open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
КУЧУРГАНСЬКА МИТНИЦЯ
Н А К А З
12.09.2006 N 219
Зареєстровано в Одеському

обласному управлінні юстиції

15 вересня 2006 р.

за N 93/707

Про затвердження Порядку розміщення товарів

і транспортних засобів на склади тимчасового

зберігання, видачі їх із складів тимчасового

зберігання після проведення митного оформлення

у зоні діяльності Кучурганської митниці

Відповідно до статей 99-109 Митного кодексу України від
11.07.2002 N 92-IV ( 92-15 ), Положення про склади тимчасового
зберігання, затвердженого наказом Державної митної служби України
від 07.10.2003 N 674 ( z1061-03 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 19.11.2003 за N 1061/8382, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок розміщення товарів і транспортних
засобів на склади тимчасового зберігання (далі - СТЗ), видачі їх
із СТЗ після проведення митного оформлення в зоні діяльності
Кучурганської митниці (додається).
2. Юридичному відділу (Пащенко Ю.В.) забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до обласного підрозділу
Міністерства юстиції України.
3. Головному інспектору з питань взаємодії із засобами
масової інформації та зв'язків з громадськістю (Александрова Н.М.)
забезпечити висвітлення цього наказу в засобах масової інформації.
4. Начальникам підрозділів митного оформлення митниці
інформувати громадян і зацікавлені організації про вимоги Порядку
розміщення товарів і транспортних засобів на СТЗ, видачі їх із СТЗ
після проведення митного оформлення в зоні діяльності
Кучурганської митниці, у тому числі шляхом висвітлення його на
наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних
підрозділів митниці.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника начальника митниці.
Начальник митниці В.В.Багно

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Кучурганської митниці

12.09.2006 N 219
Зареєстровано в Одеському

обласному управлінні юстиції

15 вересня 2006 р.

за N 93/707

ПОРЯДОК

розміщення товарів і транспортних засобів на склади

тимчасового зберігання, видачі їх із складів

тимчасового зберігання після проведення митного

оформлення у зоні діяльності Кучурганської митниці

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 99-109
Митного кодексу України ( 92-15 ), Положення про склади
тимчасового зберігання, затвердженого наказом Державної митної
служби України від 07.10.2003 N 674 ( z1061-03 ), зареєстрованого
у Міністерстві юстиції України 19.11.2003 за N 1061/8382.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: склад тимчасового зберігання (далі - СТЗ) - спеціально
визначені й обладнані складське приміщення, резервуар, критий чи
відкритий майданчик, що призначені для зберігання товарів і
транспортних засобів і розміщуються в межах огородженої території; транспортні засоби - будь-які засоби повітряного, водного,
залізничного, автомобільного транспорту, що використовуються для
перевезення товарів через державний кордон України, а також
транспортне обладнання (контейнер, клітка, знімна цистерна або
інший подібний пристрій).
II. Розміщення товарів і транспортних засобів на СТЗ
2.1. Рішення щодо розміщення товарів і транспортних засобів
на СТЗ приймається на підставі поданої заяви від суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності (далі - суб'єкт ЗЕД) про намір
такого розміщення товарів, за умови наявності договору зберігання
власника складу тимчасового зберігання з особами, які розміщують
товари і транспортні засоби на СТЗ. Заява повинна містити відомості щодо кількісних, вартісних
характеристик товарів і транспортних засобів, інформацію щодо
обраного митного режиму. При цьому митний режим щодо зазначених товарів і транспортних
засобів обирається під час передачі цих товарів і транспортних
засобів на тимчасове зберігання і не може змінюватися їх власником
або уповноваженою ним особою без погодження з митницею до
закінчення строку тимчасового зберігання.
2.2. Для розміщення товарів і транспортних засобів на складі
тимчасового зберігання разом із заявою подаються лише документи,
що дають змогу ідентифікувати ці товари і транспортні засоби та
підтверджують законні підстави знаходження цих товарів і
транспортних засобів у особи, яка бажає користуватися послугами
складу.
2.3. Рішення про розміщення товарів на СТЗ приймає начальник
відділу митного оформлення N 1 або особа, що його заміщує, або
інша посадова особа цього ж підрозділу, визначена начальником
митниці.
2.4. Розміщення товарів і транспортних засобів на склади
тимчасового зберігання у зоні діяльності митниці здійснюється у
відповідності до позитивного рішення уповноваженої посадової особи
митниці, що оформлюється шляхом вчинення запису на заяві суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності такого змісту: "Розміщення на СТЗ
дозволяю" з проставлянням дати, підпису та свого прізвища. Власник СТЗ не може відмовити в розміщенні на СТЗ товарів і
транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, після
прийняття посадовою особою митного органу рішення про таке
розміщення.
2.5. Митницею може бути відмовлено у розміщенні товарів на
складі тимчасового зберігання у випадку: - подання заяви щодо розміщення товарів, які можуть завдати
шкоди іншим товарам, або таких, що потребують особливих умов
зберігання, якщо склад тимчасового зберігання призначений виключно
для зберігання окремих категорій товарів та не має спеціально
пристосованих приміщень; - подання заяви щодо розміщення товарів і транспортних
засобів, що зберігаються виключно митним органом відповідно до
статті 166 Митного кодексу України ( 92-15 ); - якщо власник складу не забезпечує належних умов для
діяльності на його території посадових осіб митного органу з метою
проведення митного контролю за такими товарами і транспортними
засобами; - інших випадках, якщо це передбачено чинним законодавством
України. При цьому на заяві суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
вчиняється запис такого змісту: "Розміщення на СТЗ не дозволяю" із
зазначенням причин відмови у розміщенні товарів на СТЗ з
проставлянням дати, підпису та свого прізвища.
2.6. Після отримання заяви суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності з позитивним рішенням відповідальної особи щодо
розміщення товарів і транспортних засобів на СТЗ посадова особа
відділу митного оформлення N 1, визначена керівником даного
підрозділу, або особою, що його заміщує, приймає безпосередню
участь у розміщенні таких товарів і транспортних засобів на СТЗ. У разі такого розміщення складається Акт про розміщення
товарів і транспортних засобів на СТЗ (далі - Акт), форму якого
наведено у Додатку. Акт складається на аркушах паперу формату А4 у
примірниках, що розподіляються наступним чином: - перший екземпляр - митниці, - другий (копія) - власнику СТЗ, - третій (копія) - власнику товарів та транспортних засобів
(у разі розміщення на СТЗ відкритого типу).
2.7. Нумерація Акта здійснюється за схемою:
ХХХХХ/ХХХ/Х - ХХХ,

1 2 де: 1 - номер Дозволу на використання складського приміщення,
резервуара, майданчика як СТЗ, 2 - порядковий номер по журналу обліку товарів на СТЗ.
2.8. Під час розміщення товарів і транспортних засобів на СТЗ
посадова особа відділу митного оформлення N 1 визначає
ідентифікаційні ознаки, кількість, вагу, об'єм таких товарів та
транспортних засобів, перевіряє термін їх придатності, якщо товари
мають обмежений термін зберігання чи використання, що обов'язково
фіксує у Акті.
2.9. Після розміщення товарів і транспортних засобів на СТЗ
власник СТЗ та посадова особа відділу митного оформлення N 1
накладають засоби забезпечення (ідентифікації) на запірні пристрої
СТЗ.
2.10. Після завершення розміщення товарів на СТЗ Акт
підписується особою, що прийняла товари на зберігання (власником
СТЗ), особою, що передала товари і транспортні засоби на
зберігання, іншими особами, присутніми під час розміщення на СТЗ,
та посадовою особою відділу митного оформлення N 1 із
проставленням відтиску штампу "Під митним контролем". Після цього
товари та транспортні засоби вважаються розміщеними на СТЗ.
2.11. Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних
засобів на СТЗ починається з дня їх фактичного розміщення на СТЗ і
закінчується днем завершення митного оформлення відповідно до
заявленого митного режиму або днем передання їх на склад митного
органу та не може перевищувати трьох місяців.
2.12. Документи, на підставі яких товари були розміщені на
СТЗ, реєструються у відділі митного оформлення N 1 і зберігаються
в справах цього підрозділу. Посадова особа відділу митного оформлення N 1 забезпечує
введення до Єдиної автоматизованої інформаційної системи
Держмитслужби даних про розміщення товарів на СТЗ за допомогою
програмного інформаційного комплексу (далі - ПІК) "Моніторинг
товарів, що переміщуються через склади тимчасового зберігання".
III. Видача товарів і транспортних засобів

із СТЗ після проведення митного оформлення
3.1. До закінчення строків зберігання, встановлених Митним
кодексом України ( 92-15 ), що тимчасово зберігаються під митним
контролем, повинні бути: - задекларовані власником або уповноваженою ним особою до
обраного митного режиму; - або передані власником або уповноваженою ним особою для
зберігання митницею.
3.2. Видача товарів і транспортних засобів здійснюється
посадовою особою відділу митного оформлення N 1, визначеною
керівником даного підрозділу, або особою, що його заміщує, на
підставі оформленої вантажної митної декларації у відповідності до
обраного режиму або за умови оформлення квитанції МД-1
( za066-05 ) про передачу товарів і транспортних на зберігання
митниці, або іншого документа, який є підставою для видачі товарів
і транспортних засобів із СТЗ. При цьому посадова особа відділу митного оформлення N 1
здійснює контроль за відповідністю кількості та ідентичності
товарів, що видаються із СТЗ, товарам, що були розміщені згідно з
Актом.
3.3. Після видачі із СТЗ товарів і транспортних засобів
посадова особа відділу митного оформлення N 1 у Акті про
розміщення вчиняє запис "Видачу здійснено" із проставленням свого
підпису і прізвища, номера та дати документа, що є підставою для
видачі, що засвідчує відтиском особистої номерної печатки.
IV. Заключні положення
4.1. За умови дозволу митниці товари і транспортні засоби, що
знаходяться на складі тимчасового зберігання, можуть піддані таким
операціям: - оглядові та вимірюванню власником складу, іншою особою, яка
розмістила ці товари і транспортні засоби на складі, або її
представником; - операціям, необхідним для забезпечення зберігання цих
товарів і транспортних засобів у незмінному стані; - братися проби та зразки товарів, що зберігаються на складі.
4.2. З метою здійснення операцій, передбачених п. 4.1 даного
Порядку, суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності подає відповідну
заяву із зазначенням наявних причин, що викликали необхідність їх
проведення.
4.3. У разі отримання позитивного висновку такі операції
проводяться за присутності посадової особи відділу митного
оформлення N 1, визначеною керівником даного підрозділу, або
особою, що його заміщує.
4.4. Перед початком здійснення операцій, передбачених п. 4.1
даного Порядку, посадова особа відділу митного оформлення N 1
перевіряє наявність накладеного забезпечення, а після закінчення
таких операцій накладає спільно із власником складу засоби
забезпечення (ідентифікації) на запірні пристрої СТЗ.
4.5. У разі виявлення порушень законодавства України з питань
митної справи під час здійснення розміщення чи видачі товарів і
транспортних засобів із СТЗ або під час проведення інших операцій
посадова особа, що виявила таке порушення, складає протокол про
порушення митних правил або письмового доповідає безпосередньому
керівнику про порушення вимог ст. 104-106 Митного кодексу України
( 92-15 ), інших нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність СТЗ.
Начальник відділу
митного оформлення N 1 В.В.Ніколаєв

Додаток

до Порядку розміщення

товарів і транспортних

засобів на СТЗ, видачі

їх із СТЗ після проведення

митного оформлення в зоні

діяльності Кучурганської

митниці

АКТ

про розміщення товарів і транспортних засобів

на тимчасове зберігання під митним контролем на СТЗ

N ____________ "___" ____________ 200__ р.
Мною, __________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

митного органу; назва митного органу)
у присутності __________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
представника підприємства (або посередника) ________________________________________________________________,

(назва підприємства)
яке передає товари для зберігання на СТЗ ________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
представника підприємства (власника СТЗ) ________________________________________________________________,

(назва підприємства)
яке приймає товари для зберігання на СТЗ, знято пломбу N ______ з _________________________________________________________________

(вид транспортного засобу)
реєстраційний N ________________________________________________,
проведено митний огляд вантажу, який надійшов з _________________

(країна відправлення)
за документом контролю доставки N ______________________________,
виписаним _______________________________________ митницею.
При митному огляді встановлено, що кількість місць товарів _________________________________________________________________

(відповідає, не відповідає)
даним, зазначеним у:
товарно-транспортній накладній _________________________________,
книжці МДП _____________________________________________________,
комерційному рахунку ___________________________________________.
Нижчеперелічені товари і транспортні засоби прийнято для
зберігання на СТЗ за адресою: __________________________ на строк до "___" ____________ 200_ р.
за договором на зберігання товару від _____________ N __________.
------------------------------------------------------------------ N з/п | Назва товару (особливі | Кількість (вага) | | ознаки) | | ----------+-------------------------+---------------------------| | | | ----------+-------------------------+---------------------------| | | | ----------+-------------------------+---------------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
Результати митного огляду: ______________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Представнику СТЗ ________________________________________________

(назва підприємства) ________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові особи, відповідальної

за зберігання товарів)
який мешкає за адресою: ________________________________________,
роз'яснено положення митного законодавства, що регламентують
питання тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів
підприємством під митним контролем і відповідальність за
порушення цих положень (статті 329, 330, 331, 336, 337, 338, 342,
343, 344 Митного кодексу України).
На склад накладено митне забезпечення N _________________________
у кількості _____ шт. та пломби власника СТЗ N __________________
у кількості _____ шт.
Товари і транспортні засоби на тимчасове зберігання під митним
контролем на СТЗ передав _________________________________________________________________
Печатка власника товарів і транспортних засобів, уповноваженої
особи власника товарів _________________________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
Товари і транспортні засоби на тимчасове зберігання під митним
контролем на СТЗ прийняв _________________________________________________________________
Печатка представника СТЗ ______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Посадова особа митного органу ______________________________
Відтиск штампа "Під митним контролем" ___________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Копію акта отримав: ________________ "___" ____________ 200_ р. (підпис) ________________ "___" ____________ 200_ р. (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: