open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.12.1993 N 289
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету статистики

N 393 ( v0393202-05 ) від 30.11.2005 )
Про затвердження форм державної статистичної

звітності з питань зайнятості населення та

безробіття для Міністерства праці України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства статистики

N 163 ( v0163207-96 ) від 30.05.96

N 120 ( v0120202-97 ) від 31.12.97 )

1. За поданням Міністерства праці України затвердити форми
державної статистичної звітності по працевлаштуванню і зайнятості
населення та інструкції по їх складанню для районних, міських,
обласних, республіканського органів служби зайнятості, а також
підприємств, установ і організацій і ввести їх в дію з січня 1994
року: ( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 1-ПН
на підставі Наказу Міністерства статистики N 163 ( v0163207-96 )
від 30.05.96 ) - N 1-ПН (працевлаштування) "Звіт про
працевлаштування і зайнятість населення, яке звернулося до служби
зайнятості" (місячна) та Інструкцію по її розробці та поданню; ( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 2-ПН
на підставі Наказу Міністерства статистики N 163 ( v0163207-96 )
від 30.05.96 ) - N 2-ПН (працевлаштування) "Звіт про
працевлаштування і зайнятість населення, яке звернулося до служби
зайнятості" (за I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) та
Інструкцію по її розробці та поданню; ( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 3-ПН
на підставі Наказу Держкомстату N 120 ( v0120202-97 ) від
31.12.97 ) - N 3-ПН "Звіт про потребу в працівниках" (місячна); ( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 4-ПН
на підставі Наказу Держкомстату N 120 ( v0120202-97 ) від
31.12.97 ) - N 4-ПН "Звіт про вивільнення працівників" (при
необхідності); - Інструкція щодо заповнення і подання державної статистичної
звітності за формами N N 3-ПН, 4-ПН.
2. Затвердити типову форму первинної облікової документації
N ПН-1 "Відомості про прийнятих працівників" та Інструкцію по її
застосуванню та заповненню.
3. Розповсюдити форми державної статистичної звітності: - N N 1-ПН, 2-ПН на центри зайнятості всіх рівнів; - N N 3-ПН, 4-ПН і типову форму N ПН-1 на підприємства,
установи, організації незалежно від форми власності і відомчої
підпорядкованості.
4. Взяти до відома, що забезпечення бланками форм державної
статистичної звітності та первинного обліку, інструкціями по їх
розробці і заповненню, а також збирання та обробка інформації про
працевлаштування і зайнятість населення здійснюється Мінпраці
України.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України
від 28 січня 1993 року N 7 ( v0007207-93 ) "Про затвердження форм
державної статистичної звітності для Мінпраці України".
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра І.В.Хайнацька

( Форма N 1-ПН втратила чинність на підставі Наказу
Міністерства статистики N 163 ( v0163207-96 ) від 30.05.96 )

( Форма N 2-ПН втратила чинність на підставі Наказу
Міністерства статистики N 163 ( v0163207-96 ) від 30.05.96 )

( Форма N 3-ПН втратила чинність на підставі Наказу
Держкомстату N 120 ( v0120202-97 ) від 31.12.97 )

( Форма N 4-ПН втратила чинність на підставі Наказу
Держкомстату N 120 ( v0120202-97 ) від 31.12.97 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінстату України

28.12.1993 N 289

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення і подання державної статистичної

звітності за формами N 3-ПН "Звіт про наявність

вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу

в працівниках станом на ____________" і N 4-ПН

"Звіт про вивільнення працівників"

1. Загальні положення
Підприємства, установи і організації, розташовані на
території України, на виконання статті 20 Закону України "Про
зайнятість населення" ( 803-12 ) *) беруть участь у реалізації
державної політики зайнятості.
--------------- *) Надалі - Закону України.
1.1. Відповідно до пункту 3 цієї статті підприємства,
установи і організації **), розташовані на території відповідного
регіону, незалежно від форм власності і господарювання та відомчої
підпорядкованості, щомісячно в повному обсязі подають державній
службі зайнятості інформацію про наявність вільних робочих місць
(вакантних посад) за формою N 3-ПН "Звіт про наявність вільних
робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках станом на ___________".
--------------- **) Надалі - підприємства.
1.2. Згідно з пунктом 4 вищенаведеної статті Закону
( 803-12 ) у разі вивільнення працівників у зв'язку із змінами в
організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією,
реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням
чисельності або штату працівників підприємства, незалежно від форм
власності, не пізніше як за два місяці до вивільнення в письмовій
формі повідомляють про це державну службу зайнятості, вказуючи
підстави і строки вивільнення, найменування професій,
спеціальностей, кваліфікації, розмір оплати праці. Ці показники наводяться у державній статистичній звітності за
формою N 4-ПН "Звіт про вивільнення працівників".
1.3. Відповідно до статті 19 (пункт 2) Закону України
( 803-12 ) державна служба зайнятості має право одержувати від
підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності,
крім статистичних даних про наявність вакантних робочих місць,
характер і умови праці на них, про всіх прийнятих працівників,
також інформацію про передбачувані зміни в організації виробництва
і праці, інші заходи, що можуть призвести до вивільнення
працівників.
2. Порядок складання і подання державній службі

зайнятості державної статистичної звітності за

формою N 3-ПН "Звіт про наявність вільних

робочих місць (вакантних посад) та потребу в

працівниках станом на ____________ 19__ р."
Звіт за формою N 3-ПН подається підприємствами, незалежно від
форм власності і господарювання, місцевому центру зайнятості 28
числа щомісячно. У разі необхідності термінового заміщення наявних
вільних робочих місць і вакантних посад, що виникли у міжзвітний
період у зв'язку із звільненням працівників, дані про них
подаються додатково, в міру їх виникнення. У графі Б найменування професії, посади зазначається
відповідно до Загальносоюзного класифікатора професій робітників,
посад службовців і тарифних розрядів (ЗКППТР), затвердженого
постановою колишнього Державного комітету СРСР по стандартах від
27.08.86 N 016 і введеного в дію з 1 січня 1987 року. Найменування
професій і посад розміщуються суворо в порядку зростання кодів. У графі В проставляється тарифний розряд, категорія чи клас
відповідної професії, посади (відповідно до графи 2). У графі 1 показується кількість вільних робочих місць,
вакантних посад по відповідній професії, посаді. У графі 2 наводиться загальна потреба в працівниках для
заміщення вільних робочих місць і вакантних посад з однаковими
умовами праці. Потреба для заміщення робочих місць і вакантних
посад, які мають відмінності в умовах праці, виділяється окремими
рядками. У графі 3 (із графи 5) вказується потреба в працівниках
жіночої статі. У разі, коли вільні робочі місця і вакантні посади
можуть комплектуватись особами як жіночої, так і чоловічої статі,
то заповнюється тільки графа 5, графа 6 не заповнюється. У графі 4 проставляється потреба в працівниках для
комплектування вільних робочих місць і вакантних посад в рахунок
річної броні, встановленої місцевими державними адміністраціями
відповідно до статті 5 Закону ( 803-12 ), для працевлаштування
громадян, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних
умовах конкурувати на ринку праці, а також за рахунок пенсіонерів,
учнів, студентів. Потреба зазначаться по кожній категорії громадян
окремо під такими шифрами: 1 - жінки, які мають дітей віком до 6 років; одинокі матері
за наявністю дитини віком до 14 років або дітей-інвалідів; 2 - молодь, яка закінчила загальноосвітні школи, професійні
навчально-виховні заклади і не отримала направлення на роботу, а
також інші особи молодше 21 року; 3 - особи передпенсійного віку (чоловіки по досягненні 58
років, жінки - 53 років); 4 - громадяни, які з поважних причин більше одного року не
мають роботи; 5 - особи, звільнені з установ, що виконують покарання, або
здійснюють примусове лікування; 6 - особи, яким виповнилось п'ятнадцять років і які за згодою
батьків або особи, яка їх замінює, приймаються на роботу на
спеціалізовані робочі місця. Крім того, при можливості працевлаштування інваліда,
пенсіонера, учня або студента у вільний від навчання час необхідно
навести потребу в працівниках по кожній категорії цих громадян за
шифрами: 7 - пенсіонери; 8 - учні, які виявили бажання працювати у вільний від
навчання час; 9 - студенти; 10 - інваліди.
Наприклад: Потреба підприємства у верстатниках (гр. 2)
складає 10 чол. (гр. 5), в тому числі по квоті (гр. 7) всього
4 чол., з них по шифрах: 5-1 чол., 3-2 чол., 6-1 чол.
У графі 5 наводяться вимоги щодо освіти громадянина для
заміщення відповідного робочого місця (посади): вища, професійна,
повна загальна середня, неповна загальна середня, початкова
(відповідно до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ). У графі 6 проставляється спеціальність громадянина за
дипломом. У графі 7 вказується характер роботи: постійна робота,
тимчасова, сезонна, з неповним робочим днем (тижнем), на дому, за
сумісництвом. Умови праці: важкі, шкідливі, нормальні. У графі 8 відображаються режим роботи і змінність: робота в
одну, дві і три зміни, час початку і закінчення роботи, робота
тільки в нічну зміну і т. д. У графі 9 зазначається середньомісячна заробітна плата
(доход) по кожній професії, посаді, який відповідає розряду,
класу, категорії робітника або службовця, який склався за останній
рік. У графі 10 вказується система оплати праці: погодинна,
погодинно-преміальна, проста відрядна, відрядно-преміальна і ін. У графі 11 робиться примітка про наявність пільгових умов -
надання житла, місць для дітей у дошкільних закладах, баз
відпочинку тощо. У довідковій частині: У рядку 12 щомісячно показується спискова чисельність
працівників, в тому числі робітників. У рядку 14 відображається кількість нових робочих місць, які
передбачається ввести в дію у поточному році - всього, в т. ч. за
рахунок Державного фонду сприяння зайнятості населення. Дані
подаються один раз на рік - 28 січня поточного року, а також у
разі виникнення змін. У рядку 16 вказується число введених у дію робочих місць у
звітному періоді, з них за рахунок Державного фонду сприяння
зайнятості населення. Дані подаються щоквартально - 28 числа
останнього місяця кварталу. У рядку 18 наводяться дані про потребу в працівниках для
комплектування нових робочих місць в поточному році. Дані
подаються станом на 28 січня поточного року з наступним
коригуванням у разі зміни потреби. У рядку 19 зазначається кількість фактично прийнятих осіб на
нові робочі місця у звітному періоді - всього, з них за
направленням служби зайнятості. Дані подаються один раз на квартал
станом на 28 число останнього місяця кварталу.
3. Порядок складання і подання державній службі

зайнятості державної статистичної звітності за формою

N 4-ПН "Дані про вивільнення працівників"
Звіт за формою N 4-ПН складають підприємства, установи,
організації, незалежно від форм власності, на яких здійснюється
вивільнення працівників, і в письмовій формі повідомляють про це
державну службу зайнятості за два місяці до вивільнення. У графі 1 перераховуються прізвища, імена і по батькові всіх
громадян, які підлягають вивільненню. У графі 5 найменування професії, посади вивільнюваних
зазначаться відповідно до Загальносоюзного класифікатора професій
робітників, посад службовців і тарифних розрядів (ЗКППТР),
затвердженого постановою колишнього Державного комітету СРСР по
стандартах від 27.08.86 N 016 і введеного в дію з 1 січня 1987
року. Найменування професій і посад розміщуються суворо в порядку
зростання кодів. У графі 6 проставляється код професії, посади відповідно до
вищезгаданого класифікатора (ЗКППТР). У графі 7 зазначається кваліфікація вивільнюваного
працівника. У графі 8 вказується середньомісячна заробітна плата (доход). У графі 9 наводиться стаж роботи за професією, по якій
робітник (службовець) працював до моменту вивільнення. У графі 11 зазначаються дані щодо місця фактичного проживання
вивільнюваного працівника, якщо воно не співпадає з адресою, за
якою його прописано. У графі 12 наводяться додаткові дані про вивільнюваного
працівника, зокрема: належність його до категорії осіб, які
потребують спеціальних робочих місць (підлітки, особи з обмеженою
працездатністю та ін.), пенсійний вік, інвалідність, побажання
громадянина відносно нової роботи: характеру (постійна, тимчасова,
сезонна, з неповним робочим днем, тижнем, на дому, за
сумісництвом), режиму - змінності (в одну, дві, три зміни),
середньомісячного доходу та ін. Довідкова інформація наводиться на основі даних відділу
кадрів. Організаційними причинами вивільнення працівників можуть
бути: скорочення штатів, зміна структури управління,
реорганізація, перепрофілювання та ліквідація підприємства,
установи, організації та інші, що можуть призвести до вивільнення. Відповідно до пункту 2 статті 19 Закону України "Про
зайнятість населення" ( 803-12 ) державна служба зайнятості, у
разі утруднення наступного влаштування вивільнюваних працівників,
має право вносити пропозиції до місцевих державних адміністрацій
про зупинення на строк до шести місяців рішення підприємств про
вивільнення працівників з одночасною частковою або повною
компенсацією витрат підприємств, викликаних цією відстрочкою. Розміри витрат та пільги по оподаткуванню, що компенсуються
або надаються підприємствам, установам, організаціям у випадках,
передбачених цим пунктом, відповідно до законодавства України,
визначаються рішеннями місцевих органів державної виконавчої влади
за поданням координаційних комітетів сприяння зайнятості.
* * *
Форми державної статистичної звітності розробляються на
основі документів первинного обліку. Основними формами первинної
облікової документації є накази (розпорядження) про прийняття на
роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору
(контракту), особисті картки. Основними вимогами при розробці форм є: достовірність даних,
повнота заповнення, своєчасність подання.
Державний центр зайнятості
Міністерства праці України

Кому подається _________________ Типова форма N ПП-1

назва та адреса _______________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО

одержувача Наказ Мінстату України

28.12.1993 N 289 іністерство (відомство),
комітет ________________________ Код за ЗКУД ___________________ _______________________________
МДО, концерн, асоціація ________ Подають підприємства, установи і
Підприємство, установа, організації службі зайнятості -
організація ____________________ щодекадно (при наявності _______________________________ прийнятих працівників)
Адреса _________________________
Форма власності ________________
Вид діяльності _________________

ВІДОМОСТІ

про прийнятих працівників
станом на ____________ 199_ р.
------------------------------------------------------------------ Код |Прізвище,|Найменування| Код |Номер та |прийнятий за | рядка|ім'я, по |професії, |професії,|дата |направленням | |батькові |посади за |посади за|наказу про |служби | | | ЗКППТР | ЗКППТР |зарахування|зайнятості, | | | | | на роботу |на загальній | | | | | |підставі, в | | | | | |рахунок 5% | | | | | |квоти та ін. | -----+---------+------------+---------+-----------+-------------| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----+---------+------------+---------+-----------+-------------| 1 | | | | | | -----+---------+------------+---------+-----------+-------------| 2 | | | | | | -----+---------+------------+---------+-----------+-------------| 3 | | | | | | -----+---------+------------+---------+-----------+-------------| 4 | | | | | | -----------------------------------------------------------------
"___" ____________ 19__ р. _________________________________________________ Керівник ____
прізвище, ініціали, посада і N телефону виконавця

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінстату України

28.12.1993 N 289

ІНСТРУКЦІЯ

по застосуванню та заповненню типової форми первинного

обліку N ПН-1 "Відомості про прийнятих працівників"

Форма введена на виконання Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ) (ст. 20, п. 3) і розповсюджується на
підприємства, установи та організації незалежно від форм власності
та відомчої підпорядкованості.
Форма заповнюється на підставі наказу (розпорядження) про
прийняття на роботу (типова ф. N Т-1) в одному примірнику та
щодекадно (при наявності прийнятих працівників) подається
державній службі зайнятості.
У графі 1 наводяться прізвища, імена та по батькові всіх
прийнятих на роботу громадян за декаду.
У графі 2 найменування професій, посад, на які прийняті
громадяни, вказується відповідно до Загальносоюзного класифікатора
професій робітників, посад службовців і тарифних розрядів
(ЗКППТР), затвердженого постановою колишнього Державного комітету
СРСР по стандартах від 27.08.87 N 916 і введеного в дію з 1 січня
1987 року.
У графі 3 проставляється код професії, посади відповідно до
вищевказаного класифікатора (ЗКППТР).
У графі 4 проставляються номер та дата наказу про прийняття
на роботу громадянина.
У графі 5 вказується підстава прийняття громадянина на
роботу: за направленням служби зайнятості, на загальній підставі,
в рахунок 5% квоти тощо.
Відомості про прийнятих працівників підписуються керівником
підприємства (установи, організації).
Державний центр зайнятості
Міністерства праці України

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: