open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
24.12.2007 N 386

Про затвердження національних стандартів

України, скасування нормативних документів

та внесення зміни до наказу

Держспоживстандарту
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного

комітету України з питань технічного регулювання

та споживчої політики

N 284 ( v0284609-08 ) від 14.08.2008

N 487 ( v0487609-08 ) від 22.12.2008

N 496 ( v0496609-09 ) від 30.12.2009 }

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" ( 2408-14 )
та на виконання Плану національної стандартизації на 2007 рік
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити національні стандарти України з наданням
чинності: а) з 1 липня 2008 р.:
------------------------------------------------------------------ |ДСТУ ISO 1087-1:2007 |Термінологічна робота. Словник термінів.| | |Частина 1. Теорія та використання | | |(ISO 1087-1:2000, IDT) | | |- На заміну ДСТУ 3325-96 | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ-Н IEC Guide |Настанови щодо узгодження розмірів | |103:2007 |(IEC Guide 103:1980, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ-Н IEC Guide |Електрообладнання підстанцій високої | |111:2007 |напруги високовольтне. Загальні | | |рекомендації щодо стандартів на вироби | | |(IEC Guide 111:2004, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ-Н IEC Guide |Анкети декларування матеріалів. | |113:2007 |Основоположні настанови | | |(IEC Guide 113:2000, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ-Н IEC Guide |Проектування із врахуванням екологічних | |114:2007 |вимог. Екологічні аспекти, які треба | | |враховувати під час проектування та | | |розроблення електротехнічних виробів | | |(IEC Guide 114:2005, IDT) | | |- Вперше | ------------------------------------------------------------------
б) з 1 жовтня 2008 р.:
------------------------------------------------------------------ |ДСТУ ISO 6974-1:2007 |Природний газ. Визначення складу із | | |заданою невизначеністю методом газової | | |хроматографії. Частина 1. Настанови щодо| | |спеціалізованого аналізування | | |(ISO 6974-1:2000, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 6974-2:2007 |Природний газ. Визначення складу із | | |заданою невизначеністю методом газової | | |хроматографії. Частина 2. Характеристики| | |вимірювальної системи і статистичне | | |оброблення даних | | |(ISO 6974-2:2001, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 6974-3:2007 |Природний газ. Визначення складу із | | |заданою невизначеністю методом газової | | |хроматографії. Частина 3. Визначення | | |водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого| | |газу і вуглеводнів до C із | | | 8 | | |використанням двох насадкових колонок | | |(ISO 6974-3:2000, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 6974-4:2007 |Природний газ. Визначення складу із | | |заданою невизначеністю методом газової | | |хроматографії. Частина 4. Визначення | | |азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів | | |від C до C та C для лабораторного і | | | 1 5 6+ | | |потокового процесу із використанням двох| | |колонок | | |(ISO 6974-4:2000, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 6974-5:2007 |Природний газ. Визначення складу із | | |заданою невизначеністю методом газової | | |хроматографії. Частина 5. Визначення | | |азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів | | |від C до C та C для лабораторного і | | | 1 5 6+ | | |потокового процесу із використанням | | |трьох колонок | | |(ISO 6974-5:2000, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 6974-6:2007 |Природний газ. Визначення складу із | | |заданою невизначеністю методом газової | | |хроматографії. Частина 6. Визначення | | |водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого| | |газу і вуглеводнів від C до C із | | | 1 8 | | |використанням трьох капілярних колонок | | |(ISO 6974-6:2002, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 10101-1:2007 |Природний газ. Визначення вмісту води | | |методом Карла Фішера. Частина 1. Вступ | | |(ISO 10101-1:1993, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 10101-2:2007 |Природний газ. Визначення вмісту води | | |методом Карла Фішера. Частина 2. | | |Методика титрування | | |(ISO 10101-2:1993, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 10101-3:2007 |Природний газ. Визначення вмісту води | | |методом Карла Фішера. Частина 3. | | |Методика кулонометричного визначення | | |(ISO 10101-3:1993, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 14111:2007 |Природний газ. Настанови щодо | | |простежності під час аналізування | | |(ISO 14111:1997, IDT) | | |- Вперше | ------------------------------------------------------------------
в) з 1 січня 2010 р.:
------------------------------------------------------------------ |ДСТУ ISO 4254-3:2007 |Сільськогосподарські машини. Вимоги | | |безпеки. Частина 3. Трактори | | |(ISO 4254-3:1992, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 4254-5:2007 |Сільськогосподарські машини. Вимоги | | |безпеки. Частина 5. Ґрунтообробне | | |обладнання з механічним приводом | | |(ISO 4254-5:1992, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ ISO 10633-1:2007 |Макуха та шроти. Визначення вмісту | | |глюкозинолатів. Частина 1. Метод з | | |використанням рідинної хроматографії | | |високороздільної здатності | | |(ISO 10633-1:1995, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------|{ Термін надання чинності ДСТУ IEC 60909-0:2007 встановлено з 1
січня 2009 р. згідно з Наказом Державного комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики N 284
( v0284609-08 ) від 14.08.2008 }
|ДСТУ IEC 60909-0:2007 |Струми короткого замикання у трифазних || |системах змінного струму. Частина 0. | | |Обчислення сили струму | | |(IEC 60909-0:2001, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ IEC 60974-10:2007 |Обладнання для дугового зварювання. | | |Частина 10. Вимоги до електромагнітної | | |сумісності | | |(IEC 60974-10:2004, IDT) | | |- На заміну ДСТУ IEC 50199-2001 | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ CISPR 12:2007 |Засоби пересування, судна та пристрої з | | |двигунами внутрішнього згоряння. | | |Характеристики радіозавад. Норми та | | |методи вимірювання для захисту | | |приймачів, крім встановлених | | |безпосередньо на засобах пересування, | | |суднах, пристроях або розміщених поблизу| | |них | | |(CISPR 12:2005, IDT) | | |- Вперше | |-----------------------+----------------------------------------| |ДСТУ 4904:2007 |Обладнання та системи навігаційні і | | |радіокомунікаційні морські. Загальні | | |технічні вимоги. Методи випробування та | | |необхідні результати випробування | | |(IEC TR 60945:2002, MOD) | | |- Вперше | ------------------------------------------------------------------{ Підпункт "в" пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики N 496 ( v0496609-09 ) від 30.12.2009 }
г) з 1 липня 2010 р.
ДСТУ ISO Насіння ріпаку. Визначення вмісту
9167-1:2007 глюкозинолатів. Частина 1. Метод з

використанням рідинної хроматографії

високороздільної здатності

(ISO 9167-1:1992, IDT)

- Вперше
{ Пункт 1 доповнено підпунктом "г" згідно з Наказом Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики N 496 ( v0496609-09 ) від 30.12.2009 }
2. Скасувати в Україні чинність нормативних документів: а) з 1 липня 2008 р.:
------------------------------------------------------------------ |ДСТУ 3325-96 |Термінологія. Визначення основних понять| ------------------------------------------------------------------
б) з 1 січня 2010 р.:
------------------------------------------------------------------ |ДСТУ IEC 50199-2001 |Електромагнітна сумісність. Обладнання | | |для дугового зварювання. Загальні | | |технічні умови | | |(EN 50199:1995, IDT) | ------------------------------------------------------------------
3. Внести зміну до наказу Держспоживстандарту від 5 липня
2007 р. N 144 ( v0144609-07 ) "Про затвердження національних
стандартів України, скасування нормативних документів та внесення
змін до наказів Держспоживстандарту", а саме: у пункті 7 слова "до 31 грудня 2007 року" замінити на "до 31
грудня 2009 року".{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики N 487 ( v0487609-08 ) від 22.12.2008 }
4. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Цициліано О.Д.) забезпечити: опублікування цього наказу у черговому виданні щомісячного
інформаційного покажчика "Стандарти"; видання не пізніше, ніж за 90 днів до набрання чинності,
затверджених цим наказом національних стандартів.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
Голова О.Шнипко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: