open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 398 від 19.04.2002

м. Київ

Про затвердження Положення про порядок врахування частки понаднормативних витрат електроенергії при формуванні

роздрібних тарифів на електричну енергію
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної

комісії регулювання електроенергетики

N 562 ( v0562227-02 ) від 29.05.2002 )

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та Указом Президента України від
21.02.98 N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Положення про порядок врахування частки
понаднормативних витрат електроенергії при формуванні роздрібних
тарифів на електричну енергію, яке додається.
Голова Комісії Ю.Продан
ДОДАТОК

до постанови НКРЕ

від 19.04.2002 N 398
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок врахування частки понаднормативних витрат

електроенергії при формуванні роздрібних тарифів

на електричну енергію
1. Загальні положення
1.1. Це Положення про порядок врахування частки
понаднормативних витрат електроенергії при формуванні роздрібних
тарифів на електричну енергію (далі - Положення) розроблене
відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335
( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України", згідно з Умовами та Правилами
здійснення підприємницької діяльності з передачі електроенергії
місцевими (локальними) електричними мережами ( z0408-96 ) і
Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом
( z0433-96 ).
1.2. Положення поширюється на всіх ліцензіатів з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом, які розраховують
роздрібні тарифи на електричну енергію відповідно до постанови
НКРЕ від 22.01.2001 N 47 ( v0047227-01 ) "Про затвердження
"Порядку формування роздрібного тарифу на електроенергію для
споживачів (крім населення і населених пунктів) ліцензіатами з
постачання електроенергії за регульованим тарифом" (із змінами та
доповненнями) та виконують хоча б одну із таких умов: а) виконують поточні зобов'язання з повної оплати
електроенергії, купованої на Оптовому ринку електричної енергії,
згідно з договором між ДП "Енергоринок" та ліцензіатом протягом
останніх двох місяців при першому поданні документів на розгляд
НКРЕ та протягом шести останніх місяців при наступних звертаннях; б) взяли зобов'язання щодо зниження понаднормативних витрат
електроенергії протягом року та подали інвестиційну програму на
поточний рік.
1.3. В Положенні вживаються такі терміни: економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат
електроенергії (ЕКНТВЕ) - відношення нормативних технологічних
витрат електроенергії на відповідному класі напруги до обсягів
електроенергії, що надійшла до місцевих (локальних) електромереж
на відповідному класі напруги, з урахуванням особливостей передачі
електроенергії споживачам та стороннім ліцензіатам, за відповідний
розрахунковий період; втрати електричної енергії в елементах електричної мережі -
обсяги електроенергії, що затрачається на нагрів струмопровідних
частин елементів мереж під час протікання ними електричного
струму, на нагрів магнітопроводів і елементів конструкції
електричних апаратів та на коронний розряд повітряних ліній
електропередач; звітні технологічні витрати електроенергії на передачу
електричними мережами - обсяги електроенергії, що визначаються як
різниця між надходженням і корисним відпуском електричної енергії
споживачам; технологічні витрати електроенергії (ТВЕ) - сума втрат
електроенергії в елементах електричних мереж, витрат
електроенергії на власні потреби підстанцій та витрат
електроенергії на плавлення ожеледі; нормативне значення технологічних витрат електроенергії на
передачу електричними мережами - сума значень технічних
розрахункових втрат в елементах електричних мереж та нормативних
витрат електроенергії на власні потреби підстанцій; технічні розрахункові втрати електроенергії - це втрати
електроенергії, що визначені розрахунковим шляхом при певних
умовах і припущеннях; понаднормативні технологічні витрати електроенергії - різниця
між звітними технологічними витратами електроенергії і
нормативними значеннями технологічних витрат електроенергії.
1.4. Ліцензіати, які виконують одну із умов пункту 1.2, мають
право подати до НКРЕ заяву про врахування частки понаднормативних
витрат електроенергії при формуванні роздрібних тарифів для
споживачів за однією із схем, передбачених у розділах 2 і 3. До заяви додаються такі документи: 1) довідка від ДП "Енергоринок" про стан розрахунків заявника
за куповану електроенергію протягом двох останніх місяців, до дати
подання заяви до НКРЕ; 2) відомча форма звітності 1Б-ТВЕ "Структура балансу
електроенергії та технологічних витрат електроенергії на передачу
по електричних мережах" за базовий період; 3) програма заходів щодо зниження понаднормативних витрат
електроенергії на поточний рік та її економічне обгрунтування (у
складі інвестиційної програми, яка врахована при розгляді і
затвердженні тарифів на передачу та постачання електричної
енергії); ( Підпункт 3 пункту 1.4 в редакції Постанови НКРЕ N 562
( v0562227-02 ) від 29.05.2002 ) 1.5. Заява та додані документи подаються до 5 числа поточного
місяця. Розгляд питання виноситься на Комісію не пізніше 20 числа
поточного місяця.
2. Порядок врахування частки понаднормативних витрат
електроенергії при виконанні поточних зобов'язань з повної оплати
електроенергії, купованої на ОРЕ
2.1. У разі прийняття Комісією позитивного рішення,
ліцензіату, який виконує поточні зобов'язання з повної оплати
електроенергії, купованої на Оптовому ринку електричної енергії,
надається право враховувати протягом наступних шести місяців при
розрахунку роздрібних тарифів економічний коефіцієнт технологічних
витрат електроенергії на передачу місцевими (локальними)
електромережами 2 класу (з врахуванням коефіцієнта
понаднормативних витрат електроенергії), який визначається за
формулою:

н n

К = К + К , відносні одиниці (в.о.), (1)

2 2 2

де:
н К - економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат 2 лектроенергії на передачу місцевими локальними електромережами 2
класу (затверджується НКРЕ), в.о.; n К - коефіцієнт понаднормативних витрат електроенергії, що

2 раховуються у тарифах і розраховується за формулою:

ф

К - 0,03

n n

К = 0,03 + ---------------, в. о., (2) 2 2

де:

ф К - коефіцієнт звітних понаднормативних витрат п лектроенергії на передачу місцевими (локальними) електромережами,
визначений згідно із структурою балансу електроенергії та
технологічних витрат електроенергії на передачу електромережами 2
класу ліцензіата за даними року, що передує року, в якому
ліцензіат отримав право на формування тарифів згідно з цим
Положенням, розраховується за формулою:

дельта Е - дельта Е

ф ф н

К = -----------------------, в.о. (3) n Е

2

де: дельта Е - звітні технологічні витрати електроенергії на

ф ередачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами 2
класу ліцензіата (колонки 13, 14, 15 у сумі, рядок 6 форми 1Б-ТВЕ
за відповідний рік), МВт x год; дельта Е - нормативне значення технологічних витрат

н лектроенергії на передачу електроенергії місцевими (локальними)
електромережами 2 класу ліцензіата (колонки 13, 14, 15 у сумі,
рядок 10 форми 1Б-ТВЕ за відповідний рік), МВт x год; Е - сальдоване надходження електроенергії до місцевих 2 локальних) електромереж 2 класу ліцензіата (Розраховується
відповідно до Тимчасового положення про порядок подання,
визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних
технологічних витрат електроенергії, затвердженого постановою НКРЕ
від 30.11.2001 N 1179 ( v1179227-01 ) (із змінами та
доповненнями), МВт x год.

n n У разі, якщо К менший ніж 0,03 в.о., К приймається рівним

2 2
ф .
n

n n У разі, якщо К більший ніж 0,07 в.о., К приймається рівним

2 2 ,07 в.о.
3. Порядок врахування частки понаднормативних витрат
електроенергії під зобов'язання зниження понаднормативних витрат
електричної енергії
3.1. У разі прийняття ліцензіатом зобов'язань щодо зниження
протягом року величини понаднормативних витрат електроенергії НКРЕ
надає ліцензіату право враховувати протягом цього року при
розрахунку роздрібних тарифів ЕКНТВЕ на передачу місцевими
(локальними) електромережами 2 класу (з врахуванням коефіцієнта
понаднормативних витрат електроенергії), який визначається
відповідно до пункту 2.1 цього Положення з урахуванням такої
додаткової умови: - максимальний рівень коефіцієнта понаднормативних витрат
електроенергії, який враховується при розрахунку роздрібних
тарифів, має не перевищувати подвійної величини зниження
коефіцієнта понаднормативних витрат електроенергії на другому
класі. ( Абзац другий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою НКРЕ N 562 ( v0562227-02 ) від 29.05.2002 ) 3.2. У разі невиконання ліцензіатом своїх зобов'язань,
передбачених п.3.1 цього Положення, після закінчення 1 року
терміну дії врахування понаднормативних витрат електроенергії,
НКРЕ має право знизити через алгоритм розподілу коштів відсоток
відрахування ліцензіату коштів на поточний рахунок на величину
невиконаних зобов'язань.
4. Контроль за виконанням ліцензіатами своїх зобов'язань
4.1. Для контролю з боку НКРЕ за виконанням ліцензіатами
своїх зобов'язань щодо зниження нормативних та понаднормативних
витрат електроенергії, а також виконання інвестиційних програм,
ліцензіати щоквартально мають надавати до НКРЕ: а) відомчу форму звітності 1Б-ТВЕ "Структура балансу
електроенергії та технологічних витрат електроенергії на передачу
по електричних мережах" за звітний період (квартал, рік); б) звіт про виконання інвестиційних планів та виробничих
програм за формою, визначеною НКРЕ.
4.2. Після закінчення терміну дії врахування понаднормативних
витрат електроенергії під інвестиційні зобов'язання ліцензіат
подає до НКРЕ розгорнутий звіт щодо виконання своїх зобов'язань.
За результатами розгляду звіту на Комісії приймається відповідне
рішення.
4.3. Після виконання взятих на себе зобов'язань, ліцензіат
має право знову звернутися до НКРЕ із заявою щодо врахування
частки понаднормативних витрат електроенергії при формуванні
роздрібних тарифів за однією із зазначених схем. Загальний термін врахування частки понаднормативних витрат
електроенергії при формуванні роздрібних тарифів має не
перевищувати 2 роки. ( Пункт 4.3 доповнено абзацом другим згідно з
Постановою НКРЕ N 562 ( v0562227-02 ) від 29.05.2002 )
В.о. начальника технічного управління В.Попович

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: