open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.10.2011  № 219

Про відкриття телефонної "Гарячої лінії" Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства
№ 181 від 26.04.2012
№ 28 від 28.01.2013
№ 146 від 12.04.2013
№ 285 від 01.07.2013
№ 104 від 10.04.2014
№ 213 від 05.08.2014}

Згідно з Планом заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" та державної антикорупційної політики на період до 2011 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 № 657, і з метою забезпечення оперативного розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування, а також вжиття заходів для вирішення порушених у них питань НАКАЗУЮ:

1. Запровадити функціонування телефонної "Гарячої лінії" Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства за єдиним телефонним номером 284-06-28.

2. Затвердити Порядок організації та проведення телефонної "Гарячої лінії" та графік її роботи (додається).

3. Відділу обліку звернень громадян та забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту адміністративно-організаційного забезпечення забезпечити:

3.1. Реєстрацію звернень, отриманих за телефоном "Гарячої лінії", попереднє визначення відповідальних виконавців за належністю порушених питань, проходження звернень та контроль за їх виконанням;

3.2. Розміщення інформації про графік роботи телефонної "Гарячої лінії" та номер її телефону на офіційному веб-сайті Міністерства.

4. Структурним підрозділам Міністерства, які визначені відповідальними за проведення телефонної "гарячої лінії", забезпечити:

4.1. Об'єктивний та своєчасний розгляд звернень, що надійшли за телефоном "Гарячої лінії";

4.2. Чергування відповідних працівників під час роботи "Гарячої лінії" у встановлені дні згідно з додатком.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Г.М.Семчука.

Міністр

А.М.БлизнюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
04.10.2011 № 219

ПОРЯДОК
організації та проведення телефонної "Гарячої лінії"

1. Телефонна "гаряча лінія" проводиться Міністром, першим заступником Міністра, заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату, керівниками структурних підрозділів з 14.00 до 16.00 у кімнаті особистого прийому громадян № 111 згідно з графіком, який складається Відділом обліку звернень громадян та доступу до публічної інформації (далі - Відділ), та затверджується наказом Міністерства. Прийом громадян в зазначений час не ведеться.

2. Дні, часи проведення та склад присутніх на них посадових осіб визначаються керівними працівниками, про що за тиждень до проведення заходу помічниками першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату, керівників структурних підрозділів надається інформація Відділу - для координації проведення цих заходів.

3. Відділ:

3.1. Здійснює облік (реєстрацію) телефонних звернень громадян, визначає перелік питань і заповнює реєстраційно-контрольну картку телефонної "Гарячої лінії" та передає її помічнику першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату із зазначенням номера телефону, на якому зафіксовано звернення.

3.2. Забезпечує контроль за виконанням доручень, наданих керівництвом Міністерства при проведенні цих заходів, та наданням інформації громадянам, що звернулись, про результати розгляду їх звернень.

3.3. Узагальнює результати вирішення питань громадян, які звернулися на "Гарячу лінію", готує аналітичні матеріали про стан цієї роботи та надає цю інформацію керівництву Міністерства.

4. Під час проведення телефонної "Гарячої лінії" керівниками структурних підрозділів, працівником (діловодом) відповідного структурного підрозділу заповнюються реєстраційно-контрольні картки, після чого вони надаються до Відділу обліку звернень громадян та забезпечення доступу до публічної інформації для їх реєстрації, доведення до відповідальних виконавців та контролю виконання.

Прийняття рішень за результатами телефонної "Гарячої лінії"

1. Після розмови із заявником посадова особа, яка веде телефонну "Гарячу лінію", може приймати по зверненнях наступні рішення:

- про задоволення питання, порушеного під час прийому. При цьому надається доручення у письмовій чи усній формі відповідній посадовій особі про здійснення в зазначені терміни конкретних дій, які заносяться у реєстраційно-контрольну картку заявника. В таких випадках, за згодою заявника, письмова відповідь йому не надається;

- про передачу питання, порушеного під час телефонної "Гарячої лінії", для розгляду у відповідні органи (міністерства, інші ЦОВВ): якщо вирішення питання, порушеного у зверненні, не належить до повноважень Міністерства, воно пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин. У випадках, коли питання належить до компетенції Міністерства, помічник Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра, за дорученням посадової особи, яка проводить телефонну "Гарячу лінію", пише резолюцію у реєстраційно-контрольній картці заявника із вказівкою прізвища керівника, завдання, яке необхідно виконати, та термін виконання. Про результати розгляду обов'язково надається письмова відповідь заявнику за підписом посадової особи, яка веде телефонну "Гарячу лінію";

- про відмову у вирішенні питання. При цьому заявнику повідомляються мотивовані причини відмови, з посиланням на правові акти, про що робиться відмітка у контрольно-реєстраційній картці, і надається обов'язкова письмова відповідь за підписом посадової особи, яка проводила телефонну "Гарячу лінію", з роз'ясненням порядку оскарження рішення.

- надати роз'яснення по суті питання заявника згідно чинного законодавства. У цьому випадку робиться відмітка у реєстраційно-контрольній картці заявника. У випадку, коли заявник не вимагає письмової відповіді, остання не дається, про що також робиться відмітка у картці.

2. Після закінчення телефонної "Гарячої лінії" помічник Міністра, першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату не пізніше наступного дня повертає реєстраційно-контрольні картки з відповідними резолюціями до Відділу обліку звернень громадян та забезпечення доступу до публічної інформації для реєстрації та доведення їх до відповідальних виконавців.

3. Контроль за дотриманням графіків телефонної "Гарячої лінії" керівними працівниками здійснює Відділ обліку звернень громадян та забезпечення доступу до публічної інформації, який аналізує і узагальнює звернення подані під час телефонної лінії та щомісяця і щокварталу доповідає заступнику Міністра - керівнику апарату Міністерства про результати проведення телефонної "Гарячої лінії".

Директор Департаменту
адміністративно-організаційного
забезпечення

С.Г.СамараЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва та
житлово-комунального
господарства України
04.10.2011  № 219
(у редакції наказу Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва та
житлово-комунального
господарства України
05.08.2014  № 213)

ГРАФІК
роботи телефонної "Гарячої лінії" Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

№ з/п

Посадові особи Міністерства

Дні та години проведення

Місце проведення

1.

Перший заступник Міністра

Друга п'ятниця місяця
з 14-00 до 16-00

м. Київ,
вул. Велика Житомирська, 9
(1 поверх, кімн. 111)

2.

Заступник Міністра (з питань житлово-комунального господарства)

Третій вівторок місяця
з 14-00 до 16-00

м. Київ,
вул. Велика Житомирська, 9
(1 поверх, кімн. 111)

3.

Заступник Міністра (з питань будівництва, архітектури та містобудування)

Четвертий вівторок місяця
з 14-00 до 16-00

м. Київ,
вул. Велика Житомирська, 9
(1 поверх, кімн. 111)

4.

Заступник Міністра - керівник апарату

Другий четвер місяця
з 14-00 до 16-00

м. Київ,
вул. Велика Житомирська, 9
(1 поверх, кімн. 111)

5.

Начальник Управління економіки систем життєзабезпечення

Перша середа місяця
з 14-00 до 16-00

м. Київ,
вул. Димитрова, 24
(кімн. 801)

6.

Директор Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики

Третя п'ятниця місяця
з 14-00 до 16-00

м. Київ,
вул. Димитрова, 24
(кімн. 708)

7.

Начальник Управління містобудування, архітектури та планування територій

Четвертий понеділок місяця
з 14-00 до 16-00

м. Київ,
вул. Велика Житомирська, 9
(1 поверх, кімн. 111)

8.

Начальник Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві

Четверта п'ятниця місяця
з 14-00 до 16-00

м. Київ,
вул. Велика Житомирська, 9
(1 поверх, кімн. 111)

9.

Директор Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва

Другий понеділок місяця
з 14-00 до 16-00

м. Київ,
вул. Велика Житомирська, 9
(1 поверх, кімн. 111)

10.

Директор Департаменту розвитку промислового будівництва та виробництва будівельних матеріалів

Перша п'ятниця місяця
з 14-00 до 16-00

м. Київ,
вул. Велика Житомирська, 9
(1 поверх, кімн. 111)

11.

Директор Департаменту з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

Перший понеділок місяця
з 14-00 до 16-00

м. Київ,
вул. Велика Житомирська, 9
(1 поверх, кімн. 111)

12.

Начальник Управління благоустрою територій та комунального обслуговування

Перший вівторок місяця
з 14-00 до 16-00

м. Київ,
вул. Димитрова, 24
(кімн. 601)

13.

Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції

Другий вівторок місяця
з 14-00 до 16-00

м. Київ,
вул. Велика Житомирська, 9
(1 поверх, кімн. 111)

{Графік в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 181 від 26.04.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 28 від 28.01.2013; в редакції Наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 146 від 12.04.2013, № 285 від 01.07.2013, № 104 від 10.04.2014, № 213 від 05.08.2014}

Директор Департаменту
адміністративно-організаційного
забезпечення

С.Г.Самара

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: