open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
26.08.2005 N 707
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг
N 1130 ( v1130874-16 ) від 13.06.2016 }
Про затвердження Порядку розрахунку єдиних

роздрібних тарифів на електричну енергію,

що відпускається для кожного класу споживачів,

крім населення, населених пунктів та зовнішнього

освітлення, на території України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної

комісії регулювання електроенергетики

N 533 ( v0533227-06 ) від 21.04.2006

N 1189 ( v1189227-06 ) від 14.09.2006

N 956 ( v0956227-09 ) від 20.08.2009 }

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указом Президента України від
21.04.1998 N 335/98 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України" та відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 15.08.2005 N 745 ( 745-2005-п )
"Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що
відпускається споживачам" Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок розрахунку єдиних роздрібних тарифів на
електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів,
крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на
території України (додається).
2. Ця постанова набуває чинності з 1 вересня 2005 року.
Голова Комісії В.Кальченко
ПОГОДЖЕНО:
Перший Заступник Міністра
палива та енергетики України -
Президент НАК "Енергетична
компанія України" Ю.Продан
(лист Мінпаливенерго
від 26.08.2005 N 02/13-2817)
Державний уповноважений
Антимонопольного комітету України Л.Ляшенко
(лист Антимонопольного
комітету України від 25.08.2005
N 28-06/06-5373)
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич
(Рішення N 552 від 26.08.2005 про погодження
проекту регуляторного акта)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

26.08.2005 N 707

ПОРЯДОК

розрахунку єдиних роздрібних тарифів

на електричну енергію, що відпускається

для кожного класу споживачів, крім населення,

населених пунктів та зовнішнього освітлення,

на території України

Порядок розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну
енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім
населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на
території України (далі - Порядок), розроблений на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2005 N 745
( 745-2005-п ) "Про перехід до єдиних тарифів на електричну
енергію, що відпускається споживачам".
1. Сфера застосування
Порядок застосовується ліцензіатами з постачання
електроенергії за регульованим тарифом (далі - ПРТ), ліцензіатами
з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом (далі -
ПНТ), ДП "Енергоринок" та НКРЕ для визначення єдиних роздрібних
тарифів на електроенергію для споживачів 1 та 2 класів на
території України (крім населення, населених пунктів та
зовнішнього освітлення). Цей порядок не вносить змін до
нормативних документів НКРЕ, які регулюють порядок розрахунку,
обґрунтування та затвердження тарифів на передачу електроенергії
місцевими (локальними) електромережами та постачання
електроенергії для ліцензіатів з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом.
2. Особливості розрахунку єдиних роздрібних тарифів на
електричну енергію для всіх споживачів 1 та 2 класів на території
України (крім населення, населених пунктів та зовнішнього
освітлення)
2.1. Перехід до Єдиних роздрібних тарифів здійснюється
поетапно. На першому етапі граничний рівень підвищення тарифів не
може перевищувати 5 відсотків рівня тарифів на 1 липня 2005 року,
з подальшим щомісячним підвищенням не більш як на 5 відсотків
рівня тарифів попереднього місяця. Єдині тарифи для всіх споживачів електричної енергії 1 та 2
класів на території України (крім населення) (далі - Єдині тарифи)
встановлюються НКРЕ щомісячно.
2.2. Розрахунок Єдиних роздрібних тарифів здійснюється на
підставі таких даних: 2.2.1. Розрахункових рівнів роздрібних тарифів на
електроенергію для споживачів 1 та 2 класів, що формуються
ліцензіатами відповідно до Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом ( z0433-96 ); 2.2.2. Обсягів корисного відпуску електроенергії споживачам
відповідно до форми N 4-НКРЕ ( v0103227-02 ) "Звітні та
розрахункові дані про відпуск електричної енергії споживачам за
групами та класами напруги".
2.3. Розрахункові роздрібні тарифи на електричну енергію
розраховуються ПРТ згідно з вимогами Порядку формування
роздрібного тарифу на електроенергію для споживачів (крім
населення і населених пунктів) ліцензіатами з постачання
електроенергії за регульованим тарифом, затвердженого постановою
НКРЕ від 22.01.2001 N 47 ( v0047227-01 ) (із змінами): 2.3.1. Для споживачів I групи 1 класу (Т ) за формулою:

I1
СЗ

Ц

р М П

Т = ----- + Т + Т , грн./МВт.год, I1 1-к 1 I

1
де: СЗ Ц - прогнозована середня закупівельна ціна електроенергії р а розрахунковий місяць, на який встановлюються роздрібні тарифи
на електроенергію, розраховується згідно з Порядком формування
роздрібного тарифу на електроенергію для споживачів (крім
населення і населених пунктів) ліцензіатами з постачання
електроенергії за регульованим тарифом ( v0047227-01 ),
грн./МВт.год; к - економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат 1 лектроенергії на передачу місцевими (локальними) електромережами
1 класу; М Т - тариф на передачу електроенергії місцевими (локальними) 1 лектромережами 1 класу, грн./МВт.год;

П

Т - тариф на постачання електроенергії для споживачів I I рупи, грн./МВт.год.
2.3.2. Для споживачів 1 групи 2 класу (Т ) за формулою:

I2
СЗ

Ц

р М П

Т = --------------- + Т + Т , грн./МВт.год, I2 (1-к ) х (1-к ) 2 I

1 2
де: М Т - тариф на передачу електроенергії місцевими (локальними) 2 лектромережами 2 класу, грн./МВт.год;
к - економічний коефіцієнт технологічних витрат 2 лектроенергії на передачу місцевими (локальними) електромережами
2 класу (з урахуванням коефіцієнта понаднормативних витрат
електроенергії). Економічний коефіцієнт технологічних витрат електроенергії на
передачу місцевими (локальними) електромережами 2 класу (з
урахуванням коефіцієнта понаднормативних витрат електроенергії)
розраховується згідно з формулою:
н n

к = к + к ,

2 2 2
де: н к - економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат 2 лектроенергії на передачу місцевими локальними електромережами 2
класу; n к - коефіцієнт понаднормативних витрат електроенергії на 2 ередачу місцевими (локальними) електромережами, що враховується у
тарифах.
2.4. НКРЕ до 18 числа місяця, що передує розрахунковому
місяцю, надає ліцензіатам прогнозовану оптову ринкову ціну на
електроенергію, затверджену постановою НКРЕ.
2.5. ПРТ до 20 числа місяця, що передує розрахунковому
місяцю, повинні надати НКРЕ розрахунок рівнів роздрібних тарифів
на електроенергію та прогнозовані обсяги корисного відпуску
електроенергії споживачам 1 групи з розбивкою за класами напруги,
з урахуванням обсягів споживання ПНТ.
2.6. НКРЕ на основі наданої ПРТ інформації проводить
розрахунок Єдиних роздрібних тарифів як середньозважених величин,
виходячи з розрахункових роздрібних тарифів ПРТ та загального
корисного відпуску електроенергії споживачам ПРТ та ПНТ (що
знаходяться на території відповідного ПРТ), за формулою: 2.6.1. Для першого класу споживачів:
n

S (Т . Е ) + ДЕЛЬТА Є

i=1 I1 КВ1 i 1м-2

Т = -------------------------------- , грн./МВт.год, Єд1і n

S (Е )

i=1 КВ1 i
де: Е - прогнозований обсяг корисного відпуску електроенергії КВ1 поживачам 1 групи 1 класу на розрахунковий місяць, враховуючи
прогнозовані обсяги корисного відпуску ліцензіатів з постачання
електричної енергії за нерегульованим тарифом відповідно до форми
N 4-НКРЕ ( v0103227-02 ) "Звітні та розрахункові дані про відпуск
електричної енергії споживачам за групами та класами напруги",
МВт.год; i - ліцензіат з постачання електроенергії за регульованим
тарифом; n - кількість ліцензіатів з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом; ДЕЛЬТА Є - загальна сума коригувань, що враховує

1м-2 озбіжність між єдиними тарифами, розрахованими за прогнозованими
обсягами корисного відпуску та єдиними тарифами, розрахованими за
фактичними обсягами корисного відпуску електроенергії на 1 класі
напруги (визначена відповідно до розділу 4 цього Порядку), грн; S - знак суми.
2.6.2. Для другого класу споживачів:
n

S (Т . Е ) + ДЕЛЬТА Є

i=1 I2 КВ2 i 2м-2

Т = -------------------------------- , грн./МВт.год, Єд2i n

S (Е )

i=1 КВ2 i
де: Е - прогнозований обсяг корисного відпуску електроенергії КВ2 поживачам 1 групи 2 класу на розрахунковий місяць, враховуючи
прогнозовані обсяги корисного відпуску ліцензіатів з постачання
електричної енергії за нерегульованим тарифом відповідно до форми
N 4-НКРЕ ( v0103227-02 ) "Звітні та розрахункові дані про відпуск
електричної енергії споживачам за групами та класами напруги",
МВт.год; ДЕЛЬТА Є - загальна сума коригувань, що враховує

2м-2 озбіжність між єдиними тарифами, розрахованими за прогнозованими
обсягами корисного відпуску, та єдиними тарифами, розрахованими за
фактичними обсягами корисного відпуску електроенергії на 2 класі
напруги (визначена відповідно до розділу 4 цього Порядку), грн; S - знак суми.
2.7. Рішення НКРЕ щодо затвердження Єдиних роздрібних тарифів
(на перехідних етапах роздрібних тарифів на електроенергію з
урахуванням граничних рівнів тарифів) оформлюється постановою, та
надсилається ПРТ не пізніше ніж до 23 числа місяця, що передує
розрахунковому.
2.8. ПРТ відповідно до Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом ( z0433-96 ) повинні опублікувати рівні
Єдиних роздрібних тарифів (на перехідних етапах роздрібних тарифів
на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів) у
засобах масової інформації за 5 днів до введення їх у дію.
3. Коригування платежу ПРТ та ПНТ за куповану на ОРЕ України
електричну енергію у зв'язку із застосуванням Єдиних роздрібних
тарифів на електроенергію (на перехідних етапах роздрібних тарифів
на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів)
3.1. Суми коригування платежів окремо для ПРТ та для всіх
ПНТ, які здійснюють діяльність на території ліцензованої
діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ), за
куповану на Оптовому ринку електричної енергії України електричну
енергію розраховуються та затверджуються НКРЕ щомісячно на
підставі даних про розрахункові роздрібні тарифи, Єдиних
роздрібних тарифів (на перехідних етапах з урахуванням граничних
рівнів тарифів) та даних щодо обсягів корисного відпуску
електроенергії ПРТ та ПНТ на відповідному класі напруги. { Пункт
3.1 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 533 ( v0533227-06 ) від 21.04.2006 }
3.2. Сума коригування платежу окремо для ПРТ та для всіх
ПНТ, які здійснюють діяльність на території ліцензованої
діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ), за
куповану на ОРЕ електричну енергію на розрахунковий місяць з
урахуванням впливу фактичних обсягів корисного відпуску ПРТ та ПНТ
КТ Д ) розраховується за формулами:
Пркм
для 1 класу:
КТ КТ

Д = Д + ДЕЛЬТА Д , грн.,

Пр1км Пр1км 1км-2
для 2 класу:
КТ КТ

Д = Д + ДЕЛЬТА Д , грн.,

Пр2км Пр2км 2км-2
де: к - ПРТ або ПНТ, які здійснюють ліцензовану діяльність на
території відповідного ПРТ.
Д , Д - прогнозована сума коригування платежу для Пр1км Пр2км РТ та для всіх ПНТ, які здійснюють діяльність на території
ліцензованої діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між
окремими ПНТ), за куповану на ОРЕ електричну енергію на
розрахунковий місяць на 1 та 2 класах, що розраховується, виходячи
із загальної прогнозованої суми коригування платежу на території
здійснення ліцензованої діяльності ПРТ за куповану на ОРЕ
електричну енергію на розрахунковий місяць (Д ), яка

Прім озраховується за формулами:

для 1 класу:
Д = (Т - Т ) х Е , грн.,

Пр1ім Єд1 І1і КВ1і
для 2 класу:
Д = (Т - Т ) х Е , грн.,

Пр2ім Єд2 І2і КВ2і
Розподіл Д на 1 та 2 класах між ПРТ та ПНТ, які

Прім дійснюють ліцензовану діяльність на території відповідного ПРТ
(на Д ), проводиться пропорційно до питомої ваги ПРТ та ПНТ у Пркм агальному прогнозованому обсязі корисного відпуску електричної
енергії.

КТ КТ ДЕЛЬТА Д , ДЕЛЬТА Д - дельта, що враховує вплив

1км-2 2км-2 актичних обсягів корисного відпуску ПРТ або ПНТ, які здійснюють
ліцензовану діяльність на території відповідного ПРТ, на 1 та 2
класах на суму коригування платежу за куповану на ОРЕ електричну
енергію, та розраховується за формулами:
КТ КТ КТ КТ

ДЕЛЬТА Д = Д - Д + ДЕЛЬТА Д , грн.,

1км-2 ф1км-2 фОРЕ1км-2 1км-4
КТ КТ КТ КТ

ДЕЛЬТА Д = Д - Д + ДЕЛЬТА Д , грн.,

2км-2 ф2км-2 фОРЕ2км-2 2км-4
де: КТ КТ Д , Д - сума коригування платежу для ПРТ та для ф1км-2 ф2км-2 сіх ПНТ, які здійснюють діяльність на території ліцензованої
діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ), за
куповану на ОРЕ електричну енергію для споживачів 1 та 2 класів,
що враховує різницю між розрахунковими роздрібними тарифами
ліцензіатів з постачання електроенергії за регульованим тарифом та
Єдиними роздрібними тарифами (на перехідних етапах з урахуванням
граничних рівнів тарифів), розрахованими за фактичними обсягами
корисного відпуску електроенергії споживачам, у місяці, що був за
два місяці перед розрахунковим, та визначаються згідно з
підпунктом 3.2.1 цього Порядку, грн. КТ КТ Д , Д - сума коригування платежу ПРТ або фОРЕ1км-2 фОРЕ2км-2 НТ, які здійснюють ліцензовану діяльність на території
відповідного ПРТ, що врахована у розрахунках за куповану на ОРЕ
електричну енергію у місяці, що був за два місяці перед
розрахунковим (за даними ДП "Енергоринок"), грн.

КТ КТ ДЕЛЬТА Д , ДЕЛЬТА Д - дельта, що враховує вплив

1км-4 2км-4 актичних обсягів корисного відпуску ПРТ або ПНТ, які здійснюють
ліцензовану діяльність на території відповідного ПРТ, на 1 та 2
класах на суму коригування платежу за куповану на ОРЕ електричну
енергію, яка визначена у місяці, що був за чотири місяці перед
розрахунковим, грн. У випадку, якщо загальна сума коригування платежу ПРТ та ПНТ

k КЕ ідповідного класу напруги S Д не дорівнює нулю, позитивна

1 Прkм ума небалансу розподіляється між ПРТ-донорами, від'ємна сума
небалансу - між ПРТ-реципієнтами пропорційно до їх питомої ваги в
загальному обсязі корисного відпуску електричної енергії місяця, у
якому виникає сума небалансу. де: S -знак суми. Пункт 3.2 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 533 ( v0533227-06 ) від 21.04.2006; із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії
регулювання електроенергетики N 956 ( v0956227-09 ) від
20.08.2009 } 3.2.1. Сума коригування платежу для ПРТ та для всіх ПНТ, які
здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності
відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ), за куповану на
ОРЕ електричну енергію для споживачів 1 та 2 класів, що враховує

різницю між розрахунковими роздрібними тарифами ліцензіатів з
постачання електроенергії за регульованим тарифом та Єдиними
роздрібними тарифами (на перехідних етапах з урахуванням граничних
рівнів тарифів), розрахованими за фактичними обсягами корисного
відпуску електроенергії споживачам у місяці, що був за два місяці

КТ еред розрахунковим (Д ), визначається, виходячи із загальної

фкм-2 уми коригування платежу на території здійснення ліцензованої

КТ іяльності відповідного ПРТ (Д ), яка визначається за

фім-2 ормулами:

для 1 класу:
КТ Ф

Д = (Т - Т ) х Е , грн.,

Ф1ім-2 Єд1м-2 І1ім-2 КВ1ім-2
для 2 класу:
КТ Ф

Д = (Т - Т ) х Е , грн.,

Ф2ім-2 Єд2м-2 І2ім-2 КВ2ім-2
Ф Ф

де Е , Е - фактичні обсяги корисного відпуску

КВ1ім-2 КВ2ім-2 лектроенергії споживачам ПРТ та ПНТ, які здійснюють свою
діяльність на території відповідного ПРТ, 1 групи 1 та 2 класів
відповідно до форми N 4-НКРЕ "Звітні та розрахункові дані про
відпуск електричної енергії споживачам за групами та класами
напруги" ( zd179-06 ) у місяці, що був за 2 місяці перед
розрахунковим, МВт.год.
КТ

Розподіл Д на 1 та 2 класах між ПРТ та ПНТ, що

фім-2 дійснюють ліцензовану діяльність на території відповідного ПРТ

КТ на Д ), проводиться пропорційно до питомої ваги ПРТ та ПНТ у

фім-2 агальному фактичному обсязі корисного відпуску електричної
енергії.
{ Підпункт 3.2.1 пункту 3.2 в редакції Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 533 ( v0533227-06 ) від
21.04.2006 }

{ Підпункт 3.2.2 пункту 3.2 вилучено на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 533
( v0533227-06 ) від 21.04.2006 }

{ Підпункт 3.2.3 пункту 3.2 вилучено на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 533
( v0533227-06 ) від 21.04.2006 }

3.2.2. Враховуючи встановлення граничних рівнів підвищення
тарифів для ліцензіата з постачання електроенергії за регульованим
тарифом, сума коригування платежу для ПРТ, а також ПНТ, які
здійснюють свою діяльність на території відповідного ПРТ,
визначається, виходячи з граничних рівнів роздрібних тарифів
(ТЄд1 = Тгр1і, ТЄд2 = Тгр2і). { Підпункт пункту 3.2 в редакції
Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 533
( v0533227-06 ) від 21.04.2006 }
3.3. Рішення НКРЕ щодо сум коригування платежів для ПРТ та
для всіх ПНТ, які здійснюють діяльність на території ліцензованої
діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ),
оформлюється постановою та надсилається до 25 числа місяця, що
передує розрахунковому: ліцензіатам з постачання електроенергії за регульованим
тарифом, ДП "Енергоринок". Пункт 3.3 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 533 ( v0533227-06 ) від 21.04.2006 }
3.4. До 25 числа місяця, що йде перед розрахунковим ПРТ надає
ДП "Енергоринок" наступну інформацію: прогнозовані місячні обсяги закупівлі електроенергії в
Оптовому ринку електроенергії, у тому числі обсяги закупівлі
кожного ПНТ, що здійснюють ліцензовану діяльність на території
відповідного ПРТ; питому вагу прогнозованого місячного обсягу купівлі ПРТ в
Оптовому ринку електроенергії, у тому числі обсяги закупівлі
кожного ПНТ, що здійснюють ліцензовану діяльність на території
відповідного ПРТ, віднесеного до відповідного класу напруги.
3.5. До 27 числа місяця, що передує розрахунковим, ДП
"Енергоринок" відповідно до Правил ОРЕ ( v0921227-03 ) здійснює
розрахунок вирівнювальної націнки (знижки) з розрахунку на 1
МВт.год відпущеної з ОРЕ електроенергії для ПРТ та для всіх ПНТ,
які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності
відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ), і надає НКРЕ на
затвердження. Рішення НКРЕ щодо вирівнювальної націнки (знижки)
оформлюється постановою та доводиться до відома не пізніше ніж за
2 робочі дні до початку розрахункового місяця (місяця, у якому
буде здійснюватися коригування платежу): ліцензіатам з постачання електроенергії за регульованим
тарифом, ліцензіатам з постачання електроенергії за нерегульованим
тарифом, ДП "Енергоринок". Пункт 3.5 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 533 ( v0533227-06 ) від 21.04.2006 }
3.6. До 15 числа місяця, що йде перед розрахунковим, ДП
"Енергоринок" надає НКРЕ інформацію щодо сум коригування платежу
ПРТ та ПНТ, врахованих у розрахунках за куповану на ОРЕ електричну
енергію у зв'язку із застосуванням єдиних роздрібних тарифів на
електроенергію (з розбивкою по територіях здійснення ліцензованої
діяльності постачальників електроенергії за регульованим тарифом)
у попередньому місяці, які затверджуються постановою НКРЕ.
{ Розділ 3 доповнено пунктом 3.6 згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 533 ( v0533227-06 ) від
21.04.2006 }
4. Коригування єдиних роздрібних тарифів (на перехідних
етапах роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням
граничних рівнів тарифів), що враховує розбіжність між єдиними
тарифами, розрахованими за прогнозованими обсягами корисного
відпуску, та єдиними роздрібними тарифами (на перехідних етапах
роздрібними тарифами на електроенергію з урахуванням граничних
рівнів тарифів), розрахованими за фактичними обсягами корисного
відпуску електроенергії на 1 та 2 класах напруги
4.1. Загальна сума коригувань, що враховує розбіжність між
єдиними роздрібними тарифами (на перехідних етапах роздрібними
тарифами на електроенергію з урахуванням граничних рівнів
тарифів), розрахованими за прогнозованими обсягами корисного
відпуску та єдиними тарифами, розрахованими за фактичними обсягами
корисного відпуску електроенергії на 1 та 2 класах напруги,
розраховується за формулами:
ДЕЛЬТА Є = S ДЕЛЬТА Є

1м-2 1iм-2
ДЕЛЬТА Є = S ДЕЛЬТА Є ,

2м-2 2iм-2
де: S - знак суми
Ф Ф ЕЛЬТА Є = (Т - Т ) . Е

1iм-2 Єд1м-2 Єд1-2 КВ1м-2
Ф Ф ЕЛЬТА Є = (Т - Т ) . Е

2iм-2 Єд2м-2 Єд2-2 КВ2м-2
Т , Т - єдині роздрібні тарифи на електроенергію Єд1iм-2 Єд1iм-2 на перехідних етапах роздрібні тарифи на електроенергію з
урахуванням граничних рівнів тарифів), що склалися у місяць, що
йде за два місяці перед розрахунковим, грн./МВт.год. Ф Ф Т , Т - єдині тарифи на електричну енергію за Єд1ім-2 Єд2ім-2 актичними обсягами корисного відпуску ліцензіатів, що
визначаються за формулою: для споживачів 1 класу:
n Ф

S (Т * Е )

Ф і=1 І1м-2 КВ1м-2 і

Т = ------------------------, грн/МВт.год, Єд1ім-2 n Ф

S (Е )

1 КВ1м-2 і
для споживачів 2 класу:
n Ф

S (Т * Е )

Ф і=1 І2м-2 КВ2м-2 і

Т = ------------------------, грн/МВт.год. Єд2ім-2 n Ф

S (Е )

1 КВ2м-2 і
{ Пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 533 ( v0533227-06 ) від
21.04.2006 }
4.2. У підпунктах 2.6.1 та 2.6.2 загальна сума коригувань,
що враховує розбіжність між єдиними роздрібними тарифами,
враховується після досягнення всіма ліцензіатами з постачання
електроенергії за регульованим тарифом рівнів єдиних роздрібних
тарифів на електроенергію відповідного класу напруги. { Пункт 4.2
в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 533 ( v0533227-06 ) від 21.04.2006 }
5. Порядок визначення роздрібних тарифів для споживачів
електроенергії з урахуванням граничних рівнів тарифів при
поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів на
території України
5.1. На перехідному етапі на основі даних про розрахункові
роздрібні тарифи у липні 2005 року для споживачів ПРТ НКРЕ
визначає граничні рівні тарифів з з урахуванням вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 15.08.2005 N 745 ( 745-2005-п )
"Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що
відпускається споживачам".
5.2. На першому етапі граничний рівень підвищення тарифів не
може перевищувати 5 відсотків рівня тарифів на 1 липня 2005 року,
з подальшим щомісячним підвищенням не більш як на 5 відсотків
рівня тарифів попереднього місяця.
5.3. На основі даних про граничний рівень підвищення тарифів
та розрахункових роздрібних тарифів НКРЕ визначає перелік ПРТ, на
території здійснення ліцензованої діяльності яких тарифи для
споживачів підвищуються проти розрахункових роздрібних тарифів до
граничного рівня. Загальна сума коригуючого платежу від встановлення граничних
рівнів підвищення тарифів визначається за формулою: Для першого класу напруги:
r КТ

S К = S ((Т - Т ) * Е ) + S ДЕЛЬТА Д ;

1 1 гр1r I1r КВ1r 1км-2
де S - знак суми. Для другого класу напруги:
r КТ

S К = S ((Т - Т ) * Е ) + S ДЕЛЬТА Д ,

2 1 гр2r I2r КВ2r 2км-2
де:
S - знак суми;
КТ КТ

S ДЕЛЬТА Д , S ДЕЛЬТА Д - сумарна дельта, що

1км-2 2км-2
враховує вплив фактичних обсягів корисного відпуску ПРТ або ПНТ,
які здійснюють ліцензовану діяльність на території відповідного
ПРТ, на 1 та 2 класах на суму коригування платежу за куповану на
ОРЕ електричну енергію; r - ПРТ, яким встановлено граничні рівні підвищення тарифів.
{ Пункт 5.3 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1189 ( v1189227-06 ) від 14.09.2006 }
5.4. Вирівнювальна знижка до розрахункових роздрібних тарифів
для ПРТ, яким не встановлюються граничні рівні підвищення тарифів
у розрахунковому місяці, визначається за формулою: Для першого класу напруги:
(Т - Т ) * Е

ЄД1 I1р КВ1р

S К * ------------------------ 1 р

S ((Т - Т ) * Е

1 ЄД1 I1р КВ1р

ДЕЛЬТА t = -------------------------------, 1р Е

КВ1р
Для другого класу напруги:
(Т - Т ) * Е

ЄД2 I2р КВ2р

S К * ------------------------ 2 р

S ((Т - Т ) * Е

1 ЄД2 I2р КВ2р

ДЕЛЬТА t = -------------------------------, 2р Е

КВ2р
де: S - знак суми; р - ПРТ, яким не встановлено граничні рівні підвищення
тарифів. Пункт 5.4 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1189 ( v1189227-06 ) від 14.09.2006 }
5.5. Кінцеві роздрібні тарифи для ПРТ, яким не встановлюються
граничні рівні підвищення тарифів у розрахунковому місяці,
визначаються за формулою: Для першого класу напруги:
Т = Т - ДЕЛЬТА t ;

гр1р I1р 1
Для другого класу напруги:
Т = Т - ДЕЛЬТА t

гр2р I2р 2
де: р - ПРТ, яким не встановлено граничні рівні підвищення
тарифів.
5.7. Сума коригування платежу у зв'язку з встановленням
граничних рівнів підвищення тарифів на території здійснення
ліцензованої діяльності ПРТ розраховується та затверджується НКРЕ
згідно з пунктом 3.2 цього Порядку окремо для кожного з класів
споживачів.
5.8. Рішення НКРЕ щодо затвердження рівнів роздрібних тарифів
на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів на
перехідних етапах оформлюється постановою НКРЕ відповідно до
пункту 2.7 цього Порядку.
Начальник управління
цінової політики
в електроенергетиці Р.Лагодюк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: