open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
П О С Т А Н О В А
27.12.2005 N 218

Про бюджет Фонду соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності на 2006 рік

(Витяг)
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального

страхування з тимчасової втрати працездатності N 179 ( v0179598-06 ) від 26.10.2006 }

Відповідно до Законів України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням" ( 2240-14 ) і "Про розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового державного соціального страхування"
( 2213-14 ), із змінами та доповненнями, з урахуванням окремих
показників, затверджених постановою правління Фонду "Про проект
бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності на 2006 рік" від 26.07.2005 р. N 94, правління
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити бюджет Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності на 2006 рік по доходах на суму
7255838 тис.грн. (з урахуванням залишку на початок року
77572 тис.грн.), по видатках на суму 7286627 тис.грн., в тому
числі резерв 82505 тис. гривень (додатки N 1, N 2). { Пункт 1 в
редакції Постанови Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності N 179 ( v0179598-06 ) від 26.10.2006 }
2. Для покриття розрахункового дефіциту бюджету Фонду на
2006 рік, що пов'язаний із нестачею коштів Фонду на виплату
застрахованим особам допомоги при народженні дитини, на суму
465884 тис. грн., звернутися до Кабінету Міністрів України та
Верховної Ради України з клопотанням додатково передбачити
зазначені кошти в Державному бюджеті України на 2006 рік.
/.../
3. Встановити, що з 1 січня 2006 року застрахованим особам за
рахунок коштів Фонду надаються:
3.1. Допомога при народженні дитини - у розмірі 8500 гривень.
Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні дитини в
сумі 3400 гривень, решта - протягом наступних 12 місяців рівними
частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України
( 824-2005-п ).
3.2. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку - у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками
прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та
середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу
за попередні шість місяців, у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, але не менше 114 гривень на місяць.
3.3. Допомога на поховання в розмірі 1200 гривень.
/.../
4. /.../
4.2. Для здійснення розрахунків Виконавчою дирекцією Фонду
із санаторно-курортними закладами, в реабілітаційні відділення
яких направляються хворі із стаціонарів клінік Інституту
кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска АМН України, Інституту
травматології та ортопедії АМН України, Інституту очних хвороб і
тканинної терапії ім. В.П.Філатова АМН України, Інституту
серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова АМН України, Інституту
педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Інституту
ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України,
Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні "Центр
мікрохірургії ока" на суму 11731 тис. гривень. Збільшення витрат
на суму 1253 тис.грн. здійснити за рахунок економії коштів,
передбачених для створення резерву путівок до санаторно-курортних
закладів Виконавчою дирекцією Фонду. Пункт 4.2 пункту 4 в редакції Постанови Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності N 179
( v0179598-06 ) від 26.10.2006 }
5. Виконавчим дирекціям Фонду та його відділень:
5.1. Забезпечити своєчасну та повну реєстрацію
страхувальників на підставі даних державних реєстраторів, які
надаються відділенням Фонду згідно із спільним наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Державної податкової адміністрації України, Державного комітету
статистики України, погодженим із Фондом соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності та Фондом соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України від 07.12.2005 N 121/560/406 ( z1523-05 ) "Про
затвердження Порядку взаємодії суб'єктів інформаційного обміну
щодо надання та використання відомостей з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
5.2. Організувати комплекс заходів щодо реєстрації фізичних
осіб, у тому числі підприємців, які використовують найману працю,
на підставі даних, що надаються центрами зайнятості відповідно до
Угоди про надання відомостей щодо реєстрації трудових договорів
між працівником і фізичною особою, укладеної 18.10.2005 Державним
центром зайнятості і Фондом соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності.
{ Підпункт 5.3 пункту 5 виключено на підставі Постанови Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 179
( v0179598-06 ) від 26.10.2006 }
5.4. Встановити дієвий контроль за цільовим та правомірним
використанням коштів Фонду страхувальниками та іншими отримувачами
коштів Фонду.
5.5. Організувати виконання необхідних заходів для зменшення
простроченої заборгованості страхувальників по коштах Фонду,
використовуючи при цьому положення частини другої статті 30 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 )
та статті 1071 Цивільного кодексу України ( 435-15 ).
5.6. Посилити роботу по стягненню недоїмки зі
страхувальників, у тому числі за допомогою органів Державної
податкової адміністрації України в порядку, передбаченому Угодою
про інформаційне співробітництво між Фондом соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності та Державною
податковою адміністрацією України від 25.04.2003 року.
5.7. Фінансування витрат на капітальне будівництво службових
приміщень для робочих органів відділень Фонду проводити тільки
після надання обґрунтування та погодження з комісією правління
Фонду з питань страхових тарифів та бюджету Фонду.
5.8. Фінансування капітального ремонту орендованих приміщень
здійснювати за необхідності, як виняток, за рахунок коштів Фонду
тільки у випадку, коли вартість ремонту зараховується орендодавцем
до складу орендної плати.
6. Встановити, що за нестачі коштів на рахунках Виконавчої
дирекції Фонду, відділень Фонду, районних, міжрайонних, міських
виконавчих дирекцій відділень Фонду фінансування (рефінансування)
видаткових статей (підстатей) бюджету Фонду, його відділень та
страхувальників у 2006 році здійснюється в такому порядку:
6.1. Організаційно-управлінські заходи для забезпечення
функціонування органів Фонду з метою повноцінного виконання
завдань, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням" ( 2240-14 ) (за винятком витрат на капітальні видатки,
придбання предметів, матеріалів та інвентаря, підвищення
кваліфікації кадрів, оплати інших послуг та інших видатків).
6.2. Погашення заборгованості перед страхувальниками, яка
виникла внаслідок виплати ними застрахованим особам допомоги (при
народженні дитини, по вагітності та пологах, на поховання, по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, по
тимчасовій непрацездатності).
6.3. Часткове фінансування оздоровлення дітей.
6.4. Часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв.
6.5. Часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
6.6. Придбання путівок на санаторно-курортне лікування згідно
з укладеними договорами.
6.7. Фінансування інших видатків, передбачених
законодавством.
7. Покласти персональну відповідальність на керівників
виконавчих дирекцій відділень Фонду за організацію роботи по
зменшенню кредиторської та дебіторської заборгованості по коштах
Фонду.
8. Виконавчій дирекції Фонду постійно здійснювати моніторинг
законодавства з питань загальнообов'язкового державного
соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням, і готувати необхідні аналітичні матеріали.
9. Довести до відома Федерації роботодавців України,
Федерації профспілок України та інших всеукраїнських об'єднань
профспілок і роботодавців інформацію про дефіцит бюджету Фонду у
2006 році на суму 465884 тис. грн. з метою сприяння у вирішенні
питання щодо покриття зазначеного дефіциту.
10. Звернутися до Президента України, Верховної Ради України
та Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо припинення
виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку за рахунок коштів Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, як такої, що безпосередньо не
пов'язана із страховим випадком.
Голова правління Л.С.Сачков

Додаток N 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування

з тимчасової втрати

працездатності

27.12.2005 N 218

БЮДЖЕТ

Фонду соціального страхування з тимчасової

втрати працездатності на 2006 рік

(тис.грн.) ----------------------------------------------------------------- N п/п | Показники | Сума | --------+-------------------------------------------+-----------| 1 | 2 | 3 | --------+-------------------------------------------+-----------| 1. |Залишок коштів станом на 01.01.2006 р. | 77572 | --------+-------------------------------------------+-----------| 2. |Доходи: | 7178266 | --------+-------------------------------------------+-----------| 2.1. |страхові внески, у тому числі: | 5621731 | --------+-------------------------------------------+-----------| 2.1.1. |страхувальників за загальною системою | 4220196 | |оподаткування (за рахунок роботодавців) | | --------+-------------------------------------------+-----------| 2.1.2. |найманих працівників, з/плата яких нижча | 118465 | |прожиткового мінімуму | | --------+-------------------------------------------+-----------| 2.1.3. |найманих працівників, з/плата яких вища | 1283070 | |прожиткового мінімуму | | --------+-------------------------------------------+-----------| 2.2. |надходження від сплати єдиного податку | 375060 | --------+-------------------------------------------+-----------| 2.3. |від часткової сплати за путівки | 89803 | --------+-------------------------------------------+-----------| 2.4. |інші надходження, у тому числі: | 1091674 | --------+-------------------------------------------+-----------| 2.4.1. |надходження на виплату допомоги громадянам,| 10269 | |які постраждали внаслідок Чорнобильської | | |катастрофи | | --------+-------------------------------------------+-----------| 2.4.2. |асигнування з державного бюджету для | 1042178 | |покриття видатків Фонду на виплату допомоги| | |при народженні дитини | | --------+-------------------------------------------+-----------| |ВСЬОГО доходів із залишком: | 7255838 | --------+-------------------------------------------+-----------| 3. |ВИТРАТИ: | | --------+-------------------------------------------+-----------| 3.1. |по тимчасовій непрацездатності | 2222295 | --------+-------------------------------------------+-----------| 3.2. |по вагітності і пологах | 553910 | --------+-------------------------------------------+-----------| 3.3. |при народженні дитини | 2326292 | --------+-------------------------------------------+-----------| 3.4. |на поховання | 44089 | --------+-------------------------------------------+-----------| 3.5. |по догляду за дитиною до досягнення нею | 876292 | |трирічного віку | | --------+-------------------------------------------+-----------| 3.5.1. |у т.ч. перерахування до Пенсійного Фонду | 135288 | --------+-------------------------------------------+-----------| 3.6. |резерв страхових коштів | 82505 | --------+-------------------------------------------+-----------| 3.7. |на оздоровчі заходи | 928205 | --------+-------------------------------------------+-----------| 3.8 |організаційно-управлінські заходи | 234414 | --------+-------------------------------------------+-----------| 3.9. |витрати по виконанню обов'язків страховика | 3051 | --------+-------------------------------------------+-----------| 3.10. |на виплату допомоги громадянам, які | 15574 | |постраждали внаслідок Чорнобильської | | |катастрофи | | --------+-------------------------------------------+-----------| |ВСЬОГО ВИТРАТ: | 7286627 | --------+-------------------------------------------+-----------| 4. |Дефіцит (-) бюджету | -30787 | --------+-------------------------------------------+-----------| 5 |Фонд оплати праці працівників всіх галузей | 159300 | |економіки за даними Міністерства економіки | | |та з питань європейської інтеграції | | |(млн.грн.) у т.ч. | | --------+-------------------------------------------+-----------| 5.1. |загальний фонд оплати праці, з якого | 152000 | |утримуються страхові внески, без грошового | | |забезпечення військовослужбовців | | |(млн.грн.) | | --------+-------------------------------------------+-----------| 5.2. |фонд оплати праці платників єдиного податку| 6475 | |(млн.грн.) | | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Постанови Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності N 179 ( v0179598-06 ) від
26.10.2006 }
{ Нову редакцію Додатка 2 додатково див. в Постанові Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 179
( v0179598-06 ) від 26.10.2006 }


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: