open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 7 від 28.01.93

м. Київ

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства статистики

N 289 ( v0289207-93 ) від 28.12.1993 )

Про затвердження форм державної статистичної звітності

для Міністерства праці України

1. За поданням Міністерства праці України затвердити форми
державної статистичної звітності по працевлаштуванню і зайнятості
населення та вказівки по їх складанню для районних, міських,
обласних, республіканських органів служби зайнятості, а також
підприємств, установ і організацій і ввести їх в дію з січня 1993
року: - N 1-ПН "Звіт про працевлаштування і зайнятість населення,
яке звернулося до служби зайнятості" (місячна); - N 2-ПН "Звіт про працевлаштування і зайнятість населення,
яке звернулося до служби зайнятості" (за I квартал, I півріччя, 9
місяців, рік); - N 3-ПН "Звіт про потребу в працівниках" (місячна); - N 4-ПН "Звіт про вивільнення працівників (при
необхідності); - N 5-ПН "Звіт про наявність вільних учбових місць для
професійного навчання незайнятого населення" (піврічна).
2. Затвердити типову форму первинної облікової документації N
ПН-1 "Відомості про прийнятих працівників" та вказівки до неї і
ввести в дію з січня 1993 року.
3. Розповсюдити форми державної статистичної звітності N
3-ПН, N 4-ПН, N 5-ПН і типову форму N ПН-1 на підприємства,
установи та організації незалежно від форми власності і відомчої
підпорядкованості.
4. Взяти до відома, що забезпечення бланками форм державної
статистичної звітності та первинного обліку, збирання та обробка
інформації про працевлаштування і зайнятість населення
здійснюється Мінпраці України.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України
від 25 березня 1992 р. N 33 про затвердження форм по
працевлаштуванню і зайнятості населення.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра І.В.Хайнацька
Державна статистична звітність
------------------------------------------------------------------ 1 | 2 | 3 | ------------------+------------------------+--------------------| Форма документа за| Організації - складача |Території за СПАТО | ЗКУД | документа за ЗКПО | | ----------------------------------------------------------------| КОДИ | -----------------------------------------------------------------
Кому подається __________________ Форма N 1-ПН

найменування, ________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНА
адреса одержувача наказом Мінстату України рган державної служби зайнятості від 28 січня 1993 р. N 7 ________________________________ ________________________________ Поштова - місячна ________________________________
Подають:

1. Районні, міські органи служби зайнятості 2 числа

після звітного місяця:

- органу служби зайнятості Республіки Крим,

обласному та Київському міському органу служби

зайнятості;

- районному, міському органу державної статистики.

2. Орган служби зайнятості Республіки Крим,

обласні, Київський і Севастопольський міські органи

служби зайнятості 7 числа після звітного місяця:

- Республіканському органу служби зайнятості;

- обласному, Київському і Севастопольському міським

органам державної статистики.

3. Республіканський орган служби зайнятості 10

числа після звітного місяця:

- Міністерству статистики України.
ЗВІТ

про працевлаштування і зайнятість населення, яке

звернулося до служби зайнятості України

за __________________ 199_ року

(місяць)
---------------------------------------------------------------------------------------- N | |Одиниця|Всього|з них|із загальної кількості (графа 1)| рядка| |виміру | |жінки|--------------------------------| | | | | |вивільнені|особи, які|безробітні| | | | | |працівники|підпали | | | | | | |у зв'язку |під 5% | | | | | | |із змінами|квоту | | | | | | |в органі- | | | | | | | |зації ви- | | | | | | | |робництва | | | -----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------| 01 |Чисельність зареєстрованих| | | | | | | |громадян, не зайнятих | | | | | | | |трудовою діяльністю, на | | | | | | | |початок звітного місяця | чол. | | | | | | -----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------| |За звітний місяць: | | | | | | | -----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------| 02 |зареєстровано - всього | - " - | | | | | | -----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------| 03 |в тому числі повторно | - " - | | | | | | -----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------| 04 |знято з обліку - всього | - " - | | | | | | -----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------| |з них: | | | | | | | -----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------| 05 |працевлаштовано службою | | | | | | | |зайнятості | - " - | | | | | | -----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------| 06 |оформлено дострокову | | | | | | | |пенсію | - " - | | | | | | -----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------| 07 |чисельність зареєстрованих| | | | | | | |громадян, не зайнятих | | | | | | | |трудовою діяльністю, на | | | | | | | |кінець звітного місяця | | | | | | | |(рядок 01 + 02 - 04) | - " - | | | | | | -----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------| |в тому числі: | | | | | | | -----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------| 08 |Проходять професійне | | | | | | | |навчання за направленнями | | | | | | | |служби зайнятості | - " - | | | | | | -----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------| 09 |з них направлені | | | | | | | |у звітному місяці | - " - | | | | | | -----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------| 10 |Беруть участь у | | | | | | | |громадських роботах | - " - | | | | | | -----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------| 11 |з них направлені | | | | | | | |у звітному місяці | - " - | | | | | | -----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------| 12 |Одержують допомогу по | | | | | | | |безробіттю | - " - | | | | | | -----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------| 13 |з них почали одержувати | | | | | | | |допомогу у звітному | | | | | | | |місяці | - " - | | | | | | -----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------| 14 |середньоспискова | | | | | | | |чисельність безробітних, | | | | | | | |які одержували допомогу | | | | | | | |по безробіттю | - " - | х | х | х | х | | -----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------| |Витрачено коштів з | | | | | | | |Державного фонду сприяння | | | | | | | |зайнятості населення | | | | | | | |(наростаючим підсумком з | | | | | | | |початку року) | | | | | | | -----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------| 15 |Сума виплаченої допомоги | | | | | | | |по безробіттю |тис.крб| | | | | | -----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------| 16 |з них у звітному місяці | - " - | | | | | | -----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------| 17 |Витрачено коштів на | | | | | | | |професійну підготовку і | | | | | | | |перепідготовку - всього | - " - | | | х | х | | -----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------| 18 |з них на виплату стипендії| - " - | | | | | | -----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------| 19 |Витрачено на організацію і| | | | | | | |проведення громадських | | | | | | | |робіт | - " - | | | | | | -----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------| 20 |Виплачено матеріальної | | | | | | | |допомоги безробітним та | | | | | | | |членам їх сімей, які | | | | | | | |знаходяться на утриманні | | | | | | | |безробітного | чол. | | | | | | -----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------| 21 |Сума виплаченої | | | | | | | |матеріальної допомоги | | | | | | | |безробітним та членам їх | | | | | | | |сімей, які знаходяться на | | | | | | | |утриманні безробітного |тис.крб| | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
Довідково: . Потреба підприємств у працівниках на кінець звітного місяця,
всього (22) __________ чол. у тому числі: робітники (23) ___________________ чол.

службовці (24) ___________________ чол.

колгоспники (25) _________________ чол. . Із числа безробітних (гр. 5 рядок 07):

робітники (26) ___________________ чол.

службовці (27) ___________________ чол.

колгоспники (28) _________________ чол.

жінки (29) _______________________ чол.

молодь у віці до 29 років (30) ___________ чол.
3. Зареєстровано безробітних із числа: вивільнених (гр. 3 рядок 07) (31) ___________________ чол. осіб, що підпали під 5% квоту (гр. 4 рядок 07) (32) ____________________ чол.
Примітка до графи 5 рядка 02: з урахуванням числа громадян, зареєстрованих у службі
зайнятості у попередньому місяці, яким надано статус безробітного
у звітному місяці.
"___" ____________ 19__ р. Керівник _______________________________
прізвище і N телефону виконавця
Державна статистична звітність
------------------------------------------------------------------ 1 | 2 | 3 | ------------------+------------------------+--------------------| Форма документа за| Організації - складача |Території за СПАТО | ЗКУД | документа за ЗКПО | | ----------------------------------------------------------------| КОДИ | -----------------------------------------------------------------
Кому подається __________________ Форма N 2-ПН

найменування, ________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНА
адреса одержувача наказом Мінстату України рган державної служби зайнятості від 28 січня 1993 р. N 7 ________________________________ ________________________________ Поштова - квартальна ________________________________ (I квартал, I півріччя, 9

місяців, рік)

Подають:

1. Районні, міські органи служби зайнятості 7 числа

після звітного кварталу:

- органу служби зайнятості Республіки Крим, обласному

та Київському міському органу служби зайнятості;

- районному, міському органу державної статистики.

2. Орган служби зайнятості Республіки Крим, обласні,

Київський та Севастопольський міські органи служби

зайнятості 15 числа після звітного кварталу:

- Республіканському органу служби зайнятості;

- обласному, Київському і Севастопольському міським

органам державної статистики.

3. Республіканський орган служби зайнятості 30 числа

після звітного кварталу:

- Міністерству статистики України.
ЗВІТ

про працевлаштування і зайнятість населення, яке

звернулося до служби зайнятості України

за _____________ 19__ року
I. Працевлаштування громадян, які шукають роботу

(чоловік) --------------------------------------------------------------------------------- N | |Перебувало на |Звернулось з |Працевлаштовано| рядка| |обліку на |питання | | | |початок року |працевлаштування| | | |--------------+----------------+---------------| | |всього|в т.ч. |всього|в т.ч. |всього|в т.ч. | | | |жінки | |жінки | |жінки | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 01 |Чисельність громадян - | | | | | | | |всього | | | | | | | |(рядки 06 + 08 + 09 | | | | | | | |+ 10 + 11) | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| |в тому числі: | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 02 |робітники | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 03 |службовці | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 04 |колгоспники | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 05 |інші особи, які не мають | | | | | | | |професії, спеціальності | | | | | х | х | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| |Із рядка 01: | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 06 |Зайняті трудовою | | | | | | | |діяльністю | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 07 |із них бажаючі працювати | | | | | | | |у вільний від основної | | | | | | | |роботи час | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 08 |Особи, які навчаються, | | | | | | | |але виявили бажання | | | | | | | |працювати у вільний від | | | | | | | |навчання час | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 09 |Пенсіонери | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 10 |Інваліди | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 11 |Не зайняті трудовою | | | | | | | |діяльністю - всього | | | | | | | |(12 + 14 + 15 + 16 + 17 + | | | | | | | |18 + 19 + 20 + 21 + 22 + | | | | | | | |23 + 24 + 25 + 26 + 27) | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| |у тому числі: | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 12 |вивільнені у зв'язку з | | | | | | | |ліквідацією, | | | | | | | |реорганізацією, | | | | | | | |перепрофілюванням | | | | | | | |підприємств, установ, | | | | | | | |організацій, скороченням | | | | | | | |чисельності або штату | | | | | | | |працівників | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 13 |з них у зв'язку з | | | | | | | |конверсією | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 14 |вивільнені відповідно до | | | | | | | |Списку виробництв, | | | | | | | |професій і робіт з | | | | | | | |важкими та шкідливими | | | | | | | |умовами праці, на | | | | | | | |яких забороняється | | | | | | | |застосування праці | | | | | | | |жінок | х | | х | | х | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 15 |звільнені за власним | | | | | | | |бажанням | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 16 |звільнені за порушення | | | | | | | |трудової дисципліни | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 17 |військовослужбовці, | | | | | | | |звільнені з військової | | | | | | | |служби за скороченням | | | | | | | |чисельності або штату | | | | | | | |без права на пенсію | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 18 |демобілізовані із | | | | | | | |військової строкової | | | | | | | |служби | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 19 |звільнені з установ, що | | | | | | | |виконують покарання або | | | | | | | |здійснюють примусове | | | | | | | |лікування | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 20 |випускники | | | | | | | |загальноосвітніх шкіл | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 21 |випускники ПТУ | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 22 |випускники вищих учбових | | | | | | | |закладів | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 23 |переселені із зони | | | | | | | |радіаційного забруднення | | | | | | | |внаслідок аварії на | | | | | | | |Чорнобильській АЕС | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 24 |біженці | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 25 |особи, які раніше були | | | | | | | |зайняті в домашньому | | | | | | | |господарстві | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 26 |особи, що втратили | | | | | | | |роботу внаслідок | | | | | | | |нещасного випадку на | | | | | | | |виробництві або настання | | | | | | | |професійного захворювання | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 27 |не зайняті з інших | | | | | | | |причин | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| |Із рядка 11: | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 28 |особи, які підпадають | | | | | | | |під 5% квоту - всього | | | | | | | |в тому числі: | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 29 |жінки, які мають дітей | | | | | | | |віком до 6 років, одинокі | | | | | | | |матері за наявністю дитини| | | | | | | |віком до 14 років або | | | | | | | |дітей-інвалідів | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 30 |молодь, яка закінчила | | | | | | | |загальноосвітні школи, | | | | | | | |професійні | | | | | | | |навчально-виховні заклади | | | | | | | |і не отримала направлення | | | | | | | |на роботу, а також особи | | | | | | | |молодше 21 року | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 31 |особи передпенсійного | | | | | | | |віку (за 2 роки до | | | | | | | |настання права на | | | | | | | |отримання повної | | | | | | | |пенсії за віком та на | | | | | | | |пільгових умовах) | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 32 |громадяни, які з | | | | | | | |поважних причин більше | | | | | | | |одного року не мають | | | | | | | |роботи | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 33 |Особи, звільнені з | | | | | | | |установ, що виконують | | | | | | | |покарання або здійснюють | | | | | | | |примусове лікування | | | | | | | -----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------| 34 |Особи, яким виповнилось | | | | | | | |п'ятнадцять років і | | | | | | | |які за згодою батьків | | | | | | | |або особи, яка їх | | | | | | | |замінює, приймаються на | | | | | | | |роботу на спеціалізовані | | | | | | | |робочі місця | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
Довідка. Із числа не зайнятих трудовою діяльністю (рядок 11 гр. 3)
працевлаштовано в період до визнання їх безробітними (35) __________ чоловік.

Із числа непрацевлаштованих громадян направлено на професійне
навчання (36) _______ чоловік. Чисельність громадян, які отримали консультацію, - всього
(37) _____________ чол. Із рядка 20 (38) ______ чол. направлено на навчання в ПТУ.
Примітка. Дані рядка 14 не входять у показники рядка 12.
II. Працевлаштування громадян в розрізі галузей

народного господарства
(чоловік) ----------------------------------------------------------------------------- NN | | Працевлаштовано | рядків| |-------------------------------------------| | |всього|в т. ч.| із загальної чисельності | | | |жінки |----------------------------| | | | |робітники|службовці|колгосп-| | | | | | |ники | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------| 01 |Всього | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------| |в тому числі: | | | | | | |за формами власності | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------| 02 |приватна | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------| 03 |колективна | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------| 04 |державна | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------| 05 |власність іноземних | | | | | | |держав та їх суб'єктів | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------| 06 |змішана | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------| 07 |власність України та її | | | | | | |суб'єктів за кордоном | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------| |по галузях народного | | | | | | |господарства | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------| 08 |промисловість | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------| 09 |сільське господарство | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------| 10 |лісове господарство | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------| 11 |транспорт і зв'язок | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------| 12 |будівництво | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------| 13 |торгівля і громадське | | | | | | |харчування | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------| 14 |матеріально-технічне | | | | | | |постачання, збут та | | | | | | |заготівля | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------| 15 |інформаційно- | | | | | | |обчислювальне | | | | | | |обслуговування | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------| 16 |інші види діяльності | | | | | | |сфери матеріального | | | | | | |виробництва | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------| 17 |житлово-комунальне | | | | | | |господарство | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------| 18 |невиробничі види | | | | | | |побутового | | | | | | |обслуговування населення | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------| 19 |охорона здоров'я, фізична| | | | | | |культура та соціальне | | | | | | |забезпечення | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------| 20 |народна освіта | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------| 21 |культура і мистецтво | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------| 22 |наука і наукове | | | | | | |обслуговування | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------| 23 |фінансування та | | | | | | |страхування, пенсійне | | | | | | |забезпечення | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------| 24 |апарат органів державного| | | | | | |та господарського | | | | | | |управління, кооперативних| | | | | | |та громадських | | | | | | |організацій | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
III. Чисельність безробітних
(чоловік) ------------------------------------------------------------------------------------------- NN | |Всього|в т. ч.| із загальної чисельності | рядків| | |жінки |------------------------------------------| | | | |робітники|службовці|колгосп-|інші особи, | | | | | | |ники |які не мають | | | | | | | |професії, | | | | | | | |спеціальності| ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------| 01 |Зареєстровано безробітних| | | | | | | |на початок звітного року | | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------| 02 |Зареєстровано за звітний | | | | | | | |період | | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------| 03 |Всього (рядок 01 + 02) | | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------| 04 |Знято з обліку | | | | | | | |безробітних протягом | | | | | | | |звітного періоду | | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------| |з них: | | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------| 05 |працевлаштовано | | | | | | | |службою зайнятості | | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------| 06 |зареєстровано | | | | | | | |безробітних на кінець | | | | | | | |звітного періоду | | | | | | | |(рядок 03 - 04) | | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------| |з них: | | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------| 07 |одержують допомогу - | | | | | | | |всього | | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------| |в тому числі в: | | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------| 08 |перший рік безробіття | | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------| 09 |другий рік безробіття | | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------| 10 |третій рік безробіття | | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------| 11 |беруть участь у | | | | | | | |громадських роботах | | | | | | | ------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------| 12 |проходять професійне | | | | | | | |навчання та перенавчання | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Склад безробітних
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NN | |Перебувало|Визнано |Із загальної|Перебуває на обліку на кінець звітного періоду | рядків| |на обліку |безробіт-|чисельності |(розділ III рядок 06) | | |на початок|ними на |безробітних |-----------------------------------------------| | |року |початок |працевлаш- |Всього|в т.ч.| із загальної чисельності | | | |року |товано | |жінки |---------------------------------| | | | | | | |робіт-|служ-|колгосп-|інші особи,| | | | | | | |ники |бовці|ники |які не | | | | | | | | | | |мають | | | | | | | | | | |професії, | | | | | | | | | | |спеціаль- | | | | | | | | | | |ності | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 01 |Чисельність безробітних -| | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| |Розподіл числа | | | | | | | | | | |безробітних | | | | | | | | | | |(із рядка 01): | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| |а) з причин незайнятості | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 02 |вивільнені у зв'язку з | | | | | | | | | | |ліквідацією, | | | | | | | | | | |реорганізацією, | | | | | | | | | | |перепрофілюванням | | | | | | | | | | |підприємств, установ, | | | | | | | | | | |організацій або | | | | | | | | | | |скороченням чисельності | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 03 |з них у зв'язку з | | | | | | | | | | |конверсією | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 04 |вивільнені відповідно | | | | | | | | | | |до Списку виробництв, | | | | | | | | | | |професій і робіт з | | | | | | | | | | |важкими та шкідливими | | | | | | | | | | |умовами праці, на | | | | | | | | | | |яких забороняється | | | | | | | | | | |застосування праці | | | | | | | | | | |жінок | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 05 |звільнені за власним | | | | | | | | | | |бажанням | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 06 |звільнені за | | | | | | | | | | |порушення трудової | | | | | | | | | | |дисципліни | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 07 |військовослужбовці, | | | | | | | | | | |звільнені з військової | | | | | | | | | | |служби за скороченням | | | | | | | | | | |чисельності або | | | | | | | | | | |штату без права на пенсію| | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 08 |демобілізовані із | | | | | | | | | | |військової строкової | | | | | | | | | | |служби | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 09 |звільнені з установ, що | | | | | | | | | | |виконують покарання або | | | | | | | | | | |здійснюють примусове | | | | | | | | | | |лікування | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 10 |випускники ПТУ | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 11 |випускники вищих учбових | | | | | | | | | | |закладів | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 12 |переселені із зони | | | | | | | | | | |радіаційного забруднення | | | | | | | | | | |в результаті аварії на | | | | | | | | | | |Чорнобильській АЕС | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 13 |біженці | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 14 |особи, які раніше були | | | | | | | | | | |зайняті в домашньому | | | | | | | | | | |господарстві | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 15 |особи, що втратили роботу| | | | | | | | | | |внаслідок нещасного | | | | | | | | | | |випадку на виробництві | | | | | | | | | | |або настання професійного| | | | | | | | | | |захворювання | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 16 |не зайняті з інших причин| | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| |б) за освітою | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 17 |вища | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 18 |незакінчена вища | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 19 |середня спеціальна | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 20 |середня загальна | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 21 |неповна середня | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| |в) за віком | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 22 |до 18 років | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 23 |18 - 20 років | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 24 |21 - 25 років | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 25 |26 - 30 років | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 26 |передпенсійного віку | | | | | | | | | | |(за 2 роки до настання | | | | | | | | | | |права на отримання повної| | | | | | | | | | |пенсії за віком та на | | | | | | | | | | |пільгових умовах) | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 27 |інші | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| |г) окремі характеристики:| | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 28 |батьки, які виховують | | | | | | | | | | |неповнолітніх (до 18 | | | | | | | | | | |років) дітей або | | | | | | | | | | |інвалідів з дитинства - | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| |з них: | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 29 |а) одинокі батьки | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 30 |б) багатодітні батьки | | | | | | | | | | |(більш 2-х дітей) | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 31 |воїни-інтернаціоналісти | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 32 |особи, які вперше | | | | | | | | | | |шукають роботу | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 33 |особи, які мають перерву | | | | | | | | | | |у трудовій діяльності | | | | | | | | | | |більше 1 року | | | | | | | | | | ------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------| 34 |особи, які раніше | | | | | | | | | | |працювали в сільському | | | | | | | | | | |господарстві | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V. Розподіл безробітних, працевлаштованих у звітному
періоді, по тривалості перерви у роботі і одержанні допомоги
(чоловік) ---------------------------------------------------------------------------- NN | Тривалість безробіття і | Чисельність |Число працевлаштованих| рядків| одержання допомоги | працевлаштованих |безробітних, які | | | безробітних |одержували допомогу | | |-------------------+----------------------| | |Всього|в тому числі|Всього|в тому числі | | | |жінок | |жінок | ------+-------------------------+------+------------+------+---------------| 01 |Всього | | | | | ------+-------------------------+------+------------+------+---------------| |в тому числі: | | | | | ------+-------------------------+------+------------+------+---------------| 02 |до 1 місяця | | | | | ------+-------------------------+------+------------+------+---------------| 03 |від 1 до 3 місяців | | | | | ------+-------------------------+------+------------+------+---------------| 04 |від 3 до 6 місяців | | | | | ------+-------------------------+------+------------+------+---------------| 05 |від 6 до 9 місяців | | | | | ------+-------------------------+------+------------+------+---------------| 06 |від 9 місяців до 1 року | | | | | ------+-------------------------+------+------------+------+---------------| 07 |від 1 до 2 років | | | х | х | ------+-------------------------+------+------------+------+---------------| 08 |від 2 до 3 років | | | х | х | ----------------------------------------------------------------------------
VI. Професійно-кваліфікаційний склад безробітних

на кінець звітного періоду
------------------------------------------------------------------ NN | Професія (кваліфікація) |Код | Чисельність | рядків| |професії|-----------------| | |за |всього |в т.ч. | | |ЗКППТР | |жінок | -----------------------------------------------------------------
VII. Потреба в робочій силі
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NN | | Потреба в працівниках для заміщення |Для заміщення робочих |Для заміщення новостворених| Фактично | рядків| |вільних робочих місць і вакантних посад, |місць, заброньованих в |робочих місць | | | | чол.* |рахунок квоти на звітний | | | | | |рік | | | | |-----------------------------------------+-------------------------+---------------------------+-----------------| | |Всього| в тому числі: | з графи 1 |всього |фактично |Передбачається|Потреба в |введено |прийнято| | | |--------------------+-------------|заброньовано|працевлашто-|ввести у дію в|працівниках |в дію в |на | | | |робіт-|служ-|колгос-|жінки|в |робочих |вано |поточному |для їх комп-|звітному|введені | | | |ники |бовці|пники | |рахунок|місць, |у звітному |році, одиниць |лектування, |періоді,|місця у | | | | | | | |квоти |одиниць |періоді, | |чол. |одиниць |звітному| | | | | | | | | |чол. | | | |періоді,| | | | | | | | | | | | | |чол. | ------+-------------------------+------+------+-----+-------+-----+-------+------------+------------+--------------+------------+--------+--------| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ------+-------------------------+------+------+-----+-------+-----+-------+------------+------------+--------------+------------+--------+--------| 01 |Всього | | | | | | | | | | | | | ------+-------------------------+------+------+-----+-------+-----+-------+------------+------------+--------------+------------+--------+--------| |тому числі: | | | | | | | | | | | | | |за формами власності | | | | | | | | | | | | | ------+-------------------------+------+------+-----+-------+-----+-------+------------+------------+--------------+------------+--------+--------| 02 |приватна | | | | | | | | | | | | | ------+-------------------------+------+------+-----+-------+-----+-------+------------+------------+--------------+------------+--------+--------| 03 |колективна | | | | | | | | | | | | | ------+-------------------------+------+------+-----+-------+-----+-------+------------+------------+--------------+------------+--------+--------| 04 |державна | | | | | | | | | | | | | ------+-------------------------+------+------+-----+-------+-----+-------+------------+------------+--------------+------------+--------+--------| 05 |власність іноземних | | | | | | | | | | | | | |держав та їх суб'єктів | | | | | | | | | | | | | ------+-------------------------+------+------+-----+-------+-----+-------+------------+------------+--------------+------------+--------+--------| 06 |змішана | | | | | | | | | | | | | ------+-------------------------+------+------+-----+-------+-----+-------+------------+------------+--------------+------------+--------+--------| 07 |власність України та її | | | | | | | | | | | | | |суб'єктів за кордоном | | | | | | | | | | | | | ------+-------------------------+------+------+-----+-------+-----+-------+------------+------------+--------------+------------+--------+--------| |по галузях народного | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | | ------+-------------------------+------+------+-----+-------+-----+-------+------------+------------+--------------+------------+--------+--------| 08 |промисловість | | | | | | | | | | | | | ------+-------------------------+------+------+-----+-------+-----+-------+------------+------------+--------------+------------+--------+--------| 09 |сільське господарство | | | | | | | | | | | | | ------+-------------------------+------+------+-----+-------+-----+-------+------------+------------+--------------+------------+--------+--------| 10 |лісове господарство | | | | | | | | | | | | | ------+-------------------------+------+------+-----+-------+-----+-------+------------+------------+--------------+------------+--------+--------| 11 |транспорт і зв'язок | | | | | | | | | | | | | ------+-------------------------+------+------+-----+-------+-----+-------+------------+------------+--------------+------------+--------+--------| 12 |будівництво | | | | | | | | | | | | | ------+-------------------------+------+------+-----+-------+-----+-------+------------+------------+--------------+------------+--------+--------| 13 |торгівля і громадське | | | | | | | | | | | | | |харчування | | | | | | | | | | | | | ------+-------------------------+------+------+-----+-------+-----+-------+------------+------------+--------------+------------+--------+--------| 14 |матеріально-технічне | | | | | | | | | | | | | |постачання, збут та | | | | | | | | | | | | | |заготівля | | | | | | | | | | | | | ------+-------------------------+------+------+-----+-------+-----+-------+------------+------------+--------------+------------+--------+--------| 15 |інформаційно- | | | | | | | | | | | | | |обчислювальне | | | | | | | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | | | | | | | ------+-------------------------+------+------+-----+-------+-----+-------+------------+------------+--------------+------------+--------+--------| 16 |інші види діяльності | | | | | | | | | | | | | |сфери матеріального | | | | | | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | | | | | ------+-------------------------+------+------+-----+-------+-----+-------+------------+------------+--------------+------------+--------+--------| 17 |житлово-комунальне | | | | | | | | | | | | | |господарство | | | | | | | | | | | | | ------+-------------------------+------+------+-----+-------+-----+-------+------------+------------+--------------+------------+--------+--------| 18 |невиробничі види | | | | | | | | | | | | | |побутового | | | | | | | | | | | | | |обслуговування населення | | | | | | | | | | | | | ------+-------------------------+------+------+-----+-------+-----+-------+------------+------------+--------------+------------+--------+--------| 19 |охорона здоров'я, | | | | | | | | | | | | | |фізична культура та | | | | | | | | | | | | | |соціальне забезпечення | | | | | | | | | | | | | ------+-------------------------+------+------+-----+-------+-----+-------+------------+------------+--------------+------------+--------+--------| 20 |народна освіта | | | | | | | | | | | | | ------+-------------------------+------+------+-----+-------+-----+-------+------------+------------+--------------+------------+--------+--------| 21 |культура і мистецтво | | | | | | | | | | | | | ------+-------------------------+------+------+-----+-------+-----+-------+------------+------------+--------------+------------+--------+--------| 22 |наука і наукове | | | | | | | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | | | | | | | ------+-------------------------+------+------+-----+-------+-----+-------+------------+------------+--------------+------------+--------+--------| 23 |фінансування та | | | | | | | | | | | | | |страхування, пенсійне | | | | | | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | | | | | | ------+-------------------------+------+------+-----+-------+-----+-------+------------+------------+--------------+------------+--------+--------| 24 |апарат органів | | | | | | | | | | | | | |державного та | | | | | | | | | | | | | |господарського управління| | | | | | | | | | | | | |кооперативних та | | | | | | | | | | | | | |громадських організацій | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ___________
* Дані наводяться станом на 28 число останнього місяця звітного
періоду.
Довідка. Число підприємств, установ, організацій, які подали
дані про потребу в працівниках для заміщення вільних робочих місць
і вакантних посад, всього (25) __________ одиниць; в тому числі малих підприємств (26) _______ одиниць. Потреба малих підприємств в працівниках для заміщення вільних
робочих місць і вакантних посад (відповідно до рядка 26), всього
(27) ________ чол. в тому числі: робітників (28) ________________________ чол. службовців (29) ________________________ чол. жінок (30) ________________________ чол.
VIII. Потреба в працівниках для заміщення вільних робочих

місць (вакантних посад) на кінець звітного року

(подається зі звітом за рік)
------------------------------------------------------------------ NN | Найменування професії, посади|Код професії,|Чисельність| рядків| |посади за |працівників| | |ЗКППТР | | ------+-------------------------------+-------------+-----------| А | Б | 1 | 2 | -----------------------------------------------------------------
IX. Дані про вивільнення працівників
----------------------------------------------------------------------------------- NN | | Вивільнюється працівників - чоловік | рядків| |------------------------------------------------| | |згідно з|фактично |в т.ч.| із загальної | | |поданими|вивільнено|жінки | чисельності | | |списками|- всього | |---------------------| | | | | |робіт-|служ-|колгосп-| | | | | |ники |бовці|ники | ------+-------------------------+--------+----------+------+------+-----+--------| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------+-------------------------+--------+----------+------+------+-----+--------| 01 |Всього | | | | | | | ------+-------------------------+--------+----------+------+------+-----+--------| |в тому числі: | | | | | | | |за формами власності | | | | | | | ------+-------------------------+--------+----------+------+------+-----+--------| 02 |приватна | | | | | | | ------+-------------------------+--------+----------+------+------+-----+--------| 03 |колективна | | | | | | | ------+-------------------------+--------+----------+------+------+-----+--------| 04 |державна | | | | | | | ------+-------------------------+--------+----------+------+------+-----+--------| 05 |власність іноземних | | | | | | | |держав та їх суб'єктів | | | | | | | ------+-------------------------+--------+----------+------+------+-----+--------| 06 |змішана | | | | | | | ------+-------------------------+--------+----------+------+------+-----+--------| 07 |власність України та її | | | | | | | |суб'єктів за кордоном | | | | | | | ------+-------------------------+--------+----------+------+------+-----+--------| |по галузях народного | | | | | | | |господарства | | | | | | | ------+-------------------------+--------+----------+------+------+-----+--------| 08 |промисловість | | | | | | | ------+-------------------------+--------+----------+------+------+-----+--------| 09 |сільське господарство | | | | | | | ------+-------------------------+--------+----------+------+------+-----+--------| 10 |лісове господарство | | | | | | | ------+-------------------------+--------+----------+------+------+-----+--------| 11 |транспорт і зв'язок | | | | | | | ------+-------------------------+--------+----------+------+------+-----+--------| 12 |будівництво | | | | | | | ------+-------------------------+--------+----------+------+------+-----+--------| 13 |торгівля і громадське | | | | | | | |харчування | | | | | | | ------+-------------------------+--------+----------+------+------+-----+--------| 14 |матеріально-технічне | | | | | | | |постачання, збут та | | | | | | | |заготівля | | | | | | | ------+-------------------------+--------+----------+------+------+-----+--------| 15 |інформаційно- | | | | | | | |обчислювальне | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | ------+-------------------------+--------+----------+------+------+-----+--------| 16 |інші види діяльності | | | | | | | |сфери матеріального | | | | | | | |виробництва | | | | | | | ------+-------------------------+--------+----------+------+------+-----+--------| 17 |житлово-комунальне | | | | | | | |господарство | | | | | | | ------+-------------------------+--------+----------+------+------+-----+--------| 18 |Невиробничі види | | | | | | | |побутового | | | | | | | |обслуговування населення | | | | | | | ------+-------------------------+--------+----------+------+------+-----+--------| 19 |Охорона здоров'я, фізична| | | | | | | |культура та соціальне | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | ------+-------------------------+--------+----------+------+------+-----+--------| 20 |народна освіта | | | | | | | ------+-------------------------+--------+----------+------+------+-----+--------| 21 |культура і мистецтво | | | | | | | ------+-------------------------+--------+----------+------+------+-----+--------| 22 |наука і наукове | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | ------+-------------------------+--------+----------+------+------+-----+--------| 23 |фінансування та | | | | | | | |страхування, пенсійне | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | ------+-------------------------+--------+----------+------+------+-----+--------| 24 |апарат органів державного| | | | | | | |та господарського | | | | | | | |управління, кооперативних| | | | | | | |та громадських | | | | | | | |організацій | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
X. Проведення громадських робіт
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NN | |Укладено | в них кількість |Брали участь у громадських роботах,| Відпрацьовано| рядків| |договорів| робочих місць | чол. | людино-днів | | |(одиниць)|-----------------+-----------------------------------+--------------| | | |всього|в т. ч. |Всього|з них із|в т.ч. на|із графи |Всього|в т.ч. | | | | |з гнучкими| |числа |місцях з |4 число | |безро- | | | | |формами | |направ- |гнучкими |безробі- | |бітними| | | | |зайнятості| |лених у |формами |тних | | | | | | | | |звітному|зайнято- | | | | | | | | | |періоді |сті | | | | | | | | | | |(з гр. 4)| | | | ------+--------------------------+---------+------+----------+------+--------+---------+---------+------+-------| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------+--------------------------+---------+------+----------+------+--------+---------+---------+------+-------| 01 |Всього | | | | | | | | | | ------+--------------------------+---------+------+----------+------+--------+---------+---------+------+-------| |в тому числі на | | | | | | | | | | |підприємствах, в установах| | | | | | | | | | |і організаціях галузей | | | | | | | | | | |народного господарства: | | | | | | | | | | ------+--------------------------+---------+------+----------+------+--------+---------+---------+------+-------| 02 |промисловості | | | | | | | | | | ------+--------------------------+---------+------+----------+------+--------+---------+---------+------+-------| 03 |сільського господарства | | | | | | | | | | ------+--------------------------+---------+------+----------+------+--------+---------+---------+------+-------| 04 |лісового господарства | | | | | | | | | | ------+--------------------------+---------+------+----------+------+--------+---------+---------+------+-------| 05 |транспорту і зв'язку | | | | | | | | | | ------+--------------------------+---------+------+----------+------+--------+---------+---------+------+-------| 06 |будівництва | | | | | | | | | | ------+--------------------------+---------+------+----------+------+--------+---------+---------+------+-------| 07 |торгівлі і громадського | | | | | | | | | | |харчування | | | | | | | | | | ------+--------------------------+---------+------+----------+------+--------+---------+---------+------+-------| 08 |матеріально-технічного | | | | | | | | | | |постачання, збуту та | | | | | | | | | | |заготівлі | | | | | | | | | | ------+--------------------------+---------+------+----------+------+--------+---------+---------+------+-------| 09 |інформаційно- | | | | | | | | | | |обчислювального | | | | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | | | | ------+--------------------------+---------+------+----------+------+--------+---------+---------+------+-------| 10 |інших видів діяльності | | | | | | | | | | |сфери матеріального | | | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | | ------+--------------------------+---------+------+----------+------+--------+---------+---------+------+-------| 11 |житлово-комунального | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | ------+--------------------------+---------+------+----------+------+--------+---------+---------+------+-------| 12 |невиробничих видів | | | | | | | | | | |побутового обслуговування | | | | | | | | | | |населення | | | | | | | | | | ------+--------------------------+---------+------+----------+------+--------+---------+---------+------+-------| 13 |охорони здоров'я, фізичної| | | | | | | | | | |культури та соціального | | | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | | | ------+--------------------------+---------+------+----------+------+--------+---------+---------+------+-------| 14 |народної освіти | | | | | | | | | | ------+--------------------------+---------+------+----------+------+--------+---------+---------+------+-------| 15 |культури і мистецтва | | | | | | | | | | ------+--------------------------+---------+------+----------+------+--------+---------+---------+------+-------| 16 |науки і наукового | | | | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | | | | ------+--------------------------+---------+------+----------+------+--------+---------+---------+------+-------| 17 |фінансування та | | | | | | | | | | |страхування, пенсійного | | | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | | | ------+--------------------------+---------+------+----------+------+--------+---------+---------+------+-------| 18 |апарату органів державного| | | | | | | | | | |та господарського | | | | | | | | | | |управління, органів | | | | | | | | | | |управління кооперативних | | | | | | | | | | |та громадських організацій| | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Довідка. Витрати коштів на організацію і проведення
громадських робіт - всього (19) _______________________ тис. крб. в тому числі: місцевого бюджету (20) ______________________________ тис. крб.
з державного фонду сприяння зайнятості (21) ___________ тис. крб.
з коштів підприємств (22) _____________________________ тис. крб.
з інших джерел (23) _____________________________ тис. крб.
Примітка. В гр. 4 включаються громадяни, які беруть участь у

громадських роботах у звітному періоді із числа

направлених в минулому році.
XI. Професійне навчання вивільнених працівників та

незайнятого населення
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Направлено| з них: |Праце- | |на |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|влаштовано| |професійне|Всього| Пройшли професійну підготовку |Продовжують| Залишили |з числа | |навчання з| |--------------------------------------------------------------------------|навчання | навчання |навчених | |початку | | види навчання | навчальна база |на |---------------| | |року | |-------------------------+------------------------------------------------|кінець |Всього|з | | |(чол.) | |навча-|пройшли |підвищили|учбові|УКК|ПТУ|вищі та|підприєм-|комер- |інші |звітного | |поважних| | | | |лись |перепід-|кваліфі- |центри| | |прирів-|ства, |ційні |учбові |періоду | |причин | | | | |вперше|готовку |кацію |служби| | |нені до|установи |органі-|заклади| | | | | | | | | | |зайня-| | |них |та |зації | | | | | | | | | | | |тості | | |учбові |органі- | | | | | | | | | | | | | | | |заклади|зації | | | | | | | ------------------------------+----------+------+------+--------+---------+------+---+---+-------+---------+-------+-------+-----------+------+--------+----------| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ------------------------------+----------+------+------+--------+---------+------+---+---+-------+---------+-------+-------+-----------+------+--------+----------| 01 |Всього (рядок 03 + 04 + | | | | | | | | | | | | | | | | | |05 + 06 + 10) | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------------------------+----------+------+------+--------+---------+------+---+---+-------+---------+-------+-------+-----------+------+--------+----------| 02 |в т. ч. жінки | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------------------------+----------+------+------+--------+---------+------+---+---+-------+---------+-------+-------+-----------+------+--------+----------| |З рядка 01: | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------------------------+----------+------+------+--------+---------+------+---+---+-------+---------+-------+-------+-----------+------+--------+----------| 03 |робітники | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------------------------+----------+------+------+--------+---------+------+---+---+-------+---------+-------+-------+-----------+------+--------+----------| 04 |службовці | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------------------------+----------+------+------+--------+---------+------+---+---+-------+---------+-------+-------+-----------+------+--------+----------| 05 |колгоспники | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------------------------+----------+------+------+--------+---------+------+---+---+-------+---------+-------+-------+-----------+------+--------+----------| 06 |випускники | | | | | | | | | | | | | | | | | |(рядок 07 + 08 + 09) | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------------------------+----------+------+------+--------+---------+------+---+---+-------+---------+-------+-------+-----------+------+--------+----------| |з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------------------------+----------+------+------+--------+---------+------+---+---+-------+---------+-------+-------+-----------+------+--------+----------| 07 |загальноосвітніх шкіл | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------------------------+----------+------+------+--------+---------+------+---+---+-------+---------+-------+-------+-----------+------+--------+----------| 08 |ПТУ | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------------------------+----------+------+------+--------+---------+------+---+---+-------+---------+-------+-------+-----------+------+--------+----------| 09 |вищих та прирівнених | | | | | | | | | | | | | | | | | |до них учбових закладів | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------------------------+----------+------+------+--------+---------+------+---+---+-------+---------+-------+-------+-----------+------+--------+----------| 10 |інші категорії громадян | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------------------------+----------+------+------+--------+---------+------+---+---+-------+---------+-------+-------+-----------+------+--------+----------| |З рядка 01: | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------------------------+----------+------+------+--------+---------+------+---+---+-------+---------+-------+-------+-----------+------+--------+----------| 11 |вивільнені працівники | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------------------------+----------+------+------+--------+---------+------+---+---+-------+---------+-------+-------+-----------+------+--------+----------| 12 |особи, які підпадають | | | | | | | | | | | | | | | | | |під 5% квоту | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------------------------+----------+------+------+--------+---------+------+---+---+-------+---------+-------+-------+-----------+------+--------+----------| 13 |безробітні | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XII. Професійне навчання вивільнюваних працівників та
незайнятого населення в розрізі професій та спеціальностей
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Направлено| Пройшли професійне навчання |Вартість навчання 1 слухача| |на |-------------------------------------------------------------+---------------------------| |професійне|Всього| в тому числі в: |підго-|перепід-|підвищення | |навчання з| |------------------------------------------------------|товка |готовка |кваліфі- | |початку | |учбових|УКК|ПТУ|вищих та|на підпри-|комерцій-|інших | | |кації | |року | |центрах| | |прирів- |ємствах, |них орга-|учбових | | | | |(чол.) | |служби | | |нених до|установах,|нізаціях |закладах| | | | | | |зайня- | | |них |організа- | | | | | | | | |тості | | |учбових |ціях | | | | | | | | | | | |закладів| | | | | | | ----------------------+----------+------+-------+---+---+--------+----------+---------+--------+------+--------+-----------| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ----------------------+----------+------+-------+---+---+--------+----------+---------+--------+------+--------+-----------| 01|Всього | | | | | | | | | | | | | ---+------------------+----------+------+-------+---+---+--------+----------+---------+--------+------+--------+-----------| |з рядка 01: | | | | | | | | | | | | | ---+------------------+----------+------+-------+---+---+--------+----------+---------+--------+------+--------+-----------| 02|за професіями та | | | | | | | | | | | | | |спеціальностями | | | | | | | | | | | | | ---+------------------+----------+------+-------+---+---+--------+----------+---------+--------+------+--------+-----------| ---+------------------+----------+------+-------+---+---+--------+----------+---------+--------+------+--------+-----------| ---+------------------+----------+------+-------+---+---+--------+----------+---------+--------+------+--------+-----------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XIII. Формування і витрачання Державного фонду сприяння зайнятості
----------------------------------------------------------------------- NN| |Тис. карбованців| ---------------------------------------------------------------------| Республіканська частина фонду | ---------------------------------------------------------------------| 01 |Залишок коштів на початок звітного періоду | | ---------------------------------------------------------------------| I. Надходження коштів | ---------------------------------------------------------------------| 02 |Кошти республіканського бюджету | | ---+------------------------------------------------+----------------| 03 |Відрахування 20 % коштів з місцевих фондів | | |від обов'язкових внесків підприємств, | | |установ, організацій | | ---+------------------------------------------------+----------------| 04 |Інші надходження | | ---+------------------------------------------------+----------------| 05 |Разом надходження | | ---------------------------------------------------------------------| II. Витрачання коштів | ---------------------------------------------------------------------| 06 |Створення підприємств, установ та організацій | | |служби зайнятості, створення додаткових робочих | | |місць, що мають міжобласне значення; надання в | | |окремих випадках допомоги центрам зайнятості | | ---+------------------------------------------------+----------------| 07 |Створення Республіканської автоматизованої | | |інформаційно-довідкової системи зайнятості, | | |включаючи придбання комп'ютерної і | | |розмножувальної техніки | | ---+------------------------------------------------+----------------| 08 |Створення поліграфічної бази, видання | | |спеціальних бюлетенів з міжобласною інформацією | | |про потребу територій в кадрах і можливості | | |працевлаштування | | ---+------------------------------------------------+----------------| 09 |Проведення науково-дослідних робіт з проблем | | |зайнятості | | ---+------------------------------------------------+----------------| 10 |Підвищення кваліфікації керівних працівників і | | |спеціалістів служби зайнятості | | ---+------------------------------------------------+----------------| 11 |Благодійні відрахування до цільових фондів | | ---+------------------------------------------------+----------------| 12 |Утримання державної служби зайнятості | | ---+------------------------------------------------+----------------| 13 |Інші витрати | | ---+------------------------------------------------+----------------| 14 |Разом витрат | | ---+------------------------------------------------+----------------| 15 |Залишок коштів на кінець звітного періоду | | |(рядок 01 + рядок 05 - рядок 14) | | ---------------------------------------------------------------------| Місцева частина фонду | ---------------------------------------------------------------------| 16 |Залишок коштів на початок звітного періоду | | ---------------------------------------------------------------------| I. Надходження коштів | ---------------------------------------------------------------------| 17 |Обов'язкові відрахування підприємств, установ, | | |організацій | | ---+------------------------------------------------+----------------| 18 |Кошти місцевих бюджетів | | ---+------------------------------------------------+----------------| 19 |Надходження з республіканської частини фонду - | | |всього | | ---+------------------------------------------------+----------------| 20 |з них на утримання центрів зайнятості | | ---+------------------------------------------------+----------------| 21 |Добровільні внески громадян, громадських | | |організацій, закордонних фірм та інш. | | ---+------------------------------------------------+----------------| 22 |Кошти служби зайнятості за надання підприємствам| | |платних послуг, не пов'язаних з зайнятістю | | |населення, і відрахування від діяльності, | | |установ та організацій служби зайнятості | | ---+------------------------------------------------+----------------| 23 |Цільові фінансові відрахування підприємств у | | |випадках відмови у прийнятті на роботу громадян | | |рахунок п'ятипроцентної квоти, порушення строків| | |інформування служби зайнятості при вивільненні | | |працівників та інш. | | ---+------------------------------------------------+----------------| 24 |Інші надходження | | ---+------------------------------------------------+----------------| 25 |Разом надходження | | ---------------------------------------------------------------------| II. Витрачання коштів | ---------------------------------------------------------------------| 26 |Придбання і будівництво, розвиток, ремонт і | | |утримання учбово-матеріальної бази центрів | | |підготовки і перепідготовки вивільнюваних | | |працівників, центрів професійної орієнтації | | |населення, службових приміщень та інформаційно- | | |обчислювальних центрів служби зайнятості і їх | | |забезпечення; гуртожитків і тимчасового житла | | |для осіб без певного місця мешкання | | ---+------------------------------------------------+----------------| 27 |Професійна підготовка і перепідготовка - всього | | ---+------------------------------------------------+----------------| 28 |з них на виплату стипендій | | ---+------------------------------------------------+----------------| 29 |Фінансування громадських робіт | | ---+------------------------------------------------+----------------| 30 |Виплата допомоги - всього | | ---+------------------------------------------------+----------------| 31 |з них виплата матеріальної допомоги безробітним | | |непрацездатним членам їх сімей | | ---+------------------------------------------------+----------------| 32 |Фінансування заходів по розробці і реалізації | | |програм зайнятості - всього | | |(рядок 33 + 35 + 36 + 37 + 38) | | ---+------------------------------------------------+----------------| |в тому числі на: | | ---+------------------------------------------------+----------------| 33 |Створення нових робочих місць | | ---+------------------------------------------------+----------------| 34 |з них на малих підприємствах служби зайнятості | | ---+------------------------------------------------+----------------| 35 |Витрати на утримання центрів соціальної | | |адаптації населення | | ---+------------------------------------------------+----------------| 36 |Створення власної учбової бази | | ---+------------------------------------------------+----------------| 37 |Переселення сімей | | ---+------------------------------------------------+----------------| 38 |Інші витрати, пов'язані з реалізацією програми | | |зайнятості | | ---+------------------------------------------------+----------------| 39 |Відрахування 20% в республіканську частину фонду| | |зайнятості | | ---+------------------------------------------------+----------------| 40 |Витрати на утримання центрів зайнятості | | ---+------------------------------------------------+----------------| 41 |Разом витрат | | ---+------------------------------------------------+----------------| 42 |Залишок коштів на кінець звітного періоду | | |(рядок 16 + рядок 25 - рядок 41) | | ---+------------------------------------------------+----------------| 43 |Загальна сума надходжень коштів | | |(рядок 05 + рядок 25) | | ---+------------------------------------------------+----------------| 44 |Загальна сума витрат коштів | | |(рядок 14 + рядок 41) | | ---+------------------------------------------------+----------------| 45 |Загальний залишок коштів на кінець звітного | | |періоду (рядок 43 - рядок 44) | | ----------------------------------------------------------------------
"___"____________ 19__ р. Керівник _______________________________
прізвище і N телефону виконавця
XIV. Склад і структура державної служби зайнятості

(подається зі звітом за рік)
------------------------------------------------------------------------------------------------------ NN | |Одиниця | Територіальні рівні | рядків| |виміру |------------------------------------------------------------| | | |Всього| в тому числі: | | | | |-----------------------------------------------------| | | | |республі-|обласний|міський|районний|районний|міськ- | | | | |канський | | |в місті | |районний| ------+-----------------------+--------+------+---------+--------+-------+--------+--------+--------| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------+-----------------------+--------+------+---------+--------+-------+--------+--------+--------| 01 |Центри зайнятості |одиниць | | | | | | | | ------+-----------------------+--------+------+---------+--------+-------+--------+--------+--------| 02 |Чисельність працівників| | | | | | | | | |служби зайнятості - | | | | | | | | | |всього |чол. | | | | | | | | ------+-----------------------+--------+------+---------+--------+-------+--------+--------+--------| |в тому числі: | | | | | | | | | ------+-----------------------+--------+------+---------+--------+-------+--------+--------+--------| 03 |керівники і спеціалісти| - " - | | | | | | | | ------+-----------------------+--------+------+---------+--------+-------+--------+--------+--------| 04 |інші службовці | - " - | | | | | | | | ------+-----------------------+--------+------+---------+--------+-------+--------+--------+--------| 05 |робітники | - " - | | | | | | | | ------+-----------------------+--------+------+---------+--------+-------+--------+--------+--------| |Із рядка 02 мають | | | | | | | | | |освіту: | | | | | | | | | ------+-----------------------+--------+------+---------+--------+-------+--------+--------+--------| 06 |вищу | - " - | | | | | | | | ------+-----------------------+--------+------+---------+--------+-------+--------+--------+--------| 07 |незакінчену вищу | - " - | | | | | | | | ------+-----------------------+--------+------+---------+--------+-------+--------+--------+--------| 08 |середню спеціальну | - " - | | | | | | | | ------+-----------------------+--------+------+---------+--------+-------+--------+--------+--------| 09 |середню загальну | - " - | | | | | | | | ------+-----------------------+--------+------+---------+--------+-------+--------+--------+--------| 10 |неповну середню | - " - | | | | | | | | ------+-----------------------+--------+------+---------+--------+-------+--------+--------+--------| |Інші органи: | | | | | | | | | ------+-----------------------+--------+------+---------+--------+-------+--------+--------+--------| 11 |інформаційно- |одиниць | | | | | | | | |обчислювальні центри | чол. | | | | | | | | ------+-----------------------+--------+------+---------+--------+-------+--------+--------+--------| 12 |консультаційні пункти |одиниць | | | | | | | | | | чол. | | | | | | | | ------+-----------------------+--------+------+---------+--------+-------+--------+--------+--------| 13 |центри соціальної | | | | | | | | | |адаптації |одиниць | | | | | | | | |(реабілітації) | чол. | | | | | | | | ------+-----------------------+--------+------+---------+--------+-------+--------+--------+--------| 14 |учбові центри (пункти) | | | | | | | | | |по підготовці і | | | | | | | | | |перепідготовці |одиниць | | | | | | | | |громадян | чол. | | | | | | | | ------+-----------------------+--------+------+---------+--------+-------+--------+--------+--------| 15 |центри професійної |одиниць | | | | | | | | |орієнтації | чол. | | | | | | | | ------+-----------------------+--------+------+---------+--------+-------+--------+--------+--------| 16 |Малі підприємства |одиниць | | | | | | | | |служби зайнятості | чол. | | | | | | | | ------+-----------------------+--------+------+---------+--------+-------+--------+--------+--------| |Довідково: | | | | | | | | | ------+-----------------------+--------+------+---------+--------+-------+--------+--------+--------| 17 |Відкрито з дозволу | | | | | | | | | |служби зайнятості | | | | | | | | | |комерційні | | | | | | | | | |організації, які | | | | | | | | | |виконують платні |_______ |оди- | | | | | | | |послуги для населення | |ниць | | | | | | | |і підприємств | | | | | | | | | ------+-----------------------+--------+------+---------+--------+-------+--------+--------+--------| 18 |Чисельність | | | | | | | | | |працівників |_______ |чол. | | | | | | | |комерційних | | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | | ------+-----------------------+--------+------+---------+--------+-------+--------+--------+--------| 19 |Обсяг виконаних | |карбо-| | | | | | | |платних послуг |_______ |ванців| | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________ 19__ р. Керівник _______________________________
прізвище і N телефону виконавця
Державна статистична звітність
------------------------------------------------------------------- Коди | -----------------------------------------------------------------| форми|організа-|терито-|галузі| |форми|міністер-|вище- |КС | доку-|ції-скла-|рії за |за | |влас-|ства |стоящої| | мента|дача | СПАТО |ЗКГНГ | |ності|(відомст-|органі-| | за |за ЗКПО | | | | за |ва) МДО, |зації | | ЗКУД| | | | |УКФВ |концерну,|за ЗКПО| | | | | | | |асоціації| | | | | | | | |за СПОДУ | | | -----+---------+-------+------+------+-----+---------+-------+---| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------
Кому подається __________________ Форма N 3-ПН

назва та адреса ________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНА

одержувача наказом Мінстату України іністерство (відомство), комітет від 28 січня 1993 р. N 7 ________________________________
МДО, концерн, асоціація _________ Поштова - місячна
Підприємство, установа,
організація _____________________
Адреса __________________________
Форма власності _________________
Подається підприємствами, установами і

організаціями службі зайнятості 28 числа

щомісячно, а також при необхідності.
ЗВІТ

про потребу в працівниках

за станом на _______ 19__ р.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Найменування|Код |Тарифний |Потреба в працівниках для|Освіта|Характер|Режим |Середньо- |Форма і|Потреба в|Фактично| рядка|професії, |професії,|розряд, |заміщення вільних робочих| |роботи, |роботи,|місячний |система|працівни-|прийнято| |посади за |посади |категорія,|місць і вакантних посад, | |умови |змін- |доход |оплати |ках для |на нові | |ЗКППТР |за |клас |чоловік | |праці |ність |(зарплата)|праці |комплек- |робочі | | |ЗКППТР | |-------------------------| | | | | |тування |місця у | | | | |всього|з них|із гр. 5 | | | | | |нових |звітному| | | | | |жінки|категорії | | | | | |робочих |періоді*| | | | | | |громадян | | | | | |місць в | | | | | | | |відповідно | | | | | |поточному| | | | | | | |до квоти, а | | | | | |році* | | | | | | | |також | | | | | | | | | | | | | |пенсіонери, | | | | | | | | | | | | | |учні, | | | | | | | | | | | | | |студенти | | | | | | | | -----+------------+---------+----------+------+-----+------------+------+--------+-------+----------+-------+---------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | -----+------------+---------+----------+------+-----+------------+------+--------+-------+----------+-------+---------+--------| -----+------------+---------+----------+------+-----+------------+------+--------+-------+----------+-------+---------+--------| -----+------------+---------+----------+------+-----+------------+------+--------+-------+----------+-------+---------+--------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ___________
* Дані подаються:
- по графі 13 - 28 січня поточного року, а також у разі зміни
потреби; по графі 14 - один раз в квартал (28 числа останнього місяця
кварталу).
Довідково: 1. Спискова чисельність працівників _____________,
в тому числі робітників _______________. 2. Кількість нових робочих місць, які передбачається ввести в
дію у поточному році, всього ___________ одиниць, в тому числі уже
введено в дію у звітному періоді __________ одиниць.
"___"____________ 19__ р. ____________________________
прізвище, ініціали, посада і

N телефону виконавця
Державна статистична звітність
------------------------------------------------------------------- Коди | -----------------------------------------------------------------| форми|організа-|терито-|галузі| |форми|міністер-|вище- |КС | доку-|ції-скла-|рії за |за | |влас-|ства |стоящої| | мента|дача | СПАТО |ЗКГНГ | |ності|(відомст-|органі-| | за |за ЗКПО | | | | за |ва) МДО, |зації | | ЗКУД| | | | |УКФВ |концерну,|за ЗКПО| | | | | | | |асоціації| | | | | | | | |за СПОДУ | | | -----+---------+-------+------+------+-----+---------+-------+---| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------
Кому подається __________________ Форма N 4-ПН

назва та адреса ________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНА

одержувача наказом Мінстату України іністерство (відомство), комітет від 28 січня 1993 р. N 7 ________________________________
МДО, концерн, асоціація _________ Поштова (при необхідності)
Підприємство, установа,
організація _____________________
Адреса __________________________
Форма власності _________________
Подається підприємствами, установами, організаціями,

які вивільнюють працівників, службі зайнятості за 2

місяці до вивільнення.
ЗВІТ

про вивільнення працівників
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Прізвище,|Стать|Рік |Освіта|Наймену- |Код |Тарифний |Середньо- |Стаж |Дата |Домашня |Примітка| рядка|ім'я, по | |народ-| |вання |професії,|розряд, |місячний |роботи за|підвищення|адреса і| | |батькові | |ження | |професії,|посади за|категорія,|доход |професією|кваліфіка-|N | | | | | | |посади за|ЗКППТР |клас |(зарплата)| |ції* |телефону| | | | | | |ЗКППТР | | | | | | | | -----+---------+-----+------+------+---------+---------+----------+----------+---------+----------+--------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________
* Наводяться дані про проходження навчання, яке було проведене на
курсах з наступним підвищенням працівникові тарифного розряду,
категорії, класу.
Довідково. 1. Причина вивільнення __________________________ 2. Дата вивільнення ________________________________________
"___" ____________ 19__ р. Керівник ____________ ______________________________
прізвище, ініціали, посада і

N телефону виконавця
Державна статистична звітність
------------------------------------------------------------------- Коди | -----------------------------------------------------------------| форми|організа-|терито-|галузі| |форми|міністер-|вище- |КС | доку-|ції-скла-|рії за |за | |влас-|ства |стоящої| | мента|дача | СПАТО |ЗКГНГ | |ності|(відомст-|органі-| | за |за ЗКПО | | | | за |ва) МДО, |зації | | ЗКУД| | | | |УКФВ |концерну,|за ЗКПО| | | | | | | |асоціації| | | | | | | | |за СПОДУ | | | -----+---------+-------+------+------+-----+---------+-------+---| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------
Кому подається __________________ Форма N 5-ПН

назва та адреса ________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНА

одержувача наказом Мінстату України іністерство (відомство), комітет від 28 січня 1993 р. N 7 ________________________________
МДО, концерн, асоціація _________ Поштова (піврічна)
Підприємство, установа,
організація _____________________
Адреса __________________________
Форма власності _________________
Подають службі зайнятості 28 червня та 28 грудня

учбові заклади, підприємства, установи,

організації, які знаходяться в договірних

відносинах із службою зайнятості з питання

професійного навчання населення.
ЗВІТ

про наявність вільних учбових місць для професійного

навчання незайнятого населення

за станом на __________ 19__ р.
----------------------------------------------------------------------------------------------------- NN |Найменування|Код |Число вільних|Необхід-|Форма |Вартість |Строки |Матеріальне |Інші| рядків|професії, |професії,|учбових місць|ний |навчання|навчання |навчання |забезпечення|дані| |посади за |посади за|-------------|рівень | |в карбо- |(початок |на період | | |ЗКППТР |ЗКППТР |всього|в т.ч.|освіти | |ванцях |і закін- |навчання | | | | | |для | | |(у розра-|чення |(стипендія | | | | | |жінок | | |хунку |навчання)|та ін.) | | | | | | | | |на 1 | |в карбован- | | | | | | | | |учня) | |цях | | ------+------------+---------+------+------+--------+--------+---------+---------+------------+----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ------+------------+---------+------+------+--------+--------+---------+---------+------------+----| 1. |Професії | | | | | | | | | | |робітників | | | | | | | | | | ------+------------+---------+------+------+--------+--------+---------+---------+------------+----| ------+------------+---------+------+------+--------+--------+---------+---------+------------+----| ------+------------+---------+------+------+--------+--------+---------+---------+------------+----| 2. |Посади | | | | | | | | | | |службовців | | | | | | | | | | ------+------------+---------+------+------+--------+--------+---------+---------+------------+----| ------+------------+---------+------+------+--------+--------+---------+---------+------------+----| ----------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________ 19__ р. Керівник ______________________________ М. П.
Прізвище, ініціали, посада і

N телефону виконавця
Кому подається __________________ Форма N ПН-1

назва та адреса ________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНА

одержувача наказом Мінстату України іністерство (відомство), комітет від 28 січня 1993 р. N 7 ________________________________
МДО, концерн, асоціація _________
Підприємство, установа,
організація _____________________
Адреса __________________________
Форма власності _________________ Код за ЗКУД ______________
Подають підприємства, установи і організації службі

зайнятості - щодекадно.
ВІДОМОСТІ

про прийнятих працівників

за станом на _________ 19__ р.
--------------------------------------------------------------------------- N рядка|Прізвище, ім'я,|Найменування|Код професії,|Номер та дата|Примітка| |по батькові |професії, |посади за |наказу про | | | |посади за |ЗКППТР |зарахування | | | |ЗКППТР | |на роботу | | -------+---------------+------------+-------------+-------------+--------| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -------+---------------+------------+-------------+-------------+--------| 1 | | | | | | -------+---------------+------------+-------------+-------------+--------| 2 | | | | | | -------+---------------+------------+-------------+-------------+--------| 3 | | | | | | -------+---------------+------------+-------------+-------------+--------| 4 | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
"___"__________ 19__ р. Керівник ____________________________
Прізвище, ініціали, посада,
N телефону виконавця
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Мінстату України

від 28 січня 1993 р. N 7
ВКАЗІВКИ

по застосуванню та заповненню типової форми
первинного обліку N ПН-1 "Відомості про прийнятих працівників"
Форма введена на виконання Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ) (ст. 20 п. 3) і розповсюджується на
підприємства, установи та організації незалежно від форм власності
та відомчої підпорядкованості. Форма заповнюється на підставі наказу (розпорядження) про
прийняття на роботу (типова ф. N Т-1) в одному примірнику та
щодекадно (при наявності прийнятих працівників) подається
державній службі зайнятості. У графі 1 наводяться прізвища, імена та по батькові всіх
прийнятих на роботу громадян за декаду. У графі 2 найменування професій, посад, на які прийняті
громадяни, вказується відповідно до Загальносоюзного класифікатора
професій робітників, посад службовців і тарифних розрядів
(ЗКППТР), затвердженого постановою колишнього Державного комітету
СРСР по стандартах від 27.08.86 N 916 і введеного в дію з 1 січня
1987 року. У графі 3 проставляється код професії, посади відповідно до
вищевказаного класифікатора (ЗКППТР). У графі 4 проставляються номер та дата наказу про прийняття
на роботу громадянина. У графі 5 вказується підстава прийняття громадянина на
роботу: за направленням служби зайнятості, на загальній підставі,
в рахунок 5% квоти тощо. Відомості про прийнятих працівників
підписуються керівником підприємства (установи, організації).
Республіканський центр зайнятості
Міністерства праці України

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: