open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

30.05.2014  № 293

(з основної діяльності)

Про затвердження Положення про забезпечення органів і підрозділів (формувань) цивільного захисту, навчальних закладів сфери управління ДСНС України лікарськими засобами, медичними виробами та медичною технікою поточного постачання та Норм забезпечення органів і підрозділів (формувань) цивільного захисту, навчальних закладів сфери управління ДСНС України лікарськими засобами, медичними виробами та медичною технікою поточного постачання

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
№ 528 від 18.09.2014}

Відповідно до вимог пункту 43 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2013 р. № 20, та з метою запровадження єдиних засад щодо забезпечення органів і підрозділів цивільного захисту лікарськими засобами, медичними виробами та медичною технікою поточного постачання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про забезпечення органів і підрозділів (формувань) цивільного захисту, навчальних закладів сфери управління ДСНС України лікарськими засобами, медичними виробами та медичною технікою поточного постачання, що додається.

2. Затвердити Норми забезпечення органів і підрозділів (формувань) цивільного захисту, навчальних закладів сфери управління ДСНС України лікарськими засобами, медичними виробами та медичною технікою поточного постачання (додаються).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

С. Бочковський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
30.05.2014 № 293

ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення органів і підрозділів (формувань) цивільного захисту, навчальних закладів сфери управління ДСНС України лікарськими засобами, медичними виробами та медичною технікою поточного постачання

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок забезпечення органів і підрозділів (формувань) цивільного захисту, навчальних закладів сфери управління ДСНС України (далі - органи і підрозділи ДСНС України) лікарськими засобами, медичними виробами, допоміжними матеріалами, іншим майном, тарою та медичною технікою поточного постачання (далі - медичне майно).

1.2. Забезпечення медичним майном (далі - медичне постачання) органів і підрозділів ДСНС України організується і здійснюється з метою своєчасного укомплектування їх цим майном відповідно до Норм забезпечення органів і підрозділів ДСНС України медичним майном поточного постачання (далі - Норми), створення та утримання певного запасу (резерву) витратного медичного майна, а також поповнення лікарськими засобами і медичними виробами спеціальних медичних укладок, комплектів, аптечок, наборів тощо.

1.2.1. Медичне постачання є окремою складовою загальної системи медичного забезпечення органів та підрозділів ДСНС України і являє собою комплекс організаційних та практичних заходів, а саме визначення потреби у медичному майні, його придбанні, доставці, обліку, утриманню, видачі, експлуатації, ремонту, списанні та контролю.

1.2.2. Утримання медичного майна включає: накопичення визначеної його номенклатури у встановленому обсязі, з додержанням умов зберігання (розміщення за принципом "товарне сусідство", по групах, на загальних умовах, або визначених в інструкціях, паспортах, формулярах).

1.3. Норми визначають потребу у медичному майні органів і підрозділів ДСНС України і розраховані на їх використання за певний період часу, у тому числі при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Норми встановлюються на кожний вид медичного майна з розрахунку на кількість особового складу, а також для аптеки, лабораторії, функціональних кабінетів, лазарету закладу охорони здоров'я органу і підрозділу ДСНС України та спеціальних медичних укладок, аптечок, наборів тощо.

1.4. Завдання та організація медичного постачання передбачають:

планування заходів медичного постачання для забезпечення повсякденної роботи (діяльності) органів і підрозділів ДСНС України, а також забезпечення заходів, пов'язаних з ліквідацією надзвичайної ситуації;

на основі аналізу захворюваності та прогнозу ймовірних надзвичайних ситуацій створення певного запасу медичного майна;

визначення обсягів і номенклатури медичного майна для поповнення (освіження) медичних укладок та медичних формувань відповідно до табелів їх оснащення;

організацію контролю за утриманням і раціональністю використання медичного майна;

ведення встановленої облікової та звітної документації.

1.5. Забезпечення органів і підрозділів ДСНС України медичним майном здійснюється тільки за встановленими Нормами з урахуванням фактичної наявності медичного майна на початок наступного звітного періоду.

1.6. Для забезпечення безперервності медичного постачання, а також створення запасу (резерву) медичного майна, у тому числі для медичних формувань, органи і підрозділи ДСНС України утримують понад встановлених Норм номенклатуру витратного медичного майна в обсязі тримісячної потреби.

1.7. Все медичне майно класифікується наступними ознаками:

1.7.1. Групи медичного майна:

медичне - лікарські засоби, кров і препарати крові, перев'язувальні матеріали, медичні апарати і прилади, стоматологічне та аптечне обладнання, предмети догляду, дезінфекційна апаратура і техніка, засоби дезінфекції, дезінсекції, лабораторні предмети та устаткування, книжки і бланки медичного обліку та звітності;

спеціальне - індивідуальні засоби медичного захисту, спеціальні аптечки, індивідуальні дозиметри, медичні прибори хімічної та радіологічної розвідки та індикації, навісне обладнання для авіа- або транспортної евакуації, засоби зв'язку, електроосвітлення та електроживлення;

санітарно-господарче - медичні та аптечні меблі, спеціальний одяг та взуття, постільна і натільна білизна, реманент для прибирання, посуд тощо.

1.7.2. Облікова ознака:

витратне - медикаменти, перев'язувальні матеріали, аптечний і лабораторний посуд, книжки і бланки обліку та звітності, предмети одноразового використання, лабораторні тест-індикатори, реактиви тощо;

інвентарне - медичні інструменти, апарати, прилади, медичне і санітарне обладнання та техніка.

1.7.3. Якісний стан:

комплектне або некомплектне (для інвентарного майна), придатне або непридатне до використання (фізично зношене, морально застаріле тощо), потребує ремонту або ремонт недоцільний.

1.8. Норми на медичне майно поточного постачання розраховані на річну потребу.

2. Порядок проведення розрахунків потреби медичного майна

2.1. Потреба у медичному майні органів і підрозділів ДСНС України розраховується начальником медичної служби (керівником закладу охорони здоров'я) з урахуванням відповідної Норми, табелів оснащення медичних формувань, оснащення функціональних кабінетів, комплектації спеціальних медичних укладок (комплектів, аптечок, наборів).

2.1.1. Визначення номенклатури і кількісної потреби у лікарських засобах та витратних медичних виробах здійснюється за принципом доцільної достатності з урахуванням: основних функціональних завдань органу або підрозділу ДСНС України, аналізу рівня захворюваності особового складу, санітарно-епідемічної обстановки, рівня закладу охорони здоров'я, наявності медичних формувань, обсягів поновлення (створення) спеціальних медичних укладок (комплектів, аптечок, наборів).

2.1.2. Закупівля вітчизняних або імпортних лікарських засобів здійснюється тільки таких, що включені до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1071.

2.2. Окремий підрозділ (формування) з посадою фельдшера - за нормою 101, з чисельністю особового складу до 50 осіб - розраховується за половиною норми, від 51 до 100 осіб - за повною нормою.

2.3. Головні управління (управління) ДСНС України розраховуються - за нормою 102.

2.4. Підрозділи безпосереднього підпорядкування апарату ДСНС України:

Спеціальний (Міжрегіональний) центр швидкого реагування ДСНС України, Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України і База ресурсного забезпечення та аварійно-рятувальних робіт ДСНС України розраховуються - за нормою 103;

Спеціальний авіаційний загін служби ДСНС України - за нормою 104;

Центр зв'язку та управління ДСНС України - за нормою 105;

Навчальний центр служби ДСНС України - за нормою 106.

2.5. Навчальні заклади ДСНС України розраховуються - за нормою 108.

2.6. Для закладів охорони здоров'я з лазаретом підрозділів безпосереднього підпорядкування апарату ДСНС України додатково розраховується потреба за нормою 107. Причому з лазаретом на 5 ліжок - за половиною норми, від 6 до 10 ліжок - за повною нормою, на кожні наступні п'ять ліжок - за половиною норми.

Для закладів охорони здоров'я з лазаретом навчальних закладів ДСНС України додатково розраховується потреба за нормою 109. Причому з лазаретом на 5 ліжок - за половиною норми, від 6 до 10 ліжок - за повною нормою, на кожні наступні п'ять ліжок - за половиною норми.

2.7. При визначенні потреби у медичному майні тривалого використання, медичній апаратурі (приладах) та медичній техніці кількість особового складу не враховується.

2.8. Потреба у видатковому та інвентарному медичному майні для закладів охорони здоров'я, що мають штатні аптеки, штатні (позаштатні) лабораторії та функціональні кабінети додатково розраховується:

для аптеки - згідно з додатком 1;

для стоматологічного кабінету - згідно з додатком 2;

для рентгенологічного кабінету - згідно з додатком 3;

для лабораторії - згідно з додатком 4;

для фізіотерапевтичного кабінету та функціональної діагностики - згідно з додатком 5.

2.9. Для інших функціональних кабінетів - згідно з Табелем оснащення виробами медичного призначення лікувальних та діагностичних кабінетів амбулаторно-поліклінічних закладів, затвердженим наказом МОЗ України від 05.06.98 № 153 (із змінами).

2.10. Медичні формування і спеціалізований санітарний транспорт, у тому числі авіаційний транспорт, медичним майном комплектуються окремо згідно з табелями їх оснащення. Перелік їх оснащення може доповнюватись у залежності від можливих медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій, прогнозованих для певної адміністративно-територіальної одиниці або обумовлених видом надзвичайної ситуації.

2.11. Спеціальні медичні укладки (комплекти, аптечки, набори тощо) формуються за рахунок ресурсів поточного постачання згідно із додатками 6 - 17.

2.12. Потреба у дезінфікуючих засобах розраховується з урахуванням повсякденних лікувально-профілактичних, протиепідемічних заходів та епідемічної обстановки.

2.13. Розрахунок вітамінних препаратів здійснюється тільки для лікувальних цілей.

3. Прикінцеві положення

3.1. Забезпечення медичним майном і технікою понад встановлені норми передбачається у разі проведення медичних заходів при ліквідації наслідків масштабних надзвичайних ситуацій, збільшення ліжок у лазареті закладу охорони здоров'я та проведення організаційно-штатних заходів.

3.2. Дозволяється закупівля найсучасніших еквівалентів медичних виробів, передбачених Нормами, табелями оснащення медичних формувань, переліками оснащення функціональних кабінетів, комплектацією спеціальних медичних укладок (комплектів, аптечок, наборів), але без перевищення їх кількісної потреби;

3.3. У разі відсутності аптеки у штатному розписі закладу охорони здоров'я забезпечення (відпуск) лікарськими засобами і витратними медичними виробами осіб, підрозділів, функціональних кабінетів (приміщень) здійснюється за накладними.

3.4. З метою безперервного забезпечення медичним майном, проведення заходів з оперативного медичного постачання, поповнення інвентарних предметів, які стали непридатними до подальшого використання, за рішенням Голови ДСНС України можуть створюватись централізований або регіональні запаси (резерви) медичного майна.

3.5. Перерозподіл (передача, здача, отримання) медичного майна між органами і підрозділами ДСНС України здійснюється на підставі наказу ДСНС України за нарядом. Забороняється передача (здача) медичного майна, що перебуває у неякісному стані або термін придатності до використання становить менш ніж 12 місяців. Прийом медичного майна проводиться комісійно.

3.6. Обслуговування (повірка) - апаратів, приладів та іншого медичного обладнання, у тому числі засобів вимірювання, здійснюється у терміни, визначені формулярами (технічними паспортами тощо) через установи (заклади) технічного нагляду на підставі договорів.

3.7. Витрати, пов'язані з організацією і проведенням заходів з медичного постачання здійснюються у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на утримання ДСНС України, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Начальник Відділу медичного
забезпечення, реабілітації
та охорони праці

О.Ф. Башук
Додаток 1
до Положення про забезпечення
органів і підрозділів (формувань)
цивільного захисту, навчальних закладів
сфери управління ДСНС України
лікарськими засобами, медичними
виробами та медичною технікою
поточного постачання

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
обладнанням аптеки закладу охорони здоров'я

№ з/п

Найменування предмета

Одиниця виміру

Кількість

1

2

3

4

1.

Гирі комплекту № 0,5 "ГУ-05" (0,1; 0,2; 0,5; 1, 2)

комплект

1

2.

Комплект типового обладнання для асистентських кімнат на 1 асистента

комплект

1

3.

Сейф металевий

штук

2

4.

Спиртометр з термометром № 2 від 60 до 100 градусів

штук

1

5.

Терези настільні до 20,0 кг

штук

1

6.

Шафа медична

штук

6

1.

Лійка проста конусоподібна № 6 діаметром 150 мм

штук

1

2.

Лійка проста конусоподібна № 7 діаметром 250 мм

штук

1

3.

Мензурка скляна місткістю 50 мл

штук

5

4.

Мензурка скляна місткістю 100 мл

штук

5

5.

Плівка поліетиленова

кг

6

6.

Склянка висока з носиком на 50 мл

штук

5

7.

Склянка висока з носиком на 100 мл

штук

5

8.

Флакон скляний з гвинтовою горловиною і пластмасовими кришками на 50 мл

штук

20

9.

Флакон скляний з гвинтовою горловиною і пластмасовими кришками на 100 мл

штук

20

10.

Флакон скляний з гвинтовою горловиною і пластмасовими кришками на 250 мл

штук

20

11.

Флакон скляний з гвинтовою горловиною і пластмасовими кришками на 500 мл

штук

20

12.

Циліндр вимірювальний з носиком на 50 мл

штук

2

13.

Циліндр вимірювальний з носиком на 100 мл

штук

2

14.

Циліндр вимірювальний з носиком на 250 мл

штук

2

15.

Циліндр вимірювальний з носиком на 500 мл

штук

2

16.

Циліндр вимірювальний з носиком на 1000 мл

штук

2
Додаток 2
до Положення про забезпечення
органів і підрозділів (формувань)
цивільного захисту, навчальних закладів
сфери управління ДСНС України
лікарськими засобами, медичними
виробами та медичною технікою
поточного постачання

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
апаратами, обладнанням та приладами стоматологічного кабінету з одним робочим місцем лікаря-стоматолога

Найменування предмета

Одиниця виміру

Кількість

1

2

4

1. Апарати, обладнання та інструмент

1.

Апарат для зняття зубного каменю за допомогою ультразвуку

штук

1

2.

Апарат для лікування пародонтозу

штук

1

3.

Дзеркало стоматологічне

штук

10

4.

Діатермокоагулятор стоматологічний

штук

1

5.

Екскаватор стоматологічний двосторонній № 1

штук

5

6.

Те ж № 2

штук

5

7.

Те ж № 3

штук

5

8.

Те ж № 4

штук

5

9.

Елеватор стоматологічний прямий № 1

штук

1

10.

Те ж № 2

штук

1

11.

Те ж № 3

штук

1

12.

Те ж, кутовий лівий НЛ-3

штук

2

13.

Те ж, правий НП-3

штук

2

14.

Електрознеболювач зубний

штук

1

15.

Електроодонтометр

штук

1

16.

Зонд зубний вигнутий № 1

штук

10

17.

Зонд зубний багнетоподібний № 2

штук

5

18.

Камера для зберігання стерильного інструменту

штук

1

19.

Крісло стоматологічне з електроприводом

штук

1

20.

Крісло лікаря

штук

1

21.

Лампа фотополімерна

штук

1

22.

Лоток ниркоподібний

штук

10

23.

Стерилізатор стальний емальований з кришкою

штук

5

24.

Набір інструментів для пломбування зубів

набір

5

25.

Набір інструментів з робочою частиною з твердого сплаву для зняття піддесневих зубних відкладень

набір

3

26.

Те ж для ендодонтії великої

набір

3

27.

Те ж для зняття зубних відкладень

набір

3

28.

Наконечник кутовий

штук

1

29.

Те ж, швидкісний

штук

2

30.

Наконечник прямий

штук

1

31.

Те ж, швидкісний

штук

2

32.

Негатоскоп стоматологічний

штук

1

33.

Опромінювач кварцовий

штук

1

34.

Пінцет зубний вигнутий

штук

10

35.

Повітряпускач (пустер)

штук

1

36.

Рукав гнучкий

штук

1

37.

Рукав жорсткий

штук

1

38.

Ручка для стоматологічного дзеркала

штук

10

39.

Стоматологічні меблі для зберігання інструментарію та матеріалів

к-т

1

40.

Столик стоматологічний

штук

1

41.

Ступка скляна для приготування та розтирання зуболікарських матеріалів

штук

2

42.

Установка стоматологічна універсальна

штук

1

43.

Шафа електрична сухожарова

штук

1

44.

Шафа медична

штук

1

45.

Шпатель зуболікарський для цементу двосторонній

штук

10

46.

Шпатель пластмасовий для замішування цементу № 3

штук

3

47.

Штифти для пломбування зубів № 12

к-т

5

48.

Штопфер - гладилка ШГ № 1

штук

5

49.

Щипці зубні для дорослих для видалення верхніх різців та малих корінних зубів № 2

штук

2

50.

Те ж для видалення нижніх корінних зубів № 13

штук

2

51.

Те ж для видалення верхніх великих корінних зубів правої сторони № 17

штук

2

52.

Те ж для видалення верхніх великих корінних зубів лівої сторони № 18

штук

2

53.

Те ж для видалення великих корінних зубів з обох сторін № 22

штук

2

54.

Щипці зубні для дорослих для видалення корінців нижніх зубів № 33

штук

2

55.

Те ж для видалення коренів верхніх зубів з середніми щічками № 51

штук

2

56.

Те ж для видалення коренів верхніх зубів багнетоподібні з вузькими щічками № 51 А

штук

2

57.

Те ж для видалення коренів верхніх зубів багнетоподібні з широкими щічками № 52

штук

2

58.

Те ж для видалення верхніх зубів № 67

штук

2

59.

Щипці зубні для дорослих для видалення нижніх зубів мудрості №79

штук

2

60.

Щипці крампонні

штук

2

61.

Щиток стоматологічний

штук

1

2. Прилади та матеріали для стоматології витратні

1.

Бори алмазні турбінні

штук

120

2.

Голки карпульні стандартні у комплекті 100 шт.

к-т

5

3.

Голки кореневі № 1, 2, 3

штук

300

4.

Головка алмазна стоматологічна конічна, діаметром 1,4 мм, для прямого наконечника АГК-1,4п

штук

2

5.

Те ж для кутового наконечника АГК-1,4к

штук

2

6.

Те ж, оборотно-конічна, діаметром 3 мм, для прямого наконечника АГКО-3п

штук

2

7.

Те ж для кутового наконечника АГКО-3к

штук

2

8.

Головка алмазна стоматологічна циліндрична, діаметром 1 мм, для прямого наконечника АГЦ-Iп

штук

2

9.

Те ж для кутового наконечника АГЦ-Iк

штук

2

10.

Головки шліфувальні стоматологічні для прямого наконечника

штук

20

11.

Те ж для кутового наконечника

штук

20

12.

Дентин для пов'язок по 20 г

флакон

10

13.

Дентин-паста по 50 г

коробка

10

14.

Диск металевий для сепарації зубів

штук

30

15.

Дискотримач для кутового наконечника з правою різьбою

штук

2

16.

Дискотримач для прямого наконечника з лівою різьбою

штук

2

17.

Те ж з правою різьбою

штук

2

18.

Дриль-бор машинний для прямого наконечника № 1, 2, 3, 4, 5 (по 50 штук у наборі)

набір

3

19.

Те ж для кутового наконечника № 1, 2, 3, 4, 5 (по 50 штук у наборі)

набір

3

20.

Дриль-бор ручний № 1, 2, 3, 4, 5 (по 50 штук у наборі)

набір

2

21.

Кальміцін - пластмасовий матеріал для підкладок під пломби

коробка

5

22.

Каналонаповнювачі конічні для кутового наконечника № 1, 2, 3 (по 50 штук у наборі)

набір

3

23.

Каналонаповнювачі конічні для прямого наконечника № 1, 2, 3 (по 50 штук у наборі)

набір

3

24.

Круги шліфувальні для бормашин карборундові

штук

10

25.

Матеріал для пломбування кореневих каналів "Ендодент"

коробка

3

26.

Матриці для контурних пломб еластичні

штук

50

27.

Набір борів для прямого наконечника (125 штук)

штук

3

28.

Те ж для кутового наконечника (175 штук)

штук

3

29.

Набір для полірування композитів

штук

3

30.

Паста миш'яковиста

упаковка

5

31.

Пластинка скляна для замішування цементу

штук

10

32.

Пластинка скляна з трьома поглибленнями

штук

5

33.

Пульпоекстрактори з короткою ручкою, довжиною 30 мм, № 1, 2, 3, 4, 5 (100 штук у комплекті)

комплект

10

34.

Те ж, з довжиною ручки 50 мм, № 1, 2, 3, 4, 5 (100 штук у комплекті)

комплект

10

35.

Смуги металеві сепараційні нержавіючі (100 штук у наборі)

коробка

5

36.

Фотополімери світлового твердіння у комплекті

коробка

5

37.

Те ж, семи кольорів

комплект

5

38.

Фотополімери хімічного твердіння у комплекті

коробка

5

39.

Цемент "Вісфат"

коробка

10

40.

Цемент "Парацин" для пломбування кореневих каналів

флакон

5

41.

Цемент "Сілідонт-2"

комплект

5

42.

Цемент "Сіліцин" одного кольору

комплект

5

43.

Цемент "Фосфат"

коробка

10

44.

Шнур для бормашини зі швом

штук

1

45.

Те ж, еластичний безшовний

штук

1

46.

Шприц карпульний стандартний

штук

2
Додаток 3
до Положення про забезпечення
органів і підрозділів (формувань)
цивільного захисту, навчальних закладів
сфери управління ДСНС України
лікарськими засобами, медичними
виробами та медичною технікою
поточного постачання

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
апаратами, обладнанням та приладами рентгенологічного кабінету

№ з/п

Найменування предмета

Одиниця виміру

Кількість

1

2

3

4

1. Апаратура та прилади для рентгенодіагностики

1.

Апарат рентгенодіагностичний

комплект

1

2.

Апарат рентгенівський дентальний

комплект

1

3.

Дозиметр індивідуальний м'якого рентгенівського та гамма-випромінювання

комплект

1

4.

Негатоскоп загального призначення

штук

1

5.

Комплект індивідуального рентгензахисного одягу

штук

1

6.

Фартух захисний спеціальний

штук

1

7.

Ширма рентгенозахисна

штук

1

2. Обладнання та прилади для фотолабораторії

1.

Бак для оброблення рентгенівської плівки

штук

4

2.

Годинник фотолабораторний

штук

1

3.

Екрани посилюючі розмір 13 х 18 см

пара

1

4.

Екрани посилюючі розмір 18 х 24 см

пара

1

5.

Екрани посилюючі розмір 24 х 30 см

пара

1

6.

Екрани посилюючі розмір 30 х 40 см

пара

1

7.

Зажими для фотоплівок

штук

30

8.

Касети для рентгенівських плівок розмір 13 х 18 см

штук

1

9.

Касети для рентгенівських плівок розмір 18 х 24 см

штук

1

10.

Касети для рентгенівських плівок розмір 24 х 30 см

штук

1

11.

Касети для рентгенівських плівок розмір 30 х 40 см

штук

1

12.

Кювета для проявлення плівок розмір 24 х 30 см

штук

2

13.

Кювета для проявлення плівок розмір 40 х 40 см

штук

2

14.

Ліхтар неактинічний для фотолабораторії

штук

1

15.

Рамка для проявлення рентгенівських знімків розмір 13 х 18 см

штук

2

16.

Рамка для проявлення рентгенівських знімків розмір 18 х 24 см

штук

2

17.

Рамка для проявлення рентгенівських знімків розмір 24 х 30 см

штук

2

18.

Рамка для проявлення рентгенівських знімків розмір 30 х 40 см

штук

2

19.

Шафа електрична для сушки рентгенівських плівок

штук

1

3. Фотоматеріали витратні

1.

Плівка рентгенівська розмір 3 х 4 см

лист

20

2.

Плівка рентгенівська розмір 13 х 18 см

лист

20

3.

Плівка рентгенівська розмір 18 х 24 см

лист

20

4.

Плівка рентгенівська розмір 24 х 30 см

лист

30

5.

Плівка рентгенівська розмір 30 х 40 см

лист

30

6.

Проявник

літр

120

7.

Фіксаж

літр

120
Додаток 4
до Положення про забезпечення
органів і підрозділів (формувань)
цивільного захисту, навчальних закладів
сфери управління ДСНС України
лікарськими засобами, медичними
виробами та медичною технікою
поточного постачання

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
апаратами, обладнанням та приладами для кабінету лабораторних досліджень

№ з/п

Найменування предмета

Одиниця виміру

Кількість

1

2

3

4

1. Апарати, обладнання та прилади

1.

Аналізатор глюкози з проб суцільної крові

штук

1

2.

Автоматичний дозатор рідини на об'єм доз від 5 до 5000 мкл

штук

4

3.

Аналізатор біохімічний

штук

1

4.

Дозатор - дилотер програмований мікропроцесорний автоматизований на об'єм доз від 5 до 500 мкл

штук

3

5.

Дозатор піпеточний автоматичний з числовим позначенням доз від 1 до 1000 мкл

штук

4

6.

Баня водяна лабораторна з електричним підігрівом

штук

1

7.

Ваги технічні на 200 грам

штук

1

8.

Гемометр Салі

штук

1

9.

Годинник процедурний

штук

1

10.

Дозатори крапельні напівавтоматичні (від 0,02 до 0,5 мл)

комплект

1

11.

Експрес-аналізатор глюкози

штук

1

12.

Затискач для гумових трубок гвинтовий

штук

1

13.

Затискач для гумових трубок пружинний

штук

1

14.

Камера Горяєва

штук

1

15.

Колориметр фотоелектричний з цифровою індикацією

штук

1

16.

Кошик для пробірок

штук

1

17.

Кушетка медична

штук

1

18.

Лічильник - калькулятор для підрахунку лейкоцитарної формули або лічильник-калькулятор формених елементів крові електронний

штук

1

19.

Лупа офтальмологічна ручна

штук

1

20.

Мікроскоп біологічний монокулярний

штук

1

21.

Опромінювач бактерицидний переносний

штук

1

22.

Освітлювач до мікроскопа

штук

1

23.

Поляриметр портативний

штук

1

24.

Прилад або пристрій для забарвлення та фіксації мазків крові на предметному скельці

штук

1

25.

Прилад для визначення СОЕ

штук

1

26.

Прилад для урівноваження центрифужних пробірок

штук

1

27.

Секундомір

штук

1

28.

Спиртівка лабораторна скляна з ковпачком

штук

1

29.

Термометр лабораторний від 0 до 100 C

штук

1

30.

Тримач для пробірок

штук

1

31.

Урометр

штук

1

32.

Центрифуга для визначення гематокриту

штук

1

33.

Шафа витяжна

штук

1

34.

Шафа електрична сухожарова

штук

1

35.

Шафа медична

штук

2

36.

Штатив для кип'ятіння пробірок

штук

1

37.

Штатив для мірних піпеток на 24 піпетки

штук

1

38.

Штатив лабораторний для закріплення посуду та приладів

штук

1

39.

Штатив металевий (поліетиленовий) для пробірок

штук

1

2. Лабораторний посуд, матеріали витратні

1.

Балон для лічильника крапель № 3

штук

5

2.

Бюретка без крану на 25 мл

штук

2

3.

Бюретка без крану на 50 мл

штук

2

4.

Бюретка з автоматичним нулем на 25 мл

штук

2

5.

Бюретка з боковим краном на 25 мл

штук

2

6.

Бюретка з боковим краном на 50 мл

штук

2

7.

Бюретка з запасним резервуаром на 2 мл

штук

2

8.

Йорш для миття пробірок

штук

2

9.

Зонд дуоденальний

штук

2

10.

Зонд шлунковий № 27, 30

штук

2

11.

Колба конічна на 50 мл

штук

2

12.

Колба конічна на 100 мл

штук

2

13.

Колба конічна на 250 мл

штук

2

14.

Колба конічна на 1000 мл

штук

2

15.

Колба мірна з одною міткою та притертим корком місткістю 50 мл

штук

2

16.

Колба мірна з одною міткою та притертим корком місткістю 100 мл

штук

2

17.

Колба мірна з одною міткою та притертим корком місткістю 500 мл

штук

2

18.

Колба мірна з одною міткою та притертим корком місткістю 1000 мл

штук

1

19.

Колба плоскодонна місткістю 100 мл

штук

2

20.

Колба плоскодонна місткістю 250 мл

штук

2

21.

Колба плоскодонна місткістю 500 мл

штук

2

22.

Кран одноходовий

штук

2

23.

Кран триходовий

штук

2

24.

Крапельниця градуйована на частковий злив на 1 мл

штук

5

25.

Крапельниця градуйована на частковий злив 5 мл

штук

5

26.

Крапельниця градуйована на частковий злив 10 мл

штук

5

27.

Крапельниця для багатократного дозування з носиком на 50 мл

штук

5

28.

Лійка проста конусоподібна № 3 діаметром 56 мм

штук

1

29.

Лійка проста конусоподібна № 4 діаметром 75 мм

штук

1

30.

Лійка проста конусоподібна № 5 діаметром 100 мм

штук

1

31.

Лійка проста конусоподібна № 6 діаметром 150 мм

штук

1

32.

Лійка проста конусоподібна № 7 діаметром 250 мм

штук

1

33.

Олівці воскові по склу

штук

5

34.

Паличка скляна легкоплавка

кг

0,1

35.

Піпетка градуйована на частковий злив на 1 мл

штук

5

36.

Піпетка градуйована на частковий злив на 2 мл

штук

5

37.

Піпетка градуйована на частковий злив на 5 мл

штук

5

38.

Піпетка градуйована на частковий злив на 10 мл

штук

5

39.

Пробірки біологічні 16 х 150 мм

штук

100

40.

Пробірки для аглютинації 8 х 90 мм

штук

100

41.

Пробірки до гемометру

штук

10

42.

Пробірки хімічні 14 х 120 мм

штук

100

43.

Пробірки центрифужні градуйовані

штук

20

44.

Пробірки центрифужні не градуйовані

штук

20

45.

Сітка азбестова

штук

2

46.

Скло годинникове діаметром 60 мм

штук

2

47.

Скло покривне для мікропрепаратів 18 х 18 мм

штук

100

48.

Скло предметне просте

штук

100

49.

Скло предметне шліфувальне

штук

10

50.

Склянка висока з носиком на 50 мл

штук

5

51.

Склянка висока з носиком на 100 мл

штук

5

52.

Склянка висока з носиком на 600 мл

штук

2

53.

Склянка з тубусом на 2000 мл

штук

2

54.

Склянка з тубусом на 5000 мл

штук

1

55.

Спис - скарифікатор одноразового використання

штук

1000

56.

Циліндр вимірювальний з носиком на 10 мл

штук

2

57.

Циліндр вимірювальний з носиком на 25 мл

штук

2

58.

Циліндр вимірювальний з носиком на 50 мл

штук

2

59.

Циліндр вимірювальний з носиком на 100 мл

штук

2

60.

Циліндр вимірювальний з носиком на 250 мл

штук

2

61.

Циліндр вимірювальний з носиком на 500 мл

штук

1

62.

Циліндр вимірювальний з носиком на 1000 мл

штук

1

63.

Циліндр вимірювальний з притертим корком місткістю 10 мл

штук

1

64.

Циліндр вимірювальний з притертим корком місткістю 25 мл

штук

1

65.

Циліндр вимірювальний з притертим корком місткістю 50 мл

штук

1

66.

Циліндр вимірювальний з притертим корком місткістю 100 мл

штук

1

67.

Чашка Петрі

штук

50

3. Реактиви хімічні та індикатори

1.

0,1 н розчин соляної кислоти

ампул

5

2.

Азотна кислота

кг

1,5

3.

Азур-еозин по Романовському розчин

л

1,0

4.

Амоній щавлевокислий

кг

0,5

5.

Еозин метиленовий синій по Май-Грюнвальду (сухий)

кг

1,0

6.

Йодид калію

кг

0,1

7.

Метиленовий синій (сухий)

кг

0,01

8.

Натрій їдкий

кг

0,1

9.

Натрій хлористий

кг

0,1

10.

Натрію гідроокис

кг

0,2

11.

Натрію хлорид 0,9 %

літр

3,0

12.

Новокаїн (сухий)

кг

0,005

13.

Оцетна кислота крижана

кг

1,5

14.

Реактив "Гемоглобін"

упаковка

5

15.

Реактив "Гамма-глутамілтранспептідаза"

упаковка

8

16.

Реактив "АЛТ"

упаковка

3

17.

Реактив "АСТ"

упаковка

3

18.

Реактив "Білірубін"

упаковка

3

19.

Реактив "Креатипін"

упаковка

2

20.

Реактив "Холестерин"

упаковка

2

21.

Реактив для визначення уробіліногену та білірубіну сечі

упаковка

1

22.

Реактив "Сечовина"

упаковка

3

23.

Сірчанокисла магнезія

кг

0,1

24.

Соляна кислота 0,1 мм/дм (0,1 Н) № 10

упаковка

2

25.

Стандарт-титр (гідроокис натрію) № 10

упаковка

2

26.

Сульфосаліцилова кислота

кг

0,5

27.

Трилон "Б"

кг

0,1

28.

Цитрат натрію

кг

0,2

4. Набір хімічних реактивів

1.

Тест-смужка для аналізу крові

упаковка

6

2.

Тест-смужка для аналізу сечі

упаковка

6

3.

Тест-смужка для експрес-аналізу ацетону у сечі

упаковка

6

4.

Тест-смужка для експрес-аналізу цукру у сечі

упаковка

6

5.

Тест-смужка для аналізу цукру у крові

упаковка

6

5. Інші речовини

1.

Олія кедрова

кг

0,2

2.

Трубки індикаторні Мохова-Шинкаренко

штук

100

6. Бланки медичного обліку та звітності

1.

Бланки* лабораторних аналізів загальні

штук

1000

2.

Бланки* лабораторних аналізів крові

штук

1000

3.

Бланки* лабораторних аналізів сечі

штук

1000

__________
* Форма бланків затверджена МОЗ УкраїниДодаток 5
до Положення про забезпечення
органів і підрозділів (формувань)
цивільного захисту, навчальних закладів
сфери управління ДСНС України
лікарськими засобами, медичними
виробами та медичною технікою
поточного постачання

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
апаратами, обладнанням та приладами для фізіотерапії, діагностичних та функціональних досліджень фізіотерапевтичного кабінету

№ з/п

Найменування предмета

Одиниця виміру

Кількість

1

2

3

4

1. Апарати, обладнання та прилади

1.

Апарат для гальванізації

штук

1

2.

Апарат для електрофорезу (еквівалент "Поток-1")

штук

1

3.

Апарат для загальної магнітотерапії (екв. "Солнышко")

штук

1

4.

Апарат для лазеротерапії

штук

1

5.

Апарат для лікування діадинамічними струмами

штук

1

6.

Апарат для місцевої дарсонвалізації

штук

1

7.

Апарат для УВЧ-терапії (еквівалент УВЧ-66)

штук

1

8.

Апарат ультразвукової терапії

штук

1

9.

Годинник пісочний настільний на 10 хвилин

штук

1

10.

Годинник процедурний зі звуком-сигналом

штук

1

11.

Електрокардіограф одноканальний (багатоканальний)

штук

1

12.

Інгалятор аерозольний

штук

1

13.

Каструля емальована на 2 - 3 л

штук

1

14.

Кип'ятильник дезінфекційний електричний

штук

1

15.

Кушетка медична

штук

4

16.

Лінійка для обчислення ЕКГ

штук

1

17.

Лоток ниркоподібний

штук

3

18.

Опромінювач ультрафіолетовий (еквівалент БОП-5)

штук

1

19.

Плитка електрична

штук

1

20.

Прилад для вимірювання кров'яного тиску

штук

1

21.

Секундомір

штук

1

22.

Спірометр сухий портативний

штук

1

23.

Стерилізатор стальний емальований з кришкою

штук

2

24.

Термометр медичний

штук

2

25.

Фонендоскоп комбінований

штук

1

26.

Шафа медична

штук

2

2. Пристрої до апаратів та приладів

1.

Байка біла

метр

10

2.

Бинти гумові

штук

8

3.

Клема подвійна для дротів

штук

8

4.

Комплект електродів до апаратів для гальванізації

комплект

2

5.

Стрічка діаграмна теплочутлива для одноканального (багатоканального) електрокардіографа

тис. метр

1

6.

Стрічка сантиметрова

штук

1
Додаток 6
до Положення про забезпечення
органів і підрозділів (формувань)
цивільного захисту, навчальних закладів
сфери управління ДСНС України
лікарськими засобами, медичними
виробами та медичною технікою
поточного постачання

УКЛАДКА
медична лікарська УМЛ (для надання екстреної медичної допомоги з розрахунку 5 - 7 особам одночасно)

№ з/п

Найменування медикаментів, медичного майна

Одиниця виміру

Норма

1

2

3

4

1. Лікарські засоби списку "А"

1.

Атропіну сульфат 0,1 % - 1.0 мл, № 10

упаковка

1

2.

Бутарфанолу тартрат 0.2 % - 1.0 мл, № 1

шп/тюб

10

3.

Кеталонг 3 %- 1,0; № 10

упаковка

1

4.

Прозерин 0.05 % - 1.0 мл, № 10

упаковка

1

2. Лікарські засоби загальні

1.

Адреналіну гідротартрат 0,18 % - 1,0 мл, № 10

упаковка

1

2.

Анальгін 0.5 г, № 10

упаковка

2

3.

Анальгін 50 % - 2.0 мл, № 10

упаковка

1

4.

Астмопент аерозоль 400 доз

флакон

1

5.

Ацетилсаліцилова кислота 0.5 г, № 10

упаковка

2

6.

Ацізол 60 мг/мл 1.0 мл

ампула

10

7.

Бальзам "Спасатель" 30.0 г

туба

5

8.

Барбовал 25.0 мл

флакон

3

9.

Беластезін, № 10 таб.

упаковка

2

10.

Вазелін мазь 30.0 г

туба

3

11.

Валідол 0.06 г, № 10

упаковка

5

12.

Вікасол 1 % - 1.0 мл, № 10

упаковка

1

13.

Вода для ін'єкцій 2.0 мл, № 10

упаковка

1

14.

Галазолін 0,1 % - 10.0 мл

флакон

2

15.

Глюкоза 40 % - 20.0 мл, № 10

упаковка

1

16.

Гордокс 100 тис. - 10.0 мл, № 25

упаковка

1

17.

Диклофенак натрію 2,5 % - 3,0 мл № 5

упаковка

1

18.

Димедрол 1 % - 1.0 мл, № 10

упаковка

1

19.

Дібазол 0.02 г, № 10 таб.

упаковка

2

20.

Дібазол 1 % - 5.0 мл, № 10

упаковка

1

21.

Дротаверин 2 % - 2,0 мл № 5

упаковка

1

22.

Дротаверин 0,04 г № 20

упаковка

1

23.

Екстракт валеріани 0.02 г, № 10 таб.

упаковка

5

24.

Ентеросгель 45.0 г

упаковка

10

25.

Еуфілін 2,4 % - 5.0 мл, № 10

упаковка

1

26.

Ізокет аероз. 1,25/1 доза фл. 300 доз

флакон

1

27.

Кальцію глюконат 10 % - 10.0 мл, № 10

упаковка

1

28.

Кальцію хлорид 10 % - 10.0 мл, № 10

упаковка

1

29.

Карболонг 5.0 г, № 30

упаковка

1

30.

Корвалол 25.0 мл

флакон

1

31.

Корглікон 0,06 % - 1.0 мл, № 10

упаковка

1

32.

Кордіамін 25 % - 2.0 мл, № 10

упаковка

1

33.

Кофеїн-бензоат натрію 10 % - 1,0 мл, № 10

упаковка

1

34.

Лідокаїн гідрохлорид 2 % - 2.0, № 10

упаковка

1

35.

Лоперамід - КМП 0,02 № 20

упаковка

1

36.

Магнію сульфат 25 % - 10.0 мл, № 10

упаковка

1

37.

Мазь "Альгофін" 25.0 г

упаковка

1

38.

Мазь "Мєфєнат" 40.0 г

туба

2

39.

Мазь тетрациклінова очна 10.0 г

туба

1

40.

Мезатон 1 % - 1.0 мл, № 10

упаковка

1

41.

Натрію гідрокарбонат 50.0 г

упаковка

1

42.

Нітрогліцерин 0,0005, № 20

упаковка

1

43.

Новокаїн 2 % - 5.0 мл, № 10

упаковка

1

44.

Пантенол 140 мл

флакон

2

45.

Папаверину гідрохлорид 2 % - 2.0 мл, № 10

упаковка

1

46.

Полігемостат 2,5 г

упаковка

10

47.

Ранітидин 130 мг № 30 таб.

упаковка

1

48.

Розчин аміаку 10 % - 10,0 мл

фл.-крап.

5

49.

Розчин аміназину 2,5 % - 2.0 мл, № 10

упаковка

1

50.

Розчин борної кислоти спиртовий 3 % - 10.0

фл.-крап.

5

51.

Розчин брильянтового зеленого спирт. 1 % - 20 мл

флакон

5

52.

Розчин водню перекису 3 % - 40.0 мл

флакон

2

53.

Розчин йоду спирт 5 % - 15 мл

фл.-крап.

3

54.

Розчин сульфацилу натрію 20 % - 1.5 мл, № 2

упаковка

10

55.

Спирт етиловий медичний (96 градусів) 100.0 мл

флакон

2

56.

Фармадипін (ніфедипін) р-н 2 % - 25 мл

флакон

1

57.

Фосфалюгель № 20

упаковка

1

58.

Фурацилін 0.02 г, № 10 таб.

упаковка

4

59.

Фуросемід 1 % - 2,0 мл № 10

упаковка

1

3. Антибіотики

1.

Ампіциліну тригідрат 0.25 г, № 20 таб.

упаковка

4

2.

Левоміцетин 0.5 г, № 10 таб.

упаковка

2

3.

Цефазоліну натрієва сіль 1.0 г

флакон

5

4. Гормони

1.

Дексаметазон 4 мг, № 25

упаковка

1

2.

Преднізолон (деперзолон) 30 мг в 1 мл, № 3

упаковка

2

3.

Хумодар Б 10.0 мл - 40 ОД

флакон

2

5. Розчини

1.

Розчин глюкози 5 % - 500.0 мл

ПХВ-конт.

2

2.

Розчин натрію хлориду 0,9 % - 500.0 мл

ПХВ-конт.

2

3.

Розчин Рінгера 500.0 мл

ПХВ-конт.

2

6. Сироватки

1.

Сироватка протиправцева рідка

доз

5

7. Перев'язувальні засоби, шприци, катетери

1.

Антисептичний гель для рук 50 мл

флак.

2

2.

Бинт марлевий стерильний 5 м х 10 см

штук

10

3.

Бинт марлевий стерильний 5 м х 7 см

штук

10

4.

Бинт марлевий нестерильний 7 м х 14 см

штук

5

5.

Бинт марлевий стерильний 7 м х 14 см

штук

10

6.

Вата гігроскопічна нестерильна

кілограм

0,1

7.

Вата гігроскопічна стерильна

кілограм

0,2

8.

Ватні кульки № 100

упаковка

1

9.

Ватні палички № 200

упаковка

1

10.

Катетер внутрішньовенний № 18 (20)

штук

5

11.

Катетер підключичний 1.0 мм

штук

2

12.

Катетер уретральний гумовий № 17

штук

1

13.

Лейкопластир 1 см х 500 см

штук

1

14.

Лейкопластир 5 см х 500 см

штук

2

15.

Лейкопластир бактерицидний 10 х 4 см

штук

20

16.

Маска-пакет дихальна

штук

8

17.

Накидка медична

штук

5

18.

Пакет охолоджуючий

штук

5

19.

Пакет перев'язувальний індивідуальний (ППІ)

штук

7

20.

Пов'язка медична велика, стерильна

штук

3

21.

Пов'язка медична мала, стерильна

штук

3

22.

Рукавички стерильні медичні латексні № 7 (8, 9)

пара

10

23.

Серветки марлеві медичні, стерильні 29 х 45 см, № 10

упаковка

3

24.

Серветки спиртові № 100

упаковка

1

25.

Скальпель зі змінними лезами

штук

4

26.

Термоаплікатор 20 х 40 см

штук

5

27.

Хустинка медична (перев'язувальна)

штук

3

28.

Шовк хірургічний з атравматичною голкою

упаковка

5

29.

Шпателі одноразові

штук

10

30.

Шприц ін'єкційний одноразового використання 2 мл

штук

10

31.

Шприц ін'єкційний одноразового використання 5 мл

штук

5

32.

Шприц ін'єкційний одноразового використання 10 мл

штук

5

33.

Шприц ін'єкційний одноразового використання 20 мл

штук

2

34.

Шприц ін'єкційний одноразового використання інсуліновий

штук

4

8. Іммобілізуючі засоби

1.

Дошка транспортувальна довга

штук

1

2.

Комірець ортопедичний для фіксації шийного відділу хребта (дитячий, дорослий)

штук

2

3.

Шина гнучка для верхніх кінцівок

штук

4

4.

Шина гнучка для нижніх кінцівок

штук

4

9. Інвентарне медичне майно

1.

Ванночка скляна для очей

штук

1

2.

Голкотримач загальний хірургічний

штук

1

3.

Джгут кровоспинний гумовий

штук

5

4.

Затискач кровоспинний зубчатий з нарізкою, прямий № 1, довжиною 160 мм

штук

2

5.

Корнцанг вигнутий Щ-20-1

штук

1

6.

Корнцанг прямий Щ-20-1

штук

1

7.

Мішок дихальний Амбу для дорослих

штук

1

8.

Молоток неврологічний для дослідження сухожильних рефлексів

штук

1

9.

Набір для трахеостомії

штук

1

10.

Ніж садовий

штук

1

11.

Ніж списоподібний для видалення сторонніх тіл із роговиці

штук

1

12.

Ножиці для розрізання пов'язок з ґудзиком, горизонтально вигнуті, довжиною 185 мм

штук

1

13.

Ножиці з одним гострим кінцем, прямі, довжиною 140 мм

штук

1

14.

Ножиці тупокінцеві, вертикально вигнуті, довжиною 140 мм

штук

1

15.

Пінцет пластинчатий анатомічний загального призначення, довжиною 150 мм

штук

1

16.

Пінцет пластинчатий хірургічний, загального призначення, довжиною 150 мм

штук

1

17.

Піпетка для очей з футляром

штук

2

18.

Прилад для вимірювання артеріального тиску

штук

1

19.

Роторозширювач з кремальєрою великий

штук

1

20.

Склянка для прийому ліків (пластикова)

штук

2

21.

Стетофонендоскоп із змінними голівками

штук

1

22.

Тазик ниркоподібний пластмасовий (емальований)

штук

1

23.

Термометр медичний

штук

3

24.

Трубка дихальна ТД-1,02

штук

1

25.

Щипці гортанні для видалення сторонніх тіл

штук

1

26.

Язикотримач для дорослих

штук

1

10. Інші засоби

1.

Блокнот

штук

1

2.

Ємність пластмасова (для води) 10 л

штук

1

3.

Ліхтар електричний кишеньковий

штук

1

4.

Олівець

штук

1

5.

Шпильки безпечні

штук

10

6.

Ящик пакувальний

штук

2
Додаток 7
до Положення про забезпечення
органів і підрозділів (формувань)
цивільного захисту, навчальних закладів
сфери управління ДСНС України
лікарськими засобами, медичними
виробами та медичною технікою
поточного постачання

УКЛАДКА
медична фельдшерська УМФ (для надання екстреної медичної допомоги з розрахунку 5 - 7 особам одночасно)

№ з/п

Найменування медикаментів, медичного майна

Одиниця виміру

Норма

1

2

3

4

1. Лікарські засоби списку "А"

1.

Атропіну сульфат 0,1 % - 1.0 мл, № 10

упаковка

1

2.

Бутарфанолу тартрат 0.2 % - 1.0 мл, № 1

шп/тюб

10

3.

Кеталонг 3 % - 1,0; № 10

упаковка

1

2. Лікарські засоби загальні

1.

Анальгін 0.5 г, № 10

упаковка

2

2.

Анальгін 50 % - 2.0 мл, № 10

упаковка

1

3.

Астмопент аерозоль 400 доз

флакон

1

4.

Ацетилсаліцилова кислота 0.5 г, № 10

упаковка

2

5.

Бальзам "Спасатель" 30.0 г

туба

5

6.

Барбовал 25.0 мл

флакон

3

7.

Беластезін № 10 таб.

упаковка

2

8.

Вазелін мазь 30.0 г

туба

3

9.

Валідол 0.06 г, № 10

упаковка

5

10.

Галазолін 0,1 % - 10.0 мл

флакон

2

11.

Димедрол 1 % - 1.0 мл, № 10

упаковка

1

12.

Дібазол 0.02 г, № 10 таб.

упаковка

2

13.

Дротаверин 0,04 г № 20

упаковка

1

14.

Дібазол 1 % - 5.0 мл, № 10

упаковка

1

15.

Екстракт валеріани 0.02 г, № 10 таб.

упаковка

5

16.

Ентеросгель 45.0 г

упаковка

10

17.

Ізокет аероз. 1,25/1 доза фл. 300 доз

флакон

1

18.

Карболонг 5.0 г, № 30

упаковка

1

19.

Кордіамін 25 % - 2.0 мл, № 10

упаковка

1

20.

Кофеїн-бензоат натрію 10 % - 1,0 мл, № 10

упаковка

1

21.

Лоперамід - КМП 0,02 № 20

упаковка

1

22.

Мазь "Альгофін" 25.0 г

упаковка

1

23.

Мазь "Мєфєнат" 40.0 г

туба

2

24.

Мазь тетрациклінова очна 10.0 г

туба

1

25.

Натрію гідрокарбонат 50.0 г

упаковка

1

26.

Нітрогліцерин 0,0005, № 20

упаковка

1

27.

Новокаїн 2 % - 5.0 мл, № 10

упаковка

1

28.

Пантенол 140 мл

флакон

2

29.

Папаверину гідрохлорид 2 % - 2.0 мл, № 10

упаковка

1

30.

Розчин аміаку 10 % - 10,0 мл

фл.-крап.

5

31.

Розчин борної кислоти спиртовий 3 % - 10.0

фл.-крап.

5

32.

Розчин брильянтового зеленого спирт. 1 % - 20 мл

флакон

5

33.

Розчин водню перекису 3 % - 40.0 мл

флакон

2

34.

Розчин йоду спирт 5 % - 15 мл

фл.-крап.

3

35.

Розчин сульфацилу натрію 20 % - 1.5 мл, № 2

упаковка

10

36.

Спирт етиловий медичний (96 градусів) 100.0 мл

флакон

2

37.

Фурацилін 0.02 г, № 10 таб.

упаковка

4

3. Сироватки

1.

Сироватка протиправцева рідка

доз

5

4. Перев'язувальні засоби, шприци, катетери

1.

Антисептичний гель для рук 50 мл

флак.

2

2.

Бинт марлевий нестерильний 5 м х 10 см

штук

10

3.

Бинт марлевий стерильний 5 м х 7 см

штук

10

4.

Бинт марлевий нестерильний 7 м х 14 см

штук

5

5.

Бинт марлевий стерильний 7 м х 14 см

штук

10

6.

Вата гігроскопічна нестерильна

кілограм

0,1

7.

Вата гігроскопічна стерильна

кілограм

0,2

8.

Ватні палички № 200

упаковка

1

9.

Лейкопластир 1 см х 500 см

штук

1

10.

Лейкопластир 5 см х 500 см

штук

2

11.

Лейкопластир бактерицидний 10 х 4 см

штук

20

12.

Маска-пакет дихальна

штук

10

13.

Накидка медична

штук

5

14.

Пакет охолоджуючий

штук

5

15.

Пакет перев'язувальний індивідуальний (ППІ)

штук

7

16.

Пов'язка медична велика, стерильна

штук

3

17.

Пов'язка медична мала, стерильна

штук

3

18.

Рукавички стерильні медичні латексні № 7 (8, 9)

пара

10

19.

Серветки марлеві медичні, стерильні 29 х 45 см, № 10

упаковка

3

20.

Серветки спиртові № 100

упаковка

1

21.

Термоаплікатор 20 х 40 см

штук

5

22.

Хустинка медична (перев'язувальна)

штук

3

23.

Шпателі одноразові

штук

10

24.

Шприці одноразові 2 мл

штук

15

25.

Шприці одноразові 5 мл

штук

5

5. Іммобілізуючі засоби

1.

Дошка транспортувальна довга

штук

1

2.

Комірець ортопедичний для фіксації шийного відділу хребта (дитячий, дорослий)

штук

2

3.

Шина гнучка для верхніх кінцівок

штук

4

4.

Шина гнучка для нижніх кінцівок

штук

4

6. Інвентарне медичне майно

1.

Ванночка скляна для очей

штук

1

2.

Джгут кровоспинний гумовий

штук

5

3.

Затискач кровоспинний зубчатий з нарізкою, прямий № 1, довжиною 160 мм

штук

2

4.

Мішок дихальний Амбу дорослий

штук

1

5.

Ніж садовий

штук

1

6.

Ножиці для розрізання пов'язок з ґудзиком, горизонтально вигнуті, довжиною 185 мм

штук

1

7.

Пінцет пластинчатий анатомічний загального призначення, довжиною 150 мм

штук

1

8.

Піпетка для очей з футляром

штук

2

9.

Прилад для вимірювання артеріального тиску

штук

1

10.

Роторозширювач з кремальєрою великий

штук

1

11.

Склянка для прийому ліків (пластикова)

штук

2

12.

Стетофонендоскоп із змінними голівками

штук

1

13.

Тазик ниркоподібний пластмасовий (емальований)

штук

1

14.

Термометр медичний

штук

3

15.

Трубка дихальна ТД-1,02

штук

1

7. Інші засоби

1.

Блокнот

штук

1

2.

Ємність пластмасова (для води) 10 л

штук

1

3.

Ліхтар електричний кишеньковий

штук

1

4.

Олівець

штук

1

5.

Шпильки безпечні

штук

10

6.

Ящик пакувальний

штук

2
Додаток 8
до Положення про забезпечення
органів і підрозділів (формувань)
цивільного захисту, навчальних закладів
сфери управління ДСНС України
лікарськими засобами, медичними
виробами та медичною технікою
поточного постачання

УКЛАДКА
для надання екстреної медичної допомоги при виконанні водолазних робіт

№ з/п

Найменування медикаментів, медичного майна

Одиниця виміру

Норма

1

2

3

4

1. Лікарські засоби списку "А"

1.

Атропіну сульфат 0,1 % - 1 мл № 10

амп.

4

2.

Промедол 2 % 1,0 № 5

упаковка

1

3.

Строфантин "К" 0,05 % 1 мл

амп.

4

2. Лікарські засоби загальні

1.

Адреналіну гідротартрат 0,18 % - 1,0 мл № 10

амп.

3

2.

Аміназин р-н д/ін. 2,5 % - 2,0 мл, № 10

амп.

4

3.

Анальгін 50 % - 2 мл, № 10

амп.

3

4.

Аскорбінова к-та 5 % - 2 мл, № 10

амп.

4

5.

Ацетилсаліцилова к-та 0,5 г, № 10 таб.

упаковка

3

6.

Баралгін 5 мл., № 5 амп.

амп.

2

7.

Бромгексин 0,08 № 20

упаковка

1

8.

Вазелін мазь 30,0 г

туб.

1

9.

Валідол 0,06 табл. № 10

упаковка

1

10.

Вікасол 1 % - 1,0, № 10

амп.

2

11.

Гепарин 5000 ОД 5,0 мл

флакон

1

12.

Глюкоза 40 % - 20,0 мл, № 10

амп.

4

13.

Дибазол 1 % - 5,0 мл № 10

амп.

4

14.

Димедрол 1 % - 1,0 мл № 10

амп.

2

15.

Дротаверин 2 % - 2,0 мл

амп.

2

16.

Екстракт валеріани 0,02, № 10

упаковка

2

17.

Еуфілін 2,4 % - 5,0 мл № 10

амп.

4

18.

Кальцію хлорид 10 % - 10,0 мл, № 10

амп.

2

19.

Корглікон 0,06 % - 1,0 мл № 10

амп.

3

20.

Кордіамін 25 % - 2,0 № 10

амп.

3

21.

Кофеїн-бензоат натрію 10 % - 1,0 мл № 10

амп.

3

22.

Лазікс 10 мг - 2.0 мл, № 10

амп.

2

23.

Лідокаїн гідрохлорид 2 % - 2,0 № 10

амп.

2

24.

Лоперамід - КМП 0,02 № 20

упаковка

1

25.

Магнію сульфат 25 % - 10,0 мл, № 10

амп.

2

26.

Мезатон 1 % - 1,0 мл, № 10

амп.

4

27.

Натрію хлорид 0,9 % - 10,0 мл, № 10

амп.

2

28.

Нітрогліцерин 0,0005 № 20

упаковка

1

29.

Новокаїн 0,5 % - 5,0 мл, № 10

амп.

5

30.

Новокаїнамід 10 % - 5,0 мл, № 10

амп.

2

31.

Папаверину гідрохлорид 2 % - 2 мл № 10

амп.

3

32.

Преднізолон (деперзолон) 30 мг - 1 мл № 3

амп.

3

33.

Розчин аміаку 10 % - 10,0 мл

фл.-крап.

3

34.

Розчин брильянтового зеленого спирт. 1 % - 15 мл

фл.-крап

2

35.

Розчин водню перекису 3 % - 40,0 мл

флакон

4

36.

Розчин йоду спирт. 5 % - 15 мл

фл.-крап

1

37.

Розчин кислоти борної спиртовий 3 % - 10,0 мл

фл.-крап

1

38.

Розчин сульфацилу натрію 20 % - 1,5 мл № 2

упаковка

6

39.

Спирт етиловий медичний (96 градусів) 100.0 мл

флакон

1

40.

Сульфокамфокаін 10 % - 2,0 мл № 10

амп.

2

41.

Трисоль, розчин для ін'єкцій 400 мл

флакон

2

3. Перев'язувальні засоби

1.

Бинт марлевий стерильний 5 м х 7 см

штук

3

2.

Бинт марлевий стерильний 5 м х 10 см

штук

3

3.

Бинт марлевий стерильний 7 м х 14 см

штук

2

4.

Вата гігроскопічна нестерильна

кілограм

0,25

5.

Вата гігроскопічна стерильна

кілограм

0,05

6.

Лейкопластир 5 см х 500 см

штук

2

7.

Пакет перев'язувальний індивідуальний (ППІ)

штук

3

8.

Пов'язка медична велика стерильна

штук

5

9.

Пов'язка медична мала стерильна

штук

5

10.

Серветки марлеві медичні стерильні 16 х 14, № 20

упаковка

5

11.

Серветки спиртові № 100

упаковка

1

12.

Хустинка медична перев'язувальна

штук

5

4. Іммобілізуючі засоби

1.

Дошка транспортувальна довга

штук

1

2.

Шина транспортна для нижніх кінцівок "Дітеріхса"

штук

2

5. Інвентарне медичне майно

1.

Голкотримач загальний хірургічний

штук

1

2.

Джгут кровоспинний гумовий

штук

3

3.

Затискач кровоспинний зубчатий з нарізкою, прямий № 1, довжиною 160 мм

штук

2

4.

Набір для трахеостомії

штук

1

5.

Ножиці для розрізання пов'язок з ґудзиком, горизонтально вигнуті довжиною 185 мм

штук

1

6.

Пінцет пластинчатий анатомічний загального призначення, довжиною 150 мм

штук

1

7.

Прилад для вимірювання артеріального тиску

штук

1

8.

Роторозширювач з кремальєрою великий

штук

2

9.

Стетофонендоскоп із змінними голівками

штук

1

10.

Тазик ниркоподібний пластмасовий (емальований)

штук

1

11.

Термометр медичний

штук

3

12.

Язикотримач для дорослих

штук

1

6. Апарати та прилади для інтенсивної терапії

1.

Апарат штучної вентиляції легенів

штук

1

2.

Мішок дихальний Амбу

штук

1

3.

Трубка дихальна ТД-1,02

штук

1

7. Санітарно-господарське майно інвентарне

1.

Ліхтар електричний кишеньковий

штук

1

2.

Лямка для нош

штук

4

3.

Лямка санітарна спеціальна Ш-4

штук

1

4.

Ноші санітарні

штук

2

8. Медичні предмети витратні

1.

Катетер уретральний циліндричний гумовий № 17

штук

1

2.

Комірець ортопедичний для фіксації шийного відділу хребта

штук

2

3.

Пакет охолоджуючий

штук

5

4.

Рукавички стерильні медичні латексні № 7 (8, 9)

пара

10

5.

Система для внутрішньовенних вливань

штук

2

6.

Термохімічний сольовий іплікатор 20 х 40 см

штук

3

7.

Шина гнучка для верхніх кінцівок

штук

4

8.

Шина гнучка для нижніх кінцівок

штук

4

9.

Шовк хірургічний з атравматичною голкою

упаковка

5

10.

Шпателі дерев'яні

штук

30

11.

Шпильки безпечні

штук

10

12.

Шприц для ін'єкцій одноразового використання 2 мл

штук

10

13.

Шприц для ін'єкцій одноразового використання 5 мл

штук

20

14.

Шприц для ін'єкцій одноразового використання 10 мл

штук

10

15.

Шприц для ін'єкцій одноразового використання 20 мл

штук

5

9. Тара

1.

Ящик пакувальний

штук

1


{Додаток 9 виключено на підставі Наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 528 від 18.09.2014}
Додаток 9
до Положення про забезпечення
органів і підрозділів (формувань)
цивільного захисту, навчальних закладів
сфери управління ДСНС України
лікарськими засобами, медичними
виробами та медичною технікою
поточного постачання

УКЛАДКА
медичного поста аеродрому для надання екстреної медичної допомоги

№ з/п

Найменування медикаментів, медичного майна

Одиниця виміру

Норма

1

2

3

4

1. Лікарські засоби списку "А"

1.

Промедол 1 % - 1,0 мл

амп.

2

2. Лікарські засоби загальні

1.

Анальгін 50 % - 2.0 мл, № 10

упаковка

1

2.

Кеталонг 3 % - 1,0; № 10

упаковка

1

3.

Кордіамін 25 % - 2.0 мл, № 10

упаковка

1

4.

Кофеїн-бензоат натрію 10 % - 1,0 мл, № 10

упаковка

1

5.

Нітрогліцерин 0,0005, № 20

упаковка

1

6.

Папаверину гідрохлорид 2 % - 2.0 мл, № 10

упаковка

1

7.

Розчин аміаку 10 % - 10,0 мл

фл.-крап.

4

8.

Розчин борної кислоти спиртовий 3 % - 10.0

фл.-крап.

5

9.

Розчин брильянтового зеленого спирт. 1 % - 20 мл

флакон

5

10.

Розчин водню перекису 3 % - 40.0 мл

флакон

2

11.

Спирт етиловий медичний (96 градусів) 100.0 мл

флакон

1

12.

Розчин сульфацил-натрію 20 % - 1.5 мл, № 2

упаковка

10

13.

Валідол 0.06 г, № 10

упаковка

1

3. Перев'язувальні засоби

1

Бинт марлевий стерильний 5 м х 10 см

штук

5

2

Бинт марлевий стерильний 7 м х 14 см

штук

5

3

Вата гігроскопічна стерильна

кілограм

0,1

4

Лейкопластир 5 см х 500 см

штук

1

5

Пакет перев'язувальний індивідуальний (ППІ)

штук

3

6

Пов'язка медична велика стерильна

штук

1

7

Пов'язка медична мала стерильна

штук

1

8

Серветки спиртові № 100

упаковка

1

9

Хустинка медична перев'язувальна

штук

2

4. Інвентарне медичне майно

1.

Джгут кровоспинний гумовий

штук

2

2.

Затискач кровоспинний зубчатий з нарізкою, прямий № 1, довжиною 160 мм

штук

1

3.

Ножиці з одним гострим кінцем, прямі, довжиною 140 мм

штук

1

4.

Пінцет пластинчатий анатомічний загального призначення, довжиною 150 мм

штук

1

5.

Прилад для вимірювання артеріального тиску

штук

1

6.

Роторозширювач з кремальєрою великий

штук

1

7.

Скальпель гострокінцевий середній

штук

1

8.

Стетофонендоскоп із змінними голівками

штук

1

9.

Термометр медичний

штук

2

10.

Трубка дихальна ТД-1,02

штук

1

11.

Язикотримач для дорослих

штук

1

5. Інші засоби

1.

Ліхтар електричний кишеньковий

штук

1

2.

Халат медичний

штук

1

6. Медичне майно витратне

1.

Антисептичний гель для рук 50 мл

флак.

1

2.

Ванночка скляна для очей

штук

3.

Пакет охолоджуючий

штук

5

4.

Рукавички стерильні медичні латексні № 7 (8, 9)

пара

5

5.

Термохімічний сольовий іплікатор 20 х 40 см

штук

2

6.

Шпателі дерев'яні

штук

10

7.

Шпильки безпечні

штук

5

8.

Шприц для ін'єкцій одноразового використання 2 мл

штук

5

9.

Шприц для ін'єкцій одноразового використання 5 мл

штук

5

7. Тара

1.

Ящик-укладка пакувальний

штук

1


{Додаток 11 виключено на підставі Наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 528 від 18.09.2014}

{Додаток 12 виключено на підставі Наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 528 від 18.09.2014}
Додаток 10
до Положення про забезпечення
органів і підрозділів (формувань)
цивільного захисту, навчальних закладів
сфери управління ДСНС України
лікарськими засобами, медичними
виробами та медичною технікою
поточного постачання

БОРТОВА АПТЕЧКА
для пасажирів

№ з/п

Найменування медикаментів, медичного майна

Одиниця виміру

Норма

1

2

3

4

1. Лікарські засоби загальні

1.

Беластезін № 10 таб.

упаковка

2

4.

Корвалол 25.0 мл

флакон

1

5.

Нітрогліцерин 0,0005, № 20

упаковка

1

7.

Розчин аміаку 10 % - 10,0 мл

фл.-крап.

5

8.

Розчин брильянтового зеленого спирт. 1 % - 20 мл

флакон

2

9.

Розчин водню перекису 3 % - 40.0 мл

флакон

2

10.

Діменідрінат 50 мг № 25

упаковка

1

11.

Фосфалюгель № 20

упаковка

1

12.

Галазолін 0,1 % - 10.0 мл

флакон

1

13.

Дибазол 0,02 № 10

упаковка

2

14.

Вугілля активоване 0,25 № 10

упаковка

2

15.

Сальбутамол аерозоль 200 доз 10,0 мл

флакон

1

2. Перев'язувальні засоби

1.

Бинт марлевий стерильний 5 м х 10 см

штук

3

2.

Бинт марлевий стерильний 7 м х 14 см

штук

2

3.

Вата гігроскопічна стерильна

кілограм

0,1

4.

Лейкопластир 5 см х 500 см

штук

1

5.

Лейкопластир бактерицид. 10 х 4 см

штук

5

6.

Пакет перев'язувальний індивідуальний (ППІ)

штук

3

7.

Серветки марлеві медичні стерильні 29 х 45 см № 10

упаковка

2

8.

Хустинка медична перев'язувальна

штук

2

3. Інвентарне медичне майно

1.

Джгут кровоспинний гумовий

штук

5

2.

Ножиці з одним гострим кінцем, прямі, довжиною 140 мм

штук

1

3.

Термометр медичний

штук

1

4. Медичне майно витратне

1.

Антисептичний гель для рук 50 мл

флак.

1

2.

Пакет охолоджуючий

штук

3

3.

Піпетка для очей з футляром

штук

1

4.

Термохімічний сольовий іплікатор (матрацик)

штук

3

5.

Шпильки безпечні

штук

5
Додаток 11
до Положення про забезпечення
органів і підрозділів (формувань)
цивільного захисту, навчальних закладів
сфери управління ДСНС України
лікарськими засобами, медичними
виробами та медичною технікою
поточного постачання

БОРТОВА АПТЕЧКА
для екіпажу (для трьох членів екіпажу)

№ з/п

Найменування медикаментів, медичного майна

Одиниця виміру

Норма

1

2

3

4

1. Лікарські засоби загальні

1.

Валідол 0.06 г, № 10

упаковка

1

2.

Кофеїн-бензоат натрію 0,2 г № 10

упаковка

1

Розчин аміаку 10 % - 10,0 мл

фл.-крап.

4

4.

Розчин брильянтового зеленого спирт. 1 % - 15 мл

фл.-крап.

1

5.

Розчин водню перекису 3 % - 40,0 мл

флакон

1

6.

Цитрамон № 10

упаковка

2

2. Перев'язувальні засоби

1.

Бинт марлевий стерильний 5 м х 10 см

штук

3

2.

Пакет перев'язувальний індивідуальний (ППІ)

штук

3

3.

Хустинка медична перев'язувальна

штук

1

3. Інвентарне медичне майно

1.

Джгут кровоспинний гумовий

штук

1

4. Медичне майно витратне

1.

Антисептичний гель для рук 50 мл

флак.

1

2.

Пакет охолоджуючий

штук

3

3.

Термохімічний сольовий іплікатор 20 х 40 см

штук

3

4.

Шпильки безпечні

штук

2
Додаток 12
до Положення про забезпечення
органів і підрозділів (формувань)
цивільного захисту, навчальних закладів
сфери управління ДСНС України
лікарськими засобами, медичними
виробами та медичною технікою
поточного постачання

УКЛАДКА
медична для пожежного (аварійно-рятувального) розрахунку

№ з/п

Найменування медикаментів, медичного майна

Одиниця виміру

Норма

1

2

3

4

1. Лікарські засоби загальні

1.

Антидот проти отруєння монооксидом вуглецю

доз

20

2.

Валідол 0.06 г, № 10

упаковка

1

3.

Натрію гідрокарбонат 50.0 г

упаковка

1

4.

Пантенол 140 мл

флакон

2

5.

Розчин аміаку 10 % - 10,0 мл

фл.-крап.

5

6.

Розчин брильянтового зеленого спирт. 1 % - 20 мл

фл.-крап.

5

7.

Розчин борної кислоти спиртовий 3 % - 10.0

фл.-крап.

5

8.

Розчин водню перекису 3 % - 40.0 мл

флакон

2

9.

Розчин сульфацил-натрію 20 % - 1.5 мл, № 2

упаковка

10

2. Перев'язувальні засоби, шприци, катетери

1.

Бинт марлевий стерильний 5 м х 10 см

штук

5

2.

Бинт марлевий стерильний 7 м х 14 см

штук

5

3.

Вата гігроскопічна стерильна 50.0 г

упаковка

3

4.

Лейкопластир 5 см х 500 см

штук

2

5.

Лейкопластир бактерицидний 10 х 4 см

штук

20

6.

Маска-пакет дихальна

штук

8

7.

Пакет охолоджуючий

штук

5

8.

Пакет перев'язувальний індивідуальний (ППІ)

штук

5

9.

Пов'язка медична мала, стерильна

штук

3

10.

Серветки спиртові № 100

упаковка

1

11.

Термоаплікатор 20 х 40 см

штук

5

12

Шприц ін'єкційний одноразового використання 2 мл

штук

5

13.

Хустинка медична (перев'язувальна)

штук

3

3. Іммобілізуючі засоби

1.

Дошка транспортувальна довга

штук

1

2.

Комірець ортопедичний для фіксації шийного відділу хребта (дитячий, дорослий)

штук

2

3.

Шина гнучка для верхніх кінцівок

штук

4

4.

Шина гнучка для нижніх кінцівок

штук

4

4. Вироби медичного призначення

1.

Балон з киснем 2 л з дихальною маскою

штук

1

2.

Джгут кровоспинний гумовий

штук

5

3.

Мішок дихальний Амбу дорослий

штук

1

4.

Ножиці для розрізання пов'язок з ґудзиком, горизонтально вигнуті довжиною 185 мм

штук

1

5.

Рукавички стерильні медичні латексні № 7 (8, 9)

пара

10

6.

Трубка дихальна ТД-1,02

штук

1

5. Інші вироби

1.

Блокнот

штук

1

2.

Олівець

штук

1

3.

Торбинка-укладка

штук

1
Додаток 13
до Положення про забезпечення
органів і підрозділів (формувань)
цивільного захисту, навчальних закладів
сфери управління ДСНС України
лікарськими засобами, медичними
виробами та медичною технікою
поточного постачання

УКЛАДКА
медична для оперативно-мобільної групи органу

№ з/п

Найменування предмета

Одиниця виміру

Кількість

1

2

3

4

1. Лікарські засоби загальні

1

Антидот проти отруєння монооксидом вуглецю

доз

20

2

Валідол 0,06 № 10

упаковка

1

3

Пантенол 140 мл

упаковка

1

4

Регідрон порошок 18,9 г

пакет

2

6

Вугілля активоване 0,25 № 10

упаковка

1

7

Розчин аміаку 10 % 40 мл

флакон

1

8

Розчин брильянтового зеленого спирт. 1 % 10 мл

флакон

1

9

Розчин йоду 5 % 9 мл

флакон

1

10

Розчин перекису водню 5 % 40 мл

флакон

1

11

Розчин сульфацил-натрію 20 % 10 мл

фл.-крап.

1

12

Корвалол 25,0 мл

флакон

1

13

Натрію гідрокарбонат 50,0 г

упаковка

1

2. Перев'язувальні засоби

1

Бинт марлевий стерильний 5 м х 10 см

штук

2

2

Бинт марлевий стерильний 7 м х 14 см

штук

2

5

Вата гігроскопічна стер. 50,0 г

упаковка

2

4

Лейкопластир 5 см х 500 см

штук

1

5

Лейкопластир бактерицид. 10 х 4 см

штук

5

6

Маска одноразового використання

штук

20

7

Хустинка медична перев'язувальна

штук

3

3. Вироби медичного призначення

1

Джгут кровоспинний гумовий

штук

2

2

Ножиці для розрізання пов'язок

штук

1

5

Рукавички стер. медичні латексні № 7 (8, 9)

пар

10

4

Трубка дихальна ТД - 1,02

штук

1

5

Шпильки безпечні

штук

10

6

Стериліум 150 мл

флакон

1

4. Інші вироби

1

Блокнот

штук

1

2

Олівець

штук

1

3

Торбинка-укладка

штук

1
Додаток 14
до Положення про забезпечення
органів і підрозділів (формувань)
цивільного захисту, навчальних закладів
сфери управління ДСНС України
лікарськими засобами, медичними
виробами та медичною технікою
поточного постачання

АПТЕЧКА
для надання термінової медичної допомоги працівникам та технічному персоналу закладів охорони здоров'я та окремих медичних підрозділів ДСНС України*

№ з/п

Найменування предмета

Одиниця виміру

Кількість

1

2

3

4

1

Напальчники

штук

З розрахунку 1 - 2 на кожного працівника

2

Лейкопластир 5 см х 500 см

штук

1

3

Ножиці

штук

1

4

Перманганат калію у наважках по 0,05

упаковка

3

5

Ємність для розведення перманганату калію з маркіруванням на 1 літр

штук

1

6

Спирт етиловий 70 % - 50 мл

флакон

1

7

Розчин сульфацил-натрію 30 % 10 мл

фл.-крап.

1

8

Розчин йоду 5 % 9 мл

флакон

1

9

Розчин перекису водню 5 % 40 мл

флакон

1

10

Рукавички стер. медичні латексні № 7 (8, 9)

пар

10

11

Наважки деззасобів:** хлорамін 30,0 хлорцин 30,0

упаковка упаковка

3 3

12

Ємність для розведення дезінфекційних розчинів

штук

1

__________
* для профілактики професійного зараження ВІЛ-інфекцією;
** наважки зберігаються окремо.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
30.05.2014 № 293

НОРМИ
забезпечення органів і підрозділів (формувань) цивільного захисту, навчальних закладів сфери управління ДСНС України лікарськими засобами, медичними виробами та медичною технікою поточного постачання

Найменування виробу

Одиниця виміру

Норми для органів і підрозділів (формувань) цивільного захисту ДСНС України

Норми для навчальних закладів ДСНС України

На підрозділ (формування) з фельдшером

на 100 осіб особового складу

На кожні 10 ліжок лазарету

На 100 осіб особового складу

На кожні 10 ліжок лазарету

Головні управління (управління)

Підрозділи безпосереднього підпорядкування апарату

Спеціальний авіаційний загін

Центр зв'язку та управління

Навчальний центр

А

Б

101

102

103

104

105

106

107

108

109

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Лікарські засоби

Забезпечуються згідно з пунктами 2.1.1, 2.1.2 Положення про забезпечення органів і підрозділів (формувань) цивільного захисту, навчальних закладів сфери управління ДСНС України лікарськими засобами, медичними виробами та медичною технікою поточного постачання

Перев'язувальні матеріали

Бинти 5 м х 10 см стерильні

штук

80

220

260

320

180

400

80

400

80

Бинти 5 м х 10 см нестерильні

штук

40

110

120

240

100

200

50

110

50

Бинти 7 м х 14 см стерильні

штук

30

85

110

150

75

160

40

170

40

Бинти 7 м х 14 см нестерильні

штук

16

37

45

80

37

80

20

90

20

Бинт гіпсовий №15, 20

штук

12

12

Бинт еластичний трубчастий для гомілки

штук

10

10

15

10

15

10

10

10

Бинт еластичний трубч. для кисті

штук

12

12

20

12

20

12

12

12

Вата гігроскопічна нестерильна

упак.

6

12

12

25

12

25

10

30

10

Вата гігроскопічна ст. 100,0 г

упак.

10

20

20

30

15

30

10

30

10

Вата компресна

кг

1,0

0,5

0,8

0,5

1,2

0,5

1,0

0,5

Ватні кульки № 100

упак.

2

4

7

12

5

15

7

15

7

Ватні палички №200

упак.

2

3

5

5

3

5

2

5

2

Клейонка підкладна або плівка поліетиленова

м

4

6

6

20

6

20

3

15

3

Комплект хірургічний стерильний

штук

4

4

2

5

2

Лейкопластир 1 см х 500 см

штук

2

6

6

15

10

15

6

10

6

Лейкопластир 5 см х 500 см

штук

3

8

8

15

10

15

4

10

4

Лейкопластир бакт. 10 х 4 см

штук

40

60

100

100

60

100

20

100

20

Марля медична

м

5

10

10

15

10

15

5

20

5

Маска-пакет дихальна

штук

12

50

80

20

25

30

20

Маска марлева

штук

6

30

40

40

10

40

10

50

10

Накидка медична

штук

4

10

10

5

5

5

5

Пакет перев'язувальний медичний індивідуальний

штук

30

80

120

80

80

100

50

Пакет охолоджуючий

штук

12

25

35

30

30

25

25

Пластир перцевий 10 х 15 см

штук

25

25

25

25

20

25

Пов'язка медична велика, ст.

штук

6

20

20

20

15

20

4

20

4

Пов'язка медична мала, стерильна

штук

12

35

40

35

20

35

6

30

6

Рукавички для огляду № 7, 8, 9 № 100

упак.

1

2

2

4

2

4

2

4

2

Рукавички стерильні медичні латексні № 7, 8, 9

пара

12

25

25

35

20

35

10

35

10

Серветки марлеві медичні, стерильні 29 х 45, № 10

упак.

12

25

25

30

20

30

15

30

15

Серветки марлеві медичні, стерильні 16 х 14, № 20

упак.

20

35

35

40

25

40

10

35

10

Серв. стерильні 10 х 15 см, № 100

упак.

2

5

5

7

6

7

3

6

3

Серв. стерильні 6 х 12 см, № 100

упак.

3

7

7

10

6

10

4

6

4

Серветки спиртові № 100

упак.

3

10

10

10

8

10

5

10

4

Система для внутрішньовенних вливань

штук

3

20

20

20

10

20

10

20

10

Термохімічний сольовий іплікатор

штук

4

12

12

20

12

12

4

Хустинка медична (перев'язувальна)

штук

5

10

10

12

10

12

10

Шовк хірургічний з атравматичною голкою

упак.

5

5

12

8

25

25

Шприц ін'єкційний одноразового використання інсуліновий

штук

10

20

20

50

30

60

20

50

20

Шприц ін'єкційний одноразового використання 2,0 мл

штук

60

180

250

250

200

250

100

250

120

Шприц ін'єкційний одноразового використання 5,0 мл

штук

40

150

200

200

80

200

80

200

45

Шприц ін'єкційний одноразового використання 10,0 мл

штук

30

80

100

120

50

120

35

150

30

Шприц ін'єкційний одноразового використання 20,0 мл

штук

12

25

40

60

25

60

20

60

20

Дезінфекційні (антисептичні) засоби

Антисептичний гель для рук 50

флак.

3

10

12

15

10

10

5

10

5

Дезінфікуючий засіб для обробки інструментарію

літр

1

5

5

8

5

10

5

10

5

Дезінфікуючий засіб для обробки приміщень

літр

5

12

12

20

8

20

5

20

5

Книги та бланки медичного обліку та звітності

Журнал обліку хворих, направлених на стаціонарне лікування, ВВК та осіб, які потребують систематичного лікарського нагляду

штук

1

1

1

1

1

1

1

Журнал обліку ліків, які містять отруйні та наркотичні речовини

штук

1

1

1

1

1

1

Журнал обліку матеріальних засобів

штук

1

1

1

1

1

1

1

Журнал обліку матеріальних засобів, виданих у тимчасове використання

штук

1

1

1

1

1

1

Журнал обліку наявності та руху матеріальних засобів

штук

1

1

1

1

1

1

Журнал обліку путівок

штук

1

1

1

1

1

1

Журнал обліку хворих в амбулаторії

штук

1

1

1

1

1

1

1

Журнал обліку хворих, направлених на стац. лікування

штук

1

1

1

1

1

1

1

Журнал обліку хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у лазареті

штук

1

1

Журнал обліку щоденних витрат медичного майна

штук

1

1

1

1

1

1

Журнал реєстрації лабораторних досліджень

штук

1

1

1

1

1

Журнал реєстрації облікових документів

штук

1

1

1

1

1

1

1

Журнал чергового лікаря (фельдшера)

штук

1

1

1

1

1

Історія хвороби на хворих лазарету

штук

220

220

Картка епідеміологічного обстеження інфекційного захворювання

штук

15

15

15

15

15

15

15

Картка обліку травматичних пошкоджень

штук

1

1

1

1

1

1

1

Медична книжка водолаза

штук

12

12

12

Медична книжка льотчика

штук

25

Медична книжка рятувальника

штук

300

300

150

100

300

300

Процедурна картка

штук

25

100

100

200

100

200

250

Лікарські предмети, апарати, набори, обладнання та засоби для стерилізації та дезінфекції

Балон гумовий для продування вух № 6

штук

1

1

1

2

1

2

2

Бритва одноразова № 5

штук

1

2

2

2

2

2

1

2

1

Ваги медичні РП-150

штук

1

1

1

1

1

1

1

Голкотримач загальний хірургічний легірований, довжиною 200 мм

штук

4

4

5

2

5

5

Грілка гумова № 2

штук

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Джгут кровоспинний гумовий

штук

4

12

12

12

10

12

2

12

2

Дзеркало гортанне діаметром 21 (25) мм

штук

1

1

1

1

1

Дзеркало носове для дорослих довжиною 60 мм

штук

1

1

1

1

1

Дзеркало носове для дорослих, довжиною 40 мм

штук

1

1

1

1

1

Дзеркало носогорлове діаметром 8 мм

штук

1

1

1

1

1

Затискач для тимчасового стискування судин з кремальєрою, вигнутий під кутом 120 градусів № 1 малий

штук

2

4

4

4

4

5

2

5

2

Затискач для тимчасового стискування судин № 2 великий

штук

1

4

4

4

4

5

1

5

1

Затискач кровоспинний зубчатий, прямий № 1 (162 мм) з нарізкою та зубцями

штук

1

4

4

4

4

5

5

Затискач кровоспинний зубчатий, прямий № 1 (160 мм) з нарізкою

штук

1

4

4

4

4

5

5

Затискач кровоспинний зубчастий прямий № 3 (200 мм)

штук

4

4

4

4

5

5

Затискач кровоспинний зубчатий прямий № 2 (198 мм) з нарізкою

штук

1

4

4

4

4

4

4

Затискач кровоспинний зубчатий, вигнутий № 1 (158 мм) з нарізкою

штук

1

4

4

4

4

4

4

Затискач кровоспинний зубчатий, вигнутий № 2 (196 мм) з нарізкою

штук

4

4

4

4

4

4

Зонд вушний гострий (Воячека)

штук

2

2

2

2

2

3

Зонд вушний гострий (Воячека) ґудзикоподібний

штук

2

2

2

2

2

2

Зонд вушний гострий (Воячека) ґудзикоподібний з навивкою

штук

1

1

1

1

1

1

Зонд дуоденальний

штук

2

2

2

1

3

3

Зонд шлунковий № 15, 18, 21

штук

1

1

1

1

1

1

Зонд шлунковий № 27, 30

штук

1

1

1

1

1

1

1

Катетер уретральний жіночий

штук

1

1

2

2

2

Катетер уретральний чоловічий

штук

2

2

2

2

2

2

Корнцанг вигнутий Щ-20-1

штук

1

3

3

3

3

3

3

Корнцанг прямий Щ-20-1

штук

1

2

2

2

2

2

3

Кухоль Есмарха

штук

1

2

2

2

1

2

1

2

1

Лійки вушні нікельовані № 1, 2, 3, 4

набір

2

2

2

2

2

2

Молоток невралгічний для дослідження сухожильних рефлексів

штук

1

1

1

1

1

1

Набір для венесекції

штук

1

1

1

1

1

1

Набір трахеостомічний

штук

1

1

1

1

1

1

Ніж списоподібний для видалення сторонніх тіл із роговиці

штук

1

1

1

1

1

Ножиці для розрізання перев'язувального матеріалу, прямі, довжиною 235 мм

штук

1

3

3

3

2

3

3

Ножиці для розрізання пов'язок з ґудзиком, горизонтально вигнуті довжиною 185 мм

штук

1

2

2

2

1

2

2

Ножиці з одним гострим кінцем, прямі, довжиною 140 мм

штук

1

2

2

2

1

2

2

Ножиці тупокінцеві, вертикально вигнуті, довжиною 140 (170) мм

штук

2

2

2

2

2

1

3

1

Ножиці тупокінцеві, прямі, довжиною 140 (170) мм

штук

1

2

2

2

1

2

1

2

1

Освітлювач таблиць для визначення гостроти зору

штук

1

1

1

1

1

Пінцет пластинчатий анатомічний загального призначення 150 мм

штук

1

3

3

4

1

4

2

4

2

Пінцет пластинчатий хірургічний, загального призначення, 150 мм

штук

1

3

3

4

2

5

2

5

2

Повікопідіймач № 2

штук

1

1

1

1

Поїльник емальований (фарфоровий)

штук

1

1

2

1

2

Прилад манометричний мембранний

штук

1

3

3

4

2

4

1

3

1

Рефлектор лобний РМО-2

штук

1

1

1

1

1

1

1

Ростомір складний для дорослих

штук

1

1

1

1

1

1

1

Роторозширювач гвинтовий

штук

1

4

4

4

4

4

3

Роторозширювач з кремальєрою великий

штук

1

4

4

4

4

3

3

Ручка для гортанних дзеркал

штук

2

2

2

2

2

2

Сечоприймач жіночий

штук

1

1

Сечоприймач чоловічий

штук

1

1

Скальпель гострокінцевий середній

штук

1

4

4

4

3

4

4

Скальпель черевний середній (великий)

штук

1

4

4

4

3

4

4

Спринцівка гумова

штук

1

3

3

3

2

3

1

3

1

Стетофонендоскоп

штук

1

4

4

4

2

4

1

4

1

Судно підкладне

штук

1

1

Таблиця для визначення гостроти зору (Сівцева)

штук

1

1

1

1

1

1

1

Тазик ниркоподібний пластмасовий (емальований)

штук

1

4

4

4

3

4

2

4

2

Термометр медичний

штук

5

10

10

15

6

15

5

15

5

Штатив для тривалих вливань

штук

1

1

2

2

1

2

1

Щипці гортанні для видалення сторонніх тіл

штук

1

2

1

2

2

Язикотримач для дорослих

штук

1

4

4

4

2

4

2

Прилади для травматології та механотерапії

Дошка транспортувальна довга

штук

1

3

3

3

1

2

2

Милиці для дорослих

пар

1

1

2

3

1

3

1

3

1

Тростина металева (деревинна) опірна

штук

1

1

2

2

2

2

1

2

1

Набір для іммобілізації верхніх і нижніх кінцівок

штук

1

2

3

3

1

3

3

Набір комірців ортопедичний для фіксації шийного відділу хребта

штук

1

2

3

3

1

3

3

Апарати та прилади

Апарат штучної вентиляції легенів портативний

штук

1

3

3

3

1

3

2

Апарат ЕКГ портативний з універсальним живленням

штук

1

1

1

1

1

1

Відсмоктувач хірургічний портативний

штук

1

1

1

1

1

1

Газоаналізатор портативний

1

1

1

1

1

1

Інгалятор кисневий портативний

штук

2

3

2

1

2

2

Кардіодефібрилятор монітор портативний з універсальним живленням

штук

1

1

1

1

1

1

Мішок дихальний Амбу

штук

1

3

3

3

1

3

2

Трубка дихальна ТД-1,02

штук

2

5

5

5

3

5

3

Обладнання для стерилізації

Кип'ятильник дезінфекційний електричний

штук

1

1

1

3

1

3

3

Коробка стерилізаційна кругла 12 л

штук

1

1

4

2

4

1

4

1

Коробка стерилізаційна кругла 3 л

штук

2

2

2

6

2

6

1

6

1

Стерилізатор стальний емальований з кришкою

штук

2

6

6

6

4

6

2

6

2

Шафа електрична сухожарова

штук

1

2

1

3

1

3

3

Обладнання та прилади для дезінфекції

Опромінювач бактерицидний

штук

1

2

1

4

1

4

1

4

1

Розпилювач для рідин

штук

1

1

1

2

1

2

1

2

1

Окуляри захисні, закриті

штук

2

5

5

4

2

4

4

Меблі та обладнання медичне

Крісло Барані

штук

1

1

Освітлювач 4-рефлекторний пересувний з аварійним живленням

штук

1

1

1

1

1

Підставка для тазів

штук

1

1

1

1

1

1

1

Стіл перев'язувальний

штук

1

1

2

1

2

2

Стіл польовий перев'язувальний (СППУ)

штук

1

1

1

1

1

1

Стілець медичний

штук

2

4

4

8

3

8

3

8

3

Столик інструментальний

штук

1

1

1

4

1

4

1

4

1

Столик маніпуляційний пересувний

штук

1

1

1

2

1

2

1

2

1

Шафа медична двостворчата

штук

2

2

4

1

4

1

4

1

Шафа медична одностворчата

штук

2

2

2

4

1

4

4

Санітарно-господарське майно інвентарне

Відро емальоване

штук

1

2

2

5

2

5

2

5

2

Відро педальне для сміття

штук

1

3

3

6

2

6

4

8

4

Каструля емальована 2 - 3 л

штук

1

2

2

4

2

4

2

4

2

Каструля емальована 4 - 5 л

штук

3

3

4

2

4

1

4

1

Ківш емальований

штук

1

1

3

1

3

3

Лямка для нош

штук

2

6

6

6

2

6

4

Лямка санітарна спеціальна Ш-4

штук

1

3

3

2

2

3

2

Ніж садовий

штук

2

4

4

4

3

4

3

Ноші імобілізуючі вакуумні

штук

1

1

1

1

1

Ноші санітарні

штук

2

12

14

12

6

14

2

10

2

Плита електрична

штук

1

1

1

2

1

2

2

Таз емальований

штук

1

3

3

3

2

3

1

3

1

Холодильник побут. від 200 л

штук

1

1

1

2

1

2

2

Типове обладнання

Лавка складна

штук

2

2

2

1

2

2

Підставка під ноші висока

пар

2

2

2

2

2

2

Підставка під ноші низька

пар

2

2

2

2

2

2

Станки 3-ярусні СП-6

штук

1

1

2

2

2

2

Стійка уніфікована

штук

2

2

2

1

2

1

Тримач двох тазиків

штук

1

1

1

1

1

1

Тримач таза-умивальника

штук

1

1

1

1

1

1

Тримач флакону (флаконотримач)

штук

2

2

2

1

2

2

Умивальник

штук

1

1

1

1

1

1

Тара

Балон для кисню місткістю 2 л

штук

2

6

6

6

4

6

4

Балон для кисню місткістю 40 л

штук

2

2

2

Ємність пластмасова 50 л

штук

1

1

1

1

1

1

Сулія 10 л

штук

1

1

2

1

2

2

Ящик пакувальний

штук

1

5

5

3

2

3

2

Медичні засоби витратні

Ванночка скляна для очей

штук

2

6

6

6

4

6

2

6

2

Катетер уретральний циліндричний, разовий

штук

2

9

9

9

5

9

5

9

5

Клейонка підкладна гумова

метр

4

10

10

10

8

10

3

8

3

Піпетка для очей з футляром

штук

12

22

22

22

18

22

12

22

12

Пластикат компресний

м

2

4

4

4

3

4

2

4

2

Склянка для прийому ліків

штук

4

12

13

13

12

13

5

13

5

Стрічка сантиметрова

штук

1

2

2

3

2

3

3

Шина гнучка для верхніх кінцівок

штук

2

6

6

6

4

6

2

6

2

Шина гнучка для нижніх кінцівок

штук

2

6

6

6

4

6

2

6

2

Шина нижньощелепна (для підборіддя)

штук

1

2

4

4

2

4

1

4

1

Шина фанерна, довжиною 1 м

штук

4

4

4

2

4

4

Шпателі дерев'яні

штук

100

250

250

250

100

250

30

250

30

Шпильки безпечні

штук

15

25

25

25

20

25

25

Щітка медична для миття рук

штук

2

6

6

6

4

6

2

6

2

Норми на медичне майно для учбових цілей

Аптечка індивідуальна

штук

2

4

4

4

2

4

4

Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см

штук

6

15

15

15

10

15

15

Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см

штук

4

10

10

10

10

15

15

Джгут кровозупинюючий гумовий

штук

1

2

2

2

2

2

2

Комірець ортопедичний для фіксації шийного відділу хребта

штук

1

2

2

2

2

2

2

Лямка спеціальна Ш-4

штук

1

2

2

2

1

2

2

Мішок дихальний Амбу

штук

1

1

1

1

1

1

1

Муляж для проведення парентеральних ін'єкцій

штук

2

2

2

1

2

2

Муляж для проведення штучного дихання і закритого масажу серця

штук

1

1

1

1

1

1

Накидка медична (НМ)

штук

2

4

4

4

2

4

4

Ноші санітарні

штук

1

2

2

2

1

2

2

Пакет охолоджуючий

штук

2

4

4

4

2

4

4

Пакет перев'язувальний індивідуальний

штук

3

6

6

6

4

6

6

Секундомір

штук

1

2

1

1

1

2

2

Трубка дихальна ТД-1,02

штук

2

3

3

3

2

3

3

Хустинка медична перев'язувальна

штук

1

2

2

2

2

2

2

Шина гнучка для верхніх кінцівок

штук

1

2

2

2

1

2

2

Шина гнучка для нижніх кінцівок

штук

1

2

2

2

1

2

2

Шина транспортна для нижніх кінцівок

штук

1

1

1

1

Шина фанерна 1 м

штук

2

2

3

2

2

2

Норми на медичну техніку

Санітарний автомобіль

компл.

1

1

1

2

1

2

1

Автомобіль мобільного медичного пункту (автопаерев'язочна)*

компл.

1

1

1

Дезінфекційно-душова установка ДДА на автошасі

компл.

1

1

1

1

1

Дезінфекційно-душова установка ДДП-2 на причепі

компл.

1

1

__________
* За нормою 103 - забезпечуються Спеціальний (Міжрегіональний) центри швидкого реагування ДСНС України і База ресурсного забезпечення та аварійно-рятувальних робіт ДСНС України

Начальник Відділу медичного
забезпечення, реабілітації
та охорони праці

О.Ф. Башук

{Текст взято з сайту ДСНС України http://www.mns.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: