open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
12.09.2007 N 220

Про наукові засади оптимального

природокористування в Керченській протоці

Заслухавши й обговоривши доповідь в.о. директора Морського
гідрофізичного інституту НАН України члена-кореспондента НАН
України В.О.Іванова "Про наукові засади оптимального
природокористування в Керченській протоці", Президія НАН України
відзначає, що в умовах збільшеного антропогенного навантаження на
прибережну зону Азово-Чорноморського басейну в стратегічно
важливих для України районах, в т.ч. Керченської протоки та
о. Коса Тузла, загострилися проблеми функціонування екосистеми
та відбулися зміни її гідродинамічного режиму. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р.
N 429 ( 429-2004-р ) затверджені заходи щодо інженерного захисту і
облаштування о. Коса Тузла, де Національна академія наук України
визначена як відповідальна за виконання науково-дослідних робіт та
здійснення математичного моделювання і прогнозування розвитку
небезпечних гідрогеологічних процесів у районі Керченської
протоки. Відповідним розпорядженням Президії НАН України від 14
червня 2004 р. N 527 функції головної організації з виконання
запланованих заходів були покладені на Морський гідрофізичний
інститут НАН України. Всебічне вивчення гідродинамічного режиму екосистеми
Керченської протоки з метою попередження негативних наслідків
повинно базуватись на математичному моделюванні і екологічному
прогнозі на близьку та віддалену перспективу. Морський гідрофізичний інститут НАН України розробив
технологію комплексного моніторингу Керченської протоки та її
передпроточних зон, що охоплює систему контролю за станом води у
Керченській протоці з підсистемами контролю метеообставин,
дистанційного моніторингу стану водної поверхні, особливостей
прибережного суднового базування, контролю транспорту зважених
речовин у товщі води та донного наносу, контактного моніторингу
вод. Виконана оцінка системи течій в Керченській протоці та
вивчена зміна їх характеру в середній її частині внаслідок штучної
перешкоди (дамби), а також проведене цифрове моделювання утворення
вітрових хвиль з виявленням "тіньових зон", які здійснюють
блокування інтенсивного хвилеутворення в північному напрямку
протоки. Створена комплексна система контролю в регіоні за станом
морського середовища, яка через відсутність фінансування заходів з
облаштування о. Коса Тузла не була повністю реалізована. Особливо
актуальним сьогодні є моніторинг і моделювання впливу на
екосистему "Азовське море - північна частина Керченської протоки"
мостового переходу через протоку, який має бути збудований у
найближчі 5-10 років. У даному випадку рамки моніторингових
досліджень цієї екосистеми слід розширити до
інженерно-геологічних,літо динамічних, сейсмічних та біологічних. Зазначена система контролю за морським середовищем може бути
застосована також у таких важливих для України акваторіях, як
Придунайська та район шельфу о. Зміїний.
Президія НАН України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Доповідь в.о. директора Морського гідрофізичного інституту
НАН України члена-кореспондента НАН України В.О.Іванова взяти до
відома.
2. Схвалити розроблену Морським гідрофізичним інститутом НАН
України методику комплексного моніторингу для контролю за
морськими екосистемами України.
3. Морському гідрофізичному інституту НАН України
(член-кореспондент НАН України В.О.Іванов) з метою реалізації
даної методики:
3.1. Вести цілеспрямовану роботу з Кабінетом Міністрів
України та урядом Автономної Республіки Крим щодо фінансування у
2008 р. моніторингових робіт у Керченській протоці, включаючи
південний (о. Тузла) та північний райони протоки, де планується
будівництво мостового переходу між Керченським та Таманським
півостровами.
3.2. Забезпечити починаючи з 2008 р. здійснення моніторингу
за цією методикою екосистем "Острів Зміїний і прилегла акваторія
шельфу" та "Придунав'я" шляхом участі інституту у відповідних
державних програмах.
3.3. Активізувати роботу щодо інтеграції наукових розробок з
моніторингу екосистем "суша-море" в міжнародні наукові проекти і
програми країн Азово-Чорноморського регіону.
3.4. В рамках договорів між НАН України і РАН у 2007-2008 рр.
за участю Морського гідрофізичного інституту, Інституту
геологічних наук НАН України та Інституту океанології
ім. П.П.Ширшова РАН розробити спільну програму з моніторингу
Керченської протоки і передпроточних зон у Чорному і Азовському
морях, а також в прикордонних з Російською Федерацією зонах в
північній частині Азовського моря та прикерченському шельфі
Чорного моря.
3.5. Подальший науковий розвиток та вдосконалення системи
зазначеного моніторингу в 2008 р. і наступних роках здійснювати
шляхом виконання науково-дослідних проектів відомчої програми НАН
України "Комплексні біоресурсні, геофізичні і геолого-фізичні
дослідження морського середовища, перспективних нафтогазоносних
структур та картування розподілу газогідратів в акваторії Чорного
та Азовського морів".
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Відділення наук про Землю НАН України.
Президент Національної
академії наук України
академік НАН України Б.Є.Патон
Перший віце-президент -
головний учений секретар
Національної академії
наук України
академік НАН України А.П.Шпак

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: