open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.02.2018  № 220

Про утворення Координаційної ради з питань державного ринкового нагляду

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
№ 1227 від 30.08.2018
№ 703 від 23.04.2019}

Відповідно до пункту 12 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459, з метою забезпечення взаємодії між центральними органами виконавчої влади для підготовки узгоджених пропозицій з удосконалення державного ринкового нагляду НАКАЗУЮ:

1. Утворити Координаційну раду з питань державного ринкового нагляду у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань державного ринкового нагляду, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.07.2013 № 791 "Про утворення Ради з питань державного ринкового нагляду".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший
віце-прем'єр-міністр України -
Міністр





С.І. Кубів


Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
19.02.2018 № 220

СКЛАД
Координаційної ради з питань державного ринкового нагляду

Перший заступник Міністра, голова Ради

Директор департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики (начальник управління контролю та захисту прав споживачів департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики), заступник голови Ради

Головний спеціаліст відділу державного ринкового нагляду управління контролю та захисту прав споживачів департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики, секретар Ради

Представники Мінекономрозвитку

Представники Держпродспоживслужби (за згодою)

Представники Держлікслужби (за згодою)

Представники Держпраці (за згодою)

Представники ДСНС (за згодою)

Представники Укртрансбезпеки (за згодою)

Представники Держархбудінспекції (за згодою)

Представники Держекоінспекції (за згодою)

Представники органів доходів і зборів (за згодою)

Представники Морської адміністрації (за згодою)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1227 від 30.08.2018, № 703 від 23.04.2019}

Директор департаменту
розвитку підприємництва
та регуляторної політики





Д.В. Гутенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
19.02.2018 № 220

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань державного ринкового нагляду

1. Координаційна рада з питань державного ринкового нагляду (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом Мінекономрозвитку, що утворюється з метою забезпечення взаємодії між центральними органами виконавчої влади для підготовки узгоджених пропозицій з удосконалення державного ринкового нагляду.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері ринкового нагляду, а також цим Положенням.

Діяльність Ради ґрунтується на засадах відкритості і гласності.

3. Основними завданнями Ради є:

1) підготовка та подання на розгляд Мінекономрозвитку пропозицій та рекомендацій щодо:

удосконалення системи заходів державного ринкового нагляду та співпраці між Мінекономрозвитку, органами державного ринкового нагляду та органами доходів і зборів;

усунення дублювання сфер відповідальності органів державного ринкового нагляду, зокрема під час поширення заходів державного ринкового нагляду на нові види продукції;

удосконалення системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, забезпечення доступу України до міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик;

2) сприяння веденню постійного діалогу між органами державного ринкового нагляду та органами доходів і зборів;

3) обмін інформацією про заходи державного ринкового нагляду відповідно до секторальних планів державного ринкового нагляду;

4) обговорення кращих практик здійснення державного ринкового нагляду, інформації про оцінку ризику, методів і результатів експертизи (випробування) продукції, новітніх наукових досягнень у сфері здійснення державного ринкового нагляду.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань розробляє пропозиції та рекомендації щодо:

1) удосконалення організації державного ринкового нагляду;

2) участі в адаптації та вдосконаленні національного законодавства у сфері державного ринкового нагляду із законодавством Європейського Союзу;

3) розроблення та внесення змін до нормативно-правових актів з питань державного ринкового нагляду;

4) стану виконання центральними органами виконавчої влади покладених на них завдань у сфері державного ринкового нагляду;

5) обговорення та підготовка пропозицій до проектів секторальних планів державного ринкового нагляду та змін до них;

6) удосконалення системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, забезпечення доступу України до міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик;

7) підтримки ведення постійного діалогу між органами державного ринкового нагляду та органами доходів і зборів щодо вдосконалення сукупності заходів державного ринкового нагляду.

5. Рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх об'єднань інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх об'єднань, міжнародних організацій (за згодою), консультантів та експертів (за згодою);

3) інформувати громадськість через електронні та/або друковані засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

4) організовувати і проводити консультації, конференції, круглі столи, збори тощо.

6. Персональний склад Ради затверджується наказом Мінекономрозвитку. До складу Ради входять голова, заступник голови, члени Ради. Головою Ради є перший заступник Міністра.

7. Голова Ради:

організовує діяльність та затверджує план роботи Ради;

формує проект порядку денного засідань Ради на основі пропозицій її членів та головує під час проведення засідань Ради;

представляє Раду у відносинах з центральними органами виконавчої влади, суб'єктами господарювання, засобами масової інформації;

скликає та організовує підготовку засідань Ради, головує на її засіданнях;

підписує документи, підготовлені Радою за результатами її роботи;

здійснює контроль за виконанням покладених на Раду завдань.

8. Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться відповідно до сформованого проекту порядку денного засідань Ради на основі пропозицій її членів.

Засідання Ради веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови Ради.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар.

9. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань державного ринкового нагляду.

Засідання Ради є правоможним, якщо в ньому беруть участь не менше половини її членів від загального складу.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Ради.

Член Ради, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює департамент розвитку підприємства та регуляторної політики Мінекономрозвитку.

Директор департаменту
розвитку підприємництва
та регуляторної політики





Д.В. Гутенко

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: