open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.12.2015  № 371

Про затвердження Змін до деяких наказів

З метою удосконалення порядку відображення операцій по власним надходженням бюджетних установ у бухгалтерському обліку про виконання місцевих бюджетів та на виконання Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 № 657, Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 378, та Порядку розміщення на поточних рахунках в банках державного сектору та використання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, та здійснення контролю за використанням власних надходжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 719, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 1) та Зміни до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 2), затверджених наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119 (зі змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету (Додаток 3), затвердженого наказом Державного казначейства України від 11 серпня 2008 року № 327 (зі змінами), що додаються.

3. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів (Додаток 4), затвердженого наказом Державного казначейства України від 14 грудня 2007 року № 233 (зі змінами), що додаються.

4. Затвердити Зміни до Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 27 грудня 2013 року № 217 (Додаток 5), що додаються.

5. Головному управлінню Державної казначейської служби України у Київській області (Токар Д.К.) в частині відображення операцій по виконанню місцевих бюджетів та Головному управлінню Державної казначейської служби України у місті Києві (Грицун Т.Г.) в частині відображення операцій по виконанню державного бюджету надати завдання на модифікацію прикладного програмного забезпечення відповідно до норм пункту 2.6 Інструкції із складання завдання на розробку або модифікацію прикладного програмного забезпечення в Державній казначейській службі України та головних управліннях Державної казначейської служби України в областях та місті Києві, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 28.07.2014 № 209.

6. Департаменту інформаційних технологій (Тіхановський М.В.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення згідно з наданими завданнями на модифікацію.

7. Самостійним структурним підрозділам Державної казначейської служби України та головним управлінням Державної казначейської служби України здійснити відповідні заходи щодо виконання вимог наказу.

8. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2016 року.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.

В.о. Голови

В.П. Дуда


Додаток 1
до наказу Державної казначейської
служби України
18.12.2015 № 371

ЗМІНИ
до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119

1. У 1 класі рахунків у розділі 12 "Кошти бюджетів в інших банках":

1) у групі 123 "Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках" назву рахунку 1232 А "Рахунки місцевих бюджетів в установах банків" викласти у редакції:

"1232 А "Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті";

2) групу 123 "Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках" доповнити новим рахунком:

"1235 А "Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті".

2. У 3 класі рахунків:

1) у розділі 31 "Кошти бюджетів" групу 315 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" доповнити новими рахунками:

"3155 П Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

3156 П Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках";

2) у розділі 35 "Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в Казначействі України" групу 353 "Особові рахунки розпорядників, які утримуються за рахунок місцевого бюджету" доповнити новим рахунком:

"3533 П "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету, на рахунках в банках";

3) у розділі 36 "Рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків":

групу 361 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків" доповнити новим рахунком:

"3613 П Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду державного бюджету";

групу 362 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків" доповнити новим рахунком:

"3623 П Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету".

3. У 7 класі рахунків:

1) у розділі 71 "Видатки державного бюджету" групу 712 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" доповнити новим рахунком:

"7122 А Видатки спеціального фонду державного бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті";

2) у розділі 72 "Видатки місцевого бюджету" групу 722 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" доповнити новим рахунком:

"7222 А Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті".

Директор
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Державної казначейської
служби України

Л.І. Литвиненко


Додаток 2
до наказу Державної казначейської
служби України
18.12.2015 № 371

ЗМІНИ
до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119

1. У 1 класі рахунків у розділі 12 "Кошти бюджетів в інших банках":

1) у групі 123 "Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках" назву рахунку 1232 А "Рахунки місцевих бюджетів в установах банків" викласти у редакції:

"1232 А "Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті";

2) групу 123 "Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках" доповнити новим рахунком:

"1235 А "Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті

Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті. Джерелом інформації для відображення операцій за цим рахунком є, у тому числі, інформація місцевого фінансового органу

За дебетом рахунку проводяться суми коштів місцевих бюджетів, які надходять на рахунки в установах банків, відкриті в національній валюті

За кредитом рахунку проводяться суми коштів місцевих бюджетів, що перераховуються з рахунків, відкритих в установах банків в національній валюті".

2. У 3 класі рахунків:

1) у розділі 31 "Кошти бюджетів" групу 315 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" доповнити новими рахунками:

"3155 П Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

Призначення рахунку: для обліку власних надходжень бюджетних установ, які згідно із законодавством зараховуються до спеціального фонду місцевих бюджетів та направляються на спеціальні видатки

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум власних надходжень бюджетних установ згідно з законодавством та бюджетною класифікацією доходів

За дебетом рахунку протягом року проводяться суми зайво внесених, надмірно сплачених тощо платежів та щоденно акумулюються кошти спеціального фонду місцевих бюджетів у кореспонденції з рахунком 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

3156 П Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках

Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках

За кредитом рахунку відображаються кошти спеціального фонду місцевих бюджетів перераховані на рахунки в банках

За дебетом рахунку відображаються кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках, перераховані головним розпорядникам бюджетних коштів та розпорядникам бюджетних коштів";

2) у розділі 35 "Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в Казначействі України" групу 353 "Особові рахунки розпорядників, які утримуються за рахунок місцевого бюджету" доповнити новим рахунком:

"3533 П "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету, на рахунках в банках

Призначення рахунку: для розподілу між підвідомчими установами коштів, виділених із спеціального фонду місцевого бюджету, на рахунках в банках

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених з спеціального фонду місцевого бюджету, на рахунки в банках для розподілу між підвідомчими установами

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлені на рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, відкриті в банках";

3) у розділі 36 "Рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків":

групу 361 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків" доповнити новим рахунком:

"3613 П Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку руху коштів спеціального фонду розпорядників бюджетних коштів, на рахунках, відкритих в банках в національній валюті

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів спеціального фонду державного бюджету на рахунки, відкриті в установах банків в національній валюті на ім'я розпорядників коштів

За дебетом рахунку проводиться списання коштів спеціального фонду державного бюджету з рахунків розпорядників коштів, відкритих в установах банків в національній валюті";

групу 362 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків" доповнити новим рахунком:

"3623 П Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку руху коштів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на рахунках в банках в національній валюті

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів спеціального фонду місцевого бюджету на рахунки, відкриті в установах банків в національній валюті на ім'я розпорядників та одержувачів коштів

За дебетом рахунку проводиться списання коштів спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків розпорядників та одержувачів коштів, відкритих в установах банків в національній валюті".

3. У 7 класі рахунків:

1) у розділі 71 "Видатки державного бюджету" групу 712 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" доповнити новим рахунком:

"7122 А Видатки спеціального фонду державного бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті

Призначення рахунку: для обліку сум видатків спеціального фонду державного бюджету, проведених з рахунків, відкритих в банках в національній валюті

За дебетом рахунку обліковуються суми касових видатків розпорядників бюджетних коштів, проведені з рахунків в банках у кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за видатковими операціями"

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли на відновлення касових видатків розпорядників бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за видатковими операціями". У кінці року проводиться віднесення видатків спеціального фонду державного бюджету, проведених з рахунків, відкритих в банках в національній валюті, на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5112 "Результат виконання спеціального фонду державного бюджету";

2) у розділі 72 "Видатки місцевого бюджету" групу 722 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" доповнити новим рахунком:

"7222 А Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті

Призначення рахунку: для обліку видатків спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті

За дебетом рахунку проводяться суми видатків розпорядників бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за видатковими операціями"

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли на відновлення касових видатків розпорядників бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за видатковими операціями". У кінці року проводиться віднесення видатків спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті, на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5122 "Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету".

Директор
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Державної казначейської
служби України

Л.І. Литвиненко


Додаток 3
до наказу Державної казначейської
служби України
18.12.2015 № 371

ЗМІНИ
до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету

1. Розділ III Порядку доповнити главою 5 такого змісту:

"Глава 5. Власні надходження бюджетних установ на рахунках в банках та їх використання

Зарахування коштів у національній валюті, які відносяться до власних надходжень бюджетних установ, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету, а також їх перерахування (списання) на реєстраційний рахунок розпорядника бюджетних коштів відповідно до умов договору про розрахунково-касове обслуговування здійснюється відповідно до пунктів 1, 2 глави 1 цього розділу.

1. Перераховано кошти власних надходжень бюджетних установ на рахунки бюджетних установ, відкриті в банках (підстава - платіжні документи розпорядника бюджетних коштів державного бюджету):

Дебет

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

або:

1111*

Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3613

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8783

Кошти спеціального фонду державного бюджету, направлені на рахунки в банки

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно:

Дебет

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2. Повернуто кошти у національній валюті, помилково або надмірно зараховані на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ (підстава - платіжні документи розпорядника бюджетних коштів державного бюджету та підтвердження щодо обґрунтованості здійснення такої операції):

2.1. Перераховано кошти для здійснення повернення з відповідного банківського рахунка на рахунок з обліку власних надходжень бюджетних установ, відкритий в органі Казначейства, у разі недостатності або відсутності поточних надходжень на відповідних рахунках з обліку власних надходжень:

Дебет

3613

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

або:

1111*

Єдиний казначейський рахунок

Кредит

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Кредит

8783

Кошти спеціального фонду державного бюджету, направлені на рахунки в банки

2.2. Перераховано кошти на відповідний рахунок для здійснення повернення:

Дебет

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

3125

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

одночасно:

Дебет

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2.3. Здійснено повернення помилково або надмірно зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ коштів:

Дебет

3125

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

або:

1111*

Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет

6114

Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

3. Проведено оплату рахунків розпорядників коштів у національній валюті з рахунків в банках (підстава - довідка про операції в національній валюті):

Дебет

3613

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

7122

Видатки спеціального фонду державного бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9112

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".

Директор
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Державної казначейської
служби України

Л.І. Литвиненко


Додаток 4
до наказу Державної казначейської
служби України
18.12.2015 № 371

ЗМІНИ
до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів

1. Розділ IV викласти у такій редакції:

"IV. Облік операцій за власними надходженнями бюджетних установ та їх використанням

а) власні надходження бюджетних установ та їх використання у грошовій формі:

1. Надійшли кошти у національній валюті, які відносяться до власних надходжень бюджетних установ, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду місцевого бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

одночасно на суму отриманих доходів за відповідним кодом класифікації доходів бюджету:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6124

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету

2. Проведено у регламентованому режимі перерахування (списання) власних надходжень бюджетних установ у національній валюті на реєстраційний рахунок розпорядника бюджетних коштів відповідно до умов договору про розрахунково-касове обслуговування (підстава - меморіальні документи органу Казначейства України):

Дебет

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

Кредит

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

3. Повернуто кошти у національній валюті, помилково або надмірно зараховані на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ (підстава - платіжні документи розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету та підтвердження щодо обґрунтованості здійснення такої операції):

3.1. Перераховано кошти на відповідний рахунок для здійснення повернення:

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

одночасно:

Дебет

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

3.2. Здійснено повернення помилково або надмірно зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ коштів:

Дебет

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

6124

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

4. На суму операцій, що проводилися із залишками коштів за власними надходженнями (отримання залишку та перерахування залишку), які склались на початок бюджетного періоду і вплинули на результат виконання місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

4.1. Отримано залишок:

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

4.2. Перераховано залишок:

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

або:

3141*

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

одночасно:

Дебет

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

одночасно:

Дебет

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

____________
* у разі перерахування залишків коштів в загальний фонд як таких, що втратили своє цільове призначення;
бухгалтерські проведення за рахунками Плану рахунків здійснюються у загальновстановленому порядку.

41. На суму платіжного доручення розпорядника бюджетних коштів, отриманого органом Казначейства, для здійснення платежів за витратами (підстава - платіжні доручення розпорядників бюджетних коштів):

Дебет

9573

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду місцевого бюджету, не оплачені

або:

9574

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду місцевого бюджету, крім соціально захищених, не оплачені

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

42. На суму платіжного доручення відкликаного розпорядником бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи Казначейства):

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9573

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду місцевого бюджету, не оплачені

або:

9574

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду місцевого бюджету, крім соціально захищених, не оплачені

5. Проведено оплату рахунків розпорядників коштів у національній валюті (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників бюджетних коштів):

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

7221

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9122

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9424

Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9573

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду місцевого бюджету, не оплачені

або:

9574

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду місцевого бюджету, крім соціально захищених, не оплачені

6. Надійшли кошти у іноземній валюті, які відносяться до власних надходжень бюджетних установ, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті):

Дебет

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6124

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету

а також:

Дебет

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

Кредит

3622

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

7. Повернуто зайво або помилково зараховані кошти спеціального фонду місцевого бюджету платникам у іноземній валюті (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті):

Дебет

3622

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

одночасно:

Дебет

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

Кредит

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

6124

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

одночасно:

Дебет

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

8. Проведено оплату рахунків розпорядників коштів у іноземній валюті (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті):

Дебет

3622

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

7221

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9122

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9424

Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

9. Перераховано кошти на рахунок в банку для придбання іноземної валюти розпорядником бюджетних коштів (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників бюджетних коштів):

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

а також:

Дебет

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3622

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

__________
Примітка: операції, пов'язані з відображенням у бухгалтерському обліку сум курсової різниці, здійснюються відповідно до підпунктів 5 та 6 цього пункту.

б) перерахування коштів вищим та підвідомчим бюджетним установам згідно з вимогами нормативно-правових актів

1. Перераховано кошти установою вищого рівня установі нижчого рівня та зараховано на рахунки установи нижчого рівня або перераховано кошти установою нижчого рівня установі вищого рівня та зараховано на рахунки установи вищого рівня згідно з вимогами нормативно-правових актів у порядку та терміни, визначені додатковим договором про розрахунково-касове обслуговування (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

1.1. У разі, якщо бюджетні установи обслуговуються органами Казначейства України, які мають один код банку:

Дебет

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

Кредит

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

одночасно по бюджетній установі, яка передає кошти:

Дебет

6124

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

одночасно по бюджетній установі, яка отримує кошти:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6124

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету

1.2. У разі, якщо бюджетні установи обслуговуються органами Казначейства України, які мають різні коди банку (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

а) по бюджетній установі, яка передає кошти:

Дебет

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

6124

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

б) по бюджетній установі, яка отримує кошти:

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6124

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету

__________
Примітка: перерахування (списання) власних надходжень бюджетних установ у національній валюті з рахунку 3155 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ" на рахунок 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", згідно з умовами договору про розрахунково-касове обслуговування, в обліку відображається відповідно до підпункту 2 пункту а) цього розділу;
повернення коштів помилково або надмірно зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ в обліку відображаються відповідно до підпункту 3 пункту а) цього розділу.

в) власні надходження бюджетних установ та їх використання у натуральній формі:

1. На суму надходжень (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про надходження у натуральній формі):

Дебет

4466

Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

одночасно на суму отриманих доходів за відповідним кодом класифікації доходів бюджету:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6124

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету

а також:

Дебет

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

Кредит

4466

Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду місцевого бюджету

2. На суму проведених видатків (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про надходження у натуральній формі):

Дебет

4466

Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

4466

Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

7221

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9122

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

г) розміщення власних надходжень бюджетних установ на депозит в установах банків:

1. На суму коштів, перерахованих для розміщення на депозит в установах банків (підстава - платіжні доручення розпорядників бюджетних коштів):

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду

Кредит

3622

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

2. Повернення коштів, розміщених на депозит в установах банків, на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

а також:

Дебет

3622

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду

__________
Примітка: кошти, перераховані установою банку за користування вкладом, відповідно до умов договору, як дохід розпорядника бюджетних коштів, відображаються у бухгалтерському обліку відповідно до підпункту 1, 2 пункту "а" цього розділу.

ґ) власні надходження бюджетних установ на рахунках в банках та їх використання:

Зарахування коштів у національній валюті, які відносяться до власних надходжень бюджетних установ, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду місцевого бюджету, а також їх перерахування (списання) на реєстраційний рахунок розпорядника бюджетних коштів відповідно до умов договору про розрахунково-касове обслуговування здійснюється відповідно до підпунктів 1, 2 пункту а) цього розділу.

1. Перераховано кошти власних надходжень бюджетних установ на рахунки бюджетних установ, відкриті в банках (підстава - платіжні документи розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету):

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3623

Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8793

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені на рахунки в банки

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно:

Дебет

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2. Повернуто кошти у національній валюті, помилково або надмірно зараховані на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ (підстава - платіжні документи розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету та підтвердження щодо обґрунтованості здійснення такої операції):

2.1. Перераховано кошти для здійснення повернення з відповідного банківського рахунка на рахунок з обліку власних надходжень бюджетних установ, відкритий в органі Казначейства, у разі недостатності або відсутності поточних надходжень на відповідних рахунках з обліку власних надходжень:

Дебет

3623

Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Кредит

8793

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені на рахунки в банки

2.2. Перераховано кошти на відповідний рахунок для здійснення повернення:

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

одночасно:

Дебет

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2.3. Здійснено повернення помилково або надмірно зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ коштів:

Дебет

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

6124

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

3. Проведено оплату рахунків розпорядників коштів у національній валюті з рахунків в банках (підстава - довідка про операції в національній валюті):

Дебет

3623

Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

7222

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9122

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".

2. Порядок доповнити новим розділом такого змісту:

"V.1 Здійснення операцій з коштами бюджету розвитку місцевого бюджету, розміщених в установах банків

1. Перераховано у регламентованому режимі кошти спеціального фонду місцевого бюджету на рахунки в банках (підстава - платіжне доручення місцевого фінансового органу):

Дебет

3152

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

1235

Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті

Кредит

3156

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках

одночасно:

Дебет

8793

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені на рахунки в банки

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

2. Розподілено кошти спеціального фонду місцевого бюджету на рахунках в банках між головними розпорядниками бюджетних коштів (підстава - розпорядження фінансового органу про виділення коштів):

Дебет

3156

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках

Кредит

1235

Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті

одночасно:

Дебет

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3533

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету, на рахунках в банках

одночасно:

Дебет

9224

Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9277

Зведені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

3. Проведено розподіл виділених бюджетних асигнувань та зараховано кошти на рахунки розпорядників та/або одержувачів коштів місцевих бюджетів, відкриті в банках (підстава - розподіл виділених бюджетних асигнувань):

Дебет

3533

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету, на рахунках в банках

Кредит

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3623

Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9124

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9146

Зведені поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9222

Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9275

Бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

4. Виділено кошти спеціального фонду місцевого бюджету на рахунках в банках головним розпорядникам бюджетних коштів, які не мають мережі підвідомчих установ (підстава - розпорядження фінансового органу про виділення коштів):

Дебет

3156

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках

Кредит

1235

Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті

одночасно:

Дебет

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3623

Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

__________
Примітка: бухгалтерські проведення за рахунками Плану рахунків здійснюються у загальновстановленому порядку

5. Проведено оплату рахунків розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів з рахунків в банках (підстава - довідка про операції в національній валюті):

Дебет

3623

Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

7222

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9122

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9145

Поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".

3. Розділ IX Порядку доповнити абзацами четвертим та п'ятим такого змісту:

"Залишки коштів, отримані як власні надходження, що обліковуються на рахунках в банках (3623 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету") не списуються.

Залишки коштів бюджету розвитку, які обліковуються на рахунках в банках, списуються на рахунки відповідного бюджету, відкриті в банку на ім'я місцевого фінансового органу (3156 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках").".

У зв'язку із цим абзац четвертий вважати абзацом шостим.

4. У розділі IX Порядку:

1) главу 2 доповнити пунктом в) такого змісту:

"в) кошти бюджету розвитку, на рахунках в банках

1. Перераховано кошти з рахунків розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків:

Дебет

3623

Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно

Дебет

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3533

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету на рахунках в банках

одночасно

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9124

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

одночасно

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9146

Зведені поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

одночасно

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9222

Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

одночасно

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9275

Бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

2. Перераховано залишки з особових рахунків головних розпорядників коштів місцевого бюджету, відкритих в банках:

Дебет

3533

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету на рахунках в банках

Кредит

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно

Дебет

1235

Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті

Кредит

3156

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках

одночасно

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9277

Зведені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

одночасно

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9224

Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

3. Перераховано кошти спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків в банках головних розпорядників бюджетних коштів, які не мають мережі підвідомчих установ:

Дебет

3623

Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно

Дебет

1235

Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті

Кредит

3156

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках

одночасно

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9222

Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

одночасно

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9275

Бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань";

2) пункт б) глави 4 доповнити підпунктом 21 такого змісту:

"21. На суму видатків спеціального фонду місцевого бюджету, списаних на результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету, проведених з рахунків, відкритих в банках в національній валюті:

Дебет

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

7222

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті

та одночасно:

Дебет

7911

Контррахунок за видатковими операціями

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету";

3) пункт б) глави 6 доповнити підпунктом 8 такого змісту:

"8. На суму коштів, направлених на рахунки в банках:

Дебет

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Кредит

8793

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені на рахунки в банки".

Директор
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Державної казначейської
служби України

Л.І. Литвиненко


Додаток 5
до наказу Державної казначейської
служби України
18.12.2015  № 371

ЗМІНИ
до Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 27 грудня 2013 року № 217

1. Пункт 5 доповнити третім реченням у такій редакції:

"Рахунки для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду, відкриваються за балансовим рахунком 3155 Плану рахунків.".

У зв'язку з цим речення третє - шосте вважати реченнями четвертим - сьомим.

2. Пункт 21 доповнити абзацом першим такого змісту:

"21. Для зарахування платежів, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, розпорядникам бюджетних коштів відкриваються рахунки для зарахування до спеціального фонду власних надходжень бюджетних установ окремо за кодами класифікації доходів бюджету за балансовим рахунком 3155 Плану рахунків.".

У зв'язку із цим абзац перший вважати абзацом другим.

3. У пункті 55 слова та цифри "балансовим рахунком 3125" замінити словами та цифрами "балансовими рахунками 3125 та 3155".

4. Абзац десятий пункту 81 викласти у такій редакції:

"Ведення книги відкритих рахунків можливе в автоматизованому порядку на машинному (електронному) носії інформації зі збереженням архіву. В електронному вигляді книга відкритих рахунків формується станом на перше число звітного місяця змін, що відбулися протягом наступного місяця, та на 1 січня наступного року в повному обсязі з обов'язковим накладанням електронного цифрового підпису відповідальної особи і головного бухгалтера органу Казначейства.".

5. У додатку 1:

1) у таблиці підпункту 3 пункту 1 рядок:

"

900 - 995

3151

"

викласти у новій редакції:

"

900 - 995

3151, 3155

";

2) абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:

"3. Рахунки за власними надходженнями бюджетних установ 3-го класу (балансові рахунки 3125, 3155), 6-го класу та рахунки позабалансового обліку 9312, 9314 та 9322, 9324 Плану рахунків, які використовуються для зарахування власних надходжень (доходів та планових показників за ними), відкриваються за наступною схемою:".

Директор
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Державної казначейської
служби України

Л.І. Литвиненко

{Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: