open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 19-20, ст.174)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (із змінами, внесеними Законом України від 12 квітня 2012 року № 4647-VI) такі зміни:

1. У статті 1:

у частині першій цифри "366.621.071,1" та "49.213.158,1" замінити відповідно цифрами "368.324.717" та "50.916.804";

у частині другій цифри "391.810.100,2" та "49.805.429,4" замінити відповідно цифрами "394.208.611,9" та "52.203.941,1";

в абзаці другому частини третьої цифри "12.336.439,7" та "8.359.848,3" замінити відповідно цифрами "13.031.305,5" та "9.054.714,1".

2. У статті 4:

у пункті 13 слово та цифри "пунктом 29" замінити словами та цифрами "пунктами 29 та 39";

пункт 34 викласти в такій редакції:

"34) надходження від сплати податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), підприємств електроенергетичної, вугільної галузей, підприємств, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення із податку на прибуток та нараховані суми податку на прибуток підприємств електроенергетичної галузі, підприємств, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, які виникли після проведення розрахунків згідно із статтею 23 цього Закону";

у пунктах 35 і 37 слова "підприємств електроенергетичної та вугільної галузей" замінити словами "підприємств електроенергетичної, вугільної галузей, підприємств, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення";

доповнити пунктами 39 та 40 такого змісту:

"39) надходження від погашення заборгованості та зобов’язань енергогенеруючих компаній перед Державним агентством резерву України за отримане у 1997-2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо;

40) плата енергогенеруючих компаній за надання державних гарантій та плата за користування субкредитами, наданими енергогенеруючим компаніям на впровадження Проекту розвитку ринку електроенергії і Проекту реабілітації та розширення централізованого теплопостачання м. Києва, у тому числі надходження внаслідок стягнення пені за невиконання умов надання кредитів".

3. Статтю 8 доповнити пунктом 12 такого змісту:

"12) повернення субкредитів, наданих енергогенеруючим компаніям на впровадження Проекту розвитку ринку електроенергії і Проекту реабілітації та розширення централізованого теплопостачання м. Києва".

4. У пункті 48 статті 9 слова та цифри "пунктами 34-38 статті 4" замінити словами та цифрами "пунктами 34-40 статті 4 та пунктом 12 статті 8".

5. Доповнити статтею 25 такого змісту:

"Стаття 25. Установити, що кошти, які сплачують енергогенеруючі компанії до Державного агентства резерву України у рахунок погашення перед ним заборгованості та зобов’язань за отримане у 1997-2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо, перераховуються Державним агентством резерву України до спеціального фонду державного бюджету та є джерелом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеної пунктом 48 статті 9 та пунктом 7 статті 11 цього Закону. Заборгованість та зобов’язання з повернення матеріальних цінностей у натуральному вигляді визначаються відповідно до ціни матеріальних цінностей, зазначеної у договорах, або у разі відсутності визначеної договором ціни - за цінами, що діяли на дату відпуску органічного палива".

6. Внести зміни до додатків № 1, № 3 та № 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" відповідно до додатків № 1, № 2 та № 3 до цього Закону.

7. У додатку № 7:

щодо субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, у рядку "Всього" цифри "4575090,9" замінити цифрами "6973602,6";

у назві субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку реформування системи охорони здоров’я (придбання медичного автотранспорту та обладнання для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві слова "та обладнання" замінити словами "автотранспорту, техніки, інвентарю та медичного обладнання";

у назві субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги після слів "на придбання медикаментів" доповнити словами "та виробів медичного призначення".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
8 червня 2012 року
№ 4961-VI


{ДОДАТКИ №№ 1-3 ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН
ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2012 РІК"}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: