open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
18.03.2006 N 221

ІНФОРМАЦІЯ

про схвалення рішень директорів департаментів

Державної комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України

------------------------------------------------------------------ Зміст розпорядження | Номер | | розпорядження | | Комісії від | | 18.04.2006 р. | ----------------------------------------------------------------| Департамент страхового нагляду | ----------------------------------------------------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5628 | страхового нагляду від 11.04.2006 N 202-л про | | видачу Закритому акціонерному товариству | | "Акціонерна Міжрегіональна Страхова Компанія" | | (ідентифікаційний код 32717175; м. Маріуполь, | | вулиця Митрополитська, 37) безстрокових | | ліцензій на провадження страхової діяльності, | | а саме таких видів страхування: | | у формі обов'язкового: | | - особисте страхування працівників відомчої | | (крім тих, які працюють в установах і | | організаціях, що фінансуються з Державного | | бюджету України) та сільської пожежної охорони| | і членів добровільних пожежних дружин | | (команд); | | - особисте страхування від нещасних випадків | | на транспорті; | | - страхування відповідальності суб'єктів | | перевезення небезпечних вантажів на випадок | | настання негативних наслідків при перевезенні | 5629 | небезпечних вантажів | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5630 | страхового нагляду від 12.04.2006 N 208-л про | | видачу Закритому акціонерному товариству | | "Страхова компанія "АРСЕНАЛ" (ідентифікаційний| | код 33946038; місцезнаходження: м. Київ, | | вулиця Павлівська, 29) безстрокових ліцензій | | на провадження страхової діяльності, а саме | | таких видів страхування: | | у формі добровільного: | | - страхування від вогневих ризиків та ризиків | | стихійних явищ; | | - страхування майна [крім залізничного, | | наземного, повітряного, водного транспорту | | (морського внутрішнього та інших видів водного| | транспорту), вантажів та багажу | | (вантажобагажу)] | | - страхування кредитів (у тому числі | | відповідальності позичальника за непогашення | | кредиту | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5631 | страхового нагляду від 12.04.2006 N 209-л про | | видачу Відкритому акціонерному товариству | | "Акціонерна страхова компанія "Енергополіс" | | (ідентифікаційний код 19031693; | | місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги, | | 4) безстрокової ліцензії на провадження | | страхової діяльності, а саме такого виду | | страхування: у формі добровільного: | | - страхування цивільної відповідальності | | власників наземного транспорту (включаючи | | відповідальність перевізника) | | відповідальність перевізника) | | ----------------------------------------------------------------| Департамент нагляду за кредитними установами | ----------------------------------------------------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5632 | нагляду за кредитними установами від | | 10.04.2006 N 2975-ЛК про видачу ліцензії на | | провадження діяльності з надання фінансових | | кредитів за рахунок залучених коштів, крім | | внесків (вкладів) членів кредитної спілки на | | депозитні рахунки, кредитній спілці | | "Златоград" (Одеська обл., Комінтернівський | | р-н, с. Фонтанка, вул. Урожайна, 10, код за | | ЄДРПОУ 26471234) | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5633 | нагляду за кредитними установами від | | 10.04.2006 N 2978-ЛК про видачу ліцензії на | | провадження діяльності з надання фінансових | | кредитів за рахунок залучених коштів, крім | | внесків (вкладів) членів кредитної спілки на | | депозитні рахунки, Запорізькій об'єднаній | | кредитній спілці (м. Запоріжжя, проспект | | Леніна, буд. 152-в, код за ЄДРПОУа33869320) | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5634 | нагляду за кредитними установами від | | 07.04.2006 N 2974-Л про тимчасове зупинення | | дії ліцензії на провадження діяльності по | | залученню внесків (вкладів) членів кредитної | | спілки на депозитні рахунки кредитній спілці | | "Наша Єдність" (код за ЄДРПОУ 24827614, | | адреса: 36002, м. Полтава, | | вул. Г.Сталінграда, б. 24, корп. 1, кв. 131) | | у зв'язку з порушенням вимог Ліцензійних умов | | провадження діяльності кредитних спілок з | | надання фінансових послуг, затверджених | | розпорядженням Держфінпослуг від 02.12.2003 | | N 146 ( z1225-03 ), зареєстрованим в | | Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за | | N 1225/8546 (зі змінами та доповненнями), в | | частині неусунення порушень, що стали | | підставою для попереднього застосування | | заходів впливу | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5635 | нагляду за кредитними установами від | | 10.04.2006 N 2979-Л про тимчасове зупинення | | дії ліцензії на провадження діяльності по | | залученню внесків (вкладів) членів кредитної | | спілки на депозитні рахунки кредитній спілці | | "Країна позик" (код за ЄДРПОУ 33209790, | | адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 65) у | | зв'язку з неусуненням порушень, що стали | | підставою для попереднього застосування | | заходів впливу | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5636 | нагляду за кредитними установами від | | 10.04.2006 N 2980-Л про тимчасове зупинення | | дії ліцензії на провадження діяльності з | | надання фінансових кредитів за рахунок | | залучених коштів, крім внесків (вкладів) | | членів кредитної спілки на депозитні рахунки, | | кредитній спілці "Фаворит-Захід" (код за | | ЄДРПОУ 33260070, адреса: м. Чернівці, | | вул. Руська, 129-а) у зв'язку з неусуненням | | порушень, що стали підставою для попереднього | | застосування заходів впливу | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5637 | нагляду за кредитними установами від | | 10.04.2006 року N 2981-Л про анулювання | | ліцензії на провадження діяльності по | | залученню внесків (вкладів) членів кредитної | | спілки на депозитні рахунки кредитній спілці | | "Голосіївська" (код за ЄДРПОУ 26297167, | | адреса: 01000, м. Київ, вул. Ломоносова, 8-б) | | у зв'язку з неусуненням протягом строку, | | визначеного рішенням Держфінпослуг, порушень | | вимог Ліцензійних умов, що стали підставою для| | тимчасового зупинення дії ліцензії | | ----------------------------------------------------------------| Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових| послуг | ----------------------------------------------------------------| Схвалити рішення директора Департаменту | 5638 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 87 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Агафонової Галини | | Володимирівни | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора Департаменту | 5639 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 88 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Барана Євгенія Миколайовича | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5640 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 89 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Безручко Лариси | | Валентинівни | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5641 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 90 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Бердник Лесі Валеріївни | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5642 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 91 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Білецької Таміли | | Володимирівни. | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5643 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 92 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Гавриленка Миколи | | Григоровича | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5644 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 93 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Геращенко Світлани | | Миколаївни | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5645 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 94 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Гончар Раїси Костянтинівни | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5646 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 95 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Дьоміної Тетяни | | Олександрівни | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5647 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 96 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Запорощенко Ольги | | Олександрівни | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5648 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 97 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Колеснікова Сергія | | Миколайовича | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5649 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 98 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Короленко Світлани | | Миколаївни | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5650 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 99 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Костюк Любові Іванівни | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5651 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 100 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Латвіс Нелі Вікторівни | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5652 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 101 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Лозовицького Сергія | | Павловича | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5653 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 102 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Михайлової Олени Іванівни | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5654 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 103 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Мніщенка Володимира | | Миколайовича | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5655 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 104 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Мороз Алли Іванівни | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5656 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 105 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Мурашкіної Ірини Василівни | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5657 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 106 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Олійник Ірини Владленівни | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5658 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 107 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Панкратьєвої Олени Юріївни | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5659 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 108 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Польдяєвої Ольги | | Анатоліївни | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5660 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 109 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Проскурки Володимира | | Петровича | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5661 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 110 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Синишиної Світлани Іванівни | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5662 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 111 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Сірика Ігоря Яковича | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5663 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 112 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Федорової Галини | | Володимирівни | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5664 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 113 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Хлєбнікової Людмили | | Володимирівни | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5665 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 114 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Червіної Єлизавети | | Аврамівни | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5666 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 12.04.2006 N 115 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Шварцман Ольги Радіївни | | -----------------------------------------------------------------
Протокол засідання Комісії

від 18 квітня 2006 р. N 221

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: