open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.03.2015  № 220

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 277 від 23.02.2016}

Про утворення постійно діючої комісії для проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки та визначення претендентів на посади керівників особливо важливих для економіки підприємств, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
№ 332 від 06.04.2015
№ 358 від 15.04.2015
№ 493 від 15.05.2015
№ 494 від 15.05.2015
№ 1203 від 25.09.2015}

Відповідно до пункту 3 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777, НАКАЗУЮ:

1. Утворити постійно діючу комісію для проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки та визначення претендентів на посади керівників особливо важливих для економіки підприємств, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Порядок роботи постійно діючої комісії для проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки та визначення претендентів на посади керівників особливо важливих для економіки підприємств, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Коржа Р.А.

Міністр

А. Абромавичус


Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
05.03.2015 № 220

СКЛАД
постійно діючої комісії для проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки та визначення претендентів на посади керівників особливо важливих для економіки підприємств, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України


КОРЖ
Руслан Адольфович

-

заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, голова комісії


МАЛАШКО
Михайло Михайлович

-

заступник директора департаменту управління державною власністю та розвитку промисловості - начальник управління діяльності суб'єктів господарювання, підпорядкованих Міністерству, заступник голови комісії


ДУБЕНЧАК
Ольга Олександрівна


заступник начальника управління діяльності суб'єктів господарювання, підпорядкованих Міністерству, - начальник відділу організаційної роботи з суб' єктами господарювання департаменту управління державною власністю та розвитку промисловості, секретар комісії


Члени комісії:


БОНДАР
Роман Володимирович

-

радник Міністра економічного розвитку і торгівлі на громадських засадах (за згодою)


БУШИНА
Лілія Олександрівна

-

директор департаменту персоналу


НЕФЬОДОВ
Максим Євгенович

-

заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі


ПЕРЕВЕРЗЕНЦЕВ
Олексій Юрійович

-

директор юридичного департаменту Мінекономрозвитку


КРОПОТ
Олександр Олександрович

-

заступник начальника відділу реорганізації та майнових відносин управління діяльності суб'єктів господарювання, підпорядкованих Міністерству, департаменту управління державною власністю та розвитку промисловості

{Склад із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 332 від 06.04.2015, № 358 від 15.04.2015, № 493 від 15.05.2015, № 494 від 15.05.2015, № 1203 від 25.09.2015}

Виконувач обов'язків
директора департаменту
кадрового забезпечення
та проходження
державної служби

О. Салій


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
05.03.2015 № 220

ПОРЯДОК
роботи постійно діючої комісії для проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки та визначення претендентів на посади керівників особливо важливих для економіки підприємств, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

1. Постійно діюча комісія для проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - комісія), утворена з метою проведення конкурсного відбору на вакантні посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки та визначення претендентів на посади керівників особливо важливих для економіки підприємств, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку (далі - підприємства), згідно з Порядком проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, а також цим Порядком.

3. Основним завданням комісії є розгляд питань щодо конкурсного відбору керівників підприємств.

4. Організаційною формою роботи комісії є засідання.

Засідання комісії проводяться за потреби, про що повідомляється членам конкурсної комісії та учасникам засідання не пізніше ніж за 2 дні до їх початку.

Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менше ніж двох третин її складу.

Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні комісії її членів і оформляється протоколом, який підписується всіма членами комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії або заступника голови комісії, якщо засідання комісії проходить під його головуванням.

5. Головою комісії призначається заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі.

Голова комісії керує діяльністю комісії та організовує попередній розгляд документів, що надійшли на конкурс до Мінекономрозвитку.

У разі відсутності на засіданні комісії голови комісії засідання комісії проводиться під головуванням заступника голови комісії.

Члени комісії мають право пропонувати питання для включення до порядку денного засідання комісії. Рішення про включення додаткових питань до порядку денного ухвалюється комісією.

На засідання комісії можуть бути запрошені керівники структурних підрозділів Мінекономрозвитку за напрямом спеціалізації підприємства, а також (за їх згодою) представники громадських організацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, які мають право брати участь в обговоренні питань.

6. Члени комісії, які не є державними службовцями, виконують свої повноваження на громадських засадах.

7. Комісія відповідно до покладених на неї завдань виконує функції, передбачені Порядком проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777.

8. Комісія ухвалює рішення про затвердження результатів конкурсу.

9. Комісія відповідно до покладених на неї завдань уносить пропозиції Міністру економічного розвитку і торгівлі щодо керівника підприємства, якого визначено переможцем конкурсного відбору, а в разі проведення конкурсу на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства - щодо визначення переможців відбору претендентів на участь у конкурсі, що проводиться комітетом з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств.

10. Результати кожного засідання комісії, а також ухвалені рішення, оформлюються протоколом засідання комісії, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії.

11. Організацію забезпечення діяльності комісії здійснює департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби.

Виконувач обов'язків
директора департаменту
кадрового забезпечення
та проходження
державної служби

О. Салій

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: