open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.03.2003 N 219

Про функціональні повноваження

Державного секретаря Міністерства фінансів України,

першого заступника Державного секретаря,

заступників Державного секретаря Міністерства
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства фінансів

N 263 ( v0263201-03 ) від 07.04.2003 )

У зв'язку із введенням в дію нової структури центрального
апарату та з метою покращення якості та забезпечення ефективної
діяльності Міністерства Н А К А З У Ю:
1. Затвердити розподіл функціональних повноважень щодо
керівництва роботою департаментів, управлінь і відділів
Міністерства фінансів згідно з додатком 1.
2. Установити, що у разі відсутності Державного секретаря,
першого заступника Державного секретаря та заступників Державного
секретаря виконання їх обов'язків здійснюється відповідно до
розподілу виконання обов'язків згідно з додатком 2.
3. Першому заступнику, заступникам Державного секретаря
відповідно до повноважень опрацювати функції та процедури,
затверджені наказом від 03.03.2003 N 178 ( v0178201-03 ) і в
місячний термін внести пропозиції щодо їх вдосконалення та подати
на розгляд Державному секретарю.
4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на Державного
секретаря Міністерства Ярошенка Ф.О.
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України М.Я.Азаров

Додаток 1

до наказу Міністерства

фінансів України

19.03.2003 N 219

РОЗПОДІЛ

функціональних повноважень

щодо керівництва роботою департаментів,

управлінь і відділів Міністерства фінансів України

1. Державний секретар Міністерства Ярошенко Ф.О.:
1.1. Забезпечує діяльність Міністра та організацію роботи з
виконання завдань Міністерства, організовує роботу апарату
Міністерства. Спрямовує і координує діяльність першого заступника
Державного секретаря та заступників Державного секретаря. У разі
тимчасової відсутності Міністра виконує його обов'язки у
встановленому порядку та доповідає за дорученням Президента
України, Кабінету Міністрів України законопроекти та інші питання
на пленарних засіданнях Верховної Ради України, бере участь у
заходах, що проводяться Президентом України та Кабінетом Міністрів
України.
1.2. Державному секретареві підпорядковується центральний
апарат Міністерства фінансів, а також безпосередньо такі
структурні підрозділи: 1) Служба Державного секретаря; 2) Режимно-секретний відділ.
1.3. Державний секретар здійснює координацію роботи
Науково-дослідного фінансового інституту.
2. Перший заступник Державного секретаря Максюта А.А.:
2.1. Забезпечує організацію розроблення проекту Державного
бюджету України та прогнозних показників зведеного бюджету
України, забезпечує у Міністерстві фінансів здійснення загальної
організації та управління виконанням Державного бюджету України,
координує і контролює питання взаємодії з місцевими фінансовими
органами, діяльність учасників бюджетного процесу з питань
виконання бюджету, а також питання реформування бюджетних відносин
у межах компетенції Міністерства фінансів. У межах компетенції
Міністерства фінансів забезпечує проведення єдиної державної
фінансової політики у виробничій сфері. Забезпечує розроблення та проведення податкової політики,
спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та
соціального розвитку України. Забезпечує проведення аналізу впливу
податкової політики на економічне зростання та ефективність
системи оподаткування, а також забезпечує підготовку пропозицій
щодо вдосконалення системи оподаткування та інших питань, що
стосуються податкової політики. Організовує роботу по взаємодії з Державною податковою
адміністрацією України, Державною митною службою України з питань,
що стосуються компетенції Міністерства фінансів та забезпечує
координацію роботи з Державним казначейством України. Забезпечує
організацію роботи пов'язану з плануванням доходів бюджету та
розробкою пропозицій по виконанню бюджету за доходами. Координує
роботу центральних органів виконавчої влади з питань проведення
єдиної державної фінансової політики у сфері державного управління
з розробки пропозицій щодо обсягів видатків на утримання органів
законодавчої, виконавчої та судової влади, оплати праці,
соціального захисту та пенсійного забезпечення населення, охорони
здоров'я, фізичної культури, спорту і молодіжних програм та
ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи, освіти, науки,
культури, мистецтв та засобів масової інформації. Забезпечує
організацію роботи із вдосконалення структури органів державної
влади, інших органів державного управління та ефективного
використання коштів на їх утримання, а також проведення аналізу
витрат на утримання органів державної влади та здійснення контролю
за дотриманням бюджетного законодавства відповідних головних
розпорядників коштів.
2.2. Перший заступник Державного секретаря Максюта А.А. керує
роботою і відповідає за діяльність Департаменту зведеного бюджету.
3. Заступник Державного секретаря Мярковський А.І.:
3.1. Організовує роботу щодо проведення аналізу виконання
зведеного бюджету, підготовки матеріалів фінансової та економічної
статистики, а також підготовки річного звіту про виконання Закону
України "Про державний бюджет України" та забезпечує організацію
роботи з центральними органами виконавчої влади та Верховною Радою
України відповідно до повноважень. Координує роботу із
впровадження єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та
звітності (крім бухгалтерського обліку та звітності у бюджетних,
банківських і кредитних установах). Забезпечує співпрацю з
Головним контрольно-ревізійним управлінням України.
3.2. Заступник Державного секретаря Мярковський А.І. керує
роботою і відповідає за діяльність Департаменту фінансової
статистики та аналізу, методології бухгалтерського обліку та
контролю.
4. Заступник державного секретаря Маноха С.О.:
4.1. Організовує та контролює роботу, пов'язану із виконанням
державою своїх боргових зобов'язань, зменшенням вартості та
ризиків державного боргу, підвищенням ефективності управління
державним боргом. Організовує роботу щодо здійснення аналізу та
планування боргової ситуації в Україні, підготовки пропозицій щодо
визначення державної боргової політики та стратегії управління
державним боргом, забезпечення проведення операцій державного
запозичення та надання державних гарантій, моніторингу виконання
угод, укладених при проведенні таких операцій. Організовує роботу
по співробітництву з міжнародними фінансовими організаціями, в
тому числі керує проектом "Фінансування розвитку села". Забезпечує
розробку фінансової політики у сфері фінансових послуг. Забезпечує
співпрацю з Верховною Радою України, органами виконавчої влади
відповідно до повноважень. Забезпечує координацію роботи з
Національним банком України.
4.2. Заступник Державного секретаря Маноха С.О. керує роботою
і відповідає за діяльність Департаменту управління державним
боргом.
5. Заступник державного секретаря Регурецький В.В.
5.1. Забезпечує співпрацю з керівними органами ЄС, СНД та
іншими міжнародними організаціями. Відповідає за організацію
роботи з фінансового забезпечення зовнішньоекономічної і
зовнішньополітичної діяльності України а також з питань дво- та
багатостороннього міжнародного економічного співробітництва та
підготовки міждержавних угод з питань оподаткування. Відповідає за
організацію діяльності Міністерства фінансів з питань європейської
інтеграції та адаптації податкового законодавства України до
законодавства ЄС. Забезпечує співпрацю з Верховною Радою України,
центральними органами виконавчої влади та іншими державними
органами відповідно до повноважень.
5.2. Заступник Державного секретаря Регурецький В.В. керує
роботою і відповідає за діяльність Департаменту міжнародних
зв'язків.
6. Заступник Державного секретаря Болварі Т.Й.:
6.1. Організовує роботу з питань функціонального управління
центрального апарату Міністерства. Відповідає за організацію
роботи з питань підготовки пропозицій щодо вдосконалення
організаційної структури центрального апарату Міністерства з метою
підвищення ефективності його діяльності. Забезпечує організацію
роботи з підготовки рекомендацій щодо вдосконалення структури
місцевих фінансових органів. Організовує роботу, пов'язану з
добором, розстановкою кадрів центрального апарату Міністерства та
керівних працівників головних фінансових управлінь
облдержадміністрацій, з підвищення їх кваліфікації, та з
формування кадрового резерву. Забезпечує організацію роботи щодо
здійснення внутрішньовідомчого контролю та протокольних заходів,
що проводяться у Міністерстві. Відповідає за організацію роботи з
правового забезпечення діяльності Міністерства. Організує контроль
за своєчасним і якісним виконанням доручень Президента України,
Адміністрації Президента України, Верховної Ради, Кабінету
Міністрів України, наказів та розпоряджень Міністерства і доручень
Першого віце-прем'єр-міністра України, Міністра фінансів України
та Державного секретаря Міністерства. Здійснює координацію роботи
вищих навчальних закладів, що входять до сфери управління
Міністерства фінансів.
6.2. Заступник Державного секретаря Болварі Т.Й. керує
роботою і відповідає за діяльність: 1) Департаменту організаційно-розпорядчої і кадрової роботи; 2) Юридичного управління; 3) вищих навчальних закладів, що входять до сфери управління
Міністерства фінансів.
7. Заступник Державного секретаря Цокол С.Л.:
7.1. Організовує роботу щодо стратегічного планування та
забезпечення перспективних розробок з метою удосконалення
операційної діяльності Міністерства. Організовує роботу, пов'язану
із модернізацією та розвитком інфраструктури Міністерства фінансів
України та фінансової системи. Організовує роботу щодо
запровадження інформаційних технологій та побудови сучасної
інформаційної інфраструктури центрального апарату Міністерства, а
також створення та розвиток автоматизованих систем
інформаційно-аналітичного забезпечення, виходячи із покладених на
Міністерство завдань та функцій. Організує забезпечення належного
рівня захисту інформації шляхом використання сучасних
організаційних, апаратних та програмних засобів. Відповідає за
проведення єдиної технічної політики з питань інженерно-технічного
забезпечення.
7.2. Заступник Державного секретаря Цокол С.Л. керує роботою
і відповідає за діяльність: 1) Департаменту інформатизації; 2) Головного проектно-виробничого і сервісного центру
комп'ютерних технологій.
8. Заступник Державного секретаря Яременко О.С.:
8.1. Забезпечує взаємодію Міністерства фінансів з комітетами,
фракціями і групами Верховної Ради України. Організовує належний
рівень супроводження проектів законодавчих актів у комітетах та на
пленарних засіданнях Верховної Ради України. Забезпечує здійснення
моніторингу проходження у Верховній Раді України проектів
законодавчих актів.
8.2. Заступник Державного секретаря Яременко О.С. керує
роботою і відповідає за діяльність Департаменту взаємозв'язків з
законодавчою владою.
9. Заступник Державного секретаря Свирида О.М.:
9.1. Забезпечує взаємодію Міністерства фінансів з Кабінетом
Міністрів України. Координує і контролює питання взаємодії з
центральними місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування. Забезпечує взаємодію із засобами масової
інформації та громадськістю.
9.2. Заступник Державного секретаря Свирида О.М. керує
роботою і відповідає за діяльність 1) Департаменту взаємозв'язків з виконавчою владою; 2) Управління взаємодії з громадськістю та засобами масової
інформації.
10. Заступник державного секретаря Макацарія С.М.
10.1. Забезпечує організацію роботи, пов'язану з
фінансово-господарською діяльністю центрального апарату
Міністерства, місцевих фінансових органів, установ і організацій,
що входять до сфери управління Мінфіну. Забезпечує розроблення і
проведення державної політики у сфері виробництва, використання та
зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння. Забезпечує організацію роботи з
центральними органами виконавчої влади відповідно до повноважень
та з питань, пов'язаних з виготовленням бланків цінних паперів і
документів суворого обліку.
10.2. Заступник Державного секретаря Макацарія С.М. керує
роботою і відповідає за діяльність: 1) Департаменту підвідомчих підприємств; 2) Фінансового управління; 3) Адміністративно-господарського управління; 4) Державної пробірної служби; 5) Поліграфічного комбінату "Україна"; 6) Київської офсетної фабрики; 7) Державного гемологічного центру; 8) Державного сховища дорогоцінних металів та дорогоцінного
каміння; 9) Музею декоративного та коштовного каміння; 10) журналу "Фінанси України".
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 263 ( v0263201-03 ) від 07.04.2003 )

Додаток 2

до наказу Міністерства

фінансів України

19.03.2003 N 219

РОЗПОДІЛ

виконання обов'язків

Державного секретаря Мінфіну

та його заступників у разі їх відсутності

Ярошенко Ф.О. - Максюта А.А.

Максюта А.А. - Мярковський А.І.

Болварі Т.Й. - Макацарія С.М.

Макацарія С.М. - Болварі Т.Й.

Маноха С.О. - Регурецький В.В.

Мярковський А.І. - Максюта А.А.

Регурецький В.В. - Маноха С.О.

Свирида О.М. - Яременко О.С.

Цокол С.Л. - Мярковський А.І.

Яременко О.С. - Свирида О.М.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: