open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.04.2010 N 466

Про розподіл обов'язків

між Міністром економіки України,

його першими заступниками та заступниками
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами

Міністерства економіки

N 472 ( v0472665-10 ) від 08.04.2010

N 523 ( v0523665-10 ) від 07.05.2010

N 556 ( v0556665-10 ) від 17.05.2010

N 673 ( v0673665-10 ) від 16.06.2010

N 716 ( v0716665-10 ) від 23.06.2010

N 737 ( v0737665-10 ) від 23.06.2010

N 811 ( v0811665-10 ) від 08.07.2010

N 1000 ( v1000665-10 ) від 11.08.2010

N 1046 ( v1046665-10 ) від 20.08.2010 }

Н А К А З У Ю:
1. Затвердити розподіл обов'язків між Міністром економіки
України, його першими заступниками та заступниками, що додається.
2. Установити, що в разі тимчасової відсутності Міністра за
дорученням Міністра його обов'язки виконує один з перших
заступників, а в разі їх відсутності - один із заступників
Міністра. Виконання обов'язків перших заступників та заступників
Міністра економіки України в разі їх відсутності здійснюється
згідно з додатком 1.
3. Визначити перелік посадових осіб Міністерства економіки
України, відповідальних за участь в засіданнях урядових комітетів,
згідно з додатком 2.
4. Визначити перелік посадових осіб Міністерства економіки
України, відповідальних за взаємодію з комітетами Верховної Ради
України та Спеціальною контрольною комісією Верховної Ради України
з питань приватизації, згідно з додатком 3.
5. Визначити перелік посадових осіб Міністерства економіки
України, відповідальних за взаємодію з органами державної влади,
згідно з додатком 4.
6. Визнати такими, що втратили чинність: наказ Міністерства економіки України від 01.04.2010 N 379
( v0379665-10 ) "Про організацію роботи центрального апарату
Міністерства"; наказ Міністерства економіки України від 07.04.2010 N 388
( v0388665-10 ) "Про внесення змін до наказу Міністерства від
01.04.2010 N 379"; наказ Міністерства економіки України від 15.04.2010 N 400
( v0400665-10 ) "Про внесення змін до наказу Міністерства від
01.04.2010 N 379".
Міністр економіки України В.П.Цушко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

23.04.2010 N 466

РОЗПОДІЛ

обов'язків між Міністром економіки України,

його першими заступниками та заступниками

1. Міністр економіки України Цушко Василь Петрович: керує Міністерством економіки України (далі - Мінекономіки),
визначає політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи
Мінекономіки, шляхи виконання поставлених завдань; забезпечує формування і реалізацію державної економічної,
цінової, інвестиційної та зовнішньоекономічної політики, політики
у сфері внутрішньої торгівлі; здійснює міжвідомчу координацію з питань економічного та
соціального співробітництва України з Європейськими
Співтовариствами (Європейським Союзом), проведення комплексу робіт
із співробітництва України із Світовою організацією торгівлі (СОТ)
та виконання зобов'язань, пов'язаних зі вступом України до цієї
організації; очолює Українську частину Комітету з питань
співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами
(Європейським Союзом); представляє законопроекти, розробником яких є Мінекономіки,
доповідає на пленарних засіданнях Верховної Ради України з питань,
що належать до сфери діяльності Мінекономіки; здійснює в установленому порядку спрямування та координацію
діяльності Державного комітету України з державного матеріального
резерву (далі - Держкомрезерв), Державного комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики
(далі - Держспоживстандарт), Державного агентства України з
інвестицій та інновацій (далі - Держінвестицій); подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів
України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України,
розробниками яких є Мінекономіки та його урядові органи,
Держкомрезерв, Держспоживстандарт та Держінвестицій; погоджує проекти законів України, актів Президента України та
Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери
діяльності Мінекономіки, Держкомрезерву, Держспоживстандарту та
Держінвестицій; проводить зустрічі з головами комітетів Верховної Ради
України, лідерами депутатських фракцій, народними депутатами
України з метою погодження поточних та стратегічних планів
законопроектних робіт; веде переговори та підписує відповідно до повноважень,
наданих в установленому порядку, міжнародні договори; подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України
пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади
керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується та координується Міністром; подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо призначення
на посади та звільнення з посад перших заступників та заступників
Міністра, утворення, реорганізації та ліквідації урядових органів
у системі Мінекономіки, а також призначення на посади та
звільнення з посад їх керівників; в установленому порядку призначає на посади та звільняє з
посад керівників структурних підрозділів, інших працівників
апарату Мінекономіки, керівників територіальних органів урядових
органів у системі Мінекономіки; укладає та розриває відповідно до законодавства контракти з
керівниками державних підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Мінекономіки; забезпечує рівність прав жінок і чоловіків в апараті
Мінекономіки; затверджує структуру Мінекономіки; затверджує плани роботи Мінекономіки та звіти про їх
виконання; затверджує за погодженням з Мінфіном штатний розпис та
кошторис видатків Мінекономіки; приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Мінекономіки; присвоює відповідно до законодавства працівникам апарату
Мінекономіки ранги державних службовців; представляє працівників апарату Міністерства та
підпорядкованих йому органів та установ, які особливо відзначились
у роботі, до нагородження державними нагородами України, Почесною
грамотою Кабінету Міністрів України, заохочувальними відзнаками
Прем'єр-міністра України та Мінекономіки; затверджує в установленому порядку кадровий резерв для
державної служби, на посади керівників підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки; подає в установленому порядку пропозиції щодо кадрового
резерву на посади, призначення на які здійснюється органами вищого
рівня; затверджує графік відпусток, надає відпустки працівникам
апарату Мінекономіки, приймає рішення щодо стажування в
Міністерстві, а також щодо проходження практики студентів вищих
навчальних закладів; приймає рішення про службові відрядження за кордон
працівників апарату Мінекономіки, керівників та заступників
керівників підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Мінекономіки; порушує в установленому порядку питання про притягнення до
дисциплінарної відповідальності перших заступників та заступників
Міністра у разі неналежного виконання ними своїх обов'язків; приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Мінекономіки, затверджує положення про них (статути); виконує функції з управління майном, яке перебуває у сфері
управління Мінекономіки;

{ Абзац двадцять дев'ятий пункту 1 виключено на підставі
Наказу Міністерства економіки N 673 ( v0673665-10 ) від
16.06.2010 }

забезпечує публічність і прозорість діяльності Мінекономіки,
бере участь у заходах, пов'язаних з висвітленням діяльності
Мінекономіки, інформуванням громадськості про підготовку проектів
документів, з метою формування громадської думки щодо підтримки
державної економічної політики; { Абзац тридцятий пункту 1 в
редакції Наказу Міністерства економіки N 673 ( v0673665-10 ) від
16.06.2010 } проводить у межах своїх повноважень державну політику у сфері
охорони державної таємниці; забезпечує охорону державної таємниці в апараті Мінекономіки,
на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до
сфери управління Міністерства, та здійснює заходи щодо
мобілізаційної підготовки в системі Мінекономіки в межах
повноважень, передбачених законодавством; видає від імені Мінекономіки довіреності на ведення справ у
судах, стороною в яких є Міністерство; підписує накази, які в межах своїх повноважень на основі та
на виконання актів законодавства видає Мінекономіки; підписує листи, що надсилаються Президенту України, Голові
Верховної Ради України, Прем'єр-міністру України, Главі
Адміністрації Президента України, Генеральному Прокурору України,
головам Конституційного Суду України, Верховного Суду України,
Вищого Адміністративного Суду України, Вищого Господарського Суду
України; в окремих випадках підписує інші документи; { Абзац
тридцять п'ятий пункту 1 в редакції Наказів Міністерства економіки
N 523 ( v0523665-10 ) від 07.05.2010, N 673 ( v0673665-10 ) від
16.06.2010 } здійснює відповідно до законодавства інші функції та
повноваження з питань, що належать до сфери діяльності
Мінекономіки. Погоджує в установленому порядку призначення на посади та
звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.

{ Абзац тридцять восьмий пункту 1 виключено на підставі
Наказу Міністерства економіки N 523 ( v0523665-10 ) від
07.05.2010 }

{ Абзац тридцять дев'ятий пункту 1 виключено на підставі
Наказу Міністерства економіки N 523 ( v0523665-10 ) від
07.05.2010 }

{ Абзац сороковий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства економіки N 523 ( v0523665-10 ) від 07.05.2010 }

{ Абзац сорок перший пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства економіки N 523 ( v0523665-10 ) від 07.05.2010 }

{ Абзац сорок другий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства економіки N 523 ( v0523665-10 ) від 07.05.2010 }

Координує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованих
йому: департаменту кадрового забезпечення та проходження державної
служби; департаменту правового забезпечення;

{ Абзац сорок шостий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства економіки N 523 ( v0523665-10 ) від 07.05.2010 }

департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатної
служби);

{ Абзац сорок восьмий виключено на підставі Наказу
Міністерства економіки N 673 ( v0673665-10 ) від 16.06.2010 }

режимно-секретного відділу; відділу фінансових ревізій та забезпечення заходів по
боротьбі з корупцією; відділу з питань організації мобілізаційної роботи, цивільної
оборони і пожежної безпеки.
2. Перший заступник Міністра Максюта Анатолій Аркадійович: Координує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих
рішень щодо: формування та проведення державної інвестиційної та
інноваційної політики, залучення в національну економіку іноземних
кредитів та інвестицій, створення сприятливих умов для розвитку
концесійної діяльності; створення та функціонування спеціальних економічних зон,
територій пріоритетного розвитку та промислових (індустріальних)
парків; запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності, у
тому числі на територіях пріоритетного розвитку; проведення державної політики у сфері співробітництва з
міжнародними фінансовими організаціями щодо ініціювання,
підготовки і виконання програм та проектів економічного і
соціального розвитку України; проведення державної політики у сфері співробітництва з
державами-донорами та міжнародними організаціями з питань
залучення міжнародної технічної допомоги; упровадження в Україні
інструментів зовнішньої допомоги Європейського Союзу; застосування інструментів валютно-курсової, грошово-кредитної
політики в реальному секторі економіки; вдосконалення бюджетного,
податкового законодавства та державного фінансового контролю; розвитку ринку банківських послуг, валютного, фондового,
страхового та інших ринків фінансових послуг, а також проведення
оцінки впливу економічних факторів, що впливають на виконання
державного бюджету; здійснення методичного, аналітичного та організаційного
забезпечення фінансового планування підприємств державного сектору
економіки та проведення моніторингу показників виконання
фінансових планів зазначених підприємств; реформування публічної адміністрації, визначення повноважень,
організації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої
влади та функціонування системи надання адміністративних послуг
органами виконавчої влади; забезпечення ефективного функціонування системи Міністерства,
надання Мінекономіки функцій та ресурсів, необхідних для
забезпечення виконання визначених завдань, утворення (ліквідації)
урядових органів Мінекономіки, спрямування та координації
Міністром діяльності інших центральних органів виконавчої влади,
внесення змін до Положення про Міністерство; підготовки планів роботи Мінекономіки, організації та
контролю їх виконання; звітує з цих питань перед Міністром; формування структури Мінекономіки та удосконалення внутрішніх
процедур управління; розподілу обов'язків між Міністром та його
заступниками; наукового забезпечення діяльності Мінекономіки; організації та контролю виконання законів України, указів
Президента України, постанов Верховної Ради України, актів та
рішень Кабінету Міністрів України, а також наказів Мінекономіки і
доручень Міністра; організації системної роботи Мінекономіки з комітетами
Верховної Ради України, депутатськими фракціями (групами) у
Верховній Раді України та їх секретаріатами; забезпечення належного виконання положень Закону України "Про
статус народного депутата України" ( 2790-12 ) в частині розгляду
депутатських запитів і звернень; організації взаємодії Мінекономіки із Секретаріатом Кабінету
Міністрів України, Адміністрацією Президента України,
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади у
процесі виконання завдань, покладених на Міністерство; організації проведення в Міністерстві роботи зі зверненнями
громадян; забезпечення ведення діловодства та архівної справи,
додержання в Мінекономіки вимог законодавства до роботи з
документами обмеженого доступу. З питань, віднесених до його компетенції: вносить на розгляд Міністрові проекти законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів
Мінекономіки; здійснює загальну координацію діяльності структурних
підрозділів Мінекономіки через заступників Міністра (відповідно до
розподілу обов'язків). Погоджує для внесення на розгляд Міністрові проекти законів
України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України,
наказів Мінекономіки за поданням заступників Міністра
Крючкової І.В., Марухна В.О., Русинського М.П., Сухомлина О.А. Координує взаємодію з підпорядкованими Міністерству: Науково-дослідним економічним інститутом Мінекономіки (НДЕІ); Державним науково-дослідним інститутом інформатизації та
моделювання економіки (ДНДІІМЕ). Координує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованих
йому: департаменту фінансової політики; департаменту міжнародної технічної допомоги та
співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями; департаменту інвестиційної та інноваційної політики; департаменту реформування публічної адміністрації та
управління змінами; департаменту документального забезпечення, взаємодії з
органамизаконодавчої та виконавчої влади і громадськістю; відділу контролю за строками та дисципліною виконання
доручень органів державної влади; сектору координації роботи департаментів першого заступника
Міністра.{ Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства економіки N 673
( v0673665-10 ) від 16.06.2010 }
3. Перший заступник Міністра Бандуров Володимир
Володимирович: Координує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих
рішень щодо: впровадження державної політики регіонального розвитку та
підтримки місцевого самоврядування; розвитку транскордонного та міжрегіонального економічного
співробітництва, розбудови інфраструктури регіонального розвитку; розроблення та запровадження механізмів стимулювання розвитку
депресивних територій, надання державної допомоги регіонам на
соціально-економічний розвиток регіонів та на виконання
інвестиційних проектів; формування та реалізації державної політики у сфері
управління державним сектором економіки; розроблення пропозицій
щодо реформування відносин власності, формування державної
політики у сфері реалізації прав власності та основних засад
управління державними підприємствами та державними корпоративними
правами; протидії протиправному поглинанню та захопленню
підприємств; формування державної політики щодо запобігання банкрутству,
забезпечення умов реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржників, визнання боржників банкрутами; формування та забезпечення реалізації державної політики у
сфері національної безпеки, оборони, правоохоронної діяльності,
співробітництва з центральними органами виконавчої влади у
зазначених сферах; координації роботи з розроблення пропозицій щодо формування
проекту основних показників державного оборонного замовлення; проведення аналізу та економічного обґрунтування потреб
держави, пов'язаних з її обороною і безпекою; забезпечення військово-технічного співробітництва з
іноземними державами; співробітництва з Організацією Північноатлантичного договору
(НАТО), Радою Євроатлантичного партнерства (РЄАП) з економічних
аспектів оборонної діяльності; реалізації державної політики у сфері техногенно-екологічної
безпеки та цивільного захисту населення; економічної доцільності виділення коштів з резервного фонду
державного бюджету, забезпечує підготовку проектів відповідних
рішень Уряду; координації діяльності з планування, методичного,
методологічного, наукового та фінансового забезпечення
мобілізаційної підготовки і мобілізації в органах виконавчої влади
та галузях економіки України. З питань, віднесених до його компетенції: вносить на розгляд Міністрові проекти законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів
Мінекономіки; залучає додатково до виконання законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказів
Мінекономіки і доручень Міністра самостійні структурні підрозділи
Міністерства. Забезпечує співпрацю з Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого
самоврядування у процесі виконання завдань, покладених на
Мінекономіки. Координує діяльність економічних підрозділів місцевих
державних адміністрацій. Організовує опрацювання відповідними структурними
підрозділами Мінекономіки пропозицій щодо призначення на посади та
звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій та вносить їх на розгляд Міністра. Погоджує для внесення на розгляд Міністрові проекти законів
України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України,
наказів Мінекономіки за поданням заступників Міністра
Мармазова В.Є., Мунтіяна В.І., Пятницького В.Т. Координує взаємодію з Державним департаментом з питань
банкрутства. Координує взаємодію з підпорядкованими Міністерству: державним підприємством "Державний центр з питань відновлення
платоспроможності та банкрутства"; державною госпрозрахунковою установою "Агентство з питань
банкрутства"; державними підприємствами "Південний регіональний
інформаційно-навчальний центр з питань банкрутства" (м. Одеса),
"Економіко-правовий центр з питань банкрутства" (м. Харків),
"Економіко-правничий центр з питань банкрутства"
(м. Івано-Франківськ). Координує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованих
йому: департаменту координації регіональної економічної політики;
{ Абзац двадцять дев'ятий пункту 3 в редакції Наказу Міністерства
економіки N 1000 ( v1000665-10 ) від 11.08.2010 } департаменту економіки оборони та безпеки; департаменту управління та реформування об'єктів державної
власності; відділу мобілізаційної роботи; сектору координації роботи департаментів першого заступника
Міністра.{ Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства економіки N 673
( v0673665-10 ) від 16.06.2010 }

{ Пункт 4 виключено на підставі Наказу Міністерства економіки
N 523 ( v0523665-10 ) від 07.05.2010 }

4. Заступник Міністра Мармазов Василь Євгенович: Організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих
рішень щодо: державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, у
тому числі системи тарифного та нетарифного регулювання; здійснення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю; реєстраційно-дозвільних функцій у сфері експорту, імпорту
товарів, робіт, послуг, обліку (реєстрації) окремих видів
зовнішньоекономічних договорів (контрактів); системи експортного контролю; проведення державної політики захисту суб'єктів
підприємницької діяльності України на внутрішньому ринку від
недобросовісної конкуренції з боку іноземних
виробників/експортерів та запобігання їй; захист прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України на зовнішніх ринках у разі загрози застосування
органами іноземних держав антидемпінгових, компенсаційних або
спеціальних заходів; запровадження нових форм економічного співробітництва з
іноземними державами та поліпшення торговельно-економічних
відносин з ними; організації робіт з реєстрації представництв іноземних
суб'єктів господарської діяльності на території України. З питань, віднесених до його компетенції: вносить на розгляд Міністрові проекти законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів
Мінекономіки за погодженням із першим заступником Міністра
Бандуровим В.В., інформує його про проекти законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів
Мінекономіки, які в період його відсутності були внесені на
розгляд Міністрові; залучає додатково до виконання законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказів
Мінекономіки і доручень Міністра самостійні структурні підрозділи
Міністерства. Координує взаємодію з підпорядкованими Міністерству: державними підприємствами "Миколаївзовніштранс",
"Одесазовніштранс", "Ренізовніштранс"; державним підприємством "Компанія з зовнішньоекономічних
зв'язків України "Атлас"; Вищими курсами іноземних мов. Координує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованих
йому: департаменту двостороннього торговельно-економічного
співробітництва; департаменту з питань торговельного захисту; департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності; сектору координації роботи департаментів заступника
Міністра.{ Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства економіки N 673
( v0673665-10 ) від 16.06.2010 }
5. Заступник Міністра Крючкова Ірина Володимирівна: Організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих
рішень щодо: розроблення прогнозів економічного і соціального розвитку
України на довго-, середньо- і короткостроковий період, Державної
програми економічного і соціального розвитку на короткостроковий
період; підготовки стратегічних програмних документів економічного і
соціального розвитку України на довго- та середньостроковий
період; проведення моніторингу виконання послань Президента
України до Верховної Ради України, Програми діяльності Кабінету
Міністрів України; оцінки рівня виконання пріоритетів діяльності
Уряду, показників діяльності центральних органів виконавчої влади
щодо їх впливу на стан соціально-економічного розвитку держави; формування, реалізації та припинення виконання державних
цільових програм, проведення моніторингу та аналізу їх
упровадження; реалізації економічної політики в науково-технічній сфері,
визначення обсягів і цільового спрямування бюджетного фінансування
наукової та науково-технічної діяльності; впровадження сучасних методологічних підходів до
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального
розвитку; розроблення механізмів і заходів щодо забезпечення
економічної безпеки та детінізації економіки; здійснення аналізу стану та тенденцій основних параметрів
розвитку людського потенціалу, розроблення прогнозів чисельності
населення, його статево-вікової структури, рівня та якості життя; розроблення заходів та моніторингу реалізації державної
політики доходів населення, формування соціальних стандартів і
нормативів; проведення економічного аналізу пенсійної реформи та
прогнозування її впливу на розвиток економіки; розроблення пропозицій щодо реалізації економічної політики у
сфері освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури,
спорту, туризму, засобів масової інформації, природокористування
та охорони довкілля; розроблення механізму регулювання фонду оплати праці
підприємств-монополістів; формування та реалізації державної рентної політики.

{ Абзац п'ятнадцятий пункту 5 виключено на підставі Наказу
Міністерства економіки N 673 ( v0673665-10 ) від 16.06.2010 }

З питань, віднесених до її компетенції: вносить на розгляд Міністрові проекти законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, стратегічних
програмних і прогнозних документів економічного і соціального
розвитку України, наказів Мінекономіки за погодженням із першим
заступником Міністра Максютою А.А., інформує його про проекти
законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів
України, наказів Мінекономіки, які в період його відсутності були
внесені на розгляд Міністрові; { Абзац сімнадцятий пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 523
( v0523665-10 ) від 07.05.2010 } залучає додатково до виконання законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказів
Мінекономіки і доручень Міністра самостійні структурні підрозділи
Міністерства. Координує взаємодію з підпорядкованими Міністерству:

{ Абзац двадцятий пункту 5 виключено на підставі Наказу
Міністерства економіки N 673 ( v0673665-10 ) від 16.06.2010 }

{ Абзац двадцять перший пункту 5 виключено на підставі Наказу
Міністерства економіки N 673 ( v0673665-10 ) від 16.06.2010 }

журналом "Економіка України". Координує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованих
їй: департаменту стратегічного планування розвитку економіки; департаменту макроекономіки; департаменту розвитку соціальної та гуманітарної сфери; сектору координації роботи департаментів заступника Міністра.
6. Заступник Міністра Марухно Василь Олександрович: Організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих
рішень щодо: підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу; координації розроблення та реалізації органами місцевого
самоврядування, органами виконавчої влади відповідних програм
приймаючих міст, регіональних і галузевих програм у рамках
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу; залучення інвестицій у рамках підготовки та проведення
чемпіонату Європи 2012 року з футболу; залучення міжнародної технічної допомоги в рамках підготовки
та проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу; здійснення аналізу та контролю виконання завдань і заходів
Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; удосконалення виставково-ярмаркової діяльності, проведення
міжнародних виставок за кордоном, у яких передбачена участь
українських підприємств та організацій; комплексної інформатизації діяльності Міністерства,
впровадження в Міністерстві систем електронного урядування,
комплексних систем захисту інформації, забезпечення розвитку
офіційних ВЕБ-ресурсів Міністерства; забезпечення функціонування
системи електронних баз даних для оперативного забезпечення
Міністерства інформаційними ресурсами загального користування;
{ Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства
економіки N 673 ( v0673665-10 ) від 16.06.2010 } здійснення бюджетного процесу по системі головного
розпорядника; забезпечує ведення бухгалтерського обліку
фінансово-господарських операцій центрального апарату Мінекономіки
підприємств, установ та організацій, які належать до сфери
управління та захист фінансових інтересів Мінекономіки у
відповідних органах державної влади; здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю
підприємств та організацій, які належать до сфери управління
Міністерства; забезпечення контролю та оцінка ефективності
управління майном підприємств та організацій, які належать до
сфери управління Міністерства; організації матеріально-технічного забезпечення центрального
апарату Міністерства, проведення корпоративних заходів, вирішення
соціально-побутових питань працівників Міністерства. Забезпечує оперативну координацію діяльності відділу
фінансових ревізій та забезпечення заходів по боротьбі з корупцією
з питань проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в
системі Мінекономіки. { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства економіки N 716 ( v0716665-10 ) від 23.06.2010; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1000
( v1000665-10 ) від 11.08.2010 } З питань, віднесених до його компетенції: вносить на розгляд Міністрові проекти законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів
Мінекономіки за погодженням із першим заступником Міністра
Максютою А.А.; інформує його про проекти законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів
Мінекономіки, які в період його відсутності були внесені на
розгляд Міністрові; залучає додатково до виконання законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказів
Мінекономіки і доручень Міністра самостійні структурні підрозділи
Міністерства.

{ Абзац виключено на підставі Наказу Міністерства економіки
N 673 ( v0673665-10 ) від 16.06.2010 }

Координує взаємодію з підпорядкованими Міністерству: державним підприємством "Компанія з управління готелями та
курортами України "Атлант"; державним підприємством "Держтранс"; державним підприємством "ЕКО"; державним підприємством "Хвиля". Координує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованих
йому: фінансово-господарського департаменту; департаменту з питань підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; департамент стратегічних інфраструктурних проектів та
сприяння їх реалізації; { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з
Наказом Міністерства економіки N 673 ( v0673665-10 ) від
16.06.2010; в редакції Наказу Міністерства економіки N 811
( v0811665-10 ) від 08.07.2010 } сектору координації роботи департаментів заступника
Міністра.{ Розподіл доповнено пунктом 6 згідно з Наказом Міністерства
економіки N 523 ( v0523665-10 ) від 07.05.2010 }
7. Заступник Міністра Мунтіян Валерій Іванович: Організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих
рішень щодо: формування і проведення зовнішньоекономічної політики,
розвитку зовнішньоекономічного потенціалу України; забезпечує
проведення моніторингу розвитку зовнішньоекономічних зв'язків; розвитку економічного співробітництва з Російською Федерацією
та державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав; створення та функціонування державної системи розвитку
експорту; розвитку та вдосконалення структури експорту товарів (робіт,
послуг); системи оподаткування експортно-імпортних операцій. Координує діяльність зовнішньоекономічних підрозділів
місцевих державних адміністрацій. Організовує опрацювання відповідними структурними
підрозділами Мінекономіки пропозицій щодо призначення на посади та
звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій та вносить їх на розгляд Міністра (за погодженням з
першим заступником Міністра Бандуровим В.В.). З питань, віднесених до його компетенції: вносить на розгляд Міністрові проекти законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів
Мінекономіки за погодженням із першим заступником Міністра
Бандуровим В.В., інформує його про проекти законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів
Мінекономіки, які в період його відсутності були внесені на
розгляд Міністрові; залучає додатково до виконання законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказів
Мінекономіки і доручень Міністра самостійні структурні підрозділи
Міністерства. Координує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованих
йому: департаменту торговельно-економічних відносин з країнами СНД
та Російською Федерацією; департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі; сектору координації роботи департаментів заступника
Міністра.{ Пункт 7 в редакції Наказу Міністерства економіки N 673
( v0673665-10 ) від 16.06.2010 }
8. Заступник Міністра Пятницький Валерій Тезійович: Організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих
рішень щодо: формування і проведення державної політики у сфері інтеграції
економіки України у світову економіку; реалізації державної політики економічного, секторального і
соціального співробітництва з Європейськими Співтовариствами
(Європейським Союзом) та координації діяльності центральних
органів виконавчої влади в цих сферах; приведення законодавства України з питань, що належать до
компетенції Мінекономіки, у відповідність з принципами та
стандартами Ради Європи; забезпечення ефективного торговельно-економічного
співробітництва з Європейським Союзом у рамках існуючого
торговельного режиму (чинних секторальних угод з окремих аспектів
двосторонньої торгівлі) та поглиблення відносин зі Спільнотою
шляхом координації діяльності щодо створення зони вільної торгівлі
між Україною та ЄС; забезпечення співпраці з Європейським Союзом у сфері
нетарифного регулювання, у тому числі використання сторонами
інструментів торговельного захисту; упровадження державної політики з питань членства України
в СОТ та співробітництва з цією організацією шляхом участі в
роботі комітетів та робочих груп Генеральної Ради СОТ, зокрема з
питань приєднання нових країн, комітетів Ради з торгівлі товарами,
комітетів та робочих груп Ради з торгівлі послугами, Комітету з
торговельних переговорів, Органу з врегулювання суперечок та з
розгляду торговельних режимів, багатосторонніх комітетів з питань
державних закупівель, інформаційних технологій та цивільної
авіації тощо; підготовки та проведення торговельних переговорів, зокрема за
угодами про вільну торгівлю; розроблення, імплементації та моніторингу національного
законодавства відповідно до зобов'язань у рамках СОТ. Забезпечує координацію діяльності Підкомітетів N 1, 2, 3 з
питань торговельно-економічного та соціального співробітництва
Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС та окремих
робочих органів з окремих аспектів співпраці в рамках зазначених
двосторонніх органів. Погоджує проекти законодавчих та нормативно-правових актів,
які розробляються або направляються на погодження до Міністерства
та можуть мати вплив на зовнішньоторговельний режим України.
{ Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства
економіки N 673 ( v0673665-10 ) від 16.06.2010 } З питань, віднесених до його компетенції: вносить на розгляд Міністрові проекти законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів
Мінекономіки за погодженням із першим заступником Міністра
Бандуровим В.В., інформує його про проекти законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів
Мінекономіки, які в період його відсутності були внесені на
розгляд Міністрові; { Абзац пункту 8 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства економіки N 523 ( v0523665-10 ) від
07.05.2010; в редакції Наказу Міністерства економіки N 673
( v0673665-10 ) від 16.06.2010 } залучає додатково до виконання законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказів
Мінекономіки і доручень Міністра самостійні структурні підрозділи
Міністерства. Координує взаємодію з Центром обробки запитів країн - членів
Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та
їх інформування. Координує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованих
йому: департаменту співробітництва з Європейським Союзом; департаменту торговельних переговорів та співробітництва
з СОТ; сектору координації роботи департаментів заступника Міністра.
9. Заступник Міністра Русинський Михайло Прокопович: Організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих
рішень щодо: формування і реалізації державної цінової політики,
ефективного функціонування державної системи контролю за цінами
(тарифами); формування та забезпечення реалізації державної економічної
політики щодо розвитку житлово-комунального господарства; формування та проведення державної політикиусфері технічного
регулювання, захисту прав споживачів та акредитації органів з
оцінки відповідності; впровадження державної регуляторної політики та розвитку
підприємництва. З питань, віднесених до його компетенції: вносить на розгляд Міністрові проекти законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів
Мінекономіки за погодженням із першим заступником Міністра
Максютою А.А.; інформує його про проекти законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів
Мінекономіки, які в період його відсутності були внесені на
розгляд Міністрові; { Абзац восьмий пункту 9 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства економіки N 1046 ( v1046665-10 ) від
20.08.2010 } залучає додатково до виконання законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказів
Мінекономіки і доручень Міністра самостійні структурні підрозділи
Міністерства. організовує роботу, пов'язану із забезпеченням виконання
повноважень Міністра щодо спрямування та координації діяльності
Держспоживстандарту та координує взаємодію з Держцінінспекцією.
{ Абзац десятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економіки N 1046 ( v1046665-10 ) від 20.08.2010 } Координує взаємодію з підпорядкованим Міністерству
Національним агентством з акредитації України. Координує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованих
йому: департаменту регуляторної політики; департаменту цінової політики та цінового регулювання; сектору координації роботи департаментів заступника
Міністра.{ Пункт 9 в редакції Наказу Міністерства економіки N 673
( v0673665-10 ) від 16.06.2010 }
10. Заступник Міністра Сухомлин Олександр Анатолійович: Організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих
рішень щодо: розвитку реального сектору економіки, формування та
забезпечення реалізації державної економічної політики щодо
підвищення ефективності механізмів регулювання, функціонування та
розвитку ринків продукції і послуг базових галузей промисловості,
паливно-енергетичного, транспортно-дорожнього і агропромислового
комплексів та сфери зв'язку, а також змін і перетворень у
співвідношенні між секторами та галузями національної економіки з
метою формування прозорих, конкурентних та ефективних умов їх
функціонування; функціонування організованих ринків товарних
ресурсів (біржової, аукціонної торгівлі); проведення державної політики у сфері економічної конкуренції
та обмеження монополізму, розвитку конкурентних відносин; розвитку внутрішнього ринку товарів та послуг; аналізує стан
і прогнозує тенденції розвитку внутрішнього ринку і вплив на нього
світового ринку; розроблення балансів попиту та пропозиції за основними видами
паливно-енергетичних ресурсів, промислової продукції та
продовольства; формування та проведення державної політики у сфері
внутрішньої торгівлі, ресторанного господарства і побутових
послуг; гармонізації нормативно-правових актів і нормативних
документів з міжнародними, у тому числі європейськими правилами і
стандартами, які визначають вимоги до діяльності у сфері
внутрішньої торгівлі, ресторанного господарства і побутових
послуг; державного регулювання внутрішнього споживчого ринку; формування і реалізації державної політики у сфері державних
закупівель та державного замовлення; виконання Мінекономіки функцій спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань координації
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти; формування та контролю за реалізацією державної політики у
сфері державного матеріального резерву; експертизи інвестиційних та інноваційних проектів, надання
державних гарантій і кредитів; визначення обсягів і спрямування державних капітальних
вкладень та здійснення контролю за їх ефективним використанням. Виконує функції керівника апарату Мінекономіки в межах
повноважень, визначених окремими дорученнями Міністра. З питань, віднесених до його компетенції: вносить на розгляд Міністрові проекти законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів
Мінекономіки за погодженням із першим заступником Міністра
Максютою А.А. (за виключенням документів, пов'язаних з виконанням
Мінекономіки функцій спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і
послуг за державні кошти); інформує його про проекти законів
України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України,
наказів Мінекономіки, які в період його відсутності були внесені
на розгляд Міністрові; залучає додатково до виконання законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказів
Мінекономіки і доручень Міністра самостійні структурні підрозділи
Міністерства.

{ Абзац дев'ятнадцятий пункту 10 виключено на підставі Наказу
Міністерства економіки N 1046 ( v1046665-10 ) від 20.08.2010 }

Організовує роботу, пов'язану із забезпеченням виконання
повноважень Міністра щодо спрямування та координації діяльності
Держкомрезерву. Координує взаємодію з підпорядкованими Міністерству: державним підприємством "Редакція інформаційно-аналітичного
бюлетеня "Вісник державних закупівель"; державним госпрозрахунковим видавничо-поліграфічним
підприємством "Зовнішторгвидав України"; державним підприємством "Державний інформаційно-аналітичний
центр моніторингу зовнішніх товарних ринків" (Держзовнішінформ); Державною акціонерною компанією "Укрресурси". Координує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованих
йому: департаменту державних закупівель та державного замовлення; департаменту розвитку секторів економіки; департамент експертизи та аналізу ефективності державної
підтримки; { Абзац двадцять дев'ятий пункту 10 в редакції Наказу
Міністерства економіки N 811 ( v0811665-10 ) від 08.07.2010 }

{ Абзац тридцятий пункту 10 виключено на підставі Наказу
Міністерства економіки N 811 ( v0811665-10 ) від 08.07.2010 }

відділу державного матеріального резерву; сектору координації роботи департаментів заступника
Міністра.{ Пункт 10 в редакції Наказів Міністерства економіки N 523
( v0523665-10 ) від 07.05.2010; N 673 ( v0673665-10 ) від
16.06.2010 }
11. Перші заступники та заступники Міністра: відповідно до компетенції організовують та контролюють
виконання законів України, актів Президента України та Кабінету
Міністрів України, а також наказів Мінекономіки і доручень
Міністра; з питань, віднесених до їх компетенції, підписують листи, що
надсилаються до Кабінету Міністрів України, Адміністрації
Президента України, центральних і місцевих органів виконавчої
влади, інших органів державної влади (за винятком тих, підписання
яких належить до компетенції Міністра), а також інших установ та
організацій; { Абзац третій пункту 11 в редакції Наказів
Міністерства економіки N 523 ( v0523665-10 ) від 07.05.2010, N 673
( v0673665-10 ) від 16.06.2010 } організовують за погодженням з першим заступником Міністра
Бандуровим В.В. взаємодію з Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого
самоврядування з питань, що належать до їх компетенції; представляють за дорученням Кабінету Міністрів України на
пленарних засіданнях Верховної Ради України законопроекти, інші
питання, що належать до компетенції Мінекономіки; за дорученням Міністра представляють позицію Мінекономіки під
час розгляду Верховною Радою України, комітетами Верховної Ради
України та урядовими комітетами питань, що належать до компетенції
Міністерства; беруть в установленому порядку участь у роботі дорадчих та
інших органів Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України; вносять за погодженням з першим заступником Міністра
Максютою А.А. пропозиції Міністру щодо призначення на посади та
звільнення з посад відповідно до законодавства керівників та інших
працівників безпосередньо підпорядкованих їм структурних
підрозділів Мінекономіки; вносять пропозиції Міністру про присвоєння в установленому
порядку керівникам та іншим працівникам безпосередньо
підпорядкованих їм структурних підрозділів Мінекономіки
відповідних рангів державних службовців, заохочення та притягнення
їх до дисциплінарної відповідальності.
12. Функціональні обов'язки та повноваження директорів
департаментів і керівників інших структурних підрозділів апарату
Мінекономіки визначаються окремими наказами.
Директор департаменту
реформування публічної
адміністрації
та управління змінами Є.Л.Сторожук

Додаток 1

до наказу Міністерства

економіки України

23.04.2010 N 466

(у редакції наказу

Міністерства

економіки України

23.06.2010 N 737

( v0737665-10 )

Виконання обов'язків перших

заступників та заступників Міністра

економіки України в разі їх відсутності

------------------------------------------------------------------- |Особа, яку заміщують|Особа, яка заміщує|У разі відсутності особи,| | | | яка заміщу | |--------------------+------------------+-------------------------| | Максюта А.А. | Крючкова І.В. | Бандуров В.В. | |--------------------+------------------+-------------------------| | Бандуров В.В. | Максюта А.А. | Крючкова І.В. | |--------------------+------------------+-------------------------| | Крючкова І.В. | Максюта А.А. | Бандуров В.В. | |--------------------+------------------+-------------------------| | Мармазов В.Є. | Пятницький В.Т. | Мунтіян В.І. | |--------------------+------------------+-------------------------| | Марухно В.О. | Максюта А.А. | Бандуров В.В. | |--------------------+------------------+-------------------------| | Мунтіян В.І. | Мармазов В.Є. | Пятницький В.Т. | |--------------------+------------------+-------------------------| | Пятницький В.Т. | Мармазов В.Є. | Мунтіян В.І. | |--------------------+------------------+-------------------------| | Русинський М.П. | Сухомлин О.А. | Максюта А.А. | |--------------------+------------------+-------------------------| | Сухомлин О.А. | Марухно В.О. | Русинський М.П. | -------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства економіки N 523
( v0523665-10 ) від 07.05.2010, N 673 ( v0673665-10 ) від
16.06.2010, N 737 ( v0737665-10 ) від 23.06.2010 }
Директор департаменту
реформування публічної
адміністрації
та управління змінами Є.Л.Сторожук

Додаток 2

до наказу Міністерства

економіки України

23.04.2010 N 466

(у редакції наказу

Міністерства

економіки України

11.08.2010 N 1000)

( v1000665-10 )

ПЕРЕЛІК

посадових осіб Міністерства

економіки України, відповідальних

за участь в засіданнях урядових комітетів

------------------------------------------------------------------ | Назва урядового комітету | Посадова особа |Посадова особа,| | | Мінекономіки, | яка заміщає | | |включена до складу| | | |урядового комітету| | |-----------------------------+------------------+---------------| |Урядовий комітет |Бандуров В.В. |Сухомлин О.А. | |з питань розвитку | | | |галузей економіки та науково-| | | |інноваційної політики | | | |-----------------------------+------------------+---------------| |Урядовий комітет з питань |Цушко В.П. |Максюта А.А. | |економічної політики | | | |-----------------------------+------------------+---------------| |Урядовий комітет з питань |Бандуров В.В. |Мунтіян В.І. | |правової політики, | | | |національної безпеки, | | | |оборони, правоохоронної | | | |діяльності та роботи | | | |підприємств військово- | | | |промислового комплексу | | | |-----------------------------+------------------+---------------| |Урядовий комітет з питань |Бандуров В.В. |Крючкова І.В. | |регіональної та соціальної | |Русинський М.П.| |політики, будівництва, | | | |житлово-комунального | | | |господарства і гуманітарного | | | |розвітку | | | |-----------------------------+------------------+---------------| |Урядовий комітет з питань |Сухомлин О.А. |Русинський М.П.| |аграрної політики та | | | |земельних відносин | | | |-----------------------------+------------------+---------------| |Урядовий комітет з питань |Крючкова І.В. |Марухно В.О. | |екології, молодіжної | | | |політики, культури, | | | |спорту і туризму | | | |-----------------------------+------------------+---------------| |Урядовий комітет з питань |Цушко В.П. |Марухно В.О. | |підготовки до проведення | | | |в Україні фінальної частини | | | |чемпіонату Європи 2012 року | | | |з футболу | | | ------------------------------------------------------------------{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 523 ( v0523665-10 ) від 07.05.2010; в редакції Наказів
Міністерства економіки N 673 ( v0673665-10 ) від 16.06.2010,
N 1000 ( v1000665-10 ) від 11.08.2010 }
Директор департаменту
реформування публічної
адміністрації
та управління змінами Є.Л.Сторожук

Додаток 3

до наказу Міністерства

економіки України

23.04.2010 N 466

ПЕРЕЛІК

посадових осіб Міністерства економіки України,

відповідальних за взаємодію з комітетами

Верховної Ради України та Спеціальною

контрольною комісією Верховної Ради України

з питань приватизації

------------------------------------------------------------------ |Назва комітету Верховної Ради |Посадові особи, | |України |відповідальні за взаємодію | | |з комітетом Верховної | | |Ради України | |----------------------------------+-----------------------------| |Комітет Верховної Ради України з |Цушко В.П. | |питань економічної політики |Максюта А.А. | |----------------------------------+-----------------------------| |Комітет Верховної Ради України з |Максюта А.А. | |питань бюджету | | |----------------------------------+-----------------------------| |Комітет Верховної Ради України з |Максюта А.А. | |питань фінансів і банківської | | |діяльності | | |----------------------------------+-----------------------------| |Комітет Верховної Ради України з |Бандуров В.В. | |питань боротьби з організованою | | |злочинністю і корупцією | | |----------------------------------+-----------------------------| |Комітет Верховної Ради України з |Бандуров В.В. | |питань будівництва, |Русинський М.П. | |містобудування і житлово- | | |комунального господарства та | | |регіональної політики | | |----------------------------------+-----------------------------| |Комітет Верховної Ради України з |Бандуров В.В. | |питань державного будівництва та |Максюта А.А. | |місцевого самоврядування | | |----------------------------------+-----------------------------| |Комітет Верховної Ради України з |Пятницький В.Т. | |питань європейської інтеграції | | |----------------------------------+-----------------------------| |Комітет Верховної Ради України у |Пятницький В.Т. | |закордонних справах |Мунтіян В.І. | |----------------------------------+-----------------------------| |Комітет Верховної Ради України з |Сухомлин О.А. | |питань податкової та митної |Пятницький В.Т. | |політики | | |----------------------------------+-----------------------------| |Комітет Верховної Ради України з |Сухомлин О.А. | |питань промислової і |Русинський М.П. | |регуляторної політики та | | |підприємництва | | |----------------------------------+-----------------------------| |Комітет Верховної Ради України з |Сухомлин О.А. | |питань аграрної політики та | | |земельних відносин | | |----------------------------------+-----------------------------| |Комітет Верховної Ради України з |Бандуров В.В. | |питань екологічної політики, |Крючкова І.В. | |природокористування та | | |ліквідації наслідків | | |Чорнобильської катастрофи | | |----------------------------------+-----------------------------| |Комітет Верховної Ради України з |Бандуров В.В. | |питань законодавчого забезпечення | | |правоохоронної діяльності | | |----------------------------------+-----------------------------| |Комітет Верховної Ради України з |Бандуров В.В. | |питань національної безпеки і | | |оборони | | |----------------------------------+-----------------------------| |Комітет Верховної Ради України з |Сухомлин О.А. | |питань паливно-енергетичного | | |комплексу, ядерної політики та | | |ядерної безпеки | | |----------------------------------+-----------------------------| |Комітет Верховної Ради України з |Сухомлин О.А. | |питань транспорту і зв'язку | | |----------------------------------+-----------------------------| |Комітет Верховної Ради України з |Марухно В.О. | |питань сім'ї, молодіжної політики,|Крючкова І.В. | |спорту та туризму | | |----------------------------------+-----------------------------| |Комітет Верховної Ради України з |Крючкова І.В. | |питань культури і духовності | | |----------------------------------+-----------------------------| |Комітет Верховної Ради України з |Крючкова І.В. | |питань науки і освіти | | |----------------------------------+-----------------------------| |Комітет Верховної Ради України з |Крючкова І.В. | |питань охорони здоров'я | | |----------------------------------+-----------------------------| |Комітет Верховної Ради України з |Мунтіян В.І. | |питань свободи слова та інформації| | |----------------------------------+-----------------------------| |Комітет Верховної Ради України у |Крючкова І.В. | |справах пенсіонерів, ветеранів та | | |інвалідів | | |----------------------------------+-----------------------------| |Комітет Верховної Ради України з |Бандуров В.В. | |питань прав людини, національних | | |меншин і міжнаціональних відносин | | |----------------------------------+-----------------------------| |Комітет Верховної Ради України з |Крючкова І.В. | |питань соціальної політики та | | |праці | | |----------------------------------+-----------------------------| |Спеціальна контрольна комісія |Цушко В.П. | |Верховної Ради України з питань |Бандуров В.В. | |приватизації | | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки N 472 ( v0472665-10 ) від 08.04.2010, N 523
( v0523665-10 ) від 07.05.2010, N 673 ( v0673665-10 ) від
16.06.2010 }
Директор департаменту
реформування публічної
адміністрації
та управління змінами Є.Л.Сторожук

Додаток 4

до наказу Міністерства

економіки України

23.04.2010 N 466

(у редакції наказу

Міністерства

економіки України

11.08.2010 N 1000)

( v1000665-10 )

ПЕРЕЛІК

посадових осіб Міністерства

економіки України, відповідальних

за взаємодію з органами державної влади

------------------------------------------------------------------ |Посадова особа | Орган державної влади | |---------------+------------------------------------------------| |Максюта А.А. |Мінфін, Державна комісія з цінних паперів та | | |фондового ринку, ДПА, Держфінпослуг, | | |Держфінмоніторинг, Держінвестицій, | | |Головдержслужба, ГоловКРУ, Національний банк, | | |Рахункова палата | |---------------+------------------------------------------------| |Бандуров В.В. |Мін'юст, Мінрегіонбуд, МВС, Міноборони, | | |МНС, Адміністрація Держприкордонслужби, | | |СБУ, Держспецзв'язку, Держкомзем, Фонд | | |державного майна | |---------------+------------------------------------------------| |Крючкова І.В. |МКТ, МОЗ, МОН, Мінсім'ямолодьспорт, Мінпраці, | | |Мінприроди, Пенсійний фонд України, Держкомстат,| | |Нацекоінвестагентство, Держкомінформнауки, | | |Держкомтелерадіо, Федерація профспілок України, | | | | |---------------+------------------------------------------------| |Мармазов В.Є. |Держмитслужба | |---------------+------------------------------------------------| |Марухно В.О. |Національне агентство з питань підготовки | | |та проведення в Україні фінальної частини | | |чемпіонату Європи 2012 року | | |з футболу, Укрнацпроект | |---------------+------------------------------------------------| |Мунтіян В.І. |Держекспортконтроль, НКАУ | |---------------+------------------------------------------------| |Пятницький В.Т.|МЗС, Генеральна прокуратура України, | | |Верховний суд України | |---------------+------------------------------------------------| |Русинський М.П.|Мінжитлокомунгосп, НКРЗ, НКРЕ, | | |Держкомпідприємництво, | | |Держспоживстандарт, | |---------------+------------------------------------------------| |Сухомлин О.А. |Мінпромполітики, Мінвуглепром, | | |Мінпаливенерго, Мінагрополітики, | | |Мінтрансзв'язку, Антимонопольний | | |комітет, Держкомрезерв, Держкомлісгосп, | | |Держкомрибгосп, Держатомрегулювання, | | |НАЕР | ------------------------------------------------------------------{ Додаток 4 в редакції Наказів Міністерства економіки N 523
( v0523665-10 ) від 07.05.2010, N 673 ( v0673665-10 ) від
16.06.2010, N 1000 ( v1000665-10 ) від 11.08.2010 }
Директор департаменту
реформування публічної
адміністрації
та управління змінами Є.Л.Сторожук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: