open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 291 від 29.07.2002

м. Київ
( Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства

охорони здоров'я

N 605 ( v0605282-03 ) від 24.12.2003 )
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

охорони здоров'я

N 425 ( v0425282-03 ) від 11.09.2003 )
Про внесення змін до наказу МОЗ від 17.01.2002 N 15

З метою удосконалення порядку видачі суб'єктам господарювання
довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявності у нього нормативно-правових документів
із стандартизації, необхідних для провадження господарської
діяльності з медичної практики, переробки донорської крові та її
компонентів, виготовлення з них препаратів Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни та доповнення до наказу МОЗ України від
17.01.02 N 15 ( v0015282-02 ), виклавши його у такій редакції:
" Н А К А З
Про затвердження форми довідки про стан матеріально-технічної

бази суб'єкта господарювання, наявність у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики, переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них

препаратів
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня
2001 року N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензій для
окремого виду господарської діяльності" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму довідки про стан матеріально-технічної
бази суб'єкта господарської діяльності, наявність у нього
нормативно-правових документів, у тому числі нормативних
документів із стандартизації, необхідних для провадження
господарської діяльності з медичної практики, переробки донорської
крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів
(додається).
2. Уповноважити Міністерство охорони здоров'я АР Крим,
управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської та
Головне управління Київської міської державних адміністрацій
видавати на підставі заяв суб'єктів господарської діяльності (крім
закладів охорони здоров'я, які підпорядковані МОЗ, та суб'єктів
господарської діяльності - юридичних осіб, які акредитовані
Головною акредитаційною комісією МОЗ України) зазначені довідки
відповідно до форми, визначеної цим наказом.
3. Головному Управлінню організації медичної допомоги
населенню (Жданова М.П.) забезпечити видачу довідок про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявності у
нього нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних
для провадження господарської діяльності з медичної практики,
переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів (далі - Довідка) закладам охорони здоров'я, які
підпорядковані МОЗ, та суб'єктам господарської діяльності -
юридичним особам, які акредитовані Головною акредитаційною
комісією МОЗ України.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Картиша А.П."
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Картиша А.П.
В.о. Міністра Ю.В.Поляченко

Міністерство охорони здоров'я України
Довідка N
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської
діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у
тому числі нормативно-правових документів із стандартизації,

необхідних для провадження господарської діяльності з
медичної практики, переробки донорської крові та компонентів,

виготовлення з них препаратів
"___"_________ 2002 р.
1. Загальні відомості про суб'єкт господарювання
-------------------------------------------------------------- |Найменування (повна назва) | | |юридичної особи або прізвище, | | |ім'я та по батькові - для | | |фізичної особи - суб'єкта | | |підприємницької діяльності | | |--------------------------------+---------------------------| |Ідентифікаційний код юридичної | | |особи або ідентифікаційний номер| | |фізичної особи - суб'єкта | | |підприємницької діяльності | | |--------------------------------+---------------------------| |Місцезнаходження юридичної особи| | |або місце проживання фізичної | | |особи - суб'єкта | | |підприємницької діяльності | | |--------------------------------+---------------------------| |Керівник суб'єкта (посада, | | |прізвище, ініціали) | | |--------------------------------+---------------------------| |Телефон/факс | | --------------------------------------------------------------
2. Вид господарської діяльності
Зазначити спеціальність відповідно до Номенклатури лікарських
спеціальностей, затвердженої наказом МОЗ від 19.12.97 N 359, та
Номенклатури спеціальностей молодших спеціалістів з медичною
освітою __________________________________________________________________

(зазначити) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Суб'єкт звертається для отримання ліцензії ______________________,

(зазначити - вперше, повторно)
або для видачі копії _____________________________________________

(зазначити)
3. Адреса провадження медичної практики
------------------------------------------------------------------ |Найменування| Адреса місця провадження діяльності | |------------+---------------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
4. Керівник
медичної установи _____________________________________________

(вказати посада, прізвище, ім'я по батькові)
5. Телефон/факс медичної установи ________________________________
6. Стан матеріально-технічної бази
6.1. Приміщення лікувально-профілактичної установи: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(забезпечення надійної і безпечної експлуатації будівлі, споруди
та інженерних мереж, відповідність БНІП, наявність шляхів під'їзду
для санітарного транспорту, внутрішній та зовнішній зв'язок,

наявність резервного електропостачання)
Підстава
користування приміщенням _________________________________________

(вказати реквізити документу, що посвідчує право

користування приміщенням (договору оренди, свідоцтва

про власність, розпорядження про виділ тощо)
Опалення _________________________________________________________
(центральне, автономна система опалення, інше (не допускається

опалення газовими приладами з відкритим полум'ям або

електронагрівальними приладами - вказати) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Освітлення _______________________________________________________

(електричне, природне - вказати) Вентиляція _______________________________________________________

(припливно-витяжна з механічним спонуканням,

кондиціонери, кватирки, фрамуги, та інше - вказати) Установа має/не має __________________________________________________________________

(газ, водопровід, каналізацію, туалети - вказати) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Розташування медичної установи в типовому або пристосованому
приміщенні (ізольованість приміщення, наявність окремого входу), в
житловому будинку спортивній споруді, школі, учбовому і дитячому
дошкільному закладі, закладі культури, спорту, освіти та
соціального забезпечення __________________________________________________________________

(вказати) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
6.2. Наявність приміщень, необхідних для провадження медичної
діяльності: Загальна площа приміщень _____ кв.м. Відповідність наявного переліку приміщень та їх площі діючим
нормативам:
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(зазначити)
6.3. Забезпеченість медичної установи діагностичним, лікувальним
обладнанням, медичним інструментарієм згідно табелю оснащення __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(зазначити)
6.4. Забезпеченість медичної установи твердим і м'яким інвентарем
відповідно з діючими нормативами: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(зазначити)
6.5. Забезпеченість медикаментами, медичними витратними
матеріалами та дезінфікуючими засобами для надання визначеного
обсягу медичної допомоги. Виконання умов зберігання ліків. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
6.6. Забезпеченість і застосування статистичною медичної
документації встановленої форми __________________________________ __________________________________________________________________
6.7. Наявність необхідних допоміжних служб, підрозділів, медичних
кабінетів, відповідним чином обладнаного транспорту: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
6.8. Стан забезпечення медичної установи засобами вимірювання, їх
метрологічна повірка, забезпечення відповідними нормативними
документами: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
6.9. Стан споруд, приміщень щодо умов пожежної безпеки
6.9.1. Наявність/відсутність дозволу органу державного
протипожежного нагляду на початок роботи _________________________ __________________________________________________________________
(вказати із зазначенням номеру дозволу та дати видачі, назви

органу, що його видав, а також умови дії дозволу, чи за

сумісництвом)
7. Наявність нормативно-правової бази
7.1. Медична установа забезпечена/не забезпечена, діючими
нормативно-правовими документами, спеціальною довідковою
літературою з питань медичної діяльності _________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(вказати)
8. Інші відомості __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
"___"___________ р.
Термін дії цієї довідки складає один рік з дня складення.
Керівник закладу охорони здоров'я _____________ (П.І.Б., підпис)
Начальник Головного управління
організації медичної допомоги населенню Жданова М.П.
"___"__________ р.
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(зазначити)
6.3. Забезпеченість медичної установи діагностичним, лікувальним
обладнанням, медичним інструментарієм згідно табелю оснащення __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(зазначити)
6.4. Забезпеченість медичної установи твердим і м'яким інвентарем
відповідно з діючими нормативами: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(зазначити)
6.5. Забезпеченість медикаментами, медичними витратними
матеріалами та дезінфікуючими засобами для надання визначеного
обсягу медичної допомоги. Виконання умов зберігання ліків. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
6.6. Забезпеченість і застосування статистичною медичної
документації встановленої форми __________________________________ __________________________________________________________________
6.7. Наявність необхідних допоміжних служб, підрозділів, медичних
кабінетів, відповідним чином обладнаного транспорту: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
6.8. Стан забезпечення медичної установи засобами вимірювання, їх
метрологічна повірка, забезпечення відповідними нормативними
документами: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
6.9. Стан споруд, приміщень щодо умов пожежної безпеки
6.9.1. Наявність/відсутність дозволу органу державного
протипожежного нагляду на початок роботи _________________________ __________________________________________________________________
(вказати із зазначенням номеру дозволу та дати видачі, назви

органу, що його видав, а також умови дії дозволу, чи за

сумісництвом)
7. Наявність нормативно-правової бази
7.1. Медична установа забезпечена/не забезпечена, діючими
нормативно-правовими документами, спеціальною довідковою
літературою з питань медичної діяльності _________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(вказати)
8. Інші відомості __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
"___"___________ р.
Термін дії цієї довідки складає один рік з дня складення.
Керівник закладу охорони здоров'я _____________ (П.І.Б., підпис)
Начальник Головного управління
організації медичної допомоги населенню Жданова М.П.
"___"__________ р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: