open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
02.04.2009 N 387

Про затвердження Порядку надання

компенсації втрат ВАТ "Крименерго"

та ВАТ ЕК "Одесаобленерго" від здійснення

постачання електричної енергії дитячим

центрам "Артек" і "Молода гвардія"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної

комісії регулювання електроенергетики

N 1093 ( v1093227-09 ) від 24.09.2009 }

На виконання Закону України "Про державну підтримку та
особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода
гвардія" ( 906-17 ) та згідно з повноваженнями, наданими Законом
України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указом Президента
України від 14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо
забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України", Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок надання компенсації втрат
ВАТ "Крименерго" та ВАТ ЕК "Одесаобленерго" від здійснення
постачання електричної енергії дитячим центрам "Артек" і "Молода
гвардія" (додається).
2. Ця постанова набуває чинності з 1 травня 2009 року.
Голова Комісії В.Кальченко

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного
комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва О.Кужель
Міністр палива
та енергетики України Ю.Продан
Заступник Голови
Антимонопольного комітету України С.Мороз
(Рішення N 276 від 31.03.2009
про погодження проекту
регуляторного акта)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

02.04.2009 N 387

ПОРЯДОК

надання компенсації втрат ВАТ "Крименерго"

та ВАТ ЕК "Одесаобленерго" від здійснення

постачання електричної енергії дитячим

центрам "Артек" і "Молода гвардія"

1. Порядок надання компенсації втрат ВАТ "Крименерго" та
ВАТ ЕК "Одесаобленерго" від здійснення постачання електричної
енергії для власних потреб дитячих центрів "Міжнародний дитячий
центр "Артек" (далі - "Артек") і "Український дитячий центр
"Молода гвардія" (далі - "Молода гвардія") (далі - Порядок), який
визначає механізм компенсування втрат ВАТ "Крименерго" та
ВАТ ЕК "Одесаобленерго" від здійснення постачання електричної
енергії для власних потреб дитячих центрів "Артек" і "Молода
гвардія" за тарифом, який установлений відповідно до
законодавства.
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: розрахунковий місяць - календарний місяць, у якому
здійснюється компенсація втрат; звітний місяць - календарний місяць, що був за два місяці
перед розрахунковим; компенсація втрат - механізм відшкодування ВАТ "Крименерго"
та ВАТ ЕК "Одесаобленерго" втрат, що виникають від здійснення
постачання електричної енергії для власних потреб дитячих центрів
"Артек" і "Молода гвардія"; розпорядник системи розрахунків - спеціальна юридична особа,
яка забезпечує функціонування Оптового ринку електричної енергії
України в частині формування оптової ринкової ціни та розрахунків
платежів за електроенергію.
3. Компенсація втрат надається через 2 місяці після звітного
місяця за зверненням ВАТ "Крименерго" та ВАТ ЕК "Одесаобленерго". Для отримання компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії для власних потреб дитячих центрів "Артек" і
"Молода гвардія", ВАТ "Крименерго" та від ВАТ ЕК "Одесаобленерго"
подають заяву на отримання компенсації до відповідного
територіального представництва НКРЕ (далі - ТП НКРЕ) не пізніше
20 числа місяця, наступного за звітним. Заява має бути підписана
керівником організації та скріплена печаткою ліцензіата. До заяви додаються: розрахунок суми компенсації втрат у звітному місяці (додаток
2), що має бути підписаний керівником організації і головним
бухгалтером та скріплений печаткою ліцензіата; матеріали, що підтверджують достовірність наданої інформації
по дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія" (акти звірки
фактичних обсягів споживання електроенергії у звітному місяці).
4. У разі правильності заповнення та повноти даних відповідне
ТП НКРЕ не пізніше 10 числа місяця, що передує розрахунковому,
надає висновок щодо доцільності надання компенсації втрат ВАТ
"Крименерго" та ВАТ ЕК "Одесаобленерго", залишаючи собі копію.
Отриманий висновок, заяву, розрахунки суми компенсації втрат ВАТ
"Крименерго" та ВАТ ЕК "Одесаобленерго" подає до центрального
апарату НКРЕ у п'ятиденний термін. Якщо подана заява не відповідає
типовій формі або документи не містять усієї інформації, що
вимагається, заява на отримання компенсації втрат відхиляється з
можливістю повторного її подання після належного оформлення в
установлений пунктом 3 цього Порядку термін. Відповідальність за
достовірність даних несе ВАТ "Крименерго" та ВАТ ЕК
"Одесаобленерго". Пункт 4 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1093 ( v1093227-09 ) від 24.09.2009 }
5. Якщо за результатами планової або позапланової перевірки
виявлено, що ВАТ "Крименерго" та ВАТ ЕК "Одесаобленерго" для
отримання компенсації втрат була надана НКРЕ недостовірна
інформація і це призвело до завищення суми компенсації втрат, то
НКРЕ позбавляє ВАТ "Крименерго" та ВАТ ЕК "Одесаобленерго" суми
компенсації втрат, що отримана ним за місяць, у якому виявлено
надання недостовірної інформації. Пункт 5 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1093 ( v1093227-09 ) від 24.09.2009 }

{ Пункт 6 вилучено на підставі Постанови Національної комісії
регулювання електроенергетики N 1093 ( v1093227-09 ) від
24.09.2009 }

7. Сума компенсації втрат розраховується за звітний місяць
згідно з фактичними обсягами відпущеної електричної енергії для
власних потреб дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія". Сума компенсації втрат ВАТ "Крименерго" та
ВАТ ЕК "Одесаобленерго" визначається за формулою:
ф Крим 2 Ф Артек Єр Крим ТН

К = S (Е (Т - Т )), грн,

j=1 j j
Ф Одеса 2 Ф МГ Єр Одеса ТН

К = S (Е (Т - Т )), грн,

j=1 j j
де S - знак суми; Єр Крим Єр Одеса Т , Т - єдиний роздрібний тариф на електричну j j нергію для споживачів відповідного класу напруги ВАТ "Крименерго"
та ВАТ ЕК "Одесаобленерго" відповідно, розрахований згідно з
Порядком розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну
енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім
населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на
території України затверджений постановою НКРЕ від 26.08.2005
N 707 ( v0707227-05 ), на звітний місяць, грн/МВт.год; Ф Артек Ф Одеса Е , Е - фактичний обсяг електричної енергії, j j ка використовується для власних потреб дитячих центрів "Артек" і
"Молода гвардія" на j-тому класі напруги, МВт.год; ТН Т - тариф на електричну енергію для власних потреб дитячих
центрів "Артек" і "Молода гвардія", який встановлено відповідно до
постанови НКРЕ від 31.03.2009 N 367 ( v0367227-09 ), грн/МВт.год.
8. Рішення НКРЕ щодо отримання ВАТ "Крименерго" та
ВАТ ЕК "Одесаобленерго" суми компенсації втрат оформлюється
постановою та надсилається не пізніше ніж за 2 дні до початку
розрахункового місяця Розпоряднику системи розрахунків оптового
ринку, ВАТ "Крименерго", ВАТ ЕК "Одесаобленерго" та відповідному
ТП НКРЕ.
9. Розпорядник системи розрахунків оптового ринку в
розрахунковому місяці щоденно зменшує ліцензіатам розмір платежу
за куповану-продану на ОРЕ електроенергію на 1/30 частину (1/28,
1/29, 1/31 - у залежності від кількості днів у місяці) місячного
обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії для власних потреб дитячими центрами "Артек" і
"Молода гвардія".
Начальник управління цінової
політики в електроенергетиці О.Осадча

Додаток 1

до Порядку надання

компенсації втрат

ВАТ "Крименерго"

та ВАТ ЕК "Одесаобленерго"

від здійснення постачання

електричної енергії дитячим

центрам "Артек"

і "Молода гвардія"

ЗАЯВА

ВАТ "Крименерго" та ВАТ ЕК "Одесаобленерго"

на отримання компенсації втрат від здійснення

постачання електричної енергії дитячим

центрам "Артек" і "Молода гвардія"

_________________________________________________________________

(назва ліцензіата з постачання електричної

енергії за регульованим тарифом)
просить надати компенсацію втрат від здійснення постачання
електричної енергії для власних потреб дитячих центрів "Артек" і
"Молода гвардія", у ___________ _____ року на загальну суму ______

(місяць)
_____________________________________________________________ грн.

(цифрами і прописом) Зобов'язуємось: вести детальний облік фактичного споживання електричної
енергії для власних потреб дитячих центрів "Артек" і "Молода
гвардія"; надавати на вимогу НКРЕ додаткову інформацію і документацію.
Керівник організації ________________

(П.І.Б., підпис)
М.П.
"____" ____________ 200_ року

Додаток 2

до Порядку надання

компенсації втрат

ВАТ "Крименерго"

та ВАТ ЕК "Одесаобленерго"

від здійснення постачання

електричної енергії дитячим

центрам "Артек"

і "Молода гвардія"
_________________________________________________________________

(назва ліцензіата з постачання електричної

енергії за регульованим тарифом)

РОЗРАХУНОК

компенсації втрат від здійснення постачання

електричної енергії дитячим центрам

"Артек" і "Молода гвардія",
у _______________ ______ року

(місяць)

----------------------------------------------------------------------------------- Найменування| Клас |Фактичний обсяг|Єдиний роздрібний| Тариф на | Сума | споживачів |споживача| електричної | тариф на |електричну |компенсації| електричної | | енергії для | електричну |енергію для | втрат, грн| енергії | |власних потреб | енергію для | власних | (с. 4- | | |дитячих центрів| споживачів | потреб | с. 5) х | | |"Артек"/"Молода| відповідного | дитячих | х с. 3 | | | гвардія", у |класу напруги ВАТ| центрів | | | | звітному | "Крименерго" та | "Артек" і | | | | місяці, | ВАТ ЕК | "Молода | | | | МВт·год |"Одесаобленерго",| гвардія", | | | | | розрахований | який | | | | |згідно з Порядком|встановлено | | | | |розрахунку єдиних|відповідно | | | | | роздрібних | до | | | | | тарифів на | постанови | | | | | електричну | НКРЕ від | | | | | енергію, що |31.03.2009 | | | | |відпускається для| N 367, | | | | | кожного класу |грн/МВт·год*| | | | |споживачів, крім | | | | | | населення, | | | | | | населених | | | | | | пунктів та | | | | | | зовнішнього | | | | | | освітлення, на | | | | | |території України| | | | | | на звітний | | | | | | місяць, | | | | | | грн/МВт·год* | | | ------------+---------+---------------+-----------------+------------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------+---------+---------------+-----------------+------------+-----------| "Артек" | | | | | | ------------+---------+---------------+-----------------+------------+-----------| "Молода | | | | | | гвардія" | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
Примітка: * без урахування ПДВ.
Керівник організації ________________

(П.І.Б., підпис)
М.П.
Головний бухгалтер ________________

(П.І.Б., підпис)
____________________________________________

(П.І.Б. виконавця, телефон, підпис)
____________________________________________
(П.І.Б. начальника ТП НКРЕ, телефон, підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: