню, цим Положенням, наказами та
розпорядженнями Міністерства охорони здоров'я України, а також
наказами головного лікаря лікарні. 5. Відповідно до завдань обласної дитячої лікарні і цього
Положення завідуючий відділенням стаціонару організує і
забезпечує: своєчасне обстеження і лікування хворих на сучасному рівні
досягнень медичної науки і практики; спільно з лікарем-ординатором стаціонару проводить огляд
хворого в день госпіталізації в стаціонар, але не пізніше 2-го дня
стаціонарного лікування; розстановку кадрів і організацію праці, а також проведення
заходів з планового підвищення кваліфікації лікарського,
середнього і молодшого медичного персоналу; консультативно-діагностичну та лікувальну допомогу хворим
підпорядкованого відділення з залученням спеціалістів інших
підрозділів лікарні або інших лікувально-профілактичних закладів,
при необхідності з заступником головного лікаря з медичної
частини; сприяє створенню належних умов для проведення
навчально-виховної і науково-дослідної роботи кафедри (відділу)
вищого медичного закладу освіти IV рівня акредитації (закладу
післядипломної освіти, науково-дослідного інституту), які
розташовані на базі відділення; раціональне використання діагностичної і лікувальної
апаратури, інструментарію та іншого медичного обладнання, технічну
допомогу в його експлуатації; проведення заходів, спрямованих на скорочення строків
обстеження хворих і більш раціональне використання наявного
ліжкового фонду; впровадження в практику роботи відділення нових методів
діагностики і лікування хворих; тісну взаємодію і контакт в роботі із завідуючим поліклінікою
лікарні з питань спадкоємності в обслуговуванні хворих, підготовки
їх до госпіталізації, впровадження єдиних методів обстеження і
лікування. 6. Завідуючий відділенням зобов'язаний: розробляти і затверджувати розподіл обов'язків і графіки
чергувань лікарів-ординаторів у відділенні; розглядати і затверджувати графіки роботи середнього і
молодшого медичного персоналу; проводити експертну оцінку якості обстеження і лікування
дітей у відділенні; проводити щоденно (систематично) обхід хворих у відділенні; своєчасно здавати в архів медичні карти стаціонарних хворих,
що виписались з відділення; систематично аналізувати якісні показники діяльності
відділення, а також причини недоліків в роботі; періодично узагальнювати досвід роботи відділення для
використання його на нарадах, конференціях; підписувати разом з лікарем-ординатором медичні карти
стаціонарних хворих і епікриз на хворих, переведених в інші
відділення або виписаних з лікарні, померлих; доводити негайно до відома головного лікаря лікарні, а в разі
його відсутності до заступника головного лікаря з медичної частини
або чергового по лікарні про всі випадки, що трапились з хворими
або обслуговуючим персоналом (раптова смерть, нещасний випадок,
зловживання персоналу чи інші події у відділенні і про вжиті
заходи). систематично надавати допомогу лікарям-ординаторам: а) в оцінці ними спеціальних методів, що використовуються при
обстеженні хворих; б) у виборі політики раціональних (з урахуванням наявних
можливостей) і ефективних планів обстеження і лікування хворих; 7. Завідуючий відділенням має право: брати безпосередню участь у роботі адміністрації лікарні по
підбору і розстановці медичного персоналу відділення; подавати головному лікарю лікарні або його заступнику з
медичної частини для заохочення кандидатури кращих працівників і
вносити пропозиції про накладання дисциплінарного стягнення на
осіб, що порушують трудову дисципліну і не виконують свої
обов'язки; вирішувати питання про приймання, переведення і виписування
хворих з відділення; запрошувати консультантів і організовувати консиліум для
хворих дітей за погодженням з заступником головного лікаря з
медичної частини або головним лікарем; перевіряти правильність ведення лікарями-ординаторами
медичних карт стаціонарного хворого, іншої медичної документації,
призначати і відміняти у встановленому порядку додаткові методи
обстеження і лікування хворих дітей; контролювати правильність і повноту виконання середнім
медичним персоналом призначень лікарів; організовувати і проводити для співробітників відділення: а) наради, конференції, семінари; б) клінічний розбір хворих та померлих у відділенні; в) практичні заняття для медичних сестер; виносити на обговорення лікарського колективу питання, що
пов'язані з покращанням діяльності відділення; брати участь у перевірці якості лікувально-діагностичного
процесу профільних відділень обласної, міської, центральної
районної лікарень та інших закладів області відповідно. 8. Несе безпосередню відповідальність за: систематичне керівництво діяльністю лікарів,
лікарів-ординаторів відділення та інших лікарів, що працюють під
його керівництвом, а також контролює якість їх
лікувально-діагностичної роботи; виконання лікарями-ординаторами середнім та молодшим медичним
персоналом відділення відповідних положень в їх роботі; повноту обстеження хворих лікарями відділення, ефективність
та результат проведення ними лікування, за рівень лікарняної і
післяопераційної летальності, ускладнень при проведенні обстеження
і лікування хворих; раціональне застосування і доцільність використання (з
урахуванням характеру і перебігу захворювання, віку і загального
стану здоров'я, а також раніше проведеного лікування)
медикаментозних засобів і препаратів; забезпечення належного санітарно-гігієнічного і
протиепідемічного режиму, попередження занесення і поширення
внутрішньо-лікарняних інфекцій; організацію і проведення заходів, спрямованих на підвищення
кваліфікації медичного персоналу; правильність збереження, обліку та видачі отруйних і
сильнодіючих медикаментів, листків непрацездатності.
Затверджено

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

08.06.2001 N 222
Примірне положення

про лікаря-ординатора відділення стаціонару

обласної дитячої лікарні
1. На посаду лікаря-ординатора відділення стаціонару (далі
лікаря-ординатора) призначається лікар, який отримав спеціальну
підготовку з відповідного профілю (інтернатура, ординатура, курси
спеціалізації і удосконалення), набув досвід стаціонарної і
поліклінічної роботи. 2. Лікар-ординатор призначається і звільняється головним
лікарем лікарні за узгодженням із завідуючим відділенням. 3. Лікар-ординатор підпорядковується завідуючому відділенням
і здійснює свою роботу під його керівництвом. 4. Лікар-ординатор відділення лікарні у своїй роботі
керується Положенням про лікарню, цим Положенням, наказами
головного лікаря, органів охорони здоров'я, Міністерства охорони
здоров'я України. 5. Відповідно до завдань обласної дитячої лікарні і цим
Положенням лікар-ординатор забезпечує: належний рівень обстеження і лікування хворих відповідно до
сучасних медичних технологій; необхідний догляд за хворими, додержанням правил медичної
етики та деонтології і виконанням хворими встановленого
лікарняного режиму; систематичне проведення заходів щодо підвищення кваліфікації
середнього і молодшого медичного персоналу, вимагає від нього
точного і своєчасного виконання обов'язків, чуйного і уважного
ставлення до хворих, додержання лікарської таємниці, охайного,
раціонального використання медикаментів, інструментарію, білизни
та ін.; аналіз показників своєї роботи, вивчення ефективності і
віддалених результатів лікування хворих. 6. Лікар відділення лікарні зобов'язаний: проводити поглиблене комплексне обстеження дітей з профільною
патологією з використанням наявних в лікарні допоміжних методів
обстеження; призначати диференційне комплексне лікування та ранню медичну
реабілітацію дітей; щоденно проводити обхід разом з палатною медсестрою, брати
участь в обходах завідуючого відділенням, відзначати основні зміни
в стані хворих, які відбулись за минулу добу, і в залежності від
цього вживати необхідні заходи для лікування і догляду за хворими; виписувати епікризи та листки непрацездатності матерям по
догляду за госпіталізованою дитиною; доводити до відома завідуючого відділенням про: а) зміни в стані хворих, особливо у випадках, що загрожують
життю хворої дитини; б) про всі випадки грубого порушення правил внутрішнього
розпорядку і трудової дисципліни з боку медичного персоналу,
хворих та осіб, які здійснюють догляд за ними; чергувати в лікарні (відділенні) відповідно до затвердженого
графіка; своєчасно здавати оформлену медичну карту стаціонарного
хворого в архів; перевіряти своєчасність і правильність виконання лікарських
призначень середнім і молодшим медичним персоналом з доведенням до
відома завідуючого відділенням випадків виявлення при цьому
порушень; контролювати виконання правил, встановлених для матерів, які
госпіталізовані разом з хворими дітьми; проводити санітарно-освітню роботу серед госпіталізованих
дітей та їх батьків; впроваджувати в практику своєї роботи нові методи діагностики
і лікування за погодженням із завідуючим відділенням; постійно підвищувати свій професійний рівень шляхом активної
участі в лікарських конференціях, клінічних розборах хворих; при зверненні батьків хворої дитини персонально повідомляти
їм про стан здоров'я дитини, проведене обстеження і лікування,
давати рекомендації з лікування та реабілітації дитини. 7. Лікар-ординатор відділення лікарні має право: призначати і відміняти (раніше призначені самим лікарем)
лікувально-діагностичні заходи у зв'язку із зміною стану здоров'я
хворого і наявної можливості в області діагностики і лікування; виписувати та переводити хворих в інші відділення лікарні або
інші лікувально-профілактичні заклади, запрошувати на консультації
інших спеціалістів за погодженням із завідуючим відділенням; підвищувати кваліфікацію на курсах удосконалення та
спеціалізації; проходити курси стажування та інформації на робочих місцях в
провідних спеціалізованих закладах; вносити свої пропозиції щодо удосконаленню
організаційно-методичної, лікувально-діагностичної роботи
відділення. 8. Лікар-ординатор відділення лікарні несе безпосередню
відповідальність за: повноту і своєчасність обстеження хворих, правильність
клінічного діагнозу; правильність і своєчасність лікування; оформлення медичної документації згідно з існуючим положенням
з обов'язковим визначенням стану хворого, харчового і
санітарно-гігієнічного режиму, медикаментозного призначення
процедур, маніпуляцій, діагностичних досліджень і обстежень,
консультацій спеціалістів; передачу черговому лікарю під нагляд хворих, які потребують
ретельного догляду.
Затверджено

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

08.06.2001 N 222
Примірне положення

про головну (старшу) медичну сестру

обласної дитячої лікарні
1. Посада головної (старшої) медичної сестри лікарні
встановлюється відповідно до штатних нормативів. 2. На посаду головної (старшої) медичної сестри лікарні
призначається одна із найбільш досвідчених та добре підготовлених
медичних сестер із закінченою середньою медичною освітою, що має
організаторські здібності. 3. Головна (старша) медична сестра лікарні призначається та
звільняється головним лікарем лікарні. 4. Головна (старша) медична сестра підпорядковується
головному лікарю лікарні та його заступнику з медичної частини. 5. Відповідно до завдання лікарні головна (старша) медична
сестра лікарні: а) організує: проведення заходів з раціональної організації праці
середнього та молодшого медичного персоналу шляхом широкого
використання техніки, впровадження передових форм роботи та ін.; виконання середнім та молодшим персоналом правил внутрішнього
розпорядку лікарні та інструкцій про його діяльність; чітку роботу середнього та молодшого медичного персоналу по
виконанню порядку госпіталізації та виписування хворих дітей; своєчасність виписки, правильність обліку, розподілу, витрат
та зберігання медикаментів та матеріалів (бинтів, марлі, вати і
т.д.); опрацювання та проведення заходів з підвищення кваліфікації
середнього та молодшого медичного персоналу шляхом проведення
щоквартальних сестринських конференцій, лекцій лікарів з
актуальних медичних питань, курсів; вивчення та обмін досвідом роботи середнього медичного
персоналу відділень лікарні; повсякденну роботу по вихованню середнього та молодшого
медичного персоналу лікарні щодо сумлінного ставлення до виконання
своїх обов'язків та хворих; б) разом із завідуючими відділеннями розглядає випадки
порушення трудової дисципліни середнім та молодшим медичним
персоналом; в) координує роботу середнього та молодшого медичного
персоналу у створенні належної культури обслуговування хворих та
виконанні лікувально-охоронного режиму (розпорядку); г) контролює: правильність розстановки середнього та молодшого медичного
персоналу лікарні, складання та виконання графіків роботи; роботу середнього та молодшого медичного персоналу з догляду
і обслуговуванню хворих шляхом проведення регулярних обходів
відділень у денний та нічний час; правильність та чітке виконання середнім медичним персоналом
лікарських призначень; санітарно-гігієнічне утримання відділень лікарні, одягу та
білизни хворих; своєчасність та якість дезінфекції приміщення, де знаходилися
інфекційні хворі; 6. Головна (старша) медична сестра є головою ради медичних
сестер лікарні. 7. Головна (старша) медична сестра має право: підвищувати кваліфікацію на курсах стажування та інформації; брати участь в роботі конференцій медичних сестер лікарні; рекомендувати підпорядкованих їй працівників для заохочення,
вносити пропозиції про накладання стягнень на осіб, що порушують
трудову дисципліну і незадовільно виконують свої обов'язки. 8. Головна (старша) медична сестра несе відповідальність за: зберігання бланків листків непрацездатності; своєчасну виписку і зберігання медикаментів та матеріалів
(бинти, вата, інструментарій та ін.); розстановку і організацію роботи медичних і молодших медичних
сестер; санітарно-гігієнічне утримання лікарні; організацію і проведення підвищення кваліфікації медичних
сестер лікарні.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: