open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
21.02.2008 N 198

Про затвердження Порядку надання

ліцензіатам з постачання електричної енергії

за регульованим тарифом компенсації втрат

від здійснення постачання електричної енергії,

яка використовується для зовнішнього

освітлення населених пунктів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної

комісії регулювання електроенергетики

N 1093 ( v1093227-09 ) від 24.09.2009 }

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указом Президента України від
14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності
Національної комісії з питань регулювання електроенергетики
України", та відповідно до Порядку диференціювання за годинами
доби тарифів на електроенергію, яка використовується для
зовнішнього освітлення населених пунктів, затвердженого постановою
НКРЕ від 22.10.2004 N 1030 ( v1030227-04 ), Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок надання ліцензіатам з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від
здійснення постачання електричної енергії, яка використовується
для зовнішнього освітлення населених пунктів (додається).
2. Постанову НКРЕ від 04.04.2005 N 239 ( v0239227-05 ) "Про
затвердження Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії, яка використовується для
зовнішнього освітлення населених пунктів" визнати такою, що
втратила чинність.
3. Ця постанова набуває чинності з 1 березня 2008 року.
Голова Комісії В.Кальченко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр палива
та енергетики України Ю.Продан
Голова Антимонопольного
комітету України О.Костусєв
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

21.02.2008 N 198

ПОРЯДОК

надання ліцензіатам з постачання

електричної енергії за регульованим тарифом

компенсації втрат від здійснення постачання

електричної енергії, яка використовується

для зовнішнього освітлення населених пунктів

1. Цей Порядок розроблений відповідно до Порядку
диференціювання за годинами доби тарифів на електроенергію, яка
використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів,
затвердженого постановою НКРЕ від 22.10.2004 N 1030
( v1030227-04 ), і встановлює порядок компенсації втрат (або
вилучення необґрунтованих прибутків) від здійснення ліцензіатом з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі -
ліцензіат) постачання електричної енергії, яка використовується
для зовнішнього освітлення населених пунктів.
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: компенсація втрат - механізм відшкодування збитків
ліцензіатам, що виникають від здійснення постачання електричної
енергії, яка використовується для зовнішнього освітлення населених
пунктів; розрахунковий місяць - календарний місяць, у якому
здійснюється компенсація втрат; звітний місяць - календарний місяць, що був за два місяці
перед розрахунковим; розпорядник системи розрахунків оптового ринку -
спеціалізована юридична особа, яка забезпечує функціонування
оптового ринку в частині розподілу навантажень між генеруючими
джерелами електричної енергії, формування ринкової ціни,
розрахунку платежів за електричну енергію та відповідний обмін
даними між учасниками оптового ринку.
3. Компенсація втрат надається через 2 місяці після звітного
місяця за зверненням ліцензіата і оформлюється відповідним
рішенням НКРЕ. Заява ліцензіата з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом на отримання компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії, яка використовується для
зовнішнього освітлення населених пунктів, подається на розгляд до
територіального представництва НКРЕ (далі - ТП НКРЕ) не пізніше 20
числа місяця, наступного за звітним. Заява має бути підписана
керівником організації та скріплена печаткою ліцензіата
(додаток 1). До заяви додаються: розрахунок суми компенсації втрат у звітному місяці
(додаток 2), що має бути підписаний керівником організації і
головним бухгалтером та скріплений печаткою ліцензіата; матеріали, що підтверджують достовірність наданої інформації
по всіх споживачах (акти звірки фактичних обсягів споживання
електроенергії споживачами у звітному місяці).
4. У разі правильності заповнення та повноти даних ТП НКРЕ не
пізніше 10 числа місяця, що передує розрахунковому, надає висновок
щодо доцільності надання компенсації втрат ліцензіату, залишаючи
собі копію. Отриманий висновок, заяву, розрахунки суми компенсації
втрат ліцензіат подає до центрального апарату НКРЕ у п'ятиденний
термін. Якщо подана заява не відповідає типовій формі або
документи не містять всієї інформації, що вимагається, заява на
отримання компенсації втрат відхиляється з можливістю повторного
її подання після належного оформлення в установлений пунктом 3
цього Порядку термін. Відповідальність за достовірність даних несе
ліцензіат. Пункт 4 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1093 ( v1093227-09 ) від 24.09.2009 }

{ Пункт 5 вилучено на підставі Постанови Національної комісії
регулювання електроенергетики N 1093 ( v1093227-09 ) від
24.09.2009 }

6. Якщо за результатами планової або позапланової перевірки
виявлено, що ліцензіатом для отримання компенсації втрат була
надана НКРЕ недостовірна інформація і це призвело до завищення
суми компенсації втрат, то НКРЕ позбавляє ліцензіата суми
компенсації втрат, що отримана ним за місяць, у якому виявлено
надання недостовірної інформації. Пункт 6 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1093 ( v1093227-09 ) від 24.09.2009 }
7. Сума компенсації втрат розраховується за звітний місяць
згідно з фактичними обсягами відпущеної електричної енергії, яка
використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів. Сума компенсації втрат ліцензіату по i-тому споживачу
електричної енергії, яка використовується для зовнішнього
освітлення населених пунктів, визначається за формулою:
ЗОНП 2 МЗД РТ ЗОНП

K = S (E (T - T )), грн,

i j=1 ij j
де: S - знак суми;
РТ T - роздрібний тариф на електричну енергію для споживачів j -того класу напруги, розрахований згідно з Порядком формування
роздрібного тарифу на електроенергію для споживачів (крім
населення і населених пунктів) ліцензіатами з постачання
електроенергії за регульованим тарифом, затвердженим постановою
НКРЕ від 22.01.2001 N 47 ( v0047227-01 ), у звітному місяці,
грн/МВт*год; МЗД E - фактичний обсяг електричної енергії, яка ij икористовується для зовнішнього освітлення населених пунктів,
спожитої i-тим споживачем на j-тому класі напруги в межах зон
доби, що встановлені пунктом 1 Порядку диференціювання за годинами
доби тарифів на електроенергію, яка використовується для
зовнішнього освітлення населених пунктів, МВт*год;

ЗОНП T - тариф на електричну енергію, яка використовується
для зовнішнього освітлення населених пунктів, установлений
пунктом 1 Порядку диференціювання за годинами доби тарифів на
електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення
населених пунктів, затвердженого постановою НКРЕ, грн/МВт*год.
Загальна сума, на яку ліцензіату надається компенсація втрат,
становить:

ЗОНТ ЗОНТ

K = S K , грн.

i i
S - знак суми.
8. Рішення НКРЕ щодо отримання ліцензіатами суми компенсації
втрат оформлюється постановою та надсилається не пізніше ніж за 2
дні до початку розрахункового місяця Розпоряднику системи
розрахунків Оптового ринку електричної енергії (далі - ОРЕ),
ліцензіатам, ТП НКРЕ.
9. Розпорядник системи розрахунків Оптового ринку враховує
розмір компенсації втрат при визначенні оптової ринкової ціни в
розрахунковому місяці та щоденно зменшує ліцензіатам розмір
платежу за куповану/продану на ОРЕ електроенергію на 1/30 частину
(1/28, 1/29, 1/31 - у залежності від кількості днів у місяці)
розміру компенсації втрат.
Начальник управління
цінової політики О.Осадча

Додаток 1

До Порядку надання

ліцензіатам з постачання

електричної енергії

за регульованим тарифом

компенсації втрат

від здійснення постачання

електричної енергії,

яка використовується

для зовнішнього освітлення

населених пунктів

ЗАЯВА

ліцензіата з постачання електричної

енергії за регульованим тарифом на отримання

компенсації втрат від здійснення постачання

електричної енергії, яка використовується

для зовнішнього освітлення населених пунктів

_____________________________________________________________

(назва ліцензіата з постачання електричної

енергії за регульованим тарифом)
просить надати компенсацію втрат від здійснення постачання
електричної енергії, яка використовується для зовнішнього
освітлення населених пунктів у ________________ __________ року на

(місяць)
загальну суму _______________________________________________ грн.

(цифрами і прописом)
Зобов'язуємось: вести детальний облік фактичного споживання електричної
енергії (використовуючи окремі прилади диференційованого обліку
електричної енергії, унесені до Державного реєстру засобів
вимірювальної техніки, допущені до застосування в Україні), яка
використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів; надавати на вимогу НКРЕ додаткову інформацію і документацію.
Керівник організації __________________________

(П.І.Б., підпис)
М.П.
"____" ____________ 200_ року

Додаток 2

До Порядку надання

ліцензіатам з постачання

електричної енергії

за регульованим тарифом

компенсації втрат

від здійснення постачання

електричної енергії,

яка використовується

для зовнішнього освітлення

населених пунктів

_________________________________________________________________

(повна назва ліцензіата з постачання електричної

енергії за регульованим тарифом)

РОЗРАХУНОК

компенсації втрат від здійснення

постачання електричної енергії, яка використовується

для зовнішнього освітлення

населених пунктів у ________ ______ року

(місяць)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Клас |Фактичний обсяг |Фактичний обсяг | Роздрібний | Тариф на | Сума | споживачів |споживача| електричної | електричної | тариф на | електричну |компенсації| електричної | | енергії, яка | енергії, яка | електричну | енергію, яка |втрат, грн | енергії, яка | |використовується|використовується| енергію, |використовується|(с.5 - | використовується| |для зовнішнього |для зовнішнього | визначений |для зовнішнього |c.6)(*) c.4| для зовнішнього | | освітлення | освітлення | згідно з | освітлення | | освітлення | | населених | населених | Порядком | населених | | населених | | пунктів, | пунктів, | формування |пунктів, спожиту| | пунктів | | спожитої і-тим | спожитої і-тим | роздрібного |і-тим споживачем| | | | споживачем у | споживачем у | тарифу на | у межах | | | |звітному місяці,|межах визначених|електроенергію| визначених зон | | | | МВт*год | зон доби, у |для споживачів| доби, що | | | | |звітному місяці,| (крім |фактично діяв у | | | | | МВт*год | населення і |звітному місяці,| | | | | | населених | грн/МВт*год(*)| | | | | | пунктів) | | | | | | |ліцензіатами з| | | | | | | постачання | | | | | | |електроенергії| | | | | | | за | | | | | | | регульованим | | | | | | | тарифом, на | | | | | | | звітний | | | | | | | місяць, | | | | | | |грн/МВт*год(*)| | | ----------------+---------+----------------+----------------+--------------+----------------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------+---------+----------------+----------------+--------------+----------------+-----------| Споживач 1 | 1 клас | | | | | | |---------+----------------+----------------+--------------+----------------+-----------| | 2 клас | | | | | | ----------------+---------+----------------+----------------+--------------+----------------+-----------| Споживач n | 1 клас | | | | | | |---------+----------------+----------------+--------------+----------------+-----------| | 2 клас | | | | | | ----------------+---------+----------------+----------------+--------------+----------------+-----------| Усього | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) - без урахування ПДВ.
Керівник організації _____________________________

(П.І.Б., підпис)
М.П.
Головний бухгалтер _____________________________

(П.І.Б., підпис)
____________________________________
(П.І.Б. виконавця, телефон, підпис)
____________________________________________
(П.І.Б. начальника ТП НКРЕ, телефон, підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: