open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
30.06.2011 N 1007

Про затвердження уточненого плану

розміщення акцій ПАТ "Київенерго"

(код за ЄДРПОУ 00131305)

На виконання частини третьої статті 7 Закону України
N 2163-XII ( 2163-12 ) "Про приватизацію державного майна",
розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 566-р
( 566-2011-р ) "Про погодження уточнених планів розміщення акцій
енергогенеруючих та енергопостачальних підприємств", з метою
реалізації Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на
продаж у III-IV кварталах 2011 року пакетів акцій енергогенеруючих
та енергопостачальних підприємств, затвердженого наказом ФДМУ від
30.06.2011 N 1005 ( v1005224-11 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити уточнений план розміщення акцій
ПАТ "Київенерго" згідно з додатком.
2. Встановити, що датою оцінки пакета акцій у розмірі 25%
статутного капіталу ПАТ "Київенерго", який підлягає продажу за
конкурсом з використанням відкритості пропонування ціни за
принципом аукціону, є 30 червня 2011 року.
3. Департаменту оціночної діяльності забезпечити проведення
оцінки пакета акцій ПАТ "Київенерго" на дату, встановлену п. 2
цього наказу.
4. Департаменту підготовки та проведення конкурсів
забезпечити продаж пакета акцій ПАТ "Київенерго" згідно з
уточненим планом розміщення акцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оперативного планування.
Голова Фонду О.Рябченко

Додаток

до наказу ФДМУ

30.06.2011 N 1007
ЗАТВЕРДЖУЮ

О.Рябченко

30.06.2011

УТОЧНЕНИЙ ПЛАН

розміщення акцій (підприємства групи В)

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", створеного шляхом

перетворення державного підприємства

ВИРОБНИЧЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЕНЕРГО"

Код за ЄДРПОУ 131305 Загальна 108364280 шт.

кількість акцій
Статутний 27091070,00 грн. Номінальна 0,25 грн.
капітал вартість акції
----------------------------------------------------------------------------------------------- Код | Спосіб | Термін розміщення | Акції |Частка | Не реалізовано | продажу| розміщення |----------------------+--------------------|в СК, %|----------------| | | початок |закінчення|Кількість| Сумарна | |Кількість|Частка| | | | | штук |вартість, | | штук | в СК,| | | | | | тис.грн. | | | % | -------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| 0. |(*)Закріплюється| | |27091071 |6772,76775|25,000 |27091071 |25,000| |у державній | | | | | | | | |власності | | | | | | | | -------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| 0.1. |в т.ч. | | |27091071 |6772,76775|25,000 |27091071 |25,000| |передано до | | | | | | | | |холдингів | | | | | | | | -------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| 0.1.1. |НАК | | |27091071 |6772,76775|25,000 |27091071 |25,000| |"ЕНЕРГЕТИЧНА | | | | | | | | |КОМПАНІЯ | | | | | | | | |УКРАЇНИ" | | | | | | | | -------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| 1. |Передано до |Реалізовано| |13798441 |3449,61025|12,733 | | | |холдингів | | | | | | | | -------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| 1.1. |У комунальну |Реалізовано| |13798441 |3449,61025|12,733 | | | |власність | | | | | | | | |територіальної | | | | | | | | |громади | | | | | | | | |м. Києва | | | | | | | | -------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| 4. |Пільговий |Реалізовано| |36599843 |9149,96075|33,775 | | | |продаж акцій | | | | | | | | -------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| 4.1. |Працівникам |Реалізовано| |25305287 |632632175 |23,352 | | | |підприємства, | | | | | | | | |майно якого | | | | | | | | |приватизується | | | | | | | | -------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| 4.1.1. |- за |Реалізовано| |16605287 |4151,32175|15,324 | | | |приватизаційні | | | | | | | | |майнові | | | | | | | | |сертифікати | | | | | | | | -------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| 4.1.2. |- за грошові |Реалізовано| | 8700000 | 2175,0 | 8,028 | | | |кошти чі КС | | | | | | | | -------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| 4.2. |Іншим |Реалізовано| | 458144 | 114,536 | 0,423 | | | |громадянам, | | | | | | | | |які мають | | | | | | | | |право на | | | | | | | | |пільгове | | | | | | | | |придбання | | | | | | | | |акцій | | | | | | | | -------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| 4.2.1. |- за |Реалізовано| | 305429 | 76,35725 | 0,282 | | | |приватизаційні | | | | | | | | |майнові | | | | | | | | |сертифікати | | | | | | | | -------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| 4.2.2. |- за грошові |Реалізовано| | 152715 | 38,17875 | 0,141 | | | |кошти та КС | | | | | | | | -------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| 4.3. |Керівникам |Реалізовано| | 5418212 | 1354,553 | 5,000 | | | |підприємства, | | | | | | | | |які мають | | | | | | | | |право на | | | | | | | | |додаткове | | | | | | | | |придбання | | | | | | | | |акцій | | | | | | | | -------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| 4.6. |Керівництву |Реалізовано| | 5418200 | 1354,55 | 5,000 | | | |підприємств за | | | | | | | | |КС та ЖЧ | | | | | | | | -------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| 5.4. |Продаж акцій |Реалізовано| | 3783855 |945,96375 | 3,492 | | | |через | | | | | | | | |організаторів | | | | | | | | |торгівлі | | | | | | | | |цінними | | | | | | | | |паперами | | | | | | | | -------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| 5.4.1. |- на фондових |Реалізовано| | 3783855 |945,96375 | 3,492 | | | |біржах | | | | | | | | -------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| 5.9. |(**)Продаж |01.06.2011 |31.12.2011|27091070 |6772,7675 |25,000 |27091070 |25,000| |пакетів акцій | | | | | | | | |за конкурсом | | | | | | | | -------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| |РАЗОМ | X | X |108364280| 27091,07 |100,000|54182141 |50,000| ----------------------------------------------------------------------------------------------
_______________

(*) 25% плюс 1 акція

(**) Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за
принципом аукціону
Заст. директора
Департаменту
оперативного планування В.Зіненко
Виконавець Д.Гончаренко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: