open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
29.11.2005 N 219

Щодо внесення змін до форм

квартального звіту про виконання

місцевих бюджетів у 2005 році

На виконання статті 80 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 )
та з метою приведення у відповідність до бюджетної класифікації,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2002
N 604, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни до форм квартального звіту про виконання
місцевих бюджетів у 2005 році, які затверджені наказом Державного
казначейства України від 31.03.2005 N 56 ( v0056506-05 ), що
додаються.
2. Установити, що органи Державного казначейства України
квартальний звіт про виконання місцевих бюджетів у 2005 році
( v0056506-05 ) складають з урахуванням змін, затверджених цим
наказом.
3. Управлінню інформаційних технологій (Ніколаєву О.Б.)
забезпечити органи Державного казначейства України програмними
засобами для складання та консолідації квартального звіту.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Управління консолідованої звітності з виконання бюджетів
Тидень В.О.
В.о. Голови О.С.Даневич

Додаток

до наказу Державного

казначейства України

29.11.2005 N 219

ЗМІНИ

до форм квартального звіту про

виконання місцевих бюджетів у 2005 році

1. Зведену форму, частину I "Доходи" (1.1 "Доходи загального
фонду місцевих бюджетів" і 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих
бюджетів") і частину II "Видатки" (2.1 "Видатки загального фонду
місцевих бюджетів" і 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих
бюджетів", що включає в себе підрозділи 2.2.1 "Видатки
спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих
як плата за послуги, що надаються бюджетними установами", 2.2.2
"Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів,
отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ" та
2.2.3 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок
доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні
видатки") форми 2кмб "Звіт про виконання місцевих бюджетів"
(додаток N 2 до наказу Державного казначейства України
від 31.03.2005 N 56 ( v0056506-05 ) викласти у новій редакції, що
додається.
2. "Звіт про надання та використання місцевими бюджетами
дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету" (додаток N 7
до наказу Державного казначейства України від 31.03.2005 N 56
( v0056506-05 ) викласти у новій редакції, що додається.
3. Форму 7кмб "Звіт про бюджетну заборгованість" (додаток N 4
до наказу Державного казначейства України від 31.03.2005 N 56
( v0056506-05 ), "Звіт про надходження та використання коштів
спеціального фонду місцевих бюджетів у частині власних надходжень
бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих
бюджетів" (додаток N 5 до наказу Державного казначейства України
від 31.03.2005 N 56); "Звіт про надходження та використання інших
надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових
організацій)" (додаток N 6 до наказу Державного казначейства
України від 31.03.2005 N 56); "Інформацію про використання коштів
з резервного фонду" (додаток N 9 до наказу Державного казначейства
України від 31.03.2005 N 56) та "Довідку про депозитні операції"
(додаток N 10 до наказу Державного казначейства України
від 31.03.2005 N 56) привести у відповідність до бюджетної
класифікації з урахуванням змін, внесених наказом Міністерства
фінансів України від 22.11.2005 N 796 ( v0796201-05 ).
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток N 2

до наказу Державного

казначейства України

31.03.2005 N 56

( v0056506-05 )

(в редакції наказу ДКУ

від 29.11.2005 N 219)

ЗВІТ

про виконання місцевих бюджетів
_________________________________

(назва бюджету)
станом на __________________ 200_ р.
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру: грн. Форма N 2кмб

Керівник управління
Головний бухгалтер

I. Доходи
1.2. "Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів"

II. Видатки
2.1 "Видатки загального фонду місцевих бюджетів"

II. Видатки
2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів"
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Коди бюджетної | Найменування | Спеціальний фонд | класифікації | | | | |-------------------------------------------------------------| | | планові | касові видатки | | | показники | | -----------------| |------------+------------------------------------------------| тимча-|нової|еко-| |зат- |кошто-|всьо-| у тому числі за видами бюджетів: | сової |функ-|но- | |верд-|рисні | го |------------------------------------------| класи-|ціо- |міч-| |жено | при- | |бюджет|міст респуб-|рай-| міст |се- |сіль-| фіка- |наль-|ної | |роз- | зна- | | АРК, |ліканського |онні|район-|лищ-|ські | ції | ної | | |писом|чення | |облас-| значення | | ного | ні | | видат-|кла- | | | на |на рік| | ні, |------------| | зна- | | | ків та|сифі-| | |рік з|з ура-| |міські|всьо-|у т.ч.| |чення | | | креди-|кації| | |ура- |хуван-| |(міст | го |внут- | | | | | ту- | | | |хува-| ням | |Києва | |ріш- | | | | | вання | | | |нням | змін | | та | |ньо- | | | | | місце-| | | |змін | | |Севас-| |місь- | | | | | вих | | | | | | |топо- | | ких | | | | | бюд- | | | | | | | ля) | |райо- | | | | | жетів | | | | | | | бюд- | | нів | | | | | | | | | | | | жети | | | | | | | ------+-----+----+--------------------+-----+------+-----+------+-----+------+----+------+----+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ------+-----+----+--------------------+-----+------+-----+------+-----+------+----+------+----+-----| 010000| | |Державне | | | | | | | | | | | | | |управління | | | | | | | | | | | ------+-----+----+--------------------+-----+------+-----+------+-----+------+----+------+----+-----| | |1000|Поточні видатки | | | | | | | | | | | ------+-----+----+--------------------+-----+------+-----+------+-----+------+----+------+----+-----| | |1100|Видатки на товари і | | | | | | | | | | | | | |послуги | | | | | | | | | | | ------+-----+----+--------------------+-----+------+-----+------+-----+------+----+------+----+-----| | |1110|Оплата праці | | | | | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | | | | | ------+-----+----+--------------------+-----+------+-----+------+-----+------+----+------+----+-----| | |1111|Заробітна плата | | | | | | | | | | | ------+-----+----+--------------------+-----+------+-----+------+-----+------+----+------+----+-----| | |1112|Грошове утримання | | | | | | | | | | | | | |військослужбовців | | | | | | | | | | | ------+-----+----+--------------------+-----+------+-----+------+-----+------+----+------+----+-----| | |1120|Нарахування на | | | | | | | | | | | | | |заробітну плату | | | | | | | | | | | ------+-----+----+--------------------+-----+------+-----+------+-----+------+----+------+----+-----| | |1130|Придбання предметів | | | | | | | | | | | | | |постачання і | | | | | | | | | | | | | |матеріалів, оплата | | | | | | | | | | | | | |послуг та інші | | | | | | | | | | | | | |видатки | | | | | | | | | | | ------+-----+----+--------------------+-----+------+-----+------+-----+------+----+------+----+-----| | |1131|Предмети, матеріали,| | | | | | | | | | | | | |обладнання та | | | | | | | | | | | | | |інвентар | | | | | | | | | | | ------+-----+----+--------------------+-----+------+-----+------+-----+------+----+------+----+-----| | |1132|Медикаменти та | | | | | | | | | | | | | |перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | |матеріали | | | | | | | | | | | ------+-----+----+--------------------+-----+------+-----+------+-----+------+----+------+----+-----| | |1133|Продукти харчування | | | | | | | | | | | ------+-----+----+--------------------+-----+------+-----+------+-----+------+----+------+----+-----| | |1134|М'який інвентар та | | | | | | | | | | | | | |обмундирування | | | | | | | | | | | ------+-----+----+--------------------+-----+------+-----+------+-----+------+----+------+----+-----| | |1135|Оплата транспортних | | | | | | | | | | | | | |послуг та утримання | | | | | | | | | | | | | |транспортних засобів| | | | | | | | | | | ------+-----+----+--------------------+-----+------+-----+------+-----+------+----+------+----+-----| | |1136|Оренда | | | | | | | | | | | ------+-----+----+--------------------+-----+------+-----+------+-----+------+----+------+----+-----| | |1137|Поточний ремонт | | | | | | | | | | | | | |обладнання, | | | | | | | | | | | | | |інвентарю та | | | | | | | | | | | | | |будівель; технічне | | | | | | | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | | | ------+-----+----+--------------------+-----+------+-----+------+-----+------+----+------+----+-----| | |1138|Послуги зв'язку | | | | | | | | | | | ------+-----+----+--------------------+-----+------+-----+------+-----+------+----+------+----+-----| | |1139|Оплата інших послуг | | | | | | | | | | | | | |та інші видатки | | | | | | | | | | | ------+-----+----+--------------------+-----+------+-----+------+-----+------+----+------+----+-----| | |1140|Видатки на | | | | | | | | | | | | | |відрядження | | | | | | | | | | | ------+-----+----+--------------------+-----+------+-----+------+-----+------+----+------+----+-----| | |1150|Матеріали, інвентар,| | | | | | | | | | | | | |будів