open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
25.07.2012 N 220

Про затвердження змін до Довідника відповідності

символу звітності коду класифікації доходів бюджету

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ), Закону
України від 08.06.2012 N 4961-VI ( 4961-17 ) "Про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік", наказу
Міністерства фінансів України від 17.07.2012 N 846 ( v0846201-12 )
"Про затвердження Змін до бюджетної класифікації" та Інструкції
про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по
виконанню бюджетів в системі Державного казначейства
( vb119506-00 ), затвердженої наказом Державного казначейства
України від 28.11.2000 N 119 ( v0119506-00 ) (зі змінами),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Довідника відповідності символу
звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженого наказом
Державного казначейства України від 15.01.2007 N 5 ( v0005506-07 )
(зі змінами), що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Голови Державної казначейської служби України
відповідно до розподілу обов'язків.
Голова С.І.Харченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної

казначейської служби України

25.07.2012 N 220

ЗМІНИ

до Довідника відповідності символу звітності

коду класифікації доходів бюджету

( v0005506-07 )

------------------------------------------------------------------------------------- Балан- |Код класи-| Символ | Назва | Примітка | совий | фікації | | | | рахунок| доходів | | | | | бюджету | | | | -------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| 3121 | 11022200 | 204 |Надходження від сплати податкового |змінити назву коду| | | |боргу, в тому числі | | | | |реструктуризованого або | | | | |розстроченого (відстроченого), | | | | |підприємств електроенергетичної, | | | | |вугільної галузей, підприємств, що | | | | |надають послуги з виробництва, | | | | |транспортування та постачання | | | | |теплової енергії, підприємств | | | | |централізованого водопостачання та | | | | |водовідведення із податку на | | | | |прибуток та нараховані суми | | | | |податку на прибуток підприємств | | | | |електроенергетичної галузі, | | | | |підприємств, що надають послуги | | | | |з виробництва, транспортування та | | | | |постачання теплової енергії, | | | | |підприємств централізованого | | | | |водопостачання та водовідведення, | | | | |які виникли після проведення | | | | |розрахунків згідно із статтею 23 | | | | |Закону України "Про Державний | | | | |бюджет України на 2012 рік" | | | | |( 4282-17 ) (зі змінами) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| 3121 | 13030101 | 205 |Плата за користування надрами для |змінити назву коду| | | |видобування корисних копалин | | | | |загальнодержавного значення | | | | |(податкова заборгованість, | | | | |реструктуризація, розстрочка | | | | |(відстрочення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| 3121 | 14010101 | 210 |Податок на додану вартість з |змінити назву коду| | | |вироблених в Україні товарів | | | | |(робіт, послуг) (податкова | | | | |заборгованість, реструктуризація, | | | | |розстрочка (відстрочення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| 3121 | 21010600 | 220 |Надходження від сплати податкового |змінити назву коду| | | |боргу, в тому числі | | | | |реструктуризованого або | | | | |розстроченого (відстроченого), | | | | |підприємств електроенергетичної, | | | | |вугільної галузей, підприємств, що | | | | |надають послуги з виробництва, | | | | |транспортування та постачання | | | | |теплової енергії, підприємств | | | | |централізованого водопостачання та | | | | |водовідведення із сплати частини | | | | |прибутку (доходу) та дивідендів | | | | |(доходу), нарахованих на акції | | | | |(частки, паї) господарських | | | | |товариств, у статутних капіталах | | | | |яких є державна власність | | -------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| 3121 | 24110100 | 267 |Плата за надання державних гарантій|відкривається в | | | |та кредитів (позик), залучених |ДКСУ (центральний | | | |державою |рівень), доповнити| -------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| 3121 | 24110200 | 268 |Плата за користування кредитами |відкривається в | | | |(позиками), залученими державою |ДКСУ (центральний | | | | |рівень), доповнити| -------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| 3121 | 32010200 | 243 |Надходження від погашення |відкривається в | | | |заборгованості та зобов'язань |ДКСУ (центральний | | | |енергогенеруючих компаній перед |рівень), доповнити| | | |Державним агентством резерву | | | | |України за отримане у 1997-2000 | | | | |роках згідно з рішеннями Кабінету | | | | |Міністрів України органічне паливо | | -------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| 3123 | 03511630 | 469 |Повернення позик, наданих для |відкривається в | | | |фінансування проектів розвитку за |ДКСУ (центральний | | | |рахунок коштів, залучених державою |рівень), доповнити| -------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| 3141 | 41032600 | 655 |Субвенція з державного бюджету |змінити назву коду| | | |місцевим бюджетам на придбання | | | | |медикаментів та виробів медичного | | | | |призначення для забезпечення | | | | |швидкої медичної допомоги | | | | |(бюджети: АРК, обласний, міст Києва| | | | |і Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| 3141 | 41032601 | 656 |Субвенція з державного бюджету |змінити назву коду| | | |місцевим бюджетам на придбання | | | | |медикаментів та виробів медичного | | | | |призначення для забезпечення | | | | |швидкої медичної допомоги (бюджети:| | | | |районів та міст республіканського | | | | |(в АРК) та обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| 3141 | 41032602 | 657 |Субвенція з державного бюджету |змінити назву коду| | | |місцевим бюджетам на придбання | | | | |медикаментів та виробів медичного | | | | |призначення для забезпечення | | | | |швидкої медичної допомоги | | | | |(бюджети: районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| 3141 | 41032603 | 658 |Субвенція з державного бюджету |змінити назву коду| | | |місцевим бюджетам на придбання | | | | |медикаментів та виробів медичного | | | | |призначення для забезпечення | | | | |швидкої медичної допомоги (бюджети:| | | | |міст районного значення, сіл, селищ| | | | |чи їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| 3141 | 41033100 | 664 |Субвенція з державного бюджету |відкривається в ГУ| | | |місцевим бюджетам на підтримку |ДКСУ у Вінницькій,| | | |реформування системи охорони |Дніпропетровській,| | | |здоров'я (придбання медичного |Донецькій | | | |автотранспорту, автотранспорту, |областях та м. | | | |техніки, інвентарю та медичного |Києві, змінити | | | |обладнання для центрів первинної |назву коду | | | |медичної (медико-санітарної) | | | | |допомоги) у Вінницькій, | | | | |Дніпропетровській, Донецькій | | | | |областях та м. Києві | | | | |(бюджети: обласний, м. Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| 3141 | 41033101 | 665 |Субвенція з державного бюджету |відкривається в ГУ| | | |місцевим бюджетам на підтримку |ДКСУ у Вінницькій,| | | |реформування системи охорони |Дніпропетровській,| | | |здоров'я (придбання медичного |Донецькій | | | |автотранспорту, автотранспорту, |областях, змінити | | | |техніки, інвентарю та медичного |назву коду | | | |обладнання для центрів первинної | | | | |медичної (медико-санітарної) | | | | |допомоги) у Вінницькій, | | | | |Дніпропетровській, Донецькій | | | | |областях та м. Києві (бюджети: | | | | |районів та міст республіканського | | | | |(в АРК) та обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| 3141 | 41033102 | 666 |Субвенція з державного бюджету |відкривається в ГУ| | | |місцевим бюджетам на підтримку |ДКСУ у Вінницькій,| | | |реформування системи охорони |Дніпропетровській,| | | |здоров'я (придбання медичного |Донецькій | | | |автотранспорту, автотранспорту, |областях та м. | | | |техніки, інвентарю та медичного |Києві, змінити | | | |обладнання для центрів первинної |назву коду | | | |медичної (медико-санітарної) | | | | |допомоги) у Вінницькій, | | | | |Дніпропетровській, Донецькій | | | | |областях та м. Києві | | | | |(бюджети: районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| 3141 | 41033103 | 667 |Субвенція з державного бюджету |відкривається в ГУ| | | |місцевим бюджетам на підтримку |ДКСУ у Вінницькій,| | | |реформування системи охорони |Дніпропетровській,| | | |здоров'я (придбання медичного |Донецькій | | | |автотранспорту, автотранспорту, |областях, змінити | | | |техніки, інвентарю та медичного |назву коду | | | |обладнання для центрів первинної | | | | |медичної (медико-санітарної) | | | | |допомоги) у Вінницькій, | | | | |Дніпропетровській, Донецькій | | | | |областях та м. Києві (бюджети: міст| | | | |районного значення, сіл, селищ чи | | | | |їх об'єднань) | | ------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко
{ Текст взято з сайту Державної казначейської служби України
http://www treasury.gov.ua }

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: