open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 277 від 27.10.95

Про затвердження типових форм первинного обліку

особового складу
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

комітету статистики

N 489 ( v0489202-08 ) від 05.12.2008 }

На виконання заходів по реалізації Державної програми
переходу України на міжнародну систему обліку і статистики
( 326-93-п ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити типові форми первинного обліку і ввести їх в
дію з 1 січня 1996 року:
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження типової форми
первинного обліку N П-2 "Особова картка" на підставі Наказу
Державного комітету статистики N 489 ( v0489202-08 ) від
05.12.2008 } П-2 "Особова картка";
П-9 "Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до
них"; П-10 "Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них"; П-11 "Акт на списання бланків трудових книжок або вкладишів
до них".
2. Управлінню статистичних стандартів, класифікацій та
реєстрів (Чекменьов А.О.): 2.1. У місячний термін надіслати Держкомстату Автономної
Республіки Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським
управлінням статистики, підприємствам "Бланковидаву",
міністерствам, відомствам, державним комітетам, корпораціям,
концернам зразки затверджених форм первинної облікової
документації. 2.2. Підготувати і направити Мінпраці України пропозиції щодо
внесення відповідних змін до Інструкції про порядок ведення
трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях,
затвердженої наказом Мінпраці, Мінюста, Мінсоцзахисту України від
29.07.93 N 58 ( z0110-93 ).
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України
від 11.08.93 N 180 ( z110а-93 ). 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра О.Г.Осауленко
{ Типова форма N П-2 "Особова картка" втратила чинність на
підставі Наказу Державного комітету статистики N 489
( v0489202-08 ) від 05.12.2008 }

Типова форма N П-9

Затверджена

наказом Мінстату України

від 27.10.95 N 277
Ідентифікаційний ———————— од ЄДРПОУ ———————— —————————— Код за УКУД ——————————
Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Дата |Від кого|Підста-| Надходження | Витрачення | |————————————|отримано|ва (на-|————————————————+————————————————| |Чис-|Мі-|Рік|або кому|ймену- |Кількість |Сума|Кількість |Сума| |ло |ся-| |відпуще-|вання |———————————| |———————————+————| | |ць | |но |докуме-|тру- |вкла-| |тру- |вкла-| | | | | | |нта, |дових|дишів| |дових|дишів| | | | | | |номер і|кни- |(се- | |кни- |(се- | | | | | | |дата |жок |рія і| |жок |рія і| | | | | | | |(се- |номер| |(се- |номер| | | | | | | |рія і| | |рія і| | | | | | | | |номер| | |номер| | | |————+———+———+————————+———————+—————+—————+————+—————+—————+————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | —————————————————————————————————————————————————————————————————

Типова форма N П-10

Затверджена

наказом Мінстату України

від 27.10.95 N 277
Ідентифікаційний ———————— од ЄДРПОУ ———————— —————————— Код за УКУД ——————————
Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN|Дата прийому|Прізвище,|Посада, |Найменування|Дата і номер | |пп|або заповне-|ім'я та |професія |структурного|документа, на | | |ння трудової|по бать- |працівни-|підрозділу |підставі якого| | |книжки чи |кові вла-|ка, який | |прийнято пра- | | |вкладиша до |сника |здав або | |цівника | | |неї |трудової |на якого | | | | |————————————|книжки |заповнена| | | | |Чис-|Мі-|Рік| |трудова | | | | |ло |ся-| | |книжка чи| | | | | |ць | | |вкладиш | | | |——+————+———+———+—————————+—————————+————————————+——————————————| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Продовження таблиці ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Розписка відпо- |Серія і |Сума, отрима-|Дата і під-|Розписка | |відальної особи,|номер |на при випис-|става вида-|працівника | |яка приймала або|трудової|ці трудової |чі праців- |в отриманні| |заповнювала тру-|книжки |книжки чи |нику трудо-|трудової | |дову книжку чи |чи вкла-|вкладиша до |вої книжки |книжки | |вкладиш |диша до |неї |при звіль- | | | |неї | |ненні | | |————————————————+————————+—————————————+———————————+———————————| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Типова форма N П-11

Затверджена

М.П. наказом Мінстату України

від 27.10.95 N 277
—————————— Код за УКУД ——————————
Ідентифікаційний ———————— Затверджую од ЄДРПОУ ———————— Керівник підприємства (установи, організації)

"___" _________ 199__ р.
Акт

на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них
"___" ___________ 19____ р. Місто _____________________
Нами ________________________________________________________ _________________________________________________________________
(зазначити посаду, прізвище, ім'я та по батькові) складено цей акт
в тому, що за період з "___" ___________ 19___ р.
по "___" ___________ 19___ р. ____________________________________

(повне найменування підприємства, _________________________________________________________________

установи або організації ) іпсовано ________________________________________________________ _________________________________________________________________

(зазначити докладно причину зіпсування) _________" штук _________________________________________________

(літерами) ланків трудових книжок (або вкладишів до них) _________________________________________________________________

(перелічити серію і номер кожного бланка трудової книжки _________________________________________________________________

або вкладиша до неї) ______________________________________________________________ на ______________________ мові(ах), які "___" ____________ ___ р.

(назва мови) нищені шляхом спалення.

Акт складений на списання зіпсованих бланків трудових книжок
(або вкладишів до них) з підзвіту ________________________________

(повне найменування _________________________________________________________________

підприємства, установи або організації)
Підписи:

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: